MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications, Version 4

3.6.3. Slovene Noun

Up: 3.6. Slovene Specifications Previous: 3.6.2. Slovene Category Index Next: 3.6.4. Slovene Verb

Table of contents

Table 185. Slovene Specification for Noun
P Attribute (sl) Value (sl) Code (sl) Attribute (en) Value (en) Code (en)
0 besedna_vrsta samostalnik S CATEGORY Noun N
1 vrsta občno_ime o Type common c
lastno_ime l proper p
2 spol moški m Gender masculine m
ženski z feminine f
srednji s neuter n
3 število ednina e Number singular s
dvojina d dual d
množina m plural p
4 sklon imenovalnik i Case nominative n
rodilnik r genitive g
dajalnik d dative d
tožilnik t accusative a
mestnik m locative l
orodnik o instrumental i
5 živost ne n Animate no n
da d yes y
Opombe:
3.6.3.1. MSD Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth and sixth columns give the number of word tokens and word types tagged with this MSD in the paritally hand validated 1 million word jos1M corpus. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the jos1M corpus, (2) the lexicon of closed class words and (3) the lexicon derived from the FidaPLUS corpus. The examples are ordered by the number of occurences in (1), followed by examples from (2) and (3). Examples from (2) and (3) have not been attested in the base corpus, and are therefore crossed out. It should be noted that both (1) and (3) contain some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

Table 186. MSDs (104)
MSD (en) Features (en) MSD (sl) Features (sl) Tokens Types Examples of usage
Ncmsn Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominative Somei samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik 23120 4532 del/=, predsednik/=, film/=, človek/=, čas/=, svet/=, program/=, direktor/=, minister/=, otrok/=
Ncmsg Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitive Somer samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 15945 2649 časa/čas, sveta/svet, denarja/denar, zakona/zakon, sistema/sistem, konca/konec, maja/maj, programa/program, prostora/prostor, odstotka/odstotek
Ncmsd Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dative Somed samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 1525 727 otroku/otrok, človeku/človek, predsedniku/predsednik, razvoju/razvoj, koncu/konec, ministru/minister, svetu/svet, očetu/oče, gospodu/gospod, delu/del
Ncmsan Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no Sometn samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne 14211 2231 dan/=, primer/=, način/=, čas/=, del/=, teden/=, razvoj/=, denar/=, prostor/=, program/=
Ncmsay Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes Sometd samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da 1568 573 otroka/otrok, človeka/človek, predsednika/predsednik, sina/sin, moža/mož, direktorja/direktor, ministra/minister, očeta/oče, moškega/moški, župana/župan
Ncmsl Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locative Somem samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik 9602 1541 času/čas, koncu/konec, svetu/svet, primeru/primer, začetku/začetek, trgu/trg, delu/del, okviru/okvir, skladu/sklad, trenutku/trenutek
Ncmsi Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Someo samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik 4052 1389 časom/čas, naslovom/naslov, zakonom/zakon, začetkom/začetek, denarjem/denar, namenom/namen, predsednikom/predsednik, motorjem/motor, sistemom/sistem, programom/program
Ncmdn Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=nominative Somdi samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 556 318 otroka/otrok, zakonca/zakonec, starša/starš, sodnika/sodnik, prijatelja/prijatelj, brata/brat, člana/član, partnerja/partner, policista/policist, milijona/milijon
Ncmdg Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=genitive Somdr samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 104 87 razlogov/razlog, policistov/policist, bratov/brat, županov/župan, virov/vir, spolov/spol, procesov/proces, otrok/=, milijonov/milijon, metrov/meter
Ncmdd Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=dative Somdd samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 37 33 umetnikoma/umetnik, staršema/starš, mladoporočencema/mladoporočenec, fantoma/fant, članoma/član, zaveznikoma/zaveznik, zaslonoma/zaslon, zakoncema/zakonec, uniformirancema/uniformiranec, trgovcema/trgovec
