Glosarček izrazov konjeniške terminologije

Glosarček je nastal kot del magistrskega dela Helene Plahute na Univerzi v Novi Gorici.
Mentor: Tomaž Erjavec, IJS

Kazalo po področjih

Glosar

CI (Kratica. Izhaja iz francoske besede "competition internationale". Na sredino se vstavlja določeno črko, ki predstavlja disciplino, npr. CSI za mednarodno tekmo v preskakovanju zaprek; CSD za mednarodno tekmo v dresurnem jahanju itd.) [konjeništvo]

Competition Internationale; turnir, namenjen domačim in tujim tekmovalcem, ki nastopajo v skladu s statutom FEI

Mednarodni turnir


FEI (Kratica za Mednarodno konjeniško zvezo. Izvira iz francoske besede Federation equestre internationale. ) [konjeništvo]

Federation equestre internationale; svetovni upravni organ konjeniškega športa, v katerega so združene posamezne nacionalne zveze

Mednarodna konjeniška zveza


KZS (kratica) [konjeništvo]

Konjeniška zveza Slovenije


Konjeniška zveza Slovenije [konjeništvo]

strokovna športna organizacija, ki skrbi za razvoj konjeniškega športa v Sloveniji, in sicer v štirih disciplinah; preskakovanju ovir, dresurnem jahanju, vožnji vpreg in endurancu­-vzdržljivostnem tekmovanju


Mednarodna konjeniška zveza [konjeništvo]

FEI


Mednarodni turnir [konjeništvo]

CI


aftra (pogovorno) [oprema]

oglavka
hlevska uzda


ameriški baraž (glej baraž, parkur) [preskakovanje zaprek]

baraž, ki se prične takoj po odjahanem osnovnem parkurju brez napake in po znaku zvonca


angleški nosnik [oprema]

nosnik z okrepljenim nosnim jermenčkom, ki ga zapenjamo nad brzdo pod lično kost


bandaže [oprema]

zaščita konjevih nog med delom, v obliki povoja

konjske gamaše


baraž [preskakovanje zaprek]

finalno tekmovanje, kjer se tekmovalci pomerijo glede na najhitrejši čas in najmanjše število kazenskih točk

ožje tekmovanje


boks [konjeništvo]

ograjen prostor za konja, priporočljivih dimenzij vsaj 3X3 m


brzda [oprema]

železen ali plastičen del na uzdi, ki ga ima konj v gobcu

žvala


delovni kas [dresura]

hod med zbranim in srednjim kasom, osnovni tempo konja v kasu


derobiranje [preskakovanje zaprek]

konj derobira, kadar se izmakne kontroli tekmovalca in se izogne oviri, ki bi jo moral preskočiti ali obveznemu prehodu, ki ga mora preiti in kadar preskoči konj oviro med dvema rdečima ali dvema belima zastavicama, ovira ni bila pravilno preskočena


disciplina [konjeništvo]

izraz se nanaša na vrsto turnirja ali tekmovanja, za katero je bil izdan poseben pravilnik


diskvalifikacija [konjeništvo]

pomeni, da tekmovalec in njegov konj ali njegovi konji ne smejo več tekmovati v nekem tekmovanju ali na vseh drugih tekmovanjih turnirja


drog [preskakovanje zaprek]

3-4m dolg, raven, v prerezu okrogel predmet, ki predstavlja del zapreke med stojali ali se postavi samostojno na tla

motka
ranta


endurance [konjeništvo]

tekmovalna disciplina jahanja na dolge razdalje

vzdržljivostno jahanje


eventing [konjeništvo]

military


galop [dresura]

zelo hiter, praviloma trotakten tek pri konju


gamaše [oprema]

del jahačeve opreme iz usnja ali blaga, ki si jahač nadene na goleni in v kombinaciji z jahalnimi čevlji nadomešča jahalne škornje


ganaše [konjeništvo]

predel med spodnjo čeljustnico in konjevim vratom


hipodrom [konjeništvo]

