See page in English

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Informacijska družba - IS 2008

Šesta konferenca
JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

IS-LTC 2008

16. - 17. oktobra 2008
Ljubljana

V sklopu meta-konference Informacijska družba - IS 2008, ki je potekala od 13. do 17. oktobra 2008 na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani, je Slovensko društvo za jezikovne tehnologije organiziralo konferenco o jezikovnih tehnologijah. To srečanje je bilo šesto v vrsti konferenc o jezikovnih tehnologijah ('98, '00, '02, '04, '06) in organizirano kot mednarodna konferenca z mednarodnim programskim odborom.

Uradna jezika konferenca sta bila slovenski in angleški. Konferenca je potekala v dveh delih: v prvem so bili predstavljeni prispevki v angleščini, v drugem pa v slovenščini. Sprejeti prispevki so bili objavljeni v tiskanem zborniku in na spletnih straneh konference.

vabljena predavanja knjižica povzetkov ZBORNIK IS-LTC'08 urnik konference programski odbor organizacijski odbor

VABLJENI PREDAVANJI


PROGRAMSKI ODBOR


ORGANIZACIJSKI ODBOR


KONFERENCO SO PODPRLI

Alpineon Amebis ElsNet


Valid HTML 4.01!

Stran obnovljena 2008-10-20, et