MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications, Version 5 (draft)

3.6. Slovene Specifications

Up: 3. Language Specific MULTEXT Specifications Previous: 3.5. Slovak Specifications Next: 3.7. Resian Specifications

Table of contents

Tomaž Erjavec, Simon Krek

2016-06-20

Language Name:
Slovene
Code:
sl
Reference:
Ethnologue

3.6.1. Slovene Introduction

These specifications for Slovene are based on of the morphosyntactic specifications for Slovene which were developed in the scope of the JOS project. The JOS specifications were themselves based on the MULTEXT-East specifications for Slovene, Version 3, but introduced a number of changes, e.g. certain attributes or their values, allowed combinations of attribute-values, as well as the lexical assignment of MSD to particular words or word groups. Furthermore, they re-ordered some attributes to allow for more compact encoding on MSDs.

In contrast to V4 (and JOS specifications) of the Slovene specifications the present ones introduce some new values for Residual Type attribute and a new tag for Punctuation.

3.6.2. Slovene Category Index

3.6.2.1. Table of categories
CATEGORY (sl)Value (sl)Code (sl)CATEGORY (en)Value (en)Code (en)Attributes
besedna_vrstasamostalnikSCATEGORYNounN5
besedna_vrstaglagolGCATEGORYVerbV7
besedna_vrstapridevnikPCATEGORYAdjectiveA6
besedna_vrstaprislovRCATEGORYAdverbR2
besedna_vrstazaimekZCATEGORYPronounP8
besedna_vrstaštevnikKCATEGORYNumeralM6
besedna_vrstapredlogDCATEGORYAdpositionS1
besedna_vrstaveznikVCATEGORYConjunctionC1
besedna_vrstačlenekLCATEGORYParticleQ0
besedna_vrstamedmetMCATEGORYInterjectionI0
besedna_vrstaokrajšavaOCATEGORYAbbreviationY0
besedna_vrstaneuvrščenoNCATEGORYResidualX1
besedna_vrstaločiloUCATEGORYPunctuationZ0

3.6.3. Slovene Noun

Slovene Specification for Noun
PAttribute (sl)Value (sl)Code (sl)Attribute (en)Value (en)Code (en)
0besedna_vrstasamostalnikSCATEGORYNounN
1vrstaobčno_imeoTypecommonc
lastno_imelproperp
2spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
3številoedninaeNumbersingulars
dvojinadduald
množinampluralp
4sklonimenovalnikiCasenominativen
rodilnikrgenitiveg
dajalnikddatived
tožilniktaccusativea
mestnikmlocativel
orodnikoinstrumentali
5živostnenAnimatenon
dadyesy

Opombe:

 • glagolniki so označeni kot samostalniki
 • živost je navedena samo pri tožilniku ednine samostalnikov moškega spola
 • kot občni samostalnik so označujeni tudi citatno pisane samostalnike iz drugih jezikov
 • kot občna so označena tudi kratična imena tipa WAP, GPRS, USB
 • nesklonljivi prilastki tipa solo, neto, bruto ipd. so samostalniki, kadar so sklonljivi (npr. solo), sicer so pridevniki
 • posamostaljeni pridevniki so označeni kot pridevniki, ne kot samostalniki
3.6.3.1. MSD Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth gives the number of word types tagged with this MSD in the Gigafida corpus with a small corpus of Tweets. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the Gigafida corpus (2) the Sloleks lexicon (3) a small manually validated corpus of Slovene tweets developed in the scope of the Janes project. It should be noted (1) contains some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

MSDs (104)
MSD (en)Features (en)MSD (sl)Features (sl)TypesExamples
NcmsnNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominativeSomeisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik52038del, predsednik, eur/EUR, foto, film, m, čas, tv/TV, direktor
NcmsgNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitiveSomersamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik30621časa/čas, sveta/svet, zakona/zakon, denarja/denar, odstotka/odstotek
NcmsdNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dativeSomedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik17207predsedniku/predsednik, koncu/konec, človeku/človek, ministru/minister
NcmsanNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=noSometnsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne14818dan, čas, način, primer, teden, razvoj, denar, del, naslov
NcmsayNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yesSometdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da7491otroka/otrok, predsednika/predsednik, človeka/človek, župana/župan
NcmslNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locativeSomemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik21954času/čas, svetu/svet, koncu/konec, primeru/primer, začetku/začetek
NcmsiNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalSomeosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik19496naslovom/naslov, časom/čas, zakonom/zakon, začetkom/začetek, koncem/konec
NcmdnNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=nominativeSomdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik15501sodnika/sodnik, starša/starš, brata/brat, člana/član, zakonca/zakonec
NcmdgNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=genitiveSomdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik15401bratov/brat, mesecev/mesec, spolov/spol, zadetkov/zadetek, sinov/sin
NcmddNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=dativeSomddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik15430otrokoma/otrok, mesecema/mesec, staršema/starš, zakoncema/zakonec
NcmdaNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=accusativeSomdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik15458meseca/mesec, dni/dan, tedna/teden, milijona/milijon, odstotka/odstotek
NcmdlNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=locativeSomdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik15432mesecih/mesec, primerih/primer, tednih/teden, delih/del, nizih/niz
NcmdiNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalSomdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik15439tednoma/teden, spoloma/spol, otrokoma/otrok, goloma/gol, mesecema/mesec
NcmpnNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominativeSommisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik20262ljudje/človek, otroci/otrok, člani/član, policisti/policist, predstavniki/predstavnik
NcmpgNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitiveSommrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik19112evrov/evro, tolarjev/tolar, ljudi/človek, odstotkov/odstotek
NcmpdNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dativeSommdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik15709ljudem/človek, otrokom/otrok, uporabnikom/uporabnik, članom/član
NcmpaNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusativeSommtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik16785otroke/otrok, ljudi/človek, podatke/podatek, dni/dan, stroške/strošek
NcmplNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locativeSommmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik16168dneh/dan, mesecih/mesec, podatkih/podatek, primerih/primer, prostorih/prostor
NcmpiNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalSommosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik16053dnevi/dan, ljudmi/človek, otroki/otrok, prijatelji/prijatelj
NcfsnNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominativeSozeisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik32517država, vlada, skupina, večina, cena, občina, družba, serija
NcfsgNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitiveSozersamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik28297države/država, vlade/vlada, družbe/družba, skupine/skupina, občine/občina
NcfsdNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dativeSozedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik19854vladi/vlada, državi/država, sreči/sreča, mami/mama, sliki/slika
NcfsaNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusativeSozetsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik25011pomoč, voljo/volja, soboto/sobota, pot, vlogo/vloga, nedeljo/nedelja
NcfslNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locativeSozemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnik22995strani/stran, uri/ura, podlagi/podlaga, tekmi/tekma, zvezi/zveza
NcfsiNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalSozeosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnik20630pomočjo/pomoč, vodo/voda, vojno/vojna, glavo/glava, zmago/zmaga
NcfdnNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=nominativeSozdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik18637tretjini/tretjina, državi/država, stranki/stranka, skupini/skupina
NcfdgNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=genitiveSozdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik18684strani/stran, držav/država, strank/stranka, tekem/tekma, tretjin/tretjina
NcfddNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=dativeSozddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik18573prijateljicama/prijateljica, hčerkama/hčerka, ekipama/ekipa, progama/proga
NcfdaNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=accusativeSozdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik18648uri/ura, žlici/žlica, točki/točka, minuti/minuta, strani/stran
NcfdlNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=locativeSozdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik18576straneh/stran, tekmah/tekma, državah/država, smereh/smer, minutah/minuta
NcfdiNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalSozdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik18581državama/država, rokama/roka, vojnama/vojna, zmagama/zmaga, strankama/stranka
NcfpnNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominativeSozmisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik19783ženske/ženska, stvari/stvar, cene/cena, države/država, razmere/razmera
NcfpgNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitiveSozmrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnik20130težav/težava, točk/točka, držav/država, minut/minuta, ur/ura
NcfpdNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dativeSozmdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnik18704osebam/oseba, zahtevam/zahteva, potrebam/potreba, ženskam/ženska
NcfpaNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusativeSozmtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnik19267težave/težava, zadeve/zadeva, stvari/stvar, roke/roka, oči, spremembe/sprememba
NcfplNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locativeSozmmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnik19188besedah/beseda, državah/država, volitvah/volitev, rokah/roka
NcfpiNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalSozmosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnik18932besedami/beseda, državami/država, očmi/oči, točkami/točka, volitvami/volitev
NcnsnNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominativeSoseisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik9088mesto, sodišče, delo, podjetje, število, vprašanje, ime, življenje
NcnsgNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitiveSosersamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik9507leta/leto, dela/delo, življenja/življenje, podjetja/podjetje
NcnsdNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dativeSosedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik7983sodelovanju/sodelovanje, delu/delo, sodišču/sodišče, podjetju/podjetje
NcnsaNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusativeSosetsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik9094leto, delo, mesto, življenje, vprašanje, okolje, sodelovanje
NcnslNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locativeSosemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnik8618letu/leto, mestu/mesto, področju/področje, mnenju/mnenje, delu/delo
NcnsiNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalSoseosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnik8263delom/delo, letom/leto, vodstvom/vodstvo, imenom/ime, veseljem/veselje
NcndnNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=nominativeSosdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik7276nebi/nebo, moštvi/moštvo, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje
NcndgNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=genitiveSosdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik7278let/leto, desetletij/desetletje, brun/bruno, tisočletij/tisočletje
NcnddNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=dativeSosddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik7275zvrščanjema/zvrščanje, žvrkljanjema/žvrkljanje, žvrgolenjema/žvrgolenje
NcndaNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=accusativeSosdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik7275leti/leto, desetletji/desetletje, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje
NcndlNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=locativeSosdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik7277letih/leto, desetletjih/desetletje, dneh/dno, kolesih/kolo, nadstropjih/nadstropje
NcndiNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalSosdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik7276letoma/leto, desetletjema/desetletje, podjetjema/podjetje, moštvoma/moštvo
NcnpnNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominativeSosmisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik7737podjetja/podjetje, dela/delo, sredstva/sredstvo, vrata, dekleta/dekle
NcnpgNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitiveSosmrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnik7415let/leto, sredstev/sredstvo, podjetij/podjetje, mest/mesto, del/delo
NcnpdNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dativeSosmdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnik7309podjetjem/podjetje, vratom/vrata, tlom/tla, navodilom/navodilo
NcnpaNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusativeSosmtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnik7480leta/leto, vrata, vprašanja/vprašanje, sredstva/sredstvo, mesta/mesto
NcnplNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locativeSosmmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnik7333letih/leto, mestih/mesto, tleh/tla, področjih/področje, podjetjih/podjetje
NcnpiNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalSosmosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnik7540leti/leto, vrati/vrata, sredstvi/sredstvo, deli/delo, podjetji/podjetje
NpmsnNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominativeSlmeisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik164112Janez, Maribor, Kranj, Jože, Andrej, Koper, Peter, New, Marko
NpmsgNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitiveSlmersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik26803Janeza/Janez, Maribora/Maribor, Petra/Peter, Celzija/Celzij, Ivana/Ivan
NpmsdNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dativeSlmedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik9844Janezu/Janez, Janši/Janša, Jožetu/Jože, Milanu/Milan, Drnovšku/Drnovšek
NpmsanNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=noSlmetnsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne2194Beograd, Nato, Irak, LP, Maribor, London, Pariz, Dunaj, Rim
NpmsayNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yesSlmetdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da7535Janeza/Janez, Slovenca/Slovenec, Janšo/Janša, Jožeta/Jože, Andreja/Andrej
NpmslNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locativeSlmemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik14082Mariboru/Maribor, Kranju/Kranj, Kopru/Koper, Parizu/Pariz, Londonu/London
NpmsiNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalSlmeosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik13135Janezom/Janez, Bežigradom/Bežigrad, Podgradom/Podgrad, Mariborom/Maribor
NpmdnNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=nominativeSlmdisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik4431Američana/Američan, Slovenca/Slovenec, Dimovska/Dimovski, Ljubljančana/Ljubljančan
NpmdgNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=genitiveSlmdrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik4433RTG/RTGA, rtg/rtga, Zvonkov/Zvonko, Zvonimirjev/Zvonimir, Zvonetov/Zvone
NpmddNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=dativeSlmddsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik4445Slovencema/Slovenec, Italijanoma/Italijan, Američanoma/Američan
NpmdaNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=accusativeSlmdtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik4427Dimovska/Dimovski, SB/Sb, Zvonka/Zvonko, Zvonimirja/Zvonimir
NpmdlNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=locativeSlmdmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik4426Zvonkih/Zvonko, Zvonimirjih/Zvonimir, Zvonetih/Zvone, Zvonarjih/Zvonar
NpmdiNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalSlmdosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik4431Zvonkoma/Zvonko, Zvonimirjema/Zvonimir, Zvonetoma/Zvone, Zvonarjema/Zvonar
NpmpnNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominativeSlmmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik5363Slovenci/Slovenec, Američani/Američan, Nemci/Nemec, Italijani/Italijan
NpmpgNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitiveSlmmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik5036Slovencev/Slovenec, ZN/ZNA, tut/tuta, Američanov/Američan, Srbov/Srb
NpmpdNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dativeSlmmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik4606Slovencem/Slovenec, Američanom/Američan, Nemcem/Nemec, Srbom/Srb
NpmpaNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusativeSlmmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik4622Slovence/Slovenec, SLOVENCE/SLOVENEC, Američane/Američan, Nemce/Nemec
NpmplNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locativeSlmmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik4689Ivanovcih/Ivanovci, Radencih/Radenci, Slovencih/Slovenec, Helsinkih/Helsinki
NpmpiNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalSlmmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik4667Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Palestinci/Palestinec, Romi/Rom
NpfsnNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominativeSlzeisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik26662Ljubljana, Slovenija, LJUBLJANA, Olimpija, Sobota, Marija, Gorica
NpfsgNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=genitiveSlzersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik7845Slovenije/Slovenija, EU, RS, Ljubljane/Ljubljana, Evrope/Evropa
NpfsdNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=dativeSlzedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik5220Olimpiji/Olimpija, Sloveniji/Slovenija, Mariji/Marija, PI/PA
NpfsaNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=accusativeSlzetsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik7120Slovenijo/Slovenija, Evropo/Evropa, EU, Ljubljano/Ljubljana, Italijo/Italija
NpfslNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=locativeSlzemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnik6256Sloveniji/Slovenija, Ljubljani/Ljubljana, Evropi/Evropa, Italiji/Italija
NpfsiNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalSlzeosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnik5791Slovenijo/Slovenija, Hrvaško/Hrvaška, Olimpijo/Olimpija, Italijo/Italija
NpfdnNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=nominativeSlzdisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik3839frutabeli/Frutabela, Zvonki/Zvonka, Zvonimiri/Zvonimira, Zvonar
NpfdgNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=genitiveSlzdrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik3840Korej/Koreja, korej/koreja, Zvonk/Zvonka, Zvonimir/Zvonimira
NpfddNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=dativeSlzddsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik3839Rusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Slovenkama/Slovenka
NpfdaNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=accusativeSlzdtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik3838Zvonki/Zvonka, Zvonimiri/Zvonimira, Zvonar, Žvižej, Zvezdani/Zvezdana
NpfdlNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=locativeSlzdmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik3838Zvonkah/Zvonka, Zvonimirah/Zvonimira, Zvonar, Žvižej, Zvezdanah/Zvezdana
NpfdiNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalSlzdosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik3839Nemčijama/Nemčija, Zvonkama/Zvonka, Zvonimirama/Zvonimira, Zvonar
NpfpnNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=nominativeSlzmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik5011ZDA, Jesenice, Domžale, Brežice, Konjice, Trbovlje, Zreče, Alpe
NpfpgNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=genitiveSlzmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnik4401ZDA, Jesenic/Jesenice, Alp/Alpe, Domžal/Domžale, Konjic/Konjice
NpfpdNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=dativeSlzmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnik4099Dream/Drea, Domžalam/Domžale, dream/drea, Jesenicam/Jesenice
NpfpaNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=accusativeSlzmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnik4079ZDA, Benetke, Nizozemke/Nizozemka, Lučine, Firence, Dražgoše
NpfplNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=locativeSlzmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnik4521ZDA, Jesenicah/Jesenice, Atenah/Atene, Domžalah/Domžale, Konjicah/Konjice
NpfpiNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalSlzmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnik4107ZDA, Alpami/Alpe, Domžalami/Domžale, Jesenicami/Jesenice, Poncami/Ponca
NpnsnNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=nominativeSlseisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik630Celje, Laško, Krško, Velenje, Kočevje, Trebnje, PORABJE, Zagorje
NpnsgNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=genitiveSlsersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik470Celja/Celje, Kosova/Kosovo, RD/RDA, Velenja/Velenje, Krškega/Krško
NpnsdNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=dativeSlsedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik152trojnemu/trojno, Šmartnemu/Šmartno, Naklemu/Naklo, Grosupljemu/Grosuplje
NpnsaNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=accusativeSlsetsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik198Celje, Pohorje, Kosovo, Laško, Sarajevo, Prekmurje, Pomurje, Posočje
NpnslNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=locativeSlsemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnik432Celju/Celje, Hrvaškem/Hrvaško, Koroškem/Koroško, Primorskem/Primorsko
NpnsiNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalSlseosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnik164Podgorjem/Podgorje, Celjem/Celje, Pohorjem/Pohorje, Kosovom/Kosovo
NpnpnNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=nominativeSlsmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik9Živila, Vrata, Studenca, Selca, Sela, Rova, Korita, Gradišča
NpnpgNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=genitiveSlsmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnik11Selc/Selca, Studenc/Studenca, studenc/studenca, SELC/SELCA, Živil/Živila
NpnpdNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=dativeSlsmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnik9Živilom/Živila, Vratom/Vrata, Studencom/Studenca, Selom/Sela
NpnpaNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=accusativeSlsmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnik9Živila, Vrata, Studenca, Selca, Sela, Rova, Korita, Gradišča
NpnplNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=locativeSlsmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnik9Živilih/Živila, Vratih/Vrata, Studencih/Studenca, Selih/Sela
NpnpiNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalSlsmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnik9Živili/Živila, Vrati/Vrata, Studenci/Studenca, Seli/Sela, Selci/Selca

3.6.4. Slovene Verb

Slovene Specification for Verb
PAttribute (sl)Value (sl)Code (sl)Attribute (en)Value (en)Code (en)
0besedna_vrstaglagolGCATEGORYVerbV
1vrstaglavnigTypemainm
pomožnipauxiliarya
2viddovršnidAspectperfectivee
nedovršninprogressivep
dvovidskivbiaspectualb
3oblikanedoločniknVForminfinitiven
namenilnikmsupineu
deležnikdparticiplep
sedanjikspresentr
prihodnjikpfuturef
pogojnikgconditionalc
velelnikvimperativem
4osebaprvapPersonfirst1
drugadsecond2
tretjatthird3
5številoedninaeNumbersingulars
množinampluralp
dvojinadduald
6spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
7nikalnostnezanikaninNegativenon
zanikanidyesy

Opombe:

 • pomožni glagol je samo glagol biti, tako v funkciji tvorjenja časov, kot tudi kot glagol obstajanja
 • glagol biti nima pripisanega vida
 • pogojnik je označujen samo pri obliki bi.
 • lastnost nikalnosti imajo samo trije glagoli: biti, imeti, hoteti, in sicer samo pri glagolskih oblikah sedanjika in prihodnjika
 • kot deležnike so označujeni samo opisni deležniki na –l v funkciji tvorjenja časov
 • trpni deležniki na –n/-t so označeni kot deležniški pridevniki
 • deležja so označena v okviru besedne vrste prislov
 • glagolniki so označeni kot samostalniki
3.6.4.1. MSD Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth gives the number of word types tagged with this MSD in the Gigafida corpus with a small corpus of Tweets. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the Gigafida corpus (2) the Sloleks lexicon (3) a small manually validated corpus of Slovene tweets developed in the scope of the Janes project. It should be noted (1) contains some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

