Škofjeloški pasijon

Dodatek B Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona

Gor: Vsebina Prejšnji: Dodatek A Folij 14 Naslednji: Dodatek C Spremne študije

Kazalo

Dodatek B.1 Faksimile Listov ob kodeksu Škofjeloškega pasijona

Ob kodeksu ŠP se je ohranilo do danes devet listov, ki so povezani bodisi z uprizarjanjem Škofjeloškega bodisi Ljubljanskega pasijona ali s češčenjem Svetega Rešnjega Telesa v zgodnjem 18. stoletju. V tej izdaji so prvikrat prepisani, prevedeni in komentirani. Ob njih se je ohranil tudi list z lutenjsko tabulaturo, ki verjetno ni povezan s Pasijonom.

List 1r
60% 120%
List 1v
60% 120%
List 2r
60% 120%
List 2v
60% 120%
List 3r
60% 120%
List 3v
60% 120%
List 4r
60% 120%
List 4v
60% 120%
List 5r
60% 120%
List 5v
60% 120%
List 6r
60% 120%
List 6v
60% 120%
List 7r
60% 120%
List 7v
60% 120%
List 8r
60% 120%
List 8v
60% 120%
List 9r
60% 120%
List 9v
60% 120%
List 10r
60% 120%
List 10v
60% 120%

Dodatek B.2 Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona, diplomatični prepis

Dodatek B.2.1 Gradivo o pasijonu v Škofji Loki

Dodatek B.2.1.1 Pismo neznanega voditelja loške procesije iz leta 1713
List 1r
60% 120%

Cum appropinquet Dies veneris Sancto, tanquam dies noſtræ Redemptionis, qua qua
Salvator noſter ex infinita miſericordia Sua amariſsima Paſsione, profuſione Sanguinis
et morte acerbiſsima univerſuʾ Redemit mundum, ideo cum cuilibet fidelium bene perſpectuʾ
Sit quam munifice infinita bonitas Divina omnib₉ Suas elargiatur gratias chriſticolis, ma-
xime autem ijs qui debita gràtitudine, et compaſsivo amore acerbiſsima Paſsionis et mor-
tis XtiMyſteria meditantur, vel hujus in honorem aliquod Subeunt on₉ vel pium opus, ea
propter ut corda fideliuʾ in Crucifixi Jesu amore, flagitiorumqₔ deteſtatione increſcant
conſtitutuʾ â Majorib₉ Præpoſitis duaruʾ Archiconfraternitatuʾ Corporis Xti et SS. Rosarij, ut omn˙
an̅o in hac Civitate Locopolitana die veneris Sanctò favente Deo, et an̅uente Coelo hora 4ta
pomeridiana instituatur proceſsio in honorem Dominicæ paſsionis, nullo allio ex fine quam ut
divinaʾ iram placare, poenas peccatis noſtris debitas avertere valeam₉, et ut clementiſsim₉ De₉
totam Civitatem cum omnib₉ vicinitatib₉ â Peſte, fame, et Bello [...] illeſam conſervet, quam
tot an̅is [...] praeſervavit servabitqₔ et inpoſterum maxime hoc an̅o cum Seditiones in populo
et opiniones belloruʾ audiantur, si fideles, devotos; gratosqₔ erga Dominicaʾ paſsioneʾ nos de-
monſtraverim₉
. Jdeo omnes et Singulos utriusqₔ Sex₉ ad hanc Sanctam Proceſsionem affectu-
oſiſsime invito, et Suppliciter rogo ut mihi amore Crucifixi Jesu mihi Succurant Suo adjutorio
inferendis feretris, Eeapropter quamlibet vicinitatem particulariter Saluto, humillime rogo ac
aſsigno aliquam figuram 1mam p̠o ædituis. 2dam. Paradiſum Recom̅endo vicinitati
Retezhe ino goreina vas. 3 Smert Bitenzam. 4. Equuʾ Shabenzhenam. 5. draco gode-
ſhez ino lipeza. 6 Xt₉ Equitans. dorfarje, zerengrob ino peuno. 7 Cœna Domini vehitur
8. Sudoris Sanguinem. S. duha. 9. curr₉ triumphalis vehitur. 10. flagelatio. Sminz
ino ù Bodole. 11. Hieronym₉. Starda dola ino virmaſh. 12. Coronatio. Sterna no veſterga
13. Sucha ino trata. Pilatuſova. 14. Crucifix₉. perfare ino Binkel. 15. Doloroſa Mater
Poſtouzam. qui quidem ñ tenentes sed rogantur amore Dei pro hoc an̅o, ad an̅uʾ [...] iteruʾ
nulla erit [...] obligatio niſi iterato [...] illos petierit Sequens magister proceſsionis.
qui vero ad equitationeʾ [...] turciuʾ, mortuoruʾ, vel in veſtib₉ ferreis cum Equis composere
affectant, ut se tempeſtive in loco ſueto proceſsionis inſinuent, â Deo ter optimo remu-
neratore oiuʾ bonoruʾ mercedem uberem recepturi, veſtes peracta proceſsione fideliter
reſtituant, ne mercedis loco æternam cum Achan poenam incurrant. Jtem admonendi
pro Crucis bajulatione, et pro eremitis. Matres ut induant filios qui aliquaʾ perſonaʾ habent.

List 1v
60% 120%
 • 1mam figuram Ædituis Bratouſka
 • 2dam: Retezhe inu goreina vaſh. Paradiſh
 • 3tiam: Shabenzhenam. Ta bili Koin.
 • 4tam: Gostezhe, pungert inu hoſta S: Hieronym₉
 • 5tam: Godeſhiz inu lipiza Jm̅aculata Conceptio
 • 6tam: Sminz inu ù Bodole to meſtu Jeruſalem.
 • 7ma: vehitur.
 • 8va: Dorfarje inu zerengrob Kervavi put.
 • 9na: Peunu, Moſkrin, inu veſter S. Duha stari dor inu virmaſh. Kiha
 • 10ma: Peunu, Moſkrin, inu veſter gaiſlaine.
 • 11ma: Stadi dvor inu virmaſh Kronaine.
 • 12ma: S terna inu veſterga. Pilatuſhova
 • 13tia: Suha inu trata Chriſtus na Kriſhu
 • 14ta: Binkel inu Perfare Shaloſtna mati
 • 15ta: puſtouzhi inu venzarje. Arcezo
 • 16ta: gospudam purgorjam Buſhij grob:
Dodatek B.2.1.2 Povabilno pismo patra Romualda iz leta 1715
List 2r
60% 120%

Ad͠m R͠de D͠ne Paroche.

Creaturam neqₔ Creatori, parentib₉ nec filios collatis pro
beneficijs æquivalentes poſse referre gratias, æthnici
penitùs cœleſti fidei lumine excæcati, at ſolùm splendore
legis na͠alis incitati tam benè quàm meritò agnoverunt; duʾ
illoru̅ sapientiſsim₉ magn₉ ille Philosophoru̅ Magister
Ariſtoteles clarè hisce exclamavit verbis: Deo et parentib₉
ñ potẽ reddi æquivalens: ast ut paucis propositioneʾ meam
attingam, cum nunc temp₉, ut et clari₉ loquar, dies illa tam
memoratu quàm lachrymis digniſsima appropiat, quâ mundi
ſalus amore nostri in cruce pendens expiravit: O inæstima-
bilis charitatis dilectio! pro qua in memoriaʾ et recorda͠oneʾ
Paſsionis Salvatoris nostri ad proceſsioneʾ meaʾ Ad͠m Rd͠m
Dn͠m Parochuʾ, pariterq͠ₔ Rd͠os D͠nos Capellanos cu̅ tota Paro-
chiana Corona humaniſsime hisce invito linealis, atqₔ
supplex rogans, ne de nobis illud verificari poſset: Oblivi-
List 2v
60% 120%
oni datus sum tanquam mortuus â corde: ut Parochianis
suis promulgare dignaretur, quod hac prolibata die amore
eius, qui amore nostri, tot opprobrijs affect₉, tot flagellis excar-
nificatus, spinis crudeliter perforat₉, cruci affix₉ tande̅ ſpiritum
em̅iſsit. quis ergo erit tanti beneficij ingrat₉? tantiq͠ₔ amoris
immemor? ut amore inquaʾ ei₉, ñ modicaʾ subiret mortifica͠oneʾ
parvamq͠ₔ ñ sustineret cruce̅? se disciplinando, crucem
bajulando, faces portando, et his similia, ad quæ igitɿ ab or-
dinantib₉
erunt rogati atqₔ petiti. At verò ñ min₉ huma-
niter ſupplico, cùm adhuc noster proceſsionis apparat₉ pauper
sit et modic₉; si pariter illis indicare placuerit, ut veſtes
et quæcunqₔ ibi iteru̅ reſtituant, ubi acceperint: pro qua
charitate Salvator noster Ad͠m Rd͠m Dn͠m tanquam
promotorem, aliosq͠ₔ adiutores alijs remunerabitɿ gratijs.
his meq͠ₔ ulteriori Ad͠m R͠di D͠ni Parochi favori
com̅endatu̅ cupio.

Pr: Romualdus Cn͠r et
Magister proceſsionis

Dodatek B.2.1.3 Povabilno pismo patra Zenona iz Metlike
List 3r
60% 120%

Ad͠m R͠de Nobilis, excellens, ac doctiſsime D͠ne D͠ne
Paroche Patrone Gratiosiſsime

Notum perspectumq͠ₔ Zelosiſsimis animarum pastoribus eſse
judico: quod noster Convent₉ Locopolitan₉ in die Parasceves
in memoriam paſsionis Domini in annuam consuescit instituere
proceſsionem in Crucifixi amorem et detestationem flagitioruʾ,
proponendo principaliora Dominicæ paſsionis mijsteria:
Sin temperies aëris faverit, et hoc anno favente Deo annualis
proceſsio instituetɿ more et tempore Consueto, in qua per
figuras et figurata paſsio Domini instituetur, et producetɿ,
ad hanc itaq͠ₔ productionem Suam Dominationem Ad͠m
R͠dam Cum Sibi Subjectis oviculis perhumaniter invito,
humiliter Supplicando, ut per Se vel per Suos R: R: D: D:
Cooperatores proxima die Dominica hanc proceſsionem
promulgare dignetur, populum adhortando, ut amore Christi
List 3v
60% 120%
pro Se tam acerba tormenta paſsi, aliquod pænitentiæ
opus vel portationis meritorie aſsum̅ere non gravetur,
â Deo ter optimo remuneratore omnium bonorum
mercedem recipiet. Qui verò ad equitatum affectant,
ut Se tempestiùe apud me insinuent, post proceſsionem
autem vestes uti et alia proceſsionis utensilia ad
debitum et Consuetum locum referant. his me raptim
veteriorib₉ favorib₉ Com̅endans, maneo.

Ad͠m Rdi D͠ni Parochi

obsequiosiſsim₉ Servus
A: P: Zeno Metlicensis
Capucinu₉, et t: M͠gr proceſs

Dodatek B.2.1.4 Pismo neznanega voditelja loške procesije
List 4r
60% 120%

Ad͠m Rnde Prænobilis ac Doctiiſsime
D͠ne Paroche! Patrone Col͠me.

Cum Dies illa tam memoratu, quam lachrymis
Digniſsima, iam iam appropinquet qua Salvator mundi amore noſtri
in cruce pendens expiravit, et morte Sua acerbiſsima
universum redemit orbem, ea propter non Sine
utili ratione, pro animarum fructu, et ut Corda
in Crucifixi amorem et detestationem flagitiorum
inflamentur, laudabili consuetudine jam ante 40
annos et ultra introductum fuit, quod in hac Civitate
locopolitana in Sancta Parasceves Die annuatim
myſteria Dominicae paſsionis figuraliter exhibeantur,
ad hanc igitur exhibitionem Dominationem veſtram
Ad͠m R͠dam cum Sibi Subjectis oviculis perhuma-
niter invito, humillimé Supplicans, ut per Se vel
per Suum D͠num cooperatorem in quodam populi
concursu e Suggeſtu hanc Dolorosam proceſsione̅
horâ 4tâ Pomeridiana instituendam promulgare non
gravetur, nervose populum adhortando, ut amore Xſti
pro Se tam acerba tormenta paſsi aliquod pænitentiæ
opus, portationis Secundum Spiritus S. inspiratione̅
cujuscunqₔ tandem meritorie aſsumere ñ dedignetur a Deo
ter optimo remuneratore o͠ium bonorum mercedem uberem
recepturus. qui vero ad Equitatum comparere affectant, ut Se
tempestive in loco ſueto proceſsionis inſinuent
[...]

