Trške in poklicne prisege

Dodatek A Sklep

Gor: Vsebina Naslednji: Dodatek B Zusammenfassung

Kazalo

Vse do prve polovice 19. stoletja so prisežna besedila daleč najbolje zastopana zvrst uradovalne slovenike. Pričujoče delo obravnava vse doslej znane prisege v slovenskem jeziku, ki so nastale pred letom 1848 in se nanašajo na trške skupnosti in neagrarne poklicne skupine. Izvzeta je le ena prisega s Koroškega, ker jo njen odkritelj še pripravlja za objavo. Obravnavana trška prisežna besedila so vsa razen enega nastala pri poslovanju trških organov, prisege poklicnih skupin pa povečini pred različnimi oblastvi in le dve pri domačem cehu. Skupno je obdelanih 18 besedil, objavljenih po možnosti v treh oblikah: kot faksimile izvirnika ter v diplomatičnem in kritičnem prepisu. Objavljeno gradivo je namenjeno nadaljnjim, zlasti jezikoslovnim preučevanjem, ki jim bodo lahko v znatno oporo ugotovitve o okoliščinah in času nastanka posamezne prisege ter o njeni širši družbeni vlogi v času in prostoru.

Gor: Vsebina Naslednji: Dodatek B ZusammenfassungBoris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.