Institut Jožef Stefan 
Jezikovni strežnik nl.ijs.si
Odsek za tehnologije znanja
Institut "Jožef Stefan"

 

SPOOK
slovensko  

Korpus in oblikoskladenjska priporočila SPOOK