MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications, Version 4

3.6.5. Slovene Adjective

Up: 3.6. Slovene Specifications Previous: 3.6.4. Slovene Verb Next: 3.6.6. Slovene Adverb

Table of contents

Table 189. Slovene Specification for Adjective
P Attribute (sl) Value (sl) Code (sl) Attribute (en) Value (en) Code (en)
0 besedna_vrsta pridevnik P CATEGORY Adjective A
1 vrsta splošni p Type general g
svojilni s possessive s
deležniški d participle p
2 stopnja nedoločeno n Degree positive p
primernik p comparative c
presežnik s superlative s
3 spol moški m Gender masculine m
ženski z feminine f
srednji s neuter n
4 število ednina e Number singular s
dvojina d dual d
množina m plural p
5 sklon imenovalnik i Case nominative n
rodilnik r genitive g
dajalnik d dative d
tožilnik t accusative a
mestnik m locative l
orodnik o instrumental i
6 določnost ne n Definiteness no n
da d yes y
Opombe:
3.6.5.1. MSD Index

This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth and sixth columns give the number of word tokens and word types tagged with this MSD in the paritally hand validated 1 million word jos1M corpus. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the jos1M corpus, (2) the lexicon of closed class words and (3) the lexicon derived from the FidaPLUS corpus. The examples are ordered by the number of occurences in (1), followed by examples from (2) and (3). Examples from (2) and (3) have not been attested in the base corpus, and are therefore crossed out. It should be noted that both (1) and (3) contain some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.

Table 190. MSDs (279)
MSD (en) Features (en) MSD (sl) Features (sl) Tokens Types Examples of usage
Agpmsnn Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no Ppnmein pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne 3836 1080 sam/=, dober/=, velik/=, pomemben/=, nov/=, znan/=, star/=, zadovoljen/=, zanimiv/=, lep/=
Agpmsny Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes Ppnmeid pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da 5862 1828 slovenski/=, državni/državen, novi/nov, letni/leten, pravi/=, ameriški/=, glavni/glaven, zadnji/=, nekdanji/=, stari/star
Agpmsg Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive Ppnmer pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 4904 1683 novega/nov, slovenskega/slovenski, državnega/državen, velikega/velik, svetovnega/svetoven, samega/sam, občinskega/občinski, javnega/javen, prejšnjega/prejšnji, nadzornega/nadzoren
Agpmsd Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative Ppnmed pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 458 327 državnemu/državen, samemu/sam, novemu/nov, nekdanjemu/nekdanji, velikemu/velik, slovenskemu/slovenski, generalnemu/generalen, svetovnemu/svetoven, preiskovalnemu/preiskovalen, mestnemu/mesten
Agpmsa Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Ppnmet pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 658 374 novega/nov, letnega/leten, samega/sam, starega/star, velikega/velik, mladega/mlad, glavnega/glaven, zadnjega/zadnji, nekdanjega/nekdanji, krivega/kriv
Agpmsan Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no Ppnmetn pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne 1374 483 nov/=, velik/=, dober/=, poseben/=, podoben/=, sam/=, drugačen/=, cel/=, visok/=, pomemben/=
Agpmsay Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes Ppnmetd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da 3044 1298 naslednji/=, zadnji/=, slovenski/=, prejšnji/=, pravi/=, novi/nov, javni/javen, današnji/=, svetovni/svetoven, državni/državen
Agpmsl Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative Ppnmem pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik 2935 1157 zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, novem/nov, kratkem/kratek, državnem/državen, samem/sam, velikem/velik, domačem/domač, skupnem/skupen, ljubljanskem/ljubljanski
Agpmsi Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Ppnmeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik 1452 790 kratkim/kratek, novim/nov, velikim/velik, posebnim/poseben, dobrim/dober, samim/sam, slovenskim/slovenski, zunanjim/zunanji, visokim/visok, delovnim/deloven
Agpmdn Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative Ppnmdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 296 207 sama/sam, mlada/mlad, srečna/srečen, potrebna/potreben, edina/edin, zadnja/zadnji, uspešna/uspešen, slovenska/slovenski, pomembna/pomemben, močna/močen
Agpmdg Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive Ppnmdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 24 23 slovenskih/slovenski, ustavnih/ustaven, toplih/topel, radioizotopskih/radioizotopski, prejšnjih/prejšnji, poznavalskih/poznavalski, plitvih/plitev, odpadnih/odpaden, obveznih/obvezen, novih/nov
Agpmdd Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative Ppnmdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 11 10 zadnjima/zadnji, zahodnima/zahoden, vodilnima/vodilen, vajenima/vajen, polnima/poln, podjetnima/podjeten, možnima/možen, federalističnima/federalističen, bosanskima/bosanski, albanskima/albanski
Agpmda Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative Ppnmdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 62 54 zadnja/zadnji, prosta/prost, dobra/dober, široka/širok, znanstvena/znanstven, znana/znan, zgodovinska/zgodovinski, zdrava/zdrav, zaljubljena/zaljubljen, zakonita/zakonit
Agpmdl Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative Ppnmdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 23 19 zadnjih/zadnji, dobrih/dober, šolskih/šolski, časovnih/časoven, zelenih/zelen, ustavnih/ustaven, uspešnih/uspešen, turističnih/turističen, spodletelih/spodletel, pravih/pravi
Agpmdi Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Ppnmdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 28 27 prostima/prost, zgornjima/zgornji, zaporednima/zaporeden, votivnima/votiven, velikima/velik, uspešnima/uspešen, servisnima/servisen, različnima/različen, predsedniškima/predsedniški, poševnima/poševen
Agpmpn Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative Ppnmmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 4417 1570 sami/sam, mladi/mlad, slovenski/=, številni/številen, zadovoljni/zadovoljen, različni/različen, novi/nov, stari/star, znani/znan, domači/domač
Agpmpg Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive Ppnmmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik 4019 1496 slovenskih/slovenski, mladih/mlad, novih/nov, različnih/različen, dobrih/dober, ameriških/ameriški, posameznih/posamezen, tujih/tuj, znanih/znan, starih/star
Agpmpd Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative Ppnmmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik 413 269 mladim/mlad, slovenskim/slovenski, ostalim/ostal, novim/nov, številnim/številen, domačim/domač, odraslim/odrasel, tujim/tuj, različnim/različen, velikim/velik
Agpmpa Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative Ppnmmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik 2518 1154 nove/nov, različne/različen, številne/številen, mlade/mlad, zadnje/zadnji, posamezne/posamezen, poslovne/posloven, dobre/dober, slovenske/slovenski, domače/domač
Agpmpl Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative Ppnmmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik 1236 645 zadnjih/zadnji, različnih/različen, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, posameznih/posamezen, številnih/številen, slovenskih/slovenski, velikih/velik, evropskih/evropski, starih/star
Agpmpi Adjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Ppnmmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik 986 605 novimi/nov, mladimi/mlad, različnimi/različen, velikimi/velik, slovenskimi/slovenski, dolgimi/dolg, znanimi/znan, poslovnimi/posloven, številnimi/številen, visokimi/visok
Agpfsn Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative Ppnzei pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 9092 2569 sama/sam, nova/nov, velika/velik, slovenska/slovenski, stara/star, pomembna/pomemben, dobra/dober, prava/pravi, lepa/lep, državna/državen
Agpfsg Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive Ppnzer pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 6876 2053 slovenske/slovenski, nove/nov, evropske/evropski, svetovne/svetoven, velike/velik, osnovne/osnoven, nekdanje/nekdanji, ameriške/ameriški, stare/star, politične/političen
Agpfsd Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative Ppnzed pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 601 414 novi/nov, desni/=, evropski/=, slovenski/=, sami/sam, veliki/velik, črni/črn, državni/državen, stari/star, posebni/poseben
Agpfsa Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative Ppnzet pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 5841 2032 novo/nov, veliko/velik, posebno/poseben, dobro/dober, slovensko/slovenski, pravo/pravi, pomembno/pomemben, lastno/lasten, zadnjo/zadnji, staro/star
Agpfsl Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative Ppnzem pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 4013 1428 novi/nov, slovenski/=, veliki/velik, zadnji/=, svetovni/svetoven, evropski/=, desni/=, beli/bel, ljubljanski/=, levi/=
Agpfsi Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Ppnzeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 1639 901 novo/nov, veliko/velik, svetovno/svetoven, belo/bel, lastno/lasten, visoko/visok, samo/sam, dobro/dober, posebno/poseben, polno/poln
Agpfdn Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative Ppnzdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 160 126 posamični/posamičen, sami/sam, pomembni/pomemben, vzmetni/vzmeten, veliki/velik, varnostni/varnosten, podobni/podoben, novi/nov, črni/črn, zračni/zračen
Agpfdg Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive Ppnzdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 33 32 obveščevalnih/obveščevalen, zadnjih/zadnji, vojaških/vojaški, vladnih/vladen, visoških/visoški, temeljnih/temeljen, tedanjih/tedanji, svetih/svet, stripovskih/stripovski, stranskih/stranski
Agpfdd Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative Ppnzdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik 8 8 športnima/športen, stoječima/stoječ, slovenskima/slovenski, preostalima/preostal, osrednjima/osrednji, gospodarskima/gospodarski, dosedanjima/dosedanji, bodočima/bodoč, drugačnima/drugačen, ostalima/ostal
Agpfda Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative Ppnzdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 94 77 novi/nov, dobri/dober, pomembni/pomemben, osnovni/osnoven, čvrsti/čvrst, zadnji/=, posebni/poseben, ženitveni/ženitven, znameniti/znamenit, zlati/zlat
Agpfdl Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative Ppnzdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 19 16 mladinskih/mladinski, glavnih/glaven, študijskih/študijski, zaporednih/zaporeden, zadnjih/zadnji, vzporednih/vzporeden, velikih/velik, tehničnih/tehničen, sosednjih/sosednji, slabih/slab