MSDs (156)
MSD (en)Features (en)MSD (sl)Features (sl)TypesExamples
VmenVerb Type=main Aspect=perfective VForm=infinitiveGgdnglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=nedoločnik5014narediti, povedati, najti, doseči, reči, dobiti, zagotoviti, priti
VmeuVerb Type=main Aspect=perfective VForm=supineGgdmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=namenilnik4679pogledat/pogledati, povedat/povedati, umret/umreti, ogledat/ogledati
Vmep-smVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=masculineGgdd-emglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=moški5699povedal/povedati, dejal/dejati, dobil/dobiti, začel/začeti, prišel/priti
Vmep-sfVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=feminineGgdd-ezglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=ženski5131začela/začeti, dobila/dobiti, povedala/povedati, postala/postati
Vmep-snVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=neuterGgdd-esglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=srednji4770uspelo/uspeti, zgodilo/zgoditi, prišlo/priti, začelo/začeti, ostalo/ostati
Vmep-pmVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=masculineGgdd-mmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=moški5275dobili/dobiti, začeli/začeti, prišli/priti, našli/najti, pripravili/pripraviti
Vmep-pfVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=feminineGgdd-mzglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=ženski4728začele/začeti, pokazale/pokazati, ostale/ostati, postale/postati
Vmep-pnVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=neuterGgdd-msglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=srednji4696začela/začeti, ostala/ostati, odprla/odpreti, nastala/nastati
Vmep-dmVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=masculineGgdd-dmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=moški4721prišla/priti, dobila/dobiti, začela/začeti, srečala/srečati, odločila/odločiti
Vmep-dfVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=feminineGgdd-dzglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženski4695dogovorili/dogovoriti, pomerili/pomeriti, izšli/iziti, začeli/začeti
Vmep-dnVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=neuterGgdd-dsglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednji4695zvrtinčili/zvrtinčiti, zvrteli/zvrteti, zvrtali/zvrtati, zvrstili/zvrstiti
Vmer1sVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=singularGgdspeglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina4903prodam/prodati, rečem/reči, povem/povedati, spomnim/spomniti
Vmer1pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=pluralGgdspmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina4962najdemo/najti, dodamo/dodati, dobimo/dobiti, damo/dati, rečemo/reči
Vmer1dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=dualGgdspdglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina4873prideva/priti, vrneva/vrniti, pustiva/pustiti, pogovoriva/pogovoriti
Vmer2sVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=singularGgdsdeglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina4903dobiš/dobiti, prideš/priti, daš/dati, najdeš/najti, narediš/narediti
Vmer2pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=pluralGgdsdmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina4905dobite/dobiti, najdete/najti, ogledate/ogledati, spomnite/spomniti
Vmer2dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=dualGgdsddglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina4884najdeta/najti, znajdeta/znajti, srečata/srečati, odideta/oditi
Vmer3sVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=singularGgdsteglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina5237pride/priti, začne/začeti, da/dati, zgodi/zgoditi, postane/postati
Vmer3pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=pluralGgdstmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina5097pridejo/priti, dobijo/dobiti, začnejo/začeti, postanejo/postati
Vmer3dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=dualGgdstdglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina4906prideta/priti, srečata/srečati, začneta/začeti, postaneta/postati
Vmem1pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=first Number=pluralGgdvpmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=prva število=množina4791denimo/deti, recimo/reči, poglejmo/pogledati, spomnimo/spomniti
Vmem1dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=first Number=dualGgdvpdglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojina4788vrniva/vrniti, reciva/reči, dajva/dati, poglejva/pogledati, vzemiva/vzeti
Vmem2sVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=singularGgdvdeglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=ednina4820daj/dati, pošlji/poslati, natisni/natisniti, povej/povedati, poglej/pogledati
Vmem2pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=pluralGgdvdmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=množina4852pošljite/poslati, poglejte/pogledati, pozabite/pozabiti, dajte/dati
Vmem2dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=dualGgdvddglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojina4788pridita/priti, povejta/povedati, poglejta/pogledati, dajta/dati
VmpnVerb Type=main Aspect=progressive VForm=infinitiveGgnnglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=nedoločnik3528imeti, vedeti, delati, govoriti, pričakovati, igrati, živeti
VmpuVerb Type=main Aspect=progressive VForm=supineGgnmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=namenilnik3368gledat/gledati, delat/delati, spat/spati, iskat/iskati, igrat/igrati
Vmpp-smVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=masculineGgnd-emglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=moški3618imel/imeti, moral/morati, mogel/moči, igral/igrati, hotel/hoteti
Vmpp-sfVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=feminineGgnd-ezglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=ženski3497imela/imeti, morala/morati, mogla/moči, potekala/potekati, želela/želeti
Vmpp-snVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=neuterGgnd-esglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=srednji3393moralo/morati, zdelo/zdeti, imelo/imeti, dogajalo/dogajati, potekalo/potekati
Vmpp-pmVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=masculineGgnd-mmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=moški3529imeli/imeti, morali/morati, želeli/želeti, mogli/moči, igrali/igrati
Vmpp-pfVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=feminineGgnd-mzglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=ženski3388imele/imeti, morale/morati, potekale/potekati, bile/biti, sledile/slediti
Vmpp-pnVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=neuterGgnd-msglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=srednji3375sledila/slediti, imela/imeti, morala/morati, stala/stati, potekala/potekati
Vmpp-dmVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=masculineGgnd-dmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=moški3380imela/imeti, morala/morati, igrala/igrati, pogovarjala/pogovarjati
Vmpp-dfVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=feminineGgnd-dzglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženski3374imeli/imeti, morali/morati, bili/biti, igrali/igrati, sodelovali/sodelovati
Vmpp-dnVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=neuterGgnd-dsglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednji3374zvrščali/zvrščati, žvrkljali/žvrkljati, žvrgoleli/žvrgoleti, zvrgavali/zvrgavati
Vmpr1sVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singularGgnspeglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina3658vem/vedeti, mislim/misliti, moram/morati, morem/moči, želim/želeti
Vmpr1s-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singular Negative=noGgnspe-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikani6imam/imeti, hočem/hoteti, mam/meti, mam/imeti, hočm/hoteti, cem/hoteti
Vmpr1s-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singular Negative=yesGgnspe-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikani5nimam/imeti, nočem/hoteti, neman/imeti, nocm/hoteti, niam/imeti
Vmpr1pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=pluralGgnspmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina3604moramo/morati, moremo/moči, želimo/želeti, vemo/vedeti, govorimo/govoriti
Vmpr1p-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=plural Negative=noGgnspm-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikani3imamo/imeti, hočemo/hoteti, mamo/imeti
Vmpr1p-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=plural Negative=yesGgnspm-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikani3nimamo/imeti, nočemo/hoteti, nočmo/hoteti
Vmpr1dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dualGgnspdglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina3495veva/vedeti, morava/morati, moreva/moči, pogovarjava/pogovarjati
Vmpr1d-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dual Negative=noGgnspd-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikani4imava/imeti, hočeva/hoteti, mave/imeti, mava/imeti
Vmpr1d-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dual Negative=yesGgnspd-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikani2nimava/imeti, nočeva/hoteti
Vmpr2sVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singularGgnsdeglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina3527moraš/morati, veš/vedeti, moreš/moči, misliš/misliti, želiš/želeti
Vmpr2s-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singular Negative=noGgnsde-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikani5imaš/imeti, hočeš/hoteti, maš/imeti, mas/imeti, hočš/hoteti
Vmpr2s-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singular Negative=yesGgnsde-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikani3nimaš/imeti, nočeš/hoteti, noces/hoteti
Vmpr2pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=pluralGgnsdmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina3526morate/morati, veste/vedeti, želite/želeti, potrebujete/potrebovati
Vmpr2p-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=plural Negative=noGgnsdm-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikani5imate/imeti, hočete/hoteti, imaste/imeti, hočte/hočti, maste/imeti
Vmpr2p-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=plural Negative=yesGgnsdm-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=zanikani3nimate/imeti, nočete/hoteti, nimaste/imeti
Vmpr2dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dualGgnsddglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina3495vesta/vedeti, sledita/slediti, živita/živeti, stojita/stati, delata/delati
Vmpr2d-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dual Negative=noGgnsdd-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikani3imata/imeti, imasta/imeti, hočeta/hoteti
Vmpr2d-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dual Negative=yesGgnsdd-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=zanikani3nočeta/hoteti, nimata/imeti, nimasta/imeti
Vmpr3sVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singularGgnsteglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina6107mora/morati, more/moči, velja/veljati, zdi/zdeti, kaže/kazati
Vmpr3s-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singular Negative=noGgnste-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikani11ima/imeti, hoče/hoteti, ma/meti, isbn/isbnti, jj/jjti, hočš/hočti
Vmpr3s-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singular Negative=yesGgnste-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikani3nima/imeti, noče/hoteti, noce/hoteti
Vmpr3pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=pluralGgnstmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina4051morajo/morati, želijo/želeti, morejo/moči, kažejo/kazati, uporabljajo/uporabljati
Vmpr3p-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=plural Negative=noGgnstm-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikani6imajo/imeti, hočejo/hoteti, majo/meti, imas/imasti, majo/imeti
Vmpr3p-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=plural Negative=yesGgnstm-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikani2nimajo/imeti, nočejo/hoteti
Vmpr3dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dualGgnstdglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina3502morata/morati, igrata/igrati, moreta/moči, želita/želeti, živita/živeti
Vmpr3d-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dual Negative=noGgnstd-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikani4imata/imeti, hočeta/hoteti, imasta/imeti, mata/imeti
Vmpr3d-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dual Negative=yesGgnstd-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=zanikani3nimata/imeti, nočeta/hoteti, nimasta/imeti
Vmpm1pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=first Number=pluralGgnvpmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=prva število=množina3455upajmo/upati, imejmo/imeti, uporabljajmo/uporabljati, uživajmo/uživati
Vmpm1dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=first Number=dualGgnvpdglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojina3455bodiva/bosti, drkajva/drkati, upajva/upati, triva/treti, pogovarjajva/pogovarjati
Vmpm2sVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=singularGgnvdeglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=ednina3472glej/gledati, beri/brati, poslušaj/poslušati, delaj/delati, sodeluj/sodelovati
Vmpm2pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=pluralGgnvdmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=množina3471pazite/paziti, glejte/gledati, pišite/pisati, kuhajte/kuhati
Vmpm2dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=dualGgnvddglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojina3455bodita/bosti, imejta/imeti, uživajta/uživati, poslušajta/poslušati
VmbnVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=infinitiveGgvnglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=nedoločnik2216videti, pomagati, slišati, upoštevati, razumeti, verjeti, iti
VmbuVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=supineGgvmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=namenilnik2175pomagat/pomagati, videt/videti, stavit/staviti, komentirat/komentirati
Vmbp-smVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=masculineGgvd-emglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=moški2226videl/videti, šel/iti, pomagal/pomagati, predlagal/predlagati
Vmbp-sfVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=feminineGgvd-ezglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=ženski2192šla/iti, videla/videti, pomagala/pomagati, zahtevala/zahtevati
Vmbp-snVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=neuterGgvd-esglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=srednji2176šlo/iti, pomenilo/pomeniti, pomagalo/pomagati, videlo/videti
Vmbp-pmVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=masculineGgvd-mmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=moški2226videli/videti, šli/iti, pomagali/pomagati, slišali/slišati, spoznali/spoznati
Vmbp-pfVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=feminineGgvd-mzglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=ženski2173šle/iti, pomagale/pomagati, prispevale/prispevati, zahtevale/zahtevati
Vmbp-pnVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=neuterGgvd-msglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=srednji2174izplačala/izplačati, bombardirala/bombardirati, financirala/financirati
Vmbp-dmVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=masculineGgvd-dmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=moški2174šla/iti, spoznala/spoznati, videla/videti, pomagala/pomagati
Vmbp-dfVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=feminineGgvd-dzglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=ženski2173darovali/darovati, šli/iti, zvračali/zvračati, žvižgnili/žvižgniti
Vmbp-dnVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=neuterGgvd-dsglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=srednji2173zvračali/zvračati, žvižgnili/žvižgniti, žvižgljali/žvižgljati
Vmbr1sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=singularGgvspeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina2238vidim/videti, verjamem/verjeti, grem/iti, razumem/razumeti, predlagam/predlagati
Vmbr1pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=pluralGgvspmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=množina2237vidimo/videti, gremo/iti, razumemo/razumeti, upoštevamo/upoštevati
Vmbr1dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=dualGgvspdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina2231greva/iti, vidiva/videti, drzava/drzati, slišiva/slišati, počneva/početi
Vmbr1dfVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=dual Gender=feminineGgvspdzglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina spol=ženski1greve/iti
Vmbr2sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=singularGgvsdeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina2239vidiš/videti, greš/iti, razumeš/razumeti, praviš/praviti, počneš/početi
Vmbr2pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=pluralGgvsdmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=množina2236vidite/videti, pravite/praviti, greste/iti, verjamete/verjeti
Vmbr2dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=dualGgvsddglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina2232organizirata/organizirati, pomagata/pomagati, zahtevata/zahtevati
Vmbr3sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=singularGgvsteglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina2337gre/iti, pomeni/pomeniti, pravi/praviti, zahteva/zahtevati, pomaga/pomagati
Vmbr3pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=pluralGgvstmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina2269pravijo/praviti, zahtevajo/zahtevati, pomagajo/pomagati, gredo/iti
Vmbr3dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=dualGgvstdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina2232gresta/iti, pravita/praviti, pomenita/pomeniti, pomagata/pomagati
Vmbf1sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=singularGgvppeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=ednina1pojdem/iti
Vmbf1pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=pluralGgvppmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=množina1pojdemo/iti
Vmbf1dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=dualGgvppdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina1pojdeva/iti
Vmbf2sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=singularGgvpdeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=ednina1pojdeš/iti
Vmbf2pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=pluralGgvpdmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=množina1pojdete/iti
Vmbf2dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=dualGgvpddglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=dvojina1pojdeta/iti
Vmbf3sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=singularGgvpteglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=ednina1pojde/iti
Vmbf3pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=pluralGgvptmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množina1pojdejo/iti
Vmbf3dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=dualGgvptdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=dvojina1pojdeta/iti
Vmbm1pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=first Number=pluralGgvvpmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=prva število=množina2214pojdimo/iti, pomagajmo/pomagati, spoznajmo/spoznati, upoštevajmo/upoštevati
Vmbm1dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=first Number=dualGgvvpdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=prva število=dvojina2214pojdiva/iti, spoznajva/spoznati, pomagajva/pomagati, podajva/podati
Vmbm2sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=singularGgvvdeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=ednina2221pojdi/iti, registriraj/registrirati, pomagaj/pomagati, verjemi/verjeti
Vmbm2pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=pluralGgvvdmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=množina2215podajte/podati, oglašujte/oglaševati, pojdite/iti, verjemite/verjeti
Vmbm2dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=dualGgvvddglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=dvojina2214pojdita/iti, počnita/početi, pomagajta/pomagati, podajta/podati
Va-nVerb Type=auxiliary VForm=infinitiveGp-nglagol vrsta=pomožni oblika=nedoločnik2biti, bit/biti
Va-uVerb Type=auxiliary VForm=supineGp-mglagol vrsta=pomožni oblika=namenilnik1bit/biti
Va-p-smVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=masculineGp-d-emglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=moški3bil/biti, biu, biu/biti
Va-p-sfVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=feminineGp-d-ezglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=ženski2bila/biti, bla/biti
Va-p-snVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=neuterGp-d-esglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=srednji7bilo/biti, blo/biti, biu, ble, bvo/biti, blu/biti, b'lo/biti
Va-p-pmVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=masculineGp-d-mmglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=moški2bili/biti, bli/biti
Va-p-pfVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=feminineGp-d-mzglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=ženski3bile/biti, ble/bel, ble/biti
Va-p-pnVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=neuterGp-d-msglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=srednji1bila/biti
Va-p-dmVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=masculineGp-d-dmglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=moški2bila/biti, bla/biti
Va-p-dfVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=feminineGp-d-dzglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženski1bili/biti
Va-p-dnVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=neuterGp-d-dsglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednji1bili/biti
Va-r1s-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=singular Negative=noGp-spe-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikani7sem/biti, sm/smti, sm/biti, nism/nismti, san/biti, sn/biti, se/biti
Va-r1s-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=singular Negative=yesGp-spe-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikani3nisem/biti, nism/nismti, nism/biti
Va-r1p-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=plural Negative=noGp-spm-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikani3smo/biti, sm/smti, sma/biti
Va-r1p-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=plural Negative=yesGp-spm-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikani1nismo/biti
Va-r1d-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Negative=noGp-spd-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikani1sva/biti
Va-r1d-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Negative=yesGp-spd-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikani1nisva/biti
Va-r1dfnVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Gender=feminine Negative=noGp-spdznglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina spol=ženski nikalnost=nezanikani1sve/biti
Va-r2s-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=singular Negative=noGp-sde-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikani1si/biti
Va-r2s-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=singular Negative=yesGp-sde-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikani2nisi/biti, nis/biti
Va-r2p-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=plural Negative=noGp-sdm-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikani1ste/biti
Va-r2p-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=plural Negative=yesGp-sdm-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=zanikani1niste/biti
Va-r2d-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=dual Negative=noGp-sdd-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikani1sta/biti
Va-r2d-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=dual Negative=yesGp-sdd-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=zanikani1nista/biti
Va-r3s-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=singular Negative=noGp-ste-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikani10je/biti, sm/smti, nism/nismti, ble/bleti, bodte/bodteti, bod/bodti
Va-r3s-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=singular Negative=yesGp-ste-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikani4ni/biti, nism/nismti, sm/smti, nej/biti
Va-r3p-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=plural Negative=noGp-stm-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikani4so/biti, sm/smti, bod/bodti, su/biti
Va-r3p-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=plural Negative=yesGp-stm-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikani1niso/biti
Va-r3d-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=dual Negative=noGp-std-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikani1sta/biti
Va-r3d-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=dual Negative=yesGp-std-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=zanikani1nista/biti
Va-f1s-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=singular Negative=noGp-ppe-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikani3bom/biti, mo/biti, bon/biti
Va-f1s-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=singular Negative=yesGp-ppe-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikani1nebom/biti
Va-f1p-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=plural Negative=noGp-ppm-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikani1bomo/biti
Va-f1p-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=plural Negative=yesGp-ppm-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikani1nebomo/biti
Va-f1dVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dualGp-ppdglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina1bova/biti
Va-f1d-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dual Negative=noGp-ppd-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikani2bova/biti, boma/biti
Va-f1d-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dual Negative=yesGp-ppd-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikani1nebova/biti
Va-f2s-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=singular Negative=noGp-pde-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikani2boš/biti, bos/biti
Va-f2s-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=singular Negative=yesGp-pde-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikani1neboš/biti
Va-f2p-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=plural Negative=noGp-pdm-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikani1boste/biti
Va-f2d-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=dual Negative=noGp-pdd-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikani1bosta/biti
Va-f3s-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=singular Negative=noGp-pte-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikani5bo/biti, bod/bodti, sm/smti, de/biti, b/biti
Va-f3s-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=singular Negative=yesGp-pte-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikani1nebo/biti
Va-f3p-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=plural Negative=noGp-ptm-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikani2bodo/biti, bojo/biti
Va-f3p-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=plural Negative=yesGp-ptm-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikani2nebodo/biti, nebojo/biti
Va-f3d-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=dual Negative=noGp-ptd-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikani1bosta/biti
Va-cVerb Type=auxiliary VForm=conditionalGp-gglagol vrsta=pomožni oblika=pogojnik4bi/biti, sm/smti, nism/nismti, b/biti
Va-c---yVerb Type=auxiliary VForm=conditional Negative=yesGp-g---dglagol vrsta=pomožni oblika=pogojnik nikalnost=zanikani1nebi/biti
Va-m1pVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=first Number=pluralGp-vpmglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=prva število=množina1bodimo/biti
Va-m1dVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=first Number=dualGp-vpdglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojina1bodiva/biti
Va-m2sVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=singularGp-vdeglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=ednina2bodi/biti, bod/biti
Va-m2pVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=pluralGp-vdmglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=množina1bodite/biti
Va-m2dVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=dualGp-vddglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojina1bodita/biti

3.6.5. Slovene Adjective

Slovene Specification for Adjective
PAttribute (sl)Value (sl)Code (sl)Attribute (en)Value (en)Code (en)
0besedna_vrstapridevnikPCATEGORYAdjectiveA
1vrstasplošnipTypegeneralg
svojilnispossessives
deležniškidparticiplep
2stopnjanedoločenonDegreepositivep
primernikpcomparativec
presežnikssuperlatives
3spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
4številoedninaeNumbersingulars
dvojinadduald
množinampluralp
5sklonimenovalnikiCasenominativen
rodilnikrgenitiveg
dajalnikddatived
tožilniktaccusativea
mestnikmlocativel
orodnikoinstrumentali
6določnostnenDefinitenessnon
dadyesy

Opombe:

 • pridevniki, ki označujejo splošno svojino, npr. državni denar (= denar države), cerkvena posest (= posest cerkve), so označeni kot splošni (p), pridevniki na –ov/-ev so načeloma označujeni za svojilne, tudi če pomensko izražajo splošno svojino
 • trpni deležniki glagolov na –n/-t so označeni kot deležniški pridevniki
 • deležniški pridevniki, tvorjene iz zanikanih glagolov ali glagolskih zvez, so označujeni kot splošni: nedokončan, nedovoljen, ...
 • posamostaljeni pridevniki so označeni kot pridevniki, ne kot samostalniki
 • nedoločena stopnja označuje pridevnike, ki niso stopnjevani, torej »osnovnike«
 • lastnost stopnja je pri svojilnih pridevnikih vselej nedoločeno (n)
 • lastnost določnost imajo vse tri vrste pridevnikov, prisotna pa je samo pri moškem spolu ednine v imenovalniku in sinkretičnem tožilniku.
 • nesklonljivi prilastki tipa solo, neto, bruto ipd. so samostalniki, kadar so sklonljivi (npr. solo), sicer so pridevniki
3.6.5.1. MSD Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth gives the number of word types tagged with this MSD in the Gigafida corpus with a small corpus of Tweets. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the Gigafida corpus (2) the Sloleks lexicon (3) a small manually validated corpus of Slovene tweets developed in the scope of the Janes project. It should be noted (1) contains some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

