Škofjeloški pasijon

Dodatek A Folij 14

Gor: Vsebina Naslednji: Dodatek B Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona

Kazalo

Dodatek A.1 Faksimile folija 14

Folij 14 je eden od zanimivih ostankov besedilne tradicije; bil je eden od več nevezanih, letečih listov, ki so se ohranili ob kodeksu ŠP in so objavljeni v Dodatku. Nato ga je nekdo prilepil v kodeks, čeprav ni del besedila ŠP. Na njem je fragment nekega neznanega dvojezičnega pasijona, kar dokazuje, da so pasijonske procesije ponekod na Slovenskem potekale v dveh jezikih (prim. komentar).

ŠP, folij 14r
60% 120%
ŠP, folij 14v
60% 120%

Dodatek A.2 Folij 14, diplomatični prepis

ŠP, folij 14r
60% 120%
1:
Lob Praeiß vndt Auh ehren,
ſingen wür iezt Chriſto dem Herrn,
ÔSanna, in der Höhe,
dein Lob wollen wür Vermehren.
2:
v5Mit öll Zweÿg dich grieſſen,
mit bitt fallɳ dir zu füeſſen,
ÔSanna, in der Höhe,
deine gnadt laß über Vns flüeſſen.
3:
Dich alls wenedaiet,
v10deiner Ehr die welt ſich erfraüet,
ÔSanna, in der Höhe,
von der ſindt Haſt du Vns befraüet.
4:
Die Stim laß erſchallen,
vnſern Näyɳ König zu gefallen,
v15ÔSanna, in der Höhe,
deine gnadt würſt geben Vns allen.
5:
Wür ſambt dich erkhennen,
König über Jsraell dich Nennen,
Vns ſchüze vnd beſüze,
v20dan die Herzen gegen dir Pre͠nen.
6:
Zhast mi skup poiema,
tebi Christe hualla daiemo,
ÔSanna, na visakusti,
nashe grehe ti nam odpusti.
7:
v25Mi tebe Zhastima,
knashmo krallv mi te Suollimo,
naſs vishi, inv regire,
te Serza podloshne sturima.

Finis.

Dodatek A.3 Folij 14, prevod in kritični prepis

ŠP, folij 14r
60% 120%
1:
Slavo Kristusu skažimo,
in Gospoda zdaj molimo,
– hozana na višavah –
njemu hvalo pomnožimo!
2:
v5Z oljko te bomo hvalili,
padli k nogam, Jezus mili,
– hozana na višavah –
da bi milost tvojo užili!
3:
Njega cel svet blagoslavlja,
v10njemu čast vesel ponavlja,
– hozana na višavah –
ker od grehov nas ozdravlja.
4:
Zdaj nam novi kralj kraljuje,
vsakdo rad ga povzdiguje,
v15– hozana na višavah –
on nam milost izkazuje.
5:
Hvalo bodo usta pela
tebi, kralju Izraela,
– odreši nas in varji –
v20sŕca zate le gorela!
6:
Čast mi skup pojema,
tebi, Kriste, hvala dajemo,
Ozana na visakusti,
naše grehe ti nam odpusti.
7:
v25Mi tebe častima,
k našmo kralu mi te zvolimo,
nas viži inu regirej,
te srca podložne sturima.

Konec.

Dodatek A.4 Vzporedni prikaz

ŠP, folij 14r
60% 120%
1:1:
Lob Praeiß vndt Auh ehren,
Slavo Kristusu skažimo,
ſingen wür iezt Chriſto dem Herrn,
in Gospoda zdaj molimo,
ÔSanna, in der Höhe,
– hozana na višavah –
dein Lob wollen wür Vermehren.
njemu hvalo pomnožimo!
2:2:
v5Mit öll Zweÿg dich grieſſen,
v5Z oljko te bomo hvalili,
mit bitt fallen dir zu füeſſen,
padli k nogam, Jezus mili,
ÔSanna, in der Höhe,
– hozana na višavah –
deine gnadt laß über Vns flüeſſen.
da bi milost tvojo užili!
3:3:
Dich alls wenedaiet,
Njega cel svet blagoslavlja,
v10deiner Ehr die welt ſich erfraüet,
v10njemu čast vesel ponavlja,
ÔSanna, in der Höhe,
– hozana na višavah –
von der ſindt Haſt du Vns befraüet.
ker od grehov nas ozdravlja.
4:4:
Die Stim laß erſchallen,
Zdaj nam novi kralj kraljuje,
vnſern Näyen König zu gefallen,
vsakdo rad ga povzdiguje,
v15ÔSanna, in der Höhe,
v15– hozana na višavah –
deine gnadt würſt geben Vns allen.
on nam milost izkazuje.
5:5:
Wür ſambt dich erkhennen,
Hvalo bodo usta pela
König über Jsraell dich Nennen,
tebi, kralju Izraela,
Vns ſchüze vnd beſüze,
– odreši nas in varji –
v20dan die Herzen gegen dir Prennen.
v20sŕca zate le gorela!
6:6:
Zhast mi skup poiema,
Čast mi skup pojema,
tebi Christe hualla daiemo,
tebi, Kriste, hvala dajemo,
ÔSanna, na visakusti,
Ozana na visakusti,
nashe grehe ti nam odpusti.
naše grehe ti nam odpusti.
7:7:
v25Mi tebe Zhastima,
v25Mi tebe častima,
knashmo krallv mi te Suollimo,
k našmo kralu mi te zvolimo,
naſs vishi, inv regire,
nas viži inu regirej,
te Serza podloshne sturima.
te srca podložne sturima.

Finis.

Konec.

Opombe
1.
V kodeksu Škofjeloškega pasijona se nahaja tudi nenavadni folij 14, ki je bil kodeksu dodan pozneje, po nastanku. Besedilo na tem vrinjenem, prilepljenem foliju predstavlja enega od zanimivejših problemov ŠP. Ugotoviti je treba:
  • Besedilo je napisano na ozkem listu polovične širine z isto roko kakor glavni tekst kodeksa; je torej približno sočasno z nastankom rokopisov, povezanih v kodeks, verjetno nekoliko zgodnejše.
  • Besedilo obsega sedem oštevilčenih kitic, označenih od 1 do 7. Prvih pet kitic je napisanih v nemščini; zadnji dve kitici sta napisani v slovenščini.
  • Kitice so zapisane v prozni obliki; v vsaki od njih je mogoče zanesljivo razbrati po štiri rimane verze. (Grafično zavzemajo na foliju 14, ker so pisani kot proza, le po tri vrstice.) Prepisali in označili smo jih kot verze; to je bil skorajda edini, a neizogibni odmik od načel diplomatičnega prepisovanja v tej izdaji.
  • Besedilo na fol. 14 ni del Škofjeloškega pasijona, temveč je fragment nekega drugega, danes neznanega pasijona, ki je bil evidentno – dvojezičen. Več o daljnosežnem pomenu teh 28 verzov v komentarju.

Gor: Vsebina Naslednji: Dodatek B Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijonaOče Romuald Štandreški. Datum: 2009-05-04
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.