Izidor Cankar

S POTI

Elektronska znanstvenokritična izdaja

Matija Ogrin (uredništvo, spremno besedilo, redakcija)
Luka Vidmar (uredništvo, spremno besedilo, opombe)
Tomaž Erjavec (uredništvo TEI, spremno besedilo)

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Odsek za tehnologije znanja IJS


Predgovor

Roman S poti je Izidor Cankar objavil dvakrat. Najprej v reviji Dom in svet leta 1913 in nato v predelani knjižni obliki leta 1919. Doslej je bila v obtoku in v javni recepciji le knjižna verzija, izvirna revialna objava pa je bila javnosti odmaknjena. Knjižna verzija je veljala kot edina relevantna objava. Naša izdaja temelji na podrobni primerjavi obeh verzij in pokaže na številne razlike med njima. V uredniških spremnih besedilih so pojasnjeni tipi avtorjevih posegov v besedilo za drugo izdajo leta 1919 in na njih utemeljeni razlogi, zakaj se nam more po skoraj sto letih od izida zdeti originalna objava v Domu in svetu bolj integralna kakor knjižna in za podobo teksta merodajna.

Matija Ogrin, Luka Vidmar

Ljubljana, september 2007


Kazalo


Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija
Projekt Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Datoteka HTML narejena s pretvorbo XSLT baze XML/TEI P4.

Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License