Agpfdi Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Ppnzdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 35 31 desnima/desni, velikima/velik, svetovnima/svetoven, zaposlenima/zaposlen, zaporednima/zaporeden, verskima/verski, uspešnima/uspešen, tristoletnima/tristoleten, tankima/tanek, starima/star
Agpfpn Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative Ppnzmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 2910 1319 nove/nov, velike/velik, številne/številen, različne/različen, slovenske/slovenski, pomembne/pomemben, podobne/podoben, dobre/dober, same/sam, majhne/majhen
Agpfpg Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive Ppnzmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 3699 1426 novih/nov, različnih/različen, velikih/velik, posameznih/posamezen, slovenskih/slovenski, političnih/političen, evropskih/evropski, človekovih/človekov, posebnih/poseben, osnovnih/osnoven
Agpfpd Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative Ppnzmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 255 195 različnim/različen, novim/nov, številnim/številen, nacionalnim/nacionalen, evropskim/evropski, dobrim/dober, pristojnim/pristojen, naravnim/naraven, krajevnim/krajeven, drugačnim/drugačen
Agpfpa Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative Ppnzmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 2563 1106 nove/nov, velike/velik, različne/različen, številne/številen, notranje/notranji, dobre/dober, podobne/podoben, posebne/poseben, stare/star, drugačne/drugačen
Agpfpl Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative Ppnzmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik 1367 694 različnih/različen, slovenskih/slovenski, zadnjih/zadnji, velikih/velik, posameznih/posamezen, novih/nov, številnih/številen, olimpijskih/olimpijski, naslednjih/naslednji, domačih/domač
Agpfpi Adjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Ppnzmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik 852 542 novimi/nov, velikimi/velik, različnimi/različen, posebnimi/poseben, številnimi/številen, skupnimi/skupen, majhnimi/majhen, podobnimi/podoben, slovenskimi/slovenski, posameznimi/posamezen
Agpnsn Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative Ppnsei pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 4521 1465 novo/nov, pomembno/pomemben, mogoče/mogoč, dobro/dober, jasno/jasen, podobno/podoben, potrebno/potreben, odvisno/odvisen, zanimivo/zanimiv, slovensko/slovenski
Agpnsg Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive Ppnser pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 2818 1156 novega/nov, slovenskega/slovenski, dobrega/dober, posebnega/poseben, podobnega/podoben, javnega/javen, ustavnega/ustaven, hudega/hud, letošnjega/letošnji, državnega/državen
Agpnsd Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative Ppnsed pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 207 174 brezmadežnemu/brezmadežen, novemu/nov, ustavnemu/ustaven, pravemu/pravi, kislemu/kisel, dobremu/dober, vročemu/vroč, vrhovnemu/vrhoven, upravnemu/upraven, turističnemu/turističen
Agpnsa Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative Ppnset pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 2720 1093 prihodnje/prihodnji, novo/nov, dobro/dober, naslednje/naslednji, veliko/velik, socialno/socialen, delovno/deloven, zdravstveno/zdravstven, slovensko/slovenski, uspešno/uspešen
Agpnsl Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative Ppnsem pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 1763 749 novem/nov, glavnem/glaven, zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, letošnjem/letošnji, lanskem/lanski, državnem/državen, delovnem/deloven, svetovnem/svetoven, velikem/velik
Agpnsi Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Ppnseo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 609 411 novim/nov, kratkim/kratek, velikim/velik, dobrim/dober, nedavnim/nedaven, skupnim/skupen, hitrim/hiter, notranjim/notranji, belim/bel, slovenskim/slovenski
Agpndn Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative Ppnsdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 18 17 glavni/glaven, terenski/=, tajni/tajen, raziskovalni/raziskovalen, pomembni/pomemben, plavajoči/plavajoč, pikantni/pikanten, neuničljivi/neuničljiv, motorni/motoren, ključni/ključen
Agpndg Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive Ppnsdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik 7 6 zadnjih/zadnji, srednjih/srednji, sferičnih/sferičen, sadnih/saden, repnih/repen, konkretnih/konkreten, drugačnih/drugačen, ostalih/ostal, ostalih/ostali, kaznivih/kazniv
Agpndd Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dative Ppnsdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik drugačnima/drugačen, ostalima/ostal, ostalima/ostali, zadnjima/zadnji, velikima/velik, zunanjima/zunanji, slovenskima/slovenski, različnima/različen, prednjima/prednji, zlatima/zlat
Agpnda Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative Ppnsdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 27 20 dobri/dober, zadnji/=, prihodnji/=, študijski/=, zunanji/=, tradicionalni/tradicionalen, srebrni/srebrn, sodobni/sodoben, slovenski/=, rezervni/rezerven
Agpndl Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locative Ppnsdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik 19 7 zadnjih/zadnji, prihodnjih/prihodnji, minulih/minuli, uvodnih/uvoden, preteklih/pretekel, nadaljnjih/nadaljnji, geografskih/geografski, drugačnih/drugačen, ostalih/ostal, ostalih/ostali
Agpndi Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Ppnsdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik 6 6 živima/živ, vzvišenima/vzvišen, plemenitima/plemenit, nenavadnimi/nenavaden, ključnima/ključen, dobrima/dober, drugačnima/drugačen, ostalima/ostal, ostalima/ostali, različnima/različen
Agpnpn Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative Ppnsmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 758 491 nova/nov, številna/številen, slovenska/slovenski, potrebna/potreben, velika/velik, različna/različen, sama/sam, pravna/praven, pomembna/pomemben, znana/znan
Agpnpg Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive Ppnsmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 1088 586 novih/nov, zadnjih/zadnji, delovnih/deloven, kaznivih/kazniv, različnih/različen, slovenskih/slovenski, kmetijskih/kmetijski, javnih/javen, velikih/velik, srednjih/srednji
Agpnpd Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative Ppnsmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 51 47 številnim/številen, posameznim/posamezen, živim/živ, zemljepisnim/zemljepisen, zaslonskim/zaslonski, vrednim/vreden, večpredstavnim/večpredstaven, večernim/večeren, verskim/verski, velikim/velik
Agpnpa Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative Ppnsmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 798 464 nova/nov, dolga/dolg, zadnja/zadnji, velika/velik, delovna/deloven, številna/številen, javna/javen, različna/različen, potrebna/potreben, tuja/tuj
Agpnpl Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative Ppnsmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik 606 293 zadnjih/zadnji, javnih/javen, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, posameznih/posamezen, preteklih/pretekel, velikih/velik, različnih/različen, slovenskih/slovenski, delovnih/deloven
Agpnpi Adjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Ppnsmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik 234 197 velikimi/velik, različnimi/različen, finančnimi/finančen, novimi/nov, javnimi/javen, dobrimi/dober, delovnimi/deloven, številnimi/številen, vhodnimi/vhoden, sorodnimi/soroden
Agcmsny Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes Pppmeid pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da 409 86 večji/velik, manjši/majhen, boljši/dober, višji/visok, starejši/star, nižji/nizek, mlajši/mlad, močnejši/močen, daljši/dolg, hitrejši/hiter
Agcmsg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=genitive Pppmer pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 71 22 večjega/velik, višjega/visok, širšega/širok, starejšega/star, boljšega/dober, novejšega/nov, kasnejšega/kasen, daljšega/dolg, slabšega/slab, mlajšega/mlad
Agcmsd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=dative Pppmed pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 20 13 širšemu/širok, večjemu/velik, starejšemu/star, boljšemu/dober, višjemu/visok, težjemu/težek, tehtnejšemu/tehten, poznejšemu/pozen, nežnejšemu/nežen, močnejšemu/močen
Agcmsa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Pppmet pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 15 8 starejšega/star, mlajšega/mlad, boljšega/dober, poznejšega/pozen, zmogljivejšega/zmogljiv, višjega/visok, večjega/velik, manjšega/majhen
Agcmsay Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes Pppmetd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da 163 38 večji/velik, boljši/dober, manjši/majhen, daljši/dolg, lažji/lahek, krajši/kratek, višji/visok, lepši/lep, slabši/slab, hitrejši/hiter
Agcmsl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=locative Pppmem pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=mestnik 65 25 večjem/velik, širšem/širok, višjem/visok, manjšem/majhen, daljšem/dolg, slabšem/slab, krajšem/kratek, močnejšem/močen, cenejšem/poceni, zmogljivejšem/zmogljiv
Agcmsi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Pppmeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=orodnik 39 20 večjim/velik, manjšim/majhen, višjim/visok, močnejšim/močen, šibkejšim/šibek, nižjim/nizek, lažjim/lahek, krajšim/kratek, boljšim/dober, širšim/širok
Agcmdn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=nominative Pppmdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 13 10 večja/velik, manjša/majhen, višja/visok, starejša/star, slabša/slab, poznejša/pozen, konkretnejša/konkreten, hitrejša/hiter, daljša/dolg, boljša/dober
Agcmdg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=genitive Pppmdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 2 2 večjih/velik, manjših/majhen, starejših/star, mlajših/mlad, krajših/kratek, sprejemljivejših/sprejemljiv, močnejših/močen, boljših/dober
Agcmdd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=dative Pppmdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik mlajšima/mlad, starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, močnejšima/močen, slabšima/slab, kasnejšima/kasen, pomembnejšima/pomemben, boljšima/dober, višjima/visok
Agcmda Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=accusative Pppmdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 2 2 slabša/slab, krajša/kratek, večja/velik, manjša/majhen, mlajša/mlad, starejša/star, daljša/dolg, višja/visok, boljša/dober
Agcmdl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=locative Pppmdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 1 1 nižjih/nizek, večjih/velik, manjših/majhen, daljših/dolg, krajših/kratek, starejših/star, pomembnejših/pomemben, slabših/slab, močnejših/močen, mlajših/mlad