Dodatek B.2.1.5 Pismo provinciala Jožefa o sklepih definitorija v Beljaku z dne 30. avgusta 1765
List 5r
60% 120%

Ad͠m Ve͠ndo P͠ri Guardiano Locopolitano

Cum plurimæ querelæ Contra jnnumeros propemodum inconventias, quæ
in nostris Proceſsionib₉ die Parasceves institui Solitis intervenerunt Rv͠ndæ
Deffinitioni Villaci 30 Augusti anno 1765 Congregatæ jnnotuerint; ideo, ut
imposterùm omnes Similes inconvenientiæ tollantur, et ne nos, ut Simplices, et
ignorantes jrrideamur, vel maximè autem, ne Sacratiſsim₉ profanetur dies
memoriæ patientis Salvatoris Consecratus, R͠da Deffinitio matura diſcuſsione
ordinavit, et Serio ordinat, ut imposterùm om̅iſsis alijs ad puram paſsionem
D͠ni N: J: C: non pertinentib₉, tantumodò Mijsteria Dn͠cæ Paſsionis exhibeantɿ;
Vnde om̅ittendæ veniunt omnes figuræ antiqui testamenti, quatuor noviſsima
etc: omnes compagniæ, uti Turcarum, Mortuorum etc: omnes equitationes ad ad
Mijsteria non pertinentes etc: Singulariſsime autem Larvati Phariſæi, aut
Diabuli: etc:
Optat, peroptatq͠ₔ eadem R͠da Deffnitio, ut P. P. Magistri Proceſsionis
Paraſceualis modum inveniant, quo pueri perorantes potiùs penes figuras
ad terram collocentur, ibiq͠ₔ Suos versus declament, ex quo fiet, q͠d etiam
List 5v
60% 120%
provectiores collocentɿ Juvenes ad personas agentes, Seu perorantes aſsum̅i
poterunt, et alligationes periculoſæ puerorum emanebunt. Hæc omnia
alia inconvenientia, ut illo Sacratiſsimo die evitentur, Rv͠nda in D͠no
Congregata Defntio Sinceriſsimis votis desiderat, ordinatq͠ₔ.

Fr. Josephus M: P:

Dodatek B.2.1.6 Fragment: Kristus nese križ
List 6r
60% 120%

Christus Baiulans Crucem post Fig: 13. Dvo Judæi. Judæus 1 Dexteræ partis

Brathie naſshe, Jnasku se dersitte,
Korasnu ga hsebe potegnite,
Nei nam plazha, kar Je on pregreishu,
Jnu ueidou kadai Je zloveka odreshou
v5Tu Je on se sdauni sashlusou,
Ker Je on medname sadosti hudiga obudou.

Dodatek B.2.2 Gradivo o pasijonu v Ljubljani

Dodatek B.2.2.1 Povabilno pismo brata Ferdinanda
List 7r
60% 120%
Dodatek B.2.2.1.1

Ad͠m R͠de, Nobilis, Excellens, ac Doctſ͠me
D͠ne Paroche, P͠rone Col͠me

Annos jam plusquàm centum conventus noster
Labacensis in die Parasceves in memoriam patien-
tis filij Dei annuam consuescit instituere pro-
ceſsionem, proponendo principaliora D͠nicæ
paſsionis mijsteria: cui laudabili, devotæq͠ₔ
consuetudini, Sin temperies aëris faverit, etiam
hoc annô inhærere visum novas etiam aliquas
proponendo figuras: quæ devotio ut augeatɿ
præsentiam DVAR: Suiq͠ₔ populi humaniſsimè
invito, rogando,2 ut è pulpito vel per Se,
vel per Suu̅ D: Cooperatorem parochianis
intimare dignetɿ, ut operi pio, piam opera̅
navare ñ graventɿ, mercedem laboris Sui in coelis
percepturi: vestes autem, ac alia quæquæ, quas
percepturi Sunt, finita proceſsione restituere3 nove-
rint,4 ne mercedis locò, æternam cum Acham poenam
incurrant. Pro quo exhibito favore perpetuò
obligatus perſistam.

DVAR:
Serv₉ paratiſsim₉
fr: Ferdinandus.

List 7v
60% 120%
Dodatek B.2.2.1.2
 • + Preſeriæ Paroch₉
  • Windlichter aúf die figur
  • 1: 4 2 17 Crucifixio 2
  • 18mi Doloras5 2
  • 3 2
  • 8 1
  • 9 2
  • 12 4 2
  • 14 4 2
  • 15 4 2
 • + Hyperlabaci Paroch₉ 2
 • + Pilichgratz Paroch₉ 3
 • + Wreſanitz Parochus 4
 • + Dobraua vicari₉ 5
 • + ad S: Vitum Paroch₉ 6
 • + ad S: Martinuʾ ſub Monte Celio Paroch₉ 7
 • + ad S: Petrum vicari₉ 8
 • + Jn Luſthall Paroch₉ 9
 • + Jn Jauhen Paroch₉ 10
 • + Ad S: Mariaʾ Parochus Monach₉ 11
 • + Vodicium Paroch₉ 12
 • Iggium Paroch₉ 13
 • + Presgain ParochusVicarius 14

Parochis datɿ titul₉ A: R: Nobis Excellens
ac Doctiſsim₉ Don₉

Dodatek B.2.2.2 Pismo neznanega voditelja ljubljanske procesije
List 8r
60% 120%

Notus abundè cunctis eſt et Singulis pius Anteceſsorum noſtroru̅
Labacenſium fervor in Christum Crucifixum, quem demonſtrârunt
ante centum et 5. annos inſtituendo Sacram Parascevalem Proceſ-
sionem: huic pio fervori inſistentes pij piorum Succeſsores uſq͠ₔ ad præ-
sens proſecuti ſunt, ac proxima Parasceue proſequi intendunt.
Quapropter fauente Deo, et annuente Cælo præfata die ſolita an-
nualis Proceſsio inſtituetur more et tempore conſueto, in qua per
figuras et figurata JESV Paſsio juxta poſse producetur ad viuum:
ad quam Productionem invitantur omnes et Singuli, maximè illi, qui
Jesu Crúcifixo cum aliquo Pænitentiæ opere desiderant placere.
Rogantur autem omnes illi, qui ſe in Sacra Proceſsione Secundum in-
spirationem Spiritûs Sancti adhiberi permiserint, ne more Bachanaliſ-
tarum nugentur, incompositè hinc et inde obequitent, vagentur et diſcur-
rant; ſed modeſti tempore debito ante Monaſterium equites, pedites
autem in horto compareant. Quod, ut obſeruetur, rogantur Patres
familias, non ſinant, filios, famulos, Socios uel alios domeſticos domô
eggredi ante debitum tempus. Item rogantur ijdem D͠ni Patres fa-
milias ut more ſolito illuminent feneſtras in plateis, ubi tranſit Proceſsio.
Jtem ut curent mundari plateas Civitatis. Jbi verò, qui ex Proceſsionis
veſtibus, utenſilibusqₔ alijs aliquid acceperint, rogantur, ut Salva omnia
poſt productionem referant: Et hæc omnia Jesu ad gloriam et honorem.

Dodatek B.2.3 Gradivo o 40-urnem češčenju Najsvetejšega zakramenta v predpostnem oziroma pustnem času

Dodatek B.2.3.1 Povabilno pismo k 40-urnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta
List 9r
60% 120%

Ad͠m R͠nde ac Doctiſsime Dom͠ne Dom͠ne
Paroche zellosiſsime, Vigilantiſsme

Cum ex ſpeciali gratia Nostræ Capucinoruʾ Religioni â
Summis Pontificibus Conceſsuʾ ſit, ut Semel in Anno
40 horaruʾ preces cum Expositione Sanctiſsimi Sacramenti
ad placandam Dei Jram tenere valeat. Cum igitɿ oportunuʾ
magis oportunuʾ tempus non ſit, quaʾ Dominica quinquage-
ſima cum duobus ſubſequentibus diebus: ſic ſupplico huma-
niſsime Domina͠eʾ Suam Ad͠m Rndam, quatenus Suis
ouiculis has magnas Jndulgentiasdignaret feruide promulgare
ac eas exhortare, ut has magnas Jndulgentias lucraridiligenter ad hanc deuotioneʾ Compareant
ſatagantqₔ has magnas Jndulgentias lucrari, Diuinaʾ Jram
placare, ut poenas peccatis nostris debitas auertere valeant. Haec
autem deuotio incipiet die Sabbati ad Vesperas hora 2͠da pomeridiana
quà exponetɿ Ss Sacramentuʾ, qd exposituʾ erit per 40 horas et hora 4 fiet Sermo, quo-
modo ſint lucrandæ hæ Jndulgentiæ eorumqₔ finis, die Domi-
nica hora 9 erit Concio, et postprandiuʾ hora 4, eadem ante
et pomeridiana hora erit Concio die Lunæ et Die martis
et die Martis
post Concioneʾ circa horaʾ 5 Concludetɿ hæc
Deuotio cum ſolemni proceſsione, ad quaʾ etiam Ad͠m
Rndus6 Dominus humaniſsime cum ſuisſibi ſubjectis ouiculis ſpecialiter
Jnuitatɿ quicunque enim per hos tres dies Confeſsus fuerit + quicumqₔ Jndulg:
Nam+ plenarias lucrabitɿ conceditɿ facultas ab oib₉ Casibus reseruatis ut in Jubileo
absoluendi.

List 9v
60% 120%

Ah ukai ſo enih mislih se bili ô S: Kralui
Prerok Dauid, inu Kam se se ti biu tazhas
ſamislov. Ka se se ti pustou ſlishati is temi
strasnimi beſsedami. multa flagella peccato:

 • 3 punit paupertate
 • 4 Jnfamia
 • 5 obcæcatione.
 • 6 obstinatione exord: curauimus bobi
  vide in Barcia
 • 7 remorsu Conscientia
 • 8 Seruitute
 • 9 ut de peccato in peccatuʾ ruat
 • 10 maxima poena peccatuʾ ñ punire
 • 11 prosperitate,
 • 12 infelicitate
 • 13 peste fame bello alijsqₔ
 • 14 [...] Jnfimitate et angustijs [...]
 • 15 nausea ad [...] audienduʾ verbuʾ
  Dei, et ad Seruitiuʾ Dei

iſt fraygebig die laſter zú Erkhauphɳ
45. n 28. dem weder bethrohun-
gen weder Verſprechungɳ laydet gefahr
60. n 13. Wan Ihm gott gahr niht
ſtraffet iſt ſeyn gröſte ſtraff 84. n 19

David eligit incidere magis in manus
Dei quaʾ hominuʾ, at Susana eccontra
V Ser 10 H. 19 Barz. hoc hbet etiaʾ
Wolf Dom. 15 post f 808 – post.

Deus Nemini parcit ex Niſs: t 2.278
herodes consumptus â vermibus expi-
rauit 106 in Abrah:

Justitia Diuina armatɿ Contra
peccatoreʾ. p: 1. [...] Bar: 9:/q: fo: 169
n 4

ſi Jnterogo quid ſit Justitia:
hæc pulcherima virtus est ideoqₔ
Justus Domnus, et Justitiam dilexit
ſicut unus ſponsus ſuaʾ ſponsam, ita
propterea Deus custodit Suaʾ Justitiam
ex Barcia p 1 hom cuʾ uno Jndito

Sinden derɳ der Menſch vergist
gedenkht Gott Con 57 n 6
wurde Er niht ſindigen, wan Er er betrah-
tete was Er thue C 4 n 6

ex ter t Niſs: Deus ñ quod ult aut p͠t
facit, sed qd Jus exigit NB pro Exor: 2691

Diuiti guta negata, quia 3 negauit
micam. 3232.

