See the page in English

Konferenca
JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE ZA SLOVENSKI JEZIK

6. - 7. oktober 1998
Cankarjev dom
Ljubljana

Mrežni zbornik konference


Informacijska družba se konstituira predvsem skozi izmenjavo jezikovnih podatkov; jezikovne tehnologije (JT) zajemajo metode in načine, ki omogočajo računalniško izmenjavo, strukturiranje, pregledovanje, hranjenje in prevajanje jezikovnih podatkov. Konferenca je bila posvečena uporabi in razvoju JT za slovenski jezik, njen namen pa je bil predstaviti obstoječe JT pri nas in v svetu, možnosti njihove uporabe in smernice prihodnjega razvoja na tem področju.

Na konferenci je bilo predstavljenih 26 prispevkov, ki obravnavajo govorne tehnologije in glasoslovje, uporabo računalnikov v prevajanju in poučevanju jezikov, računalniške korpuse, standarde zapisa jezikovnih podatkov in iskanje informacij po internetu. Prispevki podajajo raziskovalne in praktične rezultate, pa tudi preglede in zamisli za razvoj tega področja v prihodnje. Med pregledi najdemo tako predstavitev delovanja Evropske unije na področju jezikovnih tehnologij kot tudi predstavitve delovanja slovenskih vladnih in izobraževalnih institucij, podjetij ter ljubiteljev.

Konferenci je sledila okrogla miza, katere neposredni rezultat je bil ustanovitev Slovenskega društva za jezikovne tehnologije, SDJT.


ORGANIZACIJSKI ODBOR


PROGRAMSKI ODBOR


Zadnja sprememba 2018-09-17, Tomaž Erjavec