Agcmdi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Pppmdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=orodnik mlajšima/mlad, starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, močnejšima/močen, kasnejšima/kasen, daljšima/dolg, boljšima/dober, slabšima/slab, krajšima/kratek
Agcmpn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=nominative Pppmmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 228 72 starejši/star, večji/velik, mlajši/mlad, manjši/majhen, boljši/dober, višji/visok, cenejši/poceni, slabši/slab, močnejši/močen, daljši/dolg
Agcmpg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=genitive Pppmmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=rodilnik 137 43 večjih/velik, starejših/star, manjših/majhen, mlajših/mlad, boljših/dober, zahtevnejših/zahteven, višjih/visok, nižjih/nizek, lažjih/lahek, težjih/težek
Agcmpd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=dative Pppmmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=dajalnik 31 10 starejšim/star, mlajšim/mlad, manjšim/majhen, večjim/velik, šibkejšim/šibek, zahtevnejšim/zahteven, številnejšim/številen, močnejšim/močen, daljšim/dolg, boljšim/dober
Agcmpa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=accusative Pppmmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=tožilnik 135 41 večje/velik, starejše/star, manjše/majhen, boljše/dober, mlajše/mlad, višje/visok, nižje/nizek, močnejše/močen, lažje/lahek, učinkovitejše/učinkovit
Agcmpl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=locative Pppmmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=mestnik 50 22 višjih/visok, večjih/velik, mlajših/mlad, starejših/star, manjših/majhen, zahtevnejših/zahteven, težjih/težek, boljših/dober, toplejših/topel, svetlejših/svetel
Agcmpi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Pppmmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=orodnik 24 15 večjimi/velik, krajšimi/kratek, mlajšimi/mlad, nižjimi/nizek, številčnejšimi/številčen, tršimi/trd, starejšimi/star, sodobnejšimi/sodoben, slabšimi/slab, poznejšimi/pozen
Agcfsn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=nominative Pppzei pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 360 84 večja/velik, višja/visok, manjša/majhen, nižja/nizek, boljša/dober, pomembnejša/pomemben, starejša/star, mlajša/mlad, slabša/slab, težja/težek
Agcfsg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=genitive Pppzer pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 120 45 večje/velik, boljše/dober, širše/širok, višje/visok, manjše/majhen, lažje/lahek, starejše/star, močnejše/močen, novejše/nov, nižje/nizek
Agcfsd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=dative Pppzed pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 28 12 večji/velik, širši/širok, boljši/dober, višji/visok, vidnejši/viden, težji/težek, starejši/star, sodobnejši/sodoben, skromnejši/skromen, premožnejši/premožen
Agcfsa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=accusative Pppzet pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 219 47 večjo/velik, manjšo/majhen, boljšo/dober, višjo/visok, širšo/širok, nižjo/nizek, lažjo/lahek, hitrejšo/hiter, daljšo/dolg, lepšo/lep
Agcfsl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=locative Pppzem pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 90 28 večji/velik, višji/visok, nižji/nizek, manjši/majhen, daljši/dolg, močnejši/močen, širši/širok, krajši/kratek, boljši/dober, šibkejši/šibek
Agcfsi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Pppzeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 59 20 večjo/velik, višjo/visok, manjšo/majhen, nižjo/nizek, boljšo/dober, starejšo/star, debelejšo/debel, cenejšo/poceni, slabšo/slab, krajšo/kratek
Agcfdn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=nominative Pppzdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 1 1 širši/širok, večji/velik, manjši/majhen, starejši/star, boljši/dober, daljši/dolg, višji/visok, mlajši/mlad, nižji/nizek
Agcfdg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=genitive Pppzdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik manjših/majhen, večjih/velik, starejših/star, daljših/dolg, krajših/kratek, višjih/visok, težjih/težek, novejših/nov, hujših/hud, pomembnejših/pomemben
Agcfdd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=dative Pppzdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, mlajšima/mlad, boljšima/dober, močnejšima/močen, krajšima/kratek, višjima/visok, pomembnejšima/pomemben, slabšima/slab
Agcfda Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=accusative Pppzdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 1 1 krajši/kratek, večji/velik, manjši/majhen, širši/širok, višji/visok, starejši/star, nižji/nizek, mlajši/mlad, boljši/dober
Agcfdl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=locative Pppzdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik manjših/majhen, večjih/velik, slabših/slab, starejših/star, krajših/kratek, višjih/visok, daljših/dolg, mlajših/mlad, zahtevnejših/zahteven, resnejših/resen
Agcfdi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Pppzdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 1 1 debelejšima/debel, manjšima/majhen, večjima/velik, starejšima/star, mlajšima/mlad, lažjima/lahek, daljšima/dolg, boljšima/dober, krajšima/kratek
Agcfpn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=nominative Pppzmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 140 51 manjše/majhen, večje/velik, višje/visok, nižje/nizek, boljše/dober, ugodnejše/ugoden, novejše/nov, močnejše/močen, krajše/kratek, hujše/hud
Agcfpg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=genitive Pppzmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 116 38 večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, starejših/star, mlajših/mlad, boljših/dober, novejših/nov, nižjih/nizek, zanimivejših/zanimiv, zahtevnejših/zahteven
Agcfpd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=dative Pppzmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 11 11 številnejšim/številen, višjim/visok, večjim/velik, težjim/težek, starejšim/star, slabšim/slab, resnejšim/resen, nižjim/nizek, hladnejšim/hladen, hitrejšim/hiter
Agcfpa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=accusative Pppzmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 102 43 večje/velik, boljše/dober, višje/visok, manjše/majhen, starejše/star, mlajše/mlad, novejše/nov, krajše/kratek, hujše/hud, daljše/dolg
Agcfpl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=locative Pppzmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=mestnik 52 22 večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, slabših/slab, pomembnejših/pomemben, močnejših/močen, lažjih/lahek, daljših/dolg, zgodnejših/zgoden, temnejših/temen
Agcfpi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Pppzmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=orodnik 23 13 večjimi/velik, manjšimi/majhen, nižjimi/nizek, višjimi/visok, svetlejšimi/svetel, slabšimi/slab, pomembnejšimi/pomemben, podrobnejšimi/podroben, nenavadnejšimi/nenavaden, mirnejšimi/miren
Agcnsn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=nominative Pppsei pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 156 56 večje/velik, manjše/majhen, višje/visok, lažje/lahek, boljše/dober, težje/težek, pomembnejše/pomemben, počasnejše/počasen, hitrejše/hiter, daljše/dolg
Agcnsg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=genitive Pppser pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 59 26 večjega/velik, boljšega/dober, hujšega/hud, manjšega/majhen, širšega/širok, višjega/visok, resnejšega/resen, čvrstejšega/čvrst, toplejšega/topel, starejšega/star
Agcnsd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=dative Pppsed pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 11 7 večjemu/velik, hitrejšemu/hiter, boljšemu/dober, uspešnejšemu/uspešen, pogostejšemu/pogost, manjšemu/majhen, lepšemu/lep
Agcnsa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=accusative Pppset pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 113 39 večje/velik, boljše/dober, manjše/majhen, daljše/dolg, širše/širok, lažje/lahek, hitrejše/hiter, višje/visok, učinkovitejše/učinkovit, slabše/slab
Agcnsl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=locative Pppsem pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 43 16 večjem/velik, daljšem/dolg, boljšem/dober, širšem/širok, manjšem/majhen, kasnejšem/kasen, višjem/visok, uspešnejšem/uspešen, pozornejšem/pozoren, ožjem/ozek
Agcnsi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Pppseo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 9 8 večjim/velik, šibkejšim/šibek, višjim/visok, nižjim/nizek, močnejšim/močen, manjšim/majhen, intenzivnejšim/intenziven, hujšim/hud
Agcndn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=nominative Pppsdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 1 1 nižji/nizek, boljši/dober, večji/velik, manjši/majhen, uspešnejši/uspešen, starejši/star, močnejši/močen, mlajši/mlad, učinkovitejši/učinkovit, cenejši/poceni
Agcndg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=genitive Pppsdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik večjih/velik, manjših/majhen, starejših/star, nižjih/nizek, močnejših/močen, višjih/visok, temnejših/temen, slabših/slab, predrznejših/predrzen, pomembnejših/pomemben
Agcndd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=dative Pppsdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik manjšima/majhen, večjima/velik, slabšima/slab, starejšima/star, širšima/širok, zgodnejšima/zgoden, važnejšima/važen, razvitejšima/razvit, ožjima/ozek, nižjima/nizek
Agcnda Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=accusative Pppsdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik boljši/dober, lepši/lep, manjši/majhen, večji/velik, starejši/star, svetlejši/svetel, daljši/dolg, nižji/nizek, močnejši/močen, širši/širok
Agcndl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=locative Pppsdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik večjih/velik, manjših/majhen, širših/širok, zahtevnejših/zahteven, pomembnejših/pomemben, ožjih/ozek, odmevnejših/odmeven, novejših/nov, močnejših/močen, krajših/kratek
Agcndi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Pppsdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik manjšima/majhen, zgodnejšima/zgoden, večjima/velik, pomembnejšima/pomemben, nižjima/nizek, položnejšima/položen, ožjima/ozek, gostejšima/gost, daljšima/dolg, živahnejšima/živahen
Agcnpn Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=nominative Pppsmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 39 17 večja/velik, manjša/majhen, cenejša/poceni, slabša/slab, zanimivejša/zanimiv, višja/visok, težja/težek, svetlejša/svetel, primernejša/primeren, pomembnejša/pomemben
