ELIZA

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov

tip = main
Korpus ELIZA
§naslov Log of conversations with http://www-ai.ijs.si/eliza/
§navedba odgovornosti
§ime Marko Grobelnik
§odgovornost Implementation of the server software.
§navedba odgovornosti
§ime Tomaž Erjavec
§odgovornost Conversion of ELIZA logs to TEI P5 corpus.
§obseg 5,750,000 human responses
§navedba objave
§distributer nl.ijs.si
§dostopnost

Korpus je dosopen preko konkordančnikov na nl.ijs.si.

§opis vira

The ELIZA corpus contains conversations with ELIZA @ www-ai.ijs.si between 2002-12-19 and 2007-11-26.

§opis označevanja
§opis projekta

The corpus was made to enable corpus based studies of conversations with ELIZA.

§načela označevanja
§imenski prostor

ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake

ime elementa = corpus pojavitev = 1
corpus
§uporaba oznake

ime elementa = text pojavitev = 96
besedilo
§uporaba oznake

ime elementa = u pojavitev = 11500292
govorna izjava
§uporaba oznake

ime elementa = w pojavitev = 52777435
beseda
§uporaba oznake

ime elementa = pc pojavitev = 9057342
ločilo
§uporaba oznake

ime elementa = c pojavitev = 52819794
znak
§podatki o aplikaciji
§aplikacija

identifikator = ToTrTaLe
§napis Linguistic analysis: s, w, pc, c
§opis sprememb
§sprememba
§datum 2012-08-13
§ime Tomaž Erjavec
§napis Conversion of ELIZA logs to TEI P5 and automatic linguistic analysis.


Date: 2012-12-21

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0.