Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Informacijska družba - IS 2010

Sedma konferenca
JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

14. - 15. oktobra 2010
Institut "Jožef Stefan", Ljubljana

V sklopu meta-konference Informacijska družba - IS 2010, ki je potekala od 11. do 15. oktobra 2010 na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani, je Slovensko društvo za jezikovne tehnologije organiziralo konferenco o jezikovnih tehnologijah. To srečanje je bilo sedmo v vrsti konferenc o jezikovnih tehnologijah ('98, '00, '02, '04, '06, '08) in je bilo organizirano kot slovenska konferenca. Uradna jezika konference sta bila slovenski in angleški. Sprejeti prispevki so objavljeni v tiskanem zborniku, kot tudi na spletni strani konference.

ZBORNIK KONFERENCE
[PDF, 8MB]
vabljeni predavanji urnik predavanj programski odbor organizacijski odbor


VABLJENI PREDAVANJI


PROGRAMSKI ODBOR


ORGANIZACIJSKI ODBOR


KONFERENCO SO PODPRLI

Alpineon Amebis


Valid HTML 4.01!

Stran obnovljena 2012-12-06, et