Ncmda Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=accusative Somdt samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 338 202 meseca/mesec, tedna/teden, dni/dan, otroka/otrok, odstotka/odstotek, milijona/milijon, dela/del, dneva/dan, umora/umor, starša/starš
Ncmdl Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=locative Somdm samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 88 49 mesecih/mesec, primerih/primer, tednih/teden, dneh/dan, dnevih/dan, delih/del, zvezkih/zvezek, motorjih/motor, koncih/konec, člankih/članek
Ncmdi Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Somdo samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 87 75 tednoma/teden, spoloma/spol, partnerjema/partner, tekmecema/tekmec, otrokoma/otrok, modeloma/model, metoma/met, članoma/član, zakoncema/zakonec, zadetkoma/zadetek
Ncmpn Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative Sommi samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 8649 2139 ljudje/človek, otroci/otrok, člani/član, policisti/policist, starši/starš, strokovnjaki/strokovnjak, podatki/podatek, predstavniki/predstavnik, delavci/delavec, moški/=
Ncmpg Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitive Sommr samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik 12635 2146 tolarjev/tolar, ljudi/človek, odstotkov/odstotek, milijonov/milijon, dni/dan, podatkov/podatek, dolarjev/dolar, otrok/=, metrov/meter, delavcev/delavec
Ncmpd Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dative Sommd samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik 1349 570 ljudem/človek, otrokom/otrok, uporabnikom/uporabnik, staršem/starš, prijateljem/prijatelj, kupcem/kupec, delavcem/delavec, članom/član, novinarjem/novinar, študentom/študent
Ncmpa Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative Sommt samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik 6420 1696 podatke/podatek, otroke/otrok, ljudi/človek, dni/dan, stroške/strošek, rezultate/rezultat, izdelke/izdelek, pogoje/pogoj, odnose/odnos, prostore/prostor
Ncmpl Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locative Sommm samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik 2865 843 dneh/dan, mesecih/mesec, podatkih/podatek, prostorih/prostor, primerih/primer, krajih/kraj, časih/čas, ljudeh/človek, tednih/teden, odnosih/odnos
Ncmpi Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Sommo samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik 2545 1032 ljudmi/človek, dnevi/dan, otroki/otrok, predstavniki/predstavnik, podatki/podatek, pogoji/pogoj, člani/član, izdelki/izdelek, prijatelji/prijatelj, prsti/prst
Ncfsn Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominative Sozei samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 18750 3522 država/=, večina/=, vlada/=, slika/=, skupina/=, družba/=, tv/=, oddaja/=, ženska/=, cena/=
Ncfsg Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitive Sozer samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 18193 3120 države/država, družbe/družba, vlade/vlada, vode/voda, skupine/skupina, občine/občina, šole/šola, strani/stran, stranke/stranka, uprave/uprava
Ncfsd Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dative Sozed samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 1535 736 vladi/vlada, javnosti/javnost, skupini/skupina, družini/družina, državi/država, sreči/sreča, mami/mama, večini/večina, resnici/resnica, občini/občina
Ncfsa Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusative Sozet samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 17782 3171 voljo/volja, pomoč/=, vlogo/vloga, pot/=, soboto/sobota, možnost/=, pravico/pravica, vrsto/vrsta, uporabo/uporaba, glavo/glava
Ncfsl Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locative Sozem samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 12004 1948 strani/stran, uri/ura, podlagi/podlaga, zvezi/zveza, obliki/oblika, poti/pot, sliki/slika, primerjavi/primerjava, državi/država, resnici/resnica
Ncfsi Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Sozeo samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 4419 1567 pomočjo/pomoč, vojno/vojna, vodo/voda, roko/roka, uporabo/uporaba, glavo/glava, hitrostjo/hitrost, ženo/žena, močjo/moč, opremo/oprema
Ncfdn Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=nominative Sozdi samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 339 210 stranki/stranka, ekipi/ekipa, državi/država, začetnici/začetnica, tretjini/tretjina, ribi/riba, strani/stran, skupini/skupina, popevki/popevka, ženski/ženska
