Knjižnica IMP

IJS E8

Malovrh, Miroslav: Ljubezen Končanove Klare. (1908) [Wikivir]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovMalovrh, Miroslav: Ljubezen Končanove Klare. (1908) [Wikivir]
§nosilec raziskave
§ime Tomaž Erjavec (IJS)
§navedba odgovornosti
§imeDomen Kermc
§odgovornostPretvorba zapisa Wiki/DjVu v TEI.
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaWIKI00457-1908
§kraj objave http://nl.ijs.si/imp/wikivir/
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-11-07
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Ljubezen Končanove Klare
§naslov
tip = reg
Ljubezen Končanove Klare
§avtorMalovrh, Miroslav
§datum1908
§kraj objave Wikivir: http://sl.wikisource.org/wiki/Ljubezen_Kon%C4%8Danove_Klare dLib.si: URN:NBN:SI:DOC-85769QX7 , URN:NBN:SI:DOC-NAZ6YLJ5 , URN:NBN:SI:DOC-T020DOHZ , URN:NBN:SI:DOC-TLKGP8CT , URN:NBN:SI:DOC-F5MCO5CD , URN:NBN:SI:DOC-K536TY4H , URN:NBN:SI:DOC-Y6ZQHIAA , URN:NBN:SI:DOC-F9XGLO01 , URN:NBN:SI:DOC-19OMQUUG , URN:NBN:SI:DOC-L8U1EJ34 , URN:NBN:SI:DOC-O0WGBBDE , URN:NBN:SI:DOC-5Y9579GR , URN:NBN:SI:DOC-HV8MPZ16 , URN:NBN:SI:DOC-0UE0EO9U , URN:NBN:SI:DOC-BP42AJGO , URN:NBN:SI:DOC-UOBHY8OC , URN:NBN:SI:DOC-7FNUBAZR , URN:NBN:SI:DOC-UZKBF5CL , URN:NBN:SI:DOC-OKDWNV88 , URN:NBN:SI:DOC-0GWOBHKC , URN:NBN:SI:DOC-EUKARAJK , URN:NBN:SI:DOC-OPADN5PD , URN:NBN:SI:DOC-VF7R97ZI , URN:NBN:SI:DOC-QJO9HHFD , URN:NBN:SI:DOC-RRTDQVRS , URN:NBN:SI:DOC-PD9EJ3Z1 , URN:NBN:SI:DOC-AILPVW3H , URN:NBN:SI:DOC-0LGPJP8P , URN:NBN:SI:DOC-MLGVZ5MP , URN:NBN:SI:DOC-EO4MGOW9 , URN:NBN:SI:DOC-89Y7OESW , URN:NBN:SI:DOC-2XIASC1A , URN:NBN:SI:DOC-PEO90Z1D , URN:NBN:SI:DOC-CYKQ4TE7 , URN:NBN:SI:DOC-NU9S0PK0 , URN:NBN:SI:DOC-ELM0WBHF , URN:NBN:SI:DOC-HCOFT2SO , URN:NBN:SI:DOC-E119PR6E , URN:NBN:SI:DOC-TZL7SY3G , URN:NBN:SI:DOC-R54UGU38 , URN:NBN:SI:DOC-83IICS6L , URN:NBN:SI:DOC-OHZVLCA4 , URN:NBN:SI:DOC-K6DOH1PT , URN:NBN:SI:DOC-UYC8HOJV , URN:NBN:SI:DOC-SNIS643W , URN:NBN:SI:DOC-YR4YOFP8 , URN:NBN:SI:DOC-HQBCC4YW , URN:NBN:SI:DOC-FDRE5C66
§opis označevanja
§opis projekta

Projekt IMP: ‘Jezikovni viri starejše slovenščine’.

Projekt Wikivir: ‘Slovenska leposlovna klasika’.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 59
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 59
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 3
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 20
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 20
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 59
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 1144
odstavek
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.newspaper
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.prose
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.original
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-11-07
§sprememba Domen Kermc<ime>: pretvorba v TEI P5.
§datum2013-11-29
Malovrh, Miroslav. Datum: 2015-11-07
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.