Reihtumb ziegɳ nah ſih vill ſindɳ
Hoger 242. C1

Dodatek B.3 Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona, prevod in kritični prepis

Dodatek B.3.1 Gradivo o pasijonu v Škofji Loki

Dodatek B.3.1.1 Pismo neznanega voditelja loške procesije iz leta 17137
List 1r
60% 120%

S tem ko se bliža veliki petek, se prav tako bliža tudi dan našega odrešenja, ko je naš Odrešenik iz neskončnega usmiljenja s svojim prebridkim trpljenjem, s prelito krvjo in z nadvse žalostno smrtjo odrešil ves svet. Ko bo tako kateri koli izmed vernikov dodobra sprevidel, kako radodarno je neskončna Božja dobrota vsem kristjanom razdala svoje milosti, še zlasti pa tistim, ki z dolžno hvaležnostjo in s sočutno ljubeznijo premišljujejo najbolj trpke skrivnosti Kristusovega trpljenja in smrti, si bodo njemu v čast naložili breme ali storili kakšno dobro delo. Da bi srca vernih rasla v ljubezni do križanega Jezusa in v pokori za grehe, so najvišji predstojniki dveh nadbratovščin, [Sv.] Rešnjega telesa in Sv. rožnega venca8 določili, naj se vsako leto v tem loškem mestu na veliki petek, če je naklonjen Bog in če dopušča vreme, ob štirih popoldne priredi procesija v čast Gospodovega trpljenja. In to z enim samim namenom, da bi tako ublažili Božjo jezo in od sebe odvrnili zaslužene kazni za svoje grehe, ter da bi nadvse milostljivi Bog, – če se bomo v odnosu do Gospodovega trpljenja izkazali za verne, vdane in hvaležne –, celotno mesto skupaj s sosednjimi vasmi obvaroval pred kugo, lakoto in vojno, kot nas je obvaroval že toliko let in nas bo tudi v prihodnje – še zlasti pa v tem letu, ko med ljudstvom prihaja do uporov in se slišijo govorice o vojni. Zato vse in vsakega posebej, ne glede na spol, najprisrčneje vabim k tej sveti procesiji, ponižno pa tudi prosim, da mi v ljubezni do križanega Jezusa po svojih močeh priskočijo na pomoč pri nošenju nosil. Prav s tem namenom pozdravljam in kar najponižneje naprošam vsako vas posebej ter določam nekaj podob: prvo za cerkovnike; drugo, raj (1 Mz 3,1–24), ponovno zaupam vasema Reteče ino Gorejna vas [Gorenja vas]; 3. smrt (Raz 6) – Bitencam [Bitnjam, Bitnjanom]; 4. konja – Žabənčənam [Žabničanom]; 5. zmaj9Godešec [Godešič] ino Lipeca [Lipica]; 6. Kristus, ki jezdi osla (Mr 11,1–11)– Dorfarje, Crngrob ino Pevno; 7. peljejo zadnjo večerjo (Mr 14,12–31); 8. krvavi pot (Lk 22,39–46) – Svetega Duha [Sveti Duh]; 9. peljejo zmagoslavni voz; 10. bičanje (Mr 15,6–155) – Zminc [Zminec] ino v Bodole [Bodovlje]; 11. Hieronim – Starda dola [Stari dvor] ino Virmaš [Virmaše]; 12. kronanje (Mr 15,16–20) – Strna [s Trnja] no Veštərga [iz Veštra]; 13. Suha ino Trata, Pilatusova (Jn 18,38–19,15); 14. križani (Mr 15,21–32) – pər farə [Stara Loka, Fara] ino Binkel [Binkelj]; 15. Žalostna Mati – Poštovcam [Puštalcem]. Tisti, ki ne sodelujejo, so pa v ljubezni do Boga naprošeni za to leto, ne bodo obvezani za prihodnje leto, razen če jih ne bo ponovno prosil novi voditelj procesije. Tisti pa, ki želijo nastopiti pri konjenici Turkov ali mrličev ali priti v železnih oklepih s konji, naj se pravočasno zglasijo na običajnem kraju procesije. Od trikrat najboljšega Boga, poplačnika vseh dobrot, bodo prejeli obilno plačilo. Po končani procesiji naj oblačila previdno slečejo, da namesto plačila z Ahanom10 ne zaidejo v večno kazen. Isto opozorilo velja tudi za nošenje križa in za puščavnike. Matere naj oblečejo otroke, ki imajo kakšno vlogo.

List 1v
60% 120%
 • 1. podobo cerkovnikom – bratovska11
 • 2. Reteče inu Gorejna vas [Gorenja vas] – paradiž
 • 3. Žabənčənam [Žabničanom] – ta bili koin
 • 4. Gosteče, Pungert inu Hosta – Sv. Hieronim
 • 5. Godešic [Godešič] inu Lipica – Brezmadežno spočetje
 • 6. Zminc [Zminec] inu v Bodole [Bodovlje] – to mestu Jeruzalem
 • 7. peljejo [?]12
 • 8. Dorfarje inu Crngrobkrvavi put
 • 9. Svetega Duha [Sveti Duh] – kiha
 • 10. Pevnu [Pevno], Moškrin, inu […] – gajžlajne
 • 11. Stari dvor inu Virmaš [Virmaše] – kronajne
 • 12. S Trna [s Trnja] inu Veštərga [iz Veštra] – Pilatušova
 • 13. Suha inu TrataKristus na križu
 • 14. Binkel [Binkelj] inu pər farə [Stara Loka, Fara] – Žalostna Mati
 • 15. Puštovci [Puštalci] inu Vencarjə [Vincarje] – Skrinja zaveze13
 • 16. gospudam purgorjam – Bužij grob
Dodatek B.3.1.2 Povabilno pismo patra Romualda iz leta 171514
List 2r
60% 120%

Nadvse častiti gospod župnik!

Neverniki, ki jih je nebeška luč vere popolnoma zaslepila, so vendarle samo ob spodbudi sijaja naravnega zakona dobro in pravilno spoznali, da niti stvarstvo Stvarniku, niti otroci staršem ne morejo biti dovolj hvaležni za prejete dobrote. Tudi najmodrejši med slavnimi filozofi, veliki in slavni učitelj Aristotel, je s temi besedami jasno povedal: Bogu in staršem ni mogoče ustrezno povrniti. Toda naj se na kratko dotaknem svoje namere: ker se sedaj bliža čas, da povem še jasneje, bliža se dan, ki je nadvse vreden tako spominjanja kot tudi solza, ko je On, rešitev sveta, v ljubezni do nas viseč na križu izdihnil. O neprecenljiva in vdana ljubezen! Zato v živ spomin na trpljenje našega Odrešenika s temi vrsticami k svoji procesiji prisrčno vabim nadvse častitljivega gospoda župnika in prav tako spoštovane gospode kaplane skupaj s celotnim župnijskim občestvom, prav tako pa ponižno prosim – da se to o nas ne bi moglo uresničiti:
List 2v
60% 120%
v srcu sem pozabljen kakor mrtev –,15 da svojim župljanom blagohotno oznanite, da je na ta dan žrtve zaradi njegove ljubezni do nas, On, ki ga je prizadelo toliko žaljivk, ki ga je razmesarilo toliko bičev, ki so ga kruto prebodli s trnjem, pribit na križ izdihnil. Kdo bo torej nehvaležen ob tolikšni dobroti? Kdo bo torej pozabil tolikšno ljubezen, da iz ljubezni do njega ne bo prevzel nase neznatnega mučenja, da ne bo prenesel majhnega križa? Se ne spokoril, ne nesel križa ali bakle ali temu podobnega, za kar jih bodo pač povabili in naprosili ordinanti? Prav nič manj vljudno pa ne prosim, zlasti zato, ker je naša oprema še vedno revna in preprosta, da jim prav tako tudi naročite, naj obleko in tudi vse drugo znova odložijo tam, kjer bodo to prejeli. Za to dobroto bo naš Odrešenik nadvse častitljivega gospoda kot tudi podpornika in druge pomočnike poplačal z drugimi milostmi. Za to in za preteklo naklonjenost se želim priporočiti nadvse častitljivemu gospodu župniku.

pater Romuald, pridigar in voditelj procesije

Dodatek B.3.1.3 Povabilno pismo patra Zenona iz Metlike16
List 3r
60% 120%

Nadvse častiti, plemeniti, imenitni in zelo učeni gospod župnik
ter nadvse prijazni zaščitnik!

Mislim, da je nadvse vnetim dušnim pastirjem zelo dobro znano, da ima naš loški konvent v ljubezni do križanega in v pokoro za grehe navado vsako leto17 na veliki petek v spomin na trpljenje Gospoda pripraviti procesijo, ki prikaže najpomembnejše skrivnosti Gospodovega trpljenja. Če bo dopuščalo vreme in če nam bo naklonjen Bog, bomo tudi letos na že ustaljen način in ob običajnem času priredili letno18 procesijo, ki bo prikazala in predstavila v podobah upodobljeno Gospodovo trpljenje. Zato k tej predstavitvi prisrčno vabim njih nadvse častito visokost skupaj z njim podrejenimi ovčicami in ponižno prosim, da blagovolijo sami ali po svojih častitih gospodih kaplanih naslednjo nedeljo oznaniti to procesijo, spodbujajoč ljudstvo, naj se iz ljubezni do Kristusa,
List 3v
60% 120%
ki je zanj pretrpel tako bridke muke, ne brani zaslužno prevzeti kakšnega spokorniškega opravila ali nošenja [podob], saj bo prejelo plačilo od trikrat najboljšega Boga, poplačnika vseh dobrot. Tisti pa, ki bi radi sodelovali kot konjeniki, naj se pravočasno zglasijo pri meni. Po končani procesiji pa naj oblačila kot tudi vse druge pripomočke za procesijo vrnejo na zahtevano in običajno mesto. Ostajam zvest in se močno priporočam za te in za pretekle blagohotnosti.

Prečastitega gospoda župnika najustrežljivejši služabnik,
nadvse pokorni Zeno iz Metlike,
kapucin in sedanji voditelj procesije

Dodatek B.3.1.4 Pismo neznanega voditelja loške procesije19
List 4r
60% 120%

Prečastiti, nadvse plemeniti in zelo učeni gospod župnik!
Nadvse spoštovani zaščitnik!

Ker je tisti dan, ki je najprimernejši tako za spominjanje kot tudi za solze, ko je Odrešenik sveta v ljubezni do nas viseč na križu izdihnil ter s svojo prebridko smrtjo odrešil ves svet, že zelo zelo blizu, je zato bilo – ne brez primernega premisleka – v korist duš in da bi se srca vnela za ljubezen do križanega in za pokoro za grehe, po hvalevredni navadi že pred več kot štiridesetimi leti vpeljano, da se v tem loškem mestu na sveti dan velikega petka vsako leto20 v podobah prikazujejo skrivnosti Gospodovega trpljenja. Zatorej k temu prikazu prisrčno vabim njih prečastito visokost skupaj z njim podrejenimi ovčicami in nadvse ponižno prosim, da se pri naslednjem shodu21 ljudstva ne branijo sami ali pa po svojem kaplanu s prižnice oznaniti te žalostne procesije, ki se bo začela ob štirih popoldne, močno spodbujajoč ljudstvo, naj se v ljubezni do Kristusa, ki je zanj pretrpel tako bridke muke, ne brani zaslužno prevzeti kakšnega spokorniškega opravila, ali nošenja ali pač česar koli drugega po navdihu Svetega Duha, saj bo od trikrat najboljšega Boga, poplačnika vseh dobrot, prejelo obilno plačilo. Tisti pa, ki želijo nastopiti pri konjenici, naj se pravočasno zglasijo na običajnem kraju procesije. […]

Dodatek B.3.1.5 Pismo provinciala Jožefa o sklepih definitorija v Beljaku z dne 30. avgusta 176522
List 5r
60% 120%

Nadvse častitemu patru gvardijanu v Loki!

Ker so se prečastitemu definitoriju,23 zbranemu v Beljaku 30. avgusta leta 1765, naznanile mnoge pritožbe proti neštetim skoraj nespodobnostim, ki so se zgodile med našimi procesijami, ki se navadno prirejajo na veliki petek, je zato prečastiti definitorij – da se v prihodnje vse podobne nepravilnosti odpravijo, in da nas kot naivnih in nevednih ne bodo zasmehovali, še zlasti pa zato, da se najsvetejši dan, posvečen spominu na trpečega Kristusa, ne oskruni – po zrelem premisleku odredil in resno določa, naj se v prihodnosti opusti vse, kar prvotno ne spada k trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa, in naj se prikazujejo samo skrivnosti Božjega trpljenja. Zato je potrebno opustiti vse podobe Stare zaveze, štiri poslednje reči24 itd.; vse skupine, kot so Turki, mrtveci itd.; vsakršno jezdenje, ki ne spada k [Božjim] skrivnostim, itd.; še posebno pa našemljeni farizeji ali hudiči itd. Isti častiti definitorij upa in si nadvse želi, da bi patri, voditelji procesij na veliki petek, našli način, kako bi dečke, ki recitirajo, pri podobah raje umestili na tla,25 kjerkoli deklamirajo svoje verze, da bodo tako lahko
List 5v
60% 120%
za predstavljanje oseb ali za recitiranje sprejeli tudi starejše mladeniče, in tako ne bo treba uporabiti za dečke nevarnega privezovanja. Vse to, da bi se na slavni presveti dan izognili tudi drugim neprijetnostim, z nadvse iskrenimi željami zahteva in odreja častiti, v Gospodu zbrani definitorij.

Brat Jožef, provincial

Dodatek B.3.1.6 Fragment: Kristus nese križ26
List 6r
60% 120%

Kristus nese križ za Trinajsto podobo: Dva Juda. Prvi Jud (na desni strani):

Bratje našə, jənašku se držite,
koražnu ga h sebə potegnite!
Nej nam plača, kar je on pregrejšu,
inu vejdov, kadaj je človeka odrešov.
v5Tu je on že zdavni zašlužov,
ker je on med namə zadosti hudiga obudov.

Dodatek B.3.2 Gradivo o pasijonu v Ljubljani

Dodatek B.3.2.1 Povabilno pismo brata Ferdinanda27
List 7r
60% 120%
Dodatek B.3.2.1.1

Nadvse častiti, plemeniti, imenitni in zelo učeni gospod župnik,
nadvse spoštovani zaščitnik!

Že več kot sto let ima naš ljubljanski konvent navado vsako leto na veliki petek v spomin na trpljenje Božjega sinu pripraviti procesijo, ki prikaže najpomembnejše skrivnosti Gospodovega trpljenja. Videti je, da se bo, če bo vreme naklonjeno, tej hvalevredni in pobožni navadi tudi letos pridružil prikaz še nekaterih novih podob. Da bi se ta pobožnost razširila, prisrčno vabim, da nas z navzočnostjo počasti njih prečastita visokost in njih ljudstvo, ter prosim, da blagovolijo sami ali po svojem gospodu kaplanu s prižnice oznaniti župljanom, naj se v korist pobožnega dejanja ne branijo dobrih del, saj bodo za svoj trud prejeli plačilo v nebesih. Obleko in vse drugo, kar bodo prejeli, pa naj ob koncu procesije vrnejo, da namesto plačila skupaj z Ahanom ne zaidejo v večno kazen. Za to izkazano naklonjenost bom še naprej večno dolžnik.