Ncfdg Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=genitive Sozdr samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 114 75 strani/stran, strank/stranka, bank/banka, žlic/žlica, tožnic/tožnica, polovic/polovica, držav/država, vrst/vrsta, vrečk/vrečka, vlad/vlada
Ncfdd Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=dative Sozdd samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik 17 16 stranema/stran, znamkama/znamka, vejama/veja, univerzama/univerza, strankama/stranka, rokama/roka, postavkama/postavka, ploščicama/ploščica, organizacijama/organizacija, legendama/legenda
Ncfda Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=accusative Sozdt samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 311 182 uri/ura, tretjini/tretjina, strani/stran, žlici/žlica, minuti/minuta, milijardi/milijarda, polovici/polovica, nagradi/nagrada, luknjici/luknjica, vrsti/vrsta
Ncfdl Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=locative Sozdm samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 83 45 straneh/stran, urah/ura, državah/država, vlogah/vloga, kategorijah/kategorija, tekmah/tekma, smereh/smer, minutah/minuta, ženskah/ženska, številkah/številka
Ncfdi Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Sozdo samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 127 92 državama/država, vojnama/vojna, rokama/roka, skupinama/skupina, silama/sila, polovicama/polovica, žličkama/žlička, številkama/številka, zmagama/zmaga, začetnicama/začetnica
Ncfpn Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominative Sozmi samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 5314 1422 ženske/ženska, države/država, stvari/stvar, novice/novica, težave/težava, cene/cena, besede/beseda, razmere/razmera, spremembe/sprememba, živali/žival
Ncfpg Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitive Sozmr samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 9112 1700 držav/država, težav/težava, ur/ura, minut/minuta, informacij/informacija, točk/točka, vrst/vrsta, mark/marka, besed/beseda, pravic/pravica
Ncfpd Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dative Sozmd samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 635 309 zahtevam/zahteva, razmeram/razmera, državam/država, potrebam/potreba, osebam/oseba, ženskam/ženska, spremembam/sprememba, težavam/težava, žrtvam/žrtev, strankam/stranka
Ncfpa Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusative Sozmt samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 6106 1437 težave/težava, roke/roka, oči/=, stvari/stvar, zadeve/zadeva, informacije/informacija, možnosti/možnost, potrebe/potreba, spremembe/sprememba, razmere/razmera
Ncfpl Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locative Sozmm samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnik 3287 897 besedah/beseda, državah/država, rokah/roka, razmerah/razmera, volitvah/volitev, urah/ura, minutah/minuta, šolah/šola, tekmah/tekma, mislih/misel
Ncfpi Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Sozmo samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnik 1913 773 besedami/beseda, državami/država, očmi/oči, rokami/roka, točkami/točka, nogami/noga, strankami/stranka, javnostmi/javnost, močmi/moč, težavami/težava
Ncnsn Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominative Sosei samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 6729 1346 delo/=, mesto/=, vprašanje/=, podjetje/=, število/=, ime/=, sodišče/=, ministrstvo/=, življenje/=, društvo/=
Ncnsg Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitive Soser samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 9743 1496 leta/leto, dela/delo, življenja/življenje, podjetja/podjetje, stoletja/stoletje, mesta/mesto, znanja/znanje, društva/društvo, ministrstva/ministrstvo, sodišča/sodišče
Ncnsd Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dative Sosed samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 759 399 sodelovanju/sodelovanje, podjetju/podjetje, delu/delo, okolju/okolje, življenju/življenje, sodišču/sodišče, ministrstvu/ministrstvo, vodstvu/vodstvo, srcu/srce, soncu/sonce
Ncnsa Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusative Soset samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 8797 1501 leto/=, delo/=, mesto/=, življenje/=, vprašanje/=, ime/=, okolje/=, delovanje/=, število/=, sodelovanje/=
Ncnsl Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locative Sosem samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 6012 1034 mestu/mesto, letu/leto, področju/področje, mnenju/mnenje, obdobju/obdobje, življenju/življenje, delu/delo, območju/območje, nasprotju/nasprotje, ministrstvu/ministrstvo
