eZISS Brižinski spomeniki Škofjeloški pasijon Prisege: mestne Prisege: trške in poklicne Zois: Korespondenca Slomšek: Tri pridige Iz. Cankar: S poti Podbevšek: Zbrane pesmi   English

IZDAJE


Brižinski spomeniki

Brižinski spomeniki

Najstarejša slovenska besedila, prvi dokument slovenske kulture.


Škofjeloški pasijon

Škofjeloški pasijon

Najzgodnejše ohranjeno dramsko delo v slovenščini.


Mestna prisežna besedila

Mestna prisežna besedila

36 slovenskih priseg mestnih organov, nastalih do začetka 19. stoletja.


Prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin

Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin

18 slovenskih prisežnih besedil trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin, nastalih od začetka 17. do srede 19. stoletja.


Korespondenca Žige Zoisa

Žiga Zois

Petindvajset pisem iz korespondence svetovljana in erudita barona Zoisa.


Anton Martin Slomšek
Tri pridige o jeziku

Anton Martin Slomšek

Dve nepoznani in ena znamenita pridiga slovenskega preroditelja iz 1. pol. 19. stoletja.


Izidor Cankar
S poti

Izidor Cankar

Dve verziji slovenskega esejističnega romana iz fin de siècla.


Anton Podbevšek
Zbrane pesmi

Anton Podbevšek

Prva izdaja, ki prinaša celotno delo vodilnega slovenskega avantgardista.


Arhiv starih izdaj


ZRC & IJS logo ZRC SAZU IJS E8

Delo za to knjižnico elektronskih znanstvenih izdaj so financirali Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si

Stran zadnjič obnovljena 2021-10-11, et
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Powered by TEI

eZISS

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ponujajo izbrana slovenska besedila v integraciji faksimilov, prepisov in znanstvenega komentarja, mestoma tudi avdiovizualnih posnetkov.

Projekt eZISS poskuša ustvariti sintezo treh prvin. Prva je tradicija slovenskega slovstva v razponu od srednjeveškega rokopisa in ljudske pesmi do estetske literarne umetnine. Druga prvina je ekdotika – bogata tradicija filološkega proučevanja besedil in njihovih predstavitev v znanstvenokritičnih izdajah. Tretja prvina so sodobne informacijske tehnologije. Spoj dveh tradicij in sodobne tehnologije, ki je na področju obdelave besedil že presegla raven eksperimentov, oblikuje jasne standarde in se uveljavlja kot pomemben posrednik literarnega izročila. Elektronske znanstvene izdaje ne odpravljajo klasičnih tiskanih izdaj, ponujajo le nekatera pomembna dopolnila in pot k bolj raznoliki bralski recepciji.

Kompleksna predstavitev besedil s faksimili, prepisi, kritičnim aparatom in avdiovizualnimi posnetki je mogoča z dosledno rabo sodobnih standardov odprtokodnega označevanja besedil: Unikod, XML, smernice konzorcija TEI. Le ta podlaga ustreza zahtevi, naj bodo naše izdaje odporne na tehnološke spremembe, neodvisne od programske opreme in združljive z drugimi standardiziranimi elektronskimi viri. Za branje teh izdaj ne potrebujemo drugega kakor navaden brskalnik.

Izdaje so namenjene trajni javni uporabi, zato so vsakomur dostopne na svetovnem spletu. Omogočen je tudi prenos vsake izdaje na vaš računalnik, kjer jo lahko uporabljate brez spletne povezave. Ob upoštevanju licenčnih določil lahko izdaje posredujete tudi drugim na digitalnih nosilcih.


O projektu

V projektu eZISS "Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva" sodelujeta Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (vodja projekta Matija Ogrin) in Odsek za tehnologije znanja IJS (vodja projekta na IJS Tomaž Erjavec).

Priprava elektronskih izdaj eZISS je v slovenskem jeziku dokumentirana v naslednjih objavah (angleške so dostopne tule):