MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications, Version 4

3.6.17. Slovene MSD Index

Up: 3.6. Slovene Specifications Previous: 3.6.16. Slovene Value Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth and sixth columns give the number of word tokens and word types tagged with this MSD in the paritally hand validated 1 million word jos1M corpus. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the jos1M corpus, (2) the lexicon of closed class words and (3) the lexicon derived from the FidaPLUS corpus. The examples are ordered by the number of occurences in (1), followed by examples from (2) and (3). Examples from (2) and (3) have not been attested in the base corpus, and are therefore crossed out. It should be noted that both (1) and (3) contain some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

Table 211. MSD Table (1902)
MSD (en) Features (en) MSD (sl) Features (sl) Tokens Types Examples of usage
Ncmsn Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominative Somei samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik 23120 4532 del/=, predsednik/=, film/=, človek/=, čas/=, svet/=, program/=, direktor/=, minister/=, otrok/=
Ncmsg Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitive Somer samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 15945 2649 časa/čas, sveta/svet, denarja/denar, zakona/zakon, sistema/sistem, konca/konec, maja/maj, programa/program, prostora/prostor, odstotka/odstotek
Ncmsd Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dative Somed samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 1525 727 otroku/otrok, človeku/človek, predsedniku/predsednik, razvoju/razvoj, koncu/konec, ministru/minister, svetu/svet, očetu/oče, gospodu/gospod, delu/del
Ncmsan Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no Sometn samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne 14211 2231 dan/=, primer/=, način/=, čas/=, del/=, teden/=, razvoj/=, denar/=, prostor/=, program/=
Ncmsay Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes Sometd samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da 1568 573 otroka/otrok, človeka/človek, predsednika/predsednik, sina/sin, moža/mož, direktorja/direktor, ministra/minister, očeta/oče, moškega/moški, župana/župan
Ncmsl Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locative Somem samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik 9602 1541 času/čas, koncu/konec, svetu/svet, primeru/primer, začetku/začetek, trgu/trg, delu/del, okviru/okvir, skladu/sklad, trenutku/trenutek
Ncmsi Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Someo samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik 4052 1389 časom/čas, naslovom/naslov, zakonom/zakon, začetkom/začetek, denarjem/denar, namenom/namen, predsednikom/predsednik, motorjem/motor, sistemom/sistem, programom/program
Ncmdn Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=nominative Somdi samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 556 318 otroka/otrok, zakonca/zakonec, starša/starš, sodnika/sodnik, prijatelja/prijatelj, brata/brat, člana/član, partnerja/partner, policista/policist, milijona/milijon
Ncmdg Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=genitive Somdr samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 104 87 razlogov/razlog, policistov/policist, bratov/brat, županov/župan, virov/vir, spolov/spol, procesov/proces, otrok/=, milijonov/milijon, metrov/meter
Ncmdd Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=dative Somdd samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 37 33 umetnikoma/umetnik, staršema/starš, mladoporočencema/mladoporočenec, fantoma/fant, članoma/član, zaveznikoma/zaveznik, zaslonoma/zaslon, zakoncema/zakonec, uniformirancema/uniformiranec, trgovcema/trgovec
Ncmda Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=accusative Somdt samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 338 202 meseca/mesec, tedna/teden, dni/dan, otroka/otrok, odstotka/odstotek, milijona/milijon, dela/del, dneva/dan, umora/umor, starša/starš
Ncmdl Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=locative Somdm samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 88 49 mesecih/mesec, primerih/primer, tednih/teden, dneh/dan, dnevih/dan, delih/del, zvezkih/zvezek, motorjih/motor, koncih/konec, člankih/članek
Ncmdi Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Somdo samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 87 75 tednoma/teden, spoloma/spol, partnerjema/partner, tekmecema/tekmec, otrokoma/otrok, modeloma/model, metoma/met, članoma/član, zakoncema/zakonec, zadetkoma/zadetek
Ncmpn Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative Sommi samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 8649 2139 ljudje/človek, otroci/otrok, člani/član, policisti/policist, starši/starš, strokovnjaki/strokovnjak, podatki/podatek, predstavniki/predstavnik, delavci/delavec, moški/=
Ncmpg Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitive Sommr samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik 12635 2146 tolarjev/tolar, ljudi/človek, odstotkov/odstotek, milijonov/milijon, dni/dan, podatkov/podatek, dolarjev/dolar, otrok/=, metrov/meter, delavcev/delavec
Ncmpd Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dative Sommd samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik 1349 570 ljudem/človek, otrokom/otrok, uporabnikom/uporabnik, staršem/starš, prijateljem/prijatelj, kupcem/kupec, delavcem/delavec, članom/član, novinarjem/novinar, študentom/študent
Ncmpa Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative Sommt samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik 6420 1696 podatke/podatek, otroke/otrok, ljudi/človek, dni/dan, stroške/strošek, rezultate/rezultat, izdelke/izdelek, pogoje/pogoj, odnose/odnos, prostore/prostor
Ncmpl Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locative Sommm samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik 2865 843 dneh/dan, mesecih/mesec, podatkih/podatek, prostorih/prostor, primerih/primer, krajih/kraj, časih/čas, ljudeh/človek, tednih/teden, odnosih/odnos
Ncmpi Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Sommo samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik 2545 1032 ljudmi/človek, dnevi/dan, otroki/otrok, predstavniki/predstavnik, podatki/podatek, pogoji/pogoj, člani/član, izdelki/izdelek, prijatelji/prijatelj, prsti/prst
Ncfsn Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominative Sozei samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 18750 3522 država/=, večina/=, vlada/=, slika/=, skupina/=, družba/=, tv/=, oddaja/=, ženska/=, cena/=
Ncfsg Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitive Sozer samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 18193 3120 države/država, družbe/družba, vlade/vlada, vode/voda, skupine/skupina, občine/občina, šole/šola, strani/stran, stranke/stranka, uprave/uprava
Ncfsd Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dative Sozed samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 1535 736 vladi/vlada, javnosti/javnost, skupini/skupina, družini/družina, državi/država, sreči/sreča, mami/mama, večini/večina, resnici/resnica, občini/občina
Ncfsa Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusative Sozet samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 17782 3171 voljo/volja, pomoč/=, vlogo/vloga, pot/=, soboto/sobota, možnost/=, pravico/pravica, vrsto/vrsta, uporabo/uporaba, glavo/glava
Ncfsl Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locative Sozem samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 12004 1948 strani/stran, uri/ura, podlagi/podlaga, zvezi/zveza, obliki/oblika, poti/pot, sliki/slika, primerjavi/primerjava, državi/država, resnici/resnica
Ncfsi Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Sozeo samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 4419 1567 pomočjo/pomoč, vojno/vojna, vodo/voda, roko/roka, uporabo/uporaba, glavo/glava, hitrostjo/hitrost, ženo/žena, močjo/moč, opremo/oprema
Ncfdn Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=nominative Sozdi samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 339 210 stranki/stranka, ekipi/ekipa, državi/država, začetnici/začetnica, tretjini/tretjina, ribi/riba, strani/stran, skupini/skupina, popevki/popevka, ženski/ženska
Ncfdg Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=genitive Sozdr samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 114 75 strani/stran, strank/stranka, bank/banka, žlic/žlica, tožnic/tožnica, polovic/polovica, držav/država, vrst/vrsta, vrečk/vrečka, vlad/vlada
Ncfdd Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=dative Sozdd samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik 17 16 stranema/stran, znamkama/znamka, vejama/veja, univerzama/univerza, strankama/stranka, rokama/roka, postavkama/postavka, ploščicama/ploščica, organizacijama/organizacija, legendama/legenda
Ncfda Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=accusative Sozdt samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 311 182 uri/ura, tretjini/tretjina, strani/stran, žlici/žlica, minuti/minuta, milijardi/milijarda, polovici/polovica, nagradi/nagrada, luknjici/luknjica, vrsti/vrsta
Ncfdl Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=locative Sozdm samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 83 45 straneh/stran, urah/ura, državah/država, vlogah/vloga, kategorijah/kategorija, tekmah/tekma, smereh/smer, minutah/minuta, ženskah/ženska, številkah/številka
Ncfdi Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Sozdo samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 127 92 državama/država, vojnama/vojna, rokama/roka, skupinama/skupina, silama/sila, polovicama/polovica, žličkama/žlička, številkama/številka, zmagama/zmaga, začetnicama/začetnica
Ncfpn Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominative Sozmi samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 5314 1422 ženske/ženska, države/država, stvari/stvar, novice/novica, težave/težava, cene/cena, besede/beseda, razmere/razmera, spremembe/sprememba, živali/žival
Ncfpg Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitive Sozmr samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 9112 1700 držav/država, težav/težava, ur/ura, minut/minuta, informacij/informacija, točk/točka, vrst/vrsta, mark/marka, besed/beseda, pravic/pravica
Ncfpd Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dative Sozmd samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 635 309 zahtevam/zahteva, razmeram/razmera, državam/država, potrebam/potreba, osebam/oseba, ženskam/ženska, spremembam/sprememba, težavam/težava, žrtvam/žrtev, strankam/stranka
Ncfpa Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusative Sozmt samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 6106 1437 težave/težava, roke/roka, oči/=, stvari/stvar, zadeve/zadeva, informacije/informacija, možnosti/možnost, potrebe/potreba, spremembe/sprememba, razmere/razmera
Ncfpl Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locative Sozmm samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnik 3287 897 besedah/beseda, državah/država, rokah/roka, razmerah/razmera, volitvah/volitev, urah/ura, minutah/minuta, šolah/šola, tekmah/tekma, mislih/misel
Ncfpi Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Sozmo samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnik 1913 773 besedami/beseda, državami/država, očmi/oči, rokami/roka, točkami/točka, nogami/noga, strankami/stranka, javnostmi/javnost, močmi/moč, težavami/težava
Ncnsn Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominative Sosei samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 6729 1346 delo/=, mesto/=, vprašanje/=, podjetje/=, število/=, ime/=, sodišče/=, ministrstvo/=, življenje/=, društvo/=
Ncnsg Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitive Soser samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 9743 1496 leta/leto, dela/delo, življenja/življenje, podjetja/podjetje, stoletja/stoletje, mesta/mesto, znanja/znanje, društva/društvo, ministrstva/ministrstvo, sodišča/sodišče
Ncnsd Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dative Sosed samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 759 399 sodelovanju/sodelovanje, podjetju/podjetje, delu/delo, okolju/okolje, življenju/življenje, sodišču/sodišče, ministrstvu/ministrstvo, vodstvu/vodstvo, srcu/srce, soncu/sonce
Ncnsa Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusative Soset samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 8797 1501 leto/=, delo/=, mesto/=, življenje/=, vprašanje/=, ime/=, okolje/=, delovanje/=, število/=, sodelovanje/=
Ncnsl Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locative Sosem samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 6012 1034 mestu/mesto, letu/leto, področju/področje, mnenju/mnenje, obdobju/obdobje, življenju/življenje, delu/delo, območju/območje, nasprotju/nasprotje, ministrstvu/ministrstvo
Ncnsi Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Soseo samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 2204 814 letom/leto, imenom/ime, vodstvom/vodstvo, delom/delo, veseljem/veselje, mestom/mesto, vprašanjem/vprašanje, orožjem/orožje, sodiščem/sodišče, delovanjem/delovanje
Ncndn Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=nominative Sosdi samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 70 43 sodišči/sodišče, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje, vozili/vozilo, središči/središče, moštvi/moštvo, leti/leto, imeni/ime, dekleti/dekle, mesti/mesto
Ncndg Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=genitive Sosdr samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik 27 18 let/leto, mest/mesto, vozil/vozilo, moštev/moštvo, življenj/življenje, vprašanj/vprašanje, tekmovanj/tekmovanje, področij/področje, peres/pero, okolij/okolje
Ncndd Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=dative Sosdd samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik 2 2 praviloma/pravilo, podjetjema/podjetje, letoma/leto, desetletjema/desetletje, mestoma/mesto, moštvoma/moštvo, ministrstvoma/ministrstvo, dekletoma/dekle
Ncnda Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=accusative Sosdt samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 122 39 leti/leto, vprašanji/vprašanje, priznanji/priznanje, mesti/mesto, desetletji/desetletje, stoletji/stoletje, srečanji/srečanje, podjetji/podjetje, padali/padalo, obdobji/obdobje
Ncndl Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=locative Sosdm samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik 58 11 letih/leto, stoletjih/stoletje, srečanjih/srečanje, področjih/področje, območjih/območje, kolesih/kolo, desetletjih/desetletje, zapestjih/zapestje, obdobjih/obdobje, mestih/mesto
Ncndi Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Sosdo samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik 66 13 letoma/leto, desetletjema/desetletje, čustvoma/čustvo, vprašanjema/vprašanje, uredništvoma/uredništvo, stopaloma/stopalo, očesoma/oko, mestoma/mesto, leti/leto, imeni/ime
Ncnpn Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominative Sosmi samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 1509 329 poročila/poročilo, podjetja/podjetje, dela/delo, vrata/=, sredstva/sredstvo, obvestila/obvestilo, imena/ime, vprašanja/vprašanje, dekleta/dekle, pravila/pravilo
Ncnpg Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitive Sosmr samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 3060 410 let/leto, sredstev/sredstvo, podjetij/podjetje, mest/mesto, del/delo, vprašanj/vprašanje, tal/tla, vrat/vrata, vozil/vozilo, dejanj/dejanje
Ncnpd Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dative Sosmd samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 135 77 podjetjem/podjetje, navodilom/navodilo, dejanjem/dejanje, vratom/vrata, prizadevanjem/prizadevanje, opravilom/opravilo, društvom/društvo, vprašanjem/vprašanje, tlom/tla, pravilom/pravilo
Ncnpa Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusative Sosmt samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 1924 362 leta/leto, vrata/=, vprašanja/vprašanje, sredstva/sredstvo, tla/=, dela/delo, mesta/mesto, podjetja/podjetje, pravila/pravilo, imena/ime
Ncnpl Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locative Sosmm samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnik 1383 243 letih/leto, tleh/tla, mestih/mesto, področjih/področje, območjih/območje, podjetjih/podjetje, pogajanjih/pogajanje, vratih/vrata, desetletjih/desetletje, delih/delo
Ncnpi Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Sosmo samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnik 776 195 leti/leto, sredstvi/sredstvo, vrati/vrata, deli/delo, pravili/pravilo, rameni/rame, mesti/mesto, zdravili/zdravilo, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje
Npmsn Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative Slmei samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik 23807 11718 Janez/=, Maribor/=, Jože/=, Andrej/=, Peter/=, Marko/=, Ivan/=, Franc/=, Koper/=, Tomaž/=
Npmsg Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive Slmer samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 3695 2283 Janeza/Janez, Maribora/Maribor, Petra/Peter, Jožeta/Jože, Andreja/Andrej, Matjaža/Matjaž, KK/=, ZGD/=, Uniona/Union, Toneta/Tone
Npmsd Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative Slmed samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 720 588 Janezu/Janez, Menelaju/Menelaj, Milanu/Milan, Borisu/Boris, Miloševiću/Milošević, Drnovšku/Drnovšek, Tomu/Tom, Kučanu/Kučan, Kristusu/Kristus, Jezusu/Jezus
Npmsan Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no Slmetn samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne 732 521 Nato/=, Maribor/=, Windows/=, Rim/=, Egipt/=, Dunaj/=, Trst/=, London/=, Kranj/=, Beograd/=
Npmsay Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes Slmetd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da 1246 944 Janeza/Janez, Jožeta/Jože, Jezusa/Jezus, Andreja/Andrej, Petra/Peter, Milana/Milan, Marjana/Marjan, Matjaža/Matjaž, Kučana/Kučan, Franca/Franc
Npmsl Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative Slmem samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik 2130 1077 Mariboru/Maribor, Londonu/London, Parizu/Pariz, Bruslju/Bruselj, Kranju/Kranj, Beogradu/Beograd, Dunaju/Dunaj, Kopru/Koper, Berlinu/Berlin, Zagrebu/Zagreb
Npmsi Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Slmeo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik 1067 855 Bežigradom/Bežigrad, Izraelom/Izrael, Andrejem/Andrej, Richardom/Richard, Markom/Mark, Kristusom/Kristus, Janšo/Janša, Janezom/Janez, Igorjem/Igor, Boštjanom/Boštjan
Npmdn Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=nominative Slmdi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 22 18 Američana/Američan, Slovenca/Slovenec, Francoza/Francoz, Švicarja/Švicar, Šveda/Šved, Škofjeločana/Škofjeločan, Tončkovca/Tončkovec, Slovena/Sloven, Schneiderja/Schneider, Poljaka/Poljak
Npmdg Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=genitive Slmdr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 2 2 RTG/=, Glinškov/Glinšek, Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Poljakov/Poljak, Ljubljančanov/Ljubljančan, Oskarjev/Oskar, Kanadčanov/Kanadčan, Francozov/Francoz, Viktorjev/Viktor
Npmdd Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=dative Slmdd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 3 2 Hrvatoma/Hrvat, Zevnikoma/Zevnik, Nenadoma/Nenad, Slovencema/Slovenec, Američanoma/Američan, Italijanoma/Italijan, Francozoma/Francoz, Ljubljančanoma/Ljubljančan, Nemcema/Nemec
Npmda Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=accusative Slmdt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 4 4 Prometeja/Prometej, Nemca/Nemec, Kranjčana/Kranjčan, Dunaja/Dunaj, Nikoli/Nikola, Luki/Luka, Oskarja/Oskar, Slovenca/Slovenec, Romuna/Romun, Američana/Američan
Npmdl Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=locative Slmdm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 1 1 Špancih/Španec, Elijah/Elija, Jonah/Jona, Borih/Bor, Slovencih/Slovenec, Američanih/Američan, Judah/Juda, Slovencih/Slovenc, Ohmih/Ohm, Gorenjcih/Gorenjec
Npmdi Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Slmdo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 2 2 pilatusema/pilatus, Francozoma/Francoz, Italijanoma/Italijan, Američanoma/Američan, Hrvatoma/Hrvat, Avstrijcema/Avstrijec, Rusoma/Rus, Nemcema/Nemec, Čehoma/Čeh
Npmpn Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative Slmmi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 737 301 Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Američani/Američan, Rusi/Rus, Italijani/Italijan, Francozi/Francoz, Hrvati/Hrvat, Angleži/Anglež, Srbi/Srb, Radenci/=
Npmpg Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive Slmmr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik 339 164 Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Nemcev/Nemec, ZN/=, Hrvatov/Hrvat, Srbov/Srb, Poljakov/Poljak, Indijancev/Indijanec, Francozov/Francoz, Italijanov/Italijan
Npmpd Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative Slmmd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik 109 58 Slovencem/Slovenec, Nemcem/Nemec, Američanom/Američan, Italijanom/Italijan, Srbom/Srb, Hrvatom/Hrvat, Evropejcem/Evropejec, Turkom/Turek, Rusom/Rus, Romom/Rom
Npmpa Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative Slmmt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik 162 105 Slovence/Slovenec, Nemce/Nemec, Slovence/Slovenc, Američane/Američan, Hrvate/Hrvat, Albance/Albanec, Ruse/Rus, Kornate/Kornati, Evropejce/Evropejec, Žide/Žid
Npmpl Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative Slmmm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik 92 76 Slovencih/Slovenec, Havajih/Havaji, Gorjancih/Gorjanci, Dolomitih/Dolomiti, Čepincih/Čepinci, Radencih/Radenci, Ižakovcih/Ižakovci, Ivancih/Ivanci, Francozih/Francoz, Adlešičih/Adlešiči
Npmpi Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Slmmo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik 117 68 Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Italijani/Italijan, Palestinci/Palestinec, Srbi/Srb, Kitajci/Kitajec, Gorjanci/=, Francozi/Francoz, Turki/Turek, Rimljani/Rimljan
Npfsn Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominative Slzei samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 7147 3096 Ljubljana/=, Slovenija/=, Marija/=, Gorica/=, Olimpija/=, Krka/=, Hrvaška/=, Barbara/=, Italija/=, Nemčija/=
Npfsg Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=genitive Slzer samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 2996 1003 Slovenije/Slovenija, RS/=, EU/=, Evrope/Evropa, Ljubljane/Ljubljana, Jugoslavije/Jugoslavija, Italije/Italija, Hrvaške/Hrvaška, BiH/=, Amerike/Amerika
Npfsd Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=dative Slzed samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 344 243 Sloveniji/Slovenija, Italiji/Italija, Evropi/Evropa, Olimpiji/Olimpija, Nemčiji/Nemčija, Ljubljani/Ljubljana, ZRJ/=, Poljski/Poljska, Mariji/Marija, Hrvaški/Hrvaška
Npfsa Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=accusative Slzet samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 1095 525 Slovenijo/Slovenija, Ljubljano/Ljubljana, EU/=, Evropo/Evropa, Italijo/Italija, Avstrijo/Avstrija, Nemčijo/Nemčija, Ameriko/Amerika, Hrvaško/Hrvaška, Jugoslavijo/Jugoslavija
Npfsl Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=locative Slzem samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 2405 616 Sloveniji/Slovenija, Ljubljani/Ljubljana, Evropi/Evropa, Italiji/Italija, Nemčiji/Nemčija, Franciji/Francija, Avstriji/Avstrija, Ameriki/Amerika, EU/=, Afriki/Afrika
Npfsi Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Slzeo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 551 360 Slovenijo/Slovenija, Hrvaško/Hrvaška, Avstrijo/Avstrija, Rusijo/Rusija, Jugoslavijo/Jugoslavija, Češko/Češka, Ljubljano/Ljubljana, Italijo/Italija, Srbijo/Srbija, Olimpijo/Olimpija
Npfdn Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=nominative Slzdi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik ameriki/Amerika, Ani/Ana, Dani/Dana, Slovenki/Slovenka, Justi/Justa, Mariji/Marija, Erni/Erna, Emi/Ema, Živi/Živa, Mojci/Mojca
Npfdg Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=genitive Slzdr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 Korej/Koreja, El/Ela, Amerik/Amerika, Ev/Eva, Američank/Američanka, Marjan/Marjana, Andrej/Andrea, Peter/Petra, Slovenk/Slovenka, Bojan/Bojana
