Knjižnica IMP

IJS E8

Malovrh, Miroslav: Zadnji rodovine Benalja. (1909) [Wikivir]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovMalovrh, Miroslav: Zadnji rodovine Benalja. (1909) [Wikivir]
§nosilec raziskave
§ime Tomaž Erjavec (IJS)
§navedba odgovornosti
§imeDomen Kermc
§odgovornostPretvorba zapisa Wiki/DjVu v TEI.
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaWIKI00461-1909
§kraj objave http://nl.ijs.si/imp/wikivir/
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-11-07
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Zadnji rodovine Benalja
§naslov
tip = reg
Zadnji rodovine Benalja
§avtorMalovrh, Miroslav
§datum1909
§kraj objave Wikivir: http://sl.wikisource.org/wiki/Zadnji_rodovine_Benalja dLib.si: URN:NBN:SI:DOC-T753R2ZJ , URN:NBN:SI:DOC-74HM8FHZ , URN:NBN:SI:DOC-7AT0O1N3 , URN:NBN:SI:DOC-TZACDBU9 , URN:NBN:SI:DOC-9DSOLVYS , URN:NBN:SI:DOC-72Y8AAIT , URN:NBN:SI:DOC-SJBHQ6DK , URN:NBN:SI:DOC-IM6IEZHT , URN:NBN:SI:DOC-XII1UBZ9 , URN:NBN:SI:DOC-Z7SYVWXR , URN:NBN:SI:DOC-HM31W67L , URN:NBN:SI:DOC-9PRSCQI5 , URN:NBN:SI:DOC-ZPY6Y0M4 , URN:NBN:SI:DOC-076BXCSD , URN:NBN:SI:DOC-T33Z0L37 , URN:NBN:SI:DOC-3Q87PF4Y , URN:NBN:SI:DOC-CUAUKMC7 , URN:NBN:SI:DOC-77CBE293 , URN:NBN:SI:DOC-97QB95MS , URN:NBN:SI:DOC-RF9BV6WV , URN:NBN:SI:DOC-20HRHJR7 , URN:NBN:SI:DOC-PBVMCWRJ , URN:NBN:SI:DOC-1FQZYU63 , URN:NBN:SI:DOC-ZUEXDSEM , URN:NBN:SI:DOC-8VQ2CRA3 , URN:NBN:SI:DOC-Y6XNZVHR , URN:NBN:SI:DOC-79ZAT1PZ , URN:NBN:SI:DOC-LGWSVKOG , URN:NBN:SI:DOC-E92Y2MMI , URN:NBN:SI:DOC-WHLXOMXM , URN:NBN:SI:DOC-VW9V3K55 , URN:NBN:SI:DOC-FLYOIS1C , URN:NBN:SI:DOC-XCK9ZG4Y , URN:NBN:SI:DOC-DJAIUQ9R , URN:NBN:SI:DOC-WRUHGQJV , URN:NBN:SI:DOC-N03A0EJ2 , URN:NBN:SI:DOC-PKKWP5OA
§opis označevanja
§opis projekta

Projekt IMP: ‘Jezikovni viri starejše slovenščine’.

Projekt Wikivir: ‘Slovenska leposlovna klasika’.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 53
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 53
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 3
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 14
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 14
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 53
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 1115
odstavek
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.newspaper
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.prose
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.original
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-11-07
§sprememba Domen Kermc<ime>: pretvorba v TEI P5.
§datum2013-11-29
Malovrh, Miroslav. Datum: 2015-11-07
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.