Knjižnica IMP

IJS E8

Japelj, Jurij: Sveto pismo nove zaveze (vzorec). (1784) [ZRC]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovJapelj, Jurij: Sveto pismo nove zaveze (vzorec). (1784) [ZRC]
§navedba odgovornosti
§imeMatija Ogrin (ZRC SAZU)
§odgovornost
Odgovorna oseba na ZRC SAZU.
§navedba odgovornosti
§imeKozma Ahačič (ZRC SAZU)
§odgovornost
Odgovorna oseba na ZRC SAZU.
§navedba odgovornosti
§imeMetod Čepar (ZRC SAZU)
§odgovornost
Prepis.
§navedba odgovornosti
§imeAlenka Jelovšek (ZRC SAZU)
§odgovornost
Prepis.
§navedba odgovornosti
§imeTomaž Erjavec; JSI
§odgovornost
Pretvorba v TEI P5.
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§obseg40 pp
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaZRC_00003-1784
§kraj objave http://nl.ijs.si/imp/
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-09-26
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = reg
Sveto pismo nove zaveze (vzorec)
§avtorJapelj, Jurij
§datum1784
§opis označevanja
§opis projekta

Google nagrada za izdelavo jezikoslovnih modelov za starejšo slovenščino.

§uredniška načela
§normalizacija

Napake v OCR besedila popravljene.

§načela vzorčenja

To elektronsko besedilo vsebuje samo strani III, 7b-III, 11a.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 39
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 39
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 7
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 7
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 39
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = note pojavitev = 33
opomba
§uporaba oznake
ime elementa = hi pojavitev = 42
izpostavljeno
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 292
odstavek
§uporaba oznake
ime elementa = fw pojavitev = 39
obod strani
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.book
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.religious
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.translation
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-09-26
§sprememba Tomaž Erjavec<ime> Re-did facsimile to be in line with other IMPs.
§datum2013-12-08
§sprememba Tomaž Erjavec<ime> Made TEI master.
§datum2013-05-12
§sprememba Tomaž Erjavec<ime> Conversion to TEI P5.
§datum2011-06-06
Japelj, Jurij. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.