Agcnpg Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=genitive Pppsmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 15 8 večjih/velik, manjših/majhen, pomembnejših/pomemben, višjih/visok, ugodnejših/ugoden, težjih/težek, poznejših/pozen, pogostejših/pogost
Agcnpd Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=dative Pppsmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 2 1 manjšim/majhen, večjim/velik, višjim/visok, težjim/težek, daljšim/dolg, boljšim/dober, zahtevnejšim/zahteven, mlajšim/mlad, starejšim/star
Agcnpa Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=accusative Pppsmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 22 14 večja/velik, manjša/majhen, daljša/dolg, zahtevnejša/zahteven, varnejša/varen, težja/težek, splošnejša/splošen, slabša/slab, poznejša/pozen, pomembnejša/pomemben
Agcnpl Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=locative Pppsmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=mestnik 20 9 večjih/velik, poznejših/pozen, mlajših/mlad, kasnejših/kasen, zrelejših/zrel, zgodnejših/zgoden, trdnejših/trden, resnejših/resen, daljših/dolg
Agcnpi Adjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Pppsmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=orodnik 6 4 manjšimi/majhen, kasnejšimi/kasen, jasnejšimi/jasen, cenejšimi/poceni, večjimi/velik, pomembnejšimi/pomemben, višjimi/visok, krajšimi/kratek, boljšimi/dober
Agsmsny Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes Ppsmeid pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da 282 59 najboljši/dober, največji/velik, najpomembnejši/pomemben, najmlajši/mlad, najvišji/visok, najhitrejši/hiter, najstarejši/star, najmočnejši/močen, najljubši/ljub, najprimernejši/primeren
Agsmsg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=genitive Ppsmer pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 48 17 največjega/velik, najboljšega/dober, najvišjega/visok, najnovejšega/nov, najmanjšega/majhen, najlepšega/lep, najstarejšega/star, najbližjega/blizek, najzahtevnejšega/zahteven, najsodobnejšega/sodoben
Agsmsd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=dative Ppsmed pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 6 4 najširšemu/širok, najboljšemu/dober, najustreznejšemu/ustrezen, najenostavnejšemu/enostaven, največjemu/velik, najmlajšemu/mlad, najstarejšemu/star, najvišjemu/visok
Agsmsa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Ppsmet pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 30 12 najboljšega/dober, največjega/velik, najmlajšega/mlad, najbližjega/blizek, najučinkovitejšega/učinkovit, najuspešnejšega/uspešen, najpopularnejšega/popularen, najnovejši/nov, najnevarnejšega/nevaren, najmočnejšega/močen
Agsmsay Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes Ppsmetd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da 76 22 največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najmanjši/majhen, najvišji/visok, najnižji/nizek, najlepši/lep, najustreznejši/ustrezen, najslabši/slab, najkrajši/kratek
Agsmsl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=locative Ppsmem pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=mestnik 45 20 najboljšem/dober, najlepšem/lep, najkrajšem/kratek, najširšem/širok, najvišjem/visok, največjem/velik, najnovejšem/nov, najslabšem/slab, najzgodnejšem/zgoden, najugodnejšem/ugoden
Agsmsi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Ppsmeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=orodnik 17 11 največjim/velik, najslabšim/slab, najnovejšim/nov, najzmogljivejšim/zmogljiv, najuspešnejšim/uspešen, najmočnejšim/močen, najmanjšim/majhen, najlepšim/lep, najkrajšim/kratek, najdaljšim/dolg
Agsmdn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=nominative Ppsmdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 12 8 najuspešnejša/uspešen, najpomembnejša/pomemben, najboljša/dober, največja/velik, najpopularnejša/popularen, najmogočnejša/mogočen, najmlajša/mlad, najbližja/blizek
Agsmdg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=genitive Ppsmdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najmočnejših/močen, najvišjih/visok, najstarejših/star, najmlajših/mlad, najresnejših/resen, najpogostejših/pogost
Agsmdd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=dative Ppsmdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik najboljšima/dober, največjima/velik, najstarejšima/star, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najbližjima/blizek, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najmlajšima/mlad, najhitrejšima/hiter
Agsmda Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=accusative Ppsmdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 4 2 največja/velik, najboljša/dober, najpomembnejša/pomemben, najnovejša/nov, najstarejša/star, najvišja/visok, najmlajša/mlad, najnevarnejša/nevaren
Agsmdl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=locative Ppsmdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 1 1 najmočnejših/močen, največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najboljših/dober, najvišjih/visok, najmlajših/mlad, najdražjih/drag, najšibkejših/šibek, najzrelejših/zrel
Agsmdi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Ppsmdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=orodnik najboljšima/dober, največjima/velik, najdaljšima/dolg, najbližjima/blizek, najhitrejšima/hiter, najmočnejšima/močen, najvišjima/visok, najpomembnejšima/pomemben, najnovejšima/nov, najhujšima/hud
Agsmpn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=nominative Ppsmmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 102 33 najboljši/dober, največji/velik, najpogostejši/pogost, najmočnejši/močen, najmlajši/mlad, najvišji/visok, najuspešnejši/uspešen, najstarejši/star, najhujši/hud, najbližji/blizek
Agsmpg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=genitive Ppsmmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=rodilnik 115 42 najboljših/dober, največjih/velik, najrazličnejših/različen, najstarejših/star, najlepših/lep, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najmlajših/mlad, najmočnejših/močen, najmanjših/majhen
Agsmpd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=dative Ppsmmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=dajalnik 16 7 najboljšim/dober, najzaslužnejšim/zaslužen, najbližjim/blizek, največjim/velik, najstrožjim/strog, najpomembnejšim/pomemben, najbogatejšim/bogat, najmlajšim/mlad
Agsmpa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=accusative Ppsmmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=tožilnik 64 27 najboljše/dober, najrazličnejše/različen, največje/velik, najmlajše/mlad, najvišje/visok, najnovejše/nov, najmanjše/majhen, najtežje/težek, najlepše/lep, najcenejše/poceni
Agsmpl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=locative Ppsmmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=mestnik 23 15 najtežjih/težek, največjih/velik, najnovejših/nov, najvišjih/visok, najrazličnejših/različen, najpopularnejših/popularen, najpomembnejših/pomemben, najpogostejših/pogost, najmlajših/mlad, najmehkejših/mehek
Agsmpi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Ppsmmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=orodnik 45 23 najboljšimi/dober, največjimi/velik, najpomembnejšimi/pomemben, najnovejšimi/nov, najrazličnejšimi/različen, najsodobnejšimi/sodoben, najodgovornejšimi/odgovoren, najlepšimi/lep, najznamenitejšimi/znamenit, najvarnejšimi/varen
Agsfsn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=nominative Ppszei pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 250 49 največja/velik, najboljša/dober, najvišja/visok, najpomembnejša/pomemben, najnovejša/nov, najmanjša/majhen, najlepša/lep, najstarejša/star, najbližja/blizek, najslabša/slab
Agsfsg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=genitive Ppszer pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 61 18 največje/velik, najvišje/visok, najnovejše/nov, najmanjše/majhen, najboljše/dober, najnižje/nizek, najlepše/lep, najmočnejše/močen, najgloblje/globok, najtežje/težek
Agsfsd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=dative Ppszed pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 7 4 največji/velik, najljubši/ljub, najboljši/dober, najrevnejši/reven, najbližji/blizek, najdražji/drag, najvišji/visok, najpomembnejši/pomemben
Agsfsa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=accusative Ppszet pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 127 33 največjo/velik, najboljšo/dober, najvišjo/visok, najnižjo/nizek, najnovejšo/nov, najmanjšo/majhen, najugodnejšo/ugoden, najpomembnejšo/pomemben, najljubšo/ljub, najučinkovitejšo/učinkovit
Agsfsl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=locative Ppszem pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 53 21 največji/velik, najvišji/visok, najboljši/dober, najbližji/blizek, najlepši/lep, najpomembnejši/pomemben, najnovejši/nov, najzgodnejši/zgoden, najzahtevnejši/zahteven, najsplošnejši/splošen
Agsfsi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Ppszeo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 20 8 največjo/velik, najboljšo/dober, najvišjo/visok, najnovejšo/nov, najtesnejšo/tesen, najsodobnejšo/sodoben, najnižjo/nizek, najglobjo/globok
Agsfdn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=nominative Ppszdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 11 8 najboljši/dober, najmočnejši/močen, najvišji/visok, največji/velik, najuspešnejši/uspešen, najprimernejši/primeren, najmanjši/majhen, najhitrejša/hiter
Agsfdg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=genitive Ppszdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 največjih/velik, najboljših/dober, najmočnejših/močen, najpomembnejših/pomemben, najvišjih/visok, najuspešnejših/uspešen, najpogostejših/pogost, najstarejših/star, najnovejših/nov
Agsfdd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=dative Ppszdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik največjima/velik, najboljšima/dober, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najvišjima/visok, najbližjima/blizek, najuspešnejšima/uspešen, najslabšima/slab, najhujšima/hud, najstarejšima/star
Agsfda Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=accusative Ppszdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 4 4 najvišji/visok, največji/velik, najpogostejši/pogost, najboljši/dober, najljubši/ljub, najpomembnejši/pomemben, najnovejši/nov
Agsfdl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=locative Ppszdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najmočnejših/močen, najvišjih/visok, najdaljših/dolg, najtežjih/težek, najuspešnejših/uspešen, najstarejših/star, najodmevnejših/odmeven, najnovejših/nov
Agsfdi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Ppszdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 1 1 največjima/velik, najboljšima/dober, najvišjima/visok, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najdaljšima/dolg, najbližjima/blizek, najnovejšima/nov, najštevilčnejšima/številčen