MSDs (279)
MSD (en)Features (en)MSD (sl)Features (sl)TypesExamples
AgpmsnnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=noPpnmeinpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne9414sam, velik, dober, pomemben, star, lep, zadovoljen, nov, zanimiv
AgpmsnyAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yesPpnmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da16719letni/leten, slovenski, pravi, novi/nov, edini/edin, nekdanji
AgpmsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitivePpnmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik15632novega/nov, slovenskega/slovenski, državnega/državen, svetovnega/svetoven
AgpmsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dativePpnmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik14174slovenskemu/slovenski, letnemu/leten, novemu/nov, državnemu/državen
AgpmsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusativePpnmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik14111letnega/leten, novega/nov, samega/sam, starega/star, nekdanjega/nekdanji
AgpmsanAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=noPpnmetnpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne8833nov, velik, dober, poseben, cel, kratek, drugačen, celoten, lep
AgpmsayAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yesPpnmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da14715prejšnji, naslednji, pravi, slovenski, rojstni/rojsten, zadnji
AgpmslAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locativePpnmempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik15025zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, novem/nov, kratkem/kratek
AgpmsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalPpnmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik14439kratkim/kratek, novim/nov, velikim/velik, samim/sam, posebnim/poseben
AgpmdnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominativePpnmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik14075slovenska/slovenski, zadnja/zadnji, glavna/glaven, sama/sam, velika/velik
AgpmdgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitivePpnmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik14061moških/moški, rumenih/rumen, velikih/velik, različnih/različen
AgpmddAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dativePpnmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik14060dobrima/dober, vodilnima/vodilen, prednjima/prednji, zadnjima/zadnji
AgpmdaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusativePpnmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik14060dobra/dober, zadnja/zadnji, različna/različen, nova/nov, slaba/slab
AgpmdlAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locativePpnmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik14060zadnjih/zadnji, prejšnjih/prejšnji, naslednjih/naslednji, dobrih/dober
AgpmdiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalPpnmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik14064dobrima/dober, novima/nov, slabima/slab, slovenskima/slovenski
AgpmpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominativePpnmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik15623sami/sam, slovenski, mladi/mlad, zadovoljni/zadovoljen, številni/številen
AgpmpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitivePpnmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik14994slovenskih/slovenski, mladih/mlad, novih/nov, dobrih/dober, različnih/različen
AgpmpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dativePpnmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik14083mladim/mlad, slovenskim/slovenski, domačim/domač, novim/nov, številnim/številen
AgpmpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusativePpnmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik14505nove/nov, mlade/mlad, različne/različen, zadnje/zadnji, številne/številen
AgpmplAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locativePpnmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik14196zadnjih/zadnji, različnih/različen, prihodnjih/prihodnji, naslednjih/naslednji
AgpmpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalPpnmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik14222mladimi/mlad, novimi/nov, različnimi/različen, slovenskimi/slovenski
AgpfsnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominativePpnzeipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik17455sama/sam, velika/velik, nova/nov, slovenska/slovenski, dobra/dober
AgpfsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitivePpnzerpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik17129slovenske/slovenski, nove/nov, evropske/evropski, svetovne/svetoven
AgpfsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dativePpnzedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik14258evropski, slovenski, novi/nov, desni/desen, veliki/velik, levi/lev
AgpfsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusativePpnzetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik15527novo/nov, veliko/velik, slovensko/slovenski, dobro/dober, pravo/pravi
AgpfslAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locativePpnzempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik15428zadnji, novi/nov, slovenski, veliki/velik, spletni/spleten, svetovni/svetoven
AgpfsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalPpnzeopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik14503veliko/velik, novo/nov, svetovno/svetoven, ptičjo/ptičji, slovensko/slovenski
AgpfdnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominativePpnzdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik14069pomembni/pomemben, različni/različen, vzmetni/vzmeten, glavni/glaven
AgpfdgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitivePpnzdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik14060slovenskih/slovenski, velikih/velik, različnih/različen, svetovnih/svetoven
AgpfddAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dativePpnzddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik14060slednjima/slednji, starima/star, prednjima/prednji, mladima/mlad
AgpfdaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusativePpnzdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik14063novi/nov, različni/različen, veliki/velik, odstotni/odstoten
AgpfdlAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locativePpnzdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik14060zaporednih/zaporeden, velikih/velik, svetovnih/svetoven, pomembnih/pomemben
AgpfdiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalPpnzdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik14062svetovnima/svetoven, različnima/različen, sosednjima/sosednji
AgpfpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominativePpnzmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik14536same/sam, velike/velik, pomembne/pomemben, različne/različen
AgpfpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitivePpnzmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik14876novih/nov, različnih/različen, slovenskih/slovenski, velikih/velik
AgpfpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dativePpnzmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik14077novim/nov, različnim/različen, številnim/številen, evropskim/evropski
AgpfpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusativePpnzmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik14363nove/nov, velike/velik, različne/različen, številne/številen
AgpfplAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locativePpnzmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik14215različnih/različen, zadnjih/zadnji, slovenskih/slovenski, olimpijskih/olimpijski
AgpfpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalPpnzmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik14172različnimi/različen, novimi/nov, številnimi/številen, posebnimi/poseben
AgpnsnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominativePpnseipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik14929mogoče/mogoč, pomembno/pomemben, jasno/jasen, novo/nov, potrebno/potreben
AgpnsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitivePpnserpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik14577novega/nov, slovenskega/slovenski, posebnega/poseben, javnega/javen
AgpnsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dativePpnsedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik14081dobremu/dober, slovenskemu/slovenski, novemu/nov, državnemu/državen
AgpnsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusativePpnsetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik14357prihodnje/prihodnji, novo/nov, naslednje/naslednji, zdravstveno/zdravstven
AgpnslAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locativePpnsempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik14290glavnem/glaven, novem/nov, zadnjem/zadnji, svetovnem/svetoven
AgpnsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalPpnseopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik14125kratkim/kratek, novim/nov, velikim/velik, dobrim/dober, nedavnim/nedaven
AgpndnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominativePpnsdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik14060zvrstni/zvrsten, zvonki/zvonek, zvončasti/zvončast, zvonasti/zvonast
AgpndgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitivePpnsdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik14060zvrstnih/zvrsten, zvonkih/zvonek, zvončastih/zvončast, zvonastih/zvonast
AgpnddAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativePpnsddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik14060zvrstnima/zvrsten, zvonkima/zvonek, zvončastima/zvončast, zvonastima/zvonast
AgpndaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusativePpnsdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik14062zadnji, dobri/dober, prihodnji, naslednji, slabi/slab, nadaljnji
AgpndlAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locativePpnsdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik14060zadnjih/zadnji, prihodnjih/prihodnji, naslednjih/naslednji, dobrih/dober
AgpndiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalPpnsdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik14061starima/star, zadnjima/zadnji, prednjima/prednji, zunanjima/zunanji
AgpnpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominativePpnsmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik14210različna/različen, velika/velik, številna/številen, slovenska/slovenski
AgpnpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitivePpnsmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik14205delovnih/deloven, novih/nov, zadnjih/zadnji, javnih/javen, kaznivih/kazniv
AgpnpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dativePpnsmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik14065številnim/številen, slovenskim/slovenski, velikim/velik, malim/mali
AgpnpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusativePpnsmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik14119nova/nov, zadnja/zadnji, dolga/dolg, delovna/deloven, različna/različen
AgpnplAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locativePpnsmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik14085zadnjih/zadnji, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, delovnih/deloven
AgpnpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalPpnsmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik14079novimi/nov, različnimi/različen, javnimi/javen, dobrimi/dober
AgcmsnyAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yesPppmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da863večji/velik, boljši/dober, manjši/majhen, višji/visok, starejši/star
AgcmsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=genitivePppmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=rodilnik814večjega/velik, višjega/visok, manjšega/majhen, boljšega/dober
AgcmsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=dativePppmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=dajalnik814večjemu/velik, boljšemu/dober, širšemu/širok, hitrejšemu/hiter
AgcmsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusativePppmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik814starejšega/star, mlajšega/mlad, lepšega/lep, močnejšega/močen
AgcmsayAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yesPppmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da821večji/velik, manjši/majhen, boljši/dober, krajši/kratek, višji/visok
AgcmslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=locativePppmempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=mestnik814širšem/širok, večjem/velik, manjšem/majhen, krajšem/kratek, daljšem/dolg
AgcmsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalPppmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=orodnik815večjim/velik, manjšim/majhen, boljšim/dober, krajšim/kratek, višjim/visok
AgcmdnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=nominativePppmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik814dražja/drag, lažja/lahek, globlja/globok, zvestejša/zvest, žvečljivejša/žvečljiv
AgcmdgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=genitivePppmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik814zvestejših/zvest, žvečljivejših/žvečljiv, zrelejših/zrel, zračnejših/zračen
AgcmddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=dativePppmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik814mlajšima/mlad, starejšima/star, manjšima/majhen, večjima/velik
AgcmdaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=accusativePppmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik814zvestejša/zvest, žvečljivejša/žvečljiv, zrelejša/zrel, zračnejša/zračen
AgcmdlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=locativePppmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=mestnik814zvestejših/zvest, žvečljivejših/žvečljiv, zrelejših/zrel, zračnejših/zračen
AgcmdiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalPppmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=orodnik814zvestejšima/zvest, žvečljivejšima/žvečljiv, zrelejšima/zrel, zračnejšima/zračen
AgcmpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=nominativePppmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=imenovalnik847starejši/star, boljši/dober, mlajši/mlad, višji/visok, večji/velik
AgcmpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=genitivePppmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=rodilnik822starejših/star, večjih/velik, mlajših/mlad, manjših/majhen, pomembnejših/pomemben
AgcmpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=dativePppmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=dajalnik814starejšim/star, mlajšim/mlad, manjšim/majhen, večjim/velik, boljšim/dober
AgcmpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=accusativePppmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=tožilnik818starejše/star, večje/velik, manjše/majhen, mlajše/mlad, boljše/dober
AgcmplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=locativePppmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=mestnik816mlajših/mlad, višjih/visok, manjših/majhen, starejših/star, nižjih/nizek
AgcmpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalPppmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=orodnik814starejšimi/star, mlajšimi/mlad, boljšimi/dober, nižjimi/nizek
AgcfsnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=nominativePppzeipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik842večja/velik, manjša/majhen, boljša/dober, višja/visok, nižja/nizek
AgcfsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=genitivePppzerpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik818večje/velik, višje/visok, boljše/dober, širše/širok, mlajše/mlad
AgcfsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=dativePppzedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik815večji/velik, boljši/dober, manjši/majhen, hitrejši/hiter, višji/visok
AgcfsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=accusativePppzetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik818večjo/velik, boljšo/dober, višjo/visok, manjšo/majhen, nižjo/nizek
AgcfslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=locativePppzempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=mestnik817večji/velik, širši/širok, manjši/majhen, višji/visok, nižji/nizek
AgcfsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalPppzeopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=orodnik814večjo/velik, manjšo/majhen, višjo/visok, krajšo/kratek, daljšo/dolg
AgcfdnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=nominativePppzdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik814zvestejši/zvest, žvečljivejši/žvečljiv, zrelejši/zrel, zračnejši/zračen
AgcfdgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=genitivePppzdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik814zvestejših/zvest, žvečljivejših/žvečljiv, zrelejših/zrel, zračnejših/zračen
AgcfddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=dativePppzddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik814zvestejšima/zvest, žvečljivejšima/žvečljiv, zrelejšima/zrel, zračnejšima/zračen
AgcfdaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=accusativePppzdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik814zvestejši/zvest, žvečljivejši/žvečljiv, zrelejši/zrel, zračnejši/zračen
AgcfdlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=locativePppzdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik814zvestejših/zvest, žvečljivejših/žvečljiv, zrelejših/zrel, zračnejših/zračen
AgcfdiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalPppzdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik814zvestejšima/zvest, žvečljivejšima/žvečljiv, zrelejšima/zrel, zračnejšima/zračen
AgcfpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=nominativePppzmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik815manjše/majhen, večje/velik, višje/visok, nižje/nizek, slabše/slab
AgcfpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=genitivePppzmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=rodilnik822večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, boljših/dober, starejših/star
AgcfpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=dativePppzmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=dajalnik814večjim/velik, višjim/visok, nižjim/nizek, širšim/širok, slabšim/slab
AgcfpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=accusativePppzmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=tožilnik815večje/velik, boljše/dober, manjše/majhen, pomembnejše/pomemben
AgcfplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=locativePppzmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=mestnik815večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, nižjih/nizek, daljših/dolg
AgcfpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalPppzmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=orodnik814večjimi/velik, manjšimi/majhen, višjimi/visok, mlajšimi/mlad
AgcnsnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=nominativePppseipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik830večje/velik, lepše/lep, nižje/nizek, težje/težek, lažje/lahek
AgcnsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=genitivePppserpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik815večjega/velik, boljšega/dober, hujšega/hud, lepšega/lep, lažjega/lahek
AgcnsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=dativePppsedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik814zvestejšemu/zvest, žvečljivejšemu/žvečljiv, zrelejšemu/zrel, zračnejšemu/zračen
AgcnsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=accusativePppsetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik818boljše/dober, večje/velik, daljše/dolg, manjše/majhen, slabše/slab
AgcnslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=locativePppsempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=mestnik814večjem/velik, boljšem/dober, daljšem/dolg, slabšem/slab, krajšem/kratek
AgcnsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalPppseopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=orodnik814zvestejšim/zvest, žvečljivejšim/žvečljiv, zrelejšim/zrel, zračnejšim/zračen
AgcndnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=nominativePppsdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik814zvestejši/zvest, žvečljivejši/žvečljiv, zrelejši/zrel, zračnejši/zračen
AgcndgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=genitivePppsdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik814zvestejših/zvest, žvečljivejših/žvečljiv, zrelejših/zrel, zračnejših/zračen
AgcnddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=dativePppsddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik814zvestejšima/zvest, žvečljivejšima/žvečljiv, zrelejšima/zrel, zračnejšima/zračen
AgcndaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=accusativePppsdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik814zvestejši/zvest, žvečljivejši/žvečljiv, zrelejši/zrel, zračnejši/zračen
AgcndlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=locativePppsdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik814zvestejših/zvest, žvečljivejših/žvečljiv, zrelejših/zrel, zračnejših/zračen
AgcndiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalPppsdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik814zvestejšima/zvest, žvečljivejšima/žvečljiv, zrelejšima/zrel, zračnejšima/zračen
AgcnpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=nominativePppsmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik814manjša/majhen, večja/velik, cenejša/poceni, dražja/drag, starejša/star
AgcnpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=genitivePppsmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=rodilnik814večjih/velik, pomembnejših/pomemben, manjših/majhen, daljših/dolg
AgcnpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=dativePppsmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=dajalnik814boljšim/dober, šibkejšim/šibek, zahtevnejšim/zahteven, slabšim/slab
AgcnpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=accusativePppsmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=tožilnik814starejša/star, zahtevnejša/zahteven, novejša/nov, podrobnejša/podroben
AgcnplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=locativePppsmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=mestnik814večjih/velik, poznejših/pozen, manjših/majhen, kasnejših/kasen
AgcnpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalPppsmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=orodnik814zvestejšimi/zvest, žvečljivejšimi/žvečljiv, zrelejšimi/zrel, zračnejšimi/zračen
AgsmsnyAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yesPpsmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da849najboljši/dober, največji/velik, najpomembnejši/pomemben, najvišji/visok
AgsmsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=genitivePpsmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=rodilnik814največjega/velik, najboljšega/dober, najvišjega/visok, najmanjšega/majhen
AgsmsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=dativePpsmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=dajalnik814najboljšemu/dober, največjemu/velik, najširšemu/širok, najmlajšemu/mlad
AgsmsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusativePpsmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik816najboljšega/dober, največjega/velik, najstarejšega/star, najmočnejšega/močen
AgsmsayAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yesPpsmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da816najboljši/dober, največji/velik, najlepši/lep, najpomembnejši/pomemben
AgsmslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=locativePpsmempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=mestnik814najboljšem/dober, najkrajšem/kratek, najlepšem/lep, najslabšem/slab
AgsmsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalPpsmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=orodnik814najmlajšim/mlad, največjim/velik, najnovejšim/nov, najdaljšim/dolg
AgsmdnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=nominativePpsmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik814najzvestejša/zvest, najžvečljivejša/žvečljiv, najzrelejša/zrel
AgsmdgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=genitivePpsmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik814najzvestejših/zvest, najžvečljivejših/žvečljiv, najzrelejših/zrel
AgsmddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=dativePpsmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik814najzvestejšima/zvest, najžvečljivejšima/žvečljiv, najzrelejšima/zrel
AgsmdaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=accusativePpsmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik814najzvestejša/zvest, najžvečljivejša/žvečljiv, najzrelejša/zrel
AgsmdlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=locativePpsmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=mestnik814najzvestejših/zvest, najžvečljivejših/žvečljiv, najzrelejših/zrel
AgsmdiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalPpsmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=orodnik814največjima/velik, najboljšima/dober, najbližjima/blizek, najpomembnejšima/pomemben
AgsmpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=nominativePpsmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=imenovalnik816najboljši/dober, največji/velik, najmlajši/mlad, najpomembnejši/pomemben
AgsmpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=genitivePpsmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=rodilnik833najboljših/dober, največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najlepših/lep
AgsmpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=dativePpsmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=dajalnik814najboljšim/dober, največjim/velik, najbližjim/blizek, najvišjim/visok
AgsmpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=accusativePpsmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=tožilnik816najboljše/dober, najmlajše/mlad, največje/velik, najrazličnejše/različen
AgsmplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=locativePpsmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=mestnik815najboljših/dober, najtežjih/težek, najnovejših/nov, največjih/velik
AgsmpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalPpsmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=orodnik816najboljšimi/dober, največjimi/velik, najpomembnejšimi/pomemben
AgsfsnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=nominativePpszeipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik823največja/velik, najboljša/dober, najpomembnejša/pomemben, najvišja/visok
AgsfsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=genitivePpszerpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik814največje/velik, najvišje/visok, najmanjše/majhen, najmočnejše/močen
AgsfsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=dativePpszedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik814najzvestejši/zvest, najžvečljivejši/žvečljiv, najzrelejši/zrel
AgsfsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=accusativePpszetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik814najboljšo/dober, največjo/velik, najvišjo/visok, najnižjo/nizek
AgsfslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=locativePpszempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=mestnik814največji/velik, najvišji/visok, najboljši/dober, najnovejši/nov
AgsfsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalPpszeopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=orodnik814največjo/velik, najsodobnejšo/sodoben, najnovejšo/nov, najstarejšo/star
AgsfdnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=nominativePpszdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik814najboljši/dober, najzvestejši/zvest, najžvečljivejši/žvečljiv
AgsfdgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=genitivePpszdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik814najzvestejših/zvest, najžvečljivejših/žvečljiv, najzrelejših/zrel
AgsfddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=dativePpszddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik814najzvestejšima/zvest, najžvečljivejšima/žvečljiv, najzrelejšima/zrel
AgsfdaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=accusativePpszdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik814najzvestejši/zvest, najžvečljivejši/žvečljiv, najzrelejši/zrel
AgsfdlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=locativePpszdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik814najzvestejših/zvest, najžvečljivejših/žvečljiv, najzrelejših/zrel
AgsfdiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalPpszdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik814najzvestejšima/zvest, najžvečljivejšima/žvečljiv, najzrelejšima/zrel
AgsfpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=nominativePpszmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik816najboljše/dober, najnižje/nizek, najnovejše/nov, najpomembnejše/pomemben
AgsfpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=genitivePpszmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=rodilnik826največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najlepših/lep
AgsfpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=dativePpszmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=dajalnik814najzvestejšim/zvest, najžvečljivejšim/žvečljiv, najzrelejšim/zrel
AgsfpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=accusativePpszmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=tožilnik814najboljše/dober, najlepše/lep, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben
AgsfplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=locativePpszmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=mestnik814najboljših/dober, najrazličnejših/različen, najnovejših/nov, najhujših/hud
AgsfpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalPpszmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=orodnik815najboljšimi/dober, največjimi/velik, najvišjimi/visok, najnovejšimi/nov
AgsnsnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=nominativePpsseipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik820najboljše/dober, največje/velik, najpomembnejše/pomemben, najlepše/lep
AgsnsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=genitivePpsserpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik814najboljšega/dober, najhujšega/hud, najmanjšega/majhen, najpomembnejšega/pomemben
AgsnsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=dativePpssedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik814najzvestejšemu/zvest, najžvečljivejšemu/žvečljiv, najzrelejšemu/zrel
AgsnsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=accusativePpssetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik814najboljše/dober, največje/velik, najvišje/visok, najdaljše/dolg
AgsnslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=locativePpssempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=mestnik814največjem/velik, najvišjem/visok, najnovejšem/nov, najpomembnejšem/pomemben
AgsnsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalPpsseopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=orodnik814največjim/velik, najvišjim/visok, najnovejšim/nov, najdaljšim/dolg
AgsndnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=nominativePpssdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik814najzvestejši/zvest, najžvečljivejši/žvečljiv, najzrelejši/zrel
AgsndgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=genitivePpssdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik814najzvestejših/zvest, najžvečljivejših/žvečljiv, najzrelejših/zrel
AgsnddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=dativePpssddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik814najzvestejšima/zvest, najžvečljivejšima/žvečljiv, najzrelejšima/zrel
AgsndaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=accusativePpssdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik814najzvestejši/zvest, najžvečljivejši/žvečljiv, najzrelejši/zrel
AgsndlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=locativePpssdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik814najzvestejših/zvest, najžvečljivejših/žvečljiv, najzrelejših/zrel
AgsndiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalPpssdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik814najzvestejšima/zvest, najžvečljivejšima/žvečljiv, najzrelejšima/zrel
AgsnpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=nominativePpssmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik814najcenejša/poceni, najprimernejša/primeren, najmočnejša/močen
AgsnpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=genitivePpssmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=rodilnik814najpomembnejših/pomemben, največjih/velik, najlepših/lep, najboljših/dober
AgsnpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=dativePpssmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=dajalnik814najzvestejšim/zvest, najžvečljivejšim/žvečljiv, najzrelejšim/zrel
AgsnpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=accusativePpssmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=tožilnik814najboljša/dober, najvišja/visok, najrazličnejša/različen, najnujnejša/nujen
AgsnplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=locativePpssmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=mestnik814največjih/velik, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najtežjih/težek
AgsnpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalPpssmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=orodnik814najbližjimi/blizek, največjimi/velik, najdražjimi/drag, najzvestejšimi/zvest
AspmsnnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=noPsnmeinpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne11982cankarjev/Cankarjev, maistrov/Maistrov, krekov/Krekov, limonin
AspmsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitivePsnmerpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik10057cankarjevega/Cankarjev, ogljikovega/ogljikov, prešernovega/Prešernov
AspmsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dativePsnmedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik8463marijinemu/Marijin, človekovemu/človekov, jezusovemu/Jezusov
AspmsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusativePsnmetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik8215cesarjevega/cesarjev, Zwittrovega/Zwittrov, Zvonetovega/Zvonetov
AspmsanAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=noPsnmetnpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne9617salomonov/Salomonov, cankarjev/Cankarjev, otrokov, microsoftov/Microsoftov
AspmslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locativePsnmempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik9436cankarjevem/Cankarjev, prešernovem/Prešernov, petkovem/petkov
AspmsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalPsnmeopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik8952limoninim/limonin, ogljikovim/ogljikov, cankarjevim/Cankarjev
AspmdnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominativePsnmdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik8215Zwittrova/Zwittrov, Zvonetova/Zvonetov, Zvonarjeva/Zvonarjev
AspmdgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitivePsnmdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik8215Zwittrovih/Zwittrov, Zvonetovih/Zvonetov, Zvonarjevih/Zvonarjev
AspmddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dativePsnmddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik8226ogljikovima/ogljikov, ferrarijevima/Ferrarijev, mclarnovima/Mclarnov
AspmdaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusativePsnmdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik8215Zwittrova/Zwittrov, Zvonetova/Zvonetov, Zvonarjeva/Zvonarjev
AspmdlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locativePsnmdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik8215Zwittrovih/Zwittrov, Zvonetovih/Zvonetov, Zvonarjevih/Zvonarjev
AspmdiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalPsnmdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik8215Zwittrovima/Zwittrov, Zvonetovima/Zvonetov, Zvonarjevima/Zvonarjev
AspmpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominativePsnmmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik10034simpsonovi/Simpsonov, vanekovi/Vanekov, ogljikovi/ogljikov, županovi/županov
AspmpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitivePsnmmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik9552ogljikovih/ogljikov, natovih/Natov, prešernovih/Prešernov, dušikovih/dušikov
AspmpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dativePsnmmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik8223človekovim/človekov, sosedovim/sosedov, strojanovim/Strojanov
AspmpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusativePsnmmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik8491ogljikove/ogljikov, poprove/poprov, prešernove/Prešernov, nasprotnikove/nasprotnikov
AspmplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locativePsnmmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik8806petkovih/petkov, petrolovih/Petrolov, addamsovih/Addamsov, torkovih/torkov
AspmpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalPsnmmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik8361ogljikovimi/ogljikov, natovimi/Natov, intelovimi/Intelov, ajdovimi/ajdov
AspfsnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominativePsnzeipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik15484cankarjeva/Cankarjev, angelina/Angelin, prešernova/Prešernov
AspfsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitivePsnzerpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik11845človekove/človekov, prešernove/Prešernov, janševe/Janšev, otrokove/otrokov
AspfsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dativePsnzedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik8441drnovškovi/Drnovškov, mcleodovi/Mcleodov, janševi/Janšev, bajukovi/Bajukov
AspfsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusativePsnzetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik10569nobelovo/Nobelov, človekovo/človekov, prešernovo/Prešernov, otrokovo/otrokov
AspfslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locativePsnzempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik10317metelkovi/Metelkov, četrtkovi/četrtkov, petkovi/petkov, ponedeljkovi/ponedeljkov
AspfsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalPsnzeopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik8889paradižnikovo/paradižnikov, petkovo/petkov, janševo/Janšev, angelino/Angelin
AspfdnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominativePsnzdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik8215Zwittrovi/Zwittrov, Zvonetovi/Zvonetov, Zvonarjevi/Zvonarjev
AspfdgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitivePsnzdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik8215Zwittrovih/Zwittrov, Zvonetovih/Zvonetov, Zvonarjevih/Zvonarjev
AspfddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dativePsnzddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik8215Zwittrovima/Zwittrov, Zvonetovima/Zvonetov, Zvonarjevima/Zvonarjev
AspfdaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusativePsnzdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik8215Zwittrovi/Zwittrov, Zvonetovi/Zvonetov, Zvonarjevi/Zvonarjev
AspfdlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locativePsnzdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik8215Zwittrovih/Zwittrov, Zvonetovih/Zvonetov, Zvonarjevih/Zvonarjev
AspfdiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalPsnzdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik8215Zwittrovima/Zwittrov, Zvonetovima/Zvonetov, Zvonarjevima/Zvonarjev
AspfpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominativePsnzmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik8395prešernove/Prešernov, gadafijeve/Gadafijev, jezusove/Jezusov
AspfpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitivePsnzmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik8773človekovih/človekov, otrokovih/otrokov, prešernovih/Prešernov
AspfpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dativePsnzmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik8215Zwittrovim/Zwittrov, Zvonetovim/Zvonetov, Zvonarjevim/Zvonarjev
AspfpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusativePsnzmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik8247človekove/človekov, dannyjeve/Dannyjev, otrokove/otrokov, nageljnove/nageljnov
AspfplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locativePsnzmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik8902človekovih/človekov, ministrovih/ministrov, otrokovih/otrokov
AspfpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalPsnzmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik8278človekovimi/človekov, smrekovimi/smrekov, kruhovimi/kruhov, krkinimi/Krkin
AspnsnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominativePsnseipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik9364človekovo/človekov, kosovo/Kosov, prešernovo/Prešernov, otrokovo/otrokov
AspnsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitivePsnserpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik8729človekovega/človekov, marijinega/Marijin, jezusovega/Jezusov
AspnsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dativePsnsedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik8218Zwittrovemu/Zwittrov, Zvonetovemu/Zvonetov, Zvonarjevemu/Zvonarjev
AspnsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusativePsnsetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik8692človekovo/človekov, materino/materin, marijino/Marijin, otrokovo/otrokov
AspnslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locativePsnsempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik8708prešernovem/Prešernov, človekovem/človekov, petkovem/petkov, otrokovem/otrokov
AspnsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalPsnseopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik8335človekovim/človekov, otrokovim/otrokov, natovim/Natov, kristusovim/Kristusov
AspndnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominativePsnsdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik8215Zwittrovi/Zwittrov, Zvonetovi/Zvonetov, Zvonarjevi/Zvonarjev
AspndgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitivePsnsdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik8215Zwittrovih/Zwittrov, Zvonetovih/Zvonetov, Zvonarjevih/Zvonarjev
AspnddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativePsnsddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik8215Zwittrovima/Zwittrov, Zvonetovima/Zvonetov, Zvonarjevima/Zvonarjev
AspndaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusativePsnsdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik8216Zwittrovi/Zwittrov, Zvonetovi/Zvonetov, Zvonarjevi/Zvonarjev
AspndlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locativePsnsdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik8215Zwittrovih/Zwittrov, Zvonetovih/Zvonetov, Zvonarjevih/Zvonarjev
AspndiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalPsnsdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik8215Zwittrovima/Zwittrov, Zvonetovima/Zvonetov, Zvonarjevima/Zvonarjev
AspnpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominativePsnsmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik8216isinbajeva/isinbajev, Zwittrova/Zwittrov, Zvonetova/Zvonetov
AspnpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitivePsnsmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik8221materinih/materin, orehovih/orehov, sredinih/sredin, krkinih/Krkin
AspnpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dativePsnsmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik8215Zwittrovim/Zwittrov, Zvonetovim/Zvonetov, Zvonarjevim/Zvonarjev
AspnpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusativePsnsmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik8232orehova/orehov, sarapova/sarapov, bukova/bukov, človekova/človekov
AspnplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locativePsnsmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik8215Zwittrovih/Zwittrov, Zvonetovih/Zvonetov, Zvonarjevih/Zvonarjev
AspnpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalPsnsmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik8242ogljikovimi/ogljikov, riževimi/rižev, sezamovimi/sezamov, puškinimi/puškin
AppmsnnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=noPdnmeinpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne4420prepričan, pripravljen, namenjen, znan, sprejet, povezan, odprt
AppmsnyAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yesPdnmeidpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da4294znani/znan, imenovani/imenovan, omenjeni/omenjen, spoštovani/spoštovan
AppmsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitivePdnmerpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik4227omenjenega/omenjen, znanega/znan, določenega/določen, minulega/minul
AppmsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dativePdnmedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik4190znanemu/znan, določenemu/določen, organiziranemu/organiziran
AppmsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusativePdnmetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik4193zaposlenega/zaposlen, imenovanega/imenovan, umorjenega/umorjen
AppmsanAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=noPdnmetnpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne4212določen, opravljen, imenovan, organiziran, urejen, sesekljan
AppmsayAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yesPdnmetdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da4204minuli/minul, pretekli/pretekel, omenjeni/omenjen, obstoječi/obstoječ
AppmslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locativePdnmempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik4192določenem/določen, omenjenem/omenjen, končanem/končan, odprtem/odprt
AppmsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalPdnmeopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik4210določenim/določen, znanim/znan, omenjenim/omenjen, odprtim/odprt
AppmdnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominativePdnmdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik4192povezana/povezan, prepričana/prepričan, diplomirana/diplomiran
AppmdgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitivePdnmdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik4189zvrtinčenih/zvrtinčen, zvrtanih/zvrtan, zvrnjenih/zvrnjen, zvrhanih/zvrhan
AppmddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dativePdnmddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik4190omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, znanima/znan, preostalima/preostal
AppmdaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusativePdnmdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik4189vgrajena/vgrajen, olupljena/olupljen, dopolnjena/dopolnjen, zvrtinčena/zvrtinčen
AppmdlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locativePdnmdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik4189zvrtinčenih/zvrtinčen, zvrtanih/zvrtan, zvrnjenih/zvrnjen, zvrhanih/zvrhan
AppmdiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalPdnmdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik4189zvrtinčenima/zvrtinčen, zvrtanima/zvrtan, zvrnjenima/zvrnjen
AppmpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominativePdnmmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik4610pripravljeni/pripravljen, prepričani/prepričan, zaposleni/zaposlen
AppmpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitivePdnmmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik4333zaposlenih/zaposlen, ostalih/ostal, znanih/znan, združenih/združen
AppmpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dativePdnmmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik4192zaposlenim/zaposlen, ostalim/ostal, prizadetim/prizadet, zbranim/zbran
AppmpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusativePdnmmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik4227ostale/ostal, zaposlene/zaposlen, odrasle/odrasel, določene/določen
AppmplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locativePdnmmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik4221določenih/določen, preteklih/pretekel, minulih/minul, odraslih/odrasel
AppmpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalPdnmmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik4202zaposlenimi/zaposlen, ostalimi/ostal, znanimi/znan, določenimi/določen
AppfsnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominativePdnzeipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik4649znana/znan, namenjena/namenjen, pripravljena/pripravljen, povezana/povezan
AppfsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitivePdnzerpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik4247omenjene/omenjen, znane/znan, vladajoče/vladajoč, določene/določen
AppfsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dativePdnzedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik4190omenjeni/omenjen, preostali/preostal, povečani/povečan, predlagani/predlagan
AppfsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusativePdnzetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik4247določeno/določen, dodano/dodan, izbrano/izbran, imenovano/imenovan
AppfslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locativePdnzempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik4236končani/končan, določeni/določen, omenjeni/omenjen, minuli/minul
AppfsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalPdnzeopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik4198omejeno/omejen, omenjeno/omenjen, povečano/povečan, izpodbijano/izpodbijan
AppfdnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominativePdnzdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik4189namenjeni/namenjen, omenjeni/omenjen, povezani/povezan, izenačeni/izenačen
AppfdgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitivePdnzdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik4189zvrtinčenih/zvrtinčen, zvrtanih/zvrtan, zvrnjenih/zvrnjen, zvrhanih/zvrhan
AppfddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dativePdnzddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik4189zvrtinčenima/zvrtinčen, zvrtanima/zvrtan, zvrnjenima/zvrnjen
AppfdaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusativePdnzdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik4189zvrtinčeni/zvrtinčen, zvrtani/zvrtan, zvrnjeni/zvrnjen, zvrhani/zvrhan
AppfdlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locativePdnzdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik4189zvrtinčenih/zvrtinčen, zvrtanih/zvrtan, zvrnjenih/zvrnjen, zvrhanih/zvrhan
AppfdiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalPdnzdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik4190omenjenima/omenjen, odraslima/odrasel, sprtima/sprt, preostalima/preostal
AppfpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominativePdnzmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik4286povezane/povezan, namenjene/namenjen, znane/znan, pridržane/pridržan
AppfpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitivePdnzmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik4272povezanih/povezan, določenih/določen, znanih/znan, odprtih/odprt
AppfpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dativePdnzmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik4190določenim/določen, združenim/združen, omenjenim/omenjen, ogroženim/ogrožen
AppfpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusativePdnzmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik4213določene/določen, ostale/ostal, povezane/povezan, imenovane/imenovan
AppfplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locativePdnzmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik4202združenih/združen, ostalih/ostal, določenih/določen, omenjenih/omenjen
AppfpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalPdnzmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik4197ostalimi/ostal, odprtimi/odprt, določenimi/določen, povezanimi/povezan
AppnsnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominativePdnseipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik4274znano/znan, rečeno/rečen, povezano/povezan, zapisano/zapisan
AppnsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitivePdnserpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik4201minulega/minul, znanega/znan, preteklega/pretekel, omenjenega/omenjen
AppnsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dativePdnsedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik4190pretiranemu/pretiran, določenemu/določen, omenjenemu/omenjen
AppnsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusativePdnsetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik4202odprto/odprt, določeno/določen, tekoče/tekoč, opravljeno/opravljen
AppnslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locativePdnsempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik4190preteklem/pretekel, minulem/minul, končanem/končan, tekočem/tekoč
AppnsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalPdnseopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik4195omenjenim/omenjen, povečanim/povečan, določenim/določen, odprtim/odprt
AppndnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominativePdnsdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik4189zvrtinčeni/zvrtinčen, zvrtani/zvrtan, zvrnjeni/zvrnjen, zvrhani/zvrhan
AppndgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitivePdnsdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik4189zvrtinčenih/zvrtinčen, zvrtanih/zvrtan, zvrnjenih/zvrnjen, zvrhanih/zvrhan
AppnddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativePdnsddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik4189zvrtinčenima/zvrtinčen, zvrtanima/zvrtan, zvrnjenima/zvrnjen
AppndaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusativePdnsdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik4190razdraženi/razdražen, zvrtinčeni/zvrtinčen, zvrtani/zvrtan, zvrnjeni/zvrnjen
AppndlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locativePdnsdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik4189zvrtinčenih/zvrtinčen, zvrtanih/zvrtan, zvrnjenih/zvrnjen, zvrhanih/zvrhan
AppndiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalPdnsdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik4189zvrtinčenima/zvrtinčen, zvrtanima/zvrtan, zvrnjenima/zvrnjen
AppnpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominativePdnsmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik4191odprta/odprt, določena/določen, znana/znan, namenjena/namenjen
AppnpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitivePdnsmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik4201odprtih/odprt, določenih/določen, omenjenih/omenjen, rabljenih/rabljen
AppnpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dativePdnsmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik4189zvrtinčenim/zvrtinčen, zvrtanim/zvrtan, zvrnjenim/zvrnjen, zvrhanim/zvrhan
AppnpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusativePdnsmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik4198odprta/odprt, določena/določen, izrečena/izrečen, omenjena/omenjen
AppnplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locativePdnsmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik4192preteklih/pretekel, minulih/minul, določenih/določen, omenjenih/omenjen
AppnpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalPdnsmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik4189določenimi/določen, zaposlenimi/zaposlen, zvenečimi/zveneč, zbranimi/zbran