Vaši nadvse častiti visokosti nadvse vdani služabnik,
brat Ferdinand

List 7v
60% 120%
Dodatek B.3.2.1.2
 • Preserje: župnik 1
  • Laterne28 na podobi
  • 2 17 križanje 2
  • 18. Žalostna Mati Božja
  • […]
 • Vrhnika: župnik 2
 • Polhov Gradec: župnik 3
 • Brezovica: župnik 4
 • Dobrova: vikar 5
 • pri Svetem Vidu:29 župnik 6
 • pri Svetem Martinu pod Šmarno goro:30 župnik 7
 • pri Svetem Petru:31 vikar 8
 • v Dolu: župnik 9
 • v Ihanu: župnik 10
 • pri Sveti Mariji:32 župnik, menih 11
 • Vodice: župnik 12
 • Ig: župnik 13
 • Prežganje: vikar 14

Župnikom se prida častno imenovanje Nadvse častiti, naš imenitni in nadvse učeni gospod.

Dodatek B.3.2.2 Pismo neznanega voditelja ljubljanske procesije33
List 8r
60% 120%

Vsem in vsakemu posebej je dobro znana pobožna gorečnost do križanega Kristusa naših predhodnikov v Ljubljani, ki so jo pred stopetimi leti izkazali z ustanovitvijo svete procesije na veliki petek. Nadvse bogaboječi nasledniki so vztrajali pri tej pobožni gorečnosti, jo nadaljevali vse do danes in jo nameravajo počastiti tudi na bližajoči se veliki petek. Zato bodo, če jim bo naklonjen Bog in če bo vreme dopuščalo, na vnaprej določen dan, na že utečen način in ob običajnem času priredili že ustaljeno letno procesijo, ki bo v podobah upodobljeno Jezusovo trpljenje lahko približala živim. K temu prikazu ste povabljeni vsi in vsak posebej, še zlasti pa tisti, ki želite s kakšnim spokorniškim opravilom ugajati križanemu Jezusu. Vse tiste pa, ki se bodo v sveti procesiji prepustili ravnanju po navdihu Svetega Duha, prosimo, naj se ne vedejo kot pustne šeme, naj ne jezdijo neurejeno sem in tja, naj ne begajo in se ne razkropijo, ampak naj se ob določenem času konjeniki mirno zberejo pred samostanom, pešci pa na vrtu. Gospodarje prosimo, naj pazijo in naj ne dovolijo, da sinovi, služabniki, pomočniki ali drugi domači odidejo od doma pred dogovorjenim časom. Taiste hišne gospodarje tudi naprošamo, da po ustaljeni navadi razsvetlijo okna, ki gledajo na ulice, po katerih poteka procesija. Prav tako naj poskrbijo, da se mestne ulice očistijo. Ob tej priliki pa tiste, ki bodo prejeli oblačila ali kaj drugega od potrebščin za procesijo, prosimo, da vse to po predstavitvi tudi nepoškodovano vrnejo. In vse to Jezusu v slavo in čast.

Dodatek B.3.3 Gradivo o 40-urnem češčenju Najsvetejšega zakramenta v predpostnem oziroma pustnem času

Dodatek B.3.3.1 Povabilno pismo k 40-urnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta34
List 9r
60% 120%

Nadvse častiti in zelo učeni, nadvse goreči in skrbni gospod župnik!

Ker so najvišji škofje iz posebne milosti našemu kapucinskemu redu zaupali, da lahko enkrat letno za pomiritev Božje jeze pripravimo štirideseturno češčenje z izpostavljenim Najsvetejšim zakramentom; ker za to ni primernejšega časa, kot je nedelja pred pepelnico z dvema neposredno sledečima dnevoma, tako prisrčno prosim njih prečastito visokost, da bi se jim zdelo vredno svojim ovčicam z vsem žarom oznaniti in jih spodbuditi, da bi se vestno zbrali k tej pobožnosti in si prizadevali prejeti te velike milosti ter pomiriti Božjo jezo, da bi tako lahko od sebe odvrnili zaslužene kazni za svoje grehe. Ta pobožnost se začne v soboto ob dveh popoldne, ko bomo izpostavili Najsvetejši zakrament, ki bo izpostavljen štirideset ur. Ob štirih bo nagovor o tem, kako si je treba pridobivati te milosti in kakšen je njihov smoter. V nedeljo bo pridiga ob devetih in po obedu ob štirih, ob isti uri dopoldne in popoldne bo pridiga tudi v ponedeljek in torek, ko se bo [v torek] po pridigi, okrog petih ta pobožnost zaključila s slovesno procesijo, h kateri je še posebej prisrčno povabljen tudi nadvse častiti gospod skupaj z njim podrejenimi ovčicami. Vsakdo bo po milosti dobil popolni odpustek, saj je, tako kot ob jubileju,35 podeljena možnost odpuščanja od vseh pridržanih grehov.

List 9v
60% 120%

Ah, v kaj so enih mislih že bili ô Svetem Kralju. Prerok David. Inu kam si se ti biv tačas zamislov. Ka sə se ti pustov slišati iz temi strašnimi besedami.36 Mnogo je nadlog grehov:

 • 3 kaznuje z revščino,
 • 4 s sramoto,
 • 5 s slepoto,
 • 6 s trmo (na začetku: poskrbeli smo za bika) Glej v Barcia,37
 • 7 z očitanjem vesti,
 • 8 s sužnostjo,
 • 9 da pada iz greha v greh,
 • 10 največja kazen je ne kaznovati greha,
 • 11 s srečo,
 • 12 z nesrečo,
 • 13 s kugo, lakoto, vojno in drugim,
 • 14 z boleznijo in pomanjkanjem,
 • 15 z gnusom do poslušanja Božje besede in do služenja Bogu.

Prepuščeno je odkupiti grehe (45, št. 28), kajti tako grožnje kot obljube so nevarne (60, št. 13). Če ga Bog ne kaznuje, je to zanj največja kazen (84, št. 19).

David se odloči, da je bolje pasti v roke Boga kot človeka, Suzana pa je nasprotno ... Glej Sermones38 10, 19. pridiga, Barcia. To ima tudi Wolf,39 15. nedelja, za listom 808 – za […]

Bog nikomur ne prizanaša (iz Niss.,40 2. zvezek, 278). Herod je umrl, ker so ga zgrizli črvi (pri Abrahamu,41 106).

Božja pravičnost se oborožuje proti grešniku (prvi del, Barcia 9, list 169 [ali: Barcia, kar je na listu 169], št. 4).

Če vprašam, kaj je pravičnost: to je najlepša krepost, zato je Gospod pravičen. Spoštoval je pravičnost, tako kot zaročenec čuva svojo zaročenko, tako zato Bog varuje svojo pravičnost (iz Barcia, prvi del, pridiga z [?]).

Grehe, ki jih človek pozabi, si zapomni Bog (57. pridiga, št. 6). Če ne bi grešil, kdaj bi opazil, kaj počne (4. pridiga [ali: 4. poglavje], št. 6).

Iz tretjega zvezka Niss.42 Bog ne stori, kar želi ali kar more, ampak kar določa pravica (pomni: za začetek 2691).

Bogatemu je odklonjena kapljica, ker je trikrat odklonil drobtinico (3232).

Bogastvo potegne za sabo veliko grehov (Hoger43 242, 1. pridiga [ali: 1. poglavje]).

Dodatek B.4 Vzporedni prikaz

Dodatek B.4.1 Gradivo o pasijonu v Škofji Loki

Dodatek B.4.1.1 Pismo neznanega voditelja loške procesije iz leta 1713
List 1r
60% 120%

Cum appropinquet Dies veneris Sancto, tanquam dies noſtræ Redemptionis, qua Salvator noſter ex infinita miſericordia Sua amariſsima Paſsione, profuſione Sanguinis et morte acerbiſsima univerſum Redemit mundum, ideo cum cuilibet fidelium bene perſpectum Sit quam munifice infinita bonitas Divina omnibus Suas elargiatur gratias chriſticolis, ma-xime autem ijs qui debita gràtitudine, et compaſsivo amore acerbiſsima Paſsionis et mor-tis ChristiMyſteria meditantur, vel hujus in honorem aliquod Subeunt onus vel pium opus, ea propter ut corda fidelium in Crucifixi Jesu amore, flagitiorumque deteſtatione increſcant conſtitutum est â Majoribus Præpoſitis duarum Archiconfraternitatum Corporis Christi et Sanctissimi Rosarij, ut omni anno in hac Civitate Locopolitana die veneris Sanctò favente Deo, et annuente Coelo hora quarta pomeridiana instituatur proceſsio in honorem Dominicæ paſsionis, nullo allio ex fine quam ut divinam iram placare, poenas peccatis noſtris debitas avertere valeamus, et ut clementiſsimus Deus totam Civitatem cum omnibus vicinitatibus â Peſte, fame, et Bello [...] illeſam conſervet, quam tot annis [...] praeſervavit conservabitque et inpoſterum maxime hoc anno cum Seditiones in populo et opiniones bellorum audiantur, si fideles, devotos; gratosque erga Dominicam paſsionem nos demonſtraverimus. Jdeo omnes et Singulos utriusque Sexus ad hanc Sanctam Proceſsionem affectu-oſiſsime invito, et Suppliciter rogo ut mihi amore Crucifixi Jesu mihi Succurant Suo adjutorio inferendis feretris, Eapropter quamlibet vicinitatem particulariter Saluto, humillime rogo ac aſsigno aliquam figuram primam pro ædituis. secundam Paradiſum Recommendo vicinitati Retezhe ino goreina vas. 3 Smert Bitenzam. 4. Equum Shabenzhenam. 5. draco gode-ſhez ino lipeza. 6 Christus Equitans. dorfarje, zerengrob ino peuno. 7 Cœna Domini vehitur 8. Sudoris Sanguinem. Svetega duha. 9. currus triumphalis vehitur. 10. flagelatio. Sminz ino ù Bodole. 11. Hieronymus. Starda dola ino virmaſh. 12. Coronatio. Sterna no veſterga 13. Sucha ino trata. Pilatuſova. 14. Crucifixus. perfare ino Binkel. 15. Doloroſa Mater Poſtouzam. qui quidem non tenentes sed rogantur amore Dei pro hoc anno, ad annum [...] iterum nulla erit [...] obligatio niſi iterato [...] illos petierit Sequens magister proceſsionis. qui vero ad equitationem [...] vel turcium, vel mortuorum, vel in veſtibus ferreis cum Equis composere affectant, ut se tempeſtive in loco conſueto proceſsionis inſinuent, â Deo ter optimo remu-neratore omnium bonorum mercedem uberem recepturi, veſtes peracta proceſsione fideliter reſtituant, ne mercedis loco æternam cum Achan poenam incurrant. Jtem admonendi pro Crucis bajulatione, et pro eremitis. Matres ut induant filios qui aliquam perſonam habent.

