Institut Jožef Stefan 
Jezikovni strežnik nl.ijs.si
Odsek za tehnologije znanja
Institut "Jožef Stefan"

 

JOS
English slovensko  
Creative Commons 

Korpus jos100k V2.0