3.6.6. Slovene Adverb

PAttribute (sl)Value (sl)Code (sl)Attribute (en)Value (en)Code (en)
0besedna_vrstaprislovRCATEGORYAdverbR
1vrstasplošnisTypegeneralg
deležjedparticipler
2stopnjanedoločenonDegreepositivep
primernikrcomparativec
presežnikssuperlatives

Opombe:

 • povedkovniki, torej prislovi v povedni (brezosebni) rabi so označeni kot prislov
 • lastnost deležje načeloma dobijo vsa slovenska deležja
3.6.6.1. MSD Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth gives the number of word types tagged with this MSD in the Gigafida corpus with a small corpus of Tweets. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the Gigafida corpus (2) the Sloleks lexicon (3) a small manually validated corpus of Slovene tweets developed in the scope of the Janes project. It should be noted (1) contains some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

MSDs (4)
MSD (en)Features (en)MSD (sl)Features (sl)TypesExamples
RgpAdverb Type=general Degree=positiveRsnprislov vrsta=splošni stopnja=nedoločeno24560lahko, tako, kar, nekaj, zelo, vedno, veliko, kako, zdaj
RgcAdverb Type=general Degree=comparativeRsrprislov vrsta=splošni stopnja=primernik1622več, bolj, manj, prej, bolje/dobro, kasneje/kasno, pozneje/pozno
RgsAdverb Type=general Degree=superlativeRssprislov vrsta=splošni stopnja=presežnik1536najbolj, najprej, največ, najmanj, najbolje/dobro, največkrat
RrAdverb Type=participleRdprislov vrsta=deležje626rekoč, sodeč, nehote, zahvaljujoč, upoštevajoč, molče, upoštevaje

3.6.7. Slovene Pronoun

Slovene Specification for Pronoun
PAttribute (sl)Value (sl)Code (sl)Attribute (en)Value (en)Code (en)
0besedna_vrstazaimekZCATEGORYPronounP
1vrstaosebnioTypepersonalp
svojilnispossessives
kazalnikdemonstratived
oziralnizrelativer
povratnipreflexivex
celostnicgeneralg
vprašalnivinterrogativeq
nedoločninindefinitei
nikalnilnegativez
2osebaprvapPersonfirst1
drugadsecond2
tretjatthird3
3spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
4številoedninaeNumbersingulars
dvojinadduald
množinampluralp
5sklonimenovalnikiCasenominativen
rodilnikrgenitiveg
dajalnikddatived
tožilniktaccusativea
mestnikmlocativel
orodnikoinstrumentali
6število_svojineedninaeOwner_Numbersingulars
dvojinadduald
množinampluralp
7spol_svojinemoškimOwner_Gendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
8naslonskostklitičnakCliticyesy
naveznazboundb

Opombe:

 • Zaimek je zaprta beseda vrsta, zato so kot zaimki označene le pojavnice v okviru osnovnih oblik, ki so navedene v leksikonu
 • prislovne vprašalnice oz. vprašalni prislovni zaimki so vedno označeni kot prislovi (čemu, kako, kam, kdaj, kje, kod, kolikič, koliko, kolikokrat, počemu, zakaj)
 • kot prislovi so označeni tudi drugi prislovni zaimki (toliko, kdovekoliko, količkaj, kolikanj, itd.)
 • vsi vprašalni zaimki, ki so po obliki enaki bodisi nedoločnim ali oziralnim, so označeni kot vprašalni, ne glede na njihov pomen ali vlogo
3.6.7.1. MSD Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth gives the number of word types tagged with this MSD in the Gigafida corpus with a small corpus of Tweets. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the Gigafida corpus (2) the Sloleks lexicon (3) a small manually validated corpus of Slovene tweets developed in the scope of the Janes project. It should be noted (1) contains some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

