Program konference
JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE ZA SLOVENSKI JEZIK

Language Technologies for the Slovene Language
Conference Schedule

6.-7. oktober 1998
Cankarjev dom
 TOREK, 6. OKTOBER
Torek
8:30-16:00
Registracija
Cankarjev Dom
10:00-10:30
Preddverje
Otvoritev 5. slovenskega festivala znanosti
Opening of the 5th Slovene Science Festival
10:30-11:00Odmor / Coffee break
11:00-13:00
Dvorana E1
Otvoritev multikonference 'Informacijska družba'
Opening of the Multiconference 'Information Society'
13:00-15:00Odmor / Lunch break
15:00-16:30
Dvorana E2
Otvoritev konference 'Jezikovne tehnologije za slovenski jezik'
Opening Session of the Conference 'Language Technologies for the Slovene Language'
N.Pavešić, pred.
Otvoritveni govor / Opening Address
Language Resources, TELRI, and Multiligual Lexical Semantics W.Teubert [1]
Language Technology and Multilinguality - The European Dimension P.Andersen [9]
Natural Language Processing at the Xerox Research Centre Europe E.Gaussier [14]
16:30-17:00Odmor / Coffee break
17:00-18:30
Dvorana E2
Uvodna predavanja / Introductory Lectures M.Stabej, pred.
On the Vowel System in Present-Day Standard Slovene T.S.Rejec [22]
VERBMOBIL: A Speech-to-Speech Translation System D.Ćavar,
W.Menzel
[25]
Amebis in jezikovne tehnologije
(Amebis and Language Technologies)
M.Romih [29]
GNUsl: prosto programje in slovenščina
GNUsl: Free Software and the Slovene Language
A.Košir
et al.
[35]
Iskanje informacij / Information Retrieval
Iskalnik za slovenske in angleške dokumente na svetovnem spletu
WWW Search Engine for Slovene and English Documents
J.Dimec
et al.
[42]
Pripomočki za iskanje po polnem besedilu v slovenščini
(Full-Text Search Tools for Slovene)
A. Tomažič [49]
19:00-21:00Sprejem / Cocktails

 SREDA, 7. OKTOBER
Sreda
8:30-16:00
Registracija
Cankarjev Dom
9:30-11:00
Dvorana E2
Govor / Speech T.S. Rejec, pred.
Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika: formanti slovenskih samoglasnikov M.Ozbič [55]
Slovenski govor na Internetu T.Šef
et al.
[60]
Uporaba govorne tehnologije pri avtomatizaciji daljinskih telefonskih storitev Z.Kačič
et al.
[71]
Govorna poizvedovanja v češčini, nemščini, slovaščini in slovenščini F.Mihelič
et al.
[65]
Govoreči računalnik J.Gros
et al.
[76]
Zunajjezikovne okoliščine neidealnega govora P.Vitez [81]
11:00-11:30Odmor / Coffee break
11:30-13:00
Dvorana E2
Prevajanje / Translation I.Kovačič, pred.
Računalniki v prevajanju: kako razvrstiti prednosti? J.Lajovic [84]
Programi s pomnilnikom prevodov s stališča morebitnega uporabnika Š.Vintar [87]
Problematika prevajanja zakonodaje Evropske unije A.Krstič [92]
Virtualna učilnica: uporaba Interneta pri poučevanju tujih jezikov A.Pisanski [96]
Govorni korpusi / Speech Corpora
Izgradnja infrastrukture potrebne za razvoj govorne tehnologije za slovenski jezik Z.Kačič,
B.Horvat
[100]
GOPOLIS: slovenska podatkovna zbirka govorjenih poizvedovanj S.Dobrišek
et al.
[105]
13:00-15:00Odmor / Lunch break
15:00-16:30
Dvorana E2
Korpusi, standardizacija / Corpora, Standardisation V.Batagelj, pred.
Govorjena besedila in korpus slovenskega jezika S.Kranjc [109]
Korpusi v prevodoslovju N.Hirci [113]
Standardizacija zapisa jezikovnih podatkov T.Erjavec [119]
Korpus FIDA T.Erjavec
et al.
[124]
Digitalni zapis slovenskih znakov P.Peterlin
et al.
[128]
16:30-17:00Odmor / Coffee break
17:00-18:30
Dvorana E2
OKROGLA MIZA
Prihodnost jezikovnih tehnologij v SlovenijiGlej tudi mrežni zbornik / c.f. also the on-line proceedings.
Stran http://nl.ijs.si/isjt98/urnik.html, zadnja sprememba 2001-05-06, Tomaž Erjavec