kolofon TEI

Kazalo

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov
Oblikoskladenjske specifikacije JOS
§urednik
§ime
identifikator = ET
Tomaž Erjavec
§ime
identifikator = SIMON
Simon Krek
§nosilec raziskave
§ime Tomaž Erjavec
§naslov
Odsek za tehnologije znanja
Institut "Jožef Stefan"
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
§navedba odgovornosti
§ime
identifikator = AMANDA
Amanda Saksida
§ime
identifikator = BLAŽ
Blaž Trebar
§ime
identifikator = BREDA
Breda Sivec
§ime
identifikator = DARJA
Darja Fišer
§ime
identifikator = NINA
Nina Ledinek
§ime
identifikator = ŠPELA
Špela Arhar
§odgovornost Predlogi za posamezne besedne vrste
§financer
Delo sta delno omogočila projekt ARRS J2-9180 “Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode in viri” in projekt EU 6FP-033917 SMART “Statistical Multilingual Analysis for Retrieval and Translation”.
§navedba izdaje
§izdaja V1.1
§navedba objave
§distributer
§naslov
Odsek za tehnologije znanja
Institut "Jožef Stefan"
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
§kraj objave http://nl.ijs.si/jos/msd/
§dostopnost

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.

Dovoljeno vam je:

  • reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčevanje dela javnosti
  • predelati delo
Pod naslednjimi pogoji:
  • Priznanje avtorstva. Pri uporabi dela morate navesti izvirne avtorje, v znanstvenih publikacijah to pomeni citiranje ustreznega dela ali del, dostopnih na domači strani projekta, http://nl.ijs.si/jos/.

§datum
identifikator = msd.date
2010-03-07
§opis vira
§seznam bibliografskih enot
§celovito strukturirana bibliografska enota
navedba naslova
naslov
Priporočila za oblikoskladenjsko označevanje slovenskih besedil JOS V1.0
urednik
Tomaž Erjavec, Simon Krek
navedba objave
kraj objave http://nl.ijs.si/jos/msd/
datum 2009-02-11
§celovito strukturirana bibliografska enota
navedba naslova
naslov MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications, Version 4
urednik
Tomaž Erjavec
navedba objave
kraj objave http://nl.ijs.si/ME/V4/
§opis označevanja
§opis projekta

JOS - jezikoslovno označevanje slovenskega jezika, http://nl.ijs.si/jos/

§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§opis sprememb
§sprememba
kdo = ET datum = 2010-03-07
Sprememba atributa in vrednosti Zaimek/oblika, zaradi konflikta z Glagol/oblika in ujemanja vrednosti v spolu z atributom: Zaimek/oblika -> Zaimek/naslonskost Zaimek/oblika/klitični -> Zaimek/naslonskost/klitična Zaimek/oblika/navezni -> Zaimek/naslonskost/navezna
§sprememba
kdo = ET datum = 2010-03-02
Spremembe angleških imen nekaterih atributov, vrednosti in kod zaradi kompatibilnosti z MULTEXT-East V4, in sicer: Noun / Animacy -> Noun / Animate; Verb / Aspect = imperfective -> Verb / Aspect = progressive; Pronoun / Form = clitic / code = c -> Pronoun / Clitic = yes / code = y; Pronoun / Form = bound -> Pronoun / Clitic = bound; Pronoun / Clitic = no ZBRISANO; Adverb / Type = participle / code p -> Adverb / Type = participle / code r. Spremenjeno tudi kodiranje celic z besednimi vrstami, ravno tako zaradi kompatibilnosti z MULTEXT-East V4.
§sprememba
kdo = ET datum = 2009-02-11
Spremenil atribute in vrednosti prislova zaradi kompatibilnosti z MULTEXT-East. Verzija 1.0.
§sprememba
kdo = ET datum = 2009-02-02
Spremenil Verb/Form v Verb/VForm in Degree/undefined Degree/positive v zaradi kompatibilnosti z MULTEXT-East.
§sprememba
kdo = ET datum = 2009-01-22
Spremenil Numeral/Type=main v Numeral/Type=cardinal in nekaj drobnih popravkov.
§sprememba
kdo = ET datum = 2008-11-01
Izdelava novega seznama MSDjev s primeri iz jos1M in F+X.
§sprememba
kdo = ET datum = 2008-10-18
Dodatki in popravki, dvojezičnost.
§sprememba
kdo = ET datum = 2007-03-05
Verzija 0.0