MSDs (1122)
MSD (en)Features (en)MSD (sl)Features (sl)TypesExamples
Pp1-snPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=nominativeZop-eizaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=imenovalnik10jaz, jest, js/jaz, jst/jaz, jst, jz/jaz, jes/jaz, jest/jaz, sj/jaz
Pp1-sgPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=genitiveZop-erzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=rodilnik2mene/jaz, men/jaz
Pp1-sg--yPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=genitive Clitic=yesZop-er--kzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična2me/jaz, m/jaz
Pp1-sdPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=dativeZop-edzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=dajalnik4meni/jaz, men/jaz, men, men/meni
Pp1-sd--yPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=dative Clitic=yesZop-ed--kzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1mi/jaz
Pp1-saPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusativeZop-etzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnik1mene/jaz
Pp1-sa--yPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusative Clitic=yesZop-et--kzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična1me/jaz
Pp1-sa--bPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusative Clitic=boundZop-et--zzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11zame, name, vame, pome, predme, nadme, skozme, obme, čezme
Pp1-slPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=locativeZop-emzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=mestnik2meni/jaz, men/jaz
Pp1-siPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=instrumentalZop-eozaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=orodnik2mano/jaz, menoj/jaz
Pp1-dgPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=genitiveZop-drzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=rodilnik1naju/jaz
Pp1-ddPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=dativeZop-ddzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=dajalnik1nama/jaz
Pp1-daPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=accusativeZop-dtzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=tožilnik1naju/jaz
Pp1-dlPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=locativeZop-dmzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=mestnik2nama/jaz, naju/jaz
Pp1-diPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=instrumentalZop-dozaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=orodnik1nama/jaz
Pp1-pgPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=genitiveZop-mrzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=rodilnik1nas/jaz
Pp1-pdPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=dativeZop-mdzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=dajalnik2nam/jaz, nm/jaz
Pp1-paPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=accusativeZop-mtzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=tožilnik2nas/jaz, nes/jaz
Pp1-plPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=locativeZop-mmzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=mestnik3nas/jaz, ns/jaz, nes/jaz
Pp1-piPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=instrumentalZop-mozaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=orodnik1nami/jaz
Pp1mdnPronoun Type=personal Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZopmdizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik2midva/jaz, mi2/jaz
Pp1mpnPronoun Type=personal Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZopmmizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik2mi/jaz, oni/on
Pp1fdnPronoun Type=personal Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZopzdizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik2midve/jaz, medve/jaz
Pp1fpnPronoun Type=personal Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZopzmizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik1me/jaz
Pp2-snPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=nominativeZod-eizaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=imenovalnik1ti
Pp2-sgPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=genitiveZod-erzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=rodilnik2tebe/ti, etbe/ti
Pp2-sg--yPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=genitive Clitic=yesZod-er--kzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična1te/ti
Pp2-sdPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=dativeZod-edzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=dajalnik3tebi/ti, teb/ti, ti
Pp2-sd--yPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=dative Clitic=yesZod-ed--kzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična2ti, t/ti
Pp2-saPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusativeZod-etzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnik1tebe/ti
Pp2-sa--yPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusative Clitic=yesZod-et--kzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična1te/ti
Pp2-sa--bPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusative Clitic=boundZod-et--zzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11zate/zame, nate/name, nadte/nadme, predte/predme, skozte/skozme
Pp2-slPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=locativeZod-emzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=mestnik2teb/ti, tebi/ti
Pp2-siPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=instrumentalZod-eozaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=orodnik2teboj/ti, tabo/ti
Pp2-dgPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=genitiveZod-drzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=rodilnik1vaju/ti
Pp2-ddPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=dativeZod-ddzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=dajalnik1vama/ti
Pp2-daPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=accusativeZod-dtzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=tožilnik1vaju/ti
Pp2-dlPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=locativeZod-dmzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=mestnik2vama/ti, vaju/ti
Pp2-diPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=instrumentalZod-dozaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=orodnik1vama/ti
Pp2-pgPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=genitiveZod-mrzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=rodilnik1vas/ti
Pp2-pdPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=dativeZod-mdzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=dajalnik1vam/ti
Pp2-paPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=accusativeZod-mtzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=tožilnik3vas/ti, vs/ti, vos/ti
Pp2-plPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=locativeZod-mmzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=mestnik1vas/ti
Pp2-piPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=instrumentalZod-mozaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=orodnik1vami/ti
Pp2mdnPronoun Type=personal Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZodmdizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik1vidva/ti
Pp2mpnPronoun Type=personal Person=second Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZodmmizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=imenovalnik1vi/ti
Pp2fdnPronoun Type=personal Person=second Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZodzdizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik3vidve/ti, vedve/ti, vidvi/ti
Pp2fpnPronoun Type=personal Person=second Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZodzmizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik1ve/ti
Pp2ndnPronoun Type=personal Person=second Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZodsdizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik1vidva/ti
Pp2npnPronoun Type=personal Person=second Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZodsmizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik1vi/ti
Pp3msnPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=nominativeZotmeizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik1on
Pp3msgPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitiveZotmerzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik1njega/on
Pp3msg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Clitic=yesZotmer--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična1ga/on
Pp3msdPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dativeZotmedzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik1njemu/on
Pp3msd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Clitic=yesZotmed--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1mu/on
Pp3msaPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusativeZotmetzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik1njega/on
Pp3msa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Clitic=yesZotmet--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična1ga/on
Pp3msa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Clitic=boundZotmet--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna12zanj/zame, nanj/name, vanj/vame, skozenj/skozme, ponj/pome, čezenj/čezme
Pp3mslPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=locativeZotmemzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=mestnik2njem/on, njemu/on
Pp3msiPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalZotmeozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=orodnik1njim/on
Pp3mdnPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZotmdizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik1onadva/on
Pp3mdgPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitiveZotmdrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik2njiju/on, njih/on
Pp3mdg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Clitic=yesZotmdr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitična2ju/on, jih/on
Pp3mddPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dativeZotmddzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik1njima/on
Pp3mdd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Clitic=yesZotmdd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1jima/on
Pp3mdaPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusativeZotmdtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik1njiju/on
Pp3mda--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Clitic=yesZotmdt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitična3ju/on, jiva/on, jih/on
Pp3mda--bPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Clitic=boundZotmdt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11zanju/zame, nanju/name, mednju/medme, ponju/pome, skoznju/skozme
Pp3mdlPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=locativeZotmdmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=mestnik2njima/on, njiju/on
Pp3mdiPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalZotmdozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=orodnik1njima/on
Pp3mpnPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZotmmizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=imenovalnik2oni/on, oni
Pp3mpgPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitiveZotmmrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik1njih/on
Pp3mpg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Clitic=yesZotmmr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitična1jih/on
Pp3mpdPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dativeZotmmdzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik1njim/on
Pp3mpd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Clitic=yesZotmmd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1jim/on
Pp3mpaPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusativeZotmmtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik3njih/on, une/on, nje/on
Pp3mpa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Clitic=yesZotmmt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitična1jih/on
Pp3mpa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Clitic=boundZotmmt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11zanje/zame, vanje/vame, nanje/name, mednje/medme, skoznje/skozme
Pp3mplPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=locativeZotmmmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=mestnik1njih/on
Pp3mpiPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalZotmmozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=orodnik1njimi/on
Pp3fsnPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=nominativeZotzeizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik2ona/on, ova/on
Pp3fsgPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitiveZotzerzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik1nje/on
Pp3fsg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Clitic=yesZotzer--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična1je/on
Pp3fsdPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dativeZotzedzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik2njej/on, nji/on
Pp3fsd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Clitic=yesZotzed--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1ji/on
Pp3fsaPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusativeZotzetzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik1njo/on
Pp3fsa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Clitic=yesZotzet--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična1jo/on
Pp3fsa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Clitic=boundZotzet--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11zanjo/zame, nanjo/name, vanjo/vame, skoznjo/skozme, ponjo/pome
Pp3fslPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=locativeZotzemzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=mestnik2njej/on, nji/on
Pp3fsiPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalZotzeozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=orodnik1njo/on
Pp3fdnPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZotzdizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik2onidve/on, onedve/on
Pp3fdgPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitiveZotzdrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik1njiju/on
Pp3fdg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Clitic=yesZotzdr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitična2ju/on, jih/on
Pp3fddPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dativeZotzddzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik1njima/on
Pp3fdd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Clitic=yesZotzdd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1jima/on
Pp3fdaPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusativeZotzdtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik1njiju/on
Pp3fda--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Clitic=yesZotzdt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitična3ju/on, jiva/on, jih/on
Pp3fda--bPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Clitic=boundZotzdt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11zanju/zame, vanju/vame, skoznju/skozme, prednju/predme, ponju/pome
Pp3fdlPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=locativeZotzdmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik2njima/on, njiju/on
Pp3fdiPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalZotzdozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik1njima/on
Pp3fpnPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZotzmizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik1one/on
Pp3fpgPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitiveZotzmrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik1njih/on
Pp3fpg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Clitic=yesZotzmr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitična1jih/on
Pp3fpdPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dativeZotzmdzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik1njim/on
Pp3fpd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Clitic=yesZotzmd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1jim/on
Pp3fpaPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusativeZotzmtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik2njih/on, nje/on
Pp3fpa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Clitic=yesZotzmt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitična1jih/on
Pp3fpa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Clitic=boundZotzmt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11vanje/vame, mednje/medme, skoznje/skozme, zanje/zame, prednje/predme
Pp3fplPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=locativeZotzmmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=mestnik1njih/on
Pp3fpiPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalZotzmozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=orodnik1njimi/on
Pp3nsnPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=nominativeZotseizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik1ono/on
Pp3nsgPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitiveZotserzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik1njega/on
Pp3nsg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Clitic=yesZotser--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična1ga/on
Pp3nsdPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dativeZotsedzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik1njemu/on
Pp3nsd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Clitic=yesZotsed--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1mu/on
Pp3nsaPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusativeZotsetzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik1ono/on
Pp3nsa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Clitic=yesZotset--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična1ga/on
Pp3nsa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Clitic=boundZotset--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11vanj/vame, nanj/name, ponj/pome, zanj/zame, skozenj/skozme, predenj/predme
Pp3nslPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=locativeZotsemzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=mestnik2njem/on, njemu/on
Pp3nsiPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalZotseozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=orodnik1njim/on
Pp3ndnPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZotsdizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik2onidve/on, onedve/on
Pp3ndgPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitiveZotsdrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik1njiju/on
Pp3ndg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Clitic=yesZotsdr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitična2ju/on, jih/on
Pp3nddPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dativeZotsddzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik1njima/on
Pp3ndd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Clitic=yesZotsdd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1jima/on
Pp3ndaPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusativeZotsdtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik1njiju/on
Pp3nda--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Clitic=yesZotsdt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitična3ju/on, jiva/on, jih/on
Pp3nda--bPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Clitic=boundZotsdt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11zanju/zame, vanju/vame, skoznju/skozme, prednju/predme, ponju/pome
Pp3ndlPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=locativeZotsdmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik2njima/on, njiju/on
Pp3ndiPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalZotsdozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik1njima/on
Pp3npnPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZotsmizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik1ona/on
Pp3npgPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitiveZotsmrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik1njih/on
Pp3npg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Clitic=yesZotsmr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitična1jih/on
Pp3npdPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dativeZotsmdzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik1njim/on
Pp3npd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Clitic=yesZotsmd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitična1jim/on
Pp3npaPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusativeZotsmtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik2njih/on, nje/on
Pp3npa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Clitic=yesZotsmt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitična1jih/on
Pp3npa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Clitic=boundZotsmt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik naslonskost=navezna11nanje/name, mednje/medme, zanje/zame, vanje/vame, skoznje/skozme
Pp3nplPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=locativeZotsmmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=mestnik1njih/on
Pp3npiPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalZotsmozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=orodnik1njimi/on
Ps1msnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singularZspmeiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina2moj, muoj
Ps1msndPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZspmeidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najin
Ps1msnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZspmeimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naš
Ps1msgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singularZspmerezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina2mojega/moj, mojga/moj
Ps1msgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZspmerdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najinega/najin
Ps1msgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZspmermzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina1našega/naš
Ps1msdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=singularZspmedezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1mojemu/moj
Ps1msddPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZspmeddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najinemu/najin
Ps1msdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZspmedmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina1našemu/naš
Ps1msasPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singularZspmetezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina3moj, mojega/moj, mojga/moj
Ps1msadPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZspmetdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina2najin, najinega/najin
Ps1msapPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZspmetmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina2naš, našega/naš
Ps1mslsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=singularZspmemezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina3mojem/moj, moje/moj, mojmu/moj
Ps1msldPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZspmemdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najinem/najin
Ps1mslpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZspmemmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina1našem/naš
Ps1msisPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singularZspmeoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojim/moj
Ps1msidPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZspmeodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najinim/najin
Ps1msipPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZspmeomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina1našim/naš
Ps1mdnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singularZspmdiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1moja/moj
Ps1mdndPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZspmdidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najina/najin
Ps1mdnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZspmdimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naša/naš
Ps1mdgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularZspmdrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1mdgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZspmdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1mdgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZspmdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1mddsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=singularZspmddezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1mojima/moj
Ps1mdddPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZspmdddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najinima/najin
Ps1mddpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZspmddmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina1našima/naš
Ps1mdasPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singularZspmdtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1moja/moj
Ps1mdadPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZspmdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1najina/najin
Ps1mdapPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZspmdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina1naša/naš
Ps1mdlsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=singularZspmdmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1mdldPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZspmdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1mdlpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZspmdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1mdisPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularZspmdoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojima/moj
Ps1mdidPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZspmdodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najinima/najin
Ps1mdipPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZspmdomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina1našima/naš
Ps1mpnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singularZspmmiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1moji/moj
Ps1mpndPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZspmmidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najini/najin
Ps1mpnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZspmmimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naši/naš
Ps1mpgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singularZspmmrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1mpgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZspmmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1mpgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZspmmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1mpdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=singularZspmmdezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1mojim/moj
Ps1mpddPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZspmmddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najinim/najin
Ps1mpdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZspmmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina1našim/naš
Ps1mpasPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singularZspmmtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1moje/moj
Ps1mpadPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZspmmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1najine/najin
Ps1mpapPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZspmmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina1naše/naš
Ps1mplsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=singularZspmmmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1mpldPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZspmmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1mplpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZspmmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1mpisPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singularZspmmoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojimi/moj
Ps1mpidPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZspmmodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najinimi/najin
Ps1mpipPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZspmmomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina1našimi/naš
Ps1fsnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singularZspzeiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1moja/moj
Ps1fsndPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZspzeidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najina/najin
Ps1fsnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZspzeimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naša/naš
Ps1fsgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singularZspzerezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1moje/moj
Ps1fsgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZspzerdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najine/najin
Ps1fsgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZspzermzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina1naše/naš
Ps1fsdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=singularZspzedezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1moji/moj
Ps1fsddPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZspzeddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najini/najin
Ps1fsdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZspzedmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina1naši/naš
Ps1fsasPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singularZspzetezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1mojo/moj
Ps1fsadPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZspzetdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1najino/najin
Ps1fsapPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZspzetmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina1našo/naš
Ps1fslsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=singularZspzemezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina1moji/moj
Ps1fsldPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZspzemdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najini/najin
Ps1fslpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZspzemmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina2naši/naš, nasi/naš
Ps1fsisPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singularZspzeoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojo/moj
Ps1fsidPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZspzeodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najino/najin
Ps1fsipPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZspzeomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina1našo/naš
Ps1fdnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singularZspzdiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1moji/moj
Ps1fdndPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZspzdidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najini/najin
Ps1fdnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZspzdimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naši/naš
Ps1fdgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularZspzdrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1fdgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZspzdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1fdgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZspzdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1fddsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=singularZspzddezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1mojima/moj
Ps1fdddPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZspzdddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najinima/najin
Ps1fddpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZspzddmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina1našima/naš
Ps1fdasPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singularZspzdtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1moji/moj
Ps1fdadPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZspzdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1najini/najin
Ps1fdapPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZspzdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina1naši/naš
Ps1fdlsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=singularZspzdmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1fdldPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZspzdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1fdlpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZspzdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1fdisPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularZspzdoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojima/moj
Ps1fdidPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZspzdodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najinima/najin
Ps1fdipPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZspzdomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina1našima/naš
Ps1fpnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singularZspzmiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1moje/moj
Ps1fpndPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZspzmidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najine/najin
Ps1fpnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZspzmimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naše/naš
Ps1fpgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singularZspzmrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1fpgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZspzmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1fpgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZspzmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1fpdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=singularZspzmdezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1mojim/moj
Ps1fpddPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZspzmddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najinim/najin
Ps1fpdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZspzmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina1našim/naš
Ps1fpasPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singularZspzmtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1moje/moj
Ps1fpadPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZspzmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1najine/najin
Ps1fpapPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZspzmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina1naše/naš
Ps1fplsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=singularZspzmmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1fpldPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZspzmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1fplpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZspzmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1fpisPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singularZspzmoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojimi/moj
Ps1fpidPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZspzmodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najinimi/najin
Ps1fpipPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZspzmomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina1našimi/naš
Ps1nsnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=singularZspseiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1moje/moj
Ps1nsndPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZspseidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najino/najin
Ps1nsnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZspseimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naše/naš
Ps1nsgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=singularZspserezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1mojega/moj
Ps1nsgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZspserdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najinega/najin
Ps1nsgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZspsermzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina1našega/naš
Ps1nsdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=singularZspsedezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1mojemu/moj
Ps1nsddPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZspseddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najinemu/najin
Ps1nsdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZspsedmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina1našemu/naš
Ps1nsasPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=singularZspsetezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1moje/moj
Ps1nsadPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZspsetdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1najino/najin
Ps1nsapPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZspsetmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina1naše/naš
Ps1nslsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=singularZspsemezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina3mojem/moj, moje/moj, loje/moj
Ps1nsldPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZspsemdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najinem/najin
Ps1nslpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZspsemmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina1našem/naš
Ps1nsisPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singularZspseoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojim/moj
Ps1nsidPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZspseodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najinim/najin
Ps1nsipPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZspseomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina1našim/naš
Ps1ndnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=singularZspsdiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1moji/moj
Ps1ndndPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZspsdidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najini/najin
Ps1ndnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZspsdimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naši/naš
Ps1ndgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularZspsdrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1ndgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZspsdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1ndgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZspsdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1nddsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=singularZspsddezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1mojima/moj
Ps1ndddPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZspsdddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najinima/najin
Ps1nddpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZspsddmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina1našima/naš
Ps1ndasPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=singularZspsdtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1moji/moj
Ps1ndadPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZspsdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1najini/najin
Ps1ndapPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZspsdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina1naši/naš
Ps1ndlsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=singularZspsdmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1ndldPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZspsdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1ndlpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZspsdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1ndisPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularZspsdoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojima/moj
Ps1ndidPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZspsdodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najinima/najin
Ps1ndipPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZspsdomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina1našima/naš
Ps1npnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=singularZspsmiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1moja/moj
Ps1npndPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZspsmidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1najina/najin
Ps1npnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZspsmimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1naša/naš
Ps1npgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=singularZspsmrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1npgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZspsmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1npgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZspsmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1npdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=singularZspsmdezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1mojim/moj
Ps1npddPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZspsmddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1najinim/najin
Ps1npdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZspsmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina1našim/naš
Ps1npasPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=singularZspsmtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1moja/moj
Ps1npadPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZspsmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1najina/najin
Ps1npapPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZspsmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina1naša/naš
Ps1nplsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=singularZspsmmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina1mojih/moj
Ps1npldPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZspsmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1najinih/najin
Ps1nplpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZspsmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina1naših/naš
Ps1npisPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singularZspsmoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina1mojimi/moj
Ps1npidPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZspsmodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1najinimi/najin
Ps1npipPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZspsmomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina1našimi/naš
Ps2msnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singularZsdmeiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1tvoj
Ps2msndPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZsdmeidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajin
Ps2msnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZsdmeimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaš
Ps2msgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singularZsdmerezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina2tvojega/tvoj, tvojga/tvoj
Ps2msgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZsdmerdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1vajinega/vajin
Ps2msgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZsdmermzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vašega/vaš
Ps2msdsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=singularZsdmedezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvojemu/tvoj
Ps2msddPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZsdmeddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajinemu/vajin
Ps2msdpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZsdmedmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vašemu/vaš
Ps2msasPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singularZsdmetezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina3tovj/tvoj, tvoj, tvojega/tvoj
Ps2msadPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZsdmetdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina2vajin, vajinega/vajin
Ps2msapPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZsdmetmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina2vaš, vašega/vaš
Ps2mslsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=singularZsdmemezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvojem/tvoj
Ps2msldPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZsdmemdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajinem/vajin
Ps2mslpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZsdmemmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina1vašem/vaš
Ps2msisPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singularZsdmeoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojim/tvoj
Ps2msidPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZsdmeodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajinim/vajin
Ps2msipPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdmeomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašim/vaš
Ps2mdnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singularZsdmdiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1tvoja/tvoj
Ps2mdndPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZsdmdidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajina/vajin
Ps2mdnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZsdmdimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaša/vaš
Ps2mdgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularZsdmdrezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2mdgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZsdmdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina2vajini/vajin, vajinih/vajin
Ps2mdgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZsdmdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2mddsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=singularZsdmddezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvojima/tvoj
Ps2mdddPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZsdmdddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajinima/vajin
Ps2mddpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZsdmddmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vašima/vaš
Ps2mdasPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singularZsdmdtezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1tvoja/tvoj
Ps2mdadPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZsdmdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1vajina/vajin
Ps2mdapPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZsdmdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina1vaša/vaš
Ps2mdlsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=singularZsdmdmezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2mdldPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZsdmdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2mdlpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZsdmdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2mdisPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularZsdmdoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojima/tvoj
Ps2mdidPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZsdmdodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajinima/vajin
Ps2mdipPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdmdomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašima/vaš
Ps2mpnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singularZsdmmiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1tvoji/tvoj
Ps2mpndPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZsdmmidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajini/vajin
Ps2mpnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZsdmmimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaši/vaš
Ps2mpgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singularZsdmmrezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2mpgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZsdmmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2mpgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZsdmmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2mpdsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=singularZsdmmdezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvojim/tvoj
Ps2mpddPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZsdmmddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajinim/vajin
Ps2mpdpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZsdmmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vašim/vaš
Ps2mpasPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singularZsdmmtezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1tvoje/tvoj
Ps2mpadPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZsdmmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1vajine/vajin
Ps2mpapPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZsdmmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina1vaše/vaš
Ps2mplsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=singularZsdmmmezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2mpldPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZsdmmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2mplpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZsdmmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2mpisPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singularZsdmmoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojimi/tvoj
Ps2mpidPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZsdmmodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajinimi/vajin
Ps2mpipPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdmmomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašimi/vaš
Ps2fsnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singularZsdzeiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina2tvoja/tvoj, tvoje/tvoj
Ps2fsndPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZsdzeidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajina/vajin
Ps2fsnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZsdzeimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaša/vaš
Ps2fsgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singularZsdzerezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1tvoje/tvoj
Ps2fsgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZsdzerdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1vajine/vajin
Ps2fsgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZsdzermzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vaše/vaš
Ps2fsdsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=singularZsdzedezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvoji/tvoj
Ps2fsddPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZsdzeddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajini/vajin
Ps2fsdpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZsdzedmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vaši/vaš
Ps2fsasPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singularZsdzetezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1tvojo/tvoj
Ps2fsadPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZsdzetdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1vajino/vajin
Ps2fsapPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZsdzetmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina1vašo/vaš
Ps2fslsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=singularZsdzemezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvoji/tvoj
Ps2fsldPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZsdzemdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajini/vajin
Ps2fslpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZsdzemmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina1vaši/vaš
Ps2fsisPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singularZsdzeoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojo/tvoj
Ps2fsidPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZsdzeodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajino/vajin
Ps2fsipPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdzeomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašo/vaš
Ps2fdnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singularZsdzdiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1tvoji/tvoj
Ps2fdndPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZsdzdidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajini/vajin
Ps2fdnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZsdzdimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaši/vaš
Ps2fdgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularZsdzdrezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2fdgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZsdzdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2fdgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZsdzdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2fddsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=singularZsdzddezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvojima/tvoj
Ps2fdddPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZsdzdddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajinima/vajin
Ps2fddpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZsdzddmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vašima/vaš
Ps2fdasPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singularZsdzdtezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1tvoji/tvoj
Ps2fdadPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZsdzdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1vajini/vajin
Ps2fdapPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZsdzdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina1vaši/vaš
Ps2fdlsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=singularZsdzdmezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2fdldPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZsdzdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2fdlpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZsdzdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2fdisPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularZsdzdoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojima/tvoj
Ps2fdidPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZsdzdodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajinima/vajin
Ps2fdipPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdzdomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašima/vaš
Ps2fpnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singularZsdzmiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1tvoje/tvoj
Ps2fpndPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZsdzmidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajine/vajin
Ps2fpnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZsdzmimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaše/vaš
Ps2fpgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singularZsdzmrezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2fpgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZsdzmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2fpgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZsdzmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2fpdsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=singularZsdzmdezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvojim/tvoj
Ps2fpddPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZsdzmddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajinim/vajin
Ps2fpdpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZsdzmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vašim/vaš
Ps2fpasPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singularZsdzmtezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1tvoje/tvoj
Ps2fpadPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZsdzmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1vajine/vajin
Ps2fpapPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZsdzmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina1vaše/vaš
Ps2fplsPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=singularZsdzmmezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2fpldPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZsdzmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2fplpPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZsdzmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2fpisPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singularZsdzmoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojimi/tvoj
Ps2fpidPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZsdzmodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajinimi/vajin
Ps2fpipPronoun Type=possessive Person=second Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdzmomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašimi/vaš
Ps2nsnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=singularZsdseiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1tvoje/tvoj
Ps2nsndPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZsdseidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajino/vajin
Ps2nsnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZsdseimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaše/vaš
Ps2nsgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=singularZsdserezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1tvojega/tvoj
Ps2nsgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZsdserdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1vajinega/vajin
Ps2nsgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZsdsermzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vašega/vaš
Ps2nsdsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=singularZsdsedezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvojemu/tvoj
Ps2nsddPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZsdseddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajinemu/vajin
Ps2nsdpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZsdsedmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vašemu/vaš
Ps2nsasPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=singularZsdsetezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1tvoje/tvoj
Ps2nsadPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZsdsetdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1vajino/vajin
Ps2nsapPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZsdsetmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina2vaše/vaš, vase/vaš
Ps2nslsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=singularZsdsemezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvojem/tvoj
Ps2nsldPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZsdsemdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajinem/vajin
Ps2nslpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZsdsemmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina1vašem/vaš
Ps2nsisPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singularZsdseoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojim/tvoj
Ps2nsidPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZsdseodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajinim/vajin
Ps2nsipPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdseomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašim/vaš
Ps2ndnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=singularZsdsdiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1tvoji/tvoj
