filmi

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov

tip = main
Korpus FILMI
§naslov Časopisne in revijalne filmske recenzije
§navedba odgovornosti
§ime Mateja Košir
§odgovornost Zasnova korpusa, zbiranje in urejanje materialov.
§navedba odgovornosti
§ime Tomaž Erjavec
§odgovornost Pretvorba v TEI P5, vključitev v konkordančnike.
§obseg 2449 člankov, 777.000 besed
§navedba objave
§distributer nl.ijs.si
§dostopnost

Korpus je dosopen preko konkordančnikov na nl.ijs.si.

§opis vira

Korpus FILMI vsebuje časopisne in revijalne članke s filmiskimi kritikami.

Korpus je opisan v: Mateja Košir Slovenska filmska terminologija v korpusu filmskih kritik : magistrsko delo Univerza v Novi Gorici 2010 http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/2Kosir.pdf

§opis označevanja
§opis projekta

Korpus je bil narejen kot osnova za izdelavo terminološkega slovarja.

§načela označevanja
§imenski prostor

ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake

ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake

ime elementa = div pojavitev = 2449
razdelek
§uporaba oznake

ime elementa = bibl pojavitev = 2449
bibliografska enota
§uporaba oznake

ime elementa = author pojavitev = 2449
avtor
§uporaba oznake

ime elementa = title pojavitev = 4898
naslov
§uporaba oznake

ime elementa = date pojavitev = 2449
datum
§uporaba oznake

ime elementa = ptr pojavitev = 2449
kazalec
§uporaba oznake

ime elementa = p pojavitev = 21242
odstavek
§uporaba oznake

ime elementa = s pojavitev = 47953
povedna enota
§uporaba oznake

ime elementa = w pojavitev = 777515
beseda
§uporaba oznake

ime elementa = pc pojavitev = 158931
ločilo
§uporaba oznake

ime elementa = c pojavitev = 765007
znak
§podatki o aplikaciji
§aplikacija

identifikator = ToTrTaLe
§napis Jezikoslovna analiza: s, w, pc, c
§opis sprememb
§sprememba
§datum 2012-08-13
§ime Tomaž Erjavec
§napis Pretvorba v TEI P5 in avtomatska jezikoslovna analiza


Datum: 2012-12-21

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0.