Oče Romuald Štandreški
Škofjeloški pasijon
Elektronska znanstvenokritična izdaja

Diplomatični prepis
Primož Simoniti
Matija Ogrin
Kritični prepis
Jože Faganel
Matija Ogrin
Jožica Škofic
Matej Šekli
Prevod latinskih in nemških delov besedila
Primož Simoniti
Diplomatični prepis in prevod Listov ob kodeksu Škofjeloškega pasijona
Monika Deželak Trojar
Opombe, študije, dopolnilno gradivo
Matija Ogrin
Monika Deželak Trojar
Uredil
Matija Ogrin
Računalniški zapis in redakcija TEI
Tomaž Erjavec

Projekt
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Odsek za tehnologije znanja IJS
Ljubljana: 2009
Kolofon TEI

Kazalo

Razčlenjeno kazalo
Oče Romuald Štandreški. Datum: 2009-05-04
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.