Agsfpn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=nominative Ppszmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 62 26 najboljše/dober, največje/velik, najlepše/lep, najpogostejše/pogost, najnovejše/nov, najnižje/nizek, najpomembnejše/pomemben, najvišje/visok, najvažnejše/važen, najprimernejše/primeren
Agsfpg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=genitive Ppszmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 80 39 največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najrazličnejših/različen, najlepših/lep, najvišjih/visok, najtežjih/težek, najstarejših/star, najsodobnejših/sodoben, najosnovnejših/osnoven
Agsfpd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=dative Ppszmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 4 4 najuspešnejšim/uspešen, najrazvitejšim/razvit, najrazličnejšim/različen, najboljšim/dober, največjim/velik, najrevnejšim/reven, najnovejšim/nov, najvišjim/visok
Agsfpa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=accusative Ppszmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 44 17 najboljše/dober, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben, najlepše/lep, najvišje/visok, najnovejše/nov, največje/velik, najrevnejše/reven, najnujnejše/nujen, najširše/širok
Agsfpl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=locative Ppszmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=mestnik 18 8 najboljših/dober, najrazličnejših/različen, najhujših/hud, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najnovejših/nov, najnižjih/nizek, najmanjših/majhen
Agsfpi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Ppszmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=orodnik 14 11 najboljšimi/dober, najpomembnejšimi/pomemben, najvišjimi/visok, največjimi/velik, najtežjimi/težek, najslabšimi/slab, najresnejšimi/resen, najnovejšimi/nov, najnižjimi/nizek, najlepšimi/lep
Agsnsn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=nominative Ppssei pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 87 32 najpomembnejše/pomemben, najboljše/dober, največje/velik, najtežje/težek, najmočnejše/močen, najlepše/lep, najzanesljivejše/zanesljiv, najstarejše/star, najslabše/slab, najmanjše/majhen
Agsnsg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=genitive Ppsser pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 12 6 najboljšega/dober, največjega/velik, najzgodnejšega/zgoden, najnujnejšega/nujen, najglobljega/globok, najbližjega/blizek, najvišjega/visok, najmanjšega/majhen
Agsnsd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=dative Ppssed pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik največjemu/velik, najboljšemu/dober, najširšemu/širok, najvišjemu/visok, najbližjemu/blizek, najmočnejšemu/močen, najljubšemu/ljub, najnovejšemu/nov, najuspešnejšemu/uspešen, najpomembnejšemu/pomemben
Agsnsa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=accusative Ppsset pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 40 18 najboljše/dober, največje/velik, najvišje/visok, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben, najnujnejše/nujen, najmanjše/majhen, zadnje/=, najuglednejše/ugleden, najsodobnejše/sodoben
Agsnsl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=locative Ppssem pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 15 10 največjem/velik, najznačilnejšem/značilen, najzgodnejšem/zgoden, najvišjem/visok, največjemu/velik, najslabšem/slab, najprestižnejšem/prestižen, najnovejšem/nov, najglobjem/globok, najboljšem/dober
Agsnsi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Ppsseo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 10 7 največjim/velik, najvažnejšim/važen, najtežjim/težek, najmanjšim/majhen, najkrajšim/kratek, najhujšim/hud, najboljšim/dober, najvišjim/visok
Agsndn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=nominative Ppssdi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 2 2 največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najvišji/visok, najmočnejši/močen, najpogostejši/pogost, najuspešnejši/uspešen, najstarejši/star
Agsndg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=genitive Ppssdr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najboljših/dober, najmočnejših/močen, najuspešnejših/uspešen, najsvetejših/svet, najslabših/slab, najvišjih/visok, najresnejših/resen, najzmogljivejših/zmogljiv
Agsndd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=dative Ppssdd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik največjima/velik, najsvetejšima/svet, najboljšima/dober, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najljubšima/ljub, najpomembnejšima/pomemben, najskromnejšima/skromen, najpopularnejšima/popularen, najperspektivnejšima/perspektiven
Agsnda Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=accusative Ppssdt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 1 1 najvišji/visok, največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najlepši/lep, najžlahtnejši/žlahten, najmočnejši/močen, najpogostejši/pogost, najdražji/drag
Agsndl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=locative Ppssdm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik največjih/velik, najvišjih/visok, najuspešnejših/uspešen, najtežjih/težek, najrevnejših/reven, najmočnejših/močen, najboljših/dober, najspornejših/sporen, najslavnejših/slaven, najpomembnejših/pomemben
Agsndi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Ppssdo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik največjima/velik, najboljšima/dober, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najstarejšima/star, najžlahtnejšima/žlahten, najskromnejšima/skromen, najmočnejšima/močen, najljubšima/ljub, najhujšima/hud
Agsnpn Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=nominative Ppssmi pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 17 11 največja/velik, najnovejša/nov, najpomembnejša/pomemben, najvišja/visok, najokusnejša/okusen, najmilejša/mil, najmanjša/majhen, najljubša/ljub, najhujša/hud, najdražja/drag
Agsnpg Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=genitive Ppssmr pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 23 11 najpomembnejših/pomemben, največjih/velik, najmočnejših/močen, najboljših/dober, najzanimivejših/zanimiv, najvažnejših/važen, najprijaznejših/prijazen, najnižjih/nizek, najnevarnejših/nevaren, najlepših/lep
Agsnpd Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=dative Ppssmd pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 1 1 najboljšim/dober, največjim/velik, najnovejšim/nov, najrazličnejšim/različen, najvišjim/visok, najstrožjim/strog, najpomembnejšim/pomemben, najmanjšim/majhen, najzahtevnejšim/zahteven
Agsnpa Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=accusative Ppssmt pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 22 10 najvišja/visok, najrazličnejša/različen, najboljša/dober, najzahtevnejša/zahteven, najpomembnejša/pomemben, najpogostejša/pogost, najtežja/težek, najsodobnejša/sodoben, najljubša/ljub, najlepša/lep
Agsnpl Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=locative Ppssmm pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=mestnik 11 7 največjih/velik, najlepših/lep, najzgodnejših/zgoden, najsodobnejših/sodoben, najrazličnejših/različen, najdebelejših/debel, najboljših/dober, najvišjih/visok
Agsnpi Adjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Ppssmo pridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=orodnik 4 4 najznačilnejšimi/značilen, najtežjimi/težek, najpomembnejšimi/pomemben, najboljšimi/dober, največjimi/velik, najnovejšimi/nov, najrazličnejšimi/različen, najvišjimi/visok
Aspmsnn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no Psnmein pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne 358 290 kalcijev/=, ogljikov/=, Cankarjev/=, papežev/=, Sokurov/=, vodikov/=, sosedov/=, otrokov/=, lunin/=, delov/=
Aspmsg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive Psnmer pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 200 159 ogljikovega/ogljikov, Cankarjevega/Cankarjev, Prešernovega/Prešernov, natrijevega/natrijev, sodnikovega/sodnikov, petkovega/petkov, obtoženčevega/obtoženčev, magnezijevega/magnezijev, kalcijevega/kalcijev, Ojdipovega/Ojdipov
Aspmsd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative Psnmed pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 24 22 Microsoftovemu/Microsoftov, Kristusovemu/Kristusov, Štakulovemu/Štakulov, tujčevemu/tujčev, stričevemu/stričev, prijateljevemu/prijateljev, obtoženčevemu/obtoženčev, kraljevemu/kraljev, dedovemu/dedov, bikovemu/bikov
Aspmsa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Psnmet pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 21 21 Šarinićevega/Šarinićev, oškodovančevega/oškodovančev, otrokovega/otrokov, ministrovega/ministrov, dalajlamovega/dalajlamov, Wagnerjevega/Wagnerjev, Verdijevega/Verdijev, Straussovega/Straussov, Shahovega/Shahov, Quantumov/=
Aspmsan Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no Psnmetn pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne 139 119 otrokov/=, ogljikov/=, srnin/=, sosedov/=, sirov/=, pesnikov/=, očetov/=, Ragov/=, Jasnin/=, Clintonov/=
Aspmsl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative Psnmem pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik 138 113 Cankarjevem/Cankarjev, ponedeljkovem/ponedeljkov, Prešernovem/Prešernov, Drnovškovem/Drnovškov, torkovem/torkov, sopotnikovem/sopotnikov, firerjevem/firerjev, Trdinovem/Trdinov, Titovem/Titov, Linhartovem/Linhartov
Aspmsi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Psnmeo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik 56 50 limoninim/limonin, kanclerjevim/kanclerjev, županjinim/županjin, vanadijevim/vanadijev, sosedovim/sosedov, sirovim/sirov, sinovim/sinov, posameznikovim/posameznikov, očetovim/očetov, otrokovim/otrokov
Aspmdn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative Psnmdi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 17 17 šejkova/šejkov, travertina/travertin, obdolženkina/obdolženkin, Priključnina/Priključnin, Predskupina/Predskupin, Parkerjeva/Parkerjev, Okijeva/Okijev, Mucherjeva/Mucherjev, Microtecova/Microtecov, Matvijenkova/Matvijenkov
Aspmdg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive Psnmdr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 3 3 Sopranovih/Sopranov, Fokkerjevih/Fokkerjev, Accessovih/Accessov, jevih/jev, Guldenburgovih/Guldenburgov, Twistovih/Twistov, Oceanovih/Oceanov, Baudelairovih/Baudelairov, Columbovih/Columbov
Aspmdd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative Psnmdd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik minima/min, Minima/Min, ogljikovima/ogljikov, machinima/machin, Čaretovima/Čaretov, jevima/jev, Mrazovima/Mrazov, uslovima/uslov, Machinima/Machin, strankinima/strankin
Aspmda Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative Psnmdt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 3 3 Siemensova/Siemensov, Iskričina/Iskričin, Hajdukova/Hajdukov, Steva/Stev, Dina/Din, Calvina/Calvin, lovorova/lovorov, Dustina/Dustin, Martina/Martin, sinova/sinov
