Kolofon TEI

datum: 2006-01-03 (napisano) 2015-09-30 (popravljeno)

Opis datoteke

Naslovna izjava:
Naslov:
ZBRANE PESMI
Naslov:
Elektronska znanstvenokritična izdaja
Naslov:
Dopolnjena in razširjena izdaja
Avtor:
Anton Podbevšek
Izjava o odgovornosti:
Prepisi, komentarji, opombe in uredništvo
Marijan Dović
Izjava o odgovornosti:
Računalniški zapis in redakcija TEI
Tomaž Erjavec
Izjava o odgovornosti:
Nosilec projekta
Matija Ogrin
Izjava o ediciji:
Izdaja:
2.0
Obseg:
754kB XML + 240 MB JPEG + 38 MB MP3 (+ 1.4 MB HTML)
Izjava o objavi:
Izdajatelj:
Naslov:
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
SI-1000
Identifikacijska številka:
ISBN 978-961-254-191-0
Dostopnost:

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.

This work is licenced under the Creative Commons licence Attribution-ShareAlike 2.5 Slovenia.

Datum:
2015-09-30
Mesto publikacije:
http://nl.ijs.si/e-zrc/podbevsek/
Opis vira:

Vir te elektronske izdaje je literarna zapuščina Antona Podbevška in drugi viri, navedeni v predgovoru. Iz tega rokopisnega gradiva so bili pripravljeni prepisi v urejevalniku besedil in digitalni posnetki. Pomemben vir iz pesnikove zapuščine je bil tudi izvod zbirke Človek z bombami z avtorjevimi rokopisnimi popravki.

Bibliografska enota:
Monografska raven:
Anton Podbevšek
Naslov:
Človek z bombami
Impresum:
Izdajatelj:
Štefanija Ravnikar – Podbevškova
Mesto publikacije:
Ljubljana
Datum:
1925
Opomba (listek Cobiss):
PODBEVŠEK, Anton
Človek z bombami / Anton Podbevšek. - Ljubljana : Štefanija Ravnikar - Podbevškova, 1925 (V Ljubljani : Merkur). - 34 str. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 43349248

Opis zapisa

Opis projekta:

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Delo za to izdajo sta financirali Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru aplikativnega projekta L6-6373-0618-04 "Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva".

Uredniška deklaracija:
Deljaji:

Deljaji na koncu vrstic v prepisih so ohranjeni in niso posebej označeni.

Deklaracija o oznakah:
ab = 109
back = 1
bibl = 305
body = 1
byline = 3
dateline = 12
div = 357
docAuthor = 4
docImprint = 1
docTitle = 1
emph = 220
figDesc = 327
front = 1
head = 379
hi = 74
item = 407
l = 1848
label = 28
lg = 289
list = 11
listBibl = 86
note = 254
p = 187
publisher = 2
ref = 455
signed = 11
text = 1
titlePage = 1
titlePart = 2

Opis karakteristik

Jeziki:
sl = Slovensko en = Angleško

Opis sprememb


Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija
Projekt Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Datoteka HTML narejena s pretvorbo XSLT baze XML/TEI P4.