jaSlo

TEI Header

§file description
§title statement
§title

id = jaSlo.title
jaSlo: Japanese-Slovene Learner's Dictionary
§principal researcher
§name Kristina Hmeljak-Sangawa, Dept. for Asian Studies, University of Ljubljana
§statement of responsibility
§name Tomaž Erjavec, Dept. for Knowledge Technologies, Jožef Stefan Institute
§responsibility TEI encoding and up-conversion from various sources.
§statement of responsibility
§name Irena Srdanović
§responsibility Dictionary editing and proofreading.
§statement of responsibility
§name Eva Ajnik
§name Jasmina Bajramovič
§name Andrej Bekeš
§name Anka Bogataj
§name Klementina Bovha
§name Jure Brečko
§name Andrej Bržan
§name Petra Bučar
§name Helena Caf
§name Nina Ceglar
§name Luka Culiberg
§name Tita Cvetković
§name Marjeta Čampa
§name Mirjam Čuk
§name Barbara Favento
§name Sanja Fišer
§name Špela Gacin
§name Martina Gajšek
§name Maruša Gliha
§name Lea Horjak
§name Teja Hrovat
§name Špela Hrvatin
§name Tanja Jakelj
§name Tanja Jaklič
§name Klavdija Kadunc
§name Milan Kapetan
§name Vera Kastigar
§name Domen Kavčič
§name Maja Komovec
§name Klavdija Kosič
§name Anže Kotar
§name Maja Kovač
§name Mojca Kovačič
§name Alja Kranjec
§name Nina Krašna
§name Alja Lečnik
§name Petja Mihelič
§name Neža Milankovič
§name Tamara Mlekuž
§name Nagisa Moritoki
§name Alja Otavnik
§name Nina Ozimek
§name Urška Pavlič
§name Polona Pečnik
§name Maruša Pen
§name Katarina Petauer
§name Urša Plajbes
§name Mateja Poročnik
§name Janja Praznik
§name Mija Prvan
§name Sonja Puc
§name Biserka Radič
§name Vanja Rahten
§name Chikako Shigemori Bučar
§name Tina Smole
§name Nina Sok
§name Olga Stojanovič
§name Jasna Šepetavec
§name Teja Škrlec
§name Damjana Špik
§name Mojca Štern
§name Nadja Tomaževič
§name Kinga Varga
§name Saša Verovšek
§name Helena Vidovič
§name Tina Zadnik
§name Ajda Žemva
§name Janja Žnidaršič
§responsibility Contributors to dictionary
§edition statement
§edition Version 3.1
§extent 9,891 entries
§publication statement
§publisher CLARIN.SI
§publication place http://nl.ijs.si/jaslo/
§publication place http://www.clarin.si/
§availability

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

§source description

Legacy files in a many different formats.

External knowledge sources and programs.

§encoding description
§editorial practice declaration

The jaSlo dictionary is presented in: Kristina Hmeljak Sangawa, Tomaž Erjavec: The Japanese-Slovene dictionary jaSlo: its development, enhancement and use. Studia Kognitywne, ISSN 1641-9758, 2010, vol. 10, pp. 203-216.

§tagging declaration
§namespace

name = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§tag usage

gi = text occurs = 1
text
§tag usage

gi = body occurs = 1
text body
§tag usage

gi = gram occurs = 81
grammatical information
§tag usage

gi = def occurs = 125
definition
§tag usage

gi = superEntry occurs = 70
superEntry
§tag usage

gi = subc occurs = 632
subcategorization
§tag usage

gi = etym occurs = 195
etymology
§tag usage

gi = lang occurs = 195
language name
§tag usage

gi = gloss occurs = 195
gloss
§tag usage

gi = lbl occurs = 830
label
§tag usage

gi = entry occurs = 9891
entry
§tag usage

gi = form occurs = 10441
form information group
§tag usage

gi = orth occurs = 29663
orthographic form
§tag usage

gi = gramGrp occurs = 9891
grammatical information group
§tag usage

gi = pos occurs = 10998
part of speech
§tag usage

gi = cit occurs = 14688
cited quotation
§tag usage

gi = quote occurs = 27517
quotation
§tag usage

gi = xr occurs = 3906
cross-reference phrase
§tag usage

gi = ref occurs = 3936
reference
§tag usage

gi = usg occurs = 10002
usage
§text-profile description
§language usage
§language

ident = ja
Japanese
§language

ident = sl
Slovene
§language

ident = en
English
§revision description
§change Tomaž Erjavec<name>Converted to TEI P5, changed availability to CC BY-SA 4.0 and fixed some errors.
§date 2015-07-09
§change Tomaž Erjavec<name>Major release: many legacy files added and proof-read, PoS categories normalised, added romaji and difficulty levels.
§date 2006-09-03
§change Tomaž Erjavec<name>Major release, with 3 new tabular files added into the dictionary, and duplicates manually resolved.
§date 2005-03-11
§change Tomaž Erjavec<name>Minor changes to accomodate the CGI script jaslo.pl
§date 2005-01-30
§change Tomaž Erjavec<name>First draft.
§date 2004-08-02


Datum: 2015-07-09

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.