Korpus KAS-proto

Izdelali smo prvo, prototipno različico korpusa KAS-proto, ki je javno dostopen pod IJS instalacijo konkordančnika noSketch Engine