stadion, kjer potekajo konjske dirke ali druge konjske prireditve


hipoterapija [konjeništvo]

posebna fizioterapevtska metoda oz. medicinsko-terapevtski postopek, ki se izvaja na konju


hlapanje [konjeništvo]

razvada požiranja zraka pri konju


hlevska uzda (redko) [oprema]

oglavka
aftra


izključitev [konjeništvo]

izključitev iz tekmovanja pomeni, da tekmovalec ne sme nadaljevati tekmovanja, v katerem ta čas nastopa


jahalec (redko) [konjeništvo]

jahač
jezedec


jahališče [konjeništvo]

prostor za vadbo konj in jahačev

maneža


jahalnica [konjeništvo]

pokrito oz. notranje jahališče


jahač [konjeništvo]

človek, ki se ukvarja z veščino jahanja

jezedec
jahalec


jezedec (redko) [konjeništvo]

jahač
jahalec


kandara [oprema]

nelomljen kovinski kos oz. žvala s stranskimi kraki, ki skupaj s podbradno verižico delujejo kot vzvod


kas [dresura]

hiter tek konja, pri katerem se istočasno premikata diagonalna para nog


kasač [konjeništvo]

dirkalni konj, ki tekmuje v kasu


kastrat [reja]

kastriran konj


kavaleta [konjeništvo]

nizka ovira, največkrat sestavljena iz fiksiranega droga na stranske križe, primerna za gimnasticiranje konja


kazenske točke [konjeništvo]

točke, ki jih tekmovalec pridobi v času tekmovanja na podlagi napak


klasičen baraž [preskakovanje zaprek]

baraž, ki ga po zaključenem osnovnem parkurju odjahajo vsi tekmovalci brez kazenskih točk


kobila [reja]

mati konja


kolan (pogovorno) [oprema]

sedelni pas


kolika [konjeništvo]

krčevite bolečine v trebušnih organih


kombinacija ovir [preskakovanje zaprek]

dvojna, trojna ali večkratna kombinacija se smatra enota sestavljena iz dveh, ali več ovir, ki so na medsebojni razdalji najmanj 7 m in največ 12 m in ki zahteva dva, tri ali več zaporednih skokov


konj [reja]

splošni pojem za kastrate, žrebce in kobile


konjske gamaše (redko) [oprema]

bandaže


kontra galop [dresura]

ravnotežno in izravnalno gibanje, izvedeno v zbranosti, kjer konj galopira v pravilni sekvenci in zunanja prva noga vodi s postavitvijo na stran vodeče noge


kopito [konjeništvo]

rožena kožna tvorba na koncu konjevih prstov


korak [dresura]

vrsta hoda v pravilnih štirih taktih z enakimi intervali med vsakim korakom


križni nosnik [oprema]

nosnik, kjer se na konjevi nosni kosti križata dva z rozeto speta jermenčka in se zapenjata zgornji nad brzdo, spodnji pa pod brzdo

mehikanski nosnik


krotilna uzda [oprema]

uzda, ki se uporablja za krotenje konja pri delu na lonži, navadno ne vsebuje žvale, lahko pa ima jermenčke, na katere se dodatno pritrdi žvalo, sicer pa deluje na konjevo nosno kost


lahki kas [dresura]

pri lahkem kasu jahač ne obsedi pri vsakem konjskem koraku, temveč v zraku prestreže vsak drugi korak, pri čemer se opira na kolena in stremena, šele pri naslednjem koraku pa se zopet mehko in z naprej potisnjeno zadnjico usede v sedlo


laminitis [konjeništvo]

vnetje lamel v kopitu


lisjak [reja]

konj, ki ima osnovno dlako rjavo, griva in rep sta prav tako rjava


lonža [oprema]

ojačana vrv dolga najmanj 7 metrov, ki se uporablja za delo s konjem na krogu, primernem za jahače začetnike, učenje mladih konj in korekcijo starejših


lonžirati [konjeništvo]

