Knjižnica IMP

IJS E8

Schmid, Christoph von: Genovefa. (1841) [AHLib/NUK]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovSchmid, Christoph von: Genovefa. (1841) [AHLib/NUK]
§nosilec raziskave
§imeErich Prunč, Univerza Karl-Franzens v Gradcu
§navedba odgovornosti
§imeAlenka Kavčič Čolić (NUK)
§odgovornost
Vodja projekta na NUK.
§navedba odgovornosti
§imeInes Vodopivec, Maša Kodrič, Daša Pokorn (NUK)
§odgovornost
Korekcije OCR, prelom v PAGE XML.
§navedba odgovornosti
§ime
identifikator = ET
Tomaž Erjavec (IJS)
§odgovornost
Vodja projekta na IJS.
§odgovornost
Pretvorba v TEI P5 in HTML.
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§obseg106 pp
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaFPGN04557-1841
§kraj objave http://nl.ijs.si/imp/ & TraDok & AHLib
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-09-26
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = reg
Genovefa
§avtorSchmid, Christoph von
§navedba odgovornosti
odgovornost
Prevajalec
imeMalavašič, Fran
§datum1841
§izdajateljJ. Blasnik
§kraj objaveV Ljubljani
§obseg107
§identifikacijska številka10242 oder 13150 → NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica
§opomba
tip = TraDok jezik = nemščina
TraDok
1841
4557
Schmid, Christoph [Schmid, Christoph von] (Autor)|F. M. [Malavašič, Fran] (Übers.)
Genovefa|Povést is starih zhasov sa vse dôbre ljudí, slasti pa sa matere in otrôke|Is pisem gospoda Kristofa Schmida, poslovenik F. M.
sl
Monographie|Ort: V Ljubljani|Verlag: J. Blasnik|Format: 8° (18 cm)|Seitenanzahl: 107
Übersetzung
» Paralleltext Slow‑Kroat|» Status › eingescannt|» Textklassen › Fiktionaler Text › Expressiver Text › Prosa/Epik › Geschichte|» Verifikation › Daten aus Onlinekatalog › COBISS
de (1817) Genovefa – Eine der schönsten und rührendsten Geschichten des Alterthums, neu erzählt für die alle gute Menschen besonders für Mutter und Kinder|de (1832) Genovefa – Eine der schönsten und rührendsten Geschichten des Altertums neu erzählt|de (1843) Genovefa|de (1843) Genovefa|de (1999) Genovefa – Eine der schönsten und rührendsten Geschichten des Altertums für alle guten Menschen

10242 oder 13150 → NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica
Metka Filipic
FPG04557 (4,05 MB) FPG04557 (259 KB) DS-Ordner Datei-Upload
19. Nov 2007 - 12:47
§opis označevanja
§opis projekta

Projekt EU IMPACT ‘Improving Access to Text’.

IMPACT Narodna in univerzitetna knjižnica in Institut "Jožef Stefan": Izdelava referenčnih besedil starejše slovenščine.

AHLib Avstrijska akademija znanosti, Institut "Jožef Stefan", za signature "FPG": izbira knjig, zagotovitev skenogramov.

§uredniška načela
§normalizacija

Napake v OCR besedila popravljene.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 106
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 106
opis
§uporaba oznake
ime elementa = zone pojavitev = 485
cona folija
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 21
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 46
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 106
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = fw pojavitev = 118
obod strani
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 321
odstavek
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 3542
prelom vrstice
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.book
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.prose
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.translation
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-09-26
§sprememba Domen Kermc<ime> Correction of quotation marks.
§datum2013-12-07
§sprememba Tomaž Erjavec<ime> Conversion to TEI P5.
§datum2013-05-07
Schmid, Christoph von. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.