Page in English

Zbornik
Devete konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

9. - 10. oktober 2014
Institut "Jožef Stefan", Ljubljana

Celoten zbornik kot en PDF (40MB)

Zbornik po prispevkih

Vabljena prispevka

Redni prispevki


Valid HTML 4.01!

Stran obnovljena 2014-10-14, et