Knjižnica IMP

IJS E8

Malovrh, Miroslav: Pod novim orlom. (1904) [Wikivir]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovMalovrh, Miroslav: Pod novim orlom. (1904) [Wikivir]
§nosilec raziskave
§ime Tomaž Erjavec (IJS)
§navedba odgovornosti
§imeDomen Kermc
§odgovornostPretvorba zapisa Wiki/DjVu v TEI.
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaWIKI00458-1904
§kraj objave http://nl.ijs.si/imp/wikivir/
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-11-07
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Pod novim orlom
§naslov
tip = reg
Pod novim orlom
§avtorMalovrh, Miroslav
§datum1904
§kraj objave Wikivir: http://sl.wikisource.org/wiki/Pod_novim_orlom dLib.si: URN:NBN:SI:DOC-JOH4SRIX , URN:NBN:SI:DOC-B7YQWF42 , URN:NBN:SI:DOC-L9OQGUN7 , URN:NBN:SI:DOC-MANW2MG8 , URN:NBN:SI:DOC-4CN2OLG6 , URN:NBN:SI:DOC-H9KPT3UL , URN:NBN:SI:DOC-CZIS1QZB , URN:NBN:SI:DOC-CKZ8DAU5 , URN:NBN:SI:DOC-THGOSFCY , URN:NBN:SI:DOC-XHB1PRMI , URN:NBN:SI:DOC-6S4RY7UH , URN:NBN:SI:DOC-OPKNQPQE , URN:NBN:SI:DOC-LTVVRQCL , URN:NBN:SI:DOC-385YS1MF , URN:NBN:SI:DOC-RR4NTEST , URN:NBN:SI:DOC-NCRZTWUR , URN:NBN:SI:DOC-L1XJIBES , URN:NBN:SI:DOC-LO6B3ASD , URN:NBN:SI:DOC-RMG35Y8L , URN:NBN:SI:DOC-I47IY3KB , URN:NBN:SI:DOC-6N67YHQP , URN:NBN:SI:DOC-ZQUZF009 , URN:NBN:SI:DOC-1F5WFLYQ , URN:NBN:SI:DOC-5N4RGPGH , URN:NBN:SI:DOC-1BHKDDU6 , URN:NBN:SI:DOC-QUG9DR0K , URN:NBN:SI:DOC-VKKX634E , URN:NBN:SI:DOC-BCJR4MRF , URN:NBN:SI:DOC-F4K70E1P , URN:NBN:SI:DOC-JTOVTP5I , URN:NBN:SI:DOC-S4HL16EH , URN:NBN:SI:DOC-61T4IJWX , URN:NBN:SI:DOC-KUF53O2L , URN:NBN:SI:DOC-V61M4VGW , URN:NBN:SI:DOC-QSOX4DIU , URN:NBN:SI:DOC-FANM5RO8 , URN:NBN:SI:DOC-EHZZLDUC , URN:NBN:SI:DOC-X3F6V1GL , URN:NBN:SI:DOC-1BD1W5YB , URN:NBN:SI:DOC-CM0IXDCM , URN:NBN:SI:DOC-99GJQLKV , URN:NBN:SI:DOC-GZDYBNU0 , URN:NBN:SI:DOC-VDUAJ7YI , URN:NBN:SI:DOC-QHBSSHEE , URN:NBN:SI:DOC-RPHW1UQT , URN:NBN:SI:DOC-WFLKU5UM , URN:NBN:SI:DOC-0NJEV9CC , URN:NBN:SI:DOC-QCN741U6 , URN:NBN:SI:DOC-3QBTKUSD , URN:NBN:SI:DOC-E54HBCRP , URN:NBN:SI:DOC-6V10DUFU , URN:NBN:SI:DOC-SD7ZMHGW , URN:NBN:SI:DOC-1N0PUYOV , URN:NBN:SI:DOC-4F25QQY5 , URN:NBN:SI:DOC-FQOMRXCF , URN:NBN:SI:DOC-49NBSBIT , URN:NBN:SI:DOC-F2FLLQI6
§opis označevanja
§opis projekta

Projekt IMP: ‘Jezikovni viri starejše slovenščine’.

Projekt Wikivir: ‘Slovenska leposlovna klasika’.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 107
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 107
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = hi pojavitev = 1
izpostavljeno
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 6
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = lg pojavitev = 5
kitica
§uporaba oznake
ime elementa = l pojavitev = 18
verz
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 61
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 61
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 107
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 1633
odstavek
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.newspaper
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.prose
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.original
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-11-07
§sprememba Domen Kermc<ime>: pretvorba v TEI P5.
§datum2013-11-29
Malovrh, Miroslav. Datum: 2015-11-07
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.