IS-LTC 2008

Šesta konferenca JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

16. - 17. oktober, 2008
Ljubljana


vabljena predavanja knjižica povzetkov ZBORNIK IS-LTC'08 programski odbor organizacijski odbor

Invited Talks Booklet of abstracts Proceedings of IS-LTC'08 Programme Committee Organising Committee

Sixth Language Technologies Conference

October 16 - 17, 2008
Ljubljana, SloveniaKonferenco so podprli / Supported by
ElsNet Alpineon Amebis