eZISS Brižinski spomeniki Škofjeloški pasijon Prisege: mestne Prisege: trške in poklicne Zois: Korespondenca Slomšek: Tri pridige Iz. Cankar: S poti Podbevšek: Zbrane pesmi   English

Izdaja v HTML

Creative Commons License Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija

ZRC & IJS logo ZRC SAZU IJS E8

Delo za to elektronsko izdajo sta financirali Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru projeka L6-6373.

Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si

Stran zadnjič obnovljena 2021-06-04, et


ANTON PODBEVŠEK
ZBRANE PESMI

  • Uredništvo, prepisi, komentarji in opombe: Marijan Dović
  • Računalniški zapis in redakcija TEI: Tomaž Erjavec
  • Vodja projekta: Matija Ogrin
  • Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
  • Izdaja 2.1, 2015-09-30
  • Mesto objave: https://nl.ijs.si/e-zrc/podbevsek/
  • Kolofon TEI

Anton Podbevšek (1898–1981), glavni pesnik slovenske literarne avantgarde, začetnik likovne poezije; kritik in publicist (spisi o slovenskih likovnih umetnikih).

Zbrane pesmi prinašajo prvo znanstvenokritično objavo vseh doslej znanih Podbevškovih pesmi in njihovih različic ter večinoma še neobjavljeno rokopisno gradivo iz pesnikove zapuščine in drugih virov. Posebno zanimivost predstavljata faksimile in prepis avtorjevega izvoda zbirke Človek z bombami (1925), v katerega je pesnik v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja vpisoval številne popravke in nove verzije.

Izdaja obsega faksimile rokopisov in lastnoročno redigiranega izvoda Človeka z bombami, prepise pesmi, urednikove komentarje in opombe. Vzporedni prikazi omogočajo primerjavo med rokopisi in poznejšimi objavami.

Izdajo lahko uporabljate preko spleta, lahko pa si jo prenesete tudi na svoj računalnik. Preneseno datoteko shranite in dekompresirate (unzip), nato pa v dobljeni mapi kliknete na index.html. Tako lahko uporabljate izdajo brez spletne povezave. Skupaj z datotekami HTML in (če izberete prenos celotne izdaje) s faksimili boste dobili tudi izvorne datoteke XML/TEI, primerne za računalniške obdelave besedila; najdete jih v mapi tei .