šolanje, sproščanje ali korigiranje konja na lonži


lonžirni bič [konjeništvo]

daljši bič, ki se uporablja kot priganjalno sredstvo pridelu na lonži


lov na točke [preskakovanje zaprek]

tekmovanje v preskakovanju zaprek, pri katerem je v tekmovalnem prostoru postavljeno določeno število ovir (brez kombinacij) in vsaka od ovir ima svojo vrednost od 10 do 120 točk glede na njeno težavnost


maneža [konjeništvo]

jahališče


martingal [oprema]

pomožno sredstvo, ki ga uporabljamo proti sunkovitemu dviganju konjeve glave med ježo


medvedja hoja [konjeništvo]

vedenjska motnja pri konju, pri kateri se konj nenehno ziba ali prestapa z ene noge na drugo


mehikanski nosnik [oprema]

križni nosnik


menjava galopa v skoku [dresura]

izvedena je v enem galopnem skoku, ko prve in zadnje noge v istem trenutku zamenjajo pozicijo in to v fazi lebdenja


military [konjeništvo]

vsestranska preizkušnja konja in jahača

eventing


mlad konj [reja]

za mladega konja se štejejo konji od četrtega do vključno sedmega leta starosti; lahko pa tudi neujahan konj


motka (pogovorno) [preskakovanje zaprek]

drog
ranta


naslon [dresura]

lahka a zanesljiva zveza med jahačevo roko in konjskim gobcem, ki nastane z delovanjem jahačeve noge v pasivno roko


navadna menjava galopa [dresura]

gibanje, v katerem po neposrednem prehodu iz galopa v korak, s 3 do 5 jasnimi koraki, nemudoma krenemo v drugi galop


nosnik [oprema]

jermenček na uzdi, ki se pripne čez nosno kost, na katero prenese tudi del delovanja uzde, prav tako preprečuje konju, da bi odpiral usta


nozdrvi [konjeništvo]

nosnice konja


odstopanje [dresura]

vzvratno diagonalno dvotaktno gibanje konja, brez faze lebdenja


oglavka [oprema]

uzda brez žvale, ki se uporablja za vodenje konja

hlevska uzda
aftra


okser [preskakovanje zaprek]

višinsko-širinska zapreka


ostroge [oprema]

pripomoček pritrjen na peto noge, ki ga uporablja jahač kot priganjalno sredstvo na konju


ovira [preskakovanje zaprek]

konstrukcija iz stojal in drogov, namenjena za uporabo v disciplini preskakovanja zaprek

zapreka


ožje tekmovanje [preskakovanje zaprek]

baraž


parkur [preskakovanje zaprek]

točno določeno zaporedje omejenega števila ovir, ki ga je potrebno odjahati v določenem tempu


pasaž [dresura]

gibanje v kasu, ki ima izrazito in podaljšano fazo lebdenja, zadnje noge pa pri tem ne nosijo le teže temveč jo tudi izraziteje odrivajo


piaf [dresura]

vzvišeno gibanje v taktu, ki se odvija skoraj na mestu, diagonalna para nog se izmenično dvigata tako kot v kasu, vendar brez faze lebdenja


podkev [konjeništvo]

polkrožno ukrivljen kovinski predmet, ki se pribije na kopito


podkovski kovač [konjeništvo]

kovač, ki se posveča izključno kovanju konj in vzdrževanju kopit


podsedelnica [oprema]

blazina iz različnih materialov, ki se položi na konjev hrbet pod sedlo z namenom zaščite sedla in konjskega hrbta


pomožne vajeti [oprema]

pomožno sredstvo, ki se uporablja kot pomoč pri pomanjkljivem delovanju na konja


poni [reja]

konj ali pasma konja, ki ne doseže 148 cm višine vihra


postavljač parkurja [preskakovanje zaprek]

strokovnjak za postavitev parkurja


povodec [oprema]

daljša vrv, ki se pripne konju na oglavko, da se lahko vodi

štrik


pripustni žrebec [reja]

priznani žrebec, namenjen za rejo


ranta (pogovorno) [preskakovanje zaprek]

drog
motka


refiz [preskakovanje zaprek]