S tem ko se bliža veliki petek, se prav tako bliža tudi dan našega odrešenja, ko je naš Odrešenik iz neskončnega usmiljenja s svojim prebridkim trpljenjem, s prelito krvjo in z nadvse žalostno smrtjo odrešil ves svet. Ko bo tako kateri koli izmed vernikov dodobra sprevidel, kako radodarno je neskončna Božja dobrota vsem kristjanom razdala svoje milosti, še zlasti pa tistim, ki z dolžno hvaležnostjo in s sočutno ljubeznijo premišljujejo najbolj trpke skrivnosti Kristusovega trpljenja in smrti, si bodo njemu v čast naložili breme ali storili kakšno dobro delo. Da bi srca vernih rasla v ljubezni do križanega Jezusa in v pokori za grehe, so najvišji predstojniki dveh nadbratovščin, [Sv.] Rešnjega telesa in Sv. rožnega venca44 določili, naj se vsako leto v tem loškem mestu na veliki petek, če je naklonjen Bog in če dopušča vreme, ob štirih popoldne priredi procesija v čast Gospodovega trpljenja. In to z enim samim namenom, da bi tako ublažili Božjo jezo in od sebe odvrnili zaslužene kazni za svoje grehe, ter da bi nadvse milostljivi Bog, – če se bomo v odnosu do Gospodovega trpljenja izkazali za verne, vdane in hvaležne –, celotno mesto skupaj s sosednjimi vasmi obvaroval pred kugo, lakoto in vojno, kot nas je obvaroval že toliko let in nas bo tudi v prihodnje – še zlasti pa v tem letu, ko med ljudstvom prihaja do uporov in se slišijo govorice o vojni. Zato vse in vsakega posebej, ne glede na spol, najprisrčneje vabim k tej sveti procesiji, ponižno pa tudi prosim, da mi v ljubezni do križanega Jezusa po svojih močeh priskočijo na pomoč pri nošenju nosil. Prav s tem namenom pozdravljam in kar najponižneje naprošam vsako vas posebej ter določam nekaj podob: prvo za cerkovnike; drugo, raj (1 Mz 3,1–24), ponovno zaupam vasema Reteče ino Gorejna vas [Gorenja vas]; 3. smrt (Raz 6) – Bitencam [Bitnjam, Bitnjanom]; 4. konja – Žabənčənam [Žabničanom]; 5. zmaj45Godešec [Godešič] ino Lipeca [Lipica]; 6. Kristus, ki jezdi osla (Mr 11,1–11)– Dorfarje, Crngrob ino Pevno; 7. peljejo zadnjo večerjo (Mr 14,12–31); 8. krvavi pot (Lk 22,39–46) – Svetega Duha [Sveti Duh]; 9. peljejo zmagoslavni voz; 10. bičanje (Mr 15,6–155) – Zminc [Zminec] ino v Bodole [Bodovlje]; 11. Hieronim – Starda dola [Stari dvor] ino Virmaš [Virmaše]; 12. kronanje (Mr 15,16–20) – Strna [s Trnja] no Veštərga [iz Veštra]; 13. Suha ino Trata, Pilatusova (Jn 18,38–19,15); 14. križani (Mr 15,21–32) – pər farə [Stara Loka, Fara] ino Binkel [Binkelj]; 15. Žalostna Mati – Poštovcam [Puštalcem]. Tisti, ki ne sodelujejo, so pa v ljubezni do Boga naprošeni za to leto, ne bodo obvezani za prihodnje leto, razen če jih ne bo ponovno prosil novi voditelj procesije. Tisti pa, ki želijo nastopiti pri konjenici Turkov ali mrličev ali priti v železnih oklepih s konji, naj se pravočasno zglasijo na običajnem kraju procesije. Od trikrat najboljšega Boga, poplačnika vseh dobrot, bodo prejeli obilno plačilo. Po končani procesiji naj oblačila previdno slečejo, da namesto plačila z Ahanom46 ne zaidejo v večno kazen. Isto opozorilo velja tudi za nošenje križa in za puščavnike. Matere naj oblečejo otroke, ki imajo kakšno vlogo.

List 1v
60% 120%
 • primam figuram Ædituis Bratouſka
 • 1. podobo cerkovnikom – bratovska47
 • secundam Retezhe inu goreina vaſh. Paradiſh
 • 2. Reteče inu Gorejna vas [Gorenja vas] – paradiž
 • tertiam Shabenzhenam. Ta bili Koin.
 • 3. Žabənčənam [Žabničanom] – ta bili koin
 • quartam Gostezhe, pungert inu hoſta Sanctus Hieronymus
 • 4. Gosteče, Pungert inu Hosta – Sv. Hieronim
 • quintam Godeſhiz inu lipiza Jmmaculata Conceptio
 • 5. Godešic [Godešič] inu Lipica – Brezmadežno spočetje
 • sextam Sminz inu ù Bodole to meſtu Jeruſalem.
 • 6. Zminc [Zminec] inu v Bodole [Bodovlje] – to mestu Jeruzalem
 • septima vehitur.
 • 7. peljejo [?]48
 • octava Dorfarje inu zerengrob Kervavi put.
 • 8. Dorfarje inu Crngrobkrvavi put
 • nona Peunu, Moſkrin, inu veſter Svetega Duha stari dor inu virmaſh. Kiha
 • 9. Svetega Duha [Sveti Duh] – kiha
 • decima Peunu, Moſkrin, inu veſter gaiſlaine.
 • 10. Pevnu [Pevno], Moškrin, inu […] – gajžlajne
 • undecima Stadi dvor inu virmaſh Kronaine.
 • 11. Stari dvor inu Virmaš [Virmaše] – kronajne
 • duodecima S terna inu veſterga. Pilatuſhova
 • 12. S Trna [s Trnja] inu Veštərga [iz Veštra] – Pilatušova
 • tertia decima Suha inu trata Chriſtus na Kriſhu
 • 13. Suha inu TrataKristus na križu
 • quarta decima Binkel inu Perfare Shaloſtna mati
 • 14. Binkel [Binkelj] inu pər farə [Stara Loka, Fara] – Žalostna Mati
 • quinta decima puſtouzhi inu venzarje. Arcezo
 • 15. Puštovci [Puštalci] inu Vencarjə [Vincarje] – Skrinja zaveze49
 • sexta decima gospudam purgorjam Buſhij grob:
 • 16. gospudam purgorjam – Bužij grob
Dodatek B.4.1.2 Povabilno pismo patra Romualda iz leta 1715
List 2r
60% 120%

Admodum Reverende Domine Paroche.

Nadvse častiti gospod župnik!

Creaturam neque Creatori, parentibus nec filios collatis pro beneficijs æquivalentes poſse referre gratias, æthnici penitùs cœleſti fidei lumine excæcati, at ſolùm splendore legis naturalis incitati tam benè quàm meritò agnoverunt; dum illorum sapientſsimus magnus ille Philosophorum Magister Ariſtoteles clarè hisce exclamavit verbis: Deo et parentibus non potest reddi æquivalens: ast ut paucis propositionem meam attingam, cum nunc tempus, ut et clarius loquar, dies illa tam memoratu quàm lachrymis digniſsima appropiat, quâ mundi ſalus amore nostri in cruce pendens expiravit: O inæstima-bilis charitatis dilectio! pro qua in memoriam et recordationem Paſsionis Salvatoris nostri ad proceſsionem meam Admodum Reverendum Dominum Parochum, pariterque Reverendos Dominos Capellanos cum tota Paro-chiana Corona humaniſsime hisce invito linealis, atque supplex rogans, ne de nobis illud verificari poſset: Oblivi- oni datus sum tanquam mortuus â corde: ut Parochianis suis promulgare dignaretur, quod hac prolibata die amore eius, qui amore nostri, tot opprobrijs affectus, tot flagellis excar-nificatus, spinis crudeliter perforatus, cruci affixus tandem ſpiritum emmissit. quis ergo erit tanti beneficij ingratus? tantique amoris immemor? ut amore inquam eius, non modicam subiret mortificationem parvamque non sustineret crucem? vel se disciplinando, vel crucem bajulando, vel faces portando, et his similia, ad quæ igitur ab ordinantibus erunt rogati atque petiti. At verò non minus huma-niter ſupplico, cùm adhuc noster proceſsionis apparatus pauper sit et modicus; si pariter illis indicare placuerit, ut veſtes et quæcunque ibi iterum reſtituant, ubi acceperint: pro qua charitate Salvator noster Admodum Reverendum Dominum tanquam promotorem, aliosque adiutores alijs remunerabitur gratijs. his meque ulteriori Admodum Reverendi Domini Parochi favori commendatum cupio.

Neverniki, ki jih je nebeška luč vere popolnoma zaslepila, so vendarle samo ob spodbudi sijaja naravnega zakona dobro in pravilno spoznali, da niti stvarstvo Stvarniku, niti otroci staršem ne morejo biti dovolj hvaležni za prejete dobrote. Tudi najmodrejši med slavnimi filozofi, veliki in slavni učitelj Aristotel, je s temi besedami jasno povedal: Bogu in staršem ni mogoče ustrezno povrniti. Toda naj se na kratko dotaknem svoje namere: ker se sedaj bliža čas, da povem še jasneje, bliža se dan, ki je nadvse vreden tako spominjanja kot tudi solza, ko je On, rešitev sveta, v ljubezni do nas viseč na križu izdihnil. O neprecenljiva in vdana ljubezen! Zato v živ spomin na trpljenje našega Odrešenika s temi vrsticami k svoji procesiji prisrčno vabim nadvse častitljivega gospoda župnika in prav tako spoštovane gospode kaplane skupaj s celotnim župnijskim občestvom, prav tako pa ponižno prosim – da se to o nas ne bi moglo uresničiti:
List 2v
60% 120%
v srcu sem pozabljen kakor mrtev –,50 da svojim župljanom blagohotno oznanite, da je na ta dan žrtve zaradi njegove ljubezni do nas, On, ki ga je prizadelo toliko žaljivk, ki ga je razmesarilo toliko bičev, ki so ga kruto prebodli s trnjem, pribit na križ izdihnil. Kdo bo torej nehvaležen ob tolikšni dobroti? Kdo bo torej pozabil tolikšno ljubezen, da iz ljubezni do njega ne bo prevzel nase neznatnega mučenja, da ne bo prenesel majhnega križa? Se ne spokoril, ne nesel križa ali bakle ali temu podobnega, za kar jih bodo pač povabili in naprosili ordinanti? Prav nič manj vljudno pa ne prosim, zlasti zato, ker je naša oprema še vedno revna in preprosta, da jim prav tako tudi naročite, naj obleko in tudi vse drugo znova odložijo tam, kjer bodo to prejeli. Za to dobroto bo naš Odrešenik nadvse častitljivega gospoda kot tudi podpornika in druge pomočnike poplačal z drugimi milostmi. Za to in za preteklo naklonjenost se želim priporočiti nadvse častitljivemu gospodu župniku.

Pater Romualdus Concionator et Magister proceſsionis

pater Romuald, pridigar in voditelj procesije

Dodatek B.4.1.3 Povabilno pismo patra Zenona iz Metlike
List 3r
60% 120%

Admodum Reverende Nobilis, excellens, ac doctiſsime Domine Domine Paroche Patrone Gratiosiſsime

Nadvse častiti, plemeniti, imenitni in zelo učeni gospod župnik ter nadvse prijazni zaščitnik!

Notum perspectumque Zelosiſsimis animarum pastoribus eſse judico: quod noster Conventus Locopolitanus in die Parasceves in memoriam paſsionis Domini in annuam consuescit instituere proceſsionem in Crucifixi amorem et detestationem flagitiorum, proponendo principaliora Dominicæ paſsionis mijsteria: Sin temperies aëris faverit, et hoc anno favente Deo annualis proceſsio instituetur more et tempore Consueto, in qua per figuras et figurata paſsio Domini instituetur, et producetur, ad hanc itaque productionem Suam Dominationem Admodum Reverendam Cum Sibi Subjectis oviculis perhumaniter invito, humiliter Supplicando, ut per Se vel per Suos Reverendos Dominos Cooperatores proxima die Dominica hanc proceſsionem promulgare dignetur, populum adhortando, ut amore Christi pro Se tam acerba tormenta paſsi, aliquod pænitentiæ opus vel portationis meritorie aſsummere non gravetur, â Deo ter optimo remuneratore omnium bonorum mercedem recipiet. Qui verò ad equitatum affectant, ut Se tempestiùe apud me insinuent, post proceſsionem autem vestes uti et alia proceſsionis utensilia ad debitum et Consuetum locum referant. his me raptim veterioribus favoribus Commendans, maneo.

Mislim, da je nadvse vnetim dušnim pastirjem zelo dobro znano, da ima naš loški konvent v ljubezni do križanega in v pokoro za grehe navado vsako leto51 na veliki petek v spomin na trpljenje Gospoda pripraviti procesijo, ki prikaže najpomembnejše skrivnosti Gospodovega trpljenja. Če bo dopuščalo vreme in če nam bo naklonjen Bog, bomo tudi letos na že ustaljen način in ob običajnem času priredili letno52 procesijo, ki bo prikazala in predstavila v podobah upodobljeno Gospodovo trpljenje. Zato k tej predstavitvi prisrčno vabim njih nadvse častito visokost skupaj z njim podrejenimi ovčicami in ponižno prosim, da blagovolijo sami ali po svojih častitih gospodih kaplanih naslednjo nedeljo oznaniti to procesijo, spodbujajoč ljudstvo, naj se iz ljubezni do Kristusa,
List 3v
60% 120%
ki je zanj pretrpel tako bridke muke, ne brani zaslužno prevzeti kakšnega spokorniškega opravila ali nošenja [podob], saj bo prejelo plačilo od trikrat najboljšega Boga, poplačnika vseh dobrot. Tisti pa, ki bi radi sodelovali kot konjeniki, naj se pravočasno zglasijo pri meni. Po končani procesiji pa naj oblačila kot tudi vse druge pripomočke za procesijo vrnejo na zahtevano in običajno mesto. Ostajam zvest in se močno priporočam za te in za pretekle blagohotnosti.

Admodum Reverendi Domini Parochi

obsequiosiſsimus Servus Admodum Parens Zeno Metlicensis Capucinus, et pro tempore Magister proceſsionis

Prečastitega gospoda župnika najustrežljivejši služabnik, nadvse pokorni Zeno iz Metlike, kapucin in sedanji voditelj procesije

Dodatek B.4.1.4 Pismo neznanega voditelja loške procesije
List 4r
60% 120%

Admodum Reverende Prænobilis ac Doctiiſsime Domine Paroche! Patrone Colendissime.

Prečastiti, nadvse plemeniti in zelo učeni gospod župnik! Nadvse spoštovani zaščitnik!