Npfdd Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=dative Slzdd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik teama/Tea, Rusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Slovenkama/Slovenka, Nemkama/Nemka, Elama/Ela, Mariama/Maria, Špankama/Španka, Čehinjama/Čehinja, Italijankama/Italijanka
Npfda Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=accusative Slzdt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 1 1 Američanki/Američanka, Lani/Lana, Ameriki/Amerika, Zlati/Zlata, Karli/Karla, Radi/Rada, Jani/Jana, Toni/Tona, Sandi/Sanda, Dani/Dana
Npfdl Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=locative Slzdm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 1 1 Amerikah/Amerika, Sarah/Sara, Mariah/Maria, Deborah/Debora, Norah/Nora, Leah/Lea, Karolinah/Karolina, Atenah/Atena, Idah/Ida
Npfdi Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Slzdo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik rusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Nemkama/Nemka, Avstrijkama/Avstrijka, Francozinjama/Francozinja, Slovenkama/Slovenka, Špankama/Španka, Čehinjama/Čehinja, Ukrajinkama/Ukrajinka, Madžarkama/Madžarka
Npfpn Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=nominative Slzmi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 454 165 ZDA/=, Jesenice/=, Brežice/=, Domžale/=, Trbovlje/=, Nazarje/=, Toplice/=, Medvode/=, Cerklje/=, Zreče/=
Npfpg Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=genitive Slzmr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 167 79 ZDA/=, Alp/Alpe, Jesenic/Jesenice, Brežic/Brežice, Toplic/Toplice, Slovenk/Slovenka, Trbovelj/Trbovlje, Medvod/Medvode, Aten/Atene, Strug/Struge
Npfpd Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=dative Slzmd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 13 10 ZDA/=, Novomeščankam/Novomeščanka, Brežicam/Brežice, Trebnjem/Trebnje, Tratam/Trate, Tebam/Tebe, Osojam/Osoje, Jesenicam/Jesenice, Edam/Eda, Blejkam/Blejka
Npfpa Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=accusative Slzmt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 49 28 ZDA/=, Toplice/=, Benetke/=, Jesenice/=, Atene/=, Štajerke/Štajerka, tattew/=, Srebrniče/=, Prevalje/=, Nizozemke/Nizozemka
Npfpl Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=locative Slzmm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnik 250 98 ZDA/=, Atenah/Atene, Domžalah/Domžale, Brežicah/Brežice, Jesenicah/Jesenice, Benetkah/Benetke, Alpah/Alpe, Laščah/Lašče, Golteh/Golte, Firencah/Firence
Npfpi Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Slzmo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnik 33 19 ZDA/=, Jesenicami/Jesenice, Slovenkami/Slovenka, Mariborčankami/Mariborčanka, Benetkami/Benetke, Alpami/Alpe, Škofijami/Škofije, Zda/ZDA, Goricami/Gorice, Unique/=
Npnsn Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=nominative Slsei samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 512 120 Celje/=, Krško/=, Laško/=, Velenje/=, Kočevje/=, Mozirje/=, Trebnje/=, Zagorje/=, Šmartno/=, Grosuplje/=
Npnsg Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=genitive Slser samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 219 103 Celja/Celje, Kosova/Kosovo, Krškega/Krško, Sonca/Sonce, Velenja/Velenje, Sredozemlja/Sredozemlje, Kočevja/Kočevje, Gorenja/Gorenje, Trebnjega/Trebnje, RASLO/=
Npnsd Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=dative Slsed samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 9 9 Soncu/Sonce, Sarajevu/Sarajevo, Posočju/Posočje, MZP/=, Krškemu/Krško, Kočevju/Kočevje, Cetinju/Cetinje, Celju/Celje, Bizeljskemu/Bizeljsko
Npnsa Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=accusative Slset samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 67 42 Celje/=, Sarajevo/=, Prekmurje/=, Laško/=, Pohorje/=, Kosovo/=, Goriško/=, Velenje/=, Sonce/=, Primorje/=
Npnsl Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=locative Slsem samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 616 121 Celju/Celje, Slovenskem/Slovensko, Hrvaškem/Hrvaško, Primorskem/Primorsko, Krškem/Krško, Kosovu/Kosovo, Koroškem/Koroško, Gorenjskem/Gorenjsko, Japonskem/Japonsko, Pohorju/Pohorje
Npnsi Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Slseo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 26 18 Sredozemljem/Sredozemlje, Soncem/Sonce, Razkrižjem/Razkrižje, Pohorjem/Pohorje, Laškim/Laško, Kosovom/Kosovo, Vranskim/Vransko, Velenjem/Velenje, Tinjem/Tinje, SGP/=
Npnpn Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=nominative Slsmi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 8 5 Brda/Brdo, Sela/=, Vrata/=, Selca/=, Brda/=, Živila/=
Npnpg Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=genitive Slsmr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 1 1 Sel/Sela, Živil/Živila, Brd/Brda, Vrat/Vrata, Selc/Selca, Rov/Rova, Jezerc/Jezerca, Korit/Korita, Gradišč/Gradišča
Npnpd Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=dative Slsmd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnik živilom/Živila, Brdom/Brda, Selom/Sela, Vratom/Vrata, Jezercem/Jezerca, Rovam/Rova, Koritom/Korita, Brdem/Brda, Studencom/Studenca, Selcom/Selca
Npnpa Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=accusative Slsmt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 3 3 vrata/=, Okna/Okno, Močila/Močilo, Vrata/=, Brda/=, Živila/=, Sela/=, Selca/=, Jezerca/=, Korita/=
Npnpl Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=locative Slsmm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnik 1 1 Brdih/Brda, Vratih/Vrata, Selih/Sela, Studencih/Studenca, Selcih/Selca, Živilih/Živila, Koritih/Korita, Rovah/Rova, Jezercih/Jezerca
Npnpi Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Slsmo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnik živili/Živila, Seli/Sela, Studenci/Studenca, Vrati/Vrata, Brdi/Brda, Selci/Selca, Jezerci/Jezerca, Koriti/Korita, Vratí/Vrata, Séli/Sela
Vmen Verb Type=main Aspect=perfective VForm=infinitive Ggdn glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=nedoločnik 5102 960 povedati/=, narediti/=, najti/=, reči/=, uporabiti/=, zagotoviti/=, dobiti/=, storiti/=, doseči/=, spremeniti/=
Vmeu Verb Type=main Aspect=perfective VForm=supine Ggdm glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=namenilnik 37 25 pogledat/pogledati, ogledat/ogledati, umret/umreti, zmrznit/zmrzniti, zaljubit/zaljubiti, zajebat/zajebati, splavit/splaviti, seznanit/seznaniti, razmenjat/razmenjati, pripravit/pripraviti
Vmep-sm Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=masculine Ggdd-em glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=moški 10710 1474 povedal/povedati, rekel/reči, začel/začeti, dobil/dobiti, dejal/dejati, postal/postati, prišel/priti, dal/dati, odločil/odločiti, ostal/ostati
Vmep-sf Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=feminine Ggdd-ez glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=ženski 5579 1118 začela/začeti, povedala/povedati, rekla/reči, postala/postati, prišla/priti, dobila/dobiti, ostala/ostati, odločila/odločiti, pripravila/pripraviti, nastala/nastati
Vmep-sn Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=neuter Ggdd-es glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=srednji 2422 573 uspelo/uspeti, zgodilo/zgoditi, prišlo/priti, začelo/začeti, ostalo/ostati, dalo/dati, postalo/postati, izkazalo/izkazati, spremenilo/spremeniti, končalo/končati
Vmep-pm Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=masculine Ggdd-mm glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=moški 7727 1134 začeli/začeti, dobili/dobiti, našli/najti, odločili/odločiti, prišli/priti, pripravili/pripraviti, predstavili/predstaviti, rekli/reči, ugotovili/ugotoviti, dosegli/doseči
Vmep-pf Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=feminine Ggdd-mz glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=ženski 962 429 začele/začeti, postale/postati, pokazale/pokazati, prišle/priti, ostale/ostati, spremenile/spremeniti, nastale/nastati, dosegle/doseči, zgodile/zgoditi, povečale/povečati
Vmep-pn Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=neuter Ggdd-ms glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=srednji 151 101 začela/začeti, ostala/ostati, odprla/odpreti, dobila/dobiti, zmanjšala/zmanjšati, zaprla/zapreti, razvila/razviti, pojavila/pojaviti, nastala/nastati, dosegla/doseči
Vmep-dm Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=masculine Ggdd-dm glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=moški 769 370 začela/začeti, prišla/priti, dobila/dobiti, ostala/ostati, srečala/srečati, podpisala/podpisati, vzela/vzeti, udeležila/udeležiti, predstavila/predstaviti, odločila/odločiti
Vmep-df Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=feminine Ggdd-dz glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženski 116 89 zasedli/zasesti, srečali/srečati, pripravili/pripraviti, nastopili/nastopiti, dosegli/doseči, dogovorili/dogovoriti, začeli/začeti, stopili/stopiti, sporazumeli/sporazumeti, sklenili/skleniti
Vmep-dn Verb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=neuter Ggdd-ds glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednji 37 33 zaključili/zaključiti, pozabili/pozabiti, odpovedali/odpovedati, ocenili/oceniti, znašli/znajti, zmotili/zmotiti, zmedli/zmesti, zbrali/zbrati, začeli/začeti, zaustavili/zaustaviti
Vmer1s Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=singular Ggdspe glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina 668 285 prodam/prodati, rečem/reči, povem/povedati, spomnim/spomniti, omenim/omeniti, priznam/priznati, pridem/priti, pomislim/pomisliti, storim/storiti, dobim/dobiti
Vmer1p Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=plural Ggdspm glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina 1968 587 dobimo/dobiti, najdemo/najti, uporabimo/uporabiti, dodamo/dodati, rečemo/reči, naredimo/narediti, damo/dati, spomnimo/spomniti, pripravimo/pripraviti, postavimo/postaviti
Vmer1d Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=dual Ggdspd glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina 30 27 predava/predati, odpraviva/odpraviti, lotiva/lotiti, zmagava/zmagati, združiva/združiti, zamenjava/zamenjati, rečeva/reči, razširiva/razširiti, pridobiva/pridobiti, preveriva/preveriti
Vmer2s Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=singular Ggdsde glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina 214 142 dobiš/dobiti, spomniš/spomniti, izgubiš/izgubiti, srečaš/srečati, najdeš/najti, rešiš/rešiti, rečeš/reči, poveš/povedati, posnameš/posneti, plačaš/plačati
Vmer2p Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=plural Ggdsdm glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina 703 315 dobite/dobiti, uporabite/uporabiti, najdete/najti, naredite/narediti, izberete/izbrati, storite/storiti, začnete/začeti, spomnite/spomniti, preberete/prebrati, dodate/dodati
Vmer2d Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=dual Ggdsdd glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina 18 18 znajdeta/znajti, zaustavita/zaustaviti, zaposlita/zaposliti, vključita/vključiti, uporabita/uporabiti, srečata/srečati, spijeta/spiti, sedeta/sesti, pustita/pustiti, prideta/priti
Vmer3s Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=singular Ggdste glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina 4851 1075 pride/priti, postane/postati, začne/začeti, da/dati, zgodi/zgoditi, dobi/dobiti, pove/povedati, ostane/ostati, spremeni/spremeniti, reče/reči
Vmer3p Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=plural Ggdstm glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina 1985 696 dobijo/dobiti, pojavijo/pojaviti, začnejo/začeti, postanejo/postati, pridejo/priti, ostanejo/ostati, naredijo/narediti, pridobijo/pridobiti, dajo/dati, spremenijo/spremeniti
Vmer3d Verb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=dual Ggdstd glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina 122 97 srečata/srečati, postaneta/postati, začneta/začeti, dogovorita/dogovoriti, zaživita/zaživeti, vzameta/vzeti, ustvarita/ustvariti, spustita/spustiti, pustita/pustiti, pripravita/pripraviti
Vmem1p Verb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=first Number=plural Ggdvpm glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=prva število=množina 329 54 denimo/deti, recimo/reči, poglejmo/pogledati, vzemimo/vzeti, oglejmo/ogledati, povejmo/povedati, začnimo/začeti, ugotovimo/ugotoviti, spomnimo/spomniti, omenimo/omeniti
Vmem1d Verb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=first Number=dual Ggdvpd glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojina 14 8 poglejva/pogledati, odpeljiva/odpeljati, reciva/reči, vzemiva/vzeti, skleniva/skleniti, popeljiva/popeljati, domeniva/domeniti, dajva/dati, vrniva/vrniti
Vmem2s Verb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=singular Ggdvde glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=ednina 265 145 daj/dati, povej/povedati, reci/reči, poglej/pogledati, pridi/priti, poišči/poiskati, odpri/odpreti, začni/začeti, zapri/zapreti, prinesi/prinesti
Vmem2p Verb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=plural Ggdvdm glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=množina 1006 352 izberite/izbrati, kliknite/klikniti, pozabite/pozabiti, dodajte/dodati, vzemite/vzeti, povejte/povedati, poskusite/poskusiti, naredite/narediti, dajte/dati, uporabite/uporabiti
Vmem2d Verb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=dual Ggdvdd glagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojina 9 8 pogovorita/pogovoriti, razmislita/razmisliti, pripeljita/pripeljati, premislita/premisliti, ostanita/ostati, osredotočita/osredotočiti, oglejta/ogledati, napišita/napisati, pridita/priti, poglejta/pogledati
Vmpn Verb Type=main Aspect=progressive VForm=infinitive Ggnn glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=nedoločnik 3043 802 imeti/=, vedeti/=, delati/=, živeti/=, govoriti/=, uporabljati/=, pričakovati/=, igrati/=, veljati/=, iskati/=
Vmpu Verb Type=main Aspect=progressive VForm=supine Ggnm glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=namenilnik 94 59 spat/spati, iskat/iskati, gledat/gledati, poslušat/poslušati, delat/delati, kopat/kopati, živet/živeti, študirat/študirati, sedet/sedeti, kuhat/kuhati
Vmpp-sm Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=masculine Ggnd-em glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=moški 4509 843 imel/imeti, moral/morati, mogel/moči, vedel/vedeti, hotel/hoteti, stal/stati, želel/želeti, igral/igrati, mislil/misliti, vodil/voditi
Vmpp-sf Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=feminine Ggnd-ez glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=ženski 2513 653 imela/imeti, morala/morati, mogla/moči, hotela/hoteti, stala/stati, želela/želeti, vedela/vedeti, vodila/voditi, mislila/misliti, skušala/skušati
Vmpp-sn Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=neuter Ggnd-es glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=srednji 1135 335 zdelo/zdeti, dogajalo/dogajati, moralo/morati, imelo/imeti, kazalo/kazati, trajalo/trajati, zanimalo/zanimati, potekalo/potekati, manjkalo/manjkati, delovalo/delovati
Vmpp-pm Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=masculine Ggnd-mm glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=moški 3848 814 imeli/imeti, morali/morati, mogli/moči, želeli/želeti, hoteli/hoteti, pričakovali/pričakovati, potrebovali/potrebovati, vedeli/vedeti, igrali/igrati, govorili/govoriti
Vmpp-pf Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=feminine Ggnd-mz glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=ženski 650 346 imele/imeti, morale/morati, potekale/potekati, sledile/slediti, hotele/hoteti, mogle/moči, stale/stati, sodelovale/sodelovati, služile/služiti, delovale/delovati
Vmpp-pn Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=neuter Ggnd-ms glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=srednji 139 90 morala/morati, imela/imeti, stala/stati, sledila/slediti, nadaljevala/nadaljevati, veljala/veljati, uporabljala/uporabljati, potekala/potekati, mogla/moči, znašala/znašati
Vmpp-dm Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=masculine Ggnd-dm glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=moški 416 212 imela/imeti, morala/morati, pogovarjala/pogovarjati, sodelovala/sodelovati, sedela/sedeti, mogla/moči, govorila/govoriti, delala/delati, poznala/poznati, hodila/hoditi
Vmpp-df Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=feminine Ggnd-dz glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženski 77 63 imeli/imeti, želeli/želeti, morali/morati, igrali/igrati, vedeli/vedeti, sodelovali/sodelovati, sedeli/sedeti, mogli/moči, govorili/govoriti, živeli/živeti
Vmpp-dn Verb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=neuter Ggnd-ds glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednji 27 22 imeli/imeti, raziskovali/raziskovati, morali/morati, šušljali/šušljati, vztrajali/vztrajati, usmerjali/usmerjati, ugotavljali/ugotavljati, ubadali/ubadati, svetili/svetiti, sukali/sukati
Vmpr1s Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singular Ggnspe glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina 1352 302 vem/vedeti, mislim/misliti, moram/morati, morem/moči, želim/želeti, upam/upati, poznam/poznati, spominjam/spominjati, gledam/gledati, bojim/bati
Vmpr1s-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singular Negative=no Ggnspe-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikani 159 3 imam/imeti, hočem/hoteti, mam/imeti
Vmpr1s-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singular Negative=yes Ggnspe-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikani 69 2 nimam/imeti, nočem/hoteti
Vmpr1p Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=plural Ggnspm glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina 1974 434 moramo/morati, moremo/moči, želimo/želeti, vemo/vedeti, uporabljamo/uporabljati, govorimo/govoriti, smemo/smeti, poznamo/poznati, pričakujemo/pričakovati, potrebujemo/potrebovati
Vmpr1p-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=plural Negative=no Ggnspm-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikani 224 2 imamo/imeti, hočemo/hoteti, mamo/imeti
Vmpr1p-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=plural Negative=yes Ggnspm-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikani 34 2 nimamo/imeti, nočemo/hoteti
Vmpr1d Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dual Ggnspd glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina 63 48 poznava/poznati, igrava/igrati, morava/morati, živiva/živeti, veva/vedeti, hodiva/hoditi, govoriva/govoriti, drživa/držati, čutiva/čutiti, čakava/čakati
Vmpr1d-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dual Negative=no Ggnspd-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikani 11 2 imava/imeti, hočeva/hoteti
Vmpr1d-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dual Negative=yes Ggnspd-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikani 2 2 nočeva/hoteti, nimava/imeti, nimama/imeti
Vmpr2s Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singular Ggnsde glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina 311 121 veš/vedeti, moraš/morati, moreš/moči, misliš/misliti, smeš/smeti, znaš/znati, govoriš/govoriti, želiš/želeti, gledaš/gledati, sediš/sedeti
Vmpr2s-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singular Negative=no Ggnsde-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikani 55 2 imaš/imeti, hočeš/hoteti, imáš/imeti, maš/imeti
Vmpr2s-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singular Negative=yes Ggnsde-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikani 17 2 nimaš/imeti, nočeš/hoteti
Vmpr2p Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=plural Ggnsdm glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina 735 229 morate/morati, želite/želeti, veste/vedeti, morete/moči, potrebujete/potrebovati, mislite/misliti, poznate/poznati, uporabljate/uporabljati, počutite/počutiti, smete/smeti
Vmpr2p-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=plural Negative=no Ggnsdm-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikani 117 2 imate/imeti, hočete/hoteti, mate/imeti
Vmpr2p-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=plural Negative=yes Ggnsdm-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=zanikani 24 2 nimate/imeti, nočete/hoteti
Vmpr2d Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dual Ggnsdd glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina 31 27 igrata/igrati, skušata/skušati, želita/želeti, znata/znati, zadostujeta/zadostovati, vlivata/vlivati, vesta/vedeti, spoznavata/spoznavati, spadata/spadati, sestavljata/sestavljati
Vmpr2d-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dual Negative=no Ggnsdd-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikani 1 1 imata/imeti, hočeta/hoteti
Vmpr2d-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dual Negative=yes Ggnsdd-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=zanikani 1 1 nimata/imeti, nočeta/hoteti
Vmpr3s Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singular Ggnste glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina 11880 1233 mora/morati, zdi/zdeti, more/moči, velja/veljati, kaže/kazati, omogoča/omogočati, ve/vedeti, deluje/delovati, želi/želeti, vodi/voditi
Vmpr3s-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singular Negative=no Ggnste-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikani 1022 3 ima/imeti, hoče/hoteti, ma/imeti
Vmpr3s-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singular Negative=yes Ggnste-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikani 248 2 nima/imeti, noče/hoteti, neima/imeti, níma/imeti
Vmpr3p Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=plural Ggnstm glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina 6298 990 morajo/morati, želijo/želeti, uporabljajo/uporabljati, kažejo/kazati, morejo/moči, živijo/živeti, pričakujejo/pričakovati, omogočajo/omogočati, vedo/vedeti, obstajajo/obstajati
Vmpr3p-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=plural Negative=no Ggnstm-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikani 582 3 imajo/imeti, hočejo/hoteti, majo/imeti
Vmpr3p-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=plural Negative=yes Ggnstm-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikani 117 2 nimajo/imeti, nočejo/hoteti
Vmpr3d Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dual Ggnstd glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina 424 224 morata/morati, igrata/igrati, razlikujeta/razlikovati, potrebujeta/potrebovati, delujeta/delovati, delata/delati, vplivata/vplivati, sodita/soditi, obstajata/obstajati, mislita/misliti
Vmpr3d-n Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dual Negative=no Ggnstd-n glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikani 54 2 imata/imeti, hočeta/hoteti
Vmpr3d-y Verb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dual Negative=yes Ggnstd-d glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=zanikani 6 2 nimata/imeti, nočeta/hoteti
Vmpm1p Verb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=first Number=plural Ggnvpm glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=prva število=množina 42 26 upajmo/upati, jejmo/jesti, poskušajmo/poskušati, izogibajmo/izogibati, želimo/želeti, tekajmo/tekati, predstavljajmo/predstavljati, živimo/živeti, zavedajmo/zavedati, védimo/vedeti
Vmpm1d Verb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=first Number=dual Ggnvpd glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojina 3 2 pijva/piti, strinjajva/strinjati, tkiva/tkati, peciva/peči, gibljiva/gibati, veziva/vesti, vriva/vreti, prediva/presti, upajva/upati, pletiva/plesti
Vmpm2s Verb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=singular Ggnvde glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=ednina 159 69 glej/gledati, poslušaj/poslušati, beri/brati, primerjaj/primerjati, pazi/paziti, žali/žaliti, stoj/stati, predstavljaj/predstavljati, čakaj/čakati, vozi/voziti
Vmpm2p Verb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=plural Ggnvdm glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=množina 294 150 glejte/gledati, pazite/paziti, poslušajte/poslušati, uporabljajte/uporabljati, skušajte/skušati, kuhajte/kuhati, pecite/peči, držite/držati, solite/soliti, pričakujte/pričakovati
Vmpm2d Verb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=dual Ggnvdd glagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojina 2 2 hodita/hoditi, glejta/gledati, poslušajta/poslušati, želita/želeti, imejta/imeti, uživajta/uživati, pogovarjajta/pogovarjati, poskušajta/poskušati, trdita/trditi
Vmbn Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=infinitive Ggvn glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=nedoločnik 872 158 videti/=, upoštevati/=, slišati/=, pomagati/=, razumeti/=, zahtevati/=, verjeti/=, organizirati/=, sklepati/=, privoščiti/=
Vmbu Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=supine Ggvm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=namenilnik 8 8 volit/voliti, sklepat/sklepati, protestirat/protestirati, pometat/pometati, pomagat/pomagati, organizirat/organizirati, montirat/montirati, aretirat/aretirati, it/iti, premoč/premoči
Vmbp-sm Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=masculine Ggvd-em glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=moški 1148 167 videl/videti, šel/iti, slišal/slišati, predlagal/predlagati, pomagal/pomagati, padel/pasti, spoznal/spoznati, rodil/roditi, zahteval/zahtevati, menil/meniti
Vmbp-sf Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=feminine Ggvd-ez glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=ženski 617 119 videla/videti, šla/iti, pomagala/pomagati, padla/pasti, rodila/roditi, zahtevala/zahtevati, slišala/slišati, prispevala/prispevati, predlagala/predlagati, spoznala/spoznati
Vmbp-sn Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=neuter Ggvd-es glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=srednji 376 56 šlo/iti, pomenilo/pomeniti, pomagalo/pomagati, padlo/pasti, prispevalo/prispevati, videlo/videti, zahtevalo/zahtevati, organiziralo/organizirati, menilo/meniti, spoznalo/spoznati
Vmbp-pm Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=masculine Ggvd-mm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=moški 893 153 videli/videti, pomagali/pomagati, šli/iti, spoznali/spoznati, slišali/slišati, zahtevali/zahtevati, razumeli/razumeti, imenovali/imenovati, menili/meniti, predlagali/predlagati
Vmbp-pf Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=feminine Ggvd-mz glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=ženski 76 36 pomagale/pomagati, šle/iti, padle/pasti, prispevale/prispevati, zahtevale/zahtevati, utegnile/utegniti, upoštevale/upoštevati, normalizirale/normalizirati, videle/videti, razumele/razumeti
Vmbp-pn Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=neuter Ggvd-ms glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=srednji 13 12 zalegla/zaleči, sankcionirala/sankcionirati, reklamirala/reklamirati, privoščila/privoščiti, popadala/popadati, pomagala/pomagati, oznamovala/oznamovati, organizirala/organizirati, kršila/kršiti, integrirala/integrirati
Vmbp-dm Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=masculine Ggvd-dm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=moški 92 46 šla/iti, zahtevala/zahtevati, spoznala/spoznati, rodila/roditi, predlagala/predlagati, videla/videti, prispevala/prispevati, padla/pasti, razšla/raziti, pozirala/pozirati
Vmbp-df Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=feminine Ggvd-dz glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=ženski 17 14 šli/iti, zahtevali/zahtevati, upoštevali/upoštevati, soorganizirali/soorganizirati, sklepali/sklepati, rodili/roditi, razšli/raziti, predlagali/predlagati, pomagali/pomagati, napredovali/napredovati
Vmbp-dn Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=neuter Ggvd-ds glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=srednji 4 4 videli/videti, prispevali/prispevati, pomagali/pomagati, fotografirali/fotografirati, šli/iti, zahtevali/zahtevati, slišali/slišati, organizirali/organizirati
Vmbr1s Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=singular Ggvspe glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina 297 39 prosim/prositi, vidim/videti, razumem/razumeti, grem/iti, menim/meniti, verjamem/verjeti, predlagam/predlagati, slišim/slišati, stavim/staviti, svetujem/svetovati
Vmbr1p Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=plural Ggvspm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=množina 362 83 vidimo/videti, gremo/iti, imenujemo/imenovati, pravimo/praviti, upoštevamo/upoštevati, razumemo/razumeti, pomagamo/pomagati, menimo/meniti, verjamemo/verjeti, svetujemo/svetovati
Vmbr1d Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=dual Ggvspd glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina 18 9 greva/iti, slišiva/slišati, vidiva/videti, razumeva/razumeti, verjameva/verjeti, svetujeva/svetovati, staviva/staviti, razideva/raziti, predlagava/predlagati
Vmbr1df Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=dual Gender=feminine Ggvspdz glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina spol=ženski greve/iti, grève/iti
Vmbr2s Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=singular Ggvsde glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina 77 27 vidiš/videti, greš/iti, razumeš/razumeti, počneš/početi, slišiš/slišati, spoznaš/spoznati, verjameš/verjeti, praviš/praviti, meniš/meniti, pomagaš/pomagati
Vmbr2p Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=plural Ggvsdm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=množina 118 33 vidite/videti, greste/iti, verjamete/verjeti, razumete/razumeti, privoščite/privoščiti, pravite/praviti, menite/meniti, pomagate/pomagati, zaupate/zaupati, spoznate/spoznati
Vmbr2d Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=dual Ggvsdd glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina 7 7 reproducirata/reproducirati, privoščita/privoščiti, pomenita/pomeniti, organizirata/organizirati, identificirata/identificirati, gresta/iti, aktivirata/aktivirati, pravita/praviti
Vmbr3s Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=singular Ggvste glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina 2618 178 gre/iti, pomeni/pomeniti, pravi/praviti, zahteva/zahtevati, pomaga/pomagati, meni/meniti, vidi/videti, imenuje/imenovati, razume/razumeti, utegne/utegniti
Vmbr3p Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=plural Ggvstm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina 787 144 pravijo/praviti, zahtevajo/zahtevati, menijo/meniti, pomagajo/pomagati, gredo/iti, pomenijo/pomeniti, vidijo/videti, razumejo/razumeti, upoštevajo/upoštevati, imenujejo/imenovati
Vmbr3d Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=dual Ggvstd glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina 46 23 gresta/iti, zahtevata/zahtevati, pravita/praviti, pomagata/pomagati, menita/meniti, razumeta/razumeti, pomenita/pomeniti, vidita/videti, zvenita/zveneti, verjameta/verjeti
Vmbf1s Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=singular Ggvppe glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=ednina pojdem/iti
Vmbf1p Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=plural Ggvppm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=množina pojdemo/iti
Vmbf1d Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=dual Ggvppd glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina pojdeva/iti
Vmbf2s Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=singular Ggvpde glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=ednina pojdeš/iti
Vmbf2p Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=plural Ggvpdm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=množina pojdete/iti
Vmbf2d Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=dual Ggvpdd glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=dvojina pojdeta/iti
Vmbf3s Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=singular Ggvpte glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=ednina 1 1 pojde/iti
Vmbf3p Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=plural Ggvptm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množina pojdejo/iti
Vmbf3d Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=dual Ggvptd glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=dvojina pojdeta/iti
Vmbm1p Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=first Number=plural Ggvvpm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=prva število=množina 17 7 pojdimo/iti, upoštevajmo/upoštevati, pomagajmo/pomagati, posvetujmo/posvetovati, podajmo/podati, organizirajmo/organizirati, glasujmo/glasovati, spoznajmo/spoznati
Vmbm1d Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=first Number=dual Ggvvpd glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=prva število=dvojina pojdiva/iti, spoznajva/spoznati, pasiva/pasti, podajva/podati, darujva/darovati, zaupajva/zaupati, pomagajva/pomagati, vidiva/videti, zgibljiva/zgibati, razidiva/raziti
Vmbm2s Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=singular Ggvvde glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=ednina 29 13 pojdi/iti, pomagaj/pomagati, verjemi/verjeti, ubogaj/ubogati, sortiraj/sortirati, razumi/razumeti, prosi/prositi, pravi/praviti, posluš/poslušati, podaj/podati
Vmbm2p Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=plural Ggvvdm glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=množina 61 31 pojdite/iti, verjemite/verjeti, privoščite/privoščiti, upoštevajte/upoštevati, predlagajte/predlagati, posvetujte/posvetovati, čujte/čuti, zahtevajte/zahtevati, spnite/speti, razumite/razumeti
Vmbm2d Verb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=dual Ggvvdd glagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=dvojina 3 2 pojdita/iti, spoznajta/spoznati, pomagajta/pomagati, verjemita/verjeti, počnita/početi, zaupajta/zaupati, pomenita/pomeniti, podajta/podati
Va-n Verb Type=auxiliary VForm=infinitive Gp-n glagol vrsta=pomožni oblika=nedoločnik 475 3 biti/=, s/biti, bit/biti, bíti/biti, bîti/biti
Va-u Verb Type=auxiliary VForm=supine Gp-m glagol vrsta=pomožni oblika=namenilnik bit/biti, bít/biti
Va-p-sm Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=masculine Gp-d-em glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=moški 1943 1 bil/biti, bíl/biti, bìl/biti
Va-p-sf Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=feminine Gp-d-ez glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=ženski 1476 3 bila/biti, bla/biti, bili/biti, bíla/biti, bilá/biti, bílá/biti, bilà/biti
Va-p-sn Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=neuter Gp-d-es glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=srednji 1823 2 bilo/biti, blo/biti, bílo/biti, biló/biti
Va-p-pm Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=masculine Gp-d-mm glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=moški 771 3 bili/biti, bli/biti, bila/biti, bíli/biti
Va-p-pf Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=feminine Gp-d-mz glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=ženski 337 1 bile/biti, bíle/biti, bilé/biti
Va-p-pn Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=neuter Gp-d-ms glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=srednji 94 1 bila/biti, bíla/biti, bílá/biti, bilá/biti, bilà/biti
Va-p-dm Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=masculine Gp-d-dm glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=moški 150 2 bila/biti, bla/biti, bíla/biti, bilá/biti, bílá/biti, bilà/biti
Va-p-df Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=feminine Gp-d-dz glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženski 37 1 bili/biti, bíli/biti
Va-p-dn Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=neuter Gp-d-ds glagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednji 7 1 bili/biti, bíli/biti
Va-r1s-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=singular Negative=no Gp-spe-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikani 2359 2 sem/biti, sm/biti, sém/biti, sèm/biti
Va-r1s-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=singular Negative=yes Gp-spe-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikani 355 1 nisem/biti
Va-r1p-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=plural Negative=no Gp-spm-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikani 1525 1 smo/biti
Va-r1p-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=plural Negative=yes Gp-spm-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikani 136 1 nismo/biti, nesmo/biti
Va-r1d-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Negative=no Gp-spd-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikani 185 1 sva/biti, sma/biti
Va-r1d-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Negative=yes Gp-spd-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikani 14 1 nisva/biti, nisma/biti, nesva/biti, nesmo/biti
Va-r1dfn Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Gender=feminine Negative=no Gp-spdzn glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina spol=ženski nikalnost=nezanikani sve/biti
Va-r2s-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=singular Negative=no Gp-sde-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikani 245 2 si/biti, si/se, sì/biti, sí/biti
Va-r2s-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=singular Negative=yes Gp-sde-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikani 39 1 nisi/biti, nisí/biti
Va-r2p-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=plural Negative=no Gp-sdm-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikani 518 1 ste/biti
Va-r2p-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=plural Negative=yes Gp-sdm-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=zanikani 56 1 niste/biti
Va-r2d-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=dual Negative=no Gp-sdd-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikani 26 1 sta/biti
Va-r2d-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=dual Negative=yes Gp-sdd-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=zanikani 1 1 nista/biti, nesta/biti
Va-r3s-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=singular Negative=no Gp-ste-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikani 32917 5 je/biti, je/on, je/onbiti, je/jesti, je/ biti, jé/biti, jè/biti
Va-r3s-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=singular Negative=yes Gp-ste-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikani 3789 1 ni/biti, ní/biti
Va-r3p-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=plural Negative=no Gp-stm-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikani 11187 2 so/biti, je/biti, só/biti, sò/biti
Va-r3p-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=plural Negative=yes Gp-stm-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikani 823 1 niso/biti, neso/biti, nesó/biti
Va-r3d-n Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=dual Negative=no Gp-std-n glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikani 1398 1 sta/biti
Va-r3d-y Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=dual Negative=yes Gp-std-d glagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=zanikani 89 1 nista/biti, neso/biti, nesó/biti, nesta/biti
Va-f1s-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=singular Negative=no Gp-ppe-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikani 343 1 bom/biti
Va-f1s-y Verb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=singular Negative=yes Gp-ppe-d glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikani 1 1 nam/=, nebom/biti, nébom/biti
Va-f1p-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=plural Negative=no Gp-ppm-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikani 594 1 bomo/biti
Va-f1p-y Verb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=plural Negative=yes Gp-ppm-d glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikani nebomo/biti
Va-f1d Verb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dual Gp-ppd glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina 9 1 bova/biti
Va-f1d-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dual Negative=no Gp-ppd-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikani 26 1 bova/biti
Va-f1d-y Verb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dual Negative=yes Gp-ppd-d glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikani nebova/biti
Va-f2s-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=singular Negative=no Gp-pde-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikani 88 3 boš/biti, tlelevš/=, gauš/=
Va-f2s-y Verb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=singular Negative=yes Gp-pde-d glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikani neboš/biti
Va-f2p-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=plural Negative=no Gp-pdm-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikani 442 1 boste/biti
Va-f2d-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=dual Negative=no Gp-pdd-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikani 12 1 bosta/biti
Va-f3s-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=singular Negative=no Gp-pte-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikani 4269 3 bo/biti, seu/=, meu/=, bó/biti, bô/biti
Va-f3s-y Verb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=singular Negative=yes Gp-pte-d glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikani nebo/biti, nebó/biti
Va-f3p-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=plural Negative=no Gp-ptm-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikani 1932 2 bodo/biti, bojo/biti
Va-f3p-y Verb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=plural Negative=yes Gp-ptm-d glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikani 1 1 navjo/=, nebodo/biti, nebojo/biti
Va-f3d-n Verb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=dual Negative=no Gp-ptd-n glagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikani 164 1 bosta/biti
Va-c Verb Type=auxiliary VForm=conditional Gp-g glagol vrsta=pomožni oblika=pogojnik 5996 3 bi/biti, b/biti, bga/=, bî/biti, bí/biti
Va-c---y Verb Type=auxiliary VForm=conditional Negative=yes Gp-g---d glagol vrsta=pomožni oblika=pogojnik nikalnost=zanikani 1 1 neb/=, nebi/biti, nêbi/biti
Va-m1p Verb Type=auxiliary VForm=imperative Person=first Number=plural Gp-vpm glagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=prva število=množina 7 1 bodimo/biti, bodímo/biti
Va-m1d Verb Type=auxiliary VForm=imperative Person=first Number=dual Gp-vpd glagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojina bodiva/biti
Va-m2s Verb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=singular Gp-vde glagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=ednina 19 2 bodi/biti, bod/biti, bódi/biti
Va-m2p Verb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=plural Gp-vdm glagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=množina 33 1 bodite/biti
Va-m2d Verb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=dual Gp-vdd glagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojina 1 1 bodita/biti
Agpmsnn Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no Ppnmein pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne 3836 1080 sam/=, dober/=, velik/=, pomemben/=, nov/=, znan/=, star/=, zadovoljen/=, zanimiv/=, lep/=
Agpmsny Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes Ppnmeid pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da 5862 1828 slovenski/=, državni/državen, novi/nov, letni/leten, pravi/=, ameriški/=, glavni/glaven, zadnji/=, nekdanji/=, stari/star
Agpmsg Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive Ppnmer pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 4904 1683 novega/nov, slovenskega/slovenski, državnega/državen, velikega/velik, svetovnega/svetoven, samega/sam, občinskega/občinski, javnega/javen, prejšnjega/prejšnji, nadzornega/nadzoren
Agpmsd Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative Ppnmed pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 458 327 državnemu/državen, samemu/sam, novemu/nov, nekdanjemu/nekdanji, velikemu/velik, slovenskemu/slovenski, generalnemu/generalen, svetovnemu/svetoven, preiskovalnemu/preiskovalen, mestnemu/mesten
Agpmsa Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Ppnmet pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 658 374 novega/nov, letnega/leten, samega/sam, starega/star, velikega/velik, mladega/mlad, glavnega/glaven, zadnjega/zadnji, nekdanjega/nekdanji, krivega/kriv
Agpmsan Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no Ppnmetn pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne 1374 483 nov/=, velik/=, dober/=, poseben/=, podoben/=, sam/=, drugačen/=, cel/=, visok/=, pomemben/=
Agpmsay Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes Ppnmetd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da 3044 1298 naslednji/=, zadnji/=, slovenski/=, prejšnji/=, pravi/=, novi/nov, javni/javen, današnji/=, svetovni/svetoven, državni/državen
Agpmsl Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative Ppnmem pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik 2935 1157 zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, novem/nov, kratkem/kratek, državnem/državen, samem/sam, velikem/velik, domačem/domač, skupnem/skupen, ljubljanskem/ljubljanski
Agpmsi Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Ppnmeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik 1452 790 kratkim/kratek, novim/nov, velikim/velik, posebnim/poseben, dobrim/dober, samim/sam, slovenskim/slovenski, zunanjim/zunanji, visokim/visok, delovnim/deloven
Agpmdn Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative Ppnmdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 296 207 sama/sam, mlada/mlad, srečna/srečen, potrebna/potreben, edina/edin, zadnja/zadnji, uspešna/uspešen, slovenska/slovenski, pomembna/pomemben, močna/močen
Agpmdg Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive Ppnmdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 24 23 slovenskih/slovenski, ustavnih/ustaven, toplih/topel, radioizotopskih/radioizotopski, prejšnjih/prejšnji, poznavalskih/poznavalski, plitvih/plitev, odpadnih/odpaden, obveznih/obvezen, novih/nov
Agpmdd Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative Ppnmdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 11 10 zadnjima/zadnji, zahodnima/zahoden, vodilnima/vodilen, vajenima/vajen, polnima/poln, podjetnima/podjeten, možnima/možen, federalističnima/federalističen, bosanskima/bosanski, albanskima/albanski
Agpmda Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative Ppnmdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 62 54 zadnja/zadnji, prosta/prost, dobra/dober, široka/širok, znanstvena/znanstven, znana/znan, zgodovinska/zgodovinski, zdrava/zdrav, zaljubljena/zaljubljen, zakonita/zakonit
Agpmdl Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative Ppnmdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 23 19 zadnjih/zadnji, dobrih/dober, šolskih/šolski, časovnih/časoven, zelenih/zelen, ustavnih/ustaven, uspešnih/uspešen, turističnih/turističen, spodletelih/spodletel, pravih/pravi
Agpmdi Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Ppnmdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 28 27 prostima/prost, zgornjima/zgornji, zaporednima/zaporeden, votivnima/votiven, velikima/velik, uspešnima/uspešen, servisnima/servisen, različnima/različen, predsedniškima/predsedniški, poševnima/poševen
Agpmpn Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative Ppnmmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 4417 1570 sami/sam, mladi/mlad, slovenski/=, številni/številen, zadovoljni/zadovoljen, različni/različen, novi/nov, stari/star, znani/znan, domači/domač
Agpmpg Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive Ppnmmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik 4019 1496 slovenskih/slovenski, mladih/mlad, novih/nov, različnih/različen, dobrih/dober, ameriških/ameriški, posameznih/posamezen, tujih/tuj, znanih/znan, starih/star
Agpmpd Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative Ppnmmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik 413 269 mladim/mlad, slovenskim/slovenski, ostalim/ostal, novim/nov, številnim/številen, domačim/domač, odraslim/odrasel, tujim/tuj, različnim/različen, velikim/velik
Agpmpa Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative Ppnmmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik 2518 1154 nove/nov, različne/različen, številne/številen, mlade/mlad, zadnje/zadnji, posamezne/posamezen, poslovne/posloven, dobre/dober, slovenske/slovenski, domače/domač
Agpmpl Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative Ppnmmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik 1236 645 zadnjih/zadnji, različnih/različen, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, posameznih/posamezen, številnih/številen, slovenskih/slovenski, velikih/velik, evropskih/evropski, starih/star
Agpmpi Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Ppnmmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik 986 605 novimi/nov, mladimi/mlad, različnimi/različen, velikimi/velik, slovenskimi/slovenski, dolgimi/dolg, znanimi/znan, poslovnimi/posloven, številnimi/številen, visokimi/visok
Agpfsn Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative Ppnzei pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 9092 2569 sama/sam, nova/nov, velika/velik, slovenska/slovenski, stara/star, pomembna/pomemben, dobra/dober, prava/pravi, lepa/lep, državna/državen
Agpfsg Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive Ppnzer pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 6876 2053 slovenske/slovenski, nove/nov, evropske/evropski, svetovne/svetoven, velike/velik, osnovne/osnoven, nekdanje/nekdanji, ameriške/ameriški, stare/star, politične/političen
Agpfsd Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative Ppnzed pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 601 414 novi/nov, desni/=, evropski/=, slovenski/=, sami/sam, veliki/velik, črni/črn, državni/državen, stari/star, posebni/poseben
Agpfsa Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative Ppnzet pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 5841 2032 novo/nov, veliko/velik, posebno/poseben, dobro/dober, slovensko/slovenski, pravo/pravi, pomembno/pomemben, lastno/lasten, zadnjo/zadnji, staro/star
Agpfsl Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative Ppnzem pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 4013 1428 novi/nov, slovenski/=, veliki/velik, zadnji/=, svetovni/svetoven, evropski/=, desni/=, beli/bel, ljubljanski/=, levi/=
Agpfsi Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Ppnzeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 1639 901 novo/nov, veliko/velik, svetovno/svetoven, belo/bel, lastno/lasten, visoko/visok, samo/sam, dobro/dober, posebno/poseben, polno/poln
Agpfdn Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative Ppnzdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 160 126 posamični/posamičen, sami/sam, pomembni/pomemben, vzmetni/vzmeten, veliki/velik, varnostni/varnosten, podobni/podoben, novi/nov, črni/črn, zračni/zračen
Agpfdg Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive Ppnzdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 33 32 obveščevalnih/obveščevalen, zadnjih/zadnji, vojaških/vojaški, vladnih/vladen, visoških/visoški, temeljnih/temeljen, tedanjih/tedanji, svetih/svet, stripovskih/stripovski, stranskih/stranski
Agpfdd Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative Ppnzdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik 8 8 športnima/športen, stoječima/stoječ, slovenskima/slovenski, preostalima/preostal, osrednjima/osrednji, gospodarskima/gospodarski, dosedanjima/dosedanji, bodočima/bodoč, drugačnima/drugačen, ostalima/ostal
Agpfda Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative Ppnzdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 94 77 novi/nov, dobri/dober, pomembni/pomemben, osnovni/osnoven, čvrsti/čvrst, zadnji/=, posebni/poseben, ženitveni/ženitven, znameniti/znamenit, zlati/zlat
Agpfdl Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative Ppnzdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 19 16 mladinskih/mladinski, glavnih/glaven, študijskih/študijski, zaporednih/zaporeden, zadnjih/zadnji, vzporednih/vzporeden, velikih/velik, tehničnih/tehničen, sosednjih/sosednji, slabih/slab
Agpfdi Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Ppnzdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 35 31 desnima/desni, velikima/velik, svetovnima/svetoven, zaposlenima/zaposlen, zaporednima/zaporeden, verskima/verski, uspešnima/uspešen, tristoletnima/tristoleten, tankima/tanek, starima/star
Agpfpn Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative Ppnzmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 2910 1319 nove/nov, velike/velik, številne/številen, različne/različen, slovenske/slovenski, pomembne/pomemben, podobne/podoben, dobre/dober, same/sam, majhne/majhen
Agpfpg Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive Ppnzmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 3699 1426 novih/nov, različnih/različen, velikih/velik, posameznih/posamezen, slovenskih/slovenski, političnih/političen, evropskih/evropski, človekovih/človekov, posebnih/poseben, osnovnih/osnoven
Agpfpd Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative Ppnzmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 255 195 različnim/različen, novim/nov, številnim/številen, nacionalnim/nacionalen, evropskim/evropski, dobrim/dober, pristojnim/pristojen, naravnim/naraven, krajevnim/krajeven, drugačnim/drugačen
Agpfpa Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative Ppnzmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 2563 1106 nove/nov, velike/velik, različne/različen, številne/številen, notranje/notranji, dobre/dober, podobne/podoben, posebne/poseben, stare/star, drugačne/drugačen
Agpfpl Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative Ppnzmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik 1367 694 različnih/različen, slovenskih/slovenski, zadnjih/zadnji, velikih/velik, posameznih/posamezen, novih/nov, številnih/številen, olimpijskih/olimpijski, naslednjih/naslednji, domačih/domač
Agpfpi Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Ppnzmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik 852 542 novimi/nov, velikimi/velik, različnimi/različen, posebnimi/poseben, številnimi/številen, skupnimi/skupen, majhnimi/majhen, podobnimi/podoben, slovenskimi/slovenski, posameznimi/posamezen
Agpnsn Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative Ppnsei pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 4521 1465 novo/nov, pomembno/pomemben, mogoče/mogoč, dobro/dober, jasno/jasen, podobno/podoben, potrebno/potreben, odvisno/odvisen, zanimivo/zanimiv, slovensko/slovenski
Agpnsg Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive Ppnser pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 2818 1156 novega/nov, slovenskega/slovenski, dobrega/dober, posebnega/poseben, podobnega/podoben, javnega/javen, ustavnega/ustaven, hudega/hud, letošnjega/letošnji, državnega/državen
Agpnsd Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative Ppnsed pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 207 174 brezmadežnemu/brezmadežen, novemu/nov, ustavnemu/ustaven, pravemu/pravi, kislemu/kisel, dobremu/dober, vročemu/vroč, vrhovnemu/vrhoven, upravnemu/upraven, turističnemu/turističen
Agpnsa Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative Ppnset pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 2720 1093 prihodnje/prihodnji, novo/nov, dobro/dober, naslednje/naslednji, veliko/velik, socialno/socialen, delovno/deloven, zdravstveno/zdravstven, slovensko/slovenski, uspešno/uspešen
Agpnsl Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative Ppnsem pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 1763 749 novem/nov, glavnem/glaven, zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, letošnjem/letošnji, lanskem/lanski, državnem/državen, delovnem/deloven, svetovnem/svetoven, velikem/velik
Agpnsi Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Ppnseo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 609 411 novim/nov, kratkim/kratek, velikim/velik, dobrim/dober, nedavnim/nedaven, skupnim/skupen, hitrim/hiter, notranjim/notranji, belim/bel, slovenskim/slovenski
Agpndn Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative Ppnsdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 18 17 glavni/glaven, terenski/=, tajni/tajen, raziskovalni/raziskovalen, pomembni/pomemben, plavajoči/plavajoč, pikantni/pikanten, neuničljivi/neuničljiv, motorni/motoren, ključni/ključen
Agpndg Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive Ppnsdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik 7 6 zadnjih/zadnji, srednjih/srednji, sferičnih/sferičen, sadnih/saden, repnih/repen, konkretnih/konkreten, drugačnih/drugačen, ostalih/ostal, ostalih/ostali, kaznivih/kazniv
Agpndd Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dative Ppnsdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik drugačnima/drugačen, ostalima/ostal, ostalima/ostali, zadnjima/zadnji, velikima/velik, zunanjima/zunanji, slovenskima/slovenski, različnima/različen, prednjima/prednji, zlatima/zlat
Agpnda Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative Ppnsdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 27 20 dobri/dober, zadnji/=, prihodnji/=, študijski/=, zunanji/=, tradicionalni/tradicionalen, srebrni/srebrn, sodobni/sodoben, slovenski/=, rezervni/rezerven
Agpndl Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locative Ppnsdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik 19 7 zadnjih/zadnji, prihodnjih/prihodnji, minulih/minuli, uvodnih/uvoden, preteklih/pretekel, nadaljnjih/nadaljnji, geografskih/geografski, drugačnih/drugačen, ostalih/ostal, ostalih/ostali
Agpndi Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Ppnsdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik 6 6 živima/živ, vzvišenima/vzvišen, plemenitima/plemenit, nenavadnimi/nenavaden, ključnima/ključen, dobrima/dober, drugačnima/drugačen, ostalima/ostal, ostalima/ostali, različnima/različen
Agpnpn Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative Ppnsmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 758 491 nova/nov, številna/številen, slovenska/slovenski, potrebna/potreben, velika/velik, različna/različen, sama/sam, pravna/praven, pomembna/pomemben, znana/znan
Agpnpg Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive Ppnsmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 1088 586 novih/nov, zadnjih/zadnji, delovnih/deloven, kaznivih/kazniv, različnih/različen, slovenskih/slovenski, kmetijskih/kmetijski, javnih/javen, velikih/velik, srednjih/srednji
Agpnpd Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative Ppnsmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 51 47 številnim/številen, posameznim/posamezen, živim/živ, zemljepisnim/zemljepisen, zaslonskim/zaslonski, vrednim/vreden, večpredstavnim/večpredstaven, večernim/večeren, verskim/verski, velikim/velik
Agpnpa Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative Ppnsmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 798 464 nova/nov, dolga/dolg, zadnja/zadnji, velika/velik, delovna/deloven, številna/številen, javna/javen, različna/različen, potrebna/potreben, tuja/tuj
Agpnpl Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative Ppnsmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik 606 293 zadnjih/zadnji, javnih/javen, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, posameznih/posamezen, preteklih/pretekel, velikih/velik, različnih/različen, slovenskih/slovenski, delovnih/deloven
Agpnpi Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Ppnsmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik 234 197 velikimi/velik, različnimi/različen, finančnimi/finančen, novimi/nov, javnimi/javen, dobrimi/dober, delovnimi/deloven, številnimi/številen, vhodnimi/vhoden, sorodnimi/soroden
Agcmsny Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes Pppmeid pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da 409 86 večji/velik, manjši/majhen, boljši/dober, višji/visok, starejši/star, nižji/nizek, mlajši/mlad, močnejši/močen, daljši/dolg, hitrejši/hiter
Agcmsg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=genitive Pppmer pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 71 22 večjega/velik, višjega/visok, širšega/širok, starejšega/star, boljšega/dober, novejšega/nov, kasnejšega/kasen, daljšega/dolg, slabšega/slab, mlajšega/mlad
Agcmsd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=dative Pppmed pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 20 13 širšemu/širok, večjemu/velik, starejšemu/star, boljšemu/dober, višjemu/visok, težjemu/težek, tehtnejšemu/tehten, poznejšemu/pozen, nežnejšemu/nežen, močnejšemu/močen
Agcmsa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Pppmet pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 15 8 starejšega/star, mlajšega/mlad, boljšega/dober, poznejšega/pozen, zmogljivejšega/zmogljiv, višjega/visok, večjega/velik, manjšega/majhen
Agcmsay Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes Pppmetd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da 163 38 večji/velik, boljši/dober, manjši/majhen, daljši/dolg, lažji/lahek, krajši/kratek, višji/visok, lepši/lep, slabši/slab, hitrejši/hiter
Agcmsl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=locative Pppmem pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=mestnik 65 25 večjem/velik, širšem/širok, višjem/visok, manjšem/majhen, daljšem/dolg, slabšem/slab, krajšem/kratek, močnejšem/močen, cenejšem/poceni, zmogljivejšem/zmogljiv
Agcmsi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Pppmeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=orodnik 39 20 večjim/velik, manjšim/majhen, višjim/visok, močnejšim/močen, šibkejšim/šibek, nižjim/nizek, lažjim/lahek, krajšim/kratek, boljšim/dober, širšim/širok
Agcmdn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=nominative Pppmdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 13 10 večja/velik, manjša/majhen, višja/visok, starejša/star, slabša/slab, poznejša/pozen, konkretnejša/konkreten, hitrejša/hiter, daljša/dolg, boljša/dober
Agcmdg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=genitive Pppmdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 2 2 večjih/velik, manjših/majhen, starejših/star, mlajših/mlad, krajših/kratek, sprejemljivejših/sprejemljiv, močnejših/močen, boljših/dober
Agcmdd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=dative Pppmdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik mlajšima/mlad, starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, močnejšima/močen, slabšima/slab, kasnejšima/kasen, pomembnejšima/pomemben, boljšima/dober, višjima/visok
Agcmda Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=accusative Pppmdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 2 2 slabša/slab, krajša/kratek, večja/velik, manjša/majhen, mlajša/mlad, starejša/star, daljša/dolg, višja/visok, boljša/dober
Agcmdl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=locative Pppmdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 1 1 nižjih/nizek, večjih/velik, manjših/majhen, daljših/dolg, krajših/kratek, starejših/star, pomembnejših/pomemben, slabših/slab, močnejših/močen, mlajših/mlad
Agcmdi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Pppmdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=orodnik mlajšima/mlad, starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, močnejšima/močen, kasnejšima/kasen, daljšima/dolg, boljšima/dober, slabšima/slab, krajšima/kratek
Agcmpn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=nominative Pppmmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 228 72 starejši/star, večji/velik, mlajši/mlad, manjši/majhen, boljši/dober, višji/visok, cenejši/poceni, slabši/slab, močnejši/močen, daljši/dolg
Agcmpg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=genitive Pppmmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=rodilnik 137 43 večjih/velik, starejših/star, manjših/majhen, mlajših/mlad, boljših/dober, zahtevnejših/zahteven, višjih/visok, nižjih/nizek, lažjih/lahek, težjih/težek
Agcmpd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=dative Pppmmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=dajalnik 31 10 starejšim/star, mlajšim/mlad, manjšim/majhen, večjim/velik, šibkejšim/šibek, zahtevnejšim/zahteven, številnejšim/številen, močnejšim/močen, daljšim/dolg, boljšim/dober
Agcmpa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=accusative Pppmmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=tožilnik 135 41 večje/velik, starejše/star, manjše/majhen, boljše/dober, mlajše/mlad, višje/visok, nižje/nizek, močnejše/močen, lažje/lahek, učinkovitejše/učinkovit
Agcmpl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=locative Pppmmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=mestnik 50 22 višjih/visok, večjih/velik, mlajših/mlad, starejših/star, manjših/majhen, zahtevnejših/zahteven, težjih/težek, boljših/dober, toplejših/topel, svetlejših/svetel
Agcmpi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Pppmmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=orodnik 24 15 večjimi/velik, krajšimi/kratek, mlajšimi/mlad, nižjimi/nizek, številčnejšimi/številčen, tršimi/trd, starejšimi/star, sodobnejšimi/sodoben, slabšimi/slab, poznejšimi/pozen
Agcfsn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=nominative Pppzei pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 360 84 večja/velik, višja/visok, manjša/majhen, nižja/nizek, boljša/dober, pomembnejša/pomemben, starejša/star, mlajša/mlad, slabša/slab, težja/težek
Agcfsg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=genitive Pppzer pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 120 45 večje/velik, boljše/dober, širše/širok, višje/visok, manjše/majhen, lažje/lahek, starejše/star, močnejše/močen, novejše/nov, nižje/nizek
Agcfsd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=dative Pppzed pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 28 12 večji/velik, širši/širok, boljši/dober, višji/visok, vidnejši/viden, težji/težek, starejši/star, sodobnejši/sodoben, skromnejši/skromen, premožnejši/premožen
Agcfsa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=accusative Pppzet pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 219 47 večjo/velik, manjšo/majhen, boljšo/dober, višjo/visok, širšo/širok, nižjo/nizek, lažjo/lahek, hitrejšo/hiter, daljšo/dolg, lepšo/lep
Agcfsl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=locative Pppzem pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 90 28 večji/velik, višji/visok, nižji/nizek, manjši/majhen, daljši/dolg, močnejši/močen, širši/širok, krajši/kratek, boljši/dober, šibkejši/šibek
Agcfsi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Pppzeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 59 20 večjo/velik, višjo/visok, manjšo/majhen, nižjo/nizek, boljšo/dober, starejšo/star, debelejšo/debel, cenejšo/poceni, slabšo/slab, krajšo/kratek
Agcfdn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=nominative Pppzdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 1 1 širši/širok, večji/velik, manjši/majhen, starejši/star, boljši/dober, daljši/dolg, višji/visok, mlajši/mlad, nižji/nizek
Agcfdg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=genitive Pppzdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik manjših/majhen, večjih/velik, starejših/star, daljših/dolg, krajših/kratek, višjih/visok, težjih/težek, novejših/nov, hujših/hud, pomembnejših/pomemben
Agcfdd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=dative Pppzdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, mlajšima/mlad, boljšima/dober, močnejšima/močen, krajšima/kratek, višjima/visok, pomembnejšima/pomemben, slabšima/slab
Agcfda Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=accusative Pppzdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 1 1 krajši/kratek, večji/velik, manjši/majhen, širši/širok, višji/visok, starejši/star, nižji/nizek, mlajši/mlad, boljši/dober
Agcfdl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=locative Pppzdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik manjših/majhen, večjih/velik, slabših/slab, starejših/star, krajših/kratek, višjih/visok, daljših/dolg, mlajših/mlad, zahtevnejših/zahteven, resnejših/resen
Agcfdi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Pppzdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 1 1 debelejšima/debel, manjšima/majhen, večjima/velik, starejšima/star, mlajšima/mlad, lažjima/lahek, daljšima/dolg, boljšima/dober, krajšima/kratek
Agcfpn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=nominative Pppzmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 140 51 manjše/majhen, večje/velik, višje/visok, nižje/nizek, boljše/dober, ugodnejše/ugoden, novejše/nov, močnejše/močen, krajše/kratek, hujše/hud
Agcfpg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=genitive Pppzmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 116 38 večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, starejših/star, mlajših/mlad, boljših/dober, novejših/nov, nižjih/nizek, zanimivejših/zanimiv, zahtevnejših/zahteven
Agcfpd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=dative Pppzmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 11 11 številnejšim/številen, višjim/visok, večjim/velik, težjim/težek, starejšim/star, slabšim/slab, resnejšim/resen, nižjim/nizek, hladnejšim/hladen, hitrejšim/hiter
Agcfpa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=accusative Pppzmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 102 43 večje/velik, boljše/dober, višje/visok, manjše/majhen, starejše/star, mlajše/mlad, novejše/nov, krajše/kratek, hujše/hud, daljše/dolg
Agcfpl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=locative Pppzmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=mestnik 52 22 večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, slabših/slab, pomembnejših/pomemben, močnejših/močen, lažjih/lahek, daljših/dolg, zgodnejših/zgoden, temnejših/temen
Agcfpi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Pppzmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=orodnik 23 13 večjimi/velik, manjšimi/majhen, nižjimi/nizek, višjimi/visok, svetlejšimi/svetel, slabšimi/slab, pomembnejšimi/pomemben, podrobnejšimi/podroben, nenavadnejšimi/nenavaden, mirnejšimi/miren
Agcnsn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=nominative Pppsei pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 156 56 večje/velik, manjše/majhen, višje/visok, lažje/lahek, boljše/dober, težje/težek, pomembnejše/pomemben, počasnejše/počasen, hitrejše/hiter, daljše/dolg
Agcnsg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=genitive Pppser pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 59 26 večjega/velik, boljšega/dober, hujšega/hud, manjšega/majhen, širšega/širok, višjega/visok, resnejšega/resen, čvrstejšega/čvrst, toplejšega/topel, starejšega/star
Agcnsd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=dative Pppsed pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 11 7 večjemu/velik, hitrejšemu/hiter, boljšemu/dober, uspešnejšemu/uspešen, pogostejšemu/pogost, manjšemu/majhen, lepšemu/lep
Agcnsa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=accusative Pppset pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 113 39 večje/velik, boljše/dober, manjše/majhen, daljše/dolg, širše/širok, lažje/lahek, hitrejše/hiter, višje/visok, učinkovitejše/učinkovit, slabše/slab
Agcnsl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=locative Pppsem pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 43 16 večjem/velik, daljšem/dolg, boljšem/dober, širšem/širok, manjšem/majhen, kasnejšem/kasen, višjem/visok, uspešnejšem/uspešen, pozornejšem/pozoren, ožjem/ozek
Agcnsi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Pppseo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 9 8 večjim/velik, šibkejšim/šibek, višjim/visok, nižjim/nizek, močnejšim/močen, manjšim/majhen, intenzivnejšim/intenziven, hujšim/hud
Agcndn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=nominative Pppsdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 1 1 nižji/nizek, boljši/dober, večji/velik, manjši/majhen, uspešnejši/uspešen, starejši/star, močnejši/močen, mlajši/mlad, učinkovitejši/učinkovit, cenejši/poceni
Agcndg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=genitive Pppsdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik večjih/velik, manjših/majhen, starejših/star, nižjih/nizek, močnejših/močen, višjih/visok, temnejših/temen, slabših/slab, predrznejših/predrzen, pomembnejših/pomemben
Agcndd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=dative Pppsdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik manjšima/majhen, večjima/velik, slabšima/slab, starejšima/star, širšima/širok, zgodnejšima/zgoden, važnejšima/važen, razvitejšima/razvit, ožjima/ozek, nižjima/nizek
Agcnda Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=accusative Pppsdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik boljši/dober, lepši/lep, manjši/majhen, večji/velik, starejši/star, svetlejši/svetel, daljši/dolg, nižji/nizek, močnejši/močen, širši/širok
Agcndl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=locative Pppsdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik večjih/velik, manjših/majhen, širših/širok, zahtevnejših/zahteven, pomembnejših/pomemben, ožjih/ozek, odmevnejših/odmeven, novejših/nov, močnejših/močen, krajših/kratek
Agcndi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Pppsdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik manjšima/majhen, zgodnejšima/zgoden, večjima/velik, pomembnejšima/pomemben, nižjima/nizek, položnejšima/položen, ožjima/ozek, gostejšima/gost, daljšima/dolg, živahnejšima/živahen
Agcnpn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=nominative Pppsmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 39 17 večja/velik, manjša/majhen, cenejša/poceni, slabša/slab, zanimivejša/zanimiv, višja/visok, težja/težek, svetlejša/svetel, primernejša/primeren, pomembnejša/pomemben
Agcnpg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=genitive Pppsmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 15 8 večjih/velik, manjših/majhen, pomembnejših/pomemben, višjih/visok, ugodnejših/ugoden, težjih/težek, poznejših/pozen, pogostejših/pogost
Agcnpd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=dative Pppsmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 2 1 manjšim/majhen, večjim/velik, višjim/visok, težjim/težek, daljšim/dolg, boljšim/dober, zahtevnejšim/zahteven, mlajšim/mlad, starejšim/star
Agcnpa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=accusative Pppsmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 22 14 večja/velik, manjša/majhen, daljša/dolg, zahtevnejša/zahteven, varnejša/varen, težja/težek, splošnejša/splošen, slabša/slab, poznejša/pozen, pomembnejša/pomemben
Agcnpl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=locative Pppsmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=mestnik 20 9 večjih/velik, poznejših/pozen, mlajših/mlad, kasnejših/kasen, zrelejših/zrel, zgodnejših/zgoden, trdnejših/trden, resnejših/resen, daljših/dolg
Agcnpi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Pppsmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=orodnik 6 4 manjšimi/majhen, kasnejšimi/kasen, jasnejšimi/jasen, cenejšimi/poceni, večjimi/velik, pomembnejšimi/pomemben, višjimi/visok, krajšimi/kratek, boljšimi/dober
Agsmsny Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes Ppsmeid pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da 282 59 najboljši/dober, največji/velik, najpomembnejši/pomemben, najmlajši/mlad, najvišji/visok, najhitrejši/hiter, najstarejši/star, najmočnejši/močen, najljubši/ljub, najprimernejši/primeren
Agsmsg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=genitive Ppsmer pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 48 17 največjega/velik, najboljšega/dober, najvišjega/visok, najnovejšega/nov, najmanjšega/majhen, najlepšega/lep, najstarejšega/star, najbližjega/blizek, najzahtevnejšega/zahteven, najsodobnejšega/sodoben
Agsmsd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=dative Ppsmed pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 6 4 najširšemu/širok, najboljšemu/dober, najustreznejšemu/ustrezen, najenostavnejšemu/enostaven, največjemu/velik, najmlajšemu/mlad, najstarejšemu/star, najvišjemu/visok
Agsmsa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Ppsmet pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 30 12 najboljšega/dober, največjega/velik, najmlajšega/mlad, najbližjega/blizek, najučinkovitejšega/učinkovit, najuspešnejšega/uspešen, najpopularnejšega/popularen, najnovejši/nov, najnevarnejšega/nevaren, najmočnejšega/močen
Agsmsay Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes Ppsmetd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da 76 22 največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najmanjši/majhen, najvišji/visok, najnižji/nizek, najlepši/lep, najustreznejši/ustrezen, najslabši/slab, najkrajši/kratek
Agsmsl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=locative Ppsmem pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=mestnik 45 20 najboljšem/dober, najlepšem/lep, najkrajšem/kratek, najširšem/širok, najvišjem/visok, največjem/velik, najnovejšem/nov, najslabšem/slab, najzgodnejšem/zgoden, najugodnejšem/ugoden
Agsmsi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Ppsmeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=orodnik 17 11 največjim/velik, najslabšim/slab, najnovejšim/nov, najzmogljivejšim/zmogljiv, najuspešnejšim/uspešen, najmočnejšim/močen, najmanjšim/majhen, najlepšim/lep, najkrajšim/kratek, najdaljšim/dolg
Agsmdn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=nominative Ppsmdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 12 8 najuspešnejša/uspešen, najpomembnejša/pomemben, najboljša/dober, največja/velik, najpopularnejša/popularen, najmogočnejša/mogočen, najmlajša/mlad, najbližja/blizek
Agsmdg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=genitive Ppsmdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najmočnejših/močen, najvišjih/visok, najstarejših/star, najmlajših/mlad, najresnejših/resen, najpogostejših/pogost
Agsmdd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=dative Ppsmdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik najboljšima/dober, največjima/velik, najstarejšima/star, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najbližjima/blizek, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najmlajšima/mlad, najhitrejšima/hiter
Agsmda Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=accusative Ppsmdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 4 2 največja/velik, najboljša/dober, najpomembnejša/pomemben, najnovejša/nov, najstarejša/star, najvišja/visok, najmlajša/mlad, najnevarnejša/nevaren
Agsmdl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=locative Ppsmdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 1 1 najmočnejših/močen, največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najboljših/dober, najvišjih/visok, najmlajših/mlad, najdražjih/drag, najšibkejših/šibek, najzrelejših/zrel
Agsmdi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Ppsmdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=orodnik najboljšima/dober, največjima/velik, najdaljšima/dolg, najbližjima/blizek, najhitrejšima/hiter, najmočnejšima/močen, najvišjima/visok, najpomembnejšima/pomemben, najnovejšima/nov, najhujšima/hud
Agsmpn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=nominative Ppsmmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 102 33 najboljši/dober, največji/velik, najpogostejši/pogost, najmočnejši/močen, najmlajši/mlad, najvišji/visok, najuspešnejši/uspešen, najstarejši/star, najhujši/hud, najbližji/blizek
Agsmpg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=genitive Ppsmmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=rodilnik 115 42 najboljših/dober, največjih/velik, najrazličnejših/različen, najstarejših/star, najlepših/lep, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najmlajših/mlad, najmočnejših/močen, najmanjših/majhen
Agsmpd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=dative Ppsmmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=dajalnik 16 7 najboljšim/dober, najzaslužnejšim/zaslužen, najbližjim/blizek, največjim/velik, najstrožjim/strog, najpomembnejšim/pomemben, najbogatejšim/bogat, najmlajšim/mlad
Agsmpa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=accusative Ppsmmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=tožilnik 64 27 najboljše/dober, najrazličnejše/različen, največje/velik, najmlajše/mlad, najvišje/visok, najnovejše/nov, najmanjše/majhen, najtežje/težek, najlepše/lep, najcenejše/poceni
Agsmpl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=locative Ppsmmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=mestnik 23 15 najtežjih/težek, največjih/velik, najnovejših/nov, najvišjih/visok, najrazličnejših/različen, najpopularnejših/popularen, najpomembnejših/pomemben, najpogostejših/pogost, najmlajših/mlad, najmehkejših/mehek
Agsmpi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Ppsmmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=orodnik 45 23 najboljšimi/dober, največjimi/velik, najpomembnejšimi/pomemben, najnovejšimi/nov, najrazličnejšimi/različen, najsodobnejšimi/sodoben, najodgovornejšimi/odgovoren, najlepšimi/lep, najznamenitejšimi/znamenit, najvarnejšimi/varen
Agsfsn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=nominative Ppszei pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 250 49 največja/velik, najboljša/dober, najvišja/visok, najpomembnejša/pomemben, najnovejša/nov, najmanjša/majhen, najlepša/lep, najstarejša/star, najbližja/blizek, najslabša/slab
Agsfsg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=genitive Ppszer pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 61 18 največje/velik, najvišje/visok, najnovejše/nov, najmanjše/majhen, najboljše/dober, najnižje/nizek, najlepše/lep, najmočnejše/močen, najgloblje/globok, najtežje/težek
Agsfsd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=dative Ppszed pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 7 4 največji/velik, najljubši/ljub, najboljši/dober, najrevnejši/reven, najbližji/blizek, najdražji/drag, najvišji/visok, najpomembnejši/pomemben
Agsfsa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=accusative Ppszet pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 127 33 največjo/velik, najboljšo/dober, najvišjo/visok, najnižjo/nizek, najnovejšo/nov, najmanjšo/majhen, najugodnejšo/ugoden, najpomembnejšo/pomemben, najljubšo/ljub, najučinkovitejšo/učinkovit
Agsfsl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=locative Ppszem pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 53 21 največji/velik, najvišji/visok, najboljši/dober, najbližji/blizek, najlepši/lep, najpomembnejši/pomemben, najnovejši/nov, najzgodnejši/zgoden, najzahtevnejši/zahteven, najsplošnejši/splošen
Agsfsi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Ppszeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 20 8 največjo/velik, najboljšo/dober, najvišjo/visok, najnovejšo/nov, najtesnejšo/tesen, najsodobnejšo/sodoben, najnižjo/nizek, najglobjo/globok
Agsfdn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=nominative Ppszdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 11 8 najboljši/dober, najmočnejši/močen, najvišji/visok, največji/velik, najuspešnejši/uspešen, najprimernejši/primeren, najmanjši/majhen, najhitrejša/hiter
Agsfdg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=genitive Ppszdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 največjih/velik, najboljših/dober, najmočnejših/močen, najpomembnejših/pomemben, najvišjih/visok, najuspešnejših/uspešen, najpogostejših/pogost, najstarejših/star, najnovejših/nov
Agsfdd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=dative Ppszdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik največjima/velik, najboljšima/dober, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najvišjima/visok, najbližjima/blizek, najuspešnejšima/uspešen, najslabšima/slab, najhujšima/hud, najstarejšima/star
Agsfda Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=accusative Ppszdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 4 4 najvišji/visok, največji/velik, najpogostejši/pogost, najboljši/dober, najljubši/ljub, najpomembnejši/pomemben, najnovejši/nov
Agsfdl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=locative Ppszdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najmočnejših/močen, najvišjih/visok, najdaljših/dolg, najtežjih/težek, najuspešnejših/uspešen, najstarejših/star, najodmevnejših/odmeven, najnovejših/nov
Agsfdi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Ppszdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 1 1 največjima/velik, najboljšima/dober, najvišjima/visok, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najdaljšima/dolg, najbližjima/blizek, najnovejšima/nov, najštevilčnejšima/številčen
Agsfpn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=nominative Ppszmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 62 26 najboljše/dober, največje/velik, najlepše/lep, najpogostejše/pogost, najnovejše/nov, najnižje/nizek, najpomembnejše/pomemben, najvišje/visok, najvažnejše/važen, najprimernejše/primeren
Agsfpg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=genitive Ppszmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 80 39 največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najrazličnejših/različen, najlepših/lep, najvišjih/visok, najtežjih/težek, najstarejših/star, najsodobnejših/sodoben, najosnovnejših/osnoven
Agsfpd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=dative Ppszmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 4 4 najuspešnejšim/uspešen, najrazvitejšim/razvit, najrazličnejšim/različen, najboljšim/dober, največjim/velik, najrevnejšim/reven, najnovejšim/nov, najvišjim/visok
Agsfpa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=accusative Ppszmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 44 17 najboljše/dober, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben, najlepše/lep, najvišje/visok, najnovejše/nov, največje/velik, najrevnejše/reven, najnujnejše/nujen, najširše/širok
Agsfpl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=locative Ppszmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=mestnik 18 8 najboljših/dober, najrazličnejših/različen, najhujših/hud, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najnovejših/nov, najnižjih/nizek, najmanjših/majhen
Agsfpi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Ppszmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=orodnik 14 11 najboljšimi/dober, najpomembnejšimi/pomemben, najvišjimi/visok, največjimi/velik, najtežjimi/težek, najslabšimi/slab, najresnejšimi/resen, najnovejšimi/nov, najnižjimi/nizek, najlepšimi/lep
Agsnsn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=nominative Ppssei pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 87 32 najpomembnejše/pomemben, najboljše/dober, največje/velik, najtežje/težek, najmočnejše/močen, najlepše/lep, najzanesljivejše/zanesljiv, najstarejše/star, najslabše/slab, najmanjše/majhen
Agsnsg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=genitive Ppsser pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 12 6 najboljšega/dober, največjega/velik, najzgodnejšega/zgoden, najnujnejšega/nujen, najglobljega/globok, najbližjega/blizek, najvišjega/visok, najmanjšega/majhen
Agsnsd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=dative Ppssed pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik največjemu/velik, najboljšemu/dober, najširšemu/širok, najvišjemu/visok, najbližjemu/blizek, najmočnejšemu/močen, najljubšemu/ljub, najnovejšemu/nov, najuspešnejšemu/uspešen, najpomembnejšemu/pomemben
Agsnsa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=accusative Ppsset pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 40 18 najboljše/dober, največje/velik, najvišje/visok, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben, najnujnejše/nujen, najmanjše/majhen, zadnje/=, najuglednejše/ugleden, najsodobnejše/sodoben
Agsnsl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=locative Ppssem pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 15 10 največjem/velik, najznačilnejšem/značilen, najzgodnejšem/zgoden, najvišjem/visok, največjemu/velik, najslabšem/slab, najprestižnejšem/prestižen, najnovejšem/nov, najglobjem/globok, najboljšem/dober
Agsnsi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Ppsseo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 10 7 največjim/velik, najvažnejšim/važen, najtežjim/težek, najmanjšim/majhen, najkrajšim/kratek, najhujšim/hud, najboljšim/dober, najvišjim/visok
Agsndn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=nominative Ppssdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 2 2 največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najvišji/visok, najmočnejši/močen, najpogostejši/pogost, najuspešnejši/uspešen, najstarejši/star
Agsndg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=genitive Ppssdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najboljših/dober, najmočnejših/močen, najuspešnejših/uspešen, najsvetejših/svet, najslabših/slab, najvišjih/visok, najresnejših/resen, najzmogljivejših/zmogljiv
Agsndd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=dative Ppssdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik največjima/velik, najsvetejšima/svet, najboljšima/dober, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najljubšima/ljub, najpomembnejšima/pomemben, najskromnejšima/skromen, najpopularnejšima/popularen, najperspektivnejšima/perspektiven
Agsnda Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=accusative Ppssdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 1 1 najvišji/visok, največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najlepši/lep, najžlahtnejši/žlahten, najmočnejši/močen, najpogostejši/pogost, najdražji/drag
Agsndl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=locative Ppssdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik največjih/velik, najvišjih/visok, najuspešnejših/uspešen, najtežjih/težek, najrevnejših/reven, najmočnejših/močen, najboljših/dober, najspornejših/sporen, najslavnejših/slaven, najpomembnejših/pomemben
Agsndi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Ppssdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik največjima/velik, najboljšima/dober, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najstarejšima/star, najžlahtnejšima/žlahten, najskromnejšima/skromen, najmočnejšima/močen, najljubšima/ljub, najhujšima/hud
Agsnpn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=nominative Ppssmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 17 11 največja/velik, najnovejša/nov, najpomembnejša/pomemben, najvišja/visok, najokusnejša/okusen, najmilejša/mil, najmanjša/majhen, najljubša/ljub, najhujša/hud, najdražja/drag
Agsnpg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=genitive Ppssmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 23 11 najpomembnejših/pomemben, največjih/velik, najmočnejših/močen, najboljših/dober, najzanimivejših/zanimiv, najvažnejših/važen, najprijaznejših/prijazen, najnižjih/nizek, najnevarnejših/nevaren, najlepših/lep
Agsnpd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=dative Ppssmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 1 1 najboljšim/dober, največjim/velik, najnovejšim/nov, najrazličnejšim/različen, najvišjim/visok, najstrožjim/strog, najpomembnejšim/pomemben, najmanjšim/majhen, najzahtevnejšim/zahteven
Agsnpa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=accusative Ppssmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 22 10 najvišja/visok, najrazličnejša/različen, najboljša/dober, najzahtevnejša/zahteven, najpomembnejša/pomemben, najpogostejša/pogost, najtežja/težek, najsodobnejša/sodoben, najljubša/ljub, najlepša/lep
Agsnpl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=locative Ppssmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=mestnik 11 7 največjih/velik, najlepših/lep, najzgodnejših/zgoden, najsodobnejših/sodoben, najrazličnejših/različen, najdebelejših/debel, najboljših/dober, najvišjih/visok
Agsnpi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Ppssmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=orodnik 4 4 najznačilnejšimi/značilen, najtežjimi/težek, najpomembnejšimi/pomemben, najboljšimi/dober, največjimi/velik, najnovejšimi/nov, najrazličnejšimi/različen, najvišjimi/visok
Aspmsnn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no Psnmein pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne 358 290 kalcijev/=, ogljikov/=, Cankarjev/=, papežev/=, Sokurov/=, vodikov/=, sosedov/=, otrokov/=, lunin/=, delov/=
Aspmsg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive Psnmer pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 200 159 ogljikovega/ogljikov, Cankarjevega/Cankarjev, Prešernovega/Prešernov, natrijevega/natrijev, sodnikovega/sodnikov, petkovega/petkov, obtoženčevega/obtoženčev, magnezijevega/magnezijev, kalcijevega/kalcijev, Ojdipovega/Ojdipov
Aspmsd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative Psnmed pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 24 22 Microsoftovemu/Microsoftov, Kristusovemu/Kristusov, Štakulovemu/Štakulov, tujčevemu/tujčev, stričevemu/stričev, prijateljevemu/prijateljev, obtoženčevemu/obtoženčev, kraljevemu/kraljev, dedovemu/dedov, bikovemu/bikov
Aspmsa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Psnmet pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 21 21 Šarinićevega/Šarinićev, oškodovančevega/oškodovančev, otrokovega/otrokov, ministrovega/ministrov, dalajlamovega/dalajlamov, Wagnerjevega/Wagnerjev, Verdijevega/Verdijev, Straussovega/Straussov, Shahovega/Shahov, Quantumov/=
Aspmsan Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no Psnmetn pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne 139 119 otrokov/=, ogljikov/=, srnin/=, sosedov/=, sirov/=, pesnikov/=, očetov/=, Ragov/=, Jasnin/=, Clintonov/=
Aspmsl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative Psnmem pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik 138 113 Cankarjevem/Cankarjev, ponedeljkovem/ponedeljkov, Prešernovem/Prešernov, Drnovškovem/Drnovškov, torkovem/torkov, sopotnikovem/sopotnikov, firerjevem/firerjev, Trdinovem/Trdinov, Titovem/Titov, Linhartovem/Linhartov
Aspmsi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Psnmeo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik 56 50 limoninim/limonin, kanclerjevim/kanclerjev, županjinim/županjin, vanadijevim/vanadijev, sosedovim/sosedov, sirovim/sirov, sinovim/sinov, posameznikovim/posameznikov, očetovim/očetov, otrokovim/otrokov
Aspmdn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative Psnmdi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 17 17 šejkova/šejkov, travertina/travertin, obdolženkina/obdolženkin, Priključnina/Priključnin, Predskupina/Predskupin, Parkerjeva/Parkerjev, Okijeva/Okijev, Mucherjeva/Mucherjev, Microtecova/Microtecov, Matvijenkova/Matvijenkov
Aspmdg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive Psnmdr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 3 3 Sopranovih/Sopranov, Fokkerjevih/Fokkerjev, Accessovih/Accessov, jevih/jev, Guldenburgovih/Guldenburgov, Twistovih/Twistov, Oceanovih/Oceanov, Baudelairovih/Baudelairov, Columbovih/Columbov
Aspmdd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative Psnmdd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik minima/min, Minima/Min, ogljikovima/ogljikov, machinima/machin, Čaretovima/Čaretov, jevima/jev, Mrazovima/Mrazov, uslovima/uslov, Machinima/Machin, strankinima/strankin
Aspmda Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative Psnmdt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 3 3 Siemensova/Siemensov, Iskričina/Iskričin, Hajdukova/Hajdukov, Steva/Stev, Dina/Din, Calvina/Calvin, lovorova/lovorov, Dustina/Dustin, Martina/Martin, sinova/sinov
Aspmdl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative Psnmdm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik addamsovih/Addamsov, plovih/plov, jevih/jev, Huxtablovih/Huxtablov, Mcgregorjevih/McGregorjev, Giardinih/Giardin, Raztresenovih/Raztresenov, bencinih/bencin, Oceanovih/Oceanov, Fominih/Fomin
Aspmdi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Psnmdo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 2 2 dušikovima/dušikov, Kodakovima/Kodakov, četrtkovima/četrtkov, strankinima/strankin, Olimpijinima/Olimpijin, Microsoftovima/Microsoftov, Clintonovima/Clintonov, Volvopentovima/Volvopentov, Trubarjevima/Trubarjev, Tomosovima/Tomosov
Aspmpn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative Psnmmi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 113 98 Simpsonovi/Simpsonov, županovi/županov, Intelovi/Intelov, plutonijevi/plutonijev, ovnovi/ovnov, ogljikovi/ogljikov, Veršičevi/Veršičev, Noetovi/Noetov, Hitlerjevi/Hitlerjev, škampovi/škampov
Aspmpg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive Psnmmr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik 87 78 ogljikovih/ogljikov, sojinih/sojin, otrokovih/otrokov, Corelovih/Corelov, Žužkovih/Žužkov, šejkovih/šejkov, šefinjinih/šefinjin, Šuštarjevih/Šuštarjev, strelčevih/strelčev, sivkinih/sivkin
Aspmpd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative Psnmmd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik 12 12 natrijevim/natrijev, krompirjevim/krompirjev, Vuittonovim/Vuittonov, Samsungovim/Samsungov, Roškarjevim/Roškarjev, Marivauxovim/Marivauxov, Kusturovim/Kusturov, Kostelčevim/Kostelčev, Kezovim/Kezov, Janezovim/Janezov
Aspmpa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative Psnmmt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik 51 50 ogljikove/ogljikov, županove/županov, Öhlinsove/Öhlinsov, voznikove/voznikov, strankine/strankin, praindoevropščine/praindoevropščin, partnerjeve/partnerjev, otrokove/otrokov, osličeve/osličev, moževe/možev
Aspmpl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative Psnmmm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik 39 36 Microsoftovih/Microsoftov, Mercedesovih/Mercedesov, Ferencevih/Ferencev, startovih/startov, profesorjevih/profesorjev, generalovih/generalov, firerjevih/firerjev, elanovih/elanov, Voltovih/Voltov, Steinerjevih/Steinerjev
Aspmpi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Psnmmo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik 17 15 Intelovimi/Intelov, umetnikovimi/umetnikov, sivkinimi/sivkin, predsednikovimi/predsednikov, lipovimi/lipov, limetinimi/limetin, Shiseidovimi/Shiseidov, Sadamovimi/Sadamov, Junkersovimi/Junkersov, Jančarjevimi/Jančarjev
Aspfsn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative Psnzei pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 546 432 otrokova/otrokov, Janševa/Janšev, kraljeva/kraljev, Prešernova/Prešernov, Drnovškova/Drnovškov, Dementijeva/Dementijev, Navratilova/Navratilov, Čarmanova/Čarmanov, učiteljeva/učiteljev, trnova/trnov
Aspfsg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive Psnzer pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 262 221 kraljeve/kraljev, materine/materin, Prešernove/Prešernov, Bajukove/Bajukov, otrokove/otrokov, alzheimerjeve/alzheimerjev, Microsoftove/Microsoftov, Drnovškove/Drnovškov, tožnikove/tožnikov, sojine/sojin
Aspfsd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative Psnzed pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 31 29 Plavšićevi/Plavšićev, Drnovškovi/Drnovškov, vladarjevi/vladarjev, očetovi/očetov, otrokovi/otrokov, materini/materin, krompirjevi/krompirjev, igralčevi/igralčev, dedovi/dedov, Turkovi/Turkov
Aspfsa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative Psnzet pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 213 177 Nobelovo/Nobelov, otrokovo/otrokov, paradižnikovo/paradižnikov, kraljevo/kraljev, Prešernovo/Prešernov, Kristusovo/Kristusov, Župančičevo/Župančičev, tožnikovo/tožnikov, strelčevo/strelčev, očetovo/očetov
Aspfsl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative Psnzem pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 175 143 očetovi/očetov, Metelkovi/Metelkov, Kidričevi/Kidričev, četrtkovi/četrtkov, torkovi/torkov, Miklošičevi/Miklošičev, Kersnikovi/Kersnikov, Šubičevi/Šubičev, Štihovi/Štihov, Čopovi/Čopov
Aspfsi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Psnzeo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 84 79 ministrovo/ministrov, kraljevo/kraljev, Zyxelovo/Zyxelov, Cankarjevo/Cankarjev, Brezigarjevo/Brezigarjev, Štumperovo/Štumperov, četrtkovo/četrtkov, česnovo/česnov, uporabnikovo/uporabnikov, tempomatovo/tempomatov
Aspfdn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative Psnzdi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 6 6 županovi/županov, peteršiljevi/peteršiljev, perspektivini/perspektivin, orehovi/orehov, McPhersonovi/McPhersonov, Kohkovi/Kohkov, Mcleodovi/McLeodov, jevi/jev, Prešernovi/Prešernov, Mcleodovi/Mcleodov
Aspfdg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive Psnzdr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik jevih/jev, balzovih/balzov, Krimovih/Krimov, Oraclovih/Oraclov, Michelinovih/Michelinov, Glaskovih/Glaskov, Excelovih/Excelov, Pierinovih/Pierinov, Outlookovih/Outlookov, Srdovih/Srdov
Aspfdd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative Psnzdd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik novartisovima/Novartisov, nageljnovima/nageljnov, Michelinovima/Michelinov, Iskričinima/Iskričin, voznikovima/voznikov, Vilharjevima/Vilharjev, Vidmovima/Vidmov, strankinima/strankin, Sodečevima/Sodečev, Olimpijinima/Olimpijin
Aspfda Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative Psnzdt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 3 3 Vikičevi/Vikičev, Klemnovi/Klemnov, Caterinini/Caterinin, Miklovi/Miklov, četrtkovi/četrtkov, ponedeljkovi/ponedeljkov, Prešernovi/Prešernov, Outlookovi/Outlookov, Podjavorškovi/Podjavorškov, Ferrarijevi/Ferrarijev
Aspfdl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative Psnzdm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik jevih/jev, premierovih/premierov, Vertovčevih/Vertovčev, Hoffmannovih/Hoffmannov, Verheugnovih/Verheugnov, Sparovih/Sparov, Playboyevih/Playboyev, Sunovih/Sunov, Powellovih/Powellov, Erinih/Erin
Aspfdi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Psnzdo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik materinima/materin, voznikovima/voznikov, petkovima/petkov, luninima/lunin, vodikovima/vodikov, torkovima/torkov, Tomovima/Tomov, strankinima/strankin, ravnateljevima/ravnateljev, predsednikovima/predsednikov
Aspfpn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative Psnzmi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 59 53 otrokove/otrokov, proizvajalčeve/proizvajalčev, dekletove/dekletov, šefove/šefov, Čadeževe/Čadežev, vodikove/vodikov, toženčeve/toženčev, torkove/torkov, stričeve/stričev, sojine/sojin
Aspfpg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive Psnzmr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 59 55 posameznikovih/posameznikov, luninih/lunin, Krkinih/Krkin, Šuštarjevih/Šuštarjev, vrtnarjevih/vrtnarjev, vrbovih/vrbov, tožnikovih/tožnikov, sirovih/sirov, riževih/rižev, ribičinih/ribičin
Aspfpd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative Psnzmd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 5 5 žemljevim/žemljev, sestrinim/sestrin, Natovim/Natov, Lambovim/Lambov, Damijanovim/Damijanov, otrokovim/otrokov, posameznikovim/posameznikov, očetovim/očetov, Jehovovim/Jehovov
Aspfpa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative Psnzmt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 36 32 otrokove/otrokov, nageljnove/nageljnov, brinove/brinov, žveplove/žveplov, škofove/škofov, stričeve/stričev, smetanove/smetanov, sinkove/sinkov, premierove/premierov, mirtove/mirtov
Aspfpl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative Psnzmm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik 43 42 Šinkovčevih/Šinkovčev, Židovih/Židov, Žekševih/Žekšev, Žajdelovih/Žajdelov, Štögerjevih/Štögerjev, starčevih/starčev, premierovih/premierov, piščevih/piščev, otrokovih/otrokov, gospodovih/gospodov
Aspfpi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Psnzmo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik 15 15 volframovimi/volframov, titanovimi/titanov, strankinimi/strankin, partnerjevimi/partnerjev, dekletovimi/dekletov, dedovimi/dedov, cesarjevimi/cesarjev, borovimi/borov, avtorjevimi/avtorjev, Shakespearjevimi/Shakespearjev
Aspnsn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative Psnsei pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 72 55 ponedeljkovo/ponedeljkov, otrokovo/otrokov, Prešernovo/Prešernov, Martinovo/Martinov, prijateljevo/prijateljev, petkovo/petkov, edino/edini, Marijino/Marijin, ženino/ženin, Župnekovo/Župnekov
Aspnsg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive Psnser pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 85 71 Marijinega/Marijin, otrokovega/otrokov, lososovega/lososov, Stresemannovega/Stresemannov, Prešernovega/Prešernov, Odisejevega/Odisejev, Kristusovega/Kristusov, Jezusovega/Jezusov, Borštnikovega/Borštnikov, župnikovega/župnikov
Aspnsd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative Psnsed pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 7 7 supervizantovemu/supervizantov, materinemu/materin, dijakovemu/dijakov, Vincijevemu/Vincijev, Microsoftovemu/Microsoftov, Michaelovemu/Michaelov, Marijinemu/Marijin, Jezusovemu/Jezusov, otrokovemu/otrokov
Aspnsa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative Psnset pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 69 61 materino/materin, Marijino/Marijin, posameznikovo/posameznikov, otrokovo/otrokov, Prešernovo/Prešernov, Cankarjevo/Cankarjev, žužkovo/žužkov, ženino/ženin, človekovo/človekov, voznikovo/voznikov
Aspnsl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative Psnsem pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 72 65 umetnikovem/umetnikov, torkovem/torkov, otrokovem/otrokov, gospodovem/gospodov, Kučanovem/Kučanov, Krivičevem/Krivičev, Engelsovem/Engelsov, županovem/županov, Šušteršičevem/Šušteršičev, četrtkovem/četrtkov
Aspnsi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Psnseo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 25 24 materinim/materin, trnovim/trnov, sredinim/sredin, slikarjevim/slikarjev, riževim/rižev, predsednikovim/predsednikov, petkovim/petkov, pesnikovim/pesnikov, ortopedovim/ortopedov, ohrovtovim/ohrovtov
Aspndn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative Psnsdi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 3 2 Marsovi/Marsov, Peltonovi/Peltonov, Volkovi/Volkov, hudičevi/hudičev, Lekovi/Lekov, Kučanovi/Kučanov, kraljevi/kraljev, Gallusovi/Gallusov, Scavolini/Scavolin, Gradovi/Gradov
Aspndg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive Psnsdr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik jevih/jev, Pharovih/Pharov, Emoninih/Emonin, Srdovih/Srdov, Goghovih/Goghov, Fibinih/Fibin, Geinih/Gein, Puchovih/Puchov, Primexovih/Primexov, holdingovih/holdingov
Aspndd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dative Psnsdd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik rotarjevima/Rotarjev, Žitovima/Žitov, Žalgirisovima/Žalgirisov, Čurinovima/Čurinov, Črepovima/Črepov, strankinima/strankin, Stopovima/Stopov, potapljačevima/potapljačev, Pfizerjevima/Pfizerjev, Meblovima/Meblov
Aspnda Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative Psnsdt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 1 1 Citroënovi/Citroënov, Cortini/Cortin, Maini/Main, Jarenini/Jarenin, Caterini/Caterin, Jahorini/Jahorin, Burkini/Burkin, Trubarjevini/Trubarjevin, Grablovičevi/Grablovičev, Bijeljini/Bijeljin
Aspndl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locative Psnsdm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik adriinih/Adriin, Srdovih/Srdov, Uefinih/Uefin, Jatovih/Jatov, Emoninih/Emonin, Ulebovih/Ulebov, Temirjevih/Temirjev, Perutninih/Perutnin, jevih/jev, javorovih/javorov
Aspndi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Psnsdo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik spraguovima/Spraguov, bikovima/bikov, žerjavovima/žerjavov, četrtkovima/četrtkov, Wrightovima/Wrightov, Petrolovima/Petrolov, Mercatorjevima/Mercatorjev, Linhartovima/Linhartov, kostanjevima/kostanjev, Kittlovima/Kittlov
Aspnpn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative Psnsmi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 23 17 Capriceina/Capricein, Izraelijeva/Izraelijev, Cankarjeva/Cankarjev, voznikova/voznikov, gabrova/gabrov, dolžnikova/dolžnikov, cesarjeva/cesarjev, bukova/bukov, Williamova/Williamov, Waddellova/Waddellov
Aspnpg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive Psnsmr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 17 14 ogljikovih/ogljikov, specialistovih/specialistov, sojinih/sojin, sedlarjevih/sedlarjev, otrokovih/otrokov, kokosovih/kokosov, iskrinih/iskrin, Tumovih/Tumov, Schalkejevih/Schalkejev, Rustemagićevih/Rustemagićev
Aspnpd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative Psnsmd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 1 1 Boscovim/Boscov, Natovim/Natov, otrokovim/otrokov, očetovim/očetov, nasprotnikovim/nasprotnikov, ministrovim/ministrov, avtorjevim/avtorjev, zdravnikovim/zdravnikov, maminim/mamin, voznikovim/voznikov
Aspnpa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative Psnsmt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 20 18 proizvajalčeva/proizvajalčev, otrokova/otrokov, voznikova/voznikov, trenerjeva/trenerjev, poprova/poprov, očetova/očetov, judova/judov, dnevnikova/dnevnikov, avtorjeva/avtorjev, Nigradova/Nigradov
Aspnpl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative Psnsmm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik 8 7 Shakespearovih/Shakespearov, varuhovih/varuhov, orlovih/orlov, Mauriceovih/Mauriceov, Hitlerjevih/Hitlerjev, Glinovih/Glinov, Fallonovih/Fallonov, Krkinih/Krkin, riževih/rižev, voznikovih/voznikov
Aspnpi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Psnsmo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik 5 5 pesnikovimi/pesnikov, Rankovičevimi/Rankovičev, Marinkovičevimi/Marinkovičev, Marijinimi/Marijin, Dianinimi/Dianin, riževimi/rižev, puškinimi/puškin, ogljikovimi/ogljikov, orehovimi/orehov, dušikovimi/dušikov
Appmsnn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no Pdnmein pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne 1789 595 prepričan/=, pripravljen/=, namenjen/=, povezan/=, imenovan/=, sestavljen/=, rojen/=, odprt/=, določen/=, sprejet/=
Appmsny Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes Pdnmeid pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da 262 163 omenjeni/omenjen, spoštovani/spoštovan, imenovani/imenovan, odprti/odprt, poškodovani/poškodovan, opisani/opisan, prizadeti/prizadet, mešani/mešan, znani/znan, uveljavljeni/uveljavljen
Appmsg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive Pdnmer pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 328 204 omenjenega/omenjen, določenega/določen, imenovanega/imenovan, želenega/želen, odprtega/odprt, vloženega/vložen, sprejetega/sprejet, namenjenega/namenjen, izgubljenega/izgubljen, vezanega/vezan
Appmsd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative Pdnmed pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 31 25 rojenemu/rojen, vprašanemu/vprašan, organiziranemu/organiziran, izgubljenemu/izgubljen, imenovanemu/imenovan, zvitemu/zvit, zgrajenemu/zgrajen, zastavljenemu/zastavljen, zaposlenemu/zaposlen, ustaljenemu/ustaljen
Appmsa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Pdnmet pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 76 58 zaposlenega/zaposlen, umorjenega/umorjen, razvpitega/razvpit, imenovanega/imenovan, umrlega/umrl, ubitega/ubit, ranjenega/ranjen, odrešenega/odrešen, nasmejanega/nasmejan, zaprtega/zaprt
Appmsan Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no Pdnmetn pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne 219 138 določen/=, vgrajen/=, imenovan/=, opravljen/=, sestavljen/=, organiziran/=, namenjen/=, izdelan/=, utemeljen/=, sesekljan/=
Appmsay Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes Pdnmetd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da 133 101 omenjeni/omenjen, želeni/želen, izbrani/izbran, organizirani/organiziran, omrežni/omrežen, kombinirani/kombiniran, izgubljeni/izgubljen, vloženi/vložen, ukradeni/ukraden, skriti/skrit
Appmsl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative Pdnmem pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik 199 117 določenem/določen, končanem/končan, omenjenem/omenjen, skrajšanem/skrajšan, imenovanem/imenovan, zaprtem/zaprt, sprejetem/sprejet, predpisanem/predpisan, razvitem/razvit, predlaganem/predlagan
Appmsi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Pdnmeo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik 159 110 določenim/določen, imenovanim/imenovan, vgrajenim/vgrajen, povišanim/povišan, izbranim/izbran, vdelanim/vdelan, upokojenim/upokojen, sprejetim/sprejet, organiziranim/organiziran, omenjenim/omenjen
Appmdn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative Pdnmdi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 150 102 povezana/povezan, prepričana/prepričan, sprejeta/sprejet, omenjena/omenjen, obsojena/obsojen, ločena/ločen, zasnovana/zasnovan, zaposlena/zaposlen, poročena/poročen, nominirana/nominiran
Appmdg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive Pdnmdr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 5 5 prenovljenih/prenovljen, osumljenih/osumljen, naštetih/naštet, naprednih/napreden, ločenih/ločen, omenjenih/omenjen, obtoženih/obtožen, zgrešenih/zgrešen
Appmdd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative Pdnmdd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 6 4 omenjenima/omenjen, pripravljenima/pripravljen, poškodovanima/poškodovan, poznanima/poznan, obtoženima/obtožen, osumljenima/osumljen, ločenima/ločen, povezanima/povezan
Appmda Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative Pdnmdt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 15 14 namenjena/namenjen, upokojena/upokojen, ukrivljena/ukrivljen, prizadeta/prizadet, priključna/priključen, prenovljena/prenovljen, posvečena/posvečen, poročna/poročen, omenjena/omenjen, obtožena/obtožen
Appmdl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative Pdnmdm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 4 3 omenjenih/omenjen, nameščenih/nameščen, ločenih/ločen, sušnih/sušen, odigranih/odigran, zgrešenih/zgrešen, sklenjenih/sklenjen, kombiniranih/kombiniran
Appmdi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Pdnmdo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 4 4 zaposlenima/zaposlen, ugotovljenima/ugotovljen, omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, vgrajenima/vgrajen, sprtima/sprt, izbranima/izbran, zadetima/zadet
Appmpn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative Pdnmmi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 1314 477 pripravljeni/pripravljen, prepričani/prepričan, povezani/povezan, zaposleni/zaposlen, zbrani/zbran, navdušeni/navdušen, namenjeni/namenjen, vključeni/vključen, opremljeni/opremljen, utrujeni/utrujen
Appmpg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive Pdnmmr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik 641 296 zaposlenih/zaposlen, združenih/združen, omenjenih/omenjen, izbranih/izbran, ranjenih/ranjen, namenjenih/namenjen, določenih/določen, prizadetih/prizadet, izbrisanih/izbrisan, vključenih/vključen
Appmpd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative Pdnmmd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik 60 36 zaposlenim/zaposlen, prizadetim/prizadet, rojenim/rojen, zbranim/zbran, zainteresiranim/zainteresiran, usmerjenim/usmerjen, imenovanim/imenovan, umrlim/umrl, specializiranim/specializiran, skuštranim/skuštran
Appmpa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative Pdnmmt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik 311 194 zaposlene/zaposlen, določene/določen, izbrane/izbran, zbrane/zbran, odprte/odprt, predpisane/predpisan, omenjene/omenjen, narejene/narejen, imenovane/imenovan, oblikovane/oblikovan
Appmpl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative Pdnmmm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik 109 77 določenih/določen, združenih/združen, omenjenih/omenjen, izbrisanih/izbrisan, zavitih/zavit, zaprtih/zaprt, prevoženih/prevožen, prenovljenih/prenovljen, prenatrpanih/prenatrpan, predvidenih/predviden
Appmpi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Pdnmmo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik 122 97 zaposlenimi/zaposlen, imenovanimi/imenovan, omejenimi/omejen, lakiranimi/lakiran, zainteresiranimi/zainteresiran, vodenimi/voden, vgrajenimi/vgrajen, uvoženimi/uvožen, spremenjenimi/spremenjen, preizkušenimi/preizkušen
Appfsn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative Pdnzei pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 1710 606 namenjena/namenjen, povezana/povezan, pripravljena/pripravljen, prepričana/prepričan, odprta/odprt, ustanovljena/ustanovljen, omenjena/omenjen, določena/določen, imenovana/imenovan, zaprta/zaprt
Appfsg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive Pdnzer pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 409 234 omenjene/omenjen, združene/združen, določene/določen, prevzete/prevzet, tožene/tožen, prenovljene/prenovljen, risane/risan, pričakovane/pričakovan, povečane/povečan, organizirane/organiziran
Appfsd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative Pdnzed pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 44 36 omenjeni/omenjen, razširjeni/razširjen, preizkušeni/preizkušen, obnovljeni/obnovljen, izbrani/izbran, imenovani/imenovan, zmrznjeni/zmrznjen, zbrani/zbran, zbiti/zbit, zasvojeni/zasvojen
Appfsa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative Pdnzet pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 504 283 določeno/določen, dodano/dodan, imenovano/imenovan, omenjeno/omenjen, izbrano/izbran, urejeno/urejen, odprto/odprt, združeno/združen, vgrajeno/vgrajen, povezano/povezan
Appfsl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative Pdnzem pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 239 154 določeni/določen, končani/končan, opravljeni/opravljen, izbrani/izbran, prenovljeni/prenovljen, ugotovljeni/ugotovljen, razširjeni/razširjen, priloženi/priložen, pokriti/pokrit, opremljeni/opremljen
Appfsi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Pdnzeo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 178 137 omejeno/omejen, vgrajeno/vgrajen, predlagano/predlagan, razvito/razvit, omrežno/omrežen, omenjeno/omenjen, odprto/odprt, napovedano/napovedan, izbrano/izbran, zapleteno/zapleten
Appfdn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative Pdnzdi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 59 46 povezani/povezan, prepričani/prepričan, vzmetni/vzmeten, priključeni/priključen, pridruženi/pridružen, postavljeni/postavljen, podeljeni/podeljen, omenjeni/omenjen, odprti/odprt, zgrajeni/zgrajen
Appfdg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive Pdnzdr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 2 2 navedenih/naveden, narejenih/narejen, omenjenih/omenjen, sprtih/sprt, rejnih/rejen, ločenih/ločen, vpletenih/vpleten, prestanih/prestan, odprtih/odprt, izbranih/izbran
Appfdd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative Pdnzdd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik 1 1 omenjenima/omenjen, sprtima/sprt, ločenima/ločen, vpletenima/vpleten, izbranima/izbran, prizadetima/prizadet, povezanima/povezan, uveljavljenima/uveljavljen, osvojenima/osvojen
Appfda Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative Pdnzdt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 14 13 ločeni/ločen, združeni/združen, vmesni/vmesen, ukradeni/ukraden, razprodani/razprodan, razdraženi/razdražen, prirejeni/prirejen, popackani/popackan, odsekani/odsekan, načrtovani/načrtovan
Appfdl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative Pdnzdm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 3 3 zloženih/zložen, omenjenih/omenjen, odprtih/odprt, ločenih/ločen, odigranih/odigran, podaljšanih/podaljšan, sušnih/sušen, izgubljenih/izgubljen, prestanih/prestan
Appfdi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Pdnzdo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 7 7 zaokroženima/zaokrožen, stegnjenima/stegnjen, sprtima/sprt, poslikanima/poslikan, pokritima/pokrit, odcepljenima/odcepljen, izvrtanima/izvrtan, omenjenima/omenjen, ločenima/ločen
Appfpn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative Pdnzmi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 701 353 povezane/povezan, določene/določen, namenjene/namenjen, predstavljene/predstavljen, združene/združen, izdelane/izdelan, razvite/razvit, razporejene/razporejen, opisane/opisan, omejene/omejen
Appfpg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive Pdnzmr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 376 226 določenih/določen, ogroženih/ogrožen, povezanih/povezan, naštetih/naštet, imenovanih/imenovan, predpisanih/predpisan, omenjenih/omenjen, okuženih/okužen, odprtih/odprt, nasičenih/nasičen
Appfpd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative Pdnzmd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 27 21 združenim/združen, opisanim/opisan, prizadetim/prizadet, določenim/določen, začinjenim/začinjen, zavarovanim/zavarovan, zainteresiranim/zainteresiran, vnetim/vnet, spuščenim/spuščen, pripravljenim/pripravljen
Appfpa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative Pdnzmt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 237 151 določene/določen, povezane/povezan, umazane/umazan, razvite/razvit, predlagane/predlagan, imenovane/imenovan, želene/želen, sprejete/sprejet, skrite/skrit, opredeljene/opredeljen
Appfpl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative Pdnzmm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik 121 74 razvitih/razvit, določenih/določen, združenih/združen, zaprtih/zaprt, urejenih/urejen, zasneženih/zasnežen, omenjenih/omenjen, napetih/napet, mešanih/mešan, izpostavljenih/izpostavljen
Appfpi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Pdnzmo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik 104 90 zaprtimi/zaprt, določenimi/določen, ustvarjenimi/ustvarjen, stisnjenimi/stisnjen, prižganimi/prižgan, prerezanimi/prerezan, predlaganimi/predlagan, povezanimi/povezan, ogroženimi/ogrožen, odrezanimi/odrezan
Appnsn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative Pdnsei pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 909 399 povezano/povezan, namenjeno/namenjen, odprto/odprt, rečeno/rečen, povedano/povedan, določeno/določen, prepovedano/prepovedan, dovoljeno/dovoljen, zapisano/zapisan, napisano/napisan
Appnsg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive Pdnser pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 198 142 združenega/združen, določenega/določen, omenjenega/omenjen, povečanega/povečan, zmanjšanega/zmanjšan, vloženega/vložen, uvoženega/uvožen, tveganega/tvegan, razloženega/razložen, prizadetega/prizadet
Appnsd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative Pdnsed pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 18 14 določenemu/določen, povečanemu/povečan, združenemu/združen, zapisanemu/zapisan, vzvalovanemu/vzvalovan, specializiranemu/specializiran, razširjenemu/razširjen, razgibanemu/razgiban, povišanemu/povišan, posekanemu/posekan
Appnsa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative Pdnset pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 208 137 določeno/določen, odprto/odprt, omenjeno/omenjen, opravljeno/opravljen, ukradeno/ukraden, pridobljeno/pridobljen, urejeno/urejen, opremljeno/opremljen, obnovljeno/obnovljen, našteto/naštet
Appnsl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative Pdnsem pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 87 63 odprtem/odprt, končanem/končan, določenem/določen, združenem/združen, zaprtem/zaprt, kuhanem/kuhan, zapisanem/zapisan, zaokroženem/zaokrožen, urejenem/urejen, prizadetem/prizadet
Appnsi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Pdnseo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 44 40 zmanjšanim/zmanjšan, povečanim/povečan, pospešenim/pospešen, odprtim/odprt, zlomljenim/zlomljen, zbranim/zbran, zavzetim/zavzet, zaseženim/zasežen, zadrgnjenim/zadrgnjen, zadetim/zadet
Appndn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative Pdnsdi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 19 19 zvezani/zvezan, zaželeni/zaželen, začeti/začet, zaposleni/zaposlen, zamegljeni/zamegljen, vzeti/=, ustvarjeni/ustvarjen, primorani/primoran, prepasani/prepasan, povzeti/povzet
Appndg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive Pdnsdr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 predstavljenih/predstavljen, omenjenih/omenjen, ločenih/ločen, semaforiziranih/semaforiziran, nadaljevanih/nadaljevan, mešanih/mešan, stepenih/stepen, zasedenih/zaseden, predlaganih/predlagan, razpisanih/razpisan
Appndd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dative Pdnsdd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, stepenima/stepen, odprtima/odprt, navedenima/naveden, povezanima/povezan, združenima/združen, uveljavljenima/uveljavljen, ukrivljenima/ukrivljen, postavljenima/postavljen
Appnda Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative Pdnsdt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 5 5 zlomljeni/zlomljen, prepleteni/prepleten, ločeni/ločen, dokončani/dokončan, avtomatizirani/avtomatiziran, omenjeni/omenjen, ukradeni/ukraden, stepeni/stepen, kuhani/kuhan
Appndl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locative Pdnsdm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik sušnih/sušen, ločenih/ločen, omenjenih/omenjen, odprtih/odprt, mešanih/mešan, pokritih/pokrit, organiziranih/organiziran, odigranih/odigran, najetih/najet, izbranih/izbran
Appndi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Pdnsdo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, izmišljenima/izmišljen, ugrabljenima/ugrabljen, odprtima/odprt, navedenima/naveden, združenima/združen, stepenima/stepen, vgrajenima/vgrajen, sesekljanima/sesekljan
Appnpn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative Pdnsmi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 213 142 odprta/odprt, povezana/povezan, urejena/urejen, namenjena/namenjen, zaprta/zaprt, določena/določen, pripravljena/pripravljen, zgrajena/zgrajen, usmerjena/usmerjen, upravičena/upravičen
Appnpg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive Pdnsmr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 134 93 odprtih/odprt, povezanih/povezan, določenih/določen, opravljenih/opravljen, omenjenih/omenjen, odobrenih/odobren, imenovanih/imenovan, rabljenih/rabljen, ustekleničenih/ustekleničen, ugotovljenih/ugotovljen
Appnpd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative Pdnsmd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 9 7 prepovedanim/prepovedan, določenim/določen, zavarovanim/zavarovan, opredeljenim/opredeljen, oblikovanim/oblikovan, napisanim/napisan, izpostavljenim/izpostavljen, odprtim/odprt, omenjenim/omenjen
Appnpa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative Pdnsmt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 94 71 odprta/odprt, izbrana/izbran, določena/določen, združena/združen, zbrana/zbran, rezervirana/rezerviran, prizadeta/prizadet, pripravljena/pripravljen, pridobljena/pridobljen, predvidena/predviden
Appnpl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative Pdnsmm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik 50 38 določenih/določen, odprtih/odprt, razvitih/razvit, priloženih/priložen, omenjenih/omenjen, denacionaliziranih/denacionaliziran, zasnovanih/zasnovan, zasedenih/zaseden, zaprtih/zaprt, zanemarjenih/zanemarjen
Appnpi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Pdnsmo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik 29 25 zaprtimi/zaprt, označenimi/označen, odprtimi/odprt, določenimi/določen, ukradenimi/ukraden, tveganimi/tvegan, skritimi/skrit, sklenjenimi/sklenjen, razvitimi/razvit, prizadetimi/prizadet
Rgp Adverb Type=general Degree=positive Rsn prislov vrsta=splošni stopnja=nedoločeno 56730 2463 lahko/=, tako/=, zelo/=, nekaj/=, bolj/=, kako/=, kar/=, vedno/=, zdaj/=, veliko/=
Rgc Adverb Type=general Degree=comparative Rsr prislov vrsta=splošni stopnja=primernik 2674 103 več/veliko, pozneje/pozno, bolje/dobro, kasneje/kasno, raje/rad, lažje/lahko, hitreje/hitro, pogosteje/pogosto, natančneje/natančno, manj/malo
Rgs Adverb Type=general Degree=superlative Rss prislov vrsta=splošni stopnja=presežnik 490 50 največ/veliko, najbolje/dobro, najpogosteje/pogosto, najverjetneje/verjetno, najraje/rad, najkasneje/kasno, najlepše/lepo, najlaže/lahko, najhitreje/hitro, najpozneje/pozno
Rr Adverb Type=participle Rd prislov vrsta=deležje 194 60 rekoč/=, sodeč/=, nehote/=, molče/=, nevede/=, zahvaljujoč/=, vedoč/=, upoštevaje/=, sluteč/=, upoštevajoč/=
Pp1-sn Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=nominative Zop-ei zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=imenovalnik 287 4 jaz/=, jest/jaz, jest/=, ge/=, jést/jest
Pp1-sg Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=genitive Zop-er zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=rodilnik 49 1 mene/jaz, mené/jaz, méne/jaz, méné/jaz, mêne/jaz
Pp1-sg--y Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=genitive Clitic=yes Zop-er--k zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 53 1 me/jaz, mè/jaz, mé/jaz
Pp1-sd Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=dative Zop-ed zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=dajalnik 74 1 meni/jaz, mení/jaz, méni/jaz, mêni/jaz
Pp1-sd--y Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=dative Clitic=yes Zop-ed--k zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 837 1 mi/jaz, mí/jaz
Pp1-sa Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusative Zop-et zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnik 41 1 mene/jaz, mené/jaz, méne/jaz, méné/jaz, mêne/jaz
Pp1-sa--y Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusative Clitic=yes Zop-et--k zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 544 1 me/jaz, mè/jaz, mé/jaz
Pp1-sa--b Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusative Clitic=bound Zop-et--z zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 82 7 zame/=, name/=, vame/=, čezme/=, skozme/=, predme/=, pome/=, medme/=, nadme/=
Pp1-sl Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=locative Zop-em zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=mestnik 27 1 meni/jaz, mení/jaz, méni/jaz, mêni/jaz
Pp1-si Pronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=instrumental Zop-eo zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=orodnik 69 2 mano/jaz, menoj/jaz, manò/jaz, manó/jaz
Pp1-dg Pronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=genitive Zop-dr zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=rodilnik 4 1 naju/jaz
Pp1-dd Pronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=dative Zop-dd zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=dajalnik 39 1 nama/jaz
Pp1-da Pronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=accusative Zop-dt zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=tožilnik 23 1 naju/jaz
Pp1-dl Pronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=locative Zop-dm zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=mestnik naju/jaz, nama/jaz
Pp1-di Pronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=instrumental Zop-do zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=orodnik 15 1 nama/jaz
Pp1-pg Pronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=genitive Zop-mr zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=rodilnik 80 1 nas/jaz, nás/jaz
Pp1-pd Pronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=dative Zop-md zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=dajalnik 603 1 nam/jaz, nám/jaz
Pp1-pa Pronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=accusative Zop-mt zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=tožilnik 381 1 nas/jaz, nás/jaz
Pp1-pl Pronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=locative Zop-mm zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=mestnik 202 1 nas/jaz, nás/jaz
Pp1-pi Pronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=instrumental Zop-mo zaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=orodnik 61 1 nami/jaz
Pp1mdn Pronoun Type=personal Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Zopmdi zaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 17 1 midva/jaz
Pp1mpn Pronoun Type=personal Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Zopmmi zaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 115 1 mi/jaz, mí/jaz
Pp1fdn Pronoun Type=personal Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Zopzdi zaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik medve/jaz, midve/jaz
Pp1fpn Pronoun Type=personal Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Zopzmi zaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 1 1 me/jaz, mè/jaz, mé/jaz
Pp1ndn Pronoun Type=personal Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Zopsdi zaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik medve/jaz, midve/jaz
Pp1npn Pronoun Type=personal Person=first Gender=neuter Number=plural Case=nominative Zopsmi zaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik me/jaz, mè/jaz, mé/jaz
Pp2-sn Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=nominative Zod-ei zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=imenovalnik 105 2 ti/=, ti/ta, tí/ti
Pp2-sg Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=genitive Zod-er zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=rodilnik 11 1 tebe/ti, tébe/ti, têbe/ti
Pp2-sg--y Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=genitive Clitic=yes Zod-er--k zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 16 1 te/ti, té/ti
Pp2-sd Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=dative Zod-ed zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=dajalnik 19 1 tebi/ti, tébi/ti
Pp2-sd--y Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=dative Clitic=yes Zod-ed--k zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 138 3 ti/=, ti/ta, meni/jaz, tí/ti
Pp2-sa Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusative Zod-et zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnik 5 1 tebe/ti, tébe/ti, têbe/ti
Pp2-sa--y Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusative Clitic=yes Zod-et--k zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 103 4 te/ti, teu/=, te/=, te/ta, té/ti
Pp2-sa--b Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusative Clitic=bound Zod-et--z zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 19 3 zate/zame, nate/name, vate/vame, medte/medme, nadte/nadme, naté/name, obte/obme, podte/podme, pote/pome
Pp2-sl Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=locative Zod-em zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=mestnik 9 1 tebi/ti, tébi/ti
Pp2-si Pronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=instrumental Zod-eo zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=orodnik 17 2 teboj/ti, tabo/ti, tebój/ti
Pp2-dg Pronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=genitive Zod-dr zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=rodilnik 2 1 vaju/ti
Pp2-dd Pronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=dative Zod-dd zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=dajalnik 7 2 vama/ti, nama/jaz
Pp2-da Pronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=accusative Zod-dt zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=tožilnik 6 1 vaju/ti
Pp2-dl Pronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=locative Zod-dm zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=mestnik vaju/ti, vama/ti
Pp2-di Pronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=instrumental Zod-do zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=orodnik 1 1 vama/ti
Pp2-pg Pronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=genitive Zod-mr zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=rodilnik 42 2 vas/ti, vas/=, vás/ti
Pp2-pd Pronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=dative Zod-md zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=dajalnik 359 2 vam/ti, vam/=
Pp2-pa Pronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=accusative Zod-mt zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=tožilnik 232 2 vas/ti, vas/=, vás/ti
Pp2-pl Pronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=locative Zod-mm zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=mestnik 14 1 vas/ti, vás/ti
Pp2-pi Pronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=instrumental Zod-mo zaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=orodnik 28 1 vami/ti, vámi/ti
Pp2mdn Pronoun Type=personal Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominative Zodmdi zaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 3 1 vidva/ti
Pp2mpn Pronoun Type=personal Person=second Gender=masculine Number=plural Case=nominative Zodmmi zaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 107 1 vi/ti, ví/ti
Pp2fdn Pronoun Type=personal Person=second Gender=feminine Number=dual Case=nominative Zodzdi zaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik vedve/ti, vidve/ti
Pp2fpn Pronoun Type=personal Person=second Gender=feminine Number=plural Case=nominative Zodzmi zaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik ve/ti
Pp2ndn Pronoun Type=personal Person=second Gender=neuter Number=dual Case=nominative Zodsdi zaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik vedve/ti, vidve/ti
Pp2npn Pronoun Type=personal Person=second Gender=neuter Number=plural Case=nominative Zodsmi zaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik ve/ti
Pp3msn Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=nominative Zotmei zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik 146 1 on/=, ôn/on
Pp3msg Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Zotmer zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 109 1 njega/on, njegà/on, njegá/on, njéga/on
Pp3msg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Clitic=yes Zotmer--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 185 1 ga/on
Pp3msd Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Zotmed zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 52 1 njemu/on
Pp3msd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Clitic=yes Zotmed--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 1025 1 mu/on
Pp3msa Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Zotmet zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 19 1 njega/on, njegà/on, njegá/on, njéga/on
Pp3msa--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Clitic=yes Zotmet--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 2149 1 ga/on
Pp3msa--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Clitic=bound Zotmet--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 191 9 zanj/zame, nanj/name, vanj/vame, skozenj/skozme, predenj/predme, obenj/obme, čezenj/čezme, ponj/pome, nadenj/nadme, medenj/medme
Pp3msl Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=locative Zotmem zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=mestnik 191 1 njem/on
Pp3msi Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Zotmeo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=orodnik 218 1 njim/on
Pp3mdn Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=nominative Zotmdi zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 7 1 onadva/on, onádva/on
Pp3mdg Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Zotmdr zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 13 1 njiju/on, njih/on
Pp3mdg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Clitic=yes Zotmdr--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 5 1 ju/on, jih/on
Pp3mdd Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Zotmdd zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 3 1 njima/on
Pp3mdd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Clitic=yes Zotmdd--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 59 1 jima/on
Pp3mda Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Zotmdt zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 4 2 njiju/on, onadva/on, njih/on
Pp3mda--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Clitic=yes Zotmdt--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 90 2 ju/on, jih/on
Pp3mda--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Clitic=bound Zotmdt--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 8 2 zanju/zame, nanju/name, mednju/medme, nadnju/nadme, obnju/obme, podnju/podme, ponju/pome, prednju/predme, skoznju/skozme
Pp3mdl Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=locative Zotmdm zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 3 1 njiju/on, njima/on
Pp3mdi Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Zotmdo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 20 1 njima/on
Pp3mpn Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=nominative Zotmmi zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 32 2 oni/on, ti/=, oní/on, óni/on
Pp3mpg Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Zotmmr zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik 81 1 njih/on
Pp3mpg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Clitic=yes Zotmmr--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 240 1 jih/on
Pp3mpd Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Zotmmd zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik 25 1 njim/on
Pp3mpd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Clitic=yes Zotmmd--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 531 1 jim/on
Pp3mpa Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Zotmmt zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik 20 2 njih/on, nje/on, njé/on
Pp3mpa--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Clitic=yes Zotmmt--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 1205 1 jih/on
Pp3mpa--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Clitic=bound Zotmmt--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 93 6 zanje/zame, vanje/vame, nanje/name, mednje/medme, ponje/pome, skoznje/skozme, nadnje/nadme, obnje/obme
Pp3mpl Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=locative Zotmmm zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=mestnik 78 1 njih/on
Pp3mpi Pronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Zotmmo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=orodnik 206 1 njimi/on
Pp3fsn Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=nominative Zotzei zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 86 1 ona/on, oná/on
Pp3fsg Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Zotzer zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 99 1 nje/on, njé/on
Pp3fsg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Clitic=yes Zotzer--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 188 1 je/on, jè/on, jé/on
Pp3fsd Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Zotzed zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 43 1 njej/on, nji/on
Pp3fsd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Clitic=yes Zotzed--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 536 1 ji/on, jì/on, jí/on
Pp3fsa Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Zotzet zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 14 1 njo/on, njó/on
Pp3fsa--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Clitic=yes Zotzet--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 1629 1 jo/on, jó/on, jô/on
Pp3fsa--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Clitic=bound Zotzet--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 172 10 zanjo/zame, vanjo/vame, nanjo/name, nadnjo/nadme, skoznjo/skozme, čeznjo/čezme, prednjo/predme, ponjo/pome, podnjo/podme, obnjo/obme
Pp3fsl Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=locative Zotzem zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 189 2 njej/on, nji/on
Pp3fsi Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Zotzeo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 142 1 njo/on, njó/on
Pp3fdn Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=nominative Zotzdi zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik onedve/on, onidve/on
Pp3fdg Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Zotzdr zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 njiju/on, njih/on
Pp3fdg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Clitic=yes Zotzdr--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 1 1 ju/on, jih/on
Pp3fdd Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Zotzdd zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik njima/on
Pp3fdd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Clitic=yes Zotzdd--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 7 1 jima/on
Pp3fda Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Zotzdt zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik njih/on, njiju/on
Pp3fda--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Clitic=yes Zotzdt--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 27 2 ju/on, jih/on
Pp3fda--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Clitic=bound Zotzdt--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 3 3 zanju/zame, skoznju/skozme, mednju/medme, nadnju/nadme, nanju/name, obnju/obme, podnju/podme, ponju/pome, prednju/predme
Pp3fdl Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=locative Zotzdm zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 1 1 njiju/on, njima/on
Pp3fdi Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Zotzdo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 5 1 njima/on
Pp3fpn Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=nominative Zotzmi zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 4 1 one/on, oné/on, óne/on, ône/on
Pp3fpg Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Zotzmr zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 42 1 njih/on
Pp3fpg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Clitic=yes Zotzmr--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 120 1 jih/on
Pp3fpd Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Zotzmd zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 1 1 njim/on
Pp3fpd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Clitic=yes Zotzmd--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 57 1 jim/on
Pp3fpa Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Zotzmt zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 7 1 njih/on, nje/on, njé/on
Pp3fpa--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Clitic=yes Zotzmt--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 622 1 jih/on
Pp3fpa--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Clitic=bound Zotzmt--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 25 6 zanje/zame, vanje/vame, nanje/name, skoznje/skozme, čeznje/čezme, mednje/medme, nadnje/nadme, obnje/obme
Pp3fpl Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=locative Zotzmm zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=mestnik 37 1 njih/on
Pp3fpi Pronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Zotzmo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=orodnik 60 1 njimi/on
Pp3nsn Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=nominative Zotsei zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 1 1 ono/on, onó/on, óno/on
Pp3nsg Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Zotser zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 9 1 njega/on, njegà/on, njegá/on, njéga/on
Pp3nsg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Clitic=yes Zotser--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 50 1 ga/on
Pp3nsd Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Zotsed zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik njemu/on
Pp3nsd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Clitic=yes Zotsed--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 13 1 mu/on
Pp3nsa Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Zotset zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 1 1 ono/on, onó/on, óno/on
Pp3nsa--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Clitic=yes Zotset--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 276 1 ga/on
Pp3nsa--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Clitic=bound Zotset--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 22 4 vanj/vame, nanj/name, zanj/zame, skozenj/skozme, medenj/medme, nadenj/nadme, obenj/obme, podenj/podme, ponj/pome
Pp3nsl Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=locative Zotsem zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 30 1 njem/on
Pp3nsi Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Zotseo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 14 1 njim/on
Pp3ndn Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=nominative Zotsdi zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik onedve/on, onidve/on
Pp3ndg Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Zotsdr zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 njiju/on, njih/on
Pp3ndg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Clitic=yes Zotsdr--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitična jih/on, ju/on
Pp3ndd Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Zotsdd zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik njima/on
Pp3ndd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Clitic=yes Zotsdd--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 1 1 jima/on
Pp3nda Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Zotsdt zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik njih/on, njiju/on
Pp3nda--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Clitic=yes Zotsdt--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 4 1 ju/on, jih/on
Pp3nda--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Clitic=bound Zotsdt--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=navezna mednju/medme, nadnju/nadme, nanju/name, obnju/obme, podnju/podme, ponju/pome, prednju/predme, skoznju/skozme, vanju/vame, zanju/zame
Pp3ndl Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=locative Zotsdm zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik njiju/on, njima/on
Pp3ndi Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Zotsdo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik njima/on
Pp3npn Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=nominative Zotsmi zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik ona/on, oná/on
Pp3npg Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Zotsmr zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 9 1 njih/on
Pp3npg--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Clitic=yes Zotsmr--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitična 26 1 jih/on
Pp3npd Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Zotsmd zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik njim/on
Pp3npd--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Clitic=yes Zotsmd--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitična 8 1 jim/on
Pp3npa Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Zotsmt zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik nje/on, njih/on, njé/on
Pp3npa--y Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Clitic=yes Zotsmt--k zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitična 182 1 jih/on
Pp3npa--b Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Clitic=bound Zotsmt--z zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik naslonskost=navezna 14 5 nanje/name, zanje/zame, skoznje/skozme, skoznja/skozme, mednje/medme, nadnje/nadme, obnje/obme, podnje/podme
Pp3npl Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=locative Zotsmm zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=mestnik 13 1 njih/on
Pp3npi Pronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Zotsmo zaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=orodnik 17 1 njimi/on
Ps1msns Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Zspmeie zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina 129 1 moj/=, mój/moj, môj/moj
Ps1msnd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dual Zspmeid zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina 3 1 najin/=
Ps1msnp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=plural Zspmeim zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina 87 1 naš/=
Ps1msgs Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Zspmere zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina 22 1 mojega/moj
Ps1msgd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dual Zspmerd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina 4 1 najinega/najin
Ps1msgp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=plural Zspmerm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina 46 1 našega/naš
Ps1msds Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Zspmede zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina 5 1 mojemu/moj
Ps1msdd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=dual Zspmedd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina najinemu/najin
Ps1msdp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=plural Zspmedm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina 9 1 našemu/naš
Ps1msas Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Zspmete zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina 30 3 moj/=, mojega/moj, mojga/moj, mój/moj, môj/moj
Ps1msad Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dual Zspmetd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina najin/=, najinega/najin
Ps1msap Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=plural Zspmetm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina 35 2 naš/=, našega/naš
Ps1msls Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Zspmeme zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina 14 1 mojem/moj
Ps1msld Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=dual Zspmemd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina 1 1 najinem/najin
Ps1mslp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=plural Zspmemm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina 44 1 našem/naš
Ps1msis Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Zspmeoe zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina 5 1 mojim/moj
Ps1msid Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dual Zspmeod zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina 1 1 najinim/najin
Ps1msip Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=plural Zspmeom zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina 8 1 našim/naš
Ps1mdns Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Zspmdie zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina 2 1 moja/moj, mojá/moj
Ps1mdnd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dual Zspmdid zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina najina/najin
Ps1mdnp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=plural Zspmdim zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina 3 1 naša/naš
Ps1mdgs Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Zspmdre zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina mojih/moj
Ps1mdgd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dual Zspmdrd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina najinih/najin
Ps1mdgp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=plural Zspmdrm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina naših/naš
Ps1mdds Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Zspmdde zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina mojima/moj
Ps1mddd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=dual Zspmddd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina najinima/najin
Ps1mddp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=plural Zspmddm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina našima/naš
Ps1mdas Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Zspmdte zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina 1 1 moja/moj, mojá/moj
Ps1mdad Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dual Zspmdtd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina najina/najin
Ps1mdap Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=plural Zspmdtm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina 2 1 naša/naš
Ps1mdls Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Zspmdme zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina mojih/moj
Ps1mdld Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=dual Zspmdmd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina najinih/najin
Ps1mdlp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=plural Zspmdmm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina naših/naš
Ps1mdis Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Zspmdoe zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina mojima/moj
Ps1mdid Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dual Zspmdod zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina 1 1 najinima/najin
Ps1mdip Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=plural Zspmdom zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina našima/naš
Ps1mpns Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Zspmmie zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina 27 1 moji/moj
Ps1mpnd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dual Zspmmid zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina 2 1 najini/najin
Ps1mpnp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=plural Zspmmim zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina 90 1 naši/naš, naší/naš
Ps1mpgs Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Zspmmre zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina 8 1 mojih/moj
Ps1mpgd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dual Zspmmrd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina 1 1 najinih/najin
Ps1mpgp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=plural Zspmmrm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina 44 1 naših/naš
Ps1mpds Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Zspmmde zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina 3 1 mojim/moj
Ps1mpdd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=dual Zspmmdd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina najinim/najin
Ps1mpdp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=plural Zspmmdm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina 13 1 našim/naš
Ps1mpas Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Zspmmte zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina 5 1 moje/moj, mojé/moj
Ps1mpad Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dual Zspmmtd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina najine/najin
Ps1mpap Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=plural Zspmmtm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina 39 1 naše/naš
Ps1mpls Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Zspmmme zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina 3 1 mojih/moj
Ps1mpld Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=dual Zspmmmd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina najinih/najin
Ps1mplp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=plural Zspmmmm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina 27 1 naših/naš
Ps1mpis Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Zspmmoe zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina 2 1 mojimi/moj
Ps1mpid Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dual Zspmmod zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina najinimi/najin
Ps1mpip Pronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=plural Zspmmom zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina 12 1 našimi/naš
Ps1fsns Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Zspzeie zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina 105 1 moja/moj, mojá/moj
Ps1fsnd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dual Zspzeid zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina 3 1 najina/najin
Ps1fsnp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=plural Zspzeim zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina 104 1 naša/naš
Ps1fsgs Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Zspzere zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina 19 1 moje/moj, mojé/moj
Ps1fsgd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dual Zspzerd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina 2 1 najine/najin
Ps1fsgp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=plural Zspzerm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina 78 1 naše/naš
Ps1fsds Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Zspzede zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina 5 1 moji/moj
Ps1fsdd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=dual Zspzedd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina najini/najin
Ps1fsdp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=plural Zspzedm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina 10 1 naši/naš, naší/naš
Ps1fsas Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Zspzete zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina 33 1 mojo/moj, mójo/moj, môjo/moj
Ps1fsad Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dual Zspzetd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina 1 1 najino/najin
Ps1fsap Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=plural Zspzetm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina 51 1 našo/naš
Ps1fsls Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Zspzeme zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina 27 1 moji/moj
Ps1fsld Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=dual Zspzemd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina 1 1 najini/najin
Ps1fslp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=plural Zspzemm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina 43 1 naši/naš, naší/naš
Ps1fsis Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Zspzeoe zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina 4 1 mojo/moj, mójo/moj, môjo/moj
Ps1fsid Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dual Zspzeod zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina najino/najin
Ps1fsip Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=plural Zspzeom zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina 12 1 našo/naš
Ps1fdns Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Zspzdie zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina 1 1 moji/moj
Ps1fdnd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dual Zspzdid zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina 1 1 najini/najin
Ps1fdnp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=plural Zspzdim zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina naši/naš, naší/naš
Ps1fdgs Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Zspzdre zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina mojih/moj
Ps1fdgd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dual Zspzdrd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina najinih/najin
Ps1fdgp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=plural Zspzdrm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina naših/naš
Ps1fdds Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Zspzdde zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina mojima/moj
Ps1fddd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=dual Zspzddd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina najinima/najin
Ps1fddp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=plural Zspzddm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina našima/naš
Ps1fdas Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Zspzdte zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina moji/moj
Ps1fdad Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dual Zspzdtd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina 1 1 najini/najin
Ps1fdap Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=plural Zspzdtm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množina naši/naš, naší/naš
Ps1fdls Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=singular Zspzdme zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=ednina mojih/moj
Ps1fdld Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=dual Zspzdmd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojina najinih/najin
Ps1fdlp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=plural Zspzdmm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množina naših/naš
Ps1fdis Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singular Zspzdoe zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=ednina mojima/moj
Ps1fdid Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dual Zspzdod zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojina najinima/najin
Ps1fdip Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=plural Zspzdom zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množina našima/naš
Ps1fpns Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular Zspzmie zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina 25 1 moje/moj, mojé/moj
Ps1fpnd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dual Zspzmid zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina 1 1 najine/najin
Ps1fpnp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=plural Zspzmim zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množina 20 1 naše/naš
Ps1fpgs Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular Zspzmre zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=ednina 9 1 mojih/moj
Ps1fpgd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dual Zspzmrd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina najinih/najin
Ps1fpgp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=plural Zspzmrm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množina 26 1 naših/naš
Ps1fpds Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular Zspzmde zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=ednina mojim/moj
Ps1fpdd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=dual Zspzmdd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina najinim/najin
Ps1fpdp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=plural Zspzmdm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množina 4 1 našim/naš
Ps1fpas Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular Zspzmte zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=ednina 7 1 moje/moj, mojé/moj
Ps1fpad Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dual Zspzmtd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina 3 1 najine/najin
Ps1fpap Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=plural Zspzmtm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množina 19 1 naše/naš
Ps1fpls Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular Zspzmme zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=ednina 8 1 mojih/moj
Ps1fpld Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=dual Zspzmmd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojina najinih/najin
Ps1fplp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=plural Zspzmmm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=množina 26 1 naših/naš
Ps1fpis Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular Zspzmoe zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=ednina 4 1 mojimi/moj
Ps1fpid Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dual Zspzmod zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojina najinimi/najin
Ps1fpip Pronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=plural Zspzmom zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=množina 6 1 našimi/naš
Ps1nsns Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular Zspseie zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina 41 1 moje/moj, mojé/moj
Ps1nsnd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=dual Zspseid zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina 3 1 najino/najin
Ps1nsnp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=plural Zspseim zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množina 38 1 naše/naš
Ps1nsgs Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular Zspsere zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=ednina 9 1 mojega/moj
Ps1nsgd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=dual Zspserd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina 1 1 najinega/najin
Ps1nsgp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=plural Zspserm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množina 35 1 našega/naš
Ps1nsds Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=singular Zspsede zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=ednina 3 1 mojemu/moj
Ps1nsdd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=dual Zspsedd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina najinemu/najin
Ps1nsdp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=plural Zspsedm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množina 3 1 našemu/naš
Ps1nsas Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular Zspsete zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=ednina 24 1 moje/moj, mojé/moj
Ps1nsad Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=dual Zspsetd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojina 1 1 najino/najin
Ps1nsap Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=plural Zspsetm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množina 31 1 naše/naš
Ps1nsls Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=singular Zspseme zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=ednina 41 1 mojem/moj
Ps1nsld Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=dual Zspsemd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojina 1 1 najinem/najin
Ps1nslp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=plural Zspsemm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množina 24 1 našem/naš
Ps1nsis Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular Zspseoe zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=ednina 5 1 mojim/moj
Ps1nsid Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dual Zspseod zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojina najinim/najin
Ps1nsip Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=plural Zspseom zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množina 6 1 našim/naš
Ps1ndns Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular Zspsdie zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=ednina moji/moj
Ps1ndnd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=dual Zspsdid zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojina najini/najin
Ps1ndnp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=plural Zspsdim zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množina naši/naš, naší/naš
Ps1ndgs Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=singular Zspsdre zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=ednina mojih/moj
Ps1ndgd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=dual Zspsdrd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojina najinih/najin
Ps1ndgp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=plural Zspsdrm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množina naših/naš
Ps1ndds Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=singular Zspsdde zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=ednina mojima/moj
Ps1nddd Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=dual Zspsddd zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojina najinima/najin
Ps1nddp Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=plural Zspsddm zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množina našima/naš
Ps1ndas Pronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular Zspsdte zaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=ednina moji/moj
Ps1ndad