Ps2ndndPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZsdsdidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajini/vajin
Ps2ndnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZsdsdimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaši/vaš
Ps2ndgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularZsdsdrezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2ndgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZsdsdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2ndgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZsdsdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2nddsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=singularZsdsddezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvojima/tvoj
Ps2ndddPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZsdsdddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajinima/vajin
Ps2nddpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZsdsddmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vašima/vaš
Ps2ndasPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=singularZsdsdtezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1tvoji/tvoj
Ps2ndadPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZsdsdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1vajini/vajin
Ps2ndapPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZsdsdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina1vaši/vaš
Ps2ndlsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=singularZsdsdmezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2ndldPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZsdsdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2ndlpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZsdsdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2ndisPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularZsdsdoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojima/tvoj
Ps2ndidPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZsdsdodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajinima/vajin
Ps2ndipPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdsdomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašima/vaš
Ps2npnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=singularZsdsmiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina1tvoja/tvoj
Ps2npndPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZsdsmidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1vajina/vajin
Ps2npnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZsdsmimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina1vaša/vaš
Ps2npgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=singularZsdsmrezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2npgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZsdsmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2npgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZsdsmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2npdsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=singularZsdsmdezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina1tvojim/tvoj
Ps2npddPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZsdsmddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1vajinim/vajin
Ps2npdpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZsdsmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina1vašim/vaš
Ps2npasPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=singularZsdsmtezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina1tvoja/tvoj
Ps2npadPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZsdsmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1vajina/vajin
Ps2npapPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZsdsmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina1vaša/vaš
Ps2nplsPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=singularZsdsmmezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina1tvojih/tvoj
Ps2npldPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZsdsmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1vajinih/vajin
Ps2nplpPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZsdsmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina1vaših/vaš
Ps2npisPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singularZsdsmoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina1tvojimi/tvoj
Ps2npidPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZsdsmodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1vajinimi/vajin
Ps2npipPronoun Type=possessive Person=second Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZsdsmomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina1vašimi/vaš
Ps3msnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmeiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški2njegov, jegov/njegov
Ps3msnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmeiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njen
Ps3msnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmeieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegov
Ps3msndPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZstmeidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njun
Ps3msnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZstmeimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina3njihov, njihnji, njihen
Ps3msgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmeremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški2njegovega/njegov, njegovga/njegov
Ps3msgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmerezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenega/njen
Ps3msgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmereszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovega/njegov
Ps3msgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZstmerdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njunega/njun
Ps3msgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZstmermzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihovega/njihov, njihnjega/njihnji, njihnega/njihen
Ps3msdsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmedemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovemu/njegov
Ps3msdsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmedezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenemu/njen
Ps3msdsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmedeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovemu/njegov
Ps3msddPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZstmeddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njunemu/njun
Ps3msdpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZstmedmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovemu/njihov, njihnjemu/njihnji, njihnemu/njihen
Ps3msasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmetemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški2njegov, njegovega/njegov
Ps3msasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmetezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski2njen, njenega/njen
Ps3msasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmeteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji2njegov, njegovega/njegov
Ps3msadPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZstmetdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina2njun, njunega/njun
Ps3msapPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZstmetmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina6njihov, njihovega/njihov, njihnji, njihnjega/njihnji, njihnega/njihen
Ps3mslsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmememzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovem/njegov
Ps3mslsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmemezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenem/njen
Ps3mslsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmemeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovem/njegov
Ps3msldPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZstmemdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njunem/njun
Ps3mslpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZstmemmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovem/njihov, njihnjem/njihnji, njihnem/njihen
Ps3msismPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmeoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovim/njegov
Ps3msisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmeoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenim/njen
Ps3msisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmeoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovim/njegov
Ps3msidPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZstmeodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njunim/njun
Ps3msipPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZstmeomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovim/njihov, njihnjim/njihnji, njihnim/njihen
Ps3mdnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmdiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegova/njegov
Ps3mdnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmdiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njena/njen
Ps3mdnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmdieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegova/njegov
Ps3mdndPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZstmdidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njuna/njun
Ps3mdnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZstmdimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina3njihova/njihov, njihnja/njihnji, njihna/njihen
Ps3mdgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmdremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3mdgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmdrezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3mdgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmdreszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3mdgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZstmdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3mdgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZstmdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3mddsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmddemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovima/njegov
Ps3mddsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmddezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenima/njen
Ps3mddsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmddeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovima/njegov
Ps3mdddPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZstmdddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njunima/njun
Ps3mddpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZstmddmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovima/njihov, njihnjima/njihnji, njihnima/njihen
Ps3mdasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmdtemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegova/njegov
Ps3mdasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmdtezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njena/njen
Ps3mdasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmdteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegova/njegov
Ps3mdadPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZstmdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1njuna/njun
Ps3mdapPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZstmdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina3njihova/njihov, njihnja/njihnji, njihna/njihen
Ps3mdlsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmdmemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3mdlsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmdmezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3mdlsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmdmeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3mdldPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZstmdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3mdlpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZstmdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3mdismPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmdoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovima/njegov
Ps3mdisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmdoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenima/njen
Ps3mdisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmdoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovima/njegov
Ps3mdidPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZstmdodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njunima/njun
Ps3mdipPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZstmdomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovima/njihov, njihnjima/njihnji, njihnima/njihen
Ps3mpnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmmiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovi/njegov
Ps3mpnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmmiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeni/njen
Ps3mpnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmmieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovi/njegov
Ps3mpndPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZstmmidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njuni/njun
Ps3mpnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZstmmimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina4njihovi/njihov, nihovi/njihov, njihnji, njihni/njihen
Ps3mpgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmmremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3mpgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmmrezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3mpgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmmreszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3mpgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZstmmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3mpgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZstmmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3mpdsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmmdemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovim/njegov
Ps3mpdsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmmdezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenim/njen
Ps3mpdsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmmdeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovim/njegov
Ps3mpddPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZstmmddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njunim/njun
Ps3mpdpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZstmmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovim/njihov, njihnjim/njihnji, njihnim/njihen
Ps3mpasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmmtemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegove/njegov
Ps3mpasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmmtezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njene/njen
Ps3mpasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmmteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegove/njegov
Ps3mpadPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZstmmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1njune/njun
Ps3mpapPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZstmmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina3njihove/njihov, njihnje/njihnji, njihne/njihen
Ps3mplsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmmmemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3mplsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmmmezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3mplsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmmmeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3mpldPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZstmmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3mplpPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZstmmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3mpismPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstmmoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovimi/njegov
Ps3mpisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstmmoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenimi/njen
Ps3mpisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstmmoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovimi/njegov
Ps3mpidPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZstmmodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njunimi/njun
Ps3mpipPronoun Type=possessive Person=third Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZstmmomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovimi/njihov, njihnjimi/njihnji, njihnimi/njihen
Ps3fsnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzeiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegova/njegov
Ps3fsnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzeiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njena/njen
Ps3fsnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzeieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegova/njegov
Ps3fsndPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZstzeidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njuna/njun
Ps3fsnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZstzeimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina3njihova/njihov, njihnja/njihnji, njihna/njihen
Ps3fsgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzeremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegove/njegov
Ps3fsgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzerezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njene/njen
Ps3fsgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzereszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegove/njegov
Ps3fsgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZstzerdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njune/njun
Ps3fsgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZstzermzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihove/njihov, njihnje/njihnji, njihne/njihen
Ps3fsdsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzedemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovi/njegov
Ps3fsdsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzedezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeni/njen
Ps3fsdsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzedeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovi/njegov
Ps3fsddPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZstzeddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njuni/njun
Ps3fsdpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZstzedmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovi/njihov, njihnji, njihni/njihen
Ps3fsasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzetemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovo/njegov
Ps3fsasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzetezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeno/njen
Ps3fsasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzeteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovo/njegov
Ps3fsadPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZstzetdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1njuno/njun
Ps3fsapPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZstzetmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina3njihovo/njihov, njihno/njihen, njihnjo/njihnji
Ps3fslsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzememzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovi/njegov
Ps3fslsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzemezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeni/njen
Ps3fslsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzemeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovi/njegov
Ps3fsldPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZstzemdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njuni/njun
Ps3fslpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZstzemmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovi/njihov, njihnji, njihni/njihen
Ps3fsismPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzeoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovo/njegov
Ps3fsisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzeoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeno/njen
Ps3fsisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzeoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovo/njegov
Ps3fsidPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZstzeodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njuno/njun
Ps3fsipPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZstzeomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovo/njihov, njihno/njihen, njihnjo/njihnji
Ps3fdnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzdiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovi/njegov
Ps3fdnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzdiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeni/njen
Ps3fdnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzdieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovi/njegov
Ps3fdndPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZstzdidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njuni/njun
Ps3fdnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZstzdimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina3njihovi/njihov, njihnji, njihni/njihen
Ps3fdgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzdremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3fdgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzdrezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3fdgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzdreszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3fdgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZstzdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3fdgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZstzdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3fddsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzddemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovima/njegov
Ps3fddsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzddezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenima/njen
Ps3fddsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzddeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovima/njegov
Ps3fdddPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZstzdddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njunima/njun
Ps3fddpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZstzddmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovima/njihov, njihnjima/njihnji, njihnima/njihen
Ps3fdasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzdtemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovi/njegov
Ps3fdasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzdtezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeni/njen
Ps3fdasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzdteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovi/njegov
Ps3fdadPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZstzdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1njuni/njun
Ps3fdapPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZstzdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina3njihovi/njihov, njihnji, njihni/njihen
Ps3fdlsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzdmemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3fdlsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzdmezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3fdlsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzdmeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3fdldPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZstzdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3fdlpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZstzdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3fdismPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzdoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovima/njegov
Ps3fdisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzdoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenima/njen
Ps3fdisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzdoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovima/njegov
Ps3fdidPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZstzdodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njunima/njun
Ps3fdipPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZstzdomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovima/njihov, njihnjima/njihnji, njihnima/njihen
Ps3fpnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzmiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegove/njegov
Ps3fpnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzmiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njene/njen
Ps3fpnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzmieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegove/njegov
Ps3fpndPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZstzmidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njune/njun
Ps3fpnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZstzmimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina3njihove/njihov, njihnje/njihnji, njihne/njihen
Ps3fpgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzmremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3fpgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzmrezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3fpgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzmreszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3fpgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZstzmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3fpgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZstzmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3fpdsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzmdemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovim/njegov
Ps3fpdsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzmdezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenim/njen
Ps3fpdsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzmdeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovim/njegov
Ps3fpddPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZstzmddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njunim/njun
Ps3fpdpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZstzmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovim/njihov, njihnjim/njihnji, njihnim/njihen
Ps3fpasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzmtemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški2njegove/njegov, njegovih/njegov
Ps3fpasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzmtezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njene/njen
Ps3fpasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzmteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegove/njegov
Ps3fpadPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZstzmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1njune/njun
Ps3fpapPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZstzmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina3njihove/njihov, njihnje/njihnji, njihne/njihen
Ps3fplsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzmmemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3fplsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzmmezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3fplsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzmmeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3fpldPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZstzmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3fplpPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZstzmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3fpismPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstzmoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovimi/njegov
Ps3fpisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstzmoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenimi/njen
Ps3fpisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstzmoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovimi/njegov
Ps3fpidPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZstzmodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njunimi/njun
Ps3fpipPronoun Type=possessive Person=third Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZstzmomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovimi/njihov, njihnjimi/njihnji, njihnimi/njihen
Ps3nsnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstseiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovo/njegov
Ps3nsnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstseiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeno/njen
Ps3nsnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstseieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovo/njegov
Ps3nsndPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=dualZstseidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njuno/njun
Ps3nsnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=pluralZstseimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina3njihovo/njihov, njihno/njihen, njihnje/njihnji
Ps3nsgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstseremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovega/njegov
Ps3nsgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstserezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenega/njen
Ps3nsgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsereszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovega/njegov
Ps3nsgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualZstserdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njunega/njun
Ps3nsgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=pluralZstsermzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihovega/njihov, njihnjega/njihnji, njihnega/njihen
Ps3nsdsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsedemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovemu/njegov
Ps3nsdsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsedezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenemu/njen
Ps3nsdsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsedeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovemu/njegov
Ps3nsddPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=dualZstseddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njunemu/njun
Ps3nsdpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=pluralZstsedmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovemu/njihov, njihnjemu/njihnji, njihnemu/njihen
Ps3nsasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsetemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovo/njegov
Ps3nsasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsetezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeno/njen
Ps3nsasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstseteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovo/njegov
Ps3nsadPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualZstsetdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1njuno/njun
Ps3nsapPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=pluralZstsetmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina3njihovo/njihov, njihno/njihen, njihnje/njihnji
Ps3nslsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsememzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovem/njegov
Ps3nslsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsemezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenem/njen
Ps3nslsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsemeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovem/njegov
Ps3nsldPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=dualZstsemdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njunem/njun
Ps3nslpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=pluralZstsemmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovem/njihov, njihnjem/njihnji, njihnem/njihen
Ps3nsismPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstseoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovim/njegov
Ps3nsisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstseoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenim/njen
Ps3nsisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstseoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovim/njegov
Ps3nsidPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualZstseodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njunim/njun
Ps3nsipPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=pluralZstseomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovim/njihov, njihnjim/njihnji, njihnim/njihen
Ps3ndnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsdiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovi/njegov
Ps3ndnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsdiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeni/njen
Ps3ndnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsdieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovi/njegov
Ps3ndndPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualZstsdidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njuni/njun
Ps3ndnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralZstsdimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina3njihovi/njihov, njihnji, njihni/njihen
Ps3ndgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsdremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3ndgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsdrezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3ndgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsdreszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3ndgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualZstsdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3ndgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralZstsdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3nddsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsddemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovima/njegov
Ps3nddsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsddezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenima/njen
Ps3nddsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsddeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovima/njegov
Ps3ndddPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=dualZstsdddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njunima/njun
Ps3nddpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralZstsddmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovima/njihov, njihnjima/njihnji, njihnima/njihen
Ps3ndasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsdtemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovi/njegov
Ps3ndasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsdtezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njeni/njen
Ps3ndasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsdteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovi/njegov
Ps3ndadPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualZstsdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1njuni/njun
Ps3ndapPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralZstsdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina3njihovi/njihov, njihnji, njihni/njihen
Ps3ndlsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsdmemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3ndlsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsdmezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3ndlsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsdmeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3ndldPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=dualZstsdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3ndlpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralZstsdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3ndismPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsdoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovima/njegov
Ps3ndisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsdoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenima/njen
Ps3ndisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsdoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovima/njegov
Ps3ndidPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualZstsdodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njunima/njun
Ps3ndipPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralZstsdomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovima/njihov, njihnjima/njihnji, njihnima/njihen
Ps3npnsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsmiemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegova/njegov
Ps3npnsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsmiezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njena/njen
Ps3npnsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsmieszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegova/njegov
Ps3npndPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualZstsmidzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina1njuna/njun
Ps3npnpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=pluralZstsmimzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina3njihova/njihov, njihnja/njihnji, njihna/njihen
Ps3npgsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsmremzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3npgsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsmrezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3npgsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsmreszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3npgdPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualZstsmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3npgpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=pluralZstsmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3npdsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsmdemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovim/njegov
Ps3npdsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsmdezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenim/njen
Ps3npdsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsmdeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovim/njegov
Ps3npddPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=dualZstsmddzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina1njunim/njun
Ps3npdpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralZstsmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina3njihovim/njihov, njihnjim/njihnji, njihnim/njihen
Ps3npasmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsmtemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegova/njegov
Ps3npasfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsmtezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njena/njen
Ps3npasnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsmteszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegova/njegov
Ps3npadPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualZstsmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina1njuna/njun
Ps3npapPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=pluralZstsmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina3njihova/njihov, njihnja/njihnji, njihna/njihen
Ps3nplsmPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsmmemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovih/njegov
Ps3nplsfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsmmezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenih/njen
Ps3nplsnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsmmeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovih/njegov
Ps3npldPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=dualZstsmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina1njunih/njun
Ps3nplpPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=pluralZstsmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina3njihovih/njihov, njihnjih/njihnji, njihnih/njihen
Ps3npismPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZstsmoemzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=moški1njegovimi/njegov
Ps3npisfPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=feminineZstsmoezzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=ženski1njenimi/njen
Ps3npisnPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Owner_Gender=neuterZstsmoeszaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina spol_svojine=srednji1njegovimi/njegov
Ps3npidPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualZstsmodzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina1njunimi/njun
Ps3npipPronoun Type=possessive Person=third Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=pluralZstsmomzaimek vrsta=svojilni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina3njihovimi/njihov, njihnjimi/njihnji, njihnimi/njihen
Pd-msnPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=singular Case=nominativeZk-meizaimek vrsta=kazalni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik24ta, tak, tisti, takšen, tale, tolikšen, takle, taisti, toti
Pd-msgPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=singular Case=genitiveZk-merzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik22tega/ta, tistega/tisti, takšnega/takšen, takega/tak, onega/oni
Pd-msdPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=singular Case=dativeZk-medzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik20temu/ta, tistemu/tisti, takšnemu/takšen, takemu/tak, onemu/oni
Pd-msaPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=singular Case=accusativeZk-metzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik47ta, tak, tisti, takšen, tistega/tisti, tega/ta, takega/tak, tolikšen
Pd-mslPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=singular Case=locativeZk-memzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=ednina sklon=mestnik20tem/ta, tistem/tisti, takem/tak, takšnem/takšen, onem/oni, tolikšnem/tolikšen
Pd-msiPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalZk-meozaimek vrsta=kazalni spol=moški število=ednina sklon=orodnik20tem/ta, takim/tak, tistim/tisti, takšnim/takšen, onim/oni, temle/tale
Pd-mdnPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZk-mdizaimek vrsta=kazalni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik21ta, tista/tisti, tadva, tale, taka/tak, takšna/takšen, tota/toti
Pd-mdgPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=dual Case=genitiveZk-mdrzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik20teh/ta, totih/toti, tolikšnjih/tolikšnji, tolikšnih/tolikšen
Pd-mddPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=dual Case=dativeZk-mddzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik20totima/toti, tolikšnjima/tolikšnji, tolikšnima/tolikšen, tolikima/tolik
Pd-mdaPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=dual Case=accusativeZk-mdtzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik21tadva, tota/toti, tolikšnja/tolikšnji, tolikšna/tolikšen, tolikera/toliker
Pd-mdlPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=dual Case=locativeZk-mdmzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik20totih/toti, tolikšnjih/tolikšnji, tolikšnih/tolikšen, tolikih/tolik
Pd-mdiPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalZk-mdozaimek vrsta=kazalni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik20takšnima/takšen, takima/tak, totima/toti, tolikšnjima/tolikšnji
Pd-mpnPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZk-mmizaimek vrsta=kazalni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik23ti/ta, tisti, taki/tak, takšni/takšen, tile/tale, taisti, oni
Pd-mpgPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=plural Case=genitiveZk-mmrzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=množina sklon=rodilnik20teh/ta, tistih/tisti, takih/tak, takšnih/takšen, onih/oni, tolikšnih/tolikšen
Pd-mpdPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=plural Case=dativeZk-mmdzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=množina sklon=dajalnik21tistim/tisti, onim/oni, tem/ta, takim/tak, takšnim/takšen, tolikim/tolik
Pd-mpaPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=plural Case=accusativeZk-mmtzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=množina sklon=tožilnik21tiste/tisti, te/ta, take/tak, takšne/takšen, one/oni, tele/tale
Pd-mplPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=plural Case=locativeZk-mmmzaimek vrsta=kazalni spol=moški število=množina sklon=mestnik20teh/ta, tistih/tisti, takih/tak, takšnih/takšen, tolikih/tolik
Pd-mpiPronoun Type=demonstrative Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalZk-mmozaimek vrsta=kazalni spol=moški število=množina sklon=orodnik21temi/ta, tistimi/tisti, takšnimi/takšen, takimi/tak, onimi/oni
Pd-fsnPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=singular Case=nominativeZk-zeizaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik21ta, takšna/takšen, tista/tisti, taka/tak, tale, tolikšna/tolikšen
Pd-fsgPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=singular Case=genitiveZk-zerzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik20te/ta, takšne/takšen, take/tak, tiste/tisti, tolikšne/tolikšen
Pd-fsdPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=singular Case=dativeZk-zedzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik21tej/ta, tisti, tejle/tale, takšni/takšen, taki/tak, tti/ta, toti
Pd-fsaPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=singular Case=accusativeZk-zetzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik21to/ta, takšno/takšen, tisto/tisti, tole/tale, tako/tak, tolikšno/tolikšen
Pd-fslPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=singular Case=locativeZk-zemzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik21tej/ta, takšni/takšen, taki/tak, tisti, tolikšni/tolikšen, tejle/tale
Pd-fsiPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalZk-zeozaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik20to/ta, takšno/takšen, tisto/tisti, tako/tak, tolikšno/tolikšen
Pd-fdnPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZk-zdizaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik23toti, tolikšnji, tolikšni/tolikšen, toliki/tolik, tolikeri/toliker
Pd-fdgPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=dual Case=genitiveZk-zdrzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik20totih/toti, tolikšnjih/tolikšnji, tolikšnih/tolikšen, tolikih/tolik
Pd-fddPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=dual Case=dativeZk-zddzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik20totima/toti, tolikšnjima/tolikšnji, tolikšnima/tolikšen, tolikima/tolik
Pd-fdaPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=dual Case=accusativeZk-zdtzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik23ti/ta, tile/tale, toti, tolikšnji, tolikšni/tolikšen, toliki/tolik
Pd-fdlPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=dual Case=locativeZk-zdmzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik20totih/toti, tolikšnjih/tolikšnji, tolikšnih/tolikšen, tolikih/tolik
Pd-fdiPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalZk-zdozaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik20totima/toti, tolikšnjima/tolikšnji, tolikšnima/tolikšen, tolikima/tolik
Pd-fpnPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZk-zmizaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik21te/ta, tiste/tisti, takšne/takšen, take/tak, one/oni, tolikšne/tolikšen
Pd-fpgPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=plural Case=genitiveZk-zmrzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik21teh/ta, tistih/tisti, takšnih/takšen, takih/tak, onih/oni, tolikšnih/tolikšen
Pd-fpdPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=plural Case=dativeZk-zmdzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik20tistim/tisti, tem/ta, takšnim/takšen, takim/tak, onim/oni, tolikim/tolik
Pd-fpaPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=plural Case=accusativeZk-zmtzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik21te/ta, tiste/tisti, takšne/takšen, take/tak, one/oni, tolikšne/tolikšen
Pd-fplPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=plural Case=locativeZk-zmmzaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=množina sklon=mestnik20teh/ta, takšnih/takšen, takih/tak, tistih/tisti, tolikih/tolik
Pd-fpiPronoun Type=demonstrative Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalZk-zmozaimek vrsta=kazalni spol=ženski število=množina sklon=orodnik20temi/ta, takimi/tak, tistimi/tisti, takšnimi/takšen, tolikimi/tolik
Pd-nsnPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=singular Case=nominativeZk-seizaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik25to/ta, tisto/tisti, takšno/takšen, tole/tale, ono/oni, tolikšno/tolikšen
Pd-nsgPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=singular Case=genitiveZk-serzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik23tega/ta, takega/tak, tistega/tisti, takšnega/takšen, tolikšnega/tolikšen
Pd-nsdPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=singular Case=dativeZk-sedzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik20temu/ta, tistemu/tisti, takšnemu/takšen, takemu/tak, onemu/oni
Pd-nsaPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=singular Case=accusativeZk-setzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik23to/ta, tisto/tisti, takšno/takšen, tole/tale, ono/oni, tolikšno/tolikšen
Pd-nslPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=singular Case=locativeZk-semzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=ednina sklon=mestnik20tem/ta, tistem/tisti, takem/tak, takšnem/takšen, onem/oni, tolikšnem/tolikšen
Pd-nsiPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalZk-seozaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=ednina sklon=orodnik20tem/ta, takšnim/takšen, tistim/tisti, takim/tak, tolikšnim/tolikšen
Pd-ndnPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZk-sdizaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik23toti, tolikšnji, tolikšni/tolikšen, toliki/tolik, tolikeri/toliker
Pd-ndgPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=dual Case=genitiveZk-sdrzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik20totih/toti, tolikšnjih/tolikšnji, tolikšnih/tolikšen, tolikih/tolik
Pd-nddPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=dual Case=dativeZk-sddzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik20tistima/tisti, onima/oni, totima/toti, tolikšnjima/tolikšnji
Pd-ndaPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=dual Case=accusativeZk-sdtzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik23toti, tolikšnji, tolikšni/tolikšen, toliki/tolik, tolikeri/toliker
Pd-ndlPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=dual Case=locativeZk-sdmzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik20totih/toti, tolikšnjih/tolikšnji, tolikšnih/tolikšen, tolikih/tolik
Pd-ndiPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalZk-sdozaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik20totima/toti, tolikšnjima/tolikšnji, tolikšnima/tolikšen, tolikima/tolik
Pd-npnPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZk-smizaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik20ta, taka/tak, tista/tisti, takšna/takšen, takale/takle, taista/taisti
Pd-npgPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=plural Case=genitiveZk-smrzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik20teh/ta, takih/tak, tistih/tisti, takšnih/takšen, onih/oni, tolikih/tolik
Pd-npdPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=plural Case=dativeZk-smdzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik20tistim/tisti, onim/oni, totim/toti, tolikšnjim/tolikšnji, tolikšnim/tolikšen
Pd-npaPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=plural Case=accusativeZk-smtzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik20ta, tista/tisti, takšna/takšen, taka/tak, tolikšna/tolikšen, taista/taisti
Pd-nplPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=plural Case=locativeZk-smmzaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=množina sklon=mestnik20teh/ta, tolikih/tolik, tistih/tisti, takih/tak, takšnih/takšen
Pd-npiPronoun Type=demonstrative Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalZk-smozaimek vrsta=kazalni spol=srednji število=množina sklon=orodnik20temi/ta, totimi/toti, tolikšnjimi/tolikšnji, tolikšnimi/tolikšen
PrPronoun Type=relativeZzzaimek vrsta=oziralni4čigarkoli, čigaverkoli, čigaver, čigarsižebodi
Pr----smPronoun Type=relative Owner_Number=singular Owner_Gender=masculineZz----emzaimek vrsta=oziralni število_svojine=ednina spol_svojine=moški1čigar
Pr-msnPronoun Type=relative Gender=masculine Number=singular Case=nominativeZz-meizaimek vrsta=oziralni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik12kdor, kakršen, kdorkoli, kakršenkoli, kdorsibodi, kolikršen, kdorsižebodi
Pr-msgPronoun Type=relative Gender=masculine Number=singular Case=genitiveZz-merzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik13kateregakoli/katerikoli, kakršnegakoli/kakršenkoli, kogarkoli/kdorkoli
Pr-msdPronoun Type=relative Gender=masculine Number=singular Case=dativeZz-medzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik12komurkoli/kdorkoli, komur/kdor, kakršnemu/kakršen, kateremukoli/katerikoli
Pr-msaPronoun Type=relative Gender=masculine Number=singular Case=accusativeZz-metzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik20kakršnega/kakršen, kogarkoli/kdorkoli, kogar/kdor, kakršenkoli
Pr-mslPronoun Type=relative Gender=masculine Number=singular Case=locativeZz-memzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=ednina sklon=mestnik12komersižebodi/kdorsižebodi, komersibodi/kdorsibodi, komerkoli/kdorkoli
Pr-msiPronoun Type=relative Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalZz-meozaimek vrsta=oziralni spol=moški število=ednina sklon=orodnik12komerkoli/kdorkoli, komer/kdor, kakršnim/kakršen, kakršnimkoli/kakršenkoli
Pr-mdnPronoun Type=relative Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZz-mdizaimek vrsta=oziralni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik8kolikršna/kolikršen, katerasibodi/katerisibodi, katerakoli/katerikoli
Pr-mdgPronoun Type=relative Gender=masculine Number=dual Case=genitiveZz-mdrzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-mddPronoun Type=relative Gender=masculine Number=dual Case=dativeZz-mddzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik8kolikršnima/kolikršen, katerimasibodi/katerisibodi, katerimakoli/katerikoli
Pr-mdaPronoun Type=relative Gender=masculine Number=dual Case=accusativeZz-mdtzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik8kolikršna/kolikršen, katerasibodi/katerisibodi, katerakoli/katerikoli
Pr-mdlPronoun Type=relative Gender=masculine Number=dual Case=locativeZz-mdmzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-mdiPronoun Type=relative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalZz-mdozaimek vrsta=oziralni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik8kakršnima/kakršen, kolikršnima/kolikršen, katerimasibodi/katerisibodi
Pr-mpnPronoun Type=relative Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZz-mmizaimek vrsta=oziralni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik8kakršni/kakršen, kakršnikoli/kakršenkoli, kolikršni/kolikršen
Pr-mpgPronoun Type=relative Gender=masculine Number=plural Case=genitiveZz-mmrzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=množina sklon=rodilnik8kakršnih/kakršen, kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi
Pr-mpdPronoun Type=relative Gender=masculine Number=plural Case=dativeZz-mmdzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=množina sklon=dajalnik8kolikršnim/kolikršen, katerimsibodi/katerisibodi, katerimkoli/katerikoli
Pr-mpaPronoun Type=relative Gender=masculine Number=plural Case=accusativeZz-mmtzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=množina sklon=tožilnik8kolikršne/kolikršen, kateresibodi/katerisibodi, katerekoli/katerikoli
Pr-mplPronoun Type=relative Gender=masculine Number=plural Case=locativeZz-mmmzaimek vrsta=oziralni spol=moški število=množina sklon=mestnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-mpiPronoun Type=relative Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalZz-mmozaimek vrsta=oziralni spol=moški število=množina sklon=orodnik8kakršnimi/kakršen, kolikršnimi/kolikršen, katerimisibodi/katerisibodi
Pr-fsnPronoun Type=relative Gender=feminine Number=singular Case=nominativeZz-zeizaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik8kakršna/kakršen, katerakoli/katerikoli, kakršnakoli/kakršenkoli
Pr-fsgPronoun Type=relative Gender=feminine Number=singular Case=genitiveZz-zerzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik8kolikršne/kolikršen, kateresibodi/katerisibodi, katerekoli/katerikoli
Pr-fsdPronoun Type=relative Gender=feminine Number=singular Case=dativeZz-zedzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik8kolikršni/kolikršen, katerisibodi, katerikoli, kakršnisižebodi/kakršensižebodi
Pr-fsaPronoun Type=relative Gender=feminine Number=singular Case=accusativeZz-zetzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik8kakršno/kakršen, kakršnokoli/kakršenkoli, katerokoli/katerikoli
Pr-fslPronoun Type=relative Gender=feminine Number=singular Case=locativeZz-zemzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik8katerikoli, kakršnikoli/kakršenkoli, kolikršni/kolikršen, katerisibodi
Pr-fsiPronoun Type=relative Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalZz-zeozaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik8kolikršno/kolikršen, katerosibodi/katerisibodi, katerokoli/katerikoli
Pr-fdnPronoun Type=relative Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZz-zdizaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik8kolikršni/kolikršen, katerisibodi, katerikoli, kakršnisižebodi/kakršensižebodi
Pr-fdgPronoun Type=relative Gender=feminine Number=dual Case=genitiveZz-zdrzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-fddPronoun Type=relative Gender=feminine Number=dual Case=dativeZz-zddzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik8kolikršnima/kolikršen, katerimasibodi/katerisibodi, katerimakoli/katerikoli
Pr-fdaPronoun Type=relative Gender=feminine Number=dual Case=accusativeZz-zdtzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik8kolikršni/kolikršen, katerisibodi, katerikoli, kakršnisižebodi/kakršensižebodi
Pr-fdlPronoun Type=relative Gender=feminine Number=dual Case=locativeZz-zdmzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-fdiPronoun Type=relative Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalZz-zdozaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik8kolikršnima/kolikršen, katerimasibodi/katerisibodi, katerimakoli/katerikoli
Pr-fpnPronoun Type=relative Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZz-zmizaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik8kolikršne/kolikršen, kateresibodi/katerisibodi, katerekoli/katerikoli
Pr-fpgPronoun Type=relative Gender=feminine Number=plural Case=genitiveZz-zmrzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-fpdPronoun Type=relative Gender=feminine Number=plural Case=dativeZz-zmdzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik8kolikršnim/kolikršen, katerimsibodi/katerisibodi, katerimkoli/katerikoli
Pr-fpaPronoun Type=relative Gender=feminine Number=plural Case=accusativeZz-zmtzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik8kakršne/kakršen, kakršnekoli/kakršenkoli, katerekoli/katerikoli
