See page in English

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

INFORMACIJSKA DRUŽBA - IS 2002

Tretja konferenca
JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE

14. - 15. oktober 2002
Institut "Jožef Stefan"
Ljubljana

NOVO: Slike predavateljev, predavanj in mrežni zbornik konference!
Slovensko društvo za jezikovne tehnologije je v sklopu meta-konference "Informacijska družba - IS 2002" 14. - 15. oktobra 2002 na Institutu "Jožef Stefan", v Ljubljani organiziralo konferenco, posvečeno jezikovim tehnologijam, tj. metodam in načinom, ki omogočajo računalniško izmenjavo, strukturiranje, pregledovanje, hranjenje, prevajanje in druge obdelave jezikovnih podatkov, predvsem za slovenski jezik.

Tretja konferenca JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE je imela, tako kot njeni predhodnici leta 1998 in 2000, namen:

Konferenca je bila razdeljena na štiri dele:


MULTIMEDIA

S konference so dostopne tudi fotografije predavateljev.

ZBORNIK

Zbornik konference (37 prispevkov, 174 strani) je izšel kot tiskani zbornik, na voljo pa je tudi mrežni zbornik; posamezni članki so v formatu PDF:

Mrežni zbornik konference SDJT 2002


PROGRAMSKI ODBOR


ORGANIZACIJSKI ODBOR


Stran obnovljena 2012-12-04, et