Škofjeloški pasijon

Faksimili

Gor: Vsebina Prejšnji: Predgovor Naslednji: Diplomatični prepis

Kazalo

Faksimile Škofjeloškega pasijona

Digitalni faksimile nudi bralcu vpogled v rokopis ŠP kot primarni vir te izdaje. Posnetki so bili izdelani v resoluciji 300 točk na inčo (dpi). Velikost digitalne slike je na večini zaslonov zato nekoliko večja od originalne velikosti rokopisa (odvisno od ločljivosti zaslona).

Prednja platnica, zunaj
60% 120%
Prednja platnica, znotraj
60% 120%
Zadnja platnica, znotraj
60% 120%
Zadnja platnica, zunaj
60% 120%
Hrbet
60% 120%
ŠP, folij 1r
60% 120%
ŠP, folij 1v
60% 120%
ŠP, folij 2r
60% 120%
ŠP, folij 2v
60% 120%
ŠP, folij 3r
60% 120%
ŠP, folij 3v
60% 120%
ŠP, folij 4r
60% 120%
ŠP, folij 4v
60% 120%
ŠP, folij 5r
60% 120%
ŠP, folij 5v
60% 120%
ŠP, folij 6r
60% 120%
ŠP, folij 6v
60% 120%
ŠP, folij 7r
60% 120%
ŠP, folij 7v
60% 120%
ŠP, folij 8r
60% 120%
ŠP, folij 8v
60% 120%
ŠP, folij 9r
60% 120%
ŠP, folij 9v
60% 120%
ŠP, folij 10r
60% 120%
ŠP, folij 10v
60% 120%
ŠP, folij 11r
60% 120%
ŠP, folij 11v
60% 120%
ŠP, folij 12r
60% 120%
ŠP, folij 12v
60% 120%
ŠP, folij 13r
60% 120%
ŠP, folij 13v
60% 120%
ŠP, folij 14r
60% 120%
ŠP, folij 14v
60% 120%
ŠP, folij 15r
60% 120%
ŠP, folij 15v
60% 120%
ŠP, folij 16r
60% 120%
ŠP, folij 16v
60% 120%
ŠP, folij 17r
60% 120%
ŠP, folij 17v
60% 120%
ŠP, folij 18r
60% 120%
ŠP, folij 18v
60% 120%
ŠP, folij 19r
60% 120%
ŠP, folij 19v
60% 120%
ŠP, folij 20r
60% 120%
ŠP, folij 20v
60% 120%
ŠP, folij 21r
60% 120%
ŠP, folij 21v
60% 120%
ŠP, folij 22r
60% 120%
ŠP, folij 22v
60% 120%
ŠP, folij 23r
60% 120%
ŠP, folij 23v
60% 120%
ŠP, folij 24r
60% 120%
ŠP, folij 24v
60% 120%
ŠP, folij 25r
60% 120%
ŠP, folij 25v
60% 120%
ŠP, folij 26r
60% 120%
ŠP, folij 26v
60% 120%
ŠP, folij 27r
60% 120%
ŠP, folij 27v
60% 120%
ŠP, folij 28r
60% 120%
ŠP, folij 28v
60% 120%
ŠP, folij 29r
60% 120%
ŠP, folij 29v
60% 120%
ŠP, folij 30r
60% 120%
ŠP, folij 30v
60% 120%
ŠP, folij 31r
60% 120%
ŠP, folij 31v
60% 120%
ŠP, folij 32r
60% 120%
ŠP, folij 32v
60% 120%
ŠP, folij 33r
60% 120%
ŠP, folij 33v
60% 120%
ŠP, folij 34r
60% 120%
ŠP, folij 34v
60% 120%
ŠP, folij 35r
60% 120%
ŠP, folij 35v
60% 120%
ŠP, folij 36r
60% 120%
ŠP, folij 36v
60% 120%
ŠP, folij 37r
60% 120%
ŠP, folij 37v
60% 120%
ŠP, folij 38r
60% 120%
ŠP, folij 38v
60% 120%
ŠP, folij 39r
60% 120%
ŠP, folij 39v
60% 120%
ŠP, folij 40r
60% 120%
ŠP, folij 40v
60% 120%
ŠP, folij 41r
60% 120%
ŠP, folij 41v
60% 120%
ŠP, folij 42r
60% 120%
ŠP, folij 42v
60% 120%
ŠP, folij 43r
60% 120%
ŠP, folij 43v
60% 120%
ŠP, folij 44r
60% 120%
ŠP, folij 44v
60% 120%
ŠP, folij 45r
60% 120%
ŠP, folij 45v
60% 120%
ŠP, folij 46r
60% 120%
ŠP, folij 46v
60% 120%
ŠP, folij 47r
60% 120%
ŠP, folij 47v
60% 120%
ŠP, folij 48r
60% 120%
ŠP, folij 48v
60% 120%
ŠP, folij 49r
60% 120%
ŠP, folij 49v
60% 120%
ŠP, folij 50r
60% 120%
ŠP, folij 50v
60% 120%
ŠP, folij 51r
60% 120%
ŠP, folij 51v
60% 120%

