Trške in poklicne prisege

Dodatek A.1 1. Zgodovinski in jezikovni vidik prisežnih besedil

Gor: Dodatek A Sklep Naslednji: Dodatek A.2 2. Zgodovinski pomen posameznih (sklopov) priseg

Opombe
1.

Količina ohranjenega arhivskega gradiva sicer ne pogojuje »izplena« slovenskih priseg. Zelo dobro je denimo ohranjeno gradivo za Ljutomer, a je v njem le ena skromna slovenska prisega. Na drugi strani je za Središče ob Dravi (danes) malo gradiva, dokumentiranih zapisov v »ljudskem« jeziku pa veliko, med njimi pet priseg.

2.
Vseh trgov s slovenskim življem je bilo v mejah zgodovinske Koroške pet: poleg Grebinja in Železne Kaple še Trbiž, Guštanj (Ravne) in Dravograd.

Gor: Dodatek A Sklep Naslednji: Dodatek A.2 2. Zgodovinski pomen posameznih (sklopov) prisegBoris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.