Kolofon TEI

jezik: slovenščina
zapisal: TER
datum: 2004-05-06 (napisano) 2007-04-06 (popravljeno)

Opis datoteke

Naslovna izjava:
Naslov:
KORESPONDENCA ŽIGE ZOISA
Naslov:
Elektronska znanstvenokritična izdaja
Izjava o odgovornosti:
Prepis
Ivan Prijatelj
Izjava o odgovornosti:
Korekture prepisa in prevod
Edvard Vrečko
Izjava o odgovornosti:
Uredništvo, opombe in spremno besedilo
Luka Vidmar
Izjava o odgovornosti:
Računalniški zapis in redakcija TEI
Tomaž Erjavec
Izjava o odgovornosti:
Nosilec projekta
Matija Ogrin
Izjava o ediciji:
Izdaja:
1.2
Obseg:
575k XML + 17M JPEG (+ 1.4M HTML)
Izjava o objavi:
Izdajatelj:
Naslov:
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Identifikacijska številka:
ISBN 961-6500-65-1
Identifikacijska številka:
COBISS 215881216
Dostopnost (unknown) :

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.

This work is licenced under the Creative Commons licence Attribution-ShareAlike 2.5 Slovenia.

Datum:
2007-04-06
Mesto publikacije:
http://nl.ijs.si/e-zrc/zois/
Opis vira:

Izvirniki pisem iz korespondence Žige Zoisa v arhivu Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU v prepisu Ivana Prijatelja (M P 35–57).

Opis zapisa

Opis projekta:

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva.

Delo za to izdajo sta financirala Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti (pogodba št. 3311-01-2683083) v okviru aplikativnega projekta L6-3083: "Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju" in delno v okviru raziskovalnega programa MŠZŠ PO-0542-0106: "Inteligentna analiza podatkov, računalniška logika in jezikoslovje".

Deklaracija o oznakah:
text = 1
Besedilo: celotno gradivo, skupaj z uvodom, pismi in dodatki.
front = 1
Naslovnica in uvodne opombe.
titlePage = 1
titlePart = 2
docAuthor = 5
docImprint = 1
docTitle = 1
byline = 5
publisher = 2
back = 1
Dodatki.
body = 1
Telo besedila: pisma.
div = 106
Razdelek gradiva. Atributi so type, id, corresp.
divGen = 25
Virtualni razdelek: oznaka za mesto, kjer se v HTML avtomatsko generira vzporedni izpis.
head = 157
Glava: naslovi razdelkov, ki so uredniški – niso del pisem.
list = 1
Seznam.
item = 3
Element seznama.
figure = 174
Slika: kazalec na datoteko s sliko faksimila.
figDesc = 87
Opis slike.
page = 247
Stran rokopisa.
p = 1042
Odstavek.
note = 820
Uredniška opomba.
date = 4
Datum (testno).
del = 8
Izbris (v originalu).
gap = 25
Vrzel: mesto, kjer je besedilo v izvriniku uničeno in zato ni prepisano.
hi = 130
Izpostavljeno: besedilo, ki je tipografsko različno od sobesedila.
emph = 1546
Poudarjeno: besedilo, ki ga je avtor podčrtal.
bibl = 233
Bibliografska enota: ime publikacije v besedilu.
foreign = 491
Tuje: drugojezično besedilo.
ref = 1442
Kazalka (znotraj dokumenta).

Opis karakteristik

Jeziki:
de = nemščina sl = slovenščina la = latinščina fr = francoščina it = italijanščina pl = poljščina en = angleščina
Seznam rok:

Opis sprememb


Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija
Projekt Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Datoteka HTML narejena s pretvorbo XSLT baze XML/TEI P4.