Vodni znaki v kodeksu Škofjeloškega pasijona

Kodeks z rokopisom ŠP je narejen iz več vrst papirja, kar je dokumentirano z vodnimi znaki. Verjetno so to znamenja severnoitalijanskih papirničarjev. Zanesljivo jih je moč našteti sedem. Od teh nekateri tvorijo par, ko na dveh listih iste pole stojita glavno in pomožno znamenje ali protiznak (fr. contremarque): para sta denimo znaka na fol. 10 in 11.

Vodni znak na fol. 1
60% 120%
Vodni znak na fol. 9
60% 120%
Vodni znak na fol. 10
60% 120%
Vodni znak na fol. 11
60% 120%
Vodni znak na fol. 29
60% 120%
Vodni znak na fol. 31
60% 120%
Vodni znak na fol. 33
60% 120%
Vodni znak na fol. 35
60% 120%
Vodni znak na fol. 36
60% 120%
Vodni znak na fol. 41
60% 120%
Vodni znak na fol. 44
60% 120%
Vodni znak na fol. 45
60% 120%
Vodni znak na fol. 49
60% 120%
Vodni znak na fol. 50
60% 120%

Faksimile sporedov Ljubljanskega pasijona

Iz dobe, ko je imela pasijonska procesija v Ljubljani že sto let tradicije, so se ohranili trije tiskani sporedi. Ohranjeni so sporedi Ljubljanskih pasijonov iz let 1701, 1708 in 1713. Njihova vsebina je strnjeno predstavljena v Preglednici podob.

Ti sporedi so bili namenjeni gledalcem iz višjih krogov: v izbranem literarnem slogu so kultiviranemu gledalcu podali strnjeno razlago duhovnega pomena posameznih podob Pasijona. V razmerju do besedil samih pasijonov, ki se nam niso ohranila, imajo ti sporedi enako vlogo kakor obe Periochi, ohranjeni v rokopisu ŠP.

Kakor v ŠP so tudi ti trije pregledi vsebine napisani v nemščini. Toda če upoštevamo pomen folija 14, ki je prilepljen v rokopis ŠP, in če upoštevamo kapucinski značaj te pobožnosti, je zunaj dvoma, da je bilo glavno besedilo Ljubljanskih pasijonov vsaj dvojezično, če ne napisano zvečine v slovenščini. Besedilo, uprizorjeno v ljubljanskih pasijonskih procesijah, je bilo namreč namenjeno tudi najširšim ljudskim plastem iz vasi v širši okolici Ljubljane, kakor dokazuje List št. 7 v Dodatku. Razumljivo je, da je bila višjim krogom vsebina dodatno predstavljena še v nemškem jeziku; temu so služili tu objavljeni sporedi.

Faksimile sporeda Ljubljanskega pasijona iz leta 1701

Spored Ljubljanskega pasijona l. 1701, str. 1
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1701, str. 2
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1701, str. 3
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1701, str. 4
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1701, str. 5
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1701, str. 6
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1701, str. 7
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1701, str. 8
60% 120%

Faksimile sporeda Ljubljanskega pasijona iz leta 1708

Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 1
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 2
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 3
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 4
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 5
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 6
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 7
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 8
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 9
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 10
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 11
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 12
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 13
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 14
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, str. 15
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1708, hrbet
60% 120%

Faksimile sporeda Ljubljanskega pasijona iz leta 1713

Spored Ljubljanskega pasijona l. 1713, str. 1
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1713, str. 2
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1713, str. 3
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1713, str. 4
60% 120%
Spored Ljubljanskega pasijona l. 1713, hrbet
60% 120%

Gor: Vsebina Prejšnji: Predgovor Naslednji: Diplomatični prepisOče Romuald Štandreški. Datum: 2009-05-04
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.