See page in English

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

INFORMACIJSKA DRUŽBA - IS 2004

Četrta konferenca
JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

13. - 14. oktober 2004
Institut "Jožef Stefan"
Ljubljana


Slovensko društvo za jezikovne tehnologije je (v sklopu meta-konference "Informacijska družba - IS 2004") organiziralo konferenco posvečeno jezikovim tehnologijam, tj. metodam in načinom, ki omogočajo računalniško izmenjavo, strukturiranje, pregledovanje, hranjenje, prevajanje in druge obdelave jezikovnih podatkov, predvsem za slovenski jezik. Četrta konferenca JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE je imela, tako kot njene predhodnice leta 1998, 2000 in 2002, namen:

Konferenca je bila razdeljena na štiri dele:


ZBORNIK

Zbornik konference (22 prispevkov, 131 strani) je moč kupiti preko tajništva IJS E-8, na voljo pa je tudi mrežni zbornik; posamezni članki so v formatu PDF:

Mrežni zbornik konference SDJT 2004


PROGRAMSKI ODBOR


ORGANIZACIJSKI ODBOR


Stran obnovljena 2004-11-24, et

Valid HTML 4.01!