Aspmdl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative Psnmdm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik addamsovih/Addamsov, plovih/plov, jevih/jev, Huxtablovih/Huxtablov, Mcgregorjevih/McGregorjev, Giardinih/Giardin, Raztresenovih/Raztresenov, bencinih/bencin, Oceanovih/Oceanov, Fominih/Fomin
Aspmdi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Psnmdo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 2 2 dušikovima/dušikov, Kodakovima/Kodakov, četrtkovima/četrtkov, strankinima/strankin, Olimpijinima/Olimpijin, Microsoftovima/Microsoftov, Clintonovima/Clintonov, Volvopentovima/Volvopentov, Trubarjevima/Trubarjev, Tomosovima/Tomosov
Aspmpn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative Psnmmi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 113 98 Simpsonovi/Simpsonov, županovi/županov, Intelovi/Intelov, plutonijevi/plutonijev, ovnovi/ovnov, ogljikovi/ogljikov, Veršičevi/Veršičev, Noetovi/Noetov, Hitlerjevi/Hitlerjev, škampovi/škampov
Aspmpg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive Psnmmr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik 87 78 ogljikovih/ogljikov, sojinih/sojin, otrokovih/otrokov, Corelovih/Corelov, Žužkovih/Žužkov, šejkovih/šejkov, šefinjinih/šefinjin, Šuštarjevih/Šuštarjev, strelčevih/strelčev, sivkinih/sivkin
Aspmpd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative Psnmmd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik 12 12 natrijevim/natrijev, krompirjevim/krompirjev, Vuittonovim/Vuittonov, Samsungovim/Samsungov, Roškarjevim/Roškarjev, Marivauxovim/Marivauxov, Kusturovim/Kusturov, Kostelčevim/Kostelčev, Kezovim/Kezov, Janezovim/Janezov
Aspmpa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative Psnmmt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik 51 50 ogljikove/ogljikov, županove/županov, Öhlinsove/Öhlinsov, voznikove/voznikov, strankine/strankin, praindoevropščine/praindoevropščin, partnerjeve/partnerjev, otrokove/otrokov, osličeve/osličev, moževe/možev
Aspmpl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative Psnmmm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik 39 36 Microsoftovih/Microsoftov, Mercedesovih/Mercedesov, Ferencevih/Ferencev, startovih/startov, profesorjevih/profesorjev, generalovih/generalov, firerjevih/firerjev, elanovih/elanov, Voltovih/Voltov, Steinerjevih/Steinerjev
Aspmpi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Psnmmo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik 17 15 Intelovimi/Intelov, umetnikovimi/umetnikov, sivkinimi/sivkin, predsednikovimi/predsednikov, lipovimi/lipov, limetinimi/limetin, Shiseidovimi/Shiseidov, Sadamovimi/Sadamov, Junkersovimi/Junkersov, Jančarjevimi/Jančarjev
Aspfsn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative Psnzei pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 546 432 otrokova/otrokov, Janševa/Janšev, kraljeva/kraljev, Prešernova/Prešernov, Drnovškova/Drnovškov, Dementijeva/Dementijev, Navratilova/Navratilov, Čarmanova/Čarmanov, učiteljeva/učiteljev, trnova/trnov
Aspfsg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive Psnzer pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 262 221 kraljeve/kraljev, materine/materin, Prešernove/Prešernov, Bajukove/Bajukov, otrokove/otrokov, alzheimerjeve/alzheimerjev, Microsoftove/Microsoftov, Drnovškove/Drnovškov, tožnikove/tožnikov, sojine/sojin
Aspfsd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative Psnzed pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 31 29 Plavšićevi/Plavšićev, Drnovškovi/Drnovškov, vladarjevi/vladarjev, očetovi/očetov, otrokovi/otrokov, materini/materin, krompirjevi/krompirjev, igralčevi/igralčev, dedovi/dedov, Turkovi/Turkov
Aspfsa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative Psnzet pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 213 177 Nobelovo/Nobelov, otrokovo/otrokov, paradižnikovo/paradižnikov, kraljevo/kraljev, Prešernovo/Prešernov, Kristusovo/Kristusov, Župančičevo/Župančičev, tožnikovo/tožnikov, strelčevo/strelčev, očetovo/očetov
Aspfsl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative Psnzem pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 175 143 očetovi/očetov, Metelkovi/Metelkov, Kidričevi/Kidričev, četrtkovi/četrtkov, torkovi/torkov, Miklošičevi/Miklošičev, Kersnikovi/Kersnikov, Šubičevi/Šubičev, Štihovi/Štihov, Čopovi/Čopov
Aspfsi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Psnzeo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 84 79 ministrovo/ministrov, kraljevo/kraljev, Zyxelovo/Zyxelov, Cankarjevo/Cankarjev, Brezigarjevo/Brezigarjev, Štumperovo/Štumperov, četrtkovo/četrtkov, česnovo/česnov, uporabnikovo/uporabnikov, tempomatovo/tempomatov
Aspfdn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative Psnzdi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 6 6 županovi/županov, peteršiljevi/peteršiljev, perspektivini/perspektivin, orehovi/orehov, McPhersonovi/McPhersonov, Kohkovi/Kohkov, Mcleodovi/McLeodov, jevi/jev, Prešernovi/Prešernov, Mcleodovi/Mcleodov
Aspfdg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive Psnzdr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik jevih/jev, balzovih/balzov, Krimovih/Krimov, Oraclovih/Oraclov, Michelinovih/Michelinov, Glaskovih/Glaskov, Excelovih/Excelov, Pierinovih/Pierinov, Outlookovih/Outlookov, Srdovih/Srdov
Aspfdd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative Psnzdd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik novartisovima/Novartisov, nageljnovima/nageljnov, Michelinovima/Michelinov, Iskričinima/Iskričin, voznikovima/voznikov, Vilharjevima/Vilharjev, Vidmovima/Vidmov, strankinima/strankin, Sodečevima/Sodečev, Olimpijinima/Olimpijin
Aspfda Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative Psnzdt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 3 3 Vikičevi/Vikičev, Klemnovi/Klemnov, Caterinini/Caterinin, Miklovi/Miklov, četrtkovi/četrtkov, ponedeljkovi/ponedeljkov, Prešernovi/Prešernov, Outlookovi/Outlookov, Podjavorškovi/Podjavorškov, Ferrarijevi/Ferrarijev
Aspfdl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative Psnzdm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik jevih/jev, premierovih/premierov, Vertovčevih/Vertovčev, Hoffmannovih/Hoffmannov, Verheugnovih/Verheugnov, Sparovih/Sparov, Playboyevih/Playboyev, Sunovih/Sunov, Powellovih/Powellov, Erinih/Erin
Aspfdi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Psnzdo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik materinima/materin, voznikovima/voznikov, petkovima/petkov, luninima/lunin, vodikovima/vodikov, torkovima/torkov, Tomovima/Tomov, strankinima/strankin, ravnateljevima/ravnateljev, predsednikovima/predsednikov
Aspfpn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative Psnzmi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 59 53 otrokove/otrokov, proizvajalčeve/proizvajalčev, dekletove/dekletov, šefove/šefov, Čadeževe/Čadežev, vodikove/vodikov, toženčeve/toženčev, torkove/torkov, stričeve/stričev, sojine/sojin
Aspfpg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive Psnzmr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 59 55 posameznikovih/posameznikov, luninih/lunin, Krkinih/Krkin, Šuštarjevih/Šuštarjev, vrtnarjevih/vrtnarjev, vrbovih/vrbov, tožnikovih/tožnikov, sirovih/sirov, riževih/rižev, ribičinih/ribičin
Aspfpd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative Psnzmd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 5 5 žemljevim/žemljev, sestrinim/sestrin, Natovim/Natov, Lambovim/Lambov, Damijanovim/Damijanov, otrokovim/otrokov, posameznikovim/posameznikov, očetovim/očetov, Jehovovim/Jehovov
Aspfpa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative Psnzmt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 36 32 otrokove/otrokov, nageljnove/nageljnov, brinove/brinov, žveplove/žveplov, škofove/škofov, stričeve/stričev, smetanove/smetanov, sinkove/sinkov, premierove/premierov, mirtove/mirtov
Aspfpl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative Psnzmm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik 43 42 Šinkovčevih/Šinkovčev, Židovih/Židov, Žekševih/Žekšev, Žajdelovih/Žajdelov, Štögerjevih/Štögerjev, starčevih/starčev, premierovih/premierov, piščevih/piščev, otrokovih/otrokov, gospodovih/gospodov
Aspfpi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Psnzmo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik 15 15 volframovimi/volframov, titanovimi/titanov, strankinimi/strankin, partnerjevimi/partnerjev, dekletovimi/dekletov, dedovimi/dedov, cesarjevimi/cesarjev, borovimi/borov, avtorjevimi/avtorjev, Shakespearjevimi/Shakespearjev
Aspnsn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative Psnsei pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 72 55 ponedeljkovo/ponedeljkov, otrokovo/otrokov, Prešernovo/Prešernov, Martinovo/Martinov, prijateljevo/prijateljev, petkovo/petkov, edino/edini, Marijino/Marijin, ženino/ženin, Župnekovo/Župnekov
Aspnsg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive Psnser pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 85 71 Marijinega/Marijin, otrokovega/otrokov, lososovega/lososov, Stresemannovega/Stresemannov, Prešernovega/Prešernov, Odisejevega/Odisejev, Kristusovega/Kristusov, Jezusovega/Jezusov, Borštnikovega/Borštnikov, župnikovega/župnikov
Aspnsd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative Psnsed pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 7 7 supervizantovemu/supervizantov, materinemu/materin, dijakovemu/dijakov, Vincijevemu/Vincijev, Microsoftovemu/Microsoftov, Michaelovemu/Michaelov, Marijinemu/Marijin, Jezusovemu/Jezusov, otrokovemu/otrokov
Aspnsa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative Psnset pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 69 61 materino/materin, Marijino/Marijin, posameznikovo/posameznikov, otrokovo/otrokov, Prešernovo/Prešernov, Cankarjevo/Cankarjev, žužkovo/žužkov, ženino/ženin, človekovo/človekov, voznikovo/voznikov
Aspnsl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative Psnsem pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 72 65 umetnikovem/umetnikov, torkovem/torkov, otrokovem/otrokov, gospodovem/gospodov, Kučanovem/Kučanov, Krivičevem/Krivičev, Engelsovem/Engelsov, županovem/županov, Šušteršičevem/Šušteršičev, četrtkovem/četrtkov
Aspnsi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Psnseo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 25 24 materinim/materin, trnovim/trnov, sredinim/sredin, slikarjevim/slikarjev, riževim/rižev, predsednikovim/predsednikov, petkovim/petkov, pesnikovim/pesnikov, ortopedovim/ortopedov, ohrovtovim/ohrovtov
Aspndn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative Psnsdi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 3 2 Marsovi/Marsov, Peltonovi/Peltonov, Volkovi/Volkov, hudičevi/hudičev, Lekovi/Lekov, Kučanovi/Kučanov, kraljevi/kraljev, Gallusovi/Gallusov, Scavolini/Scavolin, Gradovi/Gradov
