Knjižnica IMP

IJS E8

Malovrh, Miroslav: Ljubezen in junaštva strahopetnega praporščaka. (1910) [Wikivir]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovMalovrh, Miroslav: Ljubezen in junaštva strahopetnega praporščaka. (1910) [Wikivir]
§nosilec raziskave
§ime Tomaž Erjavec (IJS)
§navedba odgovornosti
§imeDomen Kermc
§odgovornostPretvorba zapisa Wiki/DjVu v TEI.
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaWIKI00456-1910
§kraj objave http://nl.ijs.si/imp/wikivir/
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-11-07
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Ljubezen in junaštva strahopetnega praporščaka
§naslov
tip = reg
Ljubezen in junaštva strahopetnega praporščaka
§avtorMalovrh, Miroslav
§datum1910
§kraj objave Wikivir: http://sl.wikisource.org/wiki/Ljubezen_in_juna%C5%A1tva_strahopetnega_prapor%C5%A1%C4%8Daka dLib.si: URN:NBN:SI:DOC-YXITHQMO , URN:NBN:SI:DOC-YQ6EYKV8 , URN:NBN:SI:DOC-I932UY7C , URN:NBN:SI:DOC-L4E2SQ76 , URN:NBN:SI:DOC-A3CJ95PL , URN:NBN:SI:DOC-7N4GHVPM , URN:NBN:SI:DOC-HW3SYKVO , URN:NBN:SI:DOC-PR2HDD1P , URN:NBN:SI:DOC-JZ89LA0R , URN:NBN:SI:DOC-Z01TT17Q , URN:NBN:SI:DOC-S4SYLAMT , URN:NBN:SI:DOC-R8G7HEKP , URN:NBN:SI:DOC-22BULHPL , URN:NBN:SI:DOC-JF149EBD , URN:NBN:SI:DOC-1EH6G2IA , URN:NBN:SI:DOC-IQPEZ6R9 , URN:NBN:SI:DOC-EY872720 , URN:NBN:SI:DOC-D2WFYB1V , URN:NBN:SI:DOC-OHDQ2VB4 , URN:NBN:SI:DOC-4XOZIBWX , URN:NBN:SI:DOC-MW41PY3U , URN:NBN:SI:DOC-12MTTT9O , URN:NBN:SI:DOC-6Y4AH08G , URN:NBN:SI:DOC-DSVI6EEJ , URN:NBN:SI:DOC-1AXLIHPG , URN:NBN:SI:DOC-FOOL9ZS7 , URN:NBN:SI:DOC-7TCH4NDQ , URN:NBN:SI:DOC-TVOFJNBV , URN:NBN:SI:DOC-KX63LGQ0 , URN:NBN:SI:DOC-G65ML5VE , URN:NBN:SI:DOC-MO2G2I6U , URN:NBN:SI:DOC-A4D1IE50 , URN:NBN:SI:DOC-3R7R5ACL , URN:NBN:SI:DOC-D62S8HGH , URN:NBN:SI:DOC-KGQF18T1
§opis označevanja
§opis projekta

Projekt IMP: ‘Jezikovni viri starejše slovenščine’.

Projekt Wikivir: ‘Slovenska leposlovna klasika’.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 53
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 53
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 2
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 12
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 12
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 53
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 861
odstavek
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.newspaper
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.prose
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.original
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-11-07
§sprememba Domen Kermc<ime>: pretvorba v TEI P5.
§datum2013-11-29
Malovrh, Miroslav. Datum: 2015-11-07
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.