Cum Dies illa tam memoratu, quam lachrymis Digniſsima, iam iam appropinquet qua Salvator mundi amore noſtri in cruce pendens expiravit, et morte Sua acerbiſsima universum redemit orbem, ea propter non Sine utili ratione, pro animarum fructu, et ut Corda in Crucifixi amorem et detestationem flagitiorum inflamentur, laudabili consuetudine jam ante 40 annos et ultra introductum fuit, quod in hac Civitate locopolitana in Sancta Parasceves Die annuatim myſteria Dominicae paſsionis figuraliter exhibeantur, ad hanc igitur exhibitionem Dominationem veſtram Admodum Reverendam cum Sibi Subjectis oviculis perhuma-niter invito, humillimé Supplicans, ut per Se vel per Suum Dominum cooperatorem in quodam populi concursu e Suggeſtu hanc Dolorosam proceſsionem horâ quarta Pomeridiana instituendam promulgare non gravetur, nervose populum adhortando, ut amore Christi pro Se tam acerba tormenta paſsi aliquod pænitentiæ opus, vel portationis vel Secundum Spiritus Sancti inspirationem cujuscunque tandem meritorie aſsumere non dedignetur a Deo ter optimo remuneratore omnium bonorum mercedem uberem recepturus. qui vero ad Equitatum comparere affectant, ut Se tempestive in loco conſueto proceſsionis inſinuent [...]

Ker je tisti dan, ki je najprimernejši tako za spominjanje kot tudi za solze, ko je Odrešenik sveta v ljubezni do nas viseč na križu izdihnil ter s svojo prebridko smrtjo odrešil ves svet, že zelo zelo blizu, je zato bilo – ne brez primernega premisleka – v korist duš in da bi se srca vnela za ljubezen do križanega in za pokoro za grehe, po hvalevredni navadi že pred več kot štiridesetimi leti vpeljano, da se v tem loškem mestu na sveti dan velikega petka vsako leto53 v podobah prikazujejo skrivnosti Gospodovega trpljenja. Zatorej k temu prikazu prisrčno vabim njih prečastito visokost skupaj z njim podrejenimi ovčicami in nadvse ponižno prosim, da se pri naslednjem shodu54 ljudstva ne branijo sami ali pa po svojem kaplanu s prižnice oznaniti te žalostne procesije, ki se bo začela ob štirih popoldne, močno spodbujajoč ljudstvo, naj se v ljubezni do Kristusa, ki je zanj pretrpel tako bridke muke, ne brani zaslužno prevzeti kakšnega spokorniškega opravila, ali nošenja ali pač česar koli drugega po navdihu Svetega Duha, saj bo od trikrat najboljšega Boga, poplačnika vseh dobrot, prejelo obilno plačilo. Tisti pa, ki želijo nastopiti pri konjenici, naj se pravočasno zglasijo na običajnem kraju procesije. […]

Dodatek B.4.1.5 Pismo provinciala Jožefa o sklepih definitorija v Beljaku z dne 30. avgusta 1765
List 5r
60% 120%

Admodum reverendo Patri Guardiano Locopolitano

Nadvse častitemu patru gvardijanu v Loki!

Cum plurimæ querelæ Contra jnnumeros propemodum inconventias, quæ in nostris Proceſsionibus die Parasceves institui Solitis intervenerunt Reverendæ Deffinitioni Villaci 30 Augusti anno 1765 Congregatæ jnnotuerint; ideo, ut imposterùm omnes Similes inconvenientiæ tollantur, et ne nos, ut Simplices, et ignorantes jrrideamur, vel maximè autem, ne Sacratiſsimus profanetur dies memoriæ patientis Salvatoris Consecratus, Reverenda Deffinitio matura diſcuſsione ordinavit, et Serio ordinat, ut imposterùm ommissis alijs ad puram paſsionem Domini Nostri Jesu Christi non pertinentibus, tantumodò Mijsteria Dominicæ Paſsionis exhibeantur; Vnde ommittendæ veniunt omnes figuræ antiqui testamenti, quatuor noviſsima et cetera omnes compagniæ, uti Turcarum, Mortuorum et cetera omnes equitationes ad Mijsteria non pertinentes et cetera Singulariſsime autem Larvati Phariſæi, aut Diabuli: et cetera Optat, peroptatque eadem Reverenda Deffinitio, ut Patres Magistri Proceſsionis Paraſceualis modum inveniant, quo pueri perorantes potiùs penes figuras ad terram collocentur, ibique Suos versus declament, ex quo fiet, quod etiam provectiores collocentɿ Juvenes ad personas agentes, Seu perorantes aſsummi poterunt, et alligationes periculoſæ puerorum emanebunt. Hæc omnia alia inconvenientia, ut illo Sacratiſsimo die evitentur, Reverenda in Domino Congregata Deffinitio Sinceriſsimis votis desiderat, ordinatque.

Ker so se prečastitemu definitoriju,55 zbranemu v Beljaku 30. avgusta leta 1765, naznanile mnoge pritožbe proti neštetim skoraj nespodobnostim, ki so se zgodile med našimi procesijami, ki se navadno prirejajo na veliki petek, je zato prečastiti definitorij – da se v prihodnje vse podobne nepravilnosti odpravijo, in da nas kot naivnih in nevednih ne bodo zasmehovali, še zlasti pa zato, da se najsvetejši dan, posvečen spominu na trpečega Kristusa, ne oskruni – po zrelem premisleku odredil in resno določa, naj se v prihodnosti opusti vse, kar prvotno ne spada k trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa, in naj se prikazujejo samo skrivnosti Božjega trpljenja. Zato je potrebno opustiti vse podobe Stare zaveze, štiri poslednje reči56 itd.; vse skupine, kot so Turki, mrtveci itd.; vsakršno jezdenje, ki ne spada k [Božjim] skrivnostim, itd.; še posebno pa našemljeni farizeji ali hudiči itd. Isti častiti definitorij upa in si nadvse želi, da bi patri, voditelji procesij na veliki petek, našli način, kako bi dečke, ki recitirajo, pri podobah raje umestili na tla,57 kjerkoli deklamirajo svoje verze, da bodo tako lahko
List 5v
60% 120%
za predstavljanje oseb ali za recitiranje sprejeli tudi starejše mladeniče, in tako ne bo treba uporabiti za dečke nevarnega privezovanja. Vse to, da bi se na slavni presveti dan izognili tudi drugim neprijetnostim, z nadvse iskrenimi željami zahteva in odreja častiti, v Gospodu zbrani definitorij.

Frater Josephus Minister Provincialis

Brat Jožef, provincial

Dodatek B.4.1.6 Fragment: Kristus nese križ
List 6r
60% 120%

Christus Baiulans Crucem post Figuram 13. Dvo Judæi. Judæus 1 Dexteræ partis

Kristus nese križ za Trinajsto podobo: Dva Juda. Prvi Jud (na desni strani):

Brathie naſshe, Jnasku se dersitte,
Bratje našə, jənašku se držite,
Korasnu ga hsebe potegnite,
koražnu ga h sebə potegnite!
Nei nam plazha, kar Je on pregreishu,
Nej nam plača, kar je on pregrejšu,
Jnu ueidou kadai Je zloveka odreshou
inu vejdov, kadaj je človeka odrešov.
v5Tu Je on se sdauni sashlusou,
v5Tu je on že zdavni zašlužov,
Ker Je on medname sadosti hudiga obudou.
ker je on med namə zadosti hudiga obudov.

Dodatek B.4.2 Gradivo o pasijonu v Ljubljani

Dodatek B.4.2.1 Povabilno pismo brata Ferdinanda
List 7r
60% 120%
Dodatek B.4.2.1.1

Admodum Reverende, Nobilis, Excellens, ac Doctiſsime Domine Paroche, Patrone Colendissime

Nadvse častiti, plemeniti, imenitni in zelo učeni gospod župnik, nadvse spoštovani zaščitnik!

Annos jam plusquàm centum conventus noster Labacensis in die Parasceves in memoriam patien-tis filij Dei annuam consuescit instituere pro-ceſsionem, proponendo principaliora Dominicæ paſsionis mijsteria: cui laudabili, devotæque consuetudini, Sin temperies aëris faverit, etiam hoc annô inhærere visum novas etiam aliquas proponendo figuras: quæ devotio ut augeatur præsentiam Dominationis Vestrae Admodum Reverendae Suique populi humaniſsimè invito, rogando,58 ut è pulpito vel per Se, vel per Suum Dominum Cooperatorem parochianis intimare dignetur, ut operi pio, piam operam navare non graventur, mercedem laboris Sui in coelis percepturi: vestes autem, ac alia quæquæ, quas percepturi Sunt, finita proceſsione restituere59 nove-rint,60 ne mercedis locò, æternam cum Acham poenam incurrant. Pro quo exhibito favore perpetuò obligatus perſistam.

Že več kot sto let ima naš ljubljanski konvent navado vsako leto na veliki petek v spomin na trpljenje Božjega sinu pripraviti procesijo, ki prikaže najpomembnejše skrivnosti Gospodovega trpljenja. Videti je, da se bo, če bo vreme naklonjeno, tej hvalevredni in pobožni navadi tudi letos pridružil prikaz še nekaterih novih podob. Da bi se ta pobožnost razširila, prisrčno vabim, da nas z navzočnostjo počasti njih prečastita visokost in njih ljudstvo, ter prosim, da blagovolijo sami ali po svojem gospodu kaplanu s prižnice oznaniti župljanom, naj se v korist pobožnega dejanja ne branijo dobrih del, saj bodo za svoj trud prejeli plačilo v nebesih. Obleko in vse drugo, kar bodo prejeli, pa naj ob koncu procesije vrnejo, da namesto plačila skupaj z Ahanom ne zaidejo v večno kazen. Za to izkazano naklonjenost bom še naprej večno dolžnik.

Dominationi Vestrae Admodum Reverendae Servus paratiſsimus frater Ferdinandus.

Vaši nadvse častiti visokosti nadvse vdani služabnik, brat Ferdinand

List 7v
60% 120%
Dodatek B.4.2.1.2
 • + Preſeriæ Parochus
  • Windlichter aúf die figur
  • 1: 4 2 17 Crucifixio 2
  • duodevicesimi Doloras61 2
  • 3 2
  • 8 1
  • 9 2
  • 12 4 2
  • 14 4 2
  • 15 4 2
 • Preserje: župnik 1
  • Laterne62 na podobi
  • 2 17 križanje 2
  • 18. Žalostna Mati Božja
  • […]
 • + Hyperlabaci Parochus 2
 • Vrhnika: župnik 2
 • + Pilichgratz Parochus 3
 • Polhov Gradec: župnik 3
 • + Wreſanitz Parochus 4
 • Brezovica: župnik 4
 • + Dobraua vicarius 5
 • Dobrova: vikar 5
 • + ad Sanctum Vitum Parochus 6
 • pri Svetem Vidu:63 župnik 6
 • + ad Sanctum Martinum ſub Monte Celio Parochus 7
 • pri Svetem Martinu pod Šmarno goro:64 župnik 7
 • + ad Sanctum Petrum vicarius 8
 • pri Svetem Petru:65 vikar 8
 • + Jn Luſthall Parochus 9
 • v Dolu: župnik 9
 • + Jn Jauhen Parochus 10
 • v Ihanu: župnik 10
 • + Ad Sanctam Mariam Parochus Monachus 11
 • pri Sveti Mariji:66 župnik, menih 11
 • + Vodicium Parochus 12
 • Vodice: župnik 12
 • Iggium Parochus 13
 • Ig: župnik 13
 • + Presgain ParochusVicarius 14
 • Prežganje: vikar 14

Parochis datur titulus Admodum Reverendus Nobis Excellens ac Doctiſsimus Dominus

Župnikom se prida častno imenovanje Nadvse častiti, naš imenitni in nadvse učeni gospod.

Dodatek B.4.2.2 Pismo neznanega voditelja ljubljanske procesije
List 8r
60% 120%

Notus abundè cunctis eſt et Singulis pius Anteceſsorum noſtrorum Labacenſium fervor in Christum Crucifixum, quem demonſtrârunt ante centum et 5. annos inſtituendo Sacram Parascevalem Proceſ-sionem: huic pio fervori inſistentes pij piorum Succeſsores uſque ad præ-sens proſecuti ſunt, ac proxima Parasceue proſequi intendunt. Quapropter fauente Deo, et annuente Cælo præfata die ſolita an-nualis Proceſsio inſtituetur more et tempore conſueto, in qua per figuras et figurata JESV Paſsio juxta poſse producetur ad viuum: ad quam Productionem invitantur omnes et Singuli, maximè illi, qui Jesu Crúcifixo cum aliquo Pænitentiæ opere desiderant placere. Rogantur autem omnes illi, qui ſe in Sacra Proceſsione Secundum in-spirationem Spiritûs Sancti adhiberi permiserint, ne more Bachanaliſ-tarum nugentur, incompositè hinc et inde obequitent, vagentur et diſcur-rant; ſed modeſti tempore debito ante Monaſterium equites, pedites autem in horto compareant. Quod, ut obſeruetur, rogantur Patres familias, non ſinant, filios, famulos, Socios uel alios domeſticos domô eggredi ante debitum tempus. Item rogantur ijdem Domini Patres fa-milias ut more ſolito illuminent feneſtras in plateis, ubi tranſit Proceſsio. Jtem ut curent mundari plateas Civitatis. Jbi verò, qui ex Proceſsionis veſtibus, utenſilibusque alijs aliquid acceperint, rogantur, ut Salva omnia poſt productionem referant: Et hæc omnia Jesu ad gloriam et honorem.

