eZISS Brižinski spomeniki Škofjeloški pasijon Prisege: mestne Prisege: trške in poklicne Zois: Korespondenca Slomšek: Tri pridige Iz. Cankar: S poti Podbevšek: Zbrane pesmi   English

Izdaja v HTML

Creative Commons License Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija

ZRC & IJS logo ZRC SAZU IJS E8

Delo za to elektronsko izdajo sta financirala Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru projekov MŠZŠ L6-3083 in MŠZŠ PO-0542-0106.

Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si

Stran zadnjič obnovljena 2012-06-04, et


Anton Martin Slomšek
TRI PRIDIGE O JEZIKU

  • Uredništvo, diplomatični in kritični prepis: Jože Faganel
  • Uredništvo, opombe, redakcija zapisa TEI: Matija Ogrin
  • Računalniški zapis in redakcija TEI: Tomaž Erjavec
  • Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
  • Izdaja 1.6, 2007-04-06
  • Mesto objave: https://nl.ijs.si/e-zrc/slomsek/
  • Kolofon TEI

Anton Martin Slomšek (1800–1862), slovenski škof, pisatelj, kulturni delavec, zaslužen še zlasti za preporod slovenske narodne zavesti v vzhodni Sloveniji in na Koroškem. Papež Janez Pavel II. ga je leta 1999 razglasil za blaženega.

Tri pridige o jeziku A. M. Slomška so nastale v času od leta 1825 do 1841. Dve od izbranih treh besedil sta ohranjeni v avtorjevem rokopisu. Rokopis tretjega besedila, ki je najbolj znano, je izgubljen, a kmalu po nastanku dvakrat natisnjen, nato je bila znamenita pridiga večkrat delno objavljena in citirana. Vsa tri besedila povezuje v celoto skupna tematika. Besedila so govornikove predloge za pridiganje, formulirane v celoti kot dokončno besedilo, torej literarnozvrstno verski govor, točneje pridiga oziroma t.i. retorska proza.

Elektronska izdaja vsebuje predgovor, faksimile, diplomatični prepis, kritični prepis in urednikove opombe. Vsi prepisi so povezani s faksimili, medsebojno pa so povezani po vrsticah. To omogoča vzporedni prikaz faksimilov s prepisi, kakor tudi vzporedni prikaz faksimila z obema prepisoma. Slomškova robna sklicevanja na svetopisemske vire so povezana s spletnim portalom Biblija.net, kjer je njegovo slovenjenje bibličnih odlomkov moč primerjati z raznimi prevodi Svetega pisma v slovenščino.

Izdajo lahko uporabljate preko spleta, lahko pa si jo prenesete tudi na svoj računalnik. Preneseno datoteko shranite in dekompresirate (unzip), nato v dobljeni mapi kliknete na index.html. Tako lahko uporabljate izdajo brez spletne povezave. Skupaj z datotekami HTML in (če izberete prenos celotne izdaje) s faksimili boste dobili tudi izvorne datoteke XML/TEI, primerne za računalniške obdelave besedila; najdete jih v mapi tei .