Knjižnica IMP

IJS E8

Malovrh, Miroslav: V študentskih ulicah. (1909) [Wikivir]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovMalovrh, Miroslav: V študentskih ulicah. (1909) [Wikivir]
§nosilec raziskave
§ime Tomaž Erjavec (IJS)
§navedba odgovornosti
§imeDomen Kermc
§odgovornostPretvorba zapisa Wiki/DjVu v TEI.
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaWIKI00460-1909
§kraj objave http://nl.ijs.si/imp/wikivir/
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-11-07
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
V študentovskih ulicah
§naslov
tip = reg
V študentskih ulicah
§avtorMalovrh, Miroslav
§datum1909
§kraj objave Wikivir: http://sl.wikisource.org/wiki/V_%C5%A0tudentovskih_ulicah dLib.si: URN:NBN:SI:DOC-VK2B44R2 , URN:NBN:SI:DOC-1R2KPKWD , URN:NBN:SI:DOC-1WMLWSKQ , URN:NBN:SI:DOC-TOY70FQT , URN:NBN:SI:DOC-1ZRX9VYS , URN:NBN:SI:DOC-0DGO64B0 , URN:NBN:SI:DOC-KCM3UTJO , URN:NBN:SI:DOC-FY9EUBLM , URN:NBN:SI:DOC-LQ4LJT27 , URN:NBN:SI:DOC-4NKHBBY4 , URN:NBN:SI:DOC-EY7YCICE , URN:NBN:SI:DOC-8FC6I14H , URN:NBN:SI:DOC-NUTJQL80 , URN:NBN:SI:DOC-K6PKV3FW , URN:NBN:SI:DOC-66PPBJTV , URN:NBN:SI:DOC-W9JQ0CY4 , URN:NBN:SI:DOC-G8Q4O16S , URN:NBN:SI:DOC-P1POOP0U , URN:NBN:SI:DOC-T9OJPTIL , URN:NBN:SI:DOC-0JOI5IL8 , URN:NBN:SI:DOC-LJONMYZ8 , URN:NBN:SI:DOC-6IOT3ED8 , URN:NBN:SI:DOC-R001JB8Z , URN:NBN:SI:DOC-SXL43YI1 , URN:NBN:SI:DOC-L19VJHTL , URN:NBN:SI:DOC-NQKTK2R3 , URN:NBN:SI:DOC-W1DJSIZ2 , URN:NBN:SI:DOC-AXP29VHI , URN:NBN:SI:DOC-SCZ5A6RC , URN:NBN:SI:DOC-0NTVIMZB , URN:NBN:SI:DOC-3C4SJ7XT , URN:NBN:SI:DOC-84YZ7PED , URN:NBN:SI:DOC-2PSJFGA0 , URN:NBN:SI:DOC-ESNPKOT8 , URN:NBN:SI:DOC-19SOSBTB , URN:NBN:SI:DOC-M9ST9R7B , URN:NBN:SI:DOC-OGYXI4JQ , URN:NBN:SI:DOC-H2RIQVFD , URN:NBN:SI:DOC-31RN7BUC , URN:NBN:SI:DOC-2831NX0G , URN:NBN:SI:DOC-RQ2QOB6U , URN:NBN:SI:DOC-Z1VGWSET , URN:NBN:SI:DOC-YQ20L7ZU , URN:NBN:SI:DOC-RI8Z9K1K , URN:NBN:SI:DOC-2TUFARFV , URN:NBN:SI:DOC-QVWQ6TES , URN:NBN:SI:DOC-BVWVN9SS , URN:NBN:SI:DOC-I5WV3YUF , URN:NBN:SI:DOC-PGWUJOW3
§opis označevanja
§opis projekta

Projekt IMP: ‘Jezikovni viri starejše slovenščine’.

Projekt Wikivir: ‘Slovenska leposlovna klasika’.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 63
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 63
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 2
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 17
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 17
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 63
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 1154
odstavek
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.newspaper
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.prose
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.original
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-11-07
§sprememba Domen Kermc<ime>: pretvorba v TEI P5.
§datum2013-11-29
Malovrh, Miroslav. Datum: 2015-11-07
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.