Aspndg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive Psnsdr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik jevih/jev, Pharovih/Pharov, Emoninih/Emonin, Srdovih/Srdov, Goghovih/Goghov, Fibinih/Fibin, Geinih/Gein, Puchovih/Puchov, Primexovih/Primexov, holdingovih/holdingov
Aspndd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dative Psnsdd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik rotarjevima/Rotarjev, Žitovima/Žitov, Žalgirisovima/Žalgirisov, Čurinovima/Čurinov, Črepovima/Črepov, strankinima/strankin, Stopovima/Stopov, potapljačevima/potapljačev, Pfizerjevima/Pfizerjev, Meblovima/Meblov
Aspnda Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative Psnsdt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 1 1 Citroënovi/Citroënov, Cortini/Cortin, Maini/Main, Jarenini/Jarenin, Caterini/Caterin, Jahorini/Jahorin, Burkini/Burkin, Trubarjevini/Trubarjevin, Grablovičevi/Grablovičev, Bijeljini/Bijeljin
Aspndl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locative Psnsdm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik adriinih/Adriin, Srdovih/Srdov, Uefinih/Uefin, Jatovih/Jatov, Emoninih/Emonin, Ulebovih/Ulebov, Temirjevih/Temirjev, Perutninih/Perutnin, jevih/jev, javorovih/javorov
Aspndi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Psnsdo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik spraguovima/Spraguov, bikovima/bikov, žerjavovima/žerjavov, četrtkovima/četrtkov, Wrightovima/Wrightov, Petrolovima/Petrolov, Mercatorjevima/Mercatorjev, Linhartovima/Linhartov, kostanjevima/kostanjev, Kittlovima/Kittlov
Aspnpn Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative Psnsmi pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 23 17 Capriceina/Capricein, Izraelijeva/Izraelijev, Cankarjeva/Cankarjev, voznikova/voznikov, gabrova/gabrov, dolžnikova/dolžnikov, cesarjeva/cesarjev, bukova/bukov, Williamova/Williamov, Waddellova/Waddellov
Aspnpg Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive Psnsmr pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 17 14 ogljikovih/ogljikov, specialistovih/specialistov, sojinih/sojin, sedlarjevih/sedlarjev, otrokovih/otrokov, kokosovih/kokosov, iskrinih/iskrin, Tumovih/Tumov, Schalkejevih/Schalkejev, Rustemagićevih/Rustemagićev
Aspnpd Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative Psnsmd pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 1 1 Boscovim/Boscov, Natovim/Natov, otrokovim/otrokov, očetovim/očetov, nasprotnikovim/nasprotnikov, ministrovim/ministrov, avtorjevim/avtorjev, zdravnikovim/zdravnikov, maminim/mamin, voznikovim/voznikov
Aspnpa Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative Psnsmt pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 20 18 proizvajalčeva/proizvajalčev, otrokova/otrokov, voznikova/voznikov, trenerjeva/trenerjev, poprova/poprov, očetova/očetov, judova/judov, dnevnikova/dnevnikov, avtorjeva/avtorjev, Nigradova/Nigradov
Aspnpl Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative Psnsmm pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik 8 7 Shakespearovih/Shakespearov, varuhovih/varuhov, orlovih/orlov, Mauriceovih/Mauriceov, Hitlerjevih/Hitlerjev, Glinovih/Glinov, Fallonovih/Fallonov, Krkinih/Krkin, riževih/rižev, voznikovih/voznikov
Aspnpi Adjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Psnsmo pridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik 5 5 pesnikovimi/pesnikov, Rankovičevimi/Rankovičev, Marinkovičevimi/Marinkovičev, Marijinimi/Marijin, Dianinimi/Dianin, riževimi/rižev, puškinimi/puškin, ogljikovimi/ogljikov, orehovimi/orehov, dušikovimi/dušikov
Appmsnn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no Pdnmein pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=ne 1789 595 prepričan/=, pripravljen/=, namenjen/=, povezan/=, imenovan/=, sestavljen/=, rojen/=, odprt/=, določen/=, sprejet/=
Appmsny Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes Pdnmeid pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=da 262 163 omenjeni/omenjen, spoštovani/spoštovan, imenovani/imenovan, odprti/odprt, poškodovani/poškodovan, opisani/opisan, prizadeti/prizadet, mešani/mešan, znani/znan, uveljavljeni/uveljavljen
Appmsg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive Pdnmer pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnik 328 204 omenjenega/omenjen, določenega/določen, imenovanega/imenovan, želenega/želen, odprtega/odprt, vloženega/vložen, sprejetega/sprejet, namenjenega/namenjen, izgubljenega/izgubljen, vezanega/vezan
Appmsd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative Pdnmed pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnik 31 25 rojenemu/rojen, vprašanemu/vprašan, organiziranemu/organiziran, izgubljenemu/izgubljen, imenovanemu/imenovan, zvitemu/zvit, zgrajenemu/zgrajen, zastavljenemu/zastavljen, zaposlenemu/zaposlen, ustaljenemu/ustaljen
Appmsa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Pdnmet pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik 76 58 zaposlenega/zaposlen, umorjenega/umorjen, razvpitega/razvpit, imenovanega/imenovan, umrlega/umrl, ubitega/ubit, ranjenega/ranjen, odrešenega/odrešen, nasmejanega/nasmejan, zaprtega/zaprt
Appmsan Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no Pdnmetn pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=ne 219 138 določen/=, vgrajen/=, imenovan/=, opravljen/=, sestavljen/=, organiziran/=, namenjen/=, izdelan/=, utemeljen/=, sesekljan/=
Appmsay Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes Pdnmetd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=da 133 101 omenjeni/omenjen, želeni/želen, izbrani/izbran, organizirani/organiziran, omrežni/omrežen, kombinirani/kombiniran, izgubljeni/izgubljen, vloženi/vložen, ukradeni/ukraden, skriti/skrit
Appmsl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative Pdnmem pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnik 199 117 določenem/določen, končanem/končan, omenjenem/omenjen, skrajšanem/skrajšan, imenovanem/imenovan, zaprtem/zaprt, sprejetem/sprejet, predpisanem/predpisan, razvitem/razvit, predlaganem/predlagan
Appmsi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Pdnmeo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnik 159 110 določenim/določen, imenovanim/imenovan, vgrajenim/vgrajen, povišanim/povišan, izbranim/izbran, vdelanim/vdelan, upokojenim/upokojen, sprejetim/sprejet, organiziranim/organiziran, omenjenim/omenjen
Appmdn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative Pdnmdi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik 150 102 povezana/povezan, prepričana/prepričan, sprejeta/sprejet, omenjena/omenjen, obsojena/obsojen, ločena/ločen, zasnovana/zasnovan, zaposlena/zaposlen, poročena/poročen, nominirana/nominiran
Appmdg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive Pdnmdr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik 5 5 prenovljenih/prenovljen, osumljenih/osumljen, naštetih/naštet, naprednih/napreden, ločenih/ločen, omenjenih/omenjen, obtoženih/obtožen, zgrešenih/zgrešen
Appmdd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative Pdnmdd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik 6 4 omenjenima/omenjen, pripravljenima/pripravljen, poškodovanima/poškodovan, poznanima/poznan, obtoženima/obtožen, osumljenima/osumljen, ločenima/ločen, povezanima/povezan
Appmda Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative Pdnmdt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik 15 14 namenjena/namenjen, upokojena/upokojen, ukrivljena/ukrivljen, prizadeta/prizadet, priključna/priključen, prenovljena/prenovljen, posvečena/posvečen, poročna/poročen, omenjena/omenjen, obtožena/obtožen
Appmdl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative Pdnmdm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnik 4 3 omenjenih/omenjen, nameščenih/nameščen, ločenih/ločen, sušnih/sušen, odigranih/odigran, zgrešenih/zgrešen, sklenjenih/sklenjen, kombiniranih/kombiniran
Appmdi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Pdnmdo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnik 4 4 zaposlenima/zaposlen, ugotovljenima/ugotovljen, omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, vgrajenima/vgrajen, sprtima/sprt, izbranima/izbran, zadetima/zadet
Appmpn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative Pdnmmi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnik 1314 477 pripravljeni/pripravljen, prepričani/prepričan, povezani/povezan, zaposleni/zaposlen, zbrani/zbran, navdušeni/navdušen, namenjeni/namenjen, vključeni/vključen, opremljeni/opremljen, utrujeni/utrujen
Appmpg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive Pdnmmr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnik 641 296 zaposlenih/zaposlen, združenih/združen, omenjenih/omenjen, izbranih/izbran, ranjenih/ranjen, namenjenih/namenjen, določenih/določen, prizadetih/prizadet, izbrisanih/izbrisan, vključenih/vključen
Appmpd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative Pdnmmd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnik 60 36 zaposlenim/zaposlen, prizadetim/prizadet, rojenim/rojen, zbranim/zbran, zainteresiranim/zainteresiran, usmerjenim/usmerjen, imenovanim/imenovan, umrlim/umrl, specializiranim/specializiran, skuštranim/skuštran
Appmpa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative Pdnmmt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnik 311 194 zaposlene/zaposlen, določene/določen, izbrane/izbran, zbrane/zbran, odprte/odprt, predpisane/predpisan, omenjene/omenjen, narejene/narejen, imenovane/imenovan, oblikovane/oblikovan
Appmpl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative Pdnmmm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnik 109 77 določenih/določen, združenih/združen, omenjenih/omenjen, izbrisanih/izbrisan, zavitih/zavit, zaprtih/zaprt, prevoženih/prevožen, prenovljenih/prenovljen, prenatrpanih/prenatrpan, predvidenih/predviden
Appmpi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Pdnmmo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnik 122 97 zaposlenimi/zaposlen, imenovanimi/imenovan, omejenimi/omejen, lakiranimi/lakiran, zainteresiranimi/zainteresiran, vodenimi/voden, vgrajenimi/vgrajen, uvoženimi/uvožen, spremenjenimi/spremenjen, preizkušenimi/preizkušen
Appfsn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative Pdnzei pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik 1710 606 namenjena/namenjen, povezana/povezan, pripravljena/pripravljen, prepričana/prepričan, odprta/odprt, ustanovljena/ustanovljen, omenjena/omenjen, določena/določen, imenovana/imenovan, zaprta/zaprt
Appfsg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive Pdnzer pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik 409 234 omenjene/omenjen, združene/združen, določene/določen, prevzete/prevzet, tožene/tožen, prenovljene/prenovljen, risane/risan, pričakovane/pričakovan, povečane/povečan, organizirane/organiziran
