Stran v Slovenskem jeziku

Slovenian Language Technologies Society

Information Society - IS 2000

Language Technologies Conference

17 - 18 October 2000
Cankarjev dom
Ljubljana
Slovenia

On-line Proceedings of the Conference


The Slovenian Language Technologies Society has organised the second conference "Language Technologies", which focused on the computational tools and methods that assist in authoring, exchange, structuring, searching, storage, translation and other processing of language data, esp. for the Slovene language.

The second conference Language Technologies had, as its predecessor, the purpose to:

The official languages of the conference are Slovene, English and (Sebro-)Croatian.

Conference Proceedings

ERJAVEC, Tomaž, GROS, Jerneja (eds.).
Jezikovne tehnologije : zbornik konference :
Language Technologies : proceedings of the conference.
Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2000.
ISBN 961 6303-25-2
(127 pages, 25 papers)

Alternativelly, you can peruse the electronic version below, with links to PDF re-prints from the proceedings.

Conference Proceedings

Proceedings frontpages, with prefaces and table of contents.
Tamás Váradi (invited lecture):
Corpus Linguistics - Linguistics or Language Engineering?
Laurent Romary, Jean-Luc Husson, Marc Van Campenhoudt, Nadia Viscogliosi (invited lecture):
A Standard Based Environment for the Edition and Distribution of Multilingual Terminological Data: the DHYDRO Platform
Jerneja Gros, France Mihelič, Simon Dobrišek, Tomaž Erjavec, Mario Žganec:
A Phonetically and Prosodically Annotated Slovene Speech Corpus
Vladimir Hozjan, Zdravko Kačič, Daniel Ambruš Čeh:
Analiza prozodičnih značilk emocionalnega govora (Analysis of Prosody Features of Emontional Speech)
Janez Kaiser, Mirjam Sepesy Maučec, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Razpoznavanje tekočega slovenskega govora z velikim slovarjem (Recognising Continuous Slovene Speech Using a Large Lexicon)
France Mihelič, Jerneja Gros, Elmar Noth, Simon Dobrišek, Janez Žibert:
Recognition of Selected Prosodic Events in Slovenian Speech
Janez Stergar, Vladimir Hozjan:
Steps Towards Preparation of Text Corpora for Data Driven Symbolic Prosody Labelling
Agnes Pisanski, Nataša Hirci:
Vloga jezikovnih korpusov pri izboljševanju jezikovne kompetence (The Role of Language Corpora in Improving Language Competence)
Tomaž Erjavec, Sašo Džeroski:
Strojno učenje lematizacije neznanih slovenskih besed (Machine Learning of Lemmatisation of Unknown Slovene Words)
Primož Jakopin:
Elektronski in spletni naslovi v časopisu DELO 1998-2000 (E-Mail and Web Addresses in the DELO Newspaper 1998-2000)
Primož Peterlin, Andraž Tori, Marko Samastur, Roman Maurer, Aleš Košir:
Uporaba pomnilnika prevodov pri prevajanju uporabniških vmesnikov v prostih programih
Zdravko Kačič, Bogomir Horvat, Matej Rojc, Aleksandra Zögling Markuš:
K samodejnemu pridobivanju jezikovnih virov s pomočjo interneta (Towards the Automatic Acquisition of Language Resources by Using the Internet)
Vojko Gorjanc, Špela Vintar:
Iskanja po korpusu slovenskega jezika FIDA (Searches in the Slovene Corpus FIDA)
Primož Peterlin, Agnes Pisanski, Tomaž Erjavec:
``Poišči in zamenjaj'' v pregibnih jezikih ("Search and replace" in inflective languages)
Damir Ćavar, Alexander Geyken, Gerald Neumann (invited lecture):
Digital Dictionary of the 20th Century German Language
Vesna Požgaj Hadži, Marko Tadić:
Slovensko-hrvatski paralelni korpus
Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
SEDLIS - sistem za avtomatsko identifikacijo jezika iz
Marko Stabej, Primož Vitez:
KGB (korpus govorjenih besedil) v slovenščini
Robert Veronik, Zdravko Kačič, Klara Vicsi, Ferenc Csatari, Peter Roach, Anne-Marie Ester, Peter Barczikay:
Razvoj multimedijskega večjezičnega sistema za učenje in vadbo pravilnega izgovora govorno in slušno prizadetih otrok
Aleksandra Zögling Markuš, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Razvoj slovenske baze izgovarjav ``POLIDAT''
Robert Rozman, Dušan Kodek:
Govorna baza "Števke" in raziskave robustnosti sistemov za razpoznavanje govora
Janez Žibert, France Mihelič:
Govorna zbirka vremenskih napovedi
Damjan Vlaj, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Detektiranje pogrešanih značilk v šumnem okolju
Simon Dobrišek, Janez Žibert, France Mihelič, Nikola Pavešić:
Ocenjevanja govornih modelov: razdalja med zaporedji govornih odsekov
Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat:
Razpoznavanje tekočega angleškega govora z bazo ``Broadcast News'

Programme Committee

dr. Aleš Dobnikar, Aleš Košir, prof.dr. France Mihelič, Hotimir Tivadar, Jaro Lajovic, dr. Jerneja Gros, dr. Primož Jakopin, Primož Peterlin, prof.dr. Rastislav Šuštaršič, Špela Vintar, dr. Tomaž Erjavec, Vojko Gorjanc, prof.dr. Zdravko Kačič

Organising Committee


Page last updated 2012-12-04, et