Kolofon TEI

tip: tekst
jezik: slovenščina
zapisal: TER
datum: 2003-07-03 (napisano) 2007-04-06 (popravljeno)

Opis datoteke

Naslovna izjava:
Naslov:
TRI PRIDIGE O JEZIKU
Naslov:
Elektronska znanstvenokritična izdaja
Avtor:
Anton Martin Slomšek
Izjava o odgovornosti:
Uredništvo, diplomatični in kritični prepis
Jože Faganel
Izjava o odgovornosti:
Uredništvo, opombe, redakcija zapisa TEI
Nosilec projekta
Matija Ogrin
Izjava o odgovornosti:
Računalniški zapis in redakcija TEI
Tomaž Erjavec
Izjava o ediciji:
Izdaja:
1.6
Obseg:
350kB XML + 8.1MB JPEG (+ 775kB HTML)
Izjava o objavi:
Izdajatelj:
Naslov:
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Identifikacijska številka:
ISBN 961-6500-64-3
Dostopnost:

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.

This work is licenced under the Creative Commons licence Attribution-ShareAlike 2.5 Slovenia.

Datum:
2007-04-06
Mesto publikacije:
http://nl.ijs.si/e-zrc/slomsek/
Opis vira:
Bibliografska enota:
Monografska raven:
Naslov:
Tri pridige o jeziku.
Anton Martin Slomšek – avtor; Jože Faganel – avtor dodatnega besedila
Impresum:
Izdajatelj:
Mohorjeva družba
Mesto publikacije:
Celje
Datum:
2001
SLOMŠEK, Anton Martin
Tri pridige o jeziku / Anton Martin Slomšek ; [diplomatični in kritični prepis] pripravil [ter uvod in spremno besedo napisal] Jože Faganel ; [fotografije rokopisov Marjan Smerke]. - Celje : Mohorjeva družba, 2001 (Ljubljana : Hren). - 87 str. : faks. ; 29 cm

Opis zapisa

Opis projekta:

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Delo za to izdajo sta financirala Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti (pogodba št. 3311-01-2683083) v okviru aplikativnega projekta ZŠ L6-3083: "Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju" in delno v okviru raziskovalnega programa MŠZŠ PO-0542-0106: "Inteligentna analiza podatkov, računalniška logika in jezikoslovje".

Uredniška deklaracija:
Normalizacija:

Besedilo je dostopno v faksimilu in dveh prepisih: diplomatičnem in kritičnem. Diplomatični prepis je dosledna tipografska ponovitev izvornega besedila; ohranja vse njegove historične posebnosti, vključno z avtorjevimi napakami. Grafem veliki 's' s kljukico je prepisan kot Ș. Kritični prepis to podobo besedila modificira po ekspliciranih merilih in jo približa jezikovni normi sredine 19. stoletja.

Deklaracija o oznakah:
text = 1
Besedilo: celotno besedilo gradiva, skupaj z opombami urednikov.
front = 1
titlePage = 1
titlePart = 2
docAuthor = 4
docImprint = 1
docTitle = 1
signed = 1
byline = 3
dateline = 1
body = 1
Telo besedila: vsebuje tri pridige v faksimilu in prepisih ter uredniške opombe.
back = 1
Literatura.
div = 18
Razdelek: uvoden in, na koncu, bibliografija, ter po štirje za prvi dve pridigi (faksimile, diplomatični in kritični prepis, opombe) in trije za zadnjo, za katero ne obstaja diplomatični prepis. Atributi: številka pridige (n = "1", "2", "3"), zvrst prepisa (type = "facs", "dipl", "crit", ...), identifikator (id = "sl1f", "sl1d", "sl1k", "sl2o", ...)
divGen = 2
Virtualni razdelek: Oznaka za mesto, kjer se avtomatsko generira vzporedni (diplomatični in kritični) prepis. Atributi: številka pridige (n = "1", "2"), zvrst prepisa (type = "para"), identifikator (id = "sl1p", "sl2p").
head = 21
Glava: naslovi razdelkov; naslovi niso del izvirnika, pač pa uredniški in izvirajo iz tiskane izdaje Treh pridig o jeziku.
page = 41
Stran rokopisa: združuje vrstice, ki se nahajajo na eni strani faksimila. Atributi: identifikator (id = "sl1k-f.1", ..., "sl3k-f.9"); poravnava (corresp = "sl1f.1", ..., "sl3f.9"); zaporedna številka strani znotraj pridige (n = "1", "2", ...);
p = 13
Odstavek.
ref = 14
Kazalka v dokument.
xref = 45
Mrežna kazalka.
listBibl = 1
Seznam uporabljene literature.
bibl = 5
Bibliografska enota.
publisher = 2
list = 4
Seznam v besedilu ali seznam faksimilov, ki združuje faksimile ene pridige.
item = 32
Lahko združuje slike faksimila ene strani. Atributi: corresp="sl1d-f.1 sl1k-f.1" id="sl1f.1" n="1"; identifikator (id = "sl1f.1", ..., "sl3f.9"); poravnava (corresp = "sl1d-f.1 sl1k-f.1", ..., "sl3k-f.9"); zaporedna številka strani znotraj pridige (n = "1", "2", ...)
figure = 66
Slika: kaže na datoteko s sliko faksimila. Atributi: Zvrst (type = "tiff", "jpeg", "thmb"); Kazalec (url)
line = 1533
Vrstica: ena vrstica iz faksimila. Atributi: identifikator (id = "sl1d.1", ..., "sl3k.301"); zaporedna številka vrstice znotraj pridige (n = "1", "2", ...); poravnava vrstice (rend = "right", "center", "left"); ustrezna vrstica iz drugega prepisa (corresp = "sl1k.1", ...)
note = 250
Opomba: Slomškovi pripisi k besedilu in uredniške opombe. Atributi: pozicija opombe (place = left, right, inline, foot)
date = 3
Datum: pojavlja se samo v kritičnih prepisih.
gap = 4
Vrzel: označuje mesto, kjer je besedilo v izvriniku uničeno in zato ni bilo prepisano.
unclear = 1
Nečitljivo: označuje mesto, kjer besedila v izvriniku ni bilo mogoče z gotovostjo razbrati.
emph = 83
Poudarjeno: označuje besedilo, ki ga je avtor podčrtal.
hi = 12
Izpostavljeno: označuje besedilo, ki je tipografsko različno od sobesedila; običajno je nadpisano. Atributi: izpis (rend = "sup" #IMPLIED),
corr = 6
Popravek: označuje nekaj primerov popravljenega besedila; vsebuje vedno tako <add> kakor <del>
add = 219
Dodano: označuje besedilo, ki ga je avtor ali urednik dodal k sobesedilu. Atributi: roka (hand= "AMS", "JFA", "MOG", "TER")
del = 144
Izbrisano: označuje besedilo, ki ga je izbrisal avtor ali urednik. Atributi: roka (hand= "AMS", "JFA", "MOG", "TER")

Opis karakteristik

Jeziki:
en = angleščina sl = slovenščina
Seznam rok:

Opis sprememb


Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija
Projekt Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Datoteka HTML narejena s pretvorbo XSLT baze XML/TEI P4.