Appfsd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative Pdnzed pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik 44 36 omenjeni/omenjen, razširjeni/razširjen, preizkušeni/preizkušen, obnovljeni/obnovljen, izbrani/izbran, imenovani/imenovan, zmrznjeni/zmrznjen, zbrani/zbran, zbiti/zbit, zasvojeni/zasvojen
Appfsa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative Pdnzet pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik 504 283 določeno/določen, dodano/dodan, imenovano/imenovan, omenjeno/omenjen, izbrano/izbran, urejeno/urejen, odprto/odprt, združeno/združen, vgrajeno/vgrajen, povezano/povezan
Appfsl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative Pdnzem pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnik 239 154 določeni/določen, končani/končan, opravljeni/opravljen, izbrani/izbran, prenovljeni/prenovljen, ugotovljeni/ugotovljen, razširjeni/razširjen, priloženi/priložen, pokriti/pokrit, opremljeni/opremljen
Appfsi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Pdnzeo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnik 178 137 omejeno/omejen, vgrajeno/vgrajen, predlagano/predlagan, razvito/razvit, omrežno/omrežen, omenjeno/omenjen, odprto/odprt, napovedano/napovedan, izbrano/izbran, zapleteno/zapleten
Appfdn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative Pdnzdi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik 59 46 povezani/povezan, prepričani/prepričan, vzmetni/vzmeten, priključeni/priključen, pridruženi/pridružen, postavljeni/postavljen, podeljeni/podeljen, omenjeni/omenjen, odprti/odprt, zgrajeni/zgrajen
Appfdg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive Pdnzdr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik 2 2 navedenih/naveden, narejenih/narejen, omenjenih/omenjen, sprtih/sprt, rejnih/rejen, ločenih/ločen, vpletenih/vpleten, prestanih/prestan, odprtih/odprt, izbranih/izbran
Appfdd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative Pdnzdd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik 1 1 omenjenima/omenjen, sprtima/sprt, ločenima/ločen, vpletenima/vpleten, izbranima/izbran, prizadetima/prizadet, povezanima/povezan, uveljavljenima/uveljavljen, osvojenima/osvojen
Appfda Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative Pdnzdt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik 14 13 ločeni/ločen, združeni/združen, vmesni/vmesen, ukradeni/ukraden, razprodani/razprodan, razdraženi/razdražen, prirejeni/prirejen, popackani/popackan, odsekani/odsekan, načrtovani/načrtovan
Appfdl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative Pdnzdm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik 3 3 zloženih/zložen, omenjenih/omenjen, odprtih/odprt, ločenih/ločen, odigranih/odigran, podaljšanih/podaljšan, sušnih/sušen, izgubljenih/izgubljen, prestanih/prestan
Appfdi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Pdnzdo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik 7 7 zaokroženima/zaokrožen, stegnjenima/stegnjen, sprtima/sprt, poslikanima/poslikan, pokritima/pokrit, odcepljenima/odcepljen, izvrtanima/izvrtan, omenjenima/omenjen, ločenima/ločen
Appfpn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative Pdnzmi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik 701 353 povezane/povezan, določene/določen, namenjene/namenjen, predstavljene/predstavljen, združene/združen, izdelane/izdelan, razvite/razvit, razporejene/razporejen, opisane/opisan, omejene/omejen
Appfpg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive Pdnzmr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnik 376 226 določenih/določen, ogroženih/ogrožen, povezanih/povezan, naštetih/naštet, imenovanih/imenovan, predpisanih/predpisan, omenjenih/omenjen, okuženih/okužen, odprtih/odprt, nasičenih/nasičen
Appfpd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative Pdnzmd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnik 27 21 združenim/združen, opisanim/opisan, prizadetim/prizadet, določenim/določen, začinjenim/začinjen, zavarovanim/zavarovan, zainteresiranim/zainteresiran, vnetim/vnet, spuščenim/spuščen, pripravljenim/pripravljen
Appfpa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative Pdnzmt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnik 237 151 določene/določen, povezane/povezan, umazane/umazan, razvite/razvit, predlagane/predlagan, imenovane/imenovan, želene/želen, sprejete/sprejet, skrite/skrit, opredeljene/opredeljen
Appfpl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative Pdnzmm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnik 121 74 razvitih/razvit, določenih/določen, združenih/združen, zaprtih/zaprt, urejenih/urejen, zasneženih/zasnežen, omenjenih/omenjen, napetih/napet, mešanih/mešan, izpostavljenih/izpostavljen
Appfpi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Pdnzmo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnik 104 90 zaprtimi/zaprt, določenimi/določen, ustvarjenimi/ustvarjen, stisnjenimi/stisnjen, prižganimi/prižgan, prerezanimi/prerezan, predlaganimi/predlagan, povezanimi/povezan, ogroženimi/ogrožen, odrezanimi/odrezan
Appnsn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative Pdnsei pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik 909 399 povezano/povezan, namenjeno/namenjen, odprto/odprt, rečeno/rečen, povedano/povedan, določeno/določen, prepovedano/prepovedan, dovoljeno/dovoljen, zapisano/zapisan, napisano/napisan
Appnsg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive Pdnser pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik 198 142 združenega/združen, določenega/določen, omenjenega/omenjen, povečanega/povečan, zmanjšanega/zmanjšan, vloženega/vložen, uvoženega/uvožen, tveganega/tvegan, razloženega/razložen, prizadetega/prizadet
Appnsd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative Pdnsed pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik 18 14 določenemu/določen, povečanemu/povečan, združenemu/združen, zapisanemu/zapisan, vzvalovanemu/vzvalovan, specializiranemu/specializiran, razširjenemu/razširjen, razgibanemu/razgiban, povišanemu/povišan, posekanemu/posekan
Appnsa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative Pdnset pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik 208 137 določeno/določen, odprto/odprt, omenjeno/omenjen, opravljeno/opravljen, ukradeno/ukraden, pridobljeno/pridobljen, urejeno/urejen, opremljeno/opremljen, obnovljeno/obnovljen, našteto/naštet
Appnsl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative Pdnsem pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnik 87 63 odprtem/odprt, končanem/končan, določenem/določen, združenem/združen, zaprtem/zaprt, kuhanem/kuhan, zapisanem/zapisan, zaokroženem/zaokrožen, urejenem/urejen, prizadetem/prizadet
Appnsi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Pdnseo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnik 44 40 zmanjšanim/zmanjšan, povečanim/povečan, pospešenim/pospešen, odprtim/odprt, zlomljenim/zlomljen, zbranim/zbran, zavzetim/zavzet, zaseženim/zasežen, zadrgnjenim/zadrgnjen, zadetim/zadet
Appndn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative Pdnsdi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik 19 19 zvezani/zvezan, zaželeni/zaželen, začeti/začet, zaposleni/zaposlen, zamegljeni/zamegljen, vzeti/=, ustvarjeni/ustvarjen, primorani/primoran, prepasani/prepasan, povzeti/povzet
Appndg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive Pdnsdr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik 1 1 predstavljenih/predstavljen, omenjenih/omenjen, ločenih/ločen, semaforiziranih/semaforiziran, nadaljevanih/nadaljevan, mešanih/mešan, stepenih/stepen, zasedenih/zaseden, predlaganih/predlagan, razpisanih/razpisan
Appndd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dative Pdnsdd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, stepenima/stepen, odprtima/odprt, navedenima/naveden, povezanima/povezan, združenima/združen, uveljavljenima/uveljavljen, ukrivljenima/ukrivljen, postavljenima/postavljen
Appnda Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative Pdnsdt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik 5 5 zlomljeni/zlomljen, prepleteni/prepleten, ločeni/ločen, dokončani/dokončan, avtomatizirani/avtomatiziran, omenjeni/omenjen, ukradeni/ukraden, stepeni/stepen, kuhani/kuhan
Appndl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locative Pdnsdm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik sušnih/sušen, ločenih/ločen, omenjenih/omenjen, odprtih/odprt, mešanih/mešan, pokritih/pokrit, organiziranih/organiziran, odigranih/odigran, najetih/najet, izbranih/izbran
Appndi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Pdnsdo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, izmišljenima/izmišljen, ugrabljenima/ugrabljen, odprtima/odprt, navedenima/naveden, združenima/združen, stepenima/stepen, vgrajenima/vgrajen, sesekljanima/sesekljan
Appnpn Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative Pdnsmi pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik 213 142 odprta/odprt, povezana/povezan, urejena/urejen, namenjena/namenjen, zaprta/zaprt, določena/določen, pripravljena/pripravljen, zgrajena/zgrajen, usmerjena/usmerjen, upravičena/upravičen
Appnpg Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive Pdnsmr pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnik 134 93 odprtih/odprt, povezanih/povezan, določenih/določen, opravljenih/opravljen, omenjenih/omenjen, odobrenih/odobren, imenovanih/imenovan, rabljenih/rabljen, ustekleničenih/ustekleničen, ugotovljenih/ugotovljen
Appnpd Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative Pdnsmd pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnik 9 7 prepovedanim/prepovedan, določenim/določen, zavarovanim/zavarovan, opredeljenim/opredeljen, oblikovanim/oblikovan, napisanim/napisan, izpostavljenim/izpostavljen, odprtim/odprt, omenjenim/omenjen
Appnpa Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative Pdnsmt pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnik 94 71 odprta/odprt, izbrana/izbran, določena/določen, združena/združen, zbrana/zbran, rezervirana/rezerviran, prizadeta/prizadet, pripravljena/pripravljen, pridobljena/pridobljen, predvidena/predviden
Appnpl Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative Pdnsmm pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnik 50 38 določenih/določen, odprtih/odprt, razvitih/razvit, priloženih/priložen, omenjenih/omenjen, denacionaliziranih/denacionaliziran, zasnovanih/zasnovan, zasedenih/zaseden, zaprtih/zaprt, zanemarjenih/zanemarjen
Appnpi Adjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Pdnsmo pridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnik 29 25 zaprtimi/zaprt, označenimi/označen, odprtimi/odprt, določenimi/določen, ukradenimi/ukraden, tveganimi/tvegan, skritimi/skrit, sklenjenimi/sklenjen, razvitimi/razvit, prizadetimi/prizadet

Up: 3.6. Slovene Specifications Previous: 3.6.4. Slovene Verb Next: 3.6.6. Slovene AdverbDate: 2010-05-12
This work is licensed under the Creative Commons licence Attribution-ShareAlike 3.0.