Page in English

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Informacijska družba - IS 2012

Osma konferenca
JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

8. - 9. oktobra 2012
Institut "Jožef Stefan", Ljubljana

Konferenca o jezikovnih tehnologijah je potekala v sklopu meta-konference Informacijska družba - IS 2012 od 8. do 12. oktobra 2012 na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani. Srečanje je bilo osmo v vrsti konferenc o jezikovnih tehnologijah ('98, '00, '02, '04, '06, '08, '10). Uradna jezika konference sta bila slovenski in angleški, sprejeti prispevki pa so zbrani v tiskanem zborniku kot tudi na spletu.

ZBORNIK vabljena predavanja urnik predavanj programski odbor organizacijski odbor


VABLJENA PREDAVANJA


PROGRAMSKI ODBOR


ORGANIZACIJSKI ODBOR


KONFERENCO SO PODPRLI

Alpineon


Valid HTML 4.01!

Stran obnovljena 2014-06-19, et