Vsem in vsakemu posebej je dobro znana pobožna gorečnost do križanega Kristusa naših predhodnikov v Ljubljani, ki so jo pred stopetimi leti izkazali z ustanovitvijo svete procesije na veliki petek. Nadvse bogaboječi nasledniki so vztrajali pri tej pobožni gorečnosti, jo nadaljevali vse do danes in jo nameravajo počastiti tudi na bližajoči se veliki petek. Zato bodo, če jim bo naklonjen Bog in če bo vreme dopuščalo, na vnaprej določen dan, na že utečen način in ob običajnem času priredili že ustaljeno letno procesijo, ki bo v podobah upodobljeno Jezusovo trpljenje lahko približala živim. K temu prikazu ste povabljeni vsi in vsak posebej, še zlasti pa tisti, ki želite s kakšnim spokorniškim opravilom ugajati križanemu Jezusu. Vse tiste pa, ki se bodo v sveti procesiji prepustili ravnanju po navdihu Svetega Duha, prosimo, naj se ne vedejo kot pustne šeme, naj ne jezdijo neurejeno sem in tja, naj ne begajo in se ne razkropijo, ampak naj se ob določenem času konjeniki mirno zberejo pred samostanom, pešci pa na vrtu. Gospodarje prosimo, naj pazijo in naj ne dovolijo, da sinovi, služabniki, pomočniki ali drugi domači odidejo od doma pred dogovorjenim časom. Taiste hišne gospodarje tudi naprošamo, da po ustaljeni navadi razsvetlijo okna, ki gledajo na ulice, po katerih poteka procesija. Prav tako naj poskrbijo, da se mestne ulice očistijo. Ob tej priliki pa tiste, ki bodo prejeli oblačila ali kaj drugega od potrebščin za procesijo, prosimo, da vse to po predstavitvi tudi nepoškodovano vrnejo. In vse to Jezusu v slavo in čast.

Dodatek B.4.3 Gradivo o 40-urnem češčenju Najsvetejšega zakramenta v predpostnem oziroma pustnem času

Dodatek B.4.3.1 Povabilno pismo k 40-urnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta
List 9r
60% 120%

Admodum Reverende ac Doctiſsime Domine Domine Paroche zellosiſsime, Vigilantiſsime

Nadvse častiti in zelo učeni, nadvse goreči in skrbni gospod župnik!

Cum ex ſpeciali gratia Nostræ Capucinorum Religioni â Summis Pontificibus Conceſsum ſit, ut Semel in Anno 40 horarum preces cum Expositione Sanctiſsimi Sacramenti ad placandam Dei Jram tenere valeat. Cum igitur oportunuʾ magis oportunum tempus non ſit, quam Dominica quinquage-ſima cum duobus ſubſequentibus diebus: ſic ſupplico huma-niſsime Dominationem Suam Admodum Reverendam, quatenus Suis ouiculis has magnas Jndulgentiasdignaret feruide promulgare ac eas exhortare, ut has magnas Jndulgentias lucraridiligenter ad hanc devotionem Compareant satagantque has magnas Jndulgentias lucrari, Diuinam Jram placare, ut poenas peccatis nostris debitas auertere valeant. Haec autem deuotio incipiet die Sabbati ad Vesperas hora secunda pomeridiana quà exponetur Sanctissimum Sacramentum, quod expositum erit per 40 horas et hora 4 fiet Sermo, quo-modo ſint lucrandæ hæ Jndulgentiæ eorumque finis, die Domi-nica hora 9 erit Concio, et postprandium hora 4, eadem ante et pomeridiana hora erit Concio die Lunæ et die Martis post Concionem circa horam 5 Concludetur hæc Deuotio cum ſolemni proceſsione, ad quam etiam Admodum Reverendus67 Dominus humaniſsime cum ſuisſibi ſubjectis ouiculis ſpecialiter Jnuitatur quicunque enim per hos tres dies Confeſsus fuerit quicumque Jndulgentia Nam+ plenarias lucrabitur conceditur facultas ab omnibus Casibus reseruatis ut in Jubileo absoluendi.

Ker so najvišji škofje iz posebne milosti našemu kapucinskemu redu zaupali, da lahko enkrat letno za pomiritev Božje jeze pripravimo štirideseturno češčenje z izpostavljenim Najsvetejšim zakramentom; ker za to ni primernejšega časa, kot je nedelja pred pepelnico z dvema neposredno sledečima dnevoma, tako prisrčno prosim njih prečastito visokost, da bi se jim zdelo vredno svojim ovčicam z vsem žarom oznaniti in jih spodbuditi, da bi se vestno zbrali k tej pobožnosti in si prizadevali prejeti te velike milosti ter pomiriti Božjo jezo, da bi tako lahko od sebe odvrnili zaslužene kazni za svoje grehe. Ta pobožnost se začne v soboto ob dveh popoldne, ko bomo izpostavili Najsvetejši zakrament, ki bo izpostavljen štirideset ur. Ob štirih bo nagovor o tem, kako si je treba pridobivati te milosti in kakšen je njihov smoter. V nedeljo bo pridiga ob devetih in po obedu ob štirih, ob isti uri dopoldne in popoldne bo pridiga tudi v ponedeljek in torek, ko se bo [v torek] po pridigi, okrog petih ta pobožnost zaključila s slovesno procesijo, h kateri je še posebej prisrčno povabljen tudi nadvse častiti gospod skupaj z njim podrejenimi ovčicami. Vsakdo bo po milosti dobil popolni odpustek, saj je, tako kot ob jubileju,68 podeljena možnost odpuščanja od vseh pridržanih grehov.

List 9v
60% 120%

Ah ukai ſo enih mislih se bili ô Svetem Kralui Prerok Dauid, inu Kam se se ti biu tazhas ſamislov. Ka se se ti pustou ſlishati is temi strasnimi beſsedami. multa flagella peccatorum

Ah, v kaj so enih mislih že bili ô Svetem Kralju. Prerok David. Inu kam si se ti biv tačas zamislov. Ka sə se ti pustov slišati iz temi strašnimi besedami.69 Mnogo je nadlog grehov:

 • 3 punit paupertate
 • 3 kaznuje z revščino,
 • 4 Jnfamia
 • 4 s sramoto,
 • 5 obcæcatione.
 • 5 s slepoto,
 • 6 obstinatione exordio curauimus bobi vide in Barcia
 • 6 s trmo (na začetku: poskrbeli smo za bika) Glej v Barcia,70
 • 7 remorsu Conscientia
 • 7 z očitanjem vesti,
 • 8 Seruitute
 • 8 s sužnostjo,
 • 9 ut de peccato in peccatum ruat
 • 9 da pada iz greha v greh,
 • 10 maxima poena peccatum non punire
 • 10 največja kazen je ne kaznovati greha,
 • 11 prosperitate,
 • 11 s srečo,
 • 12 infelicitate
 • 12 z nesrečo,
 • 13 peste fame bello alijsque
 • 13 s kugo, lakoto, vojno in drugim,
 • 14 [...] Jnfimitate et angustijs [...]
 • 14 z boleznijo in pomanjkanjem,
 • 15 nausea ad [...] audiendum verbum Dei, et ad Seruitium Dei
 • 15 z gnusom do poslušanja Božje besede in do služenja Bogu.

iſt fraygebig die laſter zú Erkhauphen 45. numerus 28. dem weder bethrohun-gen weder Verſprechungen laydet gefahr 60. numerus 13. Wan Ihm gott gahr nicht ſtraffet iſt ſeyn gröſte ſtraff 84. numerus 19

Prepuščeno je odkupiti grehe (45, št. 28), kajti tako grožnje kot obljube so nevarne (60, št. 13). Če ga Bog ne kaznuje, je to zanj največja kazen (84, št. 19).

David eligit incidere magis in manus Dei quam hominum, at Susana eccontra Vide Sermones 10 Homilia 19 Barcia hoc habet etiam Wolf Dominica 15 post folium 808 – post.

David se odloči, da je bolje pasti v roke Boga kot človeka, Suzana pa je nasprotno ... Glej Sermones71 10, 19. pridiga, Barcia. To ima tudi Wolf,72 15. nedelja, za listom 808 – za […]

Deus Nemini parcit ex Niſseno tomus 2.278 herodes consumptus â vermibus expi-rauit 106 in Abraham

Bog nikomur ne prizanaša (iz Niss.,73 2. zvezek, 278). Herod je umrl, ker so ga zgrizli črvi (pri Abrahamu,74 106).

Justitia Diuina armatur Contra peccatorem. pars 1. [...] Barcia 9/quod folium 169 numerus 4

Božja pravičnost se oborožuje proti grešniku (prvi del, Barcia 9, list 169 [ali: Barcia, kar je na listu 169], št. 4).

ſi Jnterogo quid ſit Justitia: hæc pulcherima virtus est ideoque Justus Dominus, et Justitiam dilexit ſicut unus ſponsus ſuam ſponsam, ita propterea Deus custodit Suam Justitiam ex Barcia pars 1 homilia cum uno ?

Če vprašam, kaj je pravičnost: to je najlepša krepost, zato je Gospod pravičen. Spoštoval je pravičnost, tako kot zaročenec čuva svojo zaročenko, tako zato Bog varuje svojo pravičnost (iz Barcia, prvi del, pridiga z [?]).

Sinden deren der Menſch vergist gedenkht Gott Concio 57 numerus 6 wurde Er niht ſindigen, wan Er er betrah-tete was Er thue Concio/Caput 4 numerus 6

Grehe, ki jih človek pozabi, si zapomni Bog (57. pridiga, št. 6). Če ne bi grešil, kdaj bi opazil, kaj počne (4. pridiga [ali: 4. poglavje], št. 6).

ex tertio tomo Niſseni Deus non quod vult aut potest facit, sed quod Jus exigit nota bene pro Exordio 2691

Iz tretjega zvezka Niss.75 Bog ne stori, kar želi ali kar more, ampak kar določa pravica (pomni: za začetek 2691).

Diuiti guta negata, quia 3 negauit micam. 3232.

Bogatemu je odklonjena kapljica, ker je trikrat odklonil drobtinico (3232).

Reihtumb ziegen nach ſich vill ſinden Hoger 242. Concio/Caput1

Bogastvo potegne za sabo veliko grehov (Hoger76 242, 1. pridiga [ali: 1. poglavje]).