Pr-fplPronoun Type=relative Gender=feminine Number=plural Case=locativeZz-zmmzaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=množina sklon=mestnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-fpiPronoun Type=relative Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalZz-zmozaimek vrsta=oziralni spol=ženski število=množina sklon=orodnik8kolikršnimi/kolikršen, katerimisibodi/katerisibodi, katerimikoli/katerikoli
Pr-nsnPronoun Type=relative Gender=neuter Number=singular Case=nominativeZz-seizaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik14kar, kakršnokoli/kakršenkoli, kakršno/kakršen, karkoli, katerokoli/katerikoli
Pr-nsgPronoun Type=relative Gender=neuter Number=singular Case=genitiveZz-serzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik12česar/kar, česarkoli/karkoli, kolikršnega/kolikršen, kateregasibodi/katerisibodi
Pr-nsdPronoun Type=relative Gender=neuter Number=singular Case=dativeZz-sedzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik12čemur/kar, čemurkoli/karkoli, kolikršnemu/kolikršen, kateremusibodi/katerisibodi
Pr-nsaPronoun Type=relative Gender=neuter Number=singular Case=accusativeZz-setzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik15kar, karkoli, kakršno/kakršen, katerokoli/katerikoli, kakršnokoli/kakršenkoli
Pr-nslPronoun Type=relative Gender=neuter Number=singular Case=locativeZz-semzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=ednina sklon=mestnik12čemer/kar, kateremkoli/katerikoli, kakršnem/kakršen, kakršnemkoli/kakršenkoli
Pr-nsiPronoun Type=relative Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalZz-seozaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=ednina sklon=orodnik12čimer/kar, kakršnim/kakršen, katerimkoli/katerikoli, čimerkoli/karkoli
Pr-ndnPronoun Type=relative Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZz-sdizaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik8kolikršni/kolikršen, katerisibodi, katerikoli, kakršnisižebodi/kakršensižebodi
Pr-ndgPronoun Type=relative Gender=neuter Number=dual Case=genitiveZz-sdrzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik8kakršnihkoli/kakršenkoli, katerihkoli/katerikoli, kolikršnih/kolikršen
Pr-nddPronoun Type=relative Gender=neuter Number=dual Case=dativeZz-sddzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik8kolikršnima/kolikršen, katerimasibodi/katerisibodi, katerimakoli/katerikoli
Pr-ndaPronoun Type=relative Gender=neuter Number=dual Case=accusativeZz-sdtzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik8kolikršni/kolikršen, katerisibodi, katerikoli, kakršnisižebodi/kakršensižebodi
Pr-ndlPronoun Type=relative Gender=neuter Number=dual Case=locativeZz-sdmzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-ndiPronoun Type=relative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalZz-sdozaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik8kolikršnima/kolikršen, katerimasibodi/katerisibodi, katerimakoli/katerikoli
Pr-npnPronoun Type=relative Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZz-smizaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik8kolikršna/kolikršen, katerasibodi/katerisibodi, katerakoli/katerikoli
Pr-npgPronoun Type=relative Gender=neuter Number=plural Case=genitiveZz-smrzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-npdPronoun Type=relative Gender=neuter Number=plural Case=dativeZz-smdzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik8kolikršnim/kolikršen, katerimsibodi/katerisibodi, katerimkoli/katerikoli
Pr-npaPronoun Type=relative Gender=neuter Number=plural Case=accusativeZz-smtzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik8kolikršna/kolikršen, katerasibodi/katerisibodi, katerakoli/katerikoli
Pr-nplPronoun Type=relative Gender=neuter Number=plural Case=locativeZz-smmzaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=množina sklon=mestnik8kolikršnih/kolikršen, katerihsibodi/katerisibodi, katerihkoli/katerikoli
Pr-npiPronoun Type=relative Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalZz-smozaimek vrsta=oziralni spol=srednji število=množina sklon=orodnik8kakršnimikoli/kakršenkoli, katerimikoli/katerikoli, kolikršnimi/kolikršen
Px------yPronoun Type=reflexive Clitic=yesZp------kzaimek vrsta=povratni naslonskost=klitična8se, jst, une, nihce, nic, nobenmu, kdu, s/se
Px---gPronoun Type=reflexive Case=genitiveZp---rzaimek vrsta=povratni sklon=rodilnik1sebe/se
Px---dPronoun Type=reflexive Case=dativeZp---dzaimek vrsta=povratni sklon=dajalnik1sebi/se
Px---d--yPronoun Type=reflexive Case=dative Clitic=yesZp---d--kzaimek vrsta=povratni sklon=dajalnik naslonskost=klitična2si/se, si
Px---aPronoun Type=reflexive Case=accusativeZp---tzaimek vrsta=povratni sklon=tožilnik1sebe/se
Px---a--bPronoun Type=reflexive Case=accusative Clitic=boundZp---t--zzaimek vrsta=povratni sklon=tožilnik naslonskost=navezna10zase, nase, vase, medse, predse, podse, nadse, obse, čezse
Px---lPronoun Type=reflexive Case=locativeZp---mzaimek vrsta=povratni sklon=mestnik2sebi/se, seb/se
Px---iPronoun Type=reflexive Case=instrumentalZp---ozaimek vrsta=povratni sklon=orodnik2seboj/se, sabo/se
Px-msnPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=singular Case=nominativeZp-meizaimek vrsta=povratni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik1svoj
Px-msgPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=singular Case=genitiveZp-merzaimek vrsta=povratni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik1svojega/svoj
Px-msdPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=singular Case=dativeZp-medzaimek vrsta=povratni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik1svojemu/svoj
Px-msaPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=singular Case=accusativeZp-metzaimek vrsta=povratni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik3svoj, svojega/svoj, svojga/svoj
Px-mslPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=singular Case=locativeZp-memzaimek vrsta=povratni spol=moški število=ednina sklon=mestnik1svojem/svoj
Px-msiPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalZp-meozaimek vrsta=povratni spol=moški število=ednina sklon=orodnik1svojim/svoj
Px-mdnPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZp-mdizaimek vrsta=povratni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik1svoja/svoj
Px-mdgPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=dual Case=genitiveZp-mdrzaimek vrsta=povratni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik1svojih/svoj
Px-mddPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=dual Case=dativeZp-mddzaimek vrsta=povratni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik1svojima/svoj
Px-mdaPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=dual Case=accusativeZp-mdtzaimek vrsta=povratni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik1svoja/svoj
Px-mdlPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=dual Case=locativeZp-mdmzaimek vrsta=povratni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik1svojih/svoj
Px-mdiPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalZp-mdozaimek vrsta=povratni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik1svojima/svoj
Px-mpnPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZp-mmizaimek vrsta=povratni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik1svoji/svoj
Px-mpgPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=plural Case=genitiveZp-mmrzaimek vrsta=povratni spol=moški število=množina sklon=rodilnik1svojih/svoj
Px-mpdPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=plural Case=dativeZp-mmdzaimek vrsta=povratni spol=moški število=množina sklon=dajalnik1svojim/svoj
Px-mpaPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=plural Case=accusativeZp-mmtzaimek vrsta=povratni spol=moški število=množina sklon=tožilnik1svoje/svoj
Px-mplPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=plural Case=locativeZp-mmmzaimek vrsta=povratni spol=moški število=množina sklon=mestnik1svojih/svoj
Px-mpiPronoun Type=reflexive Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalZp-mmozaimek vrsta=povratni spol=moški število=množina sklon=orodnik1svojimi/svoj
Px-fsnPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=singular Case=nominativeZp-zeizaimek vrsta=povratni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik1svoja/svoj
Px-fsgPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=singular Case=genitiveZp-zerzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik1svoje/svoj
Px-fsdPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=singular Case=dativeZp-zedzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik1svoji/svoj
Px-fsaPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=singular Case=accusativeZp-zetzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik1svojo/svoj
Px-fslPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=singular Case=locativeZp-zemzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik1svoji/svoj
Px-fsiPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalZp-zeozaimek vrsta=povratni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik1svojo/svoj
Px-fdnPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZp-zdizaimek vrsta=povratni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik1svoji/svoj
Px-fdgPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=dual Case=genitiveZp-zdrzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik1svojih/svoj
Px-fddPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=dual Case=dativeZp-zddzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik1svojima/svoj
Px-fdaPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=dual Case=accusativeZp-zdtzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik1svoji/svoj
Px-fdlPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=dual Case=locativeZp-zdmzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik1svojih/svoj
Px-fdiPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalZp-zdozaimek vrsta=povratni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik1svojima/svoj
Px-fpnPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZp-zmizaimek vrsta=povratni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik1svoje/svoj
Px-fpgPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=plural Case=genitiveZp-zmrzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik1svojih/svoj
Px-fpdPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=plural Case=dativeZp-zmdzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik1svojim/svoj
Px-fpaPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=plural Case=accusativeZp-zmtzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik1svoje/svoj
Px-fplPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=plural Case=locativeZp-zmmzaimek vrsta=povratni spol=ženski število=množina sklon=mestnik1svojih/svoj
Px-fpiPronoun Type=reflexive Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalZp-zmozaimek vrsta=povratni spol=ženski število=množina sklon=orodnik1svojimi/svoj
Px-nsnPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=singular Case=nominativeZp-seizaimek vrsta=povratni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik1svoje/svoj
Px-nsgPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=singular Case=genitiveZp-serzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik1svojega/svoj
Px-nsdPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=singular Case=dativeZp-sedzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik1svojemu/svoj
Px-nsaPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=singular Case=accusativeZp-setzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik1svoje/svoj
Px-nslPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=singular Case=locativeZp-semzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=ednina sklon=mestnik1svojem/svoj
Px-nsiPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalZp-seozaimek vrsta=povratni spol=srednji število=ednina sklon=orodnik1svojim/svoj
Px-ndnPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZp-sdizaimek vrsta=povratni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik1svoji/svoj
Px-ndgPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=dual Case=genitiveZp-sdrzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik1svojih/svoj
Px-nddPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=dual Case=dativeZp-sddzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik1svojima/svoj
Px-ndaPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=dual Case=accusativeZp-sdtzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik1svoji/svoj
Px-ndlPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=dual Case=locativeZp-sdmzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik1svojih/svoj
Px-ndiPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalZp-sdozaimek vrsta=povratni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik1svojima/svoj
Px-npnPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZp-smizaimek vrsta=povratni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik1svoja/svoj
Px-npgPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=plural Case=genitiveZp-smrzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik1svojih/svoj
Px-npdPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=plural Case=dativeZp-smdzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik1svojim/svoj
Px-npaPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=plural Case=accusativeZp-smtzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik2svoja/svoj, svoje/svoj
Px-nplPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=plural Case=locativeZp-smmzaimek vrsta=povratni spol=srednji število=množina sklon=mestnik1svojih/svoj
Px-npiPronoun Type=reflexive Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalZp-smozaimek vrsta=povratni spol=srednji število=množina sklon=orodnik1svojimi/svoj
Pg-msnPronoun Type=general Gender=masculine Number=singular Case=nominativeZc-meizaimek vrsta=celostni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik11vsak, ves, vsakdo, vsakršen, usak, vsakteri, vsakogaršnji, vsakogaršen
Pg-msgPronoun Type=general Gender=masculine Number=singular Case=genitiveZc-merzaimek vrsta=celostni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik10vsega/ves, vsakega/vsak, vsakršnega/vsakršen, obojega/oboj, vsakterega/vsakteri
Pg-msdPronoun Type=general Gender=masculine Number=singular Case=dativeZc-medzaimek vrsta=celostni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik11vsakemu/vsak, vsakomur/vsakdo, vsakršnemu/vsakršen, vsemu/ves
Pg-msaPronoun Type=general Gender=masculine Number=singular Case=accusativeZc-metzaimek vrsta=celostni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik21vsak, ves, vsakega/vsak, vsakogar/vsakdo, vsega/ves, obojega/oboj
Pg-mslPronoun Type=general Gender=masculine Number=singular Case=locativeZc-memzaimek vrsta=celostni spol=moški število=ednina sklon=mestnik10vsakem/vsak, vsem/ves, vsakomer/vsakdo, vsakršnem/vsakršen, vsakterem/vsakteri
Pg-msiPronoun Type=general Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalZc-meozaimek vrsta=celostni spol=moški število=ednina sklon=orodnik10vsakim/vsak, obojim/oboj, vsakršnim/vsakršen, vsakomer/vsakdo
Pg-mdnPronoun Type=general Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZc-mdizaimek vrsta=celostni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik11oba, obadva, vsa/ves, vsaktera/vsakteri, vsakršna/vsakršen, vsakogaršnja/vsakogaršnji
Pg-mdgPronoun Type=general Gender=masculine Number=dual Case=genitiveZc-mdrzaimek vrsta=celostni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik10obeh/oba, vseh/ves, vsakterih/vsakteri, vsakršnih/vsakršen, vsakogaršnjih/vsakogaršnji
Pg-mddPronoun Type=general Gender=masculine Number=dual Case=dativeZc-mddzaimek vrsta=celostni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik10obema/oba, vsema/ves, vsakterima/vsakteri, vsakršnima/vsakršen
Pg-mdaPronoun Type=general Gender=masculine Number=dual Case=accusativeZc-mdtzaimek vrsta=celostni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik11oba, obadva, vsa/ves, vsaktera/vsakteri, vsakršna/vsakršen, vsakogaršnja/vsakogaršnji
Pg-mdlPronoun Type=general Gender=masculine Number=dual Case=locativeZc-mdmzaimek vrsta=celostni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik10obeh/oba, vseh/ves, vsakterih/vsakteri, vsakršnih/vsakršen, vsakogaršnjih/vsakogaršnji
Pg-mdiPronoun Type=general Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalZc-mdozaimek vrsta=celostni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik10obema/oba, vsema/ves, vsakterima/vsakteri, vsakršnima/vsakršen
Pg-mpnPronoun Type=general Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZc-mmizaimek vrsta=celostni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik12vsi/ves, oboji/oboj, vsaki/vsak, vsakršni/vsakršen, kteri, nakateri
Pg-mpgPronoun Type=general Gender=masculine Number=plural Case=genitiveZc-mmrzaimek vrsta=celostni spol=moški število=množina sklon=rodilnik9vseh/ves, vsakih/vsak, vsakršnih/vsakršen, obojih/oboj, vsakterih/vsakteri
Pg-mpdPronoun Type=general Gender=masculine Number=plural Case=dativeZc-mmdzaimek vrsta=celostni spol=moški število=množina sklon=dajalnik9vsem/ves, obojim/oboj, vsakršnim/vsakršen, vsakterim/vsakteri
Pg-mpaPronoun Type=general Gender=masculine Number=plural Case=accusativeZc-mmtzaimek vrsta=celostni spol=moški število=množina sklon=tožilnik11vse/ves, vsake/vsak, vsakršne/vsakršen, vse, use/ves, vsaktere/vsakteri
Pg-mplPronoun Type=general Gender=masculine Number=plural Case=locativeZc-mmmzaimek vrsta=celostni spol=moški število=množina sklon=mestnik9vseh/ves, vsakih/vsak, vsakršnih/vsakršen, vsakterih/vsakteri
Pg-mpiPronoun Type=general Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalZc-mmozaimek vrsta=celostni spol=moški število=množina sklon=orodnik9vsemi/ves, obojimi/oboj, vsakršnimi/vsakršen, vsakimi/vsak, vsakterimi/vsakteri
Pg-fsnPronoun Type=general Gender=feminine Number=singular Case=nominativeZc-zeizaimek vrsta=celostni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik9vsaka/vsak, vsa/ves, vsakršna/vsakršen, vsakogaršnja/vsakogaršnji
Pg-fsgPronoun Type=general Gender=feminine Number=singular Case=genitiveZc-zerzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik9vsake/vsak, vse/ves, vsakršne/vsakršen, vsaktere/vsakteri, vsakogaršnje/vsakogaršnji
Pg-fsdPronoun Type=general Gender=feminine Number=singular Case=dativeZc-zedzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik9vsaki/vsak, vsej/ves, vsakršni/vsakršen, vsakteri, vsakogaršnji
Pg-fsaPronoun Type=general Gender=feminine Number=singular Case=accusativeZc-zetzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik9vso/ves, vsako/vsak, vsakršno/vsakršen, vsakogaršnjo/vsakogaršnji
Pg-fslPronoun Type=general Gender=feminine Number=singular Case=locativeZc-zemzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik9vsej/ves, vsaki/vsak, vsakršni/vsakršen, vsakogaršnji, vsakteri
Pg-fsiPronoun Type=general Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalZc-zeozaimek vrsta=celostni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik9vso/ves, vsako/vsak, vsakršno/vsakršen, vsaktero/vsakteri, vsakogaršno/vsakogaršen
Pg-fdnPronoun Type=general Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZc-zdizaimek vrsta=celostni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik11obe/oba, obedve/obadva, vsi/ves, vsakteri, vsakršni/vsakršen
Pg-fdgPronoun Type=general Gender=feminine Number=dual Case=genitiveZc-zdrzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik10obeh/oba, vseh/ves, vsakterih/vsakteri, vsakršnih/vsakršen, vsakogaršnjih/vsakogaršnji
Pg-fddPronoun Type=general Gender=feminine Number=dual Case=dativeZc-zddzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik10vsema/ves, vsakterima/vsakteri, vsakršnima/vsakršen, vsakogaršnjima/vsakogaršnji
Pg-fdaPronoun Type=general Gender=feminine Number=dual Case=accusativeZc-zdtzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik11obe/oba, obedve/obadva, vsi/ves, vsakteri, vsakršni/vsakršen
Pg-fdlPronoun Type=general Gender=feminine Number=dual Case=locativeZc-zdmzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik10obeh/oba, vseh/ves, vsakterih/vsakteri, vsakršnih/vsakršen, vsakogaršnjih/vsakogaršnji
Pg-fdiPronoun Type=general Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalZc-zdozaimek vrsta=celostni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik10obema/oba, vsema/ves, vsakterima/vsakteri, vsakršnima/vsakršen
Pg-fpnPronoun Type=general Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZc-zmizaimek vrsta=celostni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik10vse/ves, vsakršne/vsakršen, use/vse, vsaktere/vsakteri, vsakogaršnje/vsakogaršnji
Pg-fpgPronoun Type=general Gender=feminine Number=plural Case=genitiveZc-zmrzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik9vseh/ves, vsakršnih/vsakršen, obojih/oboj, vsakih/vsak, vsakterih/vsakteri
Pg-fpdPronoun Type=general Gender=feminine Number=plural Case=dativeZc-zmdzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik9vsem/ves, vsakršnim/vsakršen, vsakterim/vsakteri, vsakogaršnjim/vsakogaršnji
Pg-fpaPronoun Type=general Gender=feminine Number=plural Case=accusativeZc-zmtzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik9vse/ves, vsakršne/vsakršen, vsaktere/vsakteri, vsakogaršnje/vsakogaršnji
Pg-fplPronoun Type=general Gender=feminine Number=plural Case=locativeZc-zmmzaimek vrsta=celostni spol=ženski število=množina sklon=mestnik9vseh/ves, vsakih/vsak, vsakršnih/vsakršen, obojih/oboj, vsakterih/vsakteri
Pg-fpiPronoun Type=general Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalZc-zmozaimek vrsta=celostni spol=ženski število=množina sklon=orodnik9vsemi/ves, vsakimi/vsak, vsakršnimi/vsakršen, obojimi/oboj, vsakterimi/vsakteri
Pg-nsnPronoun Type=general Gender=neuter Number=singular Case=nominativeZc-seizaimek vrsta=celostni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik12vse/ves, vsako/vsak, oboje/oboj, vsakršno/vsakršen, vso/ves, vse
Pg-nsgPronoun Type=general Gender=neuter Number=singular Case=genitiveZc-serzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik10vsega/ves, vsakega/vsak, vsakršnega/vsakršen, obojega/oboj, usega/ves
Pg-nsdPronoun Type=general Gender=neuter Number=singular Case=dativeZc-sedzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik10vsemu/ves, vsakršnemu/vsakršen, vsakemu/vsak, obojemu/oboj, vsakmu/vsak
Pg-nsaPronoun Type=general Gender=neuter Number=singular Case=accusativeZc-setzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik11vse/ves, vsako/vsak, oboje/oboj, vso/ves, vsakršno/vsakršen, vse
Pg-nslPronoun Type=general Gender=neuter Number=singular Case=locativeZc-semzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=ednina sklon=mestnik9vsem/ves, vsakem/vsak, vsakršnem/vsakršen, vsakterem/vsakteri
Pg-nsiPronoun Type=general Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalZc-seozaimek vrsta=celostni spol=srednji število=ednina sklon=orodnik9vsem/ves, obojim/oboj, vsakršnim/vsakršen, vsakterim/vsakteri
Pg-ndnPronoun Type=general Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZc-sdizaimek vrsta=celostni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik11obe/oba, vsi/ves, vsakteri, vsakršni/vsakršen, vsakogaršnji, vsakogaršni/vsakogaršen
Pg-ndgPronoun Type=general Gender=neuter Number=dual Case=genitiveZc-sdrzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik10vseh/ves, vsakterih/vsakteri, vsakršnih/vsakršen, vsakogaršnjih/vsakogaršnji
Pg-nddPronoun Type=general Gender=neuter Number=dual Case=dativeZc-sddzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik10vsema/ves, vsakterima/vsakteri, vsakršnima/vsakršen, vsakogaršnjima/vsakogaršnji
Pg-ndaPronoun Type=general Gender=neuter Number=dual Case=accusativeZc-sdtzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik11vsaki/vsak, obe/oba, vsi/ves, vsakteri, vsakršni/vsakršen, vsakogaršnji
Pg-ndlPronoun Type=general Gender=neuter Number=dual Case=locativeZc-sdmzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik10vseh/ves, vsakterih/vsakteri, vsakršnih/vsakršen, vsakogaršnjih/vsakogaršnji
Pg-ndiPronoun Type=general Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalZc-sdozaimek vrsta=celostni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik10vsema/ves, vsakterima/vsakteri, vsakršnima/vsakršen, vsakogaršnjima/vsakogaršnji
Pg-npnPronoun Type=general Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZc-smizaimek vrsta=celostni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik9vsa/ves, vsaka/vsak, vsakršna/vsakršen, vsaktera/vsakteri, vsakogaršnja/vsakogaršnji
Pg-npgPronoun Type=general Gender=neuter Number=plural Case=genitiveZc-smrzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik9vseh/ves, vsakih/vsak, vsakršnih/vsakršen, obojih/oboj, vsakterih/vsakteri
Pg-npdPronoun Type=general Gender=neuter Number=plural Case=dativeZc-smdzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik9vsem/ves, vsakterim/vsakteri, vsakršnim/vsakršen, vsakogaršnjim/vsakogaršnji
Pg-npaPronoun Type=general Gender=neuter Number=plural Case=accusativeZc-smtzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik9vsa/ves, vsaka/vsak, vsakršna/vsakršen, vsaktera/vsakteri, vsakogaršnja/vsakogaršnji
Pg-nplPronoun Type=general Gender=neuter Number=plural Case=locativeZc-smmzaimek vrsta=celostni spol=srednji število=množina sklon=mestnik9vseh/ves, vsakih/vsak, vsakršnih/vsakršen, vsakterih/vsakteri
Pg-npiPronoun Type=general Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalZc-smozaimek vrsta=celostni spol=srednji število=množina sklon=orodnik9vsemi/ves, vsakterimi/vsakteri, vsakršnimi/vsakršen, vsakogaršnjimi/vsakogaršnji
Pq-msnPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=singular Case=nominativeZv-meizaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik18kdo, kakšen, kateri, kak, kolikšen, gdo/kdo, čigav, koji, kakov
Pq-msgPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=singular Case=genitiveZv-merzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik12katerega/kateri, kakšnega/kakšen, kakega/kak, koga/kdo, kolikšnega/kolikšen
Pq-msdPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=singular Case=dativeZv-medzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik11komu/kdo, kateremu/kateri, kakšnemu/kakšen, kakemu/kak, kolikšnemu/kolikšen
Pq-msaPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=singular Case=accusativeZv-metzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik25katerega/kateri, koga/kdo, kakšen, kak, kakšnega/kakšen, kateri
Pq-mslPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=singular Case=locativeZv-memzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=ednina sklon=mestnik12katerem/kateri, kakšnem/kakšen, kakem/kak, kolikšnem/kolikšen
Pq-msiPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalZv-meozaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=ednina sklon=orodnik11katerim/kateri, kom/kdo, kakšnim/kakšen, kakim/kak, kolikšnim/kolikšen
Pq-mdnPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZv-mdizaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik10kolikšna/kolikšen, kolikera/koliker, kolika/kolik, koja/koji
Pq-mdgPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=dual Case=genitiveZv-mdrzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik10kolikšnih/kolikšen, kolikih/kolik, kolikerih/koliker, kojih/koji
Pq-mddPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=dual Case=dativeZv-mddzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik10kolikšnima/kolikšen, kolikima/kolik, kolikerima/koliker, kojima/koji
Pq-mdaPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=dual Case=accusativeZv-mdtzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik10kolikšna/kolikšen, kolikera/koliker, kolika/kolik, koja/koji
Pq-mdlPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=dual Case=locativeZv-mdmzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik10kolikšnih/kolikšen, kolikih/kolik, kolikerih/koliker, kojih/koji
Pq-mdiPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalZv-mdozaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik10katerima/kateri, kakšnima/kakšen, kolikšnima/kolikšen, kolikima/kolik
Pq-mpnPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZv-mmizaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik10kakšni/kakšen, kateri, kaki/kak, kolikšni/kolikšen, čigavi/čigav
Pq-mpgPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=plural Case=genitiveZv-mmrzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=množina sklon=rodilnik10katerih/kateri, kakšnih/kakšen, kakih/kak, čigavih/čigav, kolikih/kolik
Pq-mpdPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=plural Case=dativeZv-mmdzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=množina sklon=dajalnik10katerim/kateri, kakim/kak, kolikim/kolik, kojim/koji, kolikšnim/kolikšen
Pq-mpaPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=plural Case=accusativeZv-mmtzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=množina sklon=tožilnik10katere/kateri, kakšne/kakšen, čigave/čigav, kolikšne/kolikšen
Pq-mplPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=plural Case=locativeZv-mmmzaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=množina sklon=mestnik10katerih/kateri, kakšnih/kakšen, čigavih/čigav, kolikih/kolik
Pq-mpiPronoun Type=interrogative Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalZv-mmozaimek vrsta=vprašalni spol=moški število=množina sklon=orodnik10katerimi/kateri, kakšnimi/kakšen, kakimi/kak, kolikšnimi/kolikšen
Pq-fsnPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=singular Case=nominativeZv-zeizaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik11kakšna/kakšen, katera/kateri, kaka/kak, kolikšna/kolikšen, čigava/čigav
Pq-fsgPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=singular Case=genitiveZv-zerzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik11katere/kateri, kakšne/kakšen, kake/kak, kolikšne/kolikšen, čigave/čigav
Pq-fsdPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=singular Case=dativeZv-zedzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik10kateri, kaki/kak, kakšni/kakšen, koji, kolikšni/kolikšen, koliki/kolik
Pq-fsaPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=singular Case=accusativeZv-zetzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik12katero/kateri, kakšno/kakšen, kako/kak, kolikšno/kolikšen, čigavo/čigav
Pq-fslPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=singular Case=locativeZv-zemzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik12kateri, kakšni/kakšen, kolikšni/kolikšen, kaki/kak, čigavi/čigav
Pq-fsiPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalZv-zeozaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik11katero/kateri, kakšno/kakšen, kolikšno/kolikšen, čigavo/čigav
Pq-fdnPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZv-zdizaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik10kolikšni/kolikšen, koliki/kolik, kolikeri/koliker, koji, kateri
Pq-fdgPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=dual Case=genitiveZv-zdrzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik10kolikšnih/kolikšen, kolikih/kolik, kolikerih/koliker, kojih/koji
Pq-fddPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=dual Case=dativeZv-zddzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik10kolikšnima/kolikšen, kolikima/kolik, kolikerima/koliker, kojima/koji
Pq-fdaPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=dual Case=accusativeZv-zdtzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik10kolikšni/kolikšen, koliki/kolik, kolikeri/koliker, koji, kateri
Pq-fdlPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=dual Case=locativeZv-zdmzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik10kolikšnih/kolikšen, kolikih/kolik, kolikerih/koliker, kojih/koji
Pq-fdiPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalZv-zdozaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik10kakima/kak, kojima/koji, kolikšnima/kolikšen, kolikima/kolik
Pq-fpnPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZv-zmizaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik11kakšne/kakšen, katere/kateri, kolikšne/kolikšen, čigave/čigav
Pq-fpgPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=plural Case=genitiveZv-zmrzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik10katerih/kateri, kakšnih/kakšen, kakih/kak, čigavih/čigav, kolikšnih/kolikšen
Pq-fpdPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=plural Case=dativeZv-zmdzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik10kolikšnim/kolikšen, kolikim/kolik, kolikerim/koliker, kojim/koji
Pq-fpaPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=plural Case=accusativeZv-zmtzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik10katere/kateri, kakšne/kakšen, kolikšne/kolikšen, čigave/čigav
Pq-fplPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=plural Case=locativeZv-zmmzaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=množina sklon=mestnik10katerih/kateri, kakšnih/kakšen, čigavih/čigav, kolikih/kolik
Pq-fpiPronoun Type=interrogative Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalZv-zmozaimek vrsta=vprašalni spol=ženski število=množina sklon=orodnik10katerimi/kateri, kakimi/kak, kakšnimi/kakšen, kolikimi/kolik
Pq-nsnPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=singular Case=nominativeZv-seizaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik17kaj, kakšno/kakšen, katero/kateri, kolikšno/kolikšen, čigavo/čigav
Pq-nsgPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=singular Case=genitiveZv-serzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik11česa/kaj, katerega/kateri, kakšnega/kakšen, kakega/kak, čigavega/čigav
Pq-nsdPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=singular Case=dativeZv-sedzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik11čemu/kaj, kateremu/kateri, kolikšnemu/kolikšen, kolikeremu/koliker
Pq-nsaPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=singular Case=accusativeZv-setzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik18kaj, katero/kateri, kakšno/kakšen, kolikšno/kolikšen, čigavo/čigav
Pq-nslPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=singular Case=locativeZv-semzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=ednina sklon=mestnik14katerem/kateri, čem/kaj, kakšnem/kakšen, čigavem/čigav, kolikšnem/kolikšen
Pq-nsiPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalZv-seozaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=ednina sklon=orodnik13čim/kaj, katerim/kateri, kakim/kak, čigavim/čigav, kakšnim/kakšen
Pq-ndnPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZv-sdizaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik10kolikšni/kolikšen, koliki/kolik, kolikeri/koliker, koji, kateri
Pq-ndgPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=dual Case=genitiveZv-sdrzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik10kolikšnih/kolikšen, kolikih/kolik, kolikerih/koliker, kojih/koji
Pq-nddPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=dual Case=dativeZv-sddzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik10kolikšnima/kolikšen, kolikima/kolik, kolikerima/koliker, kojima/koji
Pq-ndaPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=dual Case=accusativeZv-sdtzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik10kolikšni/kolikšen, koliki/kolik, kolikeri/koliker, koji, kateri
Pq-ndlPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=dual Case=locativeZv-sdmzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik10kolikšnih/kolikšen, kolikih/kolik, kolikerih/koliker, kojih/koji
Pq-ndiPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalZv-sdozaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik10kolikšnima/kolikšen, kolikima/kolik, kolikerima/koliker, kojima/koji
Pq-npnPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZv-smizaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik10kakšna/kakšen, koja/koji, čigava/čigav, kolikšna/kolikšen, kolikera/koliker
Pq-npgPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=plural Case=genitiveZv-smrzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik10katerih/kateri, kakšnih/kakšen, kakih/kak, čigavih/čigav, kolikih/kolik
Pq-npdPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=plural Case=dativeZv-smdzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik10kolikšnim/kolikšen, kolikim/kolik, kolikerim/koliker, kojim/koji
Pq-npaPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=plural Case=accusativeZv-smtzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik10katera/kateri, koja/koji, čigava/čigav, kolikšna/kolikšen, kolikera/koliker
Pq-nplPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=plural Case=locativeZv-smmzaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=množina sklon=mestnik10katerih/kateri, kakšnih/kakšen, čigavih/čigav, kolikšnih/kolikšen
Pq-npiPronoun Type=interrogative Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalZv-smozaimek vrsta=vprašalni spol=srednji število=množina sklon=orodnik10katerimi/kateri, kakimi/kak, kolikimi/kolik, kolikšnimi/kolikšen
Pi-msnPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=singular Case=nominativeZn-meizaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik54nekdo, neki, enak, nekakšen, marsikdo, marsikateri, isti, nek
Pi-msgPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=singular Case=genitiveZn-merzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik42nekega/nek, istega/isti, nekoga/nekdo, nekakšnega/nekakšen, marsikaterega/marsikateri
Pi-msdPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=singular Case=dativeZn-medzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik42nekomu/nekdo, marsikomu/marsikdo, nekemu/nek, marsikateremu/marsikateri
Pi-msaPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=singular Case=accusativeZn-metzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik81nek, nekoga/nekdo, isti, neki/nek, enak, marsikoga/marsikdo, nekega/nek
Pi-mslPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=singular Case=locativeZn-memzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=ednina sklon=mestnik42istem/isti, nekem/nek, nekakšnem/nekakšen, enakem/enak, marsikaterem/marsikateri
Pi-msiPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalZn-meozaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=ednina sklon=orodnik42nekom/nekdo, marsikom/marsikdo, redkokom/redkokdo, redkokaterim/redkokateri
Pi-mdnPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZn-mdizaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik35redkokatera/redkokateri, prenekatera/prenekateri, premnoga/premnog
Pi-mdgPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=dual Case=genitiveZn-mdrzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik35redkokaterih/redkokateri, prenekaterih/prenekateri, premnogih/premnog
Pi-mddPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=dual Case=dativeZn-mddzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik35nekima/nek, nekakšnima/nekakšen, redkokaterima/redkokateri, prenekaterima/prenekateri
Pi-mdaPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=dual Case=accusativeZn-mdtzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik35redkokatera/redkokateri, prenekatera/prenekateri, premnoga/premnog
Pi-mdlPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=dual Case=locativeZn-mdmzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik35redkokaterih/redkokateri, prenekaterih/prenekateri, premnogih/premnog
Pi-mdiPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalZn-mdozaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik35enakima/enak, istima/isti, redkokaterima/redkokateri, prenekaterima/prenekateri
Pi-mpnPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZn-mmizaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik37nekateri, mnogi/mnog, enaki/enak, isti, neki/nek, marsikateri
Pi-mpgPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=plural Case=genitiveZn-mmrzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=množina sklon=rodilnik36nekaterih/nekateri, mnogih/mnog, nekih/nek, enakih/enak, istih/isti
Pi-mpdPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=plural Case=dativeZn-mmdzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=množina sklon=dajalnik36nekaterim/nekateri, mnogim/mnog, nekim/nek, enakim/enak, nekakšnim/nekakšen
Pi-mpaPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=plural Case=accusativeZn-mmtzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=množina sklon=tožilnik36nekatere/nekateri, mnoge/mnog, neke/nek, nekakšne/nekakšen, marsikatere/marsikateri
Pi-mplPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=plural Case=locativeZn-mmmzaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=množina sklon=mestnik36nekaterih/nekateri, mnogih/mnog, nekih/nek, istih/isti, enakih/enak
Pi-mpiPronoun Type=indefinite Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalZn-mmozaimek vrsta=nedoločni spol=moški število=množina sklon=orodnik36nekaterimi/nekateri, enakimi/enak, nekimi/nek, istimi/isti, mnogimi/mnog
Pi-fsnPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=singular Case=nominativeZn-zeizaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik35neka/nek, enaka/enak, nekakšna/nekakšen, ista/isti, marsikatera/marsikateri
Pi-fsgPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=singular Case=genitiveZn-zerzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik35neke/nek, iste/isti, enake/enak, nekakšne/nekakšen, marsikatere/marsikateri
Pi-fsdPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=singular Case=dativeZn-zedzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik36nekakšni/nekakšen, neki/nek, marsikakšni/marsikakšen, krneki/krnek
Pi-fsaPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=singular Case=accusativeZn-zetzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik35neko/nek, isto/isti, nekakšno/nekakšen, marsikatero/marsikateri
Pi-fslPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=singular Case=locativeZn-zemzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik35isti, neki/nek, enaki/enak, prenekateri, marsikateri, redkokateri
Pi-fsiPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalZn-zeozaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik35isto/isti, neko/nek, enako/enak, nekakšno/nekakšen, redkokatero/redkokateri
Pi-fdnPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZn-zdizaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik35redkokateri, prenekateri, premnogi/premnog, premarsikateri, nekšni/nekšen
Pi-fdgPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=dual Case=genitiveZn-zdrzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik35redkokaterih/redkokateri, prenekaterih/prenekateri, premnogih/premnog
Pi-fddPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=dual Case=dativeZn-zddzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik35redkokaterima/redkokateri, prenekaterima/prenekateri, premnogima/premnog
Pi-fdaPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=dual Case=accusativeZn-zdtzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik35enaki/enak, redkokateri, prenekateri, premnogi/premnog, premarsikateri
Pi-fdlPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=dual Case=locativeZn-zdmzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik35redkokaterih/redkokateri, prenekaterih/prenekateri, premnogih/premnog
Pi-fdiPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalZn-zdozaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik35redkokaterima/redkokateri, prenekaterima/prenekateri, premnogima/premnog
Pi-fpnPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZn-zmizaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik36nekatere/nekateri, enake/enak, mnoge/mnog, nekakšne/nekakšen
Pi-fpgPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=plural Case=genitiveZn-zmrzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik36nekaterih/nekateri, mnogih/mnog, enakih/enak, istih/isti, nekih/nek
Pi-fpdPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=plural Case=dativeZn-zmdzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik36nekaterim/nekateri, redkokaterim/redkokateri, prenekaterim/prenekateri
Pi-fpaPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=plural Case=accusativeZn-zmtzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik36nekatere/nekateri, mnoge/mnog, neke/nek, marsikatere/marsikateri
Pi-fplPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=plural Case=locativeZn-zmmzaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=množina sklon=mestnik36nekaterih/nekateri, mnogih/mnog, nekih/nek, istih/isti, enakih/enak
Pi-fpiPronoun Type=indefinite Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalZn-zmozaimek vrsta=nedoločni spol=ženski število=množina sklon=orodnik36nekaterimi/nekateri, enakimi/enak, istimi/isti, nekimi/nek, nekakšnimi/nekakšen
Pi-nsnPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=singular Case=nominativeZn-seizaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik46nekaj, marsikaj, enako/enak, neko/nek, isto/isti, nekakšno/nekakšen
Pi-nsgPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=singular Case=genitiveZn-serzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik43istega/isti, nečesa/nekaj, enakega/enak, marsičesa/marsikaj, nekega/nek
Pi-nsdPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=singular Case=dativeZn-sedzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik43nečemu/nekaj, marsičemu/marsikaj, redkokateremu/redkokateri, prenekateremu/prenekateri
Pi-nsaPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=singular Case=accusativeZn-setzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik45nekaj, marsikaj, isto/isti, neko/nek, nekakšno/nekakšen, enako/enak
Pi-nslPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=singular Case=locativeZn-semzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=ednina sklon=mestnik51istem/isti, enakem/enak, nekem/nek, marsičem/marsikaj, nečem/nekaj
Pi-nsiPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalZn-seozaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=ednina sklon=orodnik51istim/isti, enakim/enak, nekim/nek, nečim/nekaj, nekakšnim/nekakšen
Pi-ndnPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZn-sdizaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik35redkokateri, prenekateri, premnogi/premnog, premarsikateri, nekšni/nekšen
Pi-ndgPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=dual Case=genitiveZn-sdrzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik35redkokaterih/redkokateri, prenekaterih/prenekateri, premnogih/premnog
Pi-nddPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=dual Case=dativeZn-sddzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik35redkokaterima/redkokateri, prenekaterima/prenekateri, premnogima/premnog
Pi-ndaPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=dual Case=accusativeZn-sdtzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik35redkokateri, prenekateri, premnogi/premnog, premarsikateri, nekšni/nekšen
Pi-ndlPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=dual Case=locativeZn-sdmzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik35redkokaterih/redkokateri, prenekaterih/prenekateri, premnogih/premnog
Pi-ndiPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalZn-sdozaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik35redkokaterima/redkokateri, prenekaterima/prenekateri, premnogima/premnog
Pi-npnPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZn-smizaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik36nekatera/nekateri, mnoga/mnog, marsikatera/marsikateri, prenekatera/prenekateri
Pi-npgPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=plural Case=genitiveZn-smrzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik36enakih/enak, nekaterih/nekateri, nekih/nek, nekakšnih/nekakšen
Pi-npdPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=plural Case=dativeZn-smdzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik36redkokaterim/redkokateri, prenekaterim/prenekateri, premnogim/premnog
Pi-npaPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=plural Case=accusativeZn-smtzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik36mnoga/mnog, nekatera/nekateri, marsikatera/marsikateri, prenekatera/prenekateri
Pi-nplPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=plural Case=locativeZn-smmzaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=množina sklon=mestnik36nekaterih/nekateri, mnogih/mnog, istih/isti, nekih/nek, enakih/enak
Pi-npiPronoun Type=indefinite Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalZn-smozaimek vrsta=nedoločni spol=srednji število=množina sklon=orodnik36mnogimi/mnog, enakimi/enak, istimi/isti, nekimi/nek, premnogimi/premnog
Pz-msnPronoun Type=negative Gender=masculine Number=singular Case=nominativeZl-meizaimek vrsta=nikalni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik12nihče, noben, nobeden, nikakršen, nikdo, nikak, nikogaršnji, nobenmu
Pz-msgPronoun Type=negative Gender=masculine Number=singular Case=genitiveZl-merzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik9nobenega/noben, nikogar/nihče, nikakršnega/nikakršen, nikoga/nikdo
Pz-msdPronoun Type=negative Gender=masculine Number=singular Case=dativeZl-medzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik9nikomur/nihče, nobenemu/noben, nikomu/nikdo, nikakršnemu/nikakršen
Pz-msaPronoun Type=negative Gender=masculine Number=singular Case=accusativeZl-metzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik14noben, nikakršen, nobenega/noben, nikogaršnji, nikogaršnjega/nikogaršnji
Pz-mslPronoun Type=negative Gender=masculine Number=singular Case=locativeZl-memzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=ednina sklon=mestnik8nobenem/noben, nikomer/nihče, nikakršnem/nikakršen, nikogaršnjem/nikogaršnji
Pz-msiPronoun Type=negative Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalZl-meozaimek vrsta=nikalni spol=moški število=ednina sklon=orodnik8nobenim/noben, nikomer/nihče, nikakršnim/nikakršen, nikogaršnjim/nikogaršnji
Pz-mdnPronoun Type=negative Gender=masculine Number=dual Case=nominativeZl-mdizaimek vrsta=nikalni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik6nobena/noben, nikogaršnja/nikogaršnji, nikogaršna/nikogaršen
Pz-mdgPronoun Type=negative Gender=masculine Number=dual Case=genitiveZl-mdrzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-mddPronoun Type=negative Gender=masculine Number=dual Case=dativeZl-mddzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik6nobenima/noben, nikogaršnjima/nikogaršnji, nikogaršnima/nikogaršen
Pz-mdaPronoun Type=negative Gender=masculine Number=dual Case=accusativeZl-mdtzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik6nobena/noben, nikogaršnja/nikogaršnji, nikogaršna/nikogaršen
Pz-mdlPronoun Type=negative Gender=masculine Number=dual Case=locativeZl-mdmzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-mdiPronoun Type=negative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalZl-mdozaimek vrsta=nikalni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik6nobenima/noben, nikogaršnjima/nikogaršnji, nikogaršnima/nikogaršen
Pz-mpnPronoun Type=negative Gender=masculine Number=plural Case=nominativeZl-mmizaimek vrsta=nikalni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik6nobeni/noben, nikakršni/nikakršen, nikogaršnji, nikaki/nikak
Pz-mpgPronoun Type=negative Gender=masculine Number=plural Case=genitiveZl-mmrzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=množina sklon=rodilnik6nobenih/noben, nikakršnih/nikakršen, nikogaršnjih/nikogaršnji
Pz-mpdPronoun Type=negative Gender=masculine Number=plural Case=dativeZl-mmdzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=množina sklon=dajalnik6nobenim/noben, nikogaršnjim/nikogaršnji, nikogaršnim/nikogaršen
Pz-mpaPronoun Type=negative Gender=masculine Number=plural Case=accusativeZl-mmtzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=množina sklon=tožilnik6nobene/noben, nikogaršnje/nikogaršnji, nikogaršne/nikogaršen
Pz-mplPronoun Type=negative Gender=masculine Number=plural Case=locativeZl-mmmzaimek vrsta=nikalni spol=moški število=množina sklon=mestnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-mpiPronoun Type=negative Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalZl-mmozaimek vrsta=nikalni spol=moški število=množina sklon=orodnik6nobenimi/noben, nikakršnimi/nikakršen, nikogaršnjimi/nikogaršnji
Pz-fsnPronoun Type=negative Gender=feminine Number=singular Case=nominativeZl-zeizaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik6nobena/noben, nikakršna/nikakršen, nikogaršnja/nikogaršnji, nikaka/nikak
Pz-fsgPronoun Type=negative Gender=feminine Number=singular Case=genitiveZl-zerzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik6nobene/noben, nikakršne/nikakršen, nikogaršnje/nikogaršnji, nikake/nikak
Pz-fsdPronoun Type=negative Gender=feminine Number=singular Case=dativeZl-zedzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik6nobeni/noben, nikogaršnji, nikogaršni/nikogaršen, nikakšni/nikakšen
Pz-fsaPronoun Type=negative Gender=feminine Number=singular Case=accusativeZl-zetzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik6nobeno/noben, nikakršno/nikakršen, nikogaršnjo/nikogaršnji, nikako/nikak
Pz-fslPronoun Type=negative Gender=feminine Number=singular Case=locativeZl-zemzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik6nobeni/noben, nikogaršnji, nikogaršni/nikogaršen, nikakšni/nikakšen
Pz-fsiPronoun Type=negative Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalZl-zeozaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik6nobeno/noben, nikogaršno/nikogaršen, nikogaršnjo/nikogaršnji
Pz-fdnPronoun Type=negative Gender=feminine Number=dual Case=nominativeZl-zdizaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik6nobeni/noben, nikogaršnji, nikogaršni/nikogaršen, nikakšni/nikakšen
Pz-fdgPronoun Type=negative Gender=feminine Number=dual Case=genitiveZl-zdrzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-fddPronoun Type=negative Gender=feminine Number=dual Case=dativeZl-zddzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik6nobenima/noben, nikogaršnjima/nikogaršnji, nikogaršnima/nikogaršen
Pz-fdaPronoun Type=negative Gender=feminine Number=dual Case=accusativeZl-zdtzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik6nobeni/noben, nikogaršnji, nikogaršni/nikogaršen, nikakšni/nikakšen
Pz-fdlPronoun Type=negative Gender=feminine Number=dual Case=locativeZl-zdmzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-fdiPronoun Type=negative Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalZl-zdozaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik6nobenima/noben, nikogaršnjima/nikogaršnji, nikogaršnima/nikogaršen
Pz-fpnPronoun Type=negative Gender=feminine Number=plural Case=nominativeZl-zmizaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik6nobene/noben, nikogaršnje/nikogaršnji, nikogaršne/nikogaršen
Pz-fpgPronoun Type=negative Gender=feminine Number=plural Case=genitiveZl-zmrzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik6nobenih/noben, nikakršnih/nikakršen, nikogaršnjih/nikogaršnji
Pz-fpdPronoun Type=negative Gender=feminine Number=plural Case=dativeZl-zmdzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik6nobenim/noben, nikogaršnjim/nikogaršnji, nikogaršnim/nikogaršen
Pz-fpaPronoun Type=negative Gender=feminine Number=plural Case=accusativeZl-zmtzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik6nobene/noben, nikogaršnje/nikogaršnji, nikogaršne/nikogaršen
Pz-fplPronoun Type=negative Gender=feminine Number=plural Case=locativeZl-zmmzaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=množina sklon=mestnik7nikakrsnih/nikakršen, nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji
Pz-fpiPronoun Type=negative Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalZl-zmozaimek vrsta=nikalni spol=ženski število=množina sklon=orodnik6nobenimi/noben, nikogaršnjimi/nikogaršnji, nikogaršnimi/nikogaršen
Pz-nsnPronoun Type=negative Gender=neuter Number=singular Case=nominativeZl-seizaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik12nič, nobeno/noben, nikakršno/nikakršen, nben/noben, nikako/nikak
Pz-nsgPronoun Type=negative Gender=neuter Number=singular Case=genitiveZl-serzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik7ničesar/nič, nobenega/noben, nikakršnega/nikakršen, nikakega/nikak
Pz-nsdPronoun Type=negative Gender=neuter Number=singular Case=dativeZl-sedzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik7ničemur/nič, nobenemu/noben, nikogaršnjemu/nikogaršnji, nikogaršnemu/nikogaršen
Pz-nsaPronoun Type=negative Gender=neuter Number=singular Case=accusativeZl-setzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik9nič, nikogaršnje/nikogaršnji, nč/nič, nc/nič, nobeno/noben, nikogaršno/nikogaršen
Pz-nslPronoun Type=negative Gender=neuter Number=singular Case=locativeZl-semzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=ednina sklon=mestnik9ničemer/nič, nicemr/nič, ničem/nič, nobenem/noben, nikogaršnjem/nikogaršnji
Pz-nsiPronoun Type=negative Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalZl-seozaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=ednina sklon=orodnik8ničimer/nič, nobenim/noben, nikogaršnjim/nikogaršnji, nikogaršnim/nikogaršen
Pz-ndnPronoun Type=negative Gender=neuter Number=dual Case=nominativeZl-sdizaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik6nobeni/noben, nikogaršnji, nikogaršni/nikogaršen, nikakšni/nikakšen
Pz-ndgPronoun Type=negative Gender=neuter Number=dual Case=genitiveZl-sdrzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-nddPronoun Type=negative Gender=neuter Number=dual Case=dativeZl-sddzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik6nobenima/noben, nikogaršnjima/nikogaršnji, nikogaršnima/nikogaršen
Pz-ndaPronoun Type=negative Gender=neuter Number=dual Case=accusativeZl-sdtzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik6nobeni/noben, nikogaršnji, nikogaršni/nikogaršen, nikakšni/nikakšen
Pz-ndlPronoun Type=negative Gender=neuter Number=dual Case=locativeZl-sdmzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-ndiPronoun Type=negative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalZl-sdozaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik6nobenima/noben, nikogaršnjima/nikogaršnji, nikogaršnima/nikogaršen
Pz-npnPronoun Type=negative Gender=neuter Number=plural Case=nominativeZl-smizaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik6nobena/noben, nikogaršnja/nikogaršnji, nikogaršna/nikogaršen
Pz-npgPronoun Type=negative Gender=neuter Number=plural Case=genitiveZl-smrzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-npdPronoun Type=negative Gender=neuter Number=plural Case=dativeZl-smdzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik6nobenim/noben, nikogaršnjim/nikogaršnji, nikogaršnim/nikogaršen
Pz-npaPronoun Type=negative Gender=neuter Number=plural Case=accusativeZl-smtzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik6nobena/noben, nikogaršnja/nikogaršnji, nikogaršna/nikogaršen
Pz-nplPronoun Type=negative Gender=neuter Number=plural Case=locativeZl-smmzaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=množina sklon=mestnik6nobenih/noben, nikogaršnjih/nikogaršnji, nikogaršnih/nikogaršen
Pz-npiPronoun Type=negative Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalZl-smozaimek vrsta=nikalni spol=srednji število=množina sklon=orodnik6nobenimi/noben, nikogaršnjimi/nikogaršnji, nikogaršnimi/nikogaršen

