konji

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov

tip = main
Korpus KONJI
§naslov Revije in knjige o konjih
§navedba odgovornosti
§ime Helena Plahuta
§odgovornost Zasnova korpusa, zbiranje in urejanje materialov.
§navedba odgovornosti
§ime Tomaž Erjavec
§odgovornost Pretvorba v TEI P5, vključitev v konkordančnike.
§obseg 436 člankov, 404.000 besed
§navedba objave
§distributer nl.ijs.si
§dostopnost

Korpus je dosopen preko konkordančnikov na nl.ijs.si.

§opis vira

Korpus KONJI vsebuje revije in knjige, ki se ukvarjajo s konjeništvom.

Sestavljen je iz digitalnih predlog (Word) petih sicer tiskanih virov, ki so bili izadni 1995 - 2008, in sicer: »Revija o konjih« in »Revija Horses« (ni prevod); knjiga Iztoka Humarja »Njegovo veličanstvo konj«; ter učbenika »Osnovno šolanje jahača in konja« in »Nadaljevalna šola jahanja«. »Revija o konjih« in »Revija Horses« sta trenutno edini slovenski reviji o konjeništvu. G. Humar je dobrovoljno odstopil svojo knjigo za obdelavo podatkov, saj je ena redkih knjig o konjih slovenskega avtorja. Učbenika »Osnovno šolanje jahača in konja« ter »Nadaljevalna šola jahanja« sta dragocen vir zgoščenih konjeniških terminov. Sta last Slovenske konjeniške Akademije in prevedena iz nemškega jezika.

§opis označevanja
§opis projekta

Korpus je bil narejen kot osnova za izdelavo terminološkega slovarja v okviru magistrske naloge. Helena Plahuta Korpusne metode v jezikoslovju pri izdelavi osnutka konjeniškega terminološkega slovarja : magistrsko delo Univerza v Novi Gorici 2010 http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/3Plahuta.pdf

§načela označevanja
§imenski prostor

ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake

ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake

ime elementa = div pojavitev = 436
razdelek
§uporaba oznake

ime elementa = bibl pojavitev = 436
bibliografska enota
§uporaba oznake

ime elementa = author pojavitev = 3
avtor
§uporaba oznake

ime elementa = title pojavitev = 869
naslov
§uporaba oznake

ime elementa = p pojavitev = 10364
odstavek
§uporaba oznake

ime elementa = s pojavitev = 24952
povedna enota
§uporaba oznake

ime elementa = w pojavitev = 404647
beseda
§uporaba oznake

ime elementa = pc pojavitev = 65555
ločilo
§uporaba oznake

ime elementa = c pojavitev = 397144
znak
§podatki o aplikaciji
§aplikacija

identifikator = ToTrTaLe
§napis Jezikoslovna analiza: s, w, pc, c
§opis sprememb
§sprememba
§datum 2012-11-30
§ime Tomaž Erjavec
§napis Kolofon TEI
§sprememba
§datum 2012-08-13
§ime Tomaž Erjavec
§napis Pretvorba v TEI P5 in avtomatska jezikoslovna analiza


Datum: 2012-12-21

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0.