Ncnsi Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Soseo samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 2204 814 letom/leto, imenom/ime, vodstvom/vodstvo, delom/delo, veseljem/veselje, mestom/mesto, vprašanjem/vprašanje, orožjem/orožje, sodiščem/sodišče, delovanjem/delovanje
Ncndn Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=nominative Sosdi samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 70 43 sodišči/sodišče, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje, vozili/vozilo, središči/središče, moštvi/moštvo, leti/leto, imeni/ime, dekleti/dekle, mesti/mesto
Ncndg Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=genitive Sosdr samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik 27 18 let/leto, mest/mesto, vozil/vozilo, moštev/moštvo, življenj/življenje, vprašanj/vprašanje, tekmovanj/tekmovanje, področij/področje, peres/pero, okolij/okolje
Ncndd Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=dative Sosdd samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik 2 2 praviloma/pravilo, podjetjema/podjetje, letoma/leto, desetletjema/desetletje, mestoma/mesto, moštvoma/moštvo, ministrstvoma/ministrstvo, dekletoma/dekle
Ncnda Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=accusative Sosdt samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 122 39 leti/leto, vprašanji/vprašanje, priznanji/priznanje, mesti/mesto, desetletji/desetletje, stoletji/stoletje, srečanji/srečanje, podjetji/podjetje, padali/padalo, obdobji/obdobje
Ncndl Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=locative Sosdm samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik 58 11 letih/leto, stoletjih/stoletje, srečanjih/srečanje, področjih/področje, območjih/območje, kolesih/kolo, desetletjih/desetletje, zapestjih/zapestje, obdobjih/obdobje, mestih/mesto
Ncndi Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Sosdo samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik 66 13 letoma/leto, desetletjema/desetletje, čustvoma/čustvo, vprašanjema/vprašanje, uredništvoma/uredništvo, stopaloma/stopalo, očesoma/oko, mestoma/mesto, leti/leto, imeni/ime
Ncnpn Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominative Sosmi samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 1509 329 poročila/poročilo, podjetja/podjetje, dela/delo, vrata/=, sredstva/sredstvo, obvestila/obvestilo, imena/ime, vprašanja/vprašanje, dekleta/dekle, pravila/pravilo
Ncnpg Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitive Sosmr samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 3060 410 let/leto, sredstev/sredstvo, podjetij/podjetje, mest/mesto, del/delo, vprašanj/vprašanje, tal/tla, vrat/vrata, vozil/vozilo, dejanj/dejanje
Ncnpd Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dative Sosmd samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 135 77 podjetjem/podjetje, navodilom/navodilo, dejanjem/dejanje, vratom/vrata, prizadevanjem/prizadevanje, opravilom/opravilo, društvom/društvo, vprašanjem/vprašanje, tlom/tla, pravilom/pravilo
Ncnpa Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusative Sosmt samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 1924 362 leta/leto, vrata/=, vprašanja/vprašanje, sredstva/sredstvo, tla/=, dela/delo, mesta/mesto, podjetja/podjetje, pravila/pravilo, imena/ime
Ncnpl Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locative Sosmm samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnik 1383 243 letih/leto, tleh/tla, mestih/mesto, področjih/področje, območjih/območje, podjetjih/podjetje, pogajanjih/pogajanje, vratih/vrata, desetletjih/desetletje, delih/delo
Ncnpi Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Sosmo samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnik 776 195 leti/leto, sredstvi/sredstvo, vrati/vrata, deli/delo, pravili/pravilo, rameni/rame, mesti/mesto, zdravili/zdravilo, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje
Npmsn Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative Slmei samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik 23807 11718 Janez/=, Maribor/=, Jože/=, Andrej/=, Peter/=, Marko/=, Ivan/=, Franc/=, Koper/=, Tomaž/=
Npmsg Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive Slmer samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 3695 2283 Janeza/Janez, Maribora/Maribor, Petra/Peter, Jožeta/Jože, Andreja/Andrej, Matjaža/Matjaž, KK/=, ZGD/=, Uniona/Union, Toneta/Tone