Opombe
2.
Avtorjev popravek.
3.
Začetek besede je težko berljiv (najverjetneje se je razlila tinta).
4.
Čeprav je predzadnja črka na prvi pogled zaradi razlitja tinte bolj podobna črki a, jo je treba brati kot n.
5.
Najverjetneje je mišljena podoba Mater Dolorosa.
6.
Nekoliko nejasno zaradi popravkov pisca.
7.
Pismo je najstarejši doslej znani dokument o prirejanju pasijonskih procesij v Škofji Loki. Iz nekaterih formulacij v povabilnem pismu je mogoče sklepati, da gre že za ustaljeno tradicijo in da so pasijonske procesije prirejali tudi že pred letom 1713.
8.
Bratovščina Sv. Rešnjega telesa je bila pri Sv. Jakobu v Škofji Loki ustanovljena leta 1634, bratovščina Sv. rožnega venca pa leta 1655 v Stari Loki (Blaznik 1973: 338). Ker se kot ustanoviteljica procesije na veliki petek v poznejših virih omenja le bratovščina presvetega Rešnjega telesa, sklepam, da je bilo sodelovanje obeh bratovščin pri pripravi pasijonske procesije najverjetneje del starejše tradicije.
9.
Če sklepamo po omembi zmaja, gre najverjetneje za podobo Marijinega brezmadežnega spočetja (Raz 12).
10.
Ahan je biblična oseba; prekršil se je zoper zapoved, ker si je prilastil nekaj predmetov zakletve, zato so ga Izraelci kamenjali in ga skupaj z njegovim imetjem sežgali (Joz 7,1-26).
11.
Podoba, ki je pripadla članom bratovščin.
12.
Najverjetneje je pisec seznama imel v mislih podobo Zadnje večerje.
13.
Beseda Arcezo je popačenka italijanske besede Arca (dell' Alleanza) (pomanjševalnica Arcezza). Izvirni zapis besede arcezo predstavlja uporabo specializiranega termina, ki priča o tem, da se je do leta 1713 že izoblikovala povsem 'tehnična' terminologija škofjeloške procesije, kar dodatno izključuje možnost, da bi bila to prva uprizoritev, ter dokazuje ustaljenost pasijonske tradicije v Škofji Loki.
14.
Obstoj Romualdovega povabilnega pisma iz leta 1715 priča, da so pasijonske procesije v Škofji Loki res prirejali že pred letom 1721 in da je zapis Škofjeloškega pasijona temeljil tudi na izkušnjah iz predhodnih upodobitev Kristusovega trpljenja.
15.
Misel je vzeta iz Svetega pisma, iz Psalmov (Ps 31,13).
16.
Zenon iz Metlike je bil član kapucinskega reda od 1739 do 1778 (aetas religionis), za leto 1754 Cathalogus Familiarum Provinciae Styriae navaja, da je bil Zeno član novomeške redovne družine. Umrl je 29. januarja 1778 v Novem mestu (Benedik, Kralj 1994: 53, 595). Glede na omenjene podatke je mogoče sklepati, da je v Škofji Loki deloval pred letom 1754. Ta ugotovitev okvirno zameji čas nastanka tega povabilnega pisma, če pa k temu dodamo še sklep, da je moralo biti povabilno pismo odposlano ("6. april") vsaj štirinajst dni pred veliko nočjo oziroma velikim petkom (glede na Zenonovo prošnjo, naj župniki procesijo oznanijo "naslednjo nedeljo"), se kot možno leto nastanka ponuja leto 1753, saj je bila to leto velika noč 22. aprila (Grotefend 1971: 207).
17.
Zanimiva podrobnost povabilnega pisma, ki potrjuje mnenje, da so imeli navado pasijonske procesije prirejati vsako leto.
18.
Pisec še enkrat poudari, da pasijonske procesije potekajo vsako leto.
19.
Pisec v pismu izjavlja, da so prve pasijonske procesije uvedli pred več kot štiridesetimi leti. Če ima pisec za leto prve uprizoritve leto 1713 (ali 1715), bi povabilno pismo lahko datirali v leta po 1753 (ali po letu 1755), če pa ima pisec za leto prve uprizoritve leto 1721, pa bi ga lahko datirali v leta po letu 1761. Ni pa mogoče izključiti, da je pismo lahko tudi starejšega izvora, saj ne vemo, katero leto je za začetek pasijonske tradicije v Škofji Loki prepoznal neznani pisec tega pisma.
20.
Še en v nizu dokazov, ki priča, da so pasijonske procesije prirejali vsako leto.
21.
Glede na rabo zaimka quidam je očitno, da je imel pisec pisma v mislih neko točno določeno srečanje vernega ljudstva, vendar pa ga ni posebej imenoval. Verjetno je imel v mislih sv. mašo, morda blagoslov zelenja na cvetno nedeljo.
22.
Pismo provinciala Jožefa loškemu gvardijanu je lahko nastalo v času od konca avgusta 1765 do 23. maja 1766, ko je bil izvoljen nov provincial Jonas Muraepontanus, verjetneje pa je, da je bilo pismo loškemu gvardijanu odposlano najpozneje pred začetkom postnega časa leta 1766, torej pred 12. februarjem, pred pepelnično sredo (Grotefend 1971: 161).
23.
Iz sobesedila je jasno razvidno, da ne gre za 'definicijo' (definitio), to je sklep, ampak je mišljeno zasedanje ožjega odbora kapucinske province. Skladno s to ugotovitvijo je beseda definitio dosledno prevedena kot 'definitorij' (definitorium).
24.
Štiri poslednje reči so: smrt, sodba, pekel, nebesa.
25.
Pred tem so jih privezovali na vozove oziroma na nosila.
26.
Fragment dokazuje, da je obstajalo več rokopisov Škofjeloškega pasijona, ob primerjavi z ohranjenim kodeksom Škofjeloškega pasijona se namreč pokaže variantno mesto, ki predpostavlja drugo predlogo. V kodeksu Škofjeloškega pasijona so ti verzi uvrščeni k Deveti podobi (Glej človek), pričujoči fragment pa priča, da je del razširjene verzije Pasijona, v kateri so ti verzi umeščeni za trinajsto podobo.
27.
Dolgo je bilo ustaljeno prepričanje, da so v Ljubljani pasijonsko procesijo prvič priredili leta 1617 (tako je po Valvasorjevem pričevanju sklepala velika večina raziskovalcev pasijonskih procesij), po ugotovitvah p. Metoda Benedika pa je bila prva pasijonska procesija v Ljubljani prirejena v letih med 1608 in 1613 (Benedik 2006: 27, 30–31). V povabilnem pismu je brat Ferdinand že v prvem stavku navedel, da se pasijonske procesije v Ljubljani odvijajo vsako leto na veliki petek že več kot sto let. S tem podatkom nam je omogočil okvirno datacijo povabilnega pisma (kmalu po letu 1708 do kmalu po letu 1713 oziroma kmalu po letu 1717).
28.
Izraz windlichter označuje svetilke, ki so zavarovane pred vetrom ali ki gorijo kljub vetru.
29.
Šentvid nad Ljubljano.
30.
Šmartno pod Šmarno goro.
31.
Najverjetneje je mišljena župnija Komenda.
32.
Šmarje, danes župnija Šmarje-Sap.
33.
Podatek, ki omenja, da je bila prva pasijonska procesija v Ljubljani uprizorjena pred stopetimi leti, nam omogoča okvirno datacijo povabilnega pisma, in sicer je to lahko nastalo v letih 1713–1718 ali pa v letu 1722.
34.
O 40-urnem češčenju najsvetejšega zakramenta je znano, da je potekalo zadnje tri pustne dni (Benedik 1994: 54), začelo se je na tretjo predpostno nedeljo (dejansko pa že po sklepnicah v soboto). Potek češčenja je bil natančno določen v provincijskem Obredniku za samostane (Rituale, P. I, c. 14). V povabilnem pismu opisani potek češčenja Najsvetejšega zakramenta se povsem ujema z zapisom v Kroniki loškega samostana (posebno poglavje z naslovom Wie die Andachten dass Jahr hindurch in diesen Gottes=Hauss Sanctae Annae begangen werden). Tovrstno češčenje so v Novem mestu uvedli leta 1740 (Benedik 1994: 54), najverjetneje so vsaj v podobnem, če ne v enakem času to pobožnost uvedli tudi v Škofji Loki. Za posredovane podatke o 40-urnem češčenju iz Obrednika za samostane se iskreno zahvaljujem p. Metodu Benediku.
35.
Iz konteksta ni točno jasno, za kaj gre, mogoče je mišljeno "ob jubilejnem letu".
36.
Ni jasno, na katere besede iz Svetega pisma se nanašajo ti citati.
37.
Najverjetneje ima v mislih Barcia y Zambrana, pridigarja s konca 17. stoletja. Njegovo življenjsko delo je Despertador christiano de sermones doctrinales, ki je bilo (vsaj delno, če ne v celoti) prevedeno v latinščino (Christianus animarum excitator) in nemščino (Christ-eyfriger Seelen-Weckers [...] oder Lehrreiche Predigen).
38.
Najverjetneje se zapisek nanaša na Sermones doctrinales avtorja Barcia y Zambrana.
39.
Ne vemo, za katerega avtorja in za katero delo gre.
40.
Lahko bi šlo za Didaca Nissena (Didacus Nissenus: Opera omnia in quatuor tomos digesta, 1650–1655) (Gorjup 2000: 46–47).
41.
Verjetno ima v mislih Abrahama à Santa Clara iz reda bosonogih avguštincev, čigar posvetno ime je bilo Johann Ulrich Megerle. Je eden najboljših pridigarjev vseh časov. Njegovo glavno delo je Judas, der Ertz-schelen für ehrliche Leuth oder eigentlicher Entwurf und Lebensbeschreibung deß Iscariotischen Bösewicht. Po njegovem slogu pridiganja se je zgledoval Janez Svetokriški.
42.
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, bi lahko šlo za Didaca Nissena (Didacus Nissenus: Opera omnia in quatuor tomos digesta, 1650–1655) (Gorjup 2000: 46–47).
43.
Ne vemo, katerega avtorja je imel pisec v mislih.
44.
Bratovščina Sv. Rešnjega telesa je bila pri Sv. Jakobu v Škofji Loki ustanovljena leta 1634, bratovščina Sv. rožnega venca pa leta 1655 v Stari Loki (Blaznik 1973: 338). Ker se kot ustanoviteljica procesije na veliki petek v poznejših virih omenja le bratovščina presvetega Rešnjega telesa, sklepam, da je bilo sodelovanje obeh bratovščin pri pripravi pasijonske procesije najverjetneje del starejše tradicije.
45.
Če sklepamo po omembi zmaja, gre najverjetneje za podobo Marijinega brezmadežnega spočetja (Raz 12).
46.
Ahan je biblična oseba; prekršil se je zoper zapoved, ker si je prilastil nekaj predmetov zakletve, zato so ga Izraelci kamenjali in ga skupaj z njegovim imetjem sežgali (Joz 7,1-26).
47.
Podoba, ki je pripadla članom bratovščin.
48.
Najverjetneje je pisec seznama imel v mislih podobo Zadnje večerje.
49.
Beseda Arcezo je popačenka italijanske besede Arca (dell' Alleanza) (pomanjševalnica Arcezza). Izvirni zapis besede arcezo predstavlja uporabo specializiranega termina, ki priča o tem, da se je do leta 1713 že izoblikovala povsem 'tehnična' terminologija škofjeloške procesije, kar dodatno izključuje možnost, da bi bila to prva uprizoritev, ter dokazuje ustaljenost pasijonske tradicije v Škofji Loki.
50.
Misel je vzeta iz Svetega pisma, iz Psalmov (Ps 31,13).
51.
Zanimiva podrobnost povabilnega pisma, ki potrjuje mnenje, da so imeli navado pasijonske procesije prirejati vsako leto.
52.
Pisec še enkrat poudari, da pasijonske procesije potekajo vsako leto.
53.
Še en v nizu dokazov, ki priča, da so pasijonske procesije prirejali vsako leto.
54.
Glede na rabo zaimka quidam je očitno, da je imel pisec pisma v mislih neko točno določeno srečanje vernega ljudstva, vendar pa ga ni posebej imenoval. Verjetno je imel v mislih sv. mašo, morda blagoslov zelenja na cvetno nedeljo.
55.
Iz sobesedila je jasno razvidno, da ne gre za 'definicijo' (definitio), to je sklep, ampak je mišljeno zasedanje ožjega odbora kapucinske province. Skladno s to ugotovitvijo je beseda definitio dosledno prevedena kot 'definitorij' (definitorium).
56.
Štiri poslednje reči so: smrt, sodba, pekel, nebesa.
57.
Pred tem so jih privezovali na vozove oziroma na nosila.
58.
Avtorjev popravek.
59.
Začetek besede je težko berljiv (najverjetneje se je razlila tinta).
60.
Čeprav je predzadnja črka na prvi pogled zaradi razlitja tinte bolj podobna črki a, jo je treba brati kot n.
61.
Najverjetneje je mišljena podoba Mater Dolorosa.
62.
Izraz windlichter označuje svetilke, ki so zavarovane pred vetrom ali ki gorijo kljub vetru.
63.
Šentvid nad Ljubljano.
64.
Šmartno pod Šmarno goro.
65.
Najverjetneje je mišljena župnija Komenda.
66.
Šmarje, danes župnija Šmarje-Sap.
67.
Nekoliko nejasno zaradi popravkov pisca.
68.
Iz konteksta ni točno jasno, za kaj gre, mogoče je mišljeno "ob jubilejnem letu".
69.
Ni jasno, na katere besede iz Svetega pisma se nanašajo ti citati.
70.
Najverjetneje ima v mislih Barcia y Zambrana, pridigarja s konca 17. stoletja. Njegovo življenjsko delo je Despertador christiano de sermones doctrinales, ki je bilo (vsaj delno, če ne v celoti) prevedeno v latinščino (Christianus animarum excitator) in nemščino (Christ-eyfriger Seelen-Weckers [...] oder Lehrreiche Predigen).
71.
Najverjetneje se zapisek nanaša na Sermones doctrinales avtorja Barcia y Zambrana.
72.
Ne vemo, za katerega avtorja in za katero delo gre.
73.
Lahko bi šlo za Didaca Nissena (Didacus Nissenus: Opera omnia in quatuor tomos digesta, 1650–1655) (Gorjup 2000: 46–47).
74.
Verjetno ima v mislih Abrahama à Santa Clara iz reda bosonogih avguštincev, čigar posvetno ime je bilo Johann Ulrich Megerle. Je eden najboljših pridigarjev vseh časov. Njegovo glavno delo je Judas, der Ertz-schelen für ehrliche Leuth oder eigentlicher Entwurf und Lebensbeschreibung deß Iscariotischen Bösewicht. Po njegovem slogu pridiganja se je zgledoval Janez Svetokriški.
75.
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, bi lahko šlo za Didaca Nissena (Didacus Nissenus: Opera omnia in quatuor tomos digesta, 1650–1655) (Gorjup 2000: 46–47).
76.
Ne vemo, katerega avtorja je imel pisec v mislih.

Gor: Vsebina Prejšnji: Dodatek A Folij 14 Naslednji: Dodatek C Spremne študijeOče Romuald Štandreški. Datum: 2009-05-04
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.