Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko
Akademski koledar 2008/2009

Korpusno jezikoslovje

Predavanja: Tomaž Erjavec
Vaje: Amanda Saksida

Stran http://nl.ijs.si/et/teach/ung08-kj/, zadnja sprememba 2010-02-10

Predavanja in vaje potekajo ob petkih 11.30 - 14.30 v računalniški učilnici P7.

Govorilne ure so ob petkih 14.30-15.30 v tednih, ko so predavanja, po povprejšnem dogovoru.

Teden
Datum
Tema Materiali Opombe
1
3/10/08
Pregled predmeta
formalne zahteve pri predmetu, predstavitev predmeta
prosojnice, izroček  
2
10/10/08

Predavanje "Uvod v korpusno jezikoslovje"
tipologija korpusov, zgodovina korpusnega jezikoslovja

prosojnice, izroček  
3
23/10/08
Vaje
pregled korpusov in virov, FidaPLUS podrobneje
prosojnice, izroček  
4
24/10/08

Predavanje "Uporaba korpusov"
seznami besed, konkordance, statistične metode

prosojnice, izroček  
5
31/10/08
Praznik   1. domača naloga
6
7/11/08

Vaje
Wordsmith

prosojnice, izroček  
7
14/11/08
Vaje
Wordsmith
   
8
21/11/08
Vaje
SketchEngine
prosojnice, izroček  
9
28/11/08
Predavanje "Gradnja korpusov"
načini pridobivanja besedil, jezikoslovna označevanja
prosojnice, izroček 1. kolokvij (rešitve)
10
5/12/08
Vaje
izdelava korpusa
prosojnice, izroček 2. domača naloga
11
12/12/08
Predavanje "Standardi za zapis korpusov"
Standard XML, oblikoslovne oznake za slovenski jezik

prosojnice, izroček  
12
19/12/08
Vaje prosojnice, izroček  
13
9/1/09
Predavanje "Računalniško kordiranje znakov"
zapis znakov v računalniku, korpusne študije

prosojnice, izroček  
14
16/1/09
Vaje
delo s pridobljenim korpusom
  2. kolokvij (rešitve)

Izpitni roki

Glej tudi predmet Osnove računalni.tva za jezikoslovce
Valid HTML 4.01!