JOS morphosyntactic specifications for Slovene

2.1. Noun

Up: 2. Definitions of Morphosyntactic Categories Next: 2.2. Verb

Table of contents

Table 1. Attribute-Value Table for Noun
PAttributeValueCodeAttributeValueCode
0besedna_vrstasamostalnikSCATEGORYNounN
1vrstaobčno_imeoTypecommonc
lastno_imelproperp
2spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
3številoedninaeNumbersingulars
dvojinadduald
množinampluralp
4sklonimenovalnikiCasenominativen
rodilnikrgenitiveg
dajalnikddatived
tožilniktaccusativea
mestnikmlocativel
orodnikoinstrumentali
5živostnenAnimatenon
dadyesy

2.1.1. Lexicon

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth and sixth columns give the number of word tokens and word types tagged with this MSD in the paritally hand validated 1 million word jos1M corpus. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the jos1M corpus, (2) the lexicon of closed class words and (3) the lexicon derived from the FidaPLUS corpus. The examples are ordered by the number of occurences in (1), followed by examples from (2) and (3). Examples from (2) and (3) have not been attested in the base corpus, and are therefore crossed out. It should be noted that both (1) and (3) contain some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

Table 2. MSDs (104)
MSD (sl)Features (sl)MSD (en)Features (en)TokensTypesExamples of usage
Someisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnikNcmsnNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominative231204532 del/=, predsednik/=, film/=, človek/=, čas/=, svet/=, program/=, direktor/=, minister/=, otrok/=
Somersamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnikNcmsgNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitive159452649 časa/čas, sveta/svet, denarja/denar, zakona/zakon, sistema/sistem, konca/konec, maja/maj, programa/program, prostora/prostor, odstotka/odstotek
Somedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnikNcmsdNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dative1525727 otroku/otrok, človeku/človek, predsedniku/predsednik, razvoju/razvoj, koncu/konec, ministru/minister, svetu/svet, očetu/oče, gospodu/gospod, delu/del
Sometnsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=neNcmsanNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no142112231 dan/=, primer/=, način/=, čas/=, del/=, teden/=, razvoj/=, denar/=, prostor/=, program/=
Sometdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=daNcmsayNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes1568573 otroka/otrok, človeka/človek, predsednika/predsednik, sina/sin, moža/mož, direktorja/direktor, ministra/minister, očeta/oče, moškega/moški, župana/župan
Somemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnikNcmslNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locative96021541 času/čas, koncu/konec, svetu/svet, primeru/primer, začetku/začetek, trgu/trg, delu/del, okviru/okvir, skladu/sklad, trenutku/trenutek
Someosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnikNcmsiNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumental40521389 časom/čas, naslovom/naslov, zakonom/zakon, začetkom/začetek, denarjem/denar, namenom/namen, predsednikom/predsednik, motorjem/motor, sistemom/sistem, programom/program
Somdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikNcmdnNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=nominative556318 otroka/otrok, zakonca/zakonec, starša/starš, sodnika/sodnik, prijatelja/prijatelj, brata/brat, člana/član, partnerja/partner, policista/policist, milijona/milijon
Somdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikNcmdgNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=genitive10487 razlogov/razlog, policistov/policist, bratov/brat, županov/župan, virov/vir, spolov/spol, procesov/proces, otrok/=, milijonov/milijon, metrov/meter
Somddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikNcmddNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=dative3733 umetnikoma/umetnik, staršema/starš, mladoporočencema/mladoporočenec, fantoma/fant, članoma/član, zaveznikoma/zaveznik, zaslonoma/zaslon, zakoncema/zakonec, uniformirancema/uniformiranec, trgovcema/trgovec
Somdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikNcmdaNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=accusative338202 meseca/mesec, tedna/teden, dni/dan, otroka/otrok, odstotka/odstotek, milijona/milijon, dela/del, dneva/dan, umora/umor, starša/starš
Somdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnikNcmdlNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=locative8849 mesecih/mesec, primerih/primer, tednih/teden, dneh/dan, dnevih/dan, delih/del, zvezkih/zvezek, motorjih/motor, koncih/konec, člankih/članek
Somdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnikNcmdiNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=instrumental8775 tednoma/teden, spoloma/spol, partnerjema/partner, tekmecema/tekmec, otrokoma/otrok, modeloma/model, metoma/met, članoma/član, zakoncema/zakonec, zadetkoma/zadetek
Sommisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnikNcmpnNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative86492139 ljudje/človek, otroci/otrok, člani/član, policisti/policist, starši/starš, strokovnjaki/strokovnjak, podatki/podatek, predstavniki/predstavnik, delavci/delavec, moški/=
Sommrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnikNcmpgNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitive126352146 tolarjev/tolar, ljudi/človek, odstotkov/odstotek, milijonov/milijon, dni/dan, podatkov/podatek, dolarjev/dolar, otrok/=, metrov/meter, delavcev/delavec
Sommdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnikNcmpdNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dative1349570 ljudem/človek, otrokom/otrok, uporabnikom/uporabnik, staršem/starš, prijateljem/prijatelj, kupcem/kupec, delavcem/delavec, članom/član, novinarjem/novinar, študentom/študent
Sommtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnikNcmpaNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative64201696 podatke/podatek, otroke/otrok, ljudi/človek, dni/dan, stroške/strošek, rezultate/rezultat, izdelke/izdelek, pogoje/pogoj, odnose/odnos, prostore/prostor
Sommmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnikNcmplNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locative2865843 dneh/dan, mesecih/mesec, podatkih/podatek, prostorih/prostor, primerih/primer, krajih/kraj, časih/čas, ljudeh/človek, tednih/teden, odnosih/odnos
Sommosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnikNcmpiNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumental25451032 ljudmi/človek, dnevi/dan, otroki/otrok, predstavniki/predstavnik, podatki/podatek, pogoji/pogoj, člani/član, izdelki/izdelek, prijatelji/prijatelj, prsti/prst
Sozeisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikNcfsnNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominative187503522 država/=, večina/=, vlada/=, slika/=, skupina/=, družba/=, tv/=, oddaja/=, ženska/=, cena/=
Sozersamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikNcfsgNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitive181933120 države/država, družbe/družba, vlade/vlada, vode/voda, skupine/skupina, občine/občina, šole/šola, strani/stran, stranke/stranka, uprave/uprava
Sozedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikNcfsdNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dative1535736 vladi/vlada, javnosti/javnost, skupini/skupina, družini/družina, državi/država, sreči/sreča, mami/mama, večini/večina, resnici/resnica, občini/občina
Sozetsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikNcfsaNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusative177823171 voljo/volja, pomoč/=, vlogo/vloga, pot/=, soboto/sobota, možnost/=, pravico/pravica, vrsto/vrsta, uporabo/uporaba, glavo/glava
Sozemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnikNcfslNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locative120041948 strani/stran, uri/ura, podlagi/podlaga, zvezi/zveza, obliki/oblika, poti/pot, sliki/slika, primerjavi/primerjava, državi/država, resnici/resnica
Sozeosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnikNcfsiNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumental44191567 pomočjo/pomoč, vojno/vojna, vodo/voda, roko/roka, uporabo/uporaba, glavo/glava, hitrostjo/hitrost, ženo/žena, močjo/moč, opremo/oprema
Sozdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikNcfdnNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=nominative339210 stranki/stranka, ekipi/ekipa, državi/država, začetnici/začetnica, tretjini/tretjina, ribi/riba, strani/stran, skupini/skupina, popevki/popevka, ženski/ženska
Sozdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikNcfdgNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=genitive11475 strani/stran, strank/stranka, bank/banka, žlic/žlica, tožnic/tožnica, polovic/polovica, držav/država, vrst/vrsta, vrečk/vrečka, vlad/vlada
Sozddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikNcfddNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=dative1716 stranema/stran, znamkama/znamka, vejama/veja, univerzama/univerza, strankama/stranka, rokama/roka, postavkama/postavka, ploščicama/ploščica, organizacijama/organizacija, legendama/legenda
Sozdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikNcfdaNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=accusative311182 uri/ura, tretjini/tretjina, strani/stran, žlici/žlica, minuti/minuta, milijardi/milijarda, polovici/polovica, nagradi/nagrada, luknjici/luknjica, vrsti/vrsta
Sozdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikNcfdlNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=locative8345 straneh/stran, urah/ura, državah/država, vlogah/vloga, kategorijah/kategorija, tekmah/tekma, smereh/smer, minutah/minuta, ženskah/ženska, številkah/številka
Sozdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikNcfdiNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=instrumental12792 državama/država, vojnama/vojna, rokama/roka, skupinama/skupina, silama/sila, polovicama/polovica, žličkama/žlička, številkama/številka, zmagama/zmaga, začetnicama/začetnica
Sozmisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikNcfpnNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominative53141422 ženske/ženska, države/država, stvari/stvar, novice/novica, težave/težava, cene/cena, besede/beseda, razmere/razmera, spremembe/sprememba, živali/žival
Sozmrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnikNcfpgNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitive91121700 držav/država, težav/težava, ur/ura, minut/minuta, informacij/informacija, točk/točka, vrst/vrsta, mark/marka, besed/beseda, pravic/pravica
Sozmdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnikNcfpdNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dative635309 zahtevam/zahteva, razmeram/razmera, državam/država, potrebam/potreba, osebam/oseba, ženskam/ženska, spremembam/sprememba, težavam/težava, žrtvam/žrtev, strankam/stranka
Sozmtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnikNcfpaNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusative61061437 težave/težava, roke/roka, oči/=, stvari/stvar, zadeve/zadeva, informacije/informacija, možnosti/možnost, potrebe/potreba, spremembe/sprememba, razmere/razmera
Sozmmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnikNcfplNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locative3287897 besedah/beseda, državah/država, rokah/roka, razmerah/razmera, volitvah/volitev, urah/ura, minutah/minuta, šolah/šola, tekmah/tekma, mislih/misel
Sozmosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnikNcfpiNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumental1913773 besedami/beseda, državami/država, očmi/oči, rokami/roka, točkami/točka, nogami/noga, strankami/stranka, javnostmi/javnost, močmi/moč, težavami/težava
Soseisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikNcnsnNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominative67291346 delo/=, mesto/=, vprašanje/=, podjetje/=, število/=, ime/=, sodišče/=, ministrstvo/=, življenje/=, društvo/=
Sosersamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikNcnsgNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitive97431496 leta/leto, dela/delo, življenja/življenje, podjetja/podjetje, stoletja/stoletje, mesta/mesto, znanja/znanje, društva/društvo, ministrstva/ministrstvo, sodišča/sodišče
Sosedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikNcnsdNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dative759399 sodelovanju/sodelovanje, podjetju/podjetje, delu/delo, okolju/okolje, življenju/življenje, sodišču/sodišče, ministrstvu/ministrstvo, vodstvu/vodstvo, srcu/srce, soncu/sonce
Sosetsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikNcnsaNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusative87971501 leto/=, delo/=, mesto/=, življenje/=, vprašanje/=, ime/=, okolje/=, delovanje/=, število/=, sodelovanje/=
Sosemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnikNcnslNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locative60121034 mestu/mesto, letu/leto, področju/področje, mnenju/mnenje, obdobju/obdobje, življenju/življenje, delu/delo, območju/območje, nasprotju/nasprotje, ministrstvu/ministrstvo
Soseosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnikNcnsiNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumental2204814 letom/leto, imenom/ime, vodstvom/vodstvo, delom/delo, veseljem/veselje, mestom/mesto, vprašanjem/vprašanje, orožjem/orožje, sodiščem/sodišče, delovanjem/delovanje
Sosdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikNcndnNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=nominative7043 sodišči/sodišče, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje, vozili/vozilo, središči/središče, moštvi/moštvo, leti/leto, imeni/ime, dekleti/dekle, mesti/mesto
Sosdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikNcndgNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=genitive2718 let/leto, mest/mesto, vozil/vozilo, moštev/moštvo, življenj/življenje, vprašanj/vprašanje, tekmovanj/tekmovanje, področij/področje, peres/pero, okolij/okolje
Sosddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikNcnddNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=dative22 praviloma/pravilo, podjetjema/podjetje, letoma/leto, desetletjema/desetletje, mestoma/mesto, moštvoma/moštvo, ministrstvoma/ministrstvo, dekletoma/dekle
Sosdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikNcndaNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=accusative12239 leti/leto, vprašanji/vprašanje, priznanji/priznanje, mesti/mesto, desetletji/desetletje, stoletji/stoletje, srečanji/srečanje, podjetji/podjetje, padali/padalo, obdobji/obdobje
Sosdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikNcndlNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=locative5811 letih/leto, stoletjih/stoletje, srečanjih/srečanje, področjih/področje, območjih/območje, kolesih/kolo, desetletjih/desetletje, zapestjih/zapestje, obdobjih/obdobje, mestih/mesto
Sosdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikNcndiNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=instrumental6613 letoma/leto, desetletjema/desetletje, čustvoma/čustvo, vprašanjema/vprašanje, uredništvoma/uredništvo, stopaloma/stopalo, očesoma/oko, mestoma/mesto, leti/leto, imeni/ime
Sosmisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikNcnpnNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominative1509329 poročila/poročilo, podjetja/podjetje, dela/delo, vrata/=, sredstva/sredstvo, obvestila/obvestilo, imena/ime, vprašanja/vprašanje, dekleta/dekle, pravila/pravilo
Sosmrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnikNcnpgNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitive3060410 let/leto, sredstev/sredstvo, podjetij/podjetje, mest/mesto, del/delo, vprašanj/vprašanje, tal/tla, vrat/vrata, vozil/vozilo, dejanj/dejanje
Sosmdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnikNcnpdNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dative13577 podjetjem/podjetje, navodilom/navodilo, dejanjem/dejanje, vratom/vrata, prizadevanjem/prizadevanje, opravilom/opravilo, društvom/društvo, vprašanjem/vprašanje, tlom/tla, pravilom/pravilo
Sosmtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnikNcnpaNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusative1924362 leta/leto, vrata/=, vprašanja/vprašanje, sredstva/sredstvo, tla/=, dela/delo, mesta/mesto, podjetja/podjetje, pravila/pravilo, imena/ime
Sosmmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnikNcnplNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locative1383243 letih/leto, tleh/tla, mestih/mesto, področjih/področje, območjih/območje, podjetjih/podjetje, pogajanjih/pogajanje, vratih/vrata, desetletjih/desetletje, delih/delo
Sosmosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnikNcnpiNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumental776195 leti/leto, sredstvi/sredstvo, vrati/vrata, deli/delo, pravili/pravilo, rameni/rame, mesti/mesto, zdravili/zdravilo, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje
Slmeisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnikNpmsnNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative2380711718 Janez/=, Maribor/=, Jože/=, Andrej/=, Peter/=, Marko/=, Ivan/=, Franc/=, Koper/=, Tomaž/=
Slmersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnikNpmsgNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive36952283 Janeza/Janez, Maribora/Maribor, Petra/Peter, Jožeta/Jože, Andreja/Andrej, Matjaža/Matjaž, KK/=, ZGD/=, Uniona/Union, Toneta/Tone
Slmedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnikNpmsdNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative720588 Janezu/Janez, Menelaju/Menelaj, Milanu/Milan, Borisu/Boris, Miloševiću/Milošević, Drnovšku/Drnovšek, Tomu/Tom, Kučanu/Kučan, Kristusu/Kristus, Jezusu/Jezus
Slmetnsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=neNpmsanNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no732521 Nato/=, Maribor/=, Windows/=, Rim/=, Egipt/=, Dunaj/=, Trst/=, London/=, Kranj/=, Beograd/=
Slmetdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=daNpmsayNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes1246944 Janeza/Janez, Jožeta/Jože, Jezusa/Jezus, Andreja/Andrej, Petra/Peter, Milana/Milan, Marjana/Marjan, Matjaža/Matjaž, Kučana/Kučan, Franca/Franc
Slmemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnikNpmslNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative21301077 Mariboru/Maribor, Londonu/London, Parizu/Pariz, Bruslju/Bruselj, Kranju/Kranj, Beogradu/Beograd, Dunaju/Dunaj, Kopru/Koper, Berlinu/Berlin, Zagrebu/Zagreb
Slmeosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnikNpmsiNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental1067855 Bežigradom/Bežigrad, Izraelom/Izrael, Andrejem/Andrej, Richardom/Richard, Markom/Mark, Kristusom/Kristus, Janšo/Janša, Janezom/Janez, Igorjem/Igor, Boštjanom/Boštjan
Slmdisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikNpmdnNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=nominative2218 Američana/Američan, Slovenca/Slovenec, Francoza/Francoz, Švicarja/Švicar, Šveda/Šved, Škofjeločana/Škofjeločan, Tončkovca/Tončkovec, Slovena/Sloven, Schneiderja/Schneider, Poljaka/Poljak
Slmdrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikNpmdgNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=genitive22 RTG/=, Glinškov/Glinšek, Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Poljakov/Poljak, Ljubljančanov/Ljubljančan, Oskarjev/Oskar, Kanadčanov/Kanadčan, Francozov/Francoz, Viktorjev/Viktor
Slmddsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikNpmddNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=dative32 Hrvatoma/Hrvat, Zevnikoma/Zevnik, Nenadoma/Nenad, Slovencema/Slovenec, Američanoma/Američan, Italijanoma/Italijan, Francozoma/Francoz, Ljubljančanoma/Ljubljančan, Nemcema/Nemec
Slmdtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikNpmdaNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=accusative44 Prometeja/Prometej, Nemca/Nemec, Kranjčana/Kranjčan, Dunaja/Dunaj, Nikoli/Nikola, Luki/Luka, Oskarja/Oskar, Slovenca/Slovenec, Romuna/Romun, Američana/Američan
Slmdmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnikNpmdlNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=locative11 Špancih/Španec, Elijah/Elija, Jonah/Jona, Borih/Bor, Slovencih/Slovenec, Američanih/Američan, Judah/Juda, Slovencih/Slovenc, Ohmih/Ohm, Gorenjcih/Gorenjec
Slmdosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnikNpmdiNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=instrumental22 pilatusema/pilatus, Francozoma/Francoz, Italijanoma/Italijan, Američanoma/Američan, Hrvatoma/Hrvat, Avstrijcema/Avstrijec, Rusoma/Rus, Nemcema/Nemec, Čehoma/Čeh
Slmmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnikNpmpnNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative737301 Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Američani/Američan, Rusi/Rus, Italijani/Italijan, Francozi/Francoz, Hrvati/Hrvat, Angleži/Anglež, Srbi/Srb, Radenci/=
Slmmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnikNpmpgNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive339164 Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Nemcev/Nemec, ZN/=, Hrvatov/Hrvat, Srbov/Srb, Poljakov/Poljak, Indijancev/Indijanec, Francozov/Francoz, Italijanov/Italijan
Slmmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnikNpmpdNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative10958 Slovencem/Slovenec, Nemcem/Nemec, Američanom/Američan, Italijanom/Italijan, Srbom/Srb, Hrvatom/Hrvat, Evropejcem/Evropejec, Turkom/Turek, Rusom/Rus, Romom/Rom
Slmmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnikNpmpaNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative162105 Slovence/Slovenec, Nemce/Nemec, Slovence/Slovenc, Američane/Američan, Hrvate/Hrvat, Albance/Albanec, Ruse/Rus, Kornate/Kornati, Evropejce/Evropejec, Žide/Žid
Slmmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnikNpmplNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative9276 Slovencih/Slovenec, Havajih/Havaji, Gorjancih/Gorjanci, Dolomitih/Dolomiti, Čepincih/Čepinci, Radencih/Radenci, Ižakovcih/Ižakovci, Ivancih/Ivanci, Francozih/Francoz, Adlešičih/Adlešiči
Slmmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnikNpmpiNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental11768 Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Italijani/Italijan, Palestinci/Palestinec, Srbi/Srb, Kitajci/Kitajec, Gorjanci/=, Francozi/Francoz, Turki/Turek, Rimljani/Rimljan
Slzeisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikNpfsnNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominative71473096 Ljubljana/=, Slovenija/=, Marija/=, Gorica/=, Olimpija/=, Krka/=, Hrvaška/=, Barbara/=, Italija/=, Nemčija/=
Slzersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikNpfsgNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=genitive29961003 Slovenije/Slovenija, RS/=, EU/=, Evrope/Evropa, Ljubljane/Ljubljana, Jugoslavije/Jugoslavija, Italije/Italija, Hrvaške/Hrvaška, BiH/=, Amerike/Amerika
Slzedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikNpfsdNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=dative344243 Sloveniji/Slovenija, Italiji/Italija, Evropi/Evropa, Olimpiji/Olimpija, Nemčiji/Nemčija, Ljubljani/Ljubljana, ZRJ/=, Poljski/Poljska, Mariji/Marija, Hrvaški/Hrvaška
Slzetsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikNpfsaNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=accusative1095525 Slovenijo/Slovenija, Ljubljano/Ljubljana, EU/=, Evropo/Evropa, Italijo/Italija, Avstrijo/Avstrija, Nemčijo/Nemčija, Ameriko/Amerika, Hrvaško/Hrvaška, Jugoslavijo/Jugoslavija
Slzemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnikNpfslNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=locative2405616 Sloveniji/Slovenija, Ljubljani/Ljubljana, Evropi/Evropa, Italiji/Italija, Nemčiji/Nemčija, Franciji/Francija, Avstriji/Avstrija, Ameriki/Amerika, EU/=, Afriki/Afrika
Slzeosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnikNpfsiNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=instrumental551360 Slovenijo/Slovenija, Hrvaško/Hrvaška, Avstrijo/Avstrija, Rusijo/Rusija, Jugoslavijo/Jugoslavija, Češko/Češka, Ljubljano/Ljubljana, Italijo/Italija, Srbijo/Srbija, Olimpijo/Olimpija
Slzdisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikNpfdnNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=nominativeameriki/Amerika, Ani/Ana, Dani/Dana, Slovenki/Slovenka, Justi/Justa, Mariji/Marija, Erni/Erna, Emi/Ema, Živi/Živa, Mojci/Mojca
Slzdrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikNpfdgNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=genitive11 Korej/Koreja, El/Ela, Amerik/Amerika, Ev/Eva, Američank/Američanka, Marjan/Marjana, Andrej/Andrea, Peter/Petra, Slovenk/Slovenka, Bojan/Bojana
Slzddsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikNpfddNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=dativeteama/Tea, Rusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Slovenkama/Slovenka, Nemkama/Nemka, Elama/Ela, Mariama/Maria, Špankama/Španka, Čehinjama/Čehinja, Italijankama/Italijanka
Slzdtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikNpfdaNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=accusative11 Američanki/Američanka, Lani/Lana, Ameriki/Amerika, Zlati/Zlata, Karli/Karla, Radi/Rada, Jani/Jana, Toni/Tona, Sandi/Sanda, Dani/Dana
Slzdmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikNpfdlNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=locative11 Amerikah/Amerika, Sarah/Sara, Mariah/Maria, Deborah/Debora, Norah/Nora, Leah/Lea, Karolinah/Karolina, Atenah/Atena, Idah/Ida
Slzdosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikNpfdiNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalrusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Nemkama/Nemka, Avstrijkama/Avstrijka, Francozinjama/Francozinja, Slovenkama/Slovenka, Špankama/Španka, Čehinjama/Čehinja, Ukrajinkama/Ukrajinka, Madžarkama/Madžarka
Slzmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikNpfpnNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=nominative454165 ZDA/=, Jesenice/=, Brežice/=, Domžale/=, Trbovlje/=, Nazarje/=, Toplice/=, Medvode/=, Cerklje/=, Zreče/=
Slzmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnikNpfpgNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=genitive16779 ZDA/=, Alp/Alpe, Jesenic/Jesenice, Brežic/Brežice, Toplic/Toplice, Slovenk/Slovenka, Trbovelj/Trbovlje, Medvod/Medvode, Aten/Atene, Strug/Struge
Slzmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnikNpfpdNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=dative1310 ZDA/=, Novomeščankam/Novomeščanka, Brežicam/Brežice, Trebnjem/Trebnje, Tratam/Trate, Tebam/Tebe, Osojam/Osoje, Jesenicam/Jesenice, Edam/Eda, Blejkam/Blejka
Slzmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnikNpfpaNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=accusative4928 ZDA/=, Toplice/=, Benetke/=, Jesenice/=, Atene/=, Štajerke/Štajerka, tattew/=, Srebrniče/=, Prevalje/=, Nizozemke/Nizozemka
Slzmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnikNpfplNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=locative25098 ZDA/=, Atenah/Atene, Domžalah/Domžale, Brežicah/Brežice, Jesenicah/Jesenice, Benetkah/Benetke, Alpah/Alpe, Laščah/Lašče, Golteh/Golte, Firencah/Firence
Slzmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnikNpfpiNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=instrumental3319 ZDA/=, Jesenicami/Jesenice, Slovenkami/Slovenka, Mariborčankami/Mariborčanka, Benetkami/Benetke, Alpami/Alpe, Škofijami/Škofije, Zda/ZDA, Goricami/Gorice, Unique/=
Slseisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikNpnsnNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=nominative512120 Celje/=, Krško/=, Laško/=, Velenje/=, Kočevje/=, Mozirje/=, Trebnje/=, Zagorje/=, Šmartno/=, Grosuplje/=
Slsersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikNpnsgNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=genitive219103 Celja/Celje, Kosova/Kosovo, Krškega/Krško, Sonca/Sonce, Velenja/Velenje, Sredozemlja/Sredozemlje, Kočevja/Kočevje, Gorenja/Gorenje, Trebnjega/Trebnje, RASLO/=
Slsedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikNpnsdNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=dative99 Soncu/Sonce, Sarajevu/Sarajevo, Posočju/Posočje, MZP/=, Krškemu/Krško, Kočevju/Kočevje, Cetinju/Cetinje, Celju/Celje, Bizeljskemu/Bizeljsko
Slsetsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikNpnsaNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=accusative6742 Celje/=, Sarajevo/=, Prekmurje/=, Laško/=, Pohorje/=, Kosovo/=, Goriško/=, Velenje/=, Sonce/=, Primorje/=
Slsemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnikNpnslNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=locative616121 Celju/Celje, Slovenskem/Slovensko, Hrvaškem/Hrvaško, Primorskem/Primorsko, Krškem/Krško, Kosovu/Kosovo, Koroškem/Koroško, Gorenjskem/Gorenjsko, Japonskem/Japonsko, Pohorju/Pohorje
Slseosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnikNpnsiNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=instrumental2618 Sredozemljem/Sredozemlje, Soncem/Sonce, Razkrižjem/Razkrižje, Pohorjem/Pohorje, Laškim/Laško, Kosovom/Kosovo, Vranskim/Vransko, Velenjem/Velenje, Tinjem/Tinje, SGP/=
Slsmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikNpnpnNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=nominative85 Brda/Brdo, Sela/=, Vrata/=, Selca/=, Brda/=, Živila/=
Slsmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnikNpnpgNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=genitive11 Sel/Sela, Živil/Živila, Brd/Brda, Vrat/Vrata, Selc/Selca, Rov/Rova, Jezerc/Jezerca, Korit/Korita, Gradišč/Gradišča
Slsmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnikNpnpdNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=dativeživilom/Živila, Brdom/Brda, Selom/Sela, Vratom/Vrata, Jezercem/Jezerca, Rovam/Rova, Koritom/Korita, Brdem/Brda, Studencom/Studenca, Selcom/Selca
Slsmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnikNpnpaNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=accusative33 vrata/=, Okna/Okno, Močila/Močilo, Vrata/=, Brda/=, Živila/=, Sela/=, Selca/=, Jezerca/=, Korita/=
Slsmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnikNpnplNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=locative11 Brdih/Brda, Vratih/Vrata, Selih/Sela, Studencih/Studenca, Selcih/Selca, Živilih/Živila, Koritih/Korita, Rovah/Rova, Jezercih/Jezerca
Slsmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnikNpnpiNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalživili/Živila, Seli/Sela, Studenci/Studenca, Vrati/Vrata, Brdi/Brda, Selci/Selca, Jezerci/Jezerca, Koriti/Korita, Vratí/Vrata, Séli/Sela

Up: 2. Definitions of Morphosyntactic Categories Next: 2.2. VerbTomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Date: 2010-03-07
This work is licenced under the Creative Commons Attribution 3.0 Slovenia.