VAYNA

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov

tip = main
Korpus VAYNA
§naslov Verbalni napadi na JNA
§naslov Časopisni članki: april — avgust 1989
§navedba odgovornosti
§ime Peter Tancig
§odgovornost Zasnova korpusa in vodeneje vnašanja.
§navedba odgovornosti
§ime Tomaž Erjavec
§odgovornost Pretvorba v TEI P5, vključitev v konkordančnike.
§obseg 360 člankov, 260.000 besed
§navedba objave
§distributer nl.ijs.si
§dostopnost

Korpus je prosto dostopen.

Dosegljiv je za prenos in preko konkordančnikov na nl.ijs.si

§opis vira

VAYNA zbirka vsebuje časopisne in revijalne članke iz leta 1988.

Članki se ukvarjajo z JNA, v veliki meri pa tudi z afero JBTZ.

Zbirka in njena analiza sta opisani v: Tancig, Peter Žagar, Igor Računalniško podprta analiza velikih tekstualnih baz podatkov: Primer napadov na JNA, Zbornik V. kongresa Zveze društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije, Ljubljana 1989. str. 51-56.

Zbirka vsebuje članke v razdobju april — avgust 1989 iz naslednjih virov:

 1. Delo (182)
 2. Dnevnik (62)
 3. Komunist (19)
 4. Teleks (18)
 5. Mladina (18)
 6. Primorski Dnevnik (9)
 7. Nova Revija (8)
 8. Tribuna (6)
 9. Večer (5)
 10. Nedeljski Dnevnik (4)
 11. TV-15 (3)
 12. Jana (3)
 13. Delavska Enotnost (3)
 14. 7 D (2)
 15. Tanjug (1)
 16. Skupščinski Poročevalec (1)
 17. Razmerja (1)
 18. Radar (1)
 19. Intervju (1)
 20. Gospodarski Vestnik (1)
 21. Družina (1)
 22. Danas (1)

§opis označevanja
§opis projekta

Zbirka je bila narejena, da znanstveno preučijo resničnost trditev, da slovenski tisk napada Jugoslovansko Ljudsko Armado.

§načela vzorčenja

V zbirko so bili zajeti članki iz slovenskega časopisja, v obdobju april — avgust 1989, ki so se tako ali drugače navezovali na JNA.

§uredniška načela

Zbirko so vtipkale študentke na tiskane predloge. Zbirka zato vsebuje precej tipkarskih napak in izpustov.

Vtipkana besedila so bila deloma urejena za uporabo v konkordančniku OKUS, c.f.

OKUS: uporabniški priročnik : verzija 1.1 Gorazd Božič, Matija Grabnar, Sandi Kodrič

Ta format je bil polavtomatsko normaliziran in pretvorjen v TEI. V tem koraku so bile popravljene najdene tipkarske napake, narekovaji so bili spremenjeni v Q oznake, delejene besede so bile združene in vezaj kot stavčno ločilo zamenjan s '—'.

§načela označevanja
§imenski prostor

ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake

ime elementa = author pojavitev = 251
avtor
§uporaba oznake

ime elementa = bibl pojavitev = 355
bibliografska enota
§uporaba oznake

ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake

ime elementa = c pojavitev = 256916
znak
§uporaba oznake

ime elementa = date pojavitev = 345
datum
§uporaba oznake

ime elementa = div pojavitev = 360
razdelek
§uporaba oznake

ime elementa = p pojavitev = 3899
odstavek
§uporaba oznake

ime elementa = pc pojavitev = 38035
ločilo
§uporaba oznake

ime elementa = publisher pojavitev = 350
izdajatelj
§uporaba oznake

ime elementa = q pojavitev = 2774
navednica
§uporaba oznake

ime elementa = s pojavitev = 11694
povedna enota
§uporaba oznake

ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake

ime elementa = title pojavitev = 355
naslov
§uporaba oznake

ime elementa = w pojavitev = 259217
beseda
§podatki o aplikaciji
§aplikacija

identifikator = ToTrTaLe
§napis Jezikoslovna analiza: s, w, pc, c
§opis sprememb
§sprememba
§datum 2012-12-11
§ime Tomaž Erjavec
§napis Pretvorba v TEI P5 in avtomatska jezikoslovna analiza
§sprememba
§datum 1997-11-18
§ime Tomaž Erjavec
§napis Normaliziral narekovaje, deljene besede, pretvoril originalni digitalni zapis v format TEIlite.


Datum: 2012-12-21

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0.