English

Jezikovni strežnik nl.ijs.siNa Jezikovnem strežniku so zbrani jezikovni viri in servisi za slovenščino, kot tudi za druge jezike. Jezikovni viri so bili izdelani na IJS oziroma pri partnerskih projektih z IJS. Jezikovni viri so običajno kodirani v XML, skladno s smernicami za zapis besedil TEI (Text Encoding Initiative). V večini primerov so dostopni za prevzem pod pogoji licence Creative Commons.

Strežnik nl.ijs.si deluje od leta 1994 in je bil eden izmed prvih http strežnikov v Sloveniji.Odsek za Tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan
Institut "Jožef Stefan"

Digitalna humanistika

 • Konkordance po številnih korpusih: noSketchEngine & CUWI
 • IMP: Digitalna knjižnica, korpus in besedišče starejše slovenščine
 • eZB, Elektronska znanstvena besedila:
  • eZISS: Znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
  • NRSS: Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja
  • eZMono: Elektronske znanstvene monografije
 • jaSlo: Japonsko-slovenski viri za učenje japonščine

Jezikovne tehnologije

 • SDJT: Slovensko društvo za jezikovne tehnologije
 • MULTEXT-East: Večjezični korpus, leksikoni in oblikoskladnja
 • JOS: ročno označeni korpusi
 • ToTaLe: oblikoskladenjsko označevanje in lematizacija besedil
 • sloWNet, WordNet v slovenščini:
  • sloWTool: sloWNet pregledovalnik in urejevalnik
  • sloWCrowd: crowdsourcing urejevalnik
 • SDT: skladenjsko označevanje slovenščine

Povezave

Kontakt:

Tomaž Erjavec, IJS, Odsek za tehnologije znanja
tomaz.erjavec at ijs.si