3.6.8. Slovene Numeral

Slovene Specification for Numeral
PAttribute (sl)Value (sl)Code (sl)Attribute (en)Value (en)Code (en)
0besedna_vrstaštevnikKCATEGORYNumeralM
1zapisarabskiaFormdigitd
rimskirromanr
besednibletterl
2vrstaglavnigTypecardinalc
vrstilnivordinalo
zaimkovnizpronominalp
drugidspecials
3spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
4številoedninaeNumbersingulars
dvojinadduald
množinampluralp
5sklonimenovalnikiCasenominativen
rodilnikrgenitiveg
dajalnikddatived
tožilniktaccusativea
mestnikmlocativel
orodnikoinstrumentali
6določnostnenDefinitenessnon
dadyesy

Opombe:

 • kot arabski števniki so označene cifre, pa tudi vsako besedo, ki vsebuje cifre: oznake za datum, še rezultate, številke publikacij, številke za ure z dvopičjem/piko vmes in vsa druga arabska števila, ki nimajo 'regularno' postavljene vejice in pike
 • besedni števniki nad pet nimajo označenega spola)
 • med zaimkovne števnike spadata samo lemi en (ter varianta eden) ter drug, in sicer ne glede na to, ali je njun pomen v stavku zaimkovni ali števniški (en je v tem primeru po pomenu glavni, drug pa vrstilni števnik)
3.6.8.1. MSD Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth gives the number of word types tagged with this MSD in the Gigafida corpus with a small corpus of Tweets. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the Gigafida corpus (2) the Sloleks lexicon (3) a small manually validated corpus of Slovene tweets developed in the scope of the Janes project. It should be noted (1) contains some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

MSDs (215)
MSD (en)Features (en)MSD (sl)Features (sl)TypesExamples
MdcNumeral Form=digit Type=cardinalKagštevnik zapis=arabski vrsta=glavni570781, 2, 3, 4, 5, 0, 10, 6, 20
MdoNumeral Form=digit Type=ordinalKavštevnik zapis=arabski vrsta=vrstilni14221., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 7., 10.
MrcNumeral Form=roman Type=cardinalKrgštevnik zapis=rimski vrsta=glavni477ii/II, iii/III, i/I, i, mc/MC, xiii/XIII, xii/XII, vii/VII, cdi/CDI
MroNumeral Form=roman Type=ordinalKrvštevnik zapis=rimski vrsta=vrstilni398ii./II., i./I., iii./III., iv./IV., vi./VI., vii./VII., xvi./XVI.
Mlc-pnNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=nominativeKbg-mištevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=imenovalnik114tisoč, pet, šest, deset, sedem, sto, devet, osem, dvanajst
Mlc-pgNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=genitiveKbg-mrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=rodilnik117petih/pet, šestih/šest, desetih/deset, sedmih/sedem, osmih/osem
Mlc-pdNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=dativeKbg-mdštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=dajalnik118petim/pet, šestim/šest, desetim/deset, sedmim/sedem, osmim/osem
Mlc-paNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=accusativeKbg-mtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=tožilnik134tisoč, pet, deset, šest, sto, osem, sedem, dvajset, devet
Mlc-plNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=locativeKbg-mmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=mestnik119petih/pet, desetih/deset, šestih/šest, sedmih/sedem, osmih/osem
Mlc-piNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=instrumentalKbg-moštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=orodnik116petimi/pet, desetimi/deset, šestimi/šest, sedmimi/sedem, osmimi/osem
MlcmdnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=nominativeKbgmdištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik1dva
MlcmdgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=genitiveKbgmdrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik1dveh/dva
MlcmddNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=dativeKbgmddštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik1dvema/dva
MlcmdaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=accusativeKbgmdtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik1dva
MlcmdlNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=locativeKbgmdmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik1dveh/dva
MlcmdiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalKbgmdoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik2dvema/dva, dvemi/dva
MlcmpnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=nominativeKbgmmištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik3trije, štirje, več
MlcmpgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=genitiveKbgmmrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=rodilnik3treh/trije, štirih/štirje, večih/več
MlcmpdNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=dativeKbgmmdštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=dajalnik3trem/trije, štirim/štirje, večim/več
MlcmpaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=accusativeKbgmmtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=tožilnik4tri/trije, štiri/štirje, stiri/stirje, več
MlcmplNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=locativeKbgmmmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=mestnik3treh/trije, štirih/štirje, večih/več
MlcmpiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalKbgmmoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=orodnik3tremi/trije, štirimi/štirje, večimi/več
MlcfdnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=nominativeKbgzdištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik1dve/dva
MlcfdgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=genitiveKbgzdrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik1dveh/dva
MlcfddNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=dativeKbgzddštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik1dvema/dva
MlcfdaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=accusativeKbgzdtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik1dve/dva
MlcfdlNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=locativeKbgzdmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik1dveh/dva
MlcfdiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalKbgzdoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik2dvema/dva, dvemi/dva
MlcfpnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=nominativeKbgzmištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik3tri/trije, štiri/štirje, več
MlcfpgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=genitiveKbgzmrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik3treh/trije, štirih/štirje, večih/več
MlcfpdNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=dativeKbgzmdštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik3trem/trije, večim/več, štirim/štirje
MlcfpaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=accusativeKbgzmtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik3tri/trije, štiri/štirje, več
MlcfplNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=locativeKbgzmmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=mestnik3treh/trije, štirih/štirje, večih/več
MlcfpiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalKbgzmoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=orodnik3štirimi/štirje, tremi/trije, večimi/več
MlcndnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=nominativeKbgsdištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik1dve/dva
MlcndgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=genitiveKbgsdrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik1dveh/dva
MlcnddNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=dativeKbgsddštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik1dvema/dva
MlcndaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=accusativeKbgsdtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik1dve/dva
MlcndlNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=locativeKbgsdmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik1dveh/dva
MlcndiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalKbgsdoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik2dvema/dva, dvemi/dva
MlcnpnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=nominativeKbgsmištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik3štiri/štirje, tri/trije, več
MlcnpgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=genitiveKbgsmrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik3treh/trije, štirih/štirje, večih/več
MlcnpdNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=dativeKbgsmdštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik3večim/več, trem/trije, štirim/štirje
MlcnpaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=accusativeKbgsmtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik4tri/trije, štiri/štirje, stiri/stirje, več
MlcnplNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=locativeKbgsmmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=mestnik3treh/trije, štirih/štirje, večih/več
MlcnpiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalKbgsmoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=orodnik3tremi/trije, štirimi/štirje, večimi/več
MlomsnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=nominativeKbvmeištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik242prvi, tretji, četrti, peti, osmi, sedmi, šesti, deveti, deseti
MlomsgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=genitiveKbvmerštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik241prvega/prvi, tretjega/tretji, četrtega/četrti, šestega/šesti
MlomsdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=dativeKbvmedštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik241prvemu/prvi, tretjemu/tretji, četrtemu/četrti, šestemu/šesti
MlomsaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=accusativeKbvmetštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik482prvi, prvega/prvi, tretji, šesti, četrti, tretjega/tretji, četrtega/četrti
MlomslNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=locativeKbvmemštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=mestnik241prvem/prvi, tretjem/tretji, četrtem/četrti, petem/peti, šestem/šesti
MlomsiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalKbvmeoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=orodnik242prvim/prvi, tretjim/tretji, četrtim/četrti, šestim/šesti, sedmim/sedmi
MlomdnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=nominativeKbvmdištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik241tristotrideseta/tristotrideseti, tristotretja/tristotretji, tristota/tristoti
MlomdgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=genitiveKbvmdrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik241tristotridesetih/tristotrideseti, tristotretjih/tristotretji
MlomddNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=dativeKbvmddštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik241tristotridesetima/tristotrideseti, tristotretjima/tristotretji
MlomdaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=accusativeKbvmdtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik241prva/prvi, tristotrideseta/tristotrideseti, tristotretja/tristotretji
MlomdlNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=locativeKbvmdmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik241tristotridesetih/tristotrideseti, tristotretjih/tristotretji
MlomdiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalKbvmdoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik241prvima/prvi, tretjima/tretji, četrtima/četrti, šestima/šesti
MlompnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=nominativeKbvmmištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik241prvi, osmi, deveti, sedmi, tisoči, šesti, deseti, enajsti, dvanajsti
MlompgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=genitiveKbvmmrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=rodilnik241prvih/prvi, tretjih/tretji, četrtih/četrti, tisočih/tisoči, stopetdesetih/stopetdeseti
MlompdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=dativeKbvmmdštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=dajalnik241tristotridesetim/tristotrideseti, tristotretjim/tristotretji
MlompaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=accusativeKbvmmtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=tožilnik241prve/prvi, četrte/četrti, sedme/sedmi, osme/osmi, devete/deveti
MlomplNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=locativeKbvmmmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=mestnik241prvih/prvi, tretjih/tretji, tristotridesetih/tristotrideseti
MlompiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalKbvmmoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=orodnik241prvimi/prvi, tretjimi/tretji, četrtimi/četrti, stopetdesetimi/stopetdeseti
MlofsnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=nominativeKbvzeištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik241prva/prvi, tretja/tretji, četrta/četrti, peta/peti, šesta/šesti
MlofsgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=genitiveKbvzerštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik241prve/prvi, tretje/tretji, četrte/četrti, sedme/sedmi, šeste/šesti
MlofsdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=dativeKbvzedštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik241tristotrideseti, tristotretji, tristoti, tristoštiriindvajseti
MlofsaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=accusativeKbvzetštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik241prvo/prvi, tretjo/tretji, četrto/četrti, deseto/deseti, deveto/deveti
MlofslNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=locativeKbvzemštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik241prvi, tretji, peti, sedmi, deseti, šesti, osmi, deveti, četrti
MlofsiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalKbvzeoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik241prvo/prvi, sedmo/sedmi, šesto/šesti, deseto/deseti, dvanajsto/dvanajsti
MlofdnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=nominativeKbvzdištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik241tristotrideseti, tristotretji, tristoti, tristoštiriindvajseti
MlofdgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=genitiveKbvzdrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik241tristotridesetih/tristotrideseti, tristotretjih/tristotretji
MlofddNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=dativeKbvzddštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik241tristotridesetima/tristotrideseti, tristotretjima/tristotretji
MlofdaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=accusativeKbvzdtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik241tristotrideseti, tristotretji, tristoti, tristoštiriindvajseti
MlofdlNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=locativeKbvzdmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik241tristotridesetih/tristotrideseti, tristotretjih/tristotretji
MlofdiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalKbvzdoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik241tristotridesetima/tristotrideseti, tristotretjima/tristotretji
MlofpnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=nominativeKbvzmištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik241prve/prvi, sedme/sedmi, četrte/četrti, osme/osmi, devete/deveti
MlofpgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=genitiveKbvzmrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik241prvih/prvi, tretjih/tretji, četrtih/četrti, tisočih/tisoči, stopetdesetih/stopetdeseti
MlofpdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=dativeKbvzmdštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=dajalnik241tretjim/tretji, sedmim/sedmi, osmim/osmi, četrtim/četrti, tisočim/tisoči
MlofpaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=accusativeKbvzmtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=tožilnik241prve/prvi, sedme/sedmi, osme/osmi, četrte/četrti, desete/deseti
MlofplNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=locativeKbvzmmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=mestnik241prvih/prvi, tretjih/tretji, tisočih/tisoči, četrtih/četrti, stopetdesetih/stopetdeseti
MlofpiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=instrumentalKbvzmoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=orodnik241prvimi/prvi, tretjimi/tretji, četrtimi/četrti, tisočimi/tisoči
MlonsnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=nominativeKbvseištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik241prvo/prvi, četrto/četrti, tretje/tretji, osmo/osmi, peto/peti
MlonsgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=genitiveKbvserštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik242prvega/prvi, tretjega/tretji, dvajsetega/dvajseti, četrtega/četrti
MlonsdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=dativeKbvsedštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik241tristotridesetemu/tristotrideseti, tristotretjemu/tristotretji
MlonsaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=accusativeKbvsetštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik241tretje/tretji, prvo/prvi, četrto/četrti, šesto/šesti, peto/peti
MlonslNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=locativeKbvsemštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=mestnik241prvem/prvi, tretjem/tretji, četrtem/četrti, šestem/šesti, petem/peti
MlonsiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalKbvseoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=orodnik241tretjim/tretji, prvim/prvi, četrtim/četrti, šestim/šesti, sedmim/sedmi
MlondnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=nominativeKbvsdištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik241tristotrideseti, tristotretji, tristoti, tristoštiriindvajseti
MlondgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=genitiveKbvsdrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik241tristotridesetih/tristotrideseti, tristotretjih/tristotretji
MlonddNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=dativeKbvsddštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik241tristotridesetima/tristotrideseti, tristotretjima/tristotretji
MlondaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=accusativeKbvsdtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik241tristotrideseti, tristotretji, tristoti, tristoštiriindvajseti
MlondlNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=locativeKbvsdmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik241tristotridesetih/tristotrideseti, tristotretjih/tristotretji
MlondiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalKbvsdoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik241tristotridesetima/tristotrideseti, tristotretjima/tristotretji
MlonpnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=nominativeKbvsmištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik241sedemdeseta/sedemdeseti, sedma/sedmi, osma/osmi, osemdeseta/osemdeseti
MlonpgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=genitiveKbvsmrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=rodilnik241osemdesetih/osemdeseti, devetdesetih/devetdeseti, sedemdesetih/sedemdeseti
MlonpdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=dativeKbvsmdštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=dajalnik241tristotridesetim/tristotrideseti, tristotretjim/tristotretji
MlonpaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=accusativeKbvsmtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=tožilnik241sedma/sedmi, prva/prvi, sedemdeseta/sedemdeseti, osemdeseta/osemdeseti
MlonplNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=locativeKbvsmmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=mestnik242prvih/prvi, osemdesetih/osemdeseti, devetdesetih/devetdeseti
MlonpiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalKbvsmoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=orodnik241tristotridesetimi/tristotrideseti, tristotretjimi/tristotretji
MlpmsnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=nominativeKbzmeištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik4eden, en, enden, edn/eden
MlpmsnnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=noKbzmeinštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne1drug
MlpmsnyNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yesKbzmeidštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da1drugi/drug
MlpmsgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=genitiveKbzmerštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=rodilnik4drugega/drug, enega/en, enga/en, druzga/drug
MlpmsdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=dativeKbzmedštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=dajalnik5drugemu/drug, enemu/en, drug'mu, enmu/en, drugmu/drug
MlpmsaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=accusativeKbzmetštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik7en, enega/en, drugega/drug, enga/eng, enga/en, druzga/drug, drujga/drug
MlpmsanNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=noKbzmetnštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne1drug
MlpmsayNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yesKbzmetdštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da1drugi/drug
MlpmslNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=locativeKbzmemštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=mestnik2drugem/drug, enem/en
MlpmsiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=instrumentalKbzmeoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=orodnik2enim/en, drugim/drug
MlpmdnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=nominativeKbzmdištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik1druga/drug
MlpmdgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=genitiveKbzmdrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik1drugih/drug
MlpmddNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=dativeKbzmddštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik1drugima/drug
MlpmdaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=accusativeKbzmdtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik1druga/drug
MlpmdlNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=locativeKbzmdmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=mestnik1drugih/drug
MlpmdiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalKbzmdoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=orodnik1drugima/drug
MlpmpnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=nominativeKbzmmištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=imenovalnik2drugi/drug, eni/en
MlpmpgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=genitiveKbzmmrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=rodilnik2drugih/drug, enih/en
MlpmpdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=dativeKbzmmdštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=dajalnik2drugim/drug, enim/en
MlpmpaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=accusativeKbzmmtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=tožilnik2druge/drug, ene/en
MlpmplNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=locativeKbzmmmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=mestnik2drugih/drug, enih/en
MlpmpiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=instrumentalKbzmmoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=orodnik2drugimi/drug, enimi/en
MlpfsnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=nominativeKbzzeištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik2ena/en, druga/drug
MlpfsgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=genitiveKbzzerštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik2ene/en, druge/drug
MlpfsdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=dativeKbzzedštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik2eni/en, drugi/drug
MlpfsaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=accusativeKbzzetštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik3eno/en, drugo/drug, eni/en
MlpfslNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=locativeKbzzemštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=mestnik3drugi/drug, eni/en, en
MlpfsiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=instrumentalKbzzeoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=orodnik2drugo/drug, eno/en
MlpfdnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=nominativeKbzzdištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik1drugi/drug
MlpfdgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=genitiveKbzzdrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik1drugih/drug
MlpfddNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=dativeKbzzddštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik1drugima/drug
MlpfdaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=accusativeKbzzdtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik1drugi/drug
MlpfdlNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=locativeKbzzdmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik1drugih/drug
MlpfdiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalKbzzdoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik1drugima/drug
MlpfpnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=plural Case=nominativeKbzzmištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik2druge/drug, ene/en
MlpfpgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=plural Case=genitiveKbzzmrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=množina sklon=rodilnik2