English

Jezikovni strežnik nl.ijs.siNa tem strežniku najdete povezave do projektov, jezikovnih virov in storitev za slovenščino, kot tudi za druge jezike. Jezikovni viri in storitve so bili pretežno izdelani na IJS oziroma pri partnerskih projektih z IJS. Jezikovni viri so običajno kodirani v XML, skladno s smernicami za zapis besedil TEI (Text Encoding Initiative). V večini primerov so dostopni za prevzem pod pogoji licence Creative Commons.

Strežnik nl.ijs.si deluje od leta 1994 in je bil eden izmed prvih http strežnikov v Sloveniji.Odsek za Tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan
Institut "Jožef Stefan"

Digitalna humanistika

 • CLARIN.SI: Slovenska RI za jezikovne vire in tehnologije
 • KAS: Korpus akademske slovenščine
 • Janes: Slovenske uporabniško ustvarjene vsebine
 • FRENK: Družbeno nesprejemljiv diskturz v informacijski družbi
 • IMP: Digitalna knjižnica, korpus in besedišče starejše slovenščine
 • eZB, Elektronska znanstvena besedila:
  • eZISS: Znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
  • NRSS: Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja
  • eZMono: Elektronske znanstvene monografije
 • jaSlo: Japonsko-slovenski viri za učenje japonščine
 • Convert: Pretvorba Word DOCX dokumentov v TEI

Jezikovne tehnologije

 • Repozitorij CLARIN.SI: Jezikovni viri za prevzem
 • CLARIN.SI @ GitHub: Odprtokodni programi za označevanje jezika
 • ReLDIanno: Jezikoslovno označevanje za slovenščino, hrvaščino in srbščino
 • SDJT: Slovensko društvo za jezikovne tehnologije
 • MULTEXT-East: Večjezični korpus, leksikoni in oblikoskladnja
 • KAS: Korpus akademske slovenščine
 • Janes: Slovenske uporabniško ustvarjene vsebine
 • FRENK: Družbeno nesprejemljiv diskurz v informacijski družbi
 • JOS: Ročno označeni korpusi
 • ToTaLe: Oblikoskladenjsko označevanje in lematizacija besedil
 • SDT: skladenjsko označevanje slovenščine

Kontakt:

Tomaž Erjavec, IJS, Odsek za tehnologije znanja
tomaz.erjavec at ijs.si