Npmsd Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative Slmed samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 720 588 Janezu/Janez, Menelaju/Menelaj, Milanu/Milan, Borisu/Boris, Miloševiću/Milošević, Drnovšku/Drnovšek, Tomu/Tom, Kučanu/Kučan, Kristusu/Kristus, Jezusu/Jezus
Npmsan Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no Slmetn samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne 732 521 Nato/=, Maribor/=, Windows/=, Rim/=, Egipt/=, Dunaj/=, Trst/=, London/=, Kranj/=, Beograd/=
Npmsay Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes Slmetd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da 1246 944 Janeza/Janez, Jožeta/Jože, Jezusa/Jezus, Andreja/Andrej, Petra/Peter, Milana/Milan, Marjana/Marjan, Matjaža/Matjaž, Kučana/Kučan, Franca/Franc
Npmsl Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative Slmem samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik 2130 1077 Mariboru/Maribor, Londonu/London, Parizu/Pariz, Bruslju/Bruselj, Kranju/Kranj, Beogradu/Beograd, Dunaju/Dunaj, Kopru/Koper, Berlinu/Berlin, Zagrebu/Zagreb
Npmsi Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Slmeo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik 1067 855 Bežigradom/Bežigrad, Izraelom/Izrael, Andrejem/Andrej, Richardom/Richard, Markom/Mark, Kristusom/Kristus, Janšo/Janša, Janezom/Janez, Igorjem/Igor, Boštjanom/Boštjan
Npmdn Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=nominative Slmdi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 22 18 Američana/Američan, Slovenca/Slovenec, Francoza/Francoz, Švicarja/Švicar, Šveda/Šved, Škofjeločana/Škofjeločan, Tončkovca/Tončkovec, Slovena/Sloven, Schneiderja/Schneider, Poljaka/Poljak
Npmdg Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=genitive Slmdr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 2 2 RTG/=, Glinškov/Glinšek, Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Poljakov/Poljak, Ljubljančanov/Ljubljančan, Oskarjev/Oskar, Kanadčanov/Kanadčan, Francozov/Francoz, Viktorjev/Viktor
Npmdd Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=dative Slmdd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 3 2 Hrvatoma/Hrvat, Zevnikoma/Zevnik, Nenadoma/Nenad, Slovencema/Slovenec, Američanoma/Američan, Italijanoma/Italijan, Francozoma/Francoz, Ljubljančanoma/Ljubljančan, Nemcema/Nemec
Npmda Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=accusative Slmdt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 4 4 Prometeja/Prometej, Nemca/Nemec, Kranjčana/Kranjčan, Dunaja/Dunaj, Nikoli/Nikola, Luki/Luka, Oskarja/Oskar, Slovenca/Slovenec, Romuna/Romun, Američana/Američan
Npmdl Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=locative Slmdm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 1 1 Špancih/Španec, Elijah/Elija, Jonah/Jona, Borih/Bor, Slovencih/Slovenec, Američanih/Američan, Judah/Juda, Slovencih/Slovenc, Ohmih/Ohm, Gorenjcih/Gorenjec
Npmdi Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Slmdo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 2 2 pilatusema/pilatus, Francozoma/Francoz, Italijanoma/Italijan, Američanoma/Američan, Hrvatoma/Hrvat, Avstrijcema/Avstrijec, Rusoma/Rus, Nemcema/Nemec, Čehoma/Čeh
Npmpn Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative Slmmi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 737 301 Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Američani/Američan, Rusi/Rus, Italijani/Italijan, Francozi/Francoz, Hrvati/Hrvat, Angleži/Anglež, Srbi/Srb, Radenci/=
Npmpg Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive Slmmr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik 339 164 Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Nemcev/Nemec, ZN/=, Hrvatov/Hrvat, Srbov/Srb, Poljakov/Poljak, Indijancev/Indijanec, Francozov/Francoz, Italijanov/Italijan
Npmpd Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative Slmmd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik 109 58 Slovencem/Slovenec, Nemcem/Nemec, Američanom/Američan, Italijanom/Italijan, Srbom/Srb, Hrvatom/Hrvat, Evropejcem/Evropejec, Turkom/Turek, Rusom/Rus, Romom/Rom
Npmpa Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative Slmmt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik 162 105 Slovence/Slovenec, Nemce/Nemec, Slovence/Slovenc, Američane/Američan, Hrvate/Hrvat, Albance/Albanec, Ruse/Rus, Kornate/Kornati, Evropejce/Evropejec, Žide/Žid