refiz nastopi, če se konj zaustavi pred oviro, katero bi moral preskočiti in ki jo je ali pa je ni podrl ali premakni in če konj dalj časa stoji, in če, svojevoljno ali ne, odstopa in to samo za en korak;


rjavec [reja]

konj, ki ima osnovno dlako rjavo, griva in rep pa sta črna


sedelni pas [oprema]

pas, s katerim pritrdimo sedlo na konja

kolan


sedeči kas [dresura]

pri sedečem kasu jahač obsedi v sedlu vsak konjski korak


sedlo [oprema]

priprava za sedenje, prenašanje, ki se namesti konju na hrbet


srednji kas [dresura]

gibanje v kasu z zmernim podaljšanjem, toda brez hitenja, hod med delovnim in pojačanem kasu


stacionata [preskakovanje zaprek]

višinska zapreka, sestavljena iz dveh stojal in največ petih drogov, postavljenih eden nad drugim, do dosežene željene višine


streme [oprema]

jermenski obroč pritrjen z jermenom na sedlo za oporo nog pri jahanju


stremenski jermen [oprema]

jermen, na katerega so obešena stremena


strma ovira [preskakovanje zaprek]

ovira, pri kateri morajo biti vsi elementi, ki jo sestavljajo, postavljeni v isto vertikalo na strani odskoka

višinska ovira


tekmovanje [konjeništvo]

izraz se nanaša na vsako vrsto tekmovanja, v katerem se tekmovalci uvrstijo po vrstnem redu stopnje uspešnosti in v katerih se lahko podeljujejo nagrade


tekmovanje v dveh fazah [preskakovanje zaprek]

tekmovanje, ki ima dva dela, ki potekata brez prekinitve, vsak del v isti ali različni hitrosti, pri čemer je ciljna linija prvega dela identična startni liniji drugega dela


terapevtsko jahanje [konjeništvo]

specialno-pedagoško jahanje, namenjeno specifični populaciji mladih in otrok, pri katerih so pogosto prisotne težave, povezane s čustvovanjem in vedenjem


traver [dresura]

hod v stran, kjer mora biti konj rahlo previt v smer gibanja in okrog jahačeve notranje noge, tako da sprednji del konjevega telesa ostane na stezi, medtem ko gre zadnji del telesa proti notranjosti; v kasu zunanji nogi križata in stopata pred notranji nogi, v galopu je gibanje izvedeno v serijah galopnih skokov naprej in vstran


turnir [konjeništvo]

izraz se nanaša na celotno srečanje, tekmo, prvenstvo ali igre


uzda [oprema]

priprava iz brzde in jermenov, ki se pripne konju na glavo, da se lahko vodi


viher [konjeništvo]

sprednji, izbočeni del hrbta pri konju


višinska ovira [preskakovanje zaprek]

strma ovira


vranec [reja]

konj, ki ima osnovno dlako črno, griva in rep sta prav tako črna


vzdržljivostno jahanje (redko) [konjeništvo]

endurance


zamah [dresura]

prenašanje energičnega impulza od konjevih zadnjih nog, na konjevo celotno gibanje naprej, spoznamo ga po tem, da se skočni sklepi, takoj ko se noga dvigne s tal, upognejo in noga seže energično naprej


zapreka [preskakovanje zaprek]

ovira


zastavice [preskakovanje zaprek]

popolnoma rdeče in popolnoma bele zastavice se uporabljajo za označitev podrobnosti parkurja in sicer startno in ciljno linijo, skrajne konce ovir in mesta obveznega prehoda


zvonci [oprema]

gumijasta ali iz mehkejših materialov narejena zaščita v obliki zvonca, ki služi preprečevanju poškodb kopitne krone


čas parkurja [preskakovanje zaprek]

čas, merjen v sekundah in stotinah sekunde ki ga je porabil tekmovalec, da je zaključil parkur, povečan za morebitne popravke časa


štrik (pogovorno) [oprema]

povodec


žrebec [reja]

nekastriran konj


žvala [oprema]

brzda