JOS morphosyntactic specifications for Slovene

2.3. Adjective

Up: 2. Definitions of Morphosyntactic Categories Previous: 2.2. Verb Next: 2.4. Adverb

Table of contents

Table 5. Attribute-Value Table for Adjective
PAttributeValueCodeAttributeValueCode
0besedna_vrstapridevnikPCATEGORYAdjectiveA
1vrstasplošnipTypegeneralg
svojilnispossessives
deležniškidparticiplep
2stopnjanedoločenonDegreepositivep
primernikpcomparativec
presežnikssuperlatives
3spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
4številoedninaeNumbersingulars
dvojinadduald
množinampluralp
5sklonimenovalnikiCasenominativen
rodilnikrgenitiveg
dajalnikddatived
tožilniktaccusativea
mestnikmlocativel
orodnikoinstrumentali
6določnostnenDefinitenessnon
dadyesy

2.3.1. Lexicon

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth and sixth columns give the number of word tokens and word types tagged with this MSD in the paritally hand validated 1 million word jos1M corpus. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the jos1M corpus, (2) the lexicon of closed class words and (3) the lexicon derived from the FidaPLUS corpus. The examples are ordered by the number of occurences in (1), followed by examples from (2) and (3). Examples from (2) and (3) have not been attested in the base corpus, and are therefore crossed out. It should be noted that both (1) and (3) contain some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

Table 6. MSDs (279)
MSD (sl)Features (sl)MSD (en)Features (en)TokensTypesExamples of usage
Ppnmeinpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=neAgpmsnnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no38361080 sam/=, dober/=, velik/=, pomemben/=, nov/=, znan/=, star/=, zadovoljen/=, zanimiv/=, lep/=
Ppnmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daAgpmsnyAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes58621828 slovenski/=, državni/državen, novi/nov, letni/leten, pravi/=, ameriški/=, glavni/glaven, zadnji/=, nekdanji/=, stari/star
Ppnmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAgpmsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive49041683 novega/nov, slovenskega/slovenski, državnega/državen, velikega/velik, svetovnega/svetoven, samega/sam, občinskega/občinski, javnega/javen, prejšnjega/prejšnji, nadzornega/nadzoren
Ppnmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAgpmsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative458327 državnemu/državen, samemu/sam, novemu/nov, nekdanjemu/nekdanji, velikemu/velik, slovenskemu/slovenski, generalnemu/generalen, svetovnemu/svetoven, preiskovalnemu/preiskovalen, mestnemu/mesten
Ppnmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAgpmsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative658374 novega/nov, letnega/leten, samega/sam, starega/star, velikega/velik, mladega/mlad, glavnega/glaven, zadnjega/zadnji, nekdanjega/nekdanji, krivega/kriv
Ppnmetnpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=neAgpmsanAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no1374483 nov/=, velik/=, dober/=, poseben/=, podoben/=, sam/=, drugačen/=, cel/=, visok/=, pomemben/=
Ppnmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daAgpmsayAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes30441298 naslednji/=, zadnji/=, slovenski/=, prejšnji/=, pravi/=, novi/nov, javni/javen, današnji/=, svetovni/svetoven, državni/državen
Ppnmempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnikAgpmslAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative29351157 zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, novem/nov, kratkem/kratek, državnem/državen, samem/sam, velikem/velik, domačem/domač, skupnem/skupen, ljubljanskem/ljubljanski
Ppnmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnikAgpmsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental1452790 kratkim/kratek, novim/nov, velikim/velik, posebnim/poseben, dobrim/dober, samim/sam, slovenskim/slovenski, zunanjim/zunanji, visokim/visok, delovnim/deloven
Ppnmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAgpmdnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative296207 sama/sam, mlada/mlad, srečna/srečen, potrebna/potreben, edina/edin, zadnja/zadnji, uspešna/uspešen, slovenska/slovenski, pomembna/pomemben, močna/močen
Ppnmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAgpmdgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive2423 slovenskih/slovenski, ustavnih/ustaven, toplih/topel, radioizotopskih/radioizotopski, prejšnjih/prejšnji, poznavalskih/poznavalski, plitvih/plitev, odpadnih/odpaden, obveznih/obvezen, novih/nov
Ppnmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAgpmddAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative1110 zadnjima/zadnji, zahodnima/zahoden, vodilnima/vodilen, vajenima/vajen, polnima/poln, podjetnima/podjeten, možnima/možen, federalističnima/federalističen, bosanskima/bosanski, albanskima/albanski
Ppnmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAgpmdaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative6254 zadnja/zadnji, prosta/prost, dobra/dober, široka/širok, znanstvena/znanstven, znana/znan, zgodovinska/zgodovinski, zdrava/zdrav, zaljubljena/zaljubljen, zakonita/zakonit
Ppnmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAgpmdlAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative2319 zadnjih/zadnji, dobrih/dober, šolskih/šolski, časovnih/časoven, zelenih/zelen, ustavnih/ustaven, uspešnih/uspešen, turističnih/turističen, spodletelih/spodletel, pravih/pravi
Ppnmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAgpmdiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental2827 prostima/prost, zgornjima/zgornji, zaporednima/zaporeden, votivnima/votiven, velikima/velik, uspešnima/uspešen, servisnima/servisen, različnima/različen, predsedniškima/predsedniški, poševnima/poševen
Ppnmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAgpmpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative44171570 sami/sam, mladi/mlad, slovenski/=, številni/številen, zadovoljni/zadovoljen, različni/različen, novi/nov, stari/star, znani/znan, domači/domač
Ppnmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnikAgpmpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive40191496 slovenskih/slovenski, mladih/mlad, novih/nov, različnih/različen, dobrih/dober, ameriških/ameriški, posameznih/posamezen, tujih/tuj, znanih/znan, starih/star
Ppnmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnikAgpmpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative413269 mladim/mlad, slovenskim/slovenski, ostalim/ostal, novim/nov, številnim/številen, domačim/domač, odraslim/odrasel, tujim/tuj, različnim/različen, velikim/velik
Ppnmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnikAgpmpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative25181154 nove/nov, različne/različen, številne/številen, mlade/mlad, zadnje/zadnji, posamezne/posamezen, poslovne/posloven, dobre/dober, slovenske/slovenski, domače/domač
Ppnmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnikAgpmplAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative1236645 zadnjih/zadnji, različnih/različen, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, posameznih/posamezen, številnih/številen, slovenskih/slovenski, velikih/velik, evropskih/evropski, starih/star
Ppnmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnikAgpmpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental986605 novimi/nov, mladimi/mlad, različnimi/različen, velikimi/velik, slovenskimi/slovenski, dolgimi/dolg, znanimi/znan, poslovnimi/posloven, številnimi/številen, visokimi/visok
Ppnzeipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAgpfsnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative90922569 sama/sam, nova/nov, velika/velik, slovenska/slovenski, stara/star, pomembna/pomemben, dobra/dober, prava/pravi, lepa/lep, državna/državen
Ppnzerpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAgpfsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive68762053 slovenske/slovenski, nove/nov, evropske/evropski, svetovne/svetoven, velike/velik, osnovne/osnoven, nekdanje/nekdanji, ameriške/ameriški, stare/star, politične/političen
Ppnzedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAgpfsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative601414 novi/nov, desni/=, evropski/=, slovenski/=, sami/sam, veliki/velik, črni/črn, državni/državen, stari/star, posebni/poseben
Ppnzetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAgpfsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative58412032 novo/nov, veliko/velik, posebno/poseben, dobro/dober, slovensko/slovenski, pravo/pravi, pomembno/pomemben, lastno/lasten, zadnjo/zadnji, staro/star
Ppnzempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAgpfslAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative40131428 novi/nov, slovenski/=, veliki/velik, zadnji/=, svetovni/svetoven, evropski/=, desni/=, beli/bel, ljubljanski/=, levi/=
Ppnzeopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAgpfsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental1639901 novo/nov, veliko/velik, svetovno/svetoven, belo/bel, lastno/lasten, visoko/visok, samo/sam, dobro/dober, posebno/poseben, polno/poln
Ppnzdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAgpfdnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative160126 posamični/posamičen, sami/sam, pomembni/pomemben, vzmetni/vzmeten, veliki/velik, varnostni/varnosten, podobni/podoben, novi/nov, črni/črn, zračni/zračen
Ppnzdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAgpfdgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive3332 obveščevalnih/obveščevalen, zadnjih/zadnji, vojaških/vojaški, vladnih/vladen, visoških/visoški, temeljnih/temeljen, tedanjih/tedanji, svetih/svet, stripovskih/stripovski, stranskih/stranski
Ppnzddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAgpfddAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative88 športnima/športen, stoječima/stoječ, slovenskima/slovenski, preostalima/preostal, osrednjima/osrednji, gospodarskima/gospodarski, dosedanjima/dosedanji, bodočima/bodoč, drugačnima/drugačen, ostalima/ostal
Ppnzdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAgpfdaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative9477 novi/nov, dobri/dober, pomembni/pomemben, osnovni/osnoven, čvrsti/čvrst, zadnji/=, posebni/poseben, ženitveni/ženitven, znameniti/znamenit, zlati/zlat
Ppnzdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAgpfdlAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative1916 mladinskih/mladinski, glavnih/glaven, študijskih/študijski, zaporednih/zaporeden, zadnjih/zadnji, vzporednih/vzporeden, velikih/velik, tehničnih/tehničen, sosednjih/sosednji, slabih/slab
Ppnzdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAgpfdiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental3531 desnima/desni, velikima/velik, svetovnima/svetoven, zaposlenima/zaposlen, zaporednima/zaporeden, verskima/verski, uspešnima/uspešen, tristoletnima/tristoleten, tankima/tanek, starima/star
Ppnzmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAgpfpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative29101319 nove/nov, velike/velik, številne/številen, različne/različen, slovenske/slovenski, pomembne/pomemben, podobne/podoben, dobre/dober, same/sam, majhne/majhen
Ppnzmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAgpfpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive36991426 novih/nov, različnih/različen, velikih/velik, posameznih/posamezen, slovenskih/slovenski, političnih/političen, evropskih/evropski, človekovih/človekov, posebnih/poseben, osnovnih/osnoven
Ppnzmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAgpfpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative255195 različnim/različen, novim/nov, številnim/številen, nacionalnim/nacionalen, evropskim/evropski, dobrim/dober, pristojnim/pristojen, naravnim/naraven, krajevnim/krajeven, drugačnim/drugačen
Ppnzmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAgpfpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative25631106 nove/nov, velike/velik, različne/različen, številne/številen, notranje/notranji, dobre/dober, podobne/podoben, posebne/poseben, stare/star, drugačne/drugačen
Ppnzmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnikAgpfplAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative1367694 različnih/različen, slovenskih/slovenski, zadnjih/zadnji, velikih/velik, posameznih/posamezen, novih/nov, številnih/številen, olimpijskih/olimpijski, naslednjih/naslednji, domačih/domač
Ppnzmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnikAgpfpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental852542 novimi/nov, velikimi/velik, različnimi/različen, posebnimi/poseben, številnimi/številen, skupnimi/skupen, majhnimi/majhen, podobnimi/podoben, slovenskimi/slovenski, posameznimi/posamezen
Ppnseipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAgpnsnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative45211465 novo/nov, pomembno/pomemben, mogoče/mogoč, dobro/dober, jasno/jasen, podobno/podoben, potrebno/potreben, odvisno/odvisen, zanimivo/zanimiv, slovensko/slovenski
Ppnserpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAgpnsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive28181156 novega/nov, slovenskega/slovenski, dobrega/dober, posebnega/poseben, podobnega/podoben, javnega/javen, ustavnega/ustaven, hudega/hud, letošnjega/letošnji, državnega/državen
Ppnsedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAgpnsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative207174 brezmadežnemu/brezmadežen, novemu/nov, ustavnemu/ustaven, pravemu/pravi, kislemu/kisel, dobremu/dober, vročemu/vroč, vrhovnemu/vrhoven, upravnemu/upraven, turističnemu/turističen
Ppnsetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAgpnsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative27201093 prihodnje/prihodnji, novo/nov, dobro/dober, naslednje/naslednji, veliko/velik, socialno/socialen, delovno/deloven, zdravstveno/zdravstven, slovensko/slovenski, uspešno/uspešen
Ppnsempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAgpnslAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative1763749 novem/nov, glavnem/glaven, zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, letošnjem/letošnji, lanskem/lanski, državnem/državen, delovnem/deloven, svetovnem/svetoven, velikem/velik
Ppnseopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAgpnsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental609411 novim/nov, kratkim/kratek, velikim/velik, dobrim/dober, nedavnim/nedaven, skupnim/skupen, hitrim/hiter, notranjim/notranji, belim/bel, slovenskim/slovenski
Ppnsdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAgpndnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative1817 glavni/glaven, terenski/=, tajni/tajen, raziskovalni/raziskovalen, pomembni/pomemben, plavajoči/plavajoč, pikantni/pikanten, neuničljivi/neuničljiv, motorni/motoren, ključni/ključen
Ppnsdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAgpndgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive76 zadnjih/zadnji, srednjih/srednji, sferičnih/sferičen, sadnih/saden, repnih/repen, konkretnih/konkreten, drugačnih/drugačen, ostalih/ostal, ostalih/ostali, kaznivih/kazniv
Ppnsddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAgpnddAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativedrugačnima/drugačen, ostalima/ostal, ostalima/ostali, zadnjima/zadnji, velikima/velik, zunanjima/zunanji, slovenskima/slovenski, različnima/različen, prednjima/prednji, zlatima/zlat
Ppnsdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAgpndaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative2720 dobri/dober, zadnji/=, prihodnji/=, študijski/=, zunanji/=, tradicionalni/tradicionalen, srebrni/srebrn, sodobni/sodoben, slovenski/=, rezervni/rezerven
Ppnsdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAgpndlAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locative197 zadnjih/zadnji, prihodnjih/prihodnji, minulih/minuli, uvodnih/uvoden, preteklih/pretekel, nadaljnjih/nadaljnji, geografskih/geografski, drugačnih/drugačen, ostalih/ostal, ostalih/ostali
Ppnsdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAgpndiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumental66 živima/živ, vzvišenima/vzvišen, plemenitima/plemenit, nenavadnimi/nenavaden, ključnima/ključen, dobrima/dober, drugačnima/drugačen, ostalima/ostal, ostalima/ostali, različnima/različen
Ppnsmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAgpnpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative758491 nova/nov, številna/številen, slovenska/slovenski, potrebna/potreben, velika/velik, različna/različen, sama/sam, pravna/praven, pomembna/pomemben, znana/znan
Ppnsmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAgpnpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive1088586 novih/nov, zadnjih/zadnji, delovnih/deloven, kaznivih/kazniv, različnih/različen, slovenskih/slovenski, kmetijskih/kmetijski, javnih/javen, velikih/velik, srednjih/srednji
Ppnsmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAgpnpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative5147 številnim/številen, posameznim/posamezen, živim/živ, zemljepisnim/zemljepisen, zaslonskim/zaslonski, vrednim/vreden, večpredstavnim/večpredstaven, večernim/večeren, verskim/verski, velikim/velik
Ppnsmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAgpnpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative798464 nova/nov, dolga/dolg, zadnja/zadnji, velika/velik, delovna/deloven, številna/številen, javna/javen, različna/različen, potrebna/potreben, tuja/tuj
Ppnsmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnikAgpnplAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative606293 zadnjih/zadnji, javnih/javen, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, posameznih/posamezen, preteklih/pretekel, velikih/velik, različnih/različen, slovenskih/slovenski, delovnih/deloven
Ppnsmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnikAgpnpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental234197 velikimi/velik, različnimi/različen, finančnimi/finančen, novimi/nov, javnimi/javen, dobrimi/dober, delovnimi/deloven, številnimi/številen, vhodnimi/vhoden, sorodnimi/soroden
Pppmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daAgcmsnyAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes40986 večji/velik, manjši/majhen, boljši/dober, višji/visok, starejši/star, nižji/nizek, mlajši/mlad, močnejši/močen, daljši/dolg, hitrejši/hiter
Pppmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAgcmsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=genitive7122 večjega/velik, višjega/visok, širšega/širok, starejšega/star, boljšega/dober, novejšega/nov, kasnejšega/kasen, daljšega/dolg, slabšega/slab, mlajšega/mlad
Pppmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAgcmsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=dative2013 širšemu/širok, večjemu/velik, starejšemu/star, boljšemu/dober, višjemu/visok, težjemu/težek, tehtnejšemu/tehten, poznejšemu/pozen, nežnejšemu/nežen, močnejšemu/močen
Pppmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAgcmsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative158 starejšega/star, mlajšega/mlad, boljšega/dober, poznejšega/pozen, zmogljivejšega/zmogljiv, višjega/visok, večjega/velik, manjšega/majhen
Pppmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daAgcmsayAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes16338 večji/velik, boljši/dober, manjši/majhen, daljši/dolg, lažji/lahek, krajši/kratek, višji/visok, lepši/lep, slabši/slab, hitrejši/hiter
Pppmempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=mestnikAgcmslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=locative6525 večjem/velik, širšem/širok, višjem/visok, manjšem/majhen, daljšem/dolg, slabšem/slab, krajšem/kratek, močnejšem/močen, cenejšem/poceni, zmogljivejšem/zmogljiv
Pppmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=orodnikAgcmsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=instrumental3920 večjim/velik, manjšim/majhen, višjim/visok, močnejšim/močen, šibkejšim/šibek, nižjim/nizek, lažjim/lahek, krajšim/kratek, boljšim/dober, širšim/širok
Pppmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAgcmdnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=nominative1310 večja/velik, manjša/majhen, višja/visok, starejša/star, slabša/slab, poznejša/pozen, konkretnejša/konkreten, hitrejša/hiter, daljša/dolg, boljša/dober
Pppmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAgcmdgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=genitive22 večjih/velik, manjših/majhen, starejših/star, mlajših/mlad, krajših/kratek, sprejemljivejših/sprejemljiv, močnejših/močen, boljših/dober
Pppmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAgcmddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=dativemlajšima/mlad, starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, močnejšima/močen, slabšima/slab, kasnejšima/kasen, pomembnejšima/pomemben, boljšima/dober, višjima/visok
Pppmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAgcmdaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=accusative22 slabša/slab, krajša/kratek, večja/velik, manjša/majhen, mlajša/mlad, starejša/star, daljša/dolg, višja/visok, boljša/dober
Pppmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAgcmdlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=locative11 nižjih/nizek, večjih/velik, manjših/majhen, daljših/dolg, krajših/kratek, starejših/star, pomembnejših/pomemben, slabših/slab, močnejših/močen, mlajših/mlad
Pppmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAgcmdiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalmlajšima/mlad, starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, močnejšima/močen, kasnejšima/kasen, daljšima/dolg, boljšima/dober, slabšima/slab, krajšima/kratek
Pppmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAgcmpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=nominative22872 starejši/star, večji/velik, mlajši/mlad, manjši/majhen, boljši/dober, višji/visok, cenejši/poceni, slabši/slab, močnejši/močen, daljši/dolg
Pppmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=rodilnikAgcmpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=genitive13743 večjih/velik, starejših/star, manjših/majhen, mlajših/mlad, boljših/dober, zahtevnejših/zahteven, višjih/visok, nižjih/nizek, lažjih/lahek, težjih/težek
Pppmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=dajalnikAgcmpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=dative3110 starejšim/star, mlajšim/mlad, manjšim/majhen, večjim/velik, šibkejšim/šibek, zahtevnejšim/zahteven, številnejšim/številen, močnejšim/močen, daljšim/dolg, boljšim/dober
Pppmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=tožilnikAgcmpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=accusative13541 večje/velik, starejše/star, manjše/majhen, boljše/dober, mlajše/mlad, višje/visok, nižje/nizek, močnejše/močen, lažje/lahek, učinkovitejše/učinkovit
Pppmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=mestnikAgcmplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=locative5022 višjih/visok, večjih/velik, mlajših/mlad, starejših/star, manjših/majhen, zahtevnejših/zahteven, težjih/težek, boljših/dober, toplejših/topel, svetlejših/svetel
Pppmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=orodnikAgcmpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=instrumental2415 večjimi/velik, krajšimi/kratek, mlajšimi/mlad, nižjimi/nizek, številčnejšimi/številčen, tršimi/trd, starejšimi/star, sodobnejšimi/sodoben, slabšimi/slab, poznejšimi/pozen
Pppzeipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAgcfsnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=nominative36084 večja/velik, višja/visok, manjša/majhen, nižja/nizek, boljša/dober, pomembnejša/pomemben, starejša/star, mlajša/mlad, slabša/slab, težja/težek
Pppzerpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAgcfsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=genitive12045 večje/velik, boljše/dober, širše/širok, višje/visok, manjše/majhen, lažje/lahek, starejše/star, močnejše/močen, novejše/nov, nižje/nizek
Pppzedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAgcfsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=dative2812 večji/velik, širši/širok, boljši/dober, višji/visok, vidnejši/viden, težji/težek, starejši/star, sodobnejši/sodoben, skromnejši/skromen, premožnejši/premožen
Pppzetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAgcfsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=accusative21947 večjo/velik, manjšo/majhen, boljšo/dober, višjo/visok, širšo/širok, nižjo/nizek, lažjo/lahek, hitrejšo/hiter, daljšo/dolg, lepšo/lep
Pppzempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAgcfslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=locative9028 večji/velik, višji/visok, nižji/nizek, manjši/majhen, daljši/dolg, močnejši/močen, širši/širok, krajši/kratek, boljši/dober, šibkejši/šibek
Pppzeopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAgcfsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=instrumental5920 večjo/velik, višjo/visok, manjšo/majhen, nižjo/nizek, boljšo/dober, starejšo/star, debelejšo/debel, cenejšo/poceni, slabšo/slab, krajšo/kratek
Pppzdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAgcfdnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=nominative11 širši/širok, večji/velik, manjši/majhen, starejši/star, boljši/dober, daljši/dolg, višji/visok, mlajši/mlad, nižji/nizek
Pppzdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAgcfdgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=genitivemanjših/majhen, večjih/velik, starejših/star, daljših/dolg, krajših/kratek, višjih/visok, težjih/težek, novejših/nov, hujših/hud, pomembnejših/pomemben
Pppzddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAgcfddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=dativestarejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, mlajšima/mlad, boljšima/dober, močnejšima/močen, krajšima/kratek, višjima/visok, pomembnejšima/pomemben, slabšima/slab
Pppzdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAgcfdaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=accusative11 krajši/kratek, večji/velik, manjši/majhen, širši/širok, višji/visok, starejši/star, nižji/nizek, mlajši/mlad, boljši/dober
Pppzdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAgcfdlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=locativemanjših/majhen, večjih/velik, slabših/slab, starejših/star, krajših/kratek, višjih/visok, daljših/dolg, mlajših/mlad, zahtevnejših/zahteven, resnejših/resen
Pppzdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAgcfdiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=instrumental11 debelejšima/debel, manjšima/majhen, večjima/velik, starejšima/star, mlajšima/mlad, lažjima/lahek, daljšima/dolg, boljšima/dober, krajšima/kratek
Pppzmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAgcfpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=nominative14051 manjše/majhen, večje/velik, višje/visok, nižje/nizek, boljše/dober, ugodnejše/ugoden, novejše/nov, močnejše/močen, krajše/kratek, hujše/hud
Pppzmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAgcfpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=genitive11638 večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, starejših/star, mlajših/mlad, boljših/dober, novejših/nov, nižjih/nizek, zanimivejših/zanimiv, zahtevnejših/zahteven
Pppzmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAgcfpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=dative1111 številnejšim/številen, višjim/visok, večjim/velik, težjim/težek, starejšim/star, slabšim/slab, resnejšim/resen, nižjim/nizek, hladnejšim/hladen, hitrejšim/hiter
Pppzmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAgcfpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=accusative10243 večje/velik, boljše/dober, višje/visok, manjše/majhen, starejše/star, mlajše/mlad, novejše/nov, krajše/kratek, hujše/hud, daljše/dolg
Pppzmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=mestnikAgcfplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=locative5222 večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, slabših/slab, pomembnejših/pomemben, močnejših/močen, lažjih/lahek, daljših/dolg, zgodnejših/zgoden, temnejših/temen
Pppzmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=orodnikAgcfpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=instrumental2313 večjimi/velik, manjšimi/majhen, nižjimi/nizek, višjimi/visok, svetlejšimi/svetel, slabšimi/slab, pomembnejšimi/pomemben, podrobnejšimi/podroben, nenavadnejšimi/nenavaden, mirnejšimi/miren
Pppseipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAgcnsnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=nominative15656 večje/velik, manjše/majhen, višje/visok, lažje/lahek, boljše/dober, težje/težek, pomembnejše/pomemben, počasnejše/počasen, hitrejše/hiter, daljše/dolg
Pppserpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAgcnsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=genitive5926 večjega/velik, boljšega/dober, hujšega/hud, manjšega/majhen, širšega/širok, višjega/visok, resnejšega/resen, čvrstejšega/čvrst, toplejšega/topel, starejšega/star
Pppsedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAgcnsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=dative117 večjemu/velik, hitrejšemu/hiter, boljšemu/dober, uspešnejšemu/uspešen, pogostejšemu/pogost, manjšemu/majhen, lepšemu/lep
Pppsetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAgcnsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=accusative11339 večje/velik, boljše/dober, manjše/majhen, daljše/dolg, širše/širok, lažje/lahek, hitrejše/hiter, višje/visok, učinkovitejše/učinkovit, slabše/slab
Pppsempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAgcnslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=locative4316 večjem/velik, daljšem/dolg, boljšem/dober, širšem/širok, manjšem/majhen, kasnejšem/kasen, višjem/visok, uspešnejšem/uspešen, pozornejšem/pozoren, ožjem/ozek
Pppseopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAgcnsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=instrumental98 večjim/velik, šibkejšim/šibek, višjim/visok, nižjim/nizek, močnejšim/močen, manjšim/majhen, intenzivnejšim/intenziven, hujšim/hud
Pppsdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAgcndnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=nominative11 nižji/nizek, boljši/dober, večji/velik, manjši/majhen, uspešnejši/uspešen, starejši/star, močnejši/močen, mlajši/mlad, učinkovitejši/učinkovit, cenejši/poceni
Pppsdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAgcndgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=genitivevečjih/velik, manjših/majhen, starejših/star, nižjih/nizek, močnejših/močen, višjih/visok, temnejših/temen, slabših/slab, predrznejših/predrzen, pomembnejših/pomemben
Pppsddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAgcnddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=dativemanjšima/majhen, večjima/velik, slabšima/slab, starejšima/star, širšima/širok, zgodnejšima/zgoden, važnejšima/važen, razvitejšima/razvit, ožjima/ozek, nižjima/nizek
Pppsdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAgcndaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=accusativeboljši/dober, lepši/lep, manjši/majhen, večji/velik, starejši/star, svetlejši/svetel, daljši/dolg, nižji/nizek, močnejši/močen, širši/širok
Pppsdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAgcndlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=locativevečjih/velik, manjših/majhen, širših/širok, zahtevnejših/zahteven, pomembnejših/pomemben, ožjih/ozek, odmevnejših/odmeven, novejših/nov, močnejših/močen, krajših/kratek
Pppsdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAgcndiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalmanjšima/majhen, zgodnejšima/zgoden, večjima/velik, pomembnejšima/pomemben, nižjima/nizek, položnejšima/položen, ožjima/ozek, gostejšima/gost, daljšima/dolg, živahnejšima/živahen
Pppsmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAgcnpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=nominative3917 večja/velik, manjša/majhen, cenejša/poceni, slabša/slab, zanimivejša/zanimiv, višja/visok, težja/težek, svetlejša/svetel, primernejša/primeren, pomembnejša/pomemben
Pppsmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAgcnpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=genitive158 večjih/velik, manjših/majhen, pomembnejših/pomemben, višjih/visok, ugodnejših/ugoden, težjih/težek, poznejših/pozen, pogostejših/pogost
Pppsmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAgcnpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=dative21 manjšim/majhen, večjim/velik, višjim/visok, težjim/težek, daljšim/dolg, boljšim/dober, zahtevnejšim/zahteven, mlajšim/mlad, starejšim/star
Pppsmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAgcnpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=accusative2214 večja/velik, manjša/majhen, daljša/dolg, zahtevnejša/zahteven, varnejša/varen, težja/težek, splošnejša/splošen, slabša/slab, poznejša/pozen, pomembnejša/pomemben
Pppsmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=mestnikAgcnplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=locative209 večjih/velik, poznejših/pozen, mlajših/mlad, kasnejših/kasen, zrelejših/zrel, zgodnejših/zgoden, trdnejših/trden, resnejših/resen, daljših/dolg
Pppsmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=orodnikAgcnpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=instrumental64 manjšimi/majhen, kasnejšimi/kasen, jasnejšimi/jasen, cenejšimi/poceni, večjimi/velik, pomembnejšimi/pomemben, višjimi/visok, krajšimi/kratek, boljšimi/dober
Ppsmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daAgsmsnyAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes28259 najboljši/dober, največji/velik, najpomembnejši/pomemben, najmlajši/mlad, najvišji/visok, najhitrejši/hiter, najstarejši/star, najmočnejši/močen, najljubši/ljub, najprimernejši/primeren
Ppsmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAgsmsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=genitive4817 največjega/velik, najboljšega/dober, najvišjega/visok, najnovejšega/nov, najmanjšega/majhen, najlepšega/lep, najstarejšega/star, najbližjega/blizek, najzahtevnejšega/zahteven, najsodobnejšega/sodoben
Ppsmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAgsmsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=dative64 najširšemu/širok, najboljšemu/dober, najustreznejšemu/ustrezen, najenostavnejšemu/enostaven, največjemu/velik, najmlajšemu/mlad, najstarejšemu/star, najvišjemu/visok
Ppsmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAgsmsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative3012 najboljšega/dober, največjega/velik, najmlajšega/mlad, najbližjega/blizek, najučinkovitejšega/učinkovit, najuspešnejšega/uspešen, najpopularnejšega/popularen, najnovejši/nov, najnevarnejšega/nevaren, najmočnejšega/močen
Ppsmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daAgsmsayAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes7622 največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najmanjši/majhen, najvišji/visok, najnižji/nizek, najlepši/lep, najustreznejši/ustrezen, najslabši/slab, najkrajši/kratek
Ppsmempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=mestnikAgsmslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=locative4520 najboljšem/dober, najlepšem/lep, najkrajšem/kratek, najširšem/širok, najvišjem/visok, največjem/velik, najnovejšem/nov, najslabšem/slab, najzgodnejšem/zgoden, najugodnejšem/ugoden
Ppsmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=orodnikAgsmsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=instrumental1711 največjim/velik, najslabšim/slab, najnovejšim/nov, najzmogljivejšim/zmogljiv, najuspešnejšim/uspešen, najmočnejšim/močen, najmanjšim/majhen, najlepšim/lep, najkrajšim/kratek, najdaljšim/dolg
Ppsmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAgsmdnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=nominative128 najuspešnejša/uspešen, najpomembnejša/pomemben, najboljša/dober, največja/velik, najpopularnejša/popularen, najmogočnejša/mogočen, najmlajša/mlad, najbližja/blizek
Ppsmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAgsmdgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=genitive11 največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najmočnejših/močen, najvišjih/visok, najstarejših/star, najmlajših/mlad, najresnejših/resen, najpogostejših/pogost
Ppsmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAgsmddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=dativenajboljšima/dober, največjima/velik, najstarejšima/star, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najbližjima/blizek, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najmlajšima/mlad, najhitrejšima/hiter
Ppsmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAgsmdaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=accusative42 največja/velik, najboljša/dober, najpomembnejša/pomemben, najnovejša/nov, najstarejša/star, najvišja/visok, najmlajša/mlad, najnevarnejša/nevaren
Ppsmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAgsmdlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=locative11 najmočnejših/močen, največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najboljših/dober, najvišjih/visok, najmlajših/mlad, najdražjih/drag, najšibkejših/šibek, najzrelejših/zrel
Ppsmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAgsmdiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalnajboljšima/dober, največjima/velik, najdaljšima/dolg, najbližjima/blizek, najhitrejšima/hiter, najmočnejšima/močen, najvišjima/visok, najpomembnejšima/pomemben, najnovejšima/nov, najhujšima/hud
Ppsmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAgsmpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=nominative10233 najboljši/dober, največji/velik, najpogostejši/pogost, najmočnejši/močen, najmlajši/mlad, najvišji/visok, najuspešnejši/uspešen, najstarejši/star, najhujši/hud, najbližji/blizek
Ppsmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=rodilnikAgsmpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=genitive11542 najboljših/dober, največjih/velik, najrazličnejših/različen, najstarejših/star, najlepših/lep, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najmlajših/mlad, najmočnejših/močen, najmanjših/majhen
Ppsmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=dajalnikAgsmpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=dative167 najboljšim/dober, najzaslužnejšim/zaslužen, najbližjim/blizek, največjim/velik, najstrožjim/strog, najpomembnejšim/pomemben, najbogatejšim/bogat, najmlajšim/mlad
Ppsmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=tožilnikAgsmpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=accusative6427 najboljše/dober, najrazličnejše/različen, največje/velik, najmlajše/mlad, najvišje/visok, najnovejše/nov, najmanjše/majhen, najtežje/težek, najlepše/lep, najcenejše/poceni
Ppsmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=mestnikAgsmplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=locative2315 najtežjih/težek, največjih/velik, najnovejših/nov, najvišjih/visok, najrazličnejših/različen, najpopularnejših/popularen, najpomembnejših/pomemben, najpogostejših/pogost, najmlajših/mlad, najmehkejših/mehek
Ppsmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=orodnikAgsmpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=instrumental4523 najboljšimi/dober, največjimi/velik, najpomembnejšimi/pomemben, najnovejšimi/nov, najrazličnejšimi/različen, najsodobnejšimi/sodoben, najodgovornejšimi/odgovoren, najlepšimi/lep, najznamenitejšimi/znamenit, najvarnejšimi/varen
Ppszeipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAgsfsnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=nominative25049 največja/velik, najboljša/dober, najvišja/visok, najpomembnejša/pomemben, najnovejša/nov, najmanjša/majhen, najlepša/lep, najstarejša/star, najbližja/blizek, najslabša/slab
Ppszerpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAgsfsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=genitive6118 največje/velik, najvišje/visok, najnovejše/nov, najmanjše/majhen, najboljše/dober, najnižje/nizek, najlepše/lep, najmočnejše/močen, najgloblje/globok, najtežje/težek
Ppszedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAgsfsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=dative74 največji/velik, najljubši/ljub, najboljši/dober, najrevnejši/reven, najbližji/blizek, najdražji/drag, najvišji/visok, najpomembnejši/pomemben
Ppszetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAgsfsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=accusative12733 največjo/velik, najboljšo/dober, najvišjo/visok, najnižjo/nizek, najnovejšo/nov, najmanjšo/majhen, najugodnejšo/ugoden, najpomembnejšo/pomemben, najljubšo/ljub, najučinkovitejšo/učinkovit
Ppszempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAgsfslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=locative5321 največji/velik, najvišji/visok, najboljši/dober, najbližji/blizek, najlepši/lep, najpomembnejši/pomemben, najnovejši/nov, najzgodnejši/zgoden, najzahtevnejši/zahteven, najsplošnejši/splošen
Ppszeopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAgsfsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=instrumental208 največjo/velik, najboljšo/dober, najvišjo/visok, najnovejšo/nov, najtesnejšo/tesen, najsodobnejšo/sodoben, najnižjo/nizek, najglobjo/globok
Ppszdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAgsfdnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=nominative118 najboljši/dober, najmočnejši/močen, najvišji/visok, največji/velik, najuspešnejši/uspešen, najprimernejši/primeren, najmanjši/majhen, najhitrejša/hiter
Ppszdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAgsfdgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=genitive11 največjih/velik, najboljših/dober, najmočnejših/močen, najpomembnejših/pomemben, najvišjih/visok, najuspešnejših/uspešen, najpogostejših/pogost, najstarejših/star, najnovejših/nov
Ppszddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAgsfddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=dativenajvečjima/velik, najboljšima/dober, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najvišjima/visok, najbližjima/blizek, najuspešnejšima/uspešen, najslabšima/slab, najhujšima/hud, najstarejšima/star
Ppszdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAgsfdaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=accusative44 najvišji/visok, največji/velik, najpogostejši/pogost, najboljši/dober, najljubši/ljub, najpomembnejši/pomemben, najnovejši/nov
Ppszdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAgsfdlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=locativenajvečjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najmočnejših/močen, najvišjih/visok, najdaljših/dolg, najtežjih/težek, najuspešnejših/uspešen, najstarejših/star, najodmevnejših/odmeven, najnovejših/nov
Ppszdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAgsfdiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=instrumental11 največjima/velik, najboljšima/dober, najvišjima/visok, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najdaljšima/dolg, najbližjima/blizek, najnovejšima/nov, najštevilčnejšima/številčen
Ppszmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAgsfpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=nominative6226 najboljše/dober, največje/velik, najlepše/lep, najpogostejše/pogost, najnovejše/nov, najnižje/nizek, najpomembnejše/pomemben, najvišje/visok, najvažnejše/važen, najprimernejše/primeren
Ppszmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAgsfpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=genitive8039 največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najrazličnejših/različen, najlepših/lep, najvišjih/visok, najtežjih/težek, najstarejših/star, najsodobnejših/sodoben, najosnovnejših/osnoven
Ppszmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAgsfpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=dative44 najuspešnejšim/uspešen, najrazvitejšim/razvit, najrazličnejšim/različen, najboljšim/dober, največjim/velik, najrevnejšim/reven, najnovejšim/nov, najvišjim/visok
Ppszmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAgsfpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=accusative4417 najboljše/dober, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben, najlepše/lep, najvišje/visok, najnovejše/nov, največje/velik, najrevnejše/reven, najnujnejše/nujen, najširše/širok
Ppszmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=mestnikAgsfplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=locative188 najboljših/dober, najrazličnejših/različen, najhujših/hud, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najnovejših/nov, najnižjih/nizek, najmanjših/majhen
Ppszmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=orodnikAgsfpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=instrumental1411 najboljšimi/dober, najpomembnejšimi/pomemben, najvišjimi/visok, največjimi/velik, najtežjimi/težek, najslabšimi/slab, najresnejšimi/resen, najnovejšimi/nov, najnižjimi/nizek, najlepšimi/lep
Ppsseipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAgsnsnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=nominative8732 najpomembnejše/pomemben, najboljše/dober, največje/velik, najtežje/težek, najmočnejše/močen, najlepše/lep, najzanesljivejše/zanesljiv, najstarejše/star, najslabše/slab, najmanjše/majhen
Ppsserpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAgsnsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=genitive126 najboljšega/dober, največjega/velik, najzgodnejšega/zgoden, najnujnejšega/nujen, najglobljega/globok, najbližjega/blizek, najvišjega/visok, najmanjšega/majhen
Ppssedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAgsnsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=dativenajvečjemu/velik, najboljšemu/dober, najširšemu/širok, najvišjemu/visok, najbližjemu/blizek, najmočnejšemu/močen, najljubšemu/ljub, najnovejšemu/nov, najuspešnejšemu/uspešen, najpomembnejšemu/pomemben
Ppssetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAgsnsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=accusative4018 najboljše/dober, največje/velik, najvišje/visok, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben, najnujnejše/nujen, najmanjše/majhen, zadnje/=, najuglednejše/ugleden, najsodobnejše/sodoben
Ppssempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAgsnslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=locative1510 največjem/velik, najznačilnejšem/značilen, najzgodnejšem/zgoden, najvišjem/visok, največjemu/velik, najslabšem/slab, najprestižnejšem/prestižen, najnovejšem/nov, najglobjem/globok, najboljšem/dober
Ppsseopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAgsnsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=instrumental107 največjim/velik, najvažnejšim/važen, najtežjim/težek, najmanjšim/majhen, najkrajšim/kratek, najhujšim/hud, najboljšim/dober, najvišjim/visok
Ppssdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAgsndnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=nominative22 največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najvišji/visok, najmočnejši/močen, najpogostejši/pogost, najuspešnejši/uspešen, najstarejši/star
Ppssdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAgsndgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=genitivenajvečjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najboljših/dober, najmočnejših/močen, najuspešnejših/uspešen, najsvetejših/svet, najslabših/slab, najvišjih/visok, najresnejših/resen, najzmogljivejših/zmogljiv
Ppssddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAgsnddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=dativenajvečjima/velik, najsvetejšima/svet, najboljšima/dober, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najljubšima/ljub, najpomembnejšima/pomemben, najskromnejšima/skromen, najpopularnejšima/popularen, najperspektivnejšima/perspektiven
Ppssdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAgsndaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=accusative11 najvišji/visok, največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najlepši/lep, najžlahtnejši/žlahten, najmočnejši/močen, najpogostejši/pogost, najdražji/drag
Ppssdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAgsndlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=locativenajvečjih/velik, najvišjih/visok, najuspešnejših/uspešen, najtežjih/težek, najrevnejših/reven, najmočnejših/močen, najboljših/dober, najspornejših/sporen, najslavnejših/slaven, najpomembnejših/pomemben
Ppssdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAgsndiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalnajvečjima/velik, najboljšima/dober, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najstarejšima/star, najžlahtnejšima/žlahten, najskromnejšima/skromen, najmočnejšima/močen, najljubšima/ljub, najhujšima/hud
Ppssmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAgsnpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=nominative1711 največja/velik, najnovejša/nov, najpomembnejša/pomemben, najvišja/visok, najokusnejša/okusen, najmilejša/mil, najmanjša/majhen, najljubša/ljub, najhujša/hud, najdražja/drag
Ppssmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAgsnpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=genitive2311 najpomembnejših/pomemben, največjih/velik, najmočnejših/močen, najboljših/dober, najzanimivejših/zanimiv, najvažnejših/važen, najprijaznejših/prijazen, najnižjih/nizek, najnevarnejših/nevaren, najlepših/lep
Ppssmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAgsnpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=dative11 najboljšim/dober, največjim/velik, najnovejšim/nov, najrazličnejšim/različen, najvišjim/visok, najstrožjim/strog, najpomembnejšim/pomemben, najmanjšim/majhen, najzahtevnejšim/zahteven
Ppssmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAgsnpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=accusative2210 najvišja/visok, najrazličnejša/različen, najboljša/dober, najzahtevnejša/zahteven, najpomembnejša/pomemben, najpogostejša/pogost, najtežja/težek, najsodobnejša/sodoben, najljubša/ljub, najlepša/lep
Ppssmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=mestnikAgsnplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=locative117 največjih/velik, najlepših/lep, najzgodnejših/zgoden, najsodobnejših/sodoben, najrazličnejših/različen, najdebelejših/debel, najboljših/dober, najvišjih/visok
Ppssmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=orodnikAgsnpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=instrumental44 najznačilnejšimi/značilen, najtežjimi/težek, najpomembnejšimi/pomemben, najboljšimi/dober, največjimi/velik, najnovejšimi/nov, najrazličnejšimi/različen, najvišjimi/visok
Psnmeinpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=neAspmsnnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no358290 kalcijev/=, ogljikov/=, Cankarjev/=, papežev/=, Sokurov/=, vodikov/=, sosedov/=, otrokov/=, lunin/=, delov/=
Psnmerpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAspmsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive200159 ogljikovega/ogljikov, Cankarjevega/Cankarjev, Prešernovega/Prešernov, natrijevega/natrijev, sodnikovega/sodnikov, petkovega/petkov, obtoženčevega/obtoženčev, magnezijevega/magnezijev, kalcijevega/kalcijev, Ojdipovega/Ojdipov
Psnmedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAspmsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative2422 Microsoftovemu/Microsoftov, Kristusovemu/Kristusov, Štakulovemu/Štakulov, tujčevemu/tujčev, stričevemu/stričev, prijateljevemu/prijateljev, obtoženčevemu/obtoženčev, kraljevemu/kraljev, dedovemu/dedov, bikovemu/bikov
Psnmetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAspmsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative2121 Šarinićevega/Šarinićev, oškodovančevega/oškodovančev, otrokovega/otrokov, ministrovega/ministrov, dalajlamovega/dalajlamov, Wagnerjevega/Wagnerjev, Verdijevega/Verdijev, Straussovega/Straussov, Shahovega/Shahov, Quantumov/=
Psnmetnpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=neAspmsanAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no139119 otrokov/=, ogljikov/=, srnin/=, sosedov/=, sirov/=, pesnikov/=, očetov/=, Ragov/=, Jasnin/=, Clintonov/=
Psnmempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnikAspmslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative138113 Cankarjevem/Cankarjev, ponedeljkovem/ponedeljkov, Prešernovem/Prešernov, Drnovškovem/Drnovškov, torkovem/torkov, sopotnikovem/sopotnikov, firerjevem/firerjev, Trdinovem/Trdinov, Titovem/Titov, Linhartovem/Linhartov
Psnmeopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnikAspmsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental5650 limoninim/limonin, kanclerjevim/kanclerjev, županjinim/županjin, vanadijevim/vanadijev, sosedovim/sosedov, sirovim/sirov, sinovim/sinov, posameznikovim/posameznikov, očetovim/očetov, otrokovim/otrokov
Psnmdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAspmdnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative1717 šejkova/šejkov, travertina/travertin, obdolženkina/obdolženkin, Priključnina/Priključnin, Predskupina/Predskupin, Parkerjeva/Parkerjev, Okijeva/Okijev, Mucherjeva/Mucherjev, Microtecova/Microtecov, Matvijenkova/Matvijenkov
Psnmdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAspmdgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive33 Sopranovih/Sopranov, Fokkerjevih/Fokkerjev, Accessovih/Accessov, jevih/jev, Guldenburgovih/Guldenburgov, Twistovih/Twistov, Oceanovih/Oceanov, Baudelairovih/Baudelairov, Columbovih/Columbov
Psnmddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAspmddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dativeminima/min, Minima/Min, ogljikovima/ogljikov, machinima/machin, Čaretovima/Čaretov, jevima/jev, Mrazovima/Mrazov, uslovima/uslov, Machinima/Machin, strankinima/strankin
Psnmdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAspmdaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative33 Siemensova/Siemensov, Iskričina/Iskričin, Hajdukova/Hajdukov, Steva/Stev, Dina/Din, Calvina/Calvin, lovorova/lovorov, Dustina/Dustin, Martina/Martin, sinova/sinov
Psnmdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAspmdlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locativeaddamsovih/Addamsov, plovih/plov, jevih/jev, Huxtablovih/Huxtablov, Mcgregorjevih/McGregorjev, Giardinih/Giardin, Raztresenovih/Raztresenov, bencinih/bencin, Oceanovih/Oceanov, Fominih/Fomin
Psnmdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAspmdiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental22 dušikovima/dušikov, Kodakovima/Kodakov, četrtkovima/četrtkov, strankinima/strankin, Olimpijinima/Olimpijin, Microsoftovima/Microsoftov, Clintonovima/Clintonov, Volvopentovima/Volvopentov, Trubarjevima/Trubarjev, Tomosovima/Tomosov
Psnmmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAspmpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative11398 Simpsonovi/Simpsonov, županovi/županov, Intelovi/Intelov, plutonijevi/plutonijev, ovnovi/ovnov, ogljikovi/ogljikov, Veršičevi/Veršičev, Noetovi/Noetov, Hitlerjevi/Hitlerjev, škampovi/škampov
Psnmmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnikAspmpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive8778 ogljikovih/ogljikov, sojinih/sojin, otrokovih/otrokov, Corelovih/Corelov, Žužkovih/Žužkov, šejkovih/šejkov, šefinjinih/šefinjin, Šuštarjevih/Šuštarjev, strelčevih/strelčev, sivkinih/sivkin
Psnmmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnikAspmpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative1212 natrijevim/natrijev, krompirjevim/krompirjev, Vuittonovim/Vuittonov, Samsungovim/Samsungov, Roškarjevim/Roškarjev, Marivauxovim/Marivauxov, Kusturovim/Kusturov, Kostelčevim/Kostelčev, Kezovim/Kezov, Janezovim/Janezov
Psnmmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnikAspmpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative5150 ogljikove/ogljikov, županove/županov, Öhlinsove/Öhlinsov, voznikove/voznikov, strankine/strankin, praindoevropščine/praindoevropščin, partnerjeve/partnerjev, otrokove/otrokov, osličeve/osličev, moževe/možev
Psnmmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnikAspmplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative3936 Microsoftovih/Microsoftov, Mercedesovih/Mercedesov, Ferencevih/Ferencev, startovih/startov, profesorjevih/profesorjev, generalovih/generalov, firerjevih/firerjev, elanovih/elanov, Voltovih/Voltov, Steinerjevih/Steinerjev
Psnmmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnikAspmpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental1715 Intelovimi/Intelov, umetnikovimi/umetnikov, sivkinimi/sivkin, predsednikovimi/predsednikov, lipovimi/lipov, limetinimi/limetin, Shiseidovimi/Shiseidov, Sadamovimi/Sadamov, Junkersovimi/Junkersov, Jančarjevimi/Jančarjev
Psnzeipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAspfsnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative546432 otrokova/otrokov, Janševa/Janšev, kraljeva/kraljev, Prešernova/Prešernov, Drnovškova/Drnovškov, Dementijeva/Dementijev, Navratilova/Navratilov, Čarmanova/Čarmanov, učiteljeva/učiteljev, trnova/trnov
Psnzerpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAspfsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive262221 kraljeve/kraljev, materine/materin, Prešernove/Prešernov, Bajukove/Bajukov, otrokove/otrokov, alzheimerjeve/alzheimerjev, Microsoftove/Microsoftov, Drnovškove/Drnovškov, tožnikove/tožnikov, sojine/sojin
Psnzedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAspfsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative3129 Plavšićevi/Plavšićev, Drnovškovi/Drnovškov, vladarjevi/vladarjev, očetovi/očetov, otrokovi/otrokov, materini/materin, krompirjevi/krompirjev, igralčevi/igralčev, dedovi/dedov, Turkovi/Turkov
Psnzetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAspfsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative213177 Nobelovo/Nobelov, otrokovo/otrokov, paradižnikovo/paradižnikov, kraljevo/kraljev, Prešernovo/Prešernov, Kristusovo/Kristusov, Župančičevo/Župančičev, tožnikovo/tožnikov, strelčevo/strelčev, očetovo/očetov
Psnzempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAspfslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative175143 očetovi/očetov, Metelkovi/Metelkov, Kidričevi/Kidričev, četrtkovi/četrtkov, torkovi/torkov, Miklošičevi/Miklošičev, Kersnikovi/Kersnikov, Šubičevi/Šubičev, Štihovi/Štihov, Čopovi/Čopov
Psnzeopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAspfsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental8479 ministrovo/ministrov, kraljevo/kraljev, Zyxelovo/Zyxelov, Cankarjevo/Cankarjev, Brezigarjevo/Brezigarjev, Štumperovo/Štumperov, četrtkovo/četrtkov, česnovo/česnov, uporabnikovo/uporabnikov, tempomatovo/tempomatov
Psnzdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAspfdnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative66 županovi/županov, peteršiljevi/peteršiljev, perspektivini/perspektivin, orehovi/orehov, McPhersonovi/McPhersonov, Kohkovi/Kohkov, Mcleodovi/McLeodov, jevi/jev, Prešernovi/Prešernov, Mcleodovi/Mcleodov
Psnzdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAspfdgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitivejevih/jev, balzovih/balzov, Krimovih/Krimov, Oraclovih/Oraclov, Michelinovih/Michelinov, Glaskovih/Glaskov, Excelovih/Excelov, Pierinovih/Pierinov, Outlookovih/Outlookov, Srdovih/Srdov
Psnzddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAspfddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dativenovartisovima/Novartisov, nageljnovima/nageljnov, Michelinovima/Michelinov, Iskričinima/Iskričin, voznikovima/voznikov, Vilharjevima/Vilharjev, Vidmovima/Vidmov, strankinima/strankin, Sodečevima/Sodečev, Olimpijinima/Olimpijin
Psnzdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAspfdaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative33 Vikičevi/Vikičev, Klemnovi/Klemnov, Caterinini/Caterinin, Miklovi/Miklov, četrtkovi/četrtkov, ponedeljkovi/ponedeljkov, Prešernovi/Prešernov, Outlookovi/Outlookov, Podjavorškovi/Podjavorškov, Ferrarijevi/Ferrarijev
Psnzdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAspfdlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locativejevih/jev, premierovih/premierov, Vertovčevih/Vertovčev, Hoffmannovih/Hoffmannov, Verheugnovih/Verheugnov, Sparovih/Sparov, Playboyevih/Playboyev, Sunovih/Sunov, Powellovih/Powellov, Erinih/Erin
Psnzdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAspfdiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalmaterinima/materin, voznikovima/voznikov, petkovima/petkov, luninima/lunin, vodikovima/vodikov, torkovima/torkov, Tomovima/Tomov, strankinima/strankin, ravnateljevima/ravnateljev, predsednikovima/predsednikov
Psnzmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAspfpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative5953 otrokove/otrokov, proizvajalčeve/proizvajalčev, dekletove/dekletov, šefove/šefov, Čadeževe/Čadežev, vodikove/vodikov, toženčeve/toženčev, torkove/torkov, stričeve/stričev, sojine/sojin
Psnzmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAspfpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive5955 posameznikovih/posameznikov, luninih/lunin, Krkinih/Krkin, Šuštarjevih/Šuštarjev, vrtnarjevih/vrtnarjev, vrbovih/vrbov, tožnikovih/tožnikov, sirovih/sirov, riževih/rižev, ribičinih/ribičin
Psnzmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAspfpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative55 žemljevim/žemljev, sestrinim/sestrin, Natovim/Natov, Lambovim/Lambov, Damijanovim/Damijanov, otrokovim/otrokov, posameznikovim/posameznikov, očetovim/očetov, Jehovovim/Jehovov
Psnzmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAspfpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative3632 otrokove/otrokov, nageljnove/nageljnov, brinove/brinov, žveplove/žveplov, škofove/škofov, stričeve/stričev, smetanove/smetanov, sinkove/sinkov, premierove/premierov, mirtove/mirtov
Psnzmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnikAspfplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative4342 Šinkovčevih/Šinkovčev, Židovih/Židov, Žekševih/Žekšev, Žajdelovih/Žajdelov, Štögerjevih/Štögerjev, starčevih/starčev, premierovih/premierov, piščevih/piščev, otrokovih/otrokov, gospodovih/gospodov
Psnzmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnikAspfpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental1515 volframovimi/volframov, titanovimi/titanov, strankinimi/strankin, partnerjevimi/partnerjev, dekletovimi/dekletov, dedovimi/dedov, cesarjevimi/cesarjev, borovimi/borov, avtorjevimi/avtorjev, Shakespearjevimi/Shakespearjev
Psnseipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAspnsnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative7255 ponedeljkovo/ponedeljkov, otrokovo/otrokov, Prešernovo/Prešernov, Martinovo/Martinov, prijateljevo/prijateljev, petkovo/petkov, edino/edini, Marijino/Marijin, ženino/ženin, Župnekovo/Župnekov
Psnserpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAspnsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive8571 Marijinega/Marijin, otrokovega/otrokov, lososovega/lososov, Stresemannovega/Stresemannov, Prešernovega/Prešernov, Odisejevega/Odisejev, Kristusovega/Kristusov, Jezusovega/Jezusov, Borštnikovega/Borštnikov, župnikovega/župnikov
Psnsedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAspnsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative77 supervizantovemu/supervizantov, materinemu/materin, dijakovemu/dijakov, Vincijevemu/Vincijev, Microsoftovemu/Microsoftov, Michaelovemu/Michaelov, Marijinemu/Marijin, Jezusovemu/Jezusov, otrokovemu/otrokov
Psnsetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAspnsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative6961 materino/materin, Marijino/Marijin, posameznikovo/posameznikov, otrokovo/otrokov, Prešernovo/Prešernov, Cankarjevo/Cankarjev, žužkovo/žužkov, ženino/ženin, človekovo/človekov, voznikovo/voznikov
Psnsempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAspnslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative7265 umetnikovem/umetnikov, torkovem/torkov, otrokovem/otrokov, gospodovem/gospodov, Kučanovem/Kučanov, Krivičevem/Krivičev, Engelsovem/Engelsov, županovem/županov, Šušteršičevem/Šušteršičev, četrtkovem/četrtkov
Psnseopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAspnsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental2524 materinim/materin, trnovim/trnov, sredinim/sredin, slikarjevim/slikarjev, riževim/rižev, predsednikovim/predsednikov, petkovim/petkov, pesnikovim/pesnikov, ortopedovim/ortopedov, ohrovtovim/ohrovtov
Psnsdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAspndnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative32 Marsovi/Marsov, Peltonovi/Peltonov, Volkovi/Volkov, hudičevi/hudičev, Lekovi/Lekov, Kučanovi/Kučanov, kraljevi/kraljev, Gallusovi/Gallusov, Scavolini/Scavolin, Gradovi/Gradov
Psnsdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAspndgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitivejevih/jev, Pharovih/Pharov, Emoninih/Emonin, Srdovih/Srdov, Goghovih/Goghov, Fibinih/Fibin, Geinih/Gein, Puchovih/Puchov, Primexovih/Primexov, holdingovih/holdingov
Psnsddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAspnddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativerotarjevima/Rotarjev, Žitovima/Žitov, Žalgirisovima/Žalgirisov, Čurinovima/Čurinov, Črepovima/Črepov, strankinima/strankin, Stopovima/Stopov, potapljačevima/potapljačev, Pfizerjevima/Pfizerjev, Meblovima/Meblov
Psnsdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAspndaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative11 Citroënovi/Citroënov, Cortini/Cortin, Maini/Main, Jarenini/Jarenin, Caterini/Caterin, Jahorini/Jahorin, Burkini/Burkin, Trubarjevini/Trubarjevin, Grablovičevi/Grablovičev, Bijeljini/Bijeljin
Psnsdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAspndlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locativeadriinih/Adriin, Srdovih/Srdov, Uefinih/Uefin, Jatovih/Jatov, Emoninih/Emonin, Ulebovih/Ulebov, Temirjevih/Temirjev, Perutninih/Perutnin, jevih/jev, javorovih/javorov
Psnsdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAspndiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalspraguovima/Spraguov, bikovima/bikov, žerjavovima/žerjavov, četrtkovima/četrtkov, Wrightovima/Wrightov, Petrolovima/Petrolov, Mercatorjevima/Mercatorjev, Linhartovima/Linhartov, kostanjevima/kostanjev, Kittlovima/Kittlov
Psnsmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAspnpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative2317 Capriceina/Capricein, Izraelijeva/Izraelijev, Cankarjeva/Cankarjev, voznikova/voznikov, gabrova/gabrov, dolžnikova/dolžnikov, cesarjeva/cesarjev, bukova/bukov, Williamova/Williamov, Waddellova/Waddellov
Psnsmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAspnpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive1714 ogljikovih/ogljikov, specialistovih/specialistov, sojinih/sojin, sedlarjevih/sedlarjev, otrokovih/otrokov, kokosovih/kokosov, iskrinih/iskrin, Tumovih/Tumov, Schalkejevih/Schalkejev, Rustemagićevih/Rustemagićev
Psnsmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAspnpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative11 Boscovim/Boscov, Natovim/Natov, otrokovim/otrokov, očetovim/očetov, nasprotnikovim/nasprotnikov, ministrovim/ministrov, avtorjevim/avtorjev, zdravnikovim/zdravnikov, maminim/mamin, voznikovim/voznikov
Psnsmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAspnpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative2018 proizvajalčeva/proizvajalčev, otrokova/otrokov, voznikova/voznikov, trenerjeva/trenerjev, poprova/poprov, očetova/očetov, judova/judov, dnevnikova/dnevnikov, avtorjeva/avtorjev, Nigradova/Nigradov
Psnsmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnikAspnplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative87 Shakespearovih/Shakespearov, varuhovih/varuhov, orlovih/orlov, Mauriceovih/Mauriceov, Hitlerjevih/Hitlerjev, Glinovih/Glinov, Fallonovih/Fallonov, Krkinih/Krkin, riževih/rižev, voznikovih/voznikov
Psnsmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnikAspnpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental55 pesnikovimi/pesnikov, Rankovičevimi/Rankovičev, Marinkovičevimi/Marinkovičev, Marijinimi/Marijin, Dianinimi/Dianin, riževimi/rižev, puškinimi/puškin, ogljikovimi/ogljikov, orehovimi/orehov, dušikovimi/dušikov
Pdnmeinpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=neAppmsnnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no1789595 prepričan/=, pripravljen/=, namenjen/=, povezan/=, imenovan/=, sestavljen/=, rojen/=, odprt/=, določen/=, sprejet/=
Pdnmeidpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daAppmsnyAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes262163 omenjeni/omenjen, spoštovani/spoštovan, imenovani/imenovan, odprti/odprt, poškodovani/poškodovan, opisani/opisan, prizadeti/prizadet, mešani/mešan, znani/znan, uveljavljeni/uveljavljen
Pdnmerpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAppmsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive328204 omenjenega/omenjen, določenega/določen, imenovanega/imenovan, želenega/želen, odprtega/odprt, vloženega/vložen, sprejetega/sprejet, namenjenega/namenjen, izgubljenega/izgubljen, vezanega/vezan
Pdnmedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAppmsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative3125 rojenemu/rojen, vprašanemu/vprašan, organiziranemu/organiziran, izgubljenemu/izgubljen, imenovanemu/imenovan, zvitemu/zvit, zgrajenemu/zgrajen, zastavljenemu/zastavljen, zaposlenemu/zaposlen, ustaljenemu/ustaljen
Pdnmetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAppmsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative7658 zaposlenega/zaposlen, umorjenega/umorjen, razvpitega/razvpit, imenovanega/imenovan, umrlega/umrl, ubitega/ubit, ranjenega/ranjen, odrešenega/odrešen, nasmejanega/nasmejan, zaprtega/zaprt
Pdnmetnpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=neAppmsanAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no219138 določen/=, vgrajen/=, imenovan/=, opravljen/=, sestavljen/=, organiziran/=, namenjen/=, izdelan/=, utemeljen/=, sesekljan/=
Pdnmetdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daAppmsayAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes133101 omenjeni/omenjen, želeni/želen, izbrani/izbran, organizirani/organiziran, omrežni/omrežen, kombinirani/kombiniran, izgubljeni/izgubljen, vloženi/vložen, ukradeni/ukraden, skriti/skrit
Pdnmempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnikAppmslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative199117 določenem/določen, končanem/končan, omenjenem/omenjen, skrajšanem/skrajšan, imenovanem/imenovan, zaprtem/zaprt, sprejetem/sprejet, predpisanem/predpisan, razvitem/razvit, predlaganem/predlagan
Pdnmeopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnikAppmsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental159110 določenim/določen, imenovanim/imenovan, vgrajenim/vgrajen, povišanim/povišan, izbranim/izbran, vdelanim/vdelan, upokojenim/upokojen, sprejetim/sprejet, organiziranim/organiziran, omenjenim/omenjen
Pdnmdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAppmdnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative150102 povezana/povezan, prepričana/prepričan, sprejeta/sprejet, omenjena/omenjen, obsojena/obsojen, ločena/ločen, zasnovana/zasnovan, zaposlena/zaposlen, poročena/poročen, nominirana/nominiran
Pdnmdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAppmdgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive55 prenovljenih/prenovljen, osumljenih/osumljen, naštetih/naštet, naprednih/napreden, ločenih/ločen, omenjenih/omenjen, obtoženih/obtožen, zgrešenih/zgrešen
Pdnmddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAppmddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative64 omenjenima/omenjen, pripravljenima/pripravljen, poškodovanima/poškodovan, poznanima/poznan, obtoženima/obtožen, osumljenima/osumljen, ločenima/ločen, povezanima/povezan
Pdnmdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAppmdaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative1514 namenjena/namenjen, upokojena/upokojen, ukrivljena/ukrivljen, prizadeta/prizadet, priključna/priključen, prenovljena/prenovljen, posvečena/posvečen, poročna/poročen, omenjena/omenjen, obtožena/obtožen
Pdnmdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAppmdlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative43 omenjenih/omenjen, nameščenih/nameščen, ločenih/ločen, sušnih/sušen, odigranih/odigran, zgrešenih/zgrešen, sklenjenih/sklenjen, kombiniranih/kombiniran
Pdnmdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAppmdiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental44 zaposlenima/zaposlen, ugotovljenima/ugotovljen, omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, vgrajenima/vgrajen, sprtima/sprt, izbranima/izbran, zadetima/zadet
Pdnmmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAppmpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative1314477 pripravljeni/pripravljen, prepričani/prepričan, povezani/povezan, zaposleni/zaposlen, zbrani/zbran, navdušeni/navdušen, namenjeni/namenjen, vključeni/vključen, opremljeni/opremljen, utrujeni/utrujen
Pdnmmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnikAppmpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive641296 zaposlenih/zaposlen, združenih/združen, omenjenih/omenjen, izbranih/izbran, ranjenih/ranjen, namenjenih/namenjen, določenih/določen, prizadetih/prizadet, izbrisanih/izbrisan, vključenih/vključen
Pdnmmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnikAppmpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative6036 zaposlenim/zaposlen, prizadetim/prizadet, rojenim/rojen, zbranim/zbran, zainteresiranim/zainteresiran, usmerjenim/usmerjen, imenovanim/imenovan, umrlim/umrl, specializiranim/specializiran, skuštranim/skuštran
Pdnmmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnikAppmpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative311194 zaposlene/zaposlen, določene/določen, izbrane/izbran, zbrane/zbran, odprte/odprt, predpisane/predpisan, omenjene/omenjen, narejene/narejen, imenovane/imenovan, oblikovane/oblikovan
Pdnmmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnikAppmplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative10977 določenih/določen, združenih/združen, omenjenih/omenjen, izbrisanih/izbrisan, zavitih/zavit, zaprtih/zaprt, prevoženih/prevožen, prenovljenih/prenovljen, prenatrpanih/prenatrpan, predvidenih/predviden
Pdnmmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnikAppmpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental12297 zaposlenimi/zaposlen, imenovanimi/imenovan, omejenimi/omejen, lakiranimi/lakiran, zainteresiranimi/zainteresiran, vodenimi/voden, vgrajenimi/vgrajen, uvoženimi/uvožen, spremenjenimi/spremenjen, preizkušenimi/preizkušen
Pdnzeipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAppfsnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative1710606 namenjena/namenjen, povezana/povezan, pripravljena/pripravljen, prepričana/prepričan, odprta/odprt, ustanovljena/ustanovljen, omenjena/omenjen, določena/določen, imenovana/imenovan, zaprta/zaprt
Pdnzerpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAppfsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive409234 omenjene/omenjen, združene/združen, določene/določen, prevzete/prevzet, tožene/tožen, prenovljene/prenovljen, risane/risan, pričakovane/pričakovan, povečane/povečan, organizirane/organiziran
Pdnzedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAppfsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative4436 omenjeni/omenjen, razširjeni/razširjen, preizkušeni/preizkušen, obnovljeni/obnovljen, izbrani/izbran, imenovani/imenovan, zmrznjeni/zmrznjen, zbrani/zbran, zbiti/zbit, zasvojeni/zasvojen
Pdnzetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAppfsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative504283 določeno/določen, dodano/dodan, imenovano/imenovan, omenjeno/omenjen, izbrano/izbran, urejeno/urejen, odprto/odprt, združeno/združen, vgrajeno/vgrajen, povezano/povezan
Pdnzempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAppfslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative239154 določeni/določen, končani/končan, opravljeni/opravljen, izbrani/izbran, prenovljeni/prenovljen, ugotovljeni/ugotovljen, razširjeni/razširjen, priloženi/priložen, pokriti/pokrit, opremljeni/opremljen
Pdnzeopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAppfsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental178137 omejeno/omejen, vgrajeno/vgrajen, predlagano/predlagan, razvito/razvit, omrežno/omrežen, omenjeno/omenjen, odprto/odprt, napovedano/napovedan, izbrano/izbran, zapleteno/zapleten
Pdnzdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAppfdnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative5946 povezani/povezan, prepričani/prepričan, vzmetni/vzmeten, priključeni/priključen, pridruženi/pridružen, postavljeni/postavljen, podeljeni/podeljen, omenjeni/omenjen, odprti/odprt, zgrajeni/zgrajen
Pdnzdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAppfdgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive22 navedenih/naveden, narejenih/narejen, omenjenih/omenjen, sprtih/sprt, rejnih/rejen, ločenih/ločen, vpletenih/vpleten, prestanih/prestan, odprtih/odprt, izbranih/izbran
Pdnzddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAppfddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative11 omenjenima/omenjen, sprtima/sprt, ločenima/ločen, vpletenima/vpleten, izbranima/izbran, prizadetima/prizadet, povezanima/povezan, uveljavljenima/uveljavljen, osvojenima/osvojen
Pdnzdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAppfdaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative1413 ločeni/ločen, združeni/združen, vmesni/vmesen, ukradeni/ukraden, razprodani/razprodan, razdraženi/razdražen, prirejeni/prirejen, popackani/popackan, odsekani/odsekan, načrtovani/načrtovan
Pdnzdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAppfdlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative33 zloženih/zložen, omenjenih/omenjen, odprtih/odprt, ločenih/ločen, odigranih/odigran, podaljšanih/podaljšan, sušnih/sušen, izgubljenih/izgubljen, prestanih/prestan
Pdnzdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAppfdiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental77 zaokroženima/zaokrožen, stegnjenima/stegnjen, sprtima/sprt, poslikanima/poslikan, pokritima/pokrit, odcepljenima/odcepljen, izvrtanima/izvrtan, omenjenima/omenjen, ločenima/ločen
Pdnzmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAppfpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative701353 povezane/povezan, določene/določen, namenjene/namenjen, predstavljene/predstavljen, združene/združen, izdelane/izdelan, razvite/razvit, razporejene/razporejen, opisane/opisan, omejene/omejen
Pdnzmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAppfpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive376226 določenih/določen, ogroženih/ogrožen, povezanih/povezan, naštetih/naštet, imenovanih/imenovan, predpisanih/predpisan, omenjenih/omenjen, okuženih/okužen, odprtih/odprt, nasičenih/nasičen
Pdnzmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAppfpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative2721 združenim/združen, opisanim/opisan, prizadetim/prizadet, določenim/določen, začinjenim/začinjen, zavarovanim/zavarovan, zainteresiranim/zainteresiran, vnetim/vnet, spuščenim/spuščen, pripravljenim/pripravljen
Pdnzmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAppfpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative237151 določene/določen, povezane/povezan, umazane/umazan, razvite/razvit, predlagane/predlagan, imenovane/imenovan, želene/želen, sprejete/sprejet, skrite/skrit, opredeljene/opredeljen
Pdnzmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnikAppfplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative12174 razvitih/razvit, določenih/določen, združenih/združen, zaprtih/zaprt, urejenih/urejen, zasneženih/zasnežen, omenjenih/omenjen, napetih/napet, mešanih/mešan, izpostavljenih/izpostavljen
Pdnzmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnikAppfpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental10490 zaprtimi/zaprt, določenimi/določen, ustvarjenimi/ustvarjen, stisnjenimi/stisnjen, prižganimi/prižgan, prerezanimi/prerezan, predlaganimi/predlagan, povezanimi/povezan, ogroženimi/ogrožen, odrezanimi/odrezan
Pdnseipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAppnsnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative909399 povezano/povezan, namenjeno/namenjen, odprto/odprt, rečeno/rečen, povedano/povedan, določeno/določen, prepovedano/prepovedan, dovoljeno/dovoljen, zapisano/zapisan, napisano/napisan
Pdnserpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAppnsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive198142 združenega/združen, določenega/določen, omenjenega/omenjen, povečanega/povečan, zmanjšanega/zmanjšan, vloženega/vložen, uvoženega/uvožen, tveganega/tvegan, razloženega/razložen, prizadetega/prizadet
Pdnsedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAppnsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative1814 določenemu/določen, povečanemu/povečan, združenemu/združen, zapisanemu/zapisan, vzvalovanemu/vzvalovan, specializiranemu/specializiran, razširjenemu/razširjen, razgibanemu/razgiban, povišanemu/povišan, posekanemu/posekan
Pdnsetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAppnsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative208137 določeno/določen, odprto/odprt, omenjeno/omenjen, opravljeno/opravljen, ukradeno/ukraden, pridobljeno/pridobljen, urejeno/urejen, opremljeno/opremljen, obnovljeno/obnovljen, našteto/naštet
Pdnsempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAppnslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative8763 odprtem/odprt, končanem/končan, določenem/določen, združenem/združen, zaprtem/zaprt, kuhanem/kuhan, zapisanem/zapisan, zaokroženem/zaokrožen, urejenem/urejen, prizadetem/prizadet
Pdnseopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAppnsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental4440 zmanjšanim/zmanjšan, povečanim/povečan, pospešenim/pospešen, odprtim/odprt, zlomljenim/zlomljen, zbranim/zbran, zavzetim/zavzet, zaseženim/zasežen, zadrgnjenim/zadrgnjen, zadetim/zadet
Pdnsdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAppndnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative1919 zvezani/zvezan, zaželeni/zaželen, začeti/začet, zaposleni/zaposlen, zamegljeni/zamegljen, vzeti/=, ustvarjeni/ustvarjen, primorani/primoran, prepasani/prepasan, povzeti/povzet
Pdnsdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAppndgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive11 predstavljenih/predstavljen, omenjenih/omenjen, ločenih/ločen, semaforiziranih/semaforiziran, nadaljevanih/nadaljevan, mešanih/mešan, stepenih/stepen, zasedenih/zaseden, predlaganih/predlagan, razpisanih/razpisan
Pdnsddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAppnddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativeomenjenima/omenjen, ločenima/ločen, stepenima/stepen, odprtima/odprt, navedenima/naveden, povezanima/povezan, združenima/združen, uveljavljenima/uveljavljen, ukrivljenima/ukrivljen, postavljenima/postavljen
Pdnsdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAppndaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative55 zlomljeni/zlomljen, prepleteni/prepleten, ločeni/ločen, dokončani/dokončan, avtomatizirani/avtomatiziran, omenjeni/omenjen, ukradeni/ukraden, stepeni/stepen, kuhani/kuhan
Pdnsdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAppndlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locativesušnih/sušen, ločenih/ločen, omenjenih/omenjen, odprtih/odprt, mešanih/mešan, pokritih/pokrit, organiziranih/organiziran, odigranih/odigran, najetih/najet, izbranih/izbran
Pdnsdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAppndiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalomenjenima/omenjen, ločenima/ločen, izmišljenima/izmišljen, ugrabljenima/ugrabljen, odprtima/odprt, navedenima/naveden, združenima/združen, stepenima/stepen, vgrajenima/vgrajen, sesekljanima/sesekljan
Pdnsmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAppnpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative213142 odprta/odprt, povezana/povezan, urejena/urejen, namenjena/namenjen, zaprta/zaprt, določena/določen, pripravljena/pripravljen, zgrajena/zgrajen, usmerjena/usmerjen, upravičena/upravičen
Pdnsmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAppnpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive13493 odprtih/odprt, povezanih/povezan, določenih/določen, opravljenih/opravljen, omenjenih/omenjen, odobrenih/odobren, imenovanih/imenovan, rabljenih/rabljen, ustekleničenih/ustekleničen, ugotovljenih/ugotovljen
Pdnsmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAppnpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative97 prepovedanim/prepovedan, določenim/določen, zavarovanim/zavarovan, opredeljenim/opredeljen, oblikovanim/oblikovan, napisanim/napisan, izpostavljenim/izpostavljen, odprtim/odprt, omenjenim/omenjen
Pdnsmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAppnpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative9471 odprta/odprt, izbrana/izbran, določena/določen, združena/združen, zbrana/zbran, rezervirana/rezerviran, prizadeta/prizadet, pripravljena/pripravljen, pridobljena/pridobljen, predvidena/predviden
Pdnsmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnikAppnplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative5038 določenih/določen, odprtih/odprt, razvitih/razvit, priloženih/priložen, omenjenih/omenjen, denacionaliziranih/denacionaliziran, zasnovanih/zasnovan, zasedenih/zaseden, zaprtih/zaprt, zanemarjenih/zanemarjen
Pdnsmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnikAppnpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental2925 zaprtimi/zaprt, označenimi/označen, odprtimi/odprt, določenimi/določen, ukradenimi/ukraden, tveganimi/tvegan, skritimi/skrit, sklenjenimi/sklenjen, razvitimi/razvit, prizadetimi/prizadet

Up: 2. Definitions of Morphosyntactic Categories Previous: 2.2. Verb Next: 2.4. AdverbTomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Date: 2010-03-07
This work is licenced under the Creative Commons Attribution 3.0 Slovenia.