kolofon TEI

Kazalo

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov
Priporočila za oblikoskladenjsko označevanje slovenskih besedil IMP
§urednik
§ime
identifikator = ET
Tomaž Erjavec
§nosilec raziskave
§ime Tomaž Erjavec
§naslov
Odsek za tehnologije znanja
Institut "Jožef Stefan"
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
§financer
Delo je omogočil projekt EU IMPACT "Improving Access to Text" (2010-2012) in nagrada Google "Izdelava jezikoslovnih modelov za strajšo slovenščino" (2011-2012).
§navedba izdaje
§izdaja V0.6
§navedba objave
§distributer
§naslov
Odsek za tehnologije znanja
Institut "Jožef Stefan"
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
§kraj objave http://nl.ijs.si/imp/msd/
§dostopnost

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.

Dovoljeno vam je:

  • reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčevanje dela javnosti
  • predelati delo
Pod naslednjimi pogoji:
  • Priznanje avtorstva. Pri uporabi dela morate navesti izvirne avtorje, v znanstvenih publikacijah to pomeni citiranje ustreznega dela ali del, dostopnih na domači strani projekta, http://nl.ijs.si/imp/.

§datum
identifikator = msd.date
2012-03-29
§opis vira
§seznam bibliografskih enot
§celovito strukturirana bibliografska enota
navedba naslova
naslov
Priporočila za oblikoskladenjsko označevanje slovenskih besedil JOS V1.1
urednik Tomaž Erjavec, Simon Krek
navedba objave
kraj objave http://nl.ijs.si/jos/msd/
datum 2010-03-07
§opis označevanja
§opis projekta

IMPACT/JSI - jezikoslovno označevanje starejših slovenskih besedil, http://nl.ijs.si/imp/

§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl-boh
§termin
slovenščina pisana v bohoričici
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§opis sprememb
§sprememba
kdo = ET kdaj = 2012-03-29
Verzija 0.7 - dodan back.
§sprememba
kdo = ET kdaj = 2012-03-27
Verzija 0.6
§sprememba
kdo = ET kdaj = 2011-06-23
Verzija 0.5
§sprememba
kdo = ET kdaj = 2011-05-10
Verzija 0.4
§sprememba
kdo = ET kdaj = 2011-04-19
Verzija 0.3