DSI

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov

tip = main
DSI: korpus informatike 2003-2016
§navedba odgovornosti
§ime Katarina PUC
§odgovornost Zagotovitev izvornih besedil.
§navedba odgovornosti
§ime Tomaž Erjavec
§odgovornost Pretvorba v TEI P5, vključitev v konkordančnike.
§navedba izdaje
§izdaja Verzija 4.0
§obseg 1723 člankov, 5 mio. besed
§navedba objave
§distributer nl.ijs.si
§datum 2017-03-22
§dostopnost

Korpus je dostopen na konkordančniku nl.ijs.si/noske in http://clarin.ijs.si/kontekst/

§opis vira

Zborniki konferenc "Dnevi slovenske informatike" (2003-2016)

Zbornik konferenc "Informatika v javni upravi" (2015-2016)

Revija "Uporabna informatika" (2010-2016)

§opis označevanja
§opis projekta

Korpus je bil narejen kot podpora spletnemu slovarju iSlovar.

Zasnova zbirke je opisani v: Špela Vintar Tomaž Erjavec iKorpus in luščenje izrazja za Islovar Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, IJS, Ljubljana 2008. str. 65-69

§načela označevanja
§imenski prostor

ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake

ime elementa = body pojavitev = 23
telo besedila
§uporaba oznake

ime elementa = c pojavitev = 4237015
znak
§uporaba oznake

ime elementa = div pojavitev = 1723
razdelek
§uporaba oznake

ime elementa = p pojavitev = 111888
odstavek
§uporaba oznake

ime elementa = pc pojavitev = 765398
ločilo
§uporaba oznake

ime elementa = s pojavitev = 247760
povedna enota
§uporaba oznake

ime elementa = text pojavitev = 23
besedilo
§uporaba oznake

ime elementa = w pojavitev = 4235310
beseda
§podatki o aplikaciji
§aplikacija

identifikator = ReLDI tagger
§napis Tokenizacija, obliskladenjsko označevanje in lematizacija z orodjem ReLDI tagger.
§opis sprememb
§sprememba
§datum 2017-03-22
§ime Tomaž Erjavec
§napis Dodan l. 2016 in na novo pretvorjen in označen celoten korpus.
§sprememba
§datum 2016-02-24
§ime Tomaž Erjavec
§napis Dodan l. 2015
§sprememba
§datum 2015-03-15
§ime Tomaž Erjavec
§napis Dodan l. 2014
§sprememba
§datum 2013-10-15
§ime Tomaž Erjavec
§napis Dodan l. 2013
§sprememba
§datum 2012-12-23
§ime Tomaž Erjavec
§napis Spremenjena struktura, dodan l. 2012


Datum: 2017-03-22

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0.