Npmpl Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative Slmmm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik 92 76 Slovencih/Slovenec, Havajih/Havaji, Gorjancih/Gorjanci, Dolomitih/Dolomiti, Čepincih/Čepinci, Radencih/Radenci, Ižakovcih/Ižakovci, Ivancih/Ivanci, Francozih/Francoz, Adlešičih/Adlešiči
Npmpi Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Slmmo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik 117 68 Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Italijani/Italijan, Palestinci/Palestinec, Srbi/Srb, Kitajci/Kitajec, Gorjanci/=, Francozi/Francoz, Turki/Turek, Rimljani/Rimljan
Npfsn Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominative Slzei samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 7147 3096 Ljubljana/=, Slovenija/=, Marija/=, Gorica/=, Olimpija/=, Krka/=, Hrvaška/=, Barbara/=, Italija/=, Nemčija/=
Npfsg Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=genitive Slzer samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 2996 1003 Slovenije/Slovenija, RS/=, EU/=, Evrope/Evropa, Ljubljane/Ljubljana, Jugoslavije/Jugoslavija, Italije/Italija, Hrvaške/Hrvaška, BiH/=, Amerike/Amerika
Npfsd Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=dative Slzed samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 344 243 Sloveniji/Slovenija, Italiji/Italija, Evropi/Evropa, Olimpiji/Olimpija, Nemčiji/Nemčija, Ljubljani/Ljubljana, ZRJ/=, Poljski/Poljska, Mariji/Marija, Hrvaški/Hrvaška
Npfsa Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=accusative Slzet samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 1095 525 Slovenijo/Slovenija, Ljubljano/Ljubljana, EU/=, Evropo/Evropa, Italijo/Italija, Avstrijo/Avstrija, Nemčijo/Nemčija, Ameriko/Amerika, Hrvaško/Hrvaška, Jugoslavijo/Jugoslavija
Npfsl Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=locative Slzem samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 2405 616 Sloveniji/Slovenija, Ljubljani/Ljubljana, Evropi/Evropa, Italiji/Italija, Nemčiji/Nemčija, Franciji/Francija, Avstriji/Avstrija, Ameriki/Amerika, EU/=, Afriki/Afrika
Npfsi Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Slzeo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 551 360 Slovenijo/Slovenija, Hrvaško/Hrvaška, Avstrijo/Avstrija, Rusijo/Rusija, Jugoslavijo/Jugoslavija, Češko/Češka, Ljubljano/Ljubljana, Italijo/Italija, Srbijo/Srbija, Olimpijo/Olimpija
Npfdn Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=nominative Slzdi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik ameriki/Amerika, Ani/Ana, Dani/Dana, Slovenki/Slovenka, Justi/Justa, Mariji/Marija, Erni/Erna, Emi/Ema, Živi/Živa, Mojci/Mojca
Npfdg Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=genitive Slzdr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 Korej/Koreja, El/Ela, Amerik/Amerika, Ev/Eva, Američank/Američanka, Marjan/Marjana, Andrej/Andrea, Peter/Petra, Slovenk/Slovenka, Bojan/Bojana
Npfdd Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=dative Slzdd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik teama/Tea, Rusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Slovenkama/Slovenka, Nemkama/Nemka, Elama/Ela, Mariama/Maria, Špankama/Španka, Čehinjama/Čehinja, Italijankama/Italijanka
Npfda Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=accusative Slzdt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 1 1 Američanki/Američanka, Lani/Lana, Ameriki/Amerika, Zlati/Zlata, Karli/Karla, Radi/Rada, Jani/Jana, Toni/Tona, Sandi/Sanda, Dani/Dana
Npfdl Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=locative Slzdm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 1 1 Amerikah/Amerika, Sarah/Sara, Mariah/Maria, Deborah/Debora, Norah/Nora, Leah/Lea, Karolinah/Karolina, Atenah/Atena, Idah/Ida
Npfdi Noun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Slzdo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik rusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Nemkama/Nemka, Avstrijkama/Avstrijka, Francozinjama/Francozinja, Slovenkama/Slovenka, Špankama/Španka, Čehinjama/Čehinja, Ukrajinkama/Ukrajinka, Madžarkama/Madžarka
Npfpn Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=nominative Slzmi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 454 165 ZDA/=, Jesenice/=, Brežice/=, Domžale/=, Trbovlje/=, Nazarje/=, Toplice/=, Medvode/=, Cerklje/=, Zreče/=
Npfpg Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=genitive Slzmr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 167 79 ZDA/=, Alp/Alpe, Jesenic/Jesenice, Brežic/Brežice, Toplic/Toplice, Slovenk/Slovenka, Trbovelj/Trbovlje, Medvod/Medvode, Aten/Atene, Strug/Struge
Npfpd Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=dative Slzmd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 13 10 ZDA/=, Novomeščankam/Novomeščanka, Brežicam/Brežice, Trebnjem/Trebnje, Tratam/Trate, Tebam/Tebe, Osojam/Osoje, Jesenicam/Jesenice, Edam/Eda, Blejkam/Blejka
Npfpa Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=accusative Slzmt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 49 28 ZDA/=, Toplice/=, Benetke/=, Jesenice/=, Atene/=, Štajerke/Štajerka, tattew/=, Srebrniče/=, Prevalje/=, Nizozemke/Nizozemka
Npfpl Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=locative Slzmm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnik 250 98 ZDA/=, Atenah/Atene, Domžalah/Domžale, Brežicah/Brežice, Jesenicah/Jesenice, Benetkah/Benetke, Alpah/Alpe, Laščah/Lašče, Golteh/Golte, Firencah/Firence
Npfpi Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Slzmo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnik 33 19 ZDA/=, Jesenicami/Jesenice, Slovenkami/Slovenka, Mariborčankami/Mariborčanka, Benetkami/Benetke, Alpami/Alpe, Škofijami/Škofije, Zda/ZDA, Goricami/Gorice, Unique/=
Npnsn Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=nominative Slsei samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 512 120 Celje/=, Krško/=, Laško/=, Velenje/=, Kočevje/=, Mozirje/=, Trebnje/=, Zagorje/=, Šmartno/=, Grosuplje/=
Npnsg Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=genitive Slser samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 219 103 Celja/Celje, Kosova/Kosovo, Krškega/Krško, Sonca/Sonce, Velenja/Velenje, Sredozemlja/Sredozemlje, Kočevja/Kočevje, Gorenja/Gorenje, Trebnjega/Trebnje, RASLO/=
Npnsd Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=dative Slsed samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 9 9 Soncu/Sonce, Sarajevu/Sarajevo, Posočju/Posočje, MZP/=, Krškemu/Krško, Kočevju/Kočevje, Cetinju/Cetinje, Celju/Celje, Bizeljskemu/Bizeljsko
Npnsa Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=accusative Slset samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 67 42 Celje/=, Sarajevo/=, Prekmurje/=, Laško/=, Pohorje/=, Kosovo/=, Goriško/=, Velenje/=, Sonce/=, Primorje/=
Npnsl Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=locative Slsem samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 616 121 Celju/Celje, Slovenskem/Slovensko, Hrvaškem/Hrvaško, Primorskem/Primorsko, Krškem/Krško, Kosovu/Kosovo, Koroškem/Koroško, Gorenjskem/Gorenjsko, Japonskem/Japonsko, Pohorju/Pohorje
Npnsi Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Slseo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 26 18 Sredozemljem/Sredozemlje, Soncem/Sonce, Razkrižjem/Razkrižje, Pohorjem/Pohorje, Laškim/Laško, Kosovom/Kosovo, Vranskim/Vransko, Velenjem/Velenje, Tinjem/Tinje, SGP/=
Npnpn Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=nominative Slsmi samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 8 5 Brda/Brdo, Sela/=, Vrata/=, Selca/=, Brda/=, Živila/=
Npnpg Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=genitive Slsmr samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 1 1 Sel/Sela, Živil/Živila, Brd/Brda, Vrat/Vrata, Selc/Selca, Rov/Rova, Jezerc/Jezerca, Korit/Korita, Gradišč/Gradišča
Npnpd Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=dative Slsmd samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnik živilom/Živila, Brdom/Brda, Selom/Sela, Vratom/Vrata, Jezercem/Jezerca, Rovam/Rova, Koritom/Korita, Brdem/Brda, Studencom/Studenca, Selcom/Selca
Npnpa Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=accusative Slsmt samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 3 3 vrata/=, Okna/Okno, Močila/Močilo, Vrata/=, Brda/=, Živila/=, Sela/=, Selca/=, Jezerca/=, Korita/=
Npnpl Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=locative Slsmm samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnik 1 1 Brdih/Brda, Vratih/Vrata, Selih/Sela, Studencih/Studenca, Selcih/Selca, Živilih/Živila, Koritih/Korita, Rovah/Rova, Jezercih/Jezerca
Npnpi Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Slsmo samostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnik živili/Živila, Seli/Sela, Studenci/Studenca, Vrati/Vrata, Brdi/Brda, Selci/Selca, Jezerci/Jezerca, Koriti/Korita, Vratí/Vrata, Séli/Sela

Up: 3.6. Slovene Specifications Previous: 3.6.2. Slovene Category Index Next: 3.6.4. Slovene VerbDate: 2010-05-12
This work is licensed under the Creative